Книга 23


14.VІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев
 
ДЕТЕ НА ВЕЛИКАТА МРЯНА
ЖЛО / Н.Б.Н.
 
 
Комбинация на барелеф с мряна и картината на Erial Ali
 "Сера­фимска любовна песен"
 
14ч.50м.
- Мряната е неин прародител, защото тя беше мряна през всичките си рибешки животи. Пове­чето същества минават през почти всички видове от един клас минерали, растения и животни, но има особени ангели, които се съсредоточават само върху един вид векове наред, с цел да изучат същността му до най-големи подробности. Същевременно, те са сложни монади, образувани от няколко подмонади. Работата на Истрина бе да поддържа равновесието между реките на Земята и тънките токове на сера­фимния свят, по които идват нови серафими на пла­нетата. Серафимът рядко се ражда в други животни - рибите са неговата плът на Земята, а от човеш­кото тяло - ходилото. Ходилата помнят всичките си рибешки въплъщения, а също и белите кръвни телца.
 
Истрúна слезе в Проявеното Битие преди сто и петдесет милиона години направо в Мировия Океан. Сладка беше тогава водата му, не солена. Сега вече не само земните океани, но и Мировият Океан е станал солен. А това значи, че превръща мислите и чувствата в дела. В него има всички еле­менти и велика разумност, способни да групират стихиите и частиците, вълните, според мисловния и сърдечния модел, раждан от някоя творческа искра. Солта, солите, са принцип на Божия Дух, т.е. на Юпитер в ас­трологията, пронизващ всички светове и превръщащ всичко в плод. Практическата насоче­ност на солта обаче се съдържа от сладководните риби само в мря­ната. По тази причина, тя придава необикновено си­лен импулс на останалите риби да се сдобият с ръце. Тя бе последното творение на Бога в речния и езер­ния свят, който постепенно излезе на сушата и по­роди онзи клон, от който се роди сър­ната, а после и невинността в децата.
 
Ти, фактически, в продължение на много хиляди години, съзнателно бе само мряна, за да поддържаш със своите сестри в Космоса потенциала на невин­ността у децата и по-рядко у възрастните. Мряната има съвършена аура, по-обширна от тази на някои хора, понеже е свързана със самото сърце на Миро­вата Душа. Носейки този неистов копнеж по чисто­тата, невинността и тишината, тя осиява реки и езера по девствените планети и умее да мутира в момиченце на 3-4 години. И най-вълшебните приказки нямат представа от това, че рибите се превръщат в хора и серафими и обратно когато си поискат, ако живеят на неосквернена планета. Сегашната им еволюция на планетата Земя е напълно достатъчна, но пречи технотронното поле и егоизмът на рибо­лов­ците и рибоядците. Пъстървата носи друга доб­ро­детел, кротушката - трета, сомът, кленът, бя­лата риба - съвсем други добродетели. Те всички умеят да се разтварят във вселената и да се съби­рат отново, но тук правят това само след смъртта си.
 
Така, Истрина би могла да намери изображение на мряна и да напише отдолу магическата формула на мряната: "Охолун - Ойлум - О." Щом произнесе това призивно изречение, Великата Мряна ще по­пита какво ú трябва. Почитай образа и същината на мору­ната, защото тя е един от най-великите сера­фими и може да ти открие един безкраен свят.
 
 
 
Охолýн – Ойлýм – О
 
 
Сега няма да ти говоря за миналите ти пре­раждания, защото живя по-малко като човек и при всяка възможност се въплъщаваше като мряна. Но има и космически мрени, както и други риби [с тази способност], а това ти го владееш - да се освобож­даваш от формата и да се превръщаш в свободен дух. Космическите мрени са особено прекрасни. Те понякога обхващат половин галактика и синтезират невинност. Вие, обикновените хора, нямате и поня­тие от серафимните размери. А те не са обикновено в третото измерение.
 
Сега приключвам с първото си осияние и ти казвам: практическата насоченост на невинността, съединена с любов, саможертва, даване, предстои да реформира коренно сегашното ти тяло на Земята. Твоят пробуден дух, с ярки спомени за постоянната работа на полето на Великата Мряна, те прави нео­ценим съработник на Бога и плачещо сърце за хармо­ния и обич. Носù силата на Мряната навсякъде - и не­винността ще ти се откликва.
 
Ксин - Ксин - Ксоин - Ослон!
 
Капката в морето е море в Капката!
 
 
Може да си мъничка, но си океан от невинност в онзи свят на Бога, който блести от чистота и ми­лост и прилича на сълза.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.