Книга 26

4.ХІ.132(1996)
Велико Търново

ВЕРНИЯТ В МАЛКОТО


Снимката е от същото време и място
21,05
 - Правдата, когато е най-силна, намалява млекото на кърмачките. Не се безпокой, по-голямо количество би било отровно. Сатурн свива всички съдове и намалява количеството, за сметка на качеството. Не се бой от добавките, но направù и по-новите рецепти - на Новото човечество. Например, в година седмùца можете да правите ядкови млека на бебетата. Добре смлян орех на каша се разтваря до плътността на обикновено мляко и се дава по толкова, колкото детето поиска. Естествено, люспите се премахват, за да не му горчи. Но не прекалявайте.

За Елмира не се безпокой никак - тя пие повече слънчево и звездно мляко. Не се бойте да извеждате бебетата на изгрев и, най-много до 10 часа, на слънце. Не само майката, но и бебето се обсебват от тъмни същества, ако спят по време на изгрева. Теориите на вашите баби са теории на старото човечество. Ако още от бебе привикнете новия човек да се буди рано и да гледа изгрева на слънцето, децата ви ще почнат да композират като Моцарт още на тригодишна възраст! Не е задължително всяка сутрин, но поне три пъти седмично, при хубаво време, излизайте за изгрев. Ако детето спи, не е нужно да го будите насила, но го изведете. Първите слънчеви лъчи лекуват всички болести и не допускат почти никакви вируси, настинки и традиционните детски болести. Практиката да са точно на обед навън децата, дори и на сянка, е опасна - черните лъчи на слънцето се отразяват от околните обекти и пак стигат до кожата му. Най-късно в 11ч. да сте вкъщи, а после можете да излезете към 4-5 ч., но без да окъснявате след залеза.

Ако се беше преместила още в началото на чист въздух, Небето щеше да ти даде повече млеко. Сега е скържаво, понеже автомобилните и мазутните пàри са смърт за бебетата и майките. Ако погледнете даже Търново отвисоко, ще видите в каква отрова живеете!
По-смело в послушанието, по-несмело в самодейността! Удобството за хората е неудобство за ангелите. И когато ви е изпратен един ангел от най-висока йерархия, отговаряте за всеки избит неврон при градските шумове, за всяка алвеола, погълнала сажди и отровни газове!

Любовта не изисква, но моли. Мъдростта не моли, но съветва. А Истината изисква. Щом се случи Любовта да ни помоли, Мъдростта да ни посъветва, а Истината да поиска да послушаме Небето, а ние не рачим, животът тръгва в низходящи пътища. Абсолютно не е вярно, че няма познати или непознати, съгласни на временна замяна на жилища. А от чистия въздух, топлината и слънцето, сега зависи всичко! Нищо не е фатално, милиони ангели живеят по градовете и пак остават живи, но по-късно се развиват духовните им органи и повече боледуват.

Сега пак отворете някой том беседи от Слово Божие.

По градовете имунизацията предпазва, но сред Природата е излишна.

Отново импулс да се отворят беседи:

"Ще кажете: "Как може да бъде така?" - Тъй не може да се мисли! Не може да се пита как може да бъде това. Щом питаш, ти си един невежа - нищо повече! "Какво нещо е Любовта ?" - Невежа си! Малките микроби знаят повече за Любовта, а ти я отричаш…" (Том "Вземи детето", стр. 218, беседа "Приложете добродетел" от 13.03.1932г.)

"Казвам: човек, за да намери своята истина, той трябва да измени начина на своите разсъждения, да не е никак заинтересован…
"След това - какво?" - Ти ще признаеш, че това, което имаш - то не е твое. Нищо повече! Ще признаеш, че си част или уд, или орган, или чувство, или душа, или дух. Мисли каквото искаш, но ти влизаш в една система, в един организъм разумен, имаш свое предназначение, своя работа, своя функция. Мислù както искаш, но дотолкова, доколкото ти изпълняваш ония наредби, които ти са дадени, ти си на почетно място. В деня, в който започнеш да мислиш, че ти си всичко, вече си в кривата посока в света. Всички хора искат да бъдат щастливи. Казвате: "Този се влюбил в еди коя си жена…" - Аз го срещам, хващам го за ръката и казвам: "Много се радвам, че си се влюбил в еди коя си жена, но залюбù всички жени - и ще бъдеш по-щастлив". - "Може ли?" - Може! Бог ти показва, че както обичаш едната жена, така можеш да обичаш всички жени. Не е той, който обича - Бог обича чрез него! Защо се противите на Божията работа? - Бог обича всички! Защо ще противодействате на Божията Любов, на Божието проявление? - Може да услужвате! Нека Бог се прояви! Стига Бог да се проявява чрез вас - какво по-хубаво? Вие затворите този извор, искате да го спънете…" (пак там, стр.179, беседа: "След това" от 28.02.1932)

"Верният в малкото е верен и в многото". - Малкото вяра, която се отнася до Реалното, ако нея разработвате, вие, като влизате в другия свят, ще бъдете готови работници" (стр. 285, беседа "Верният в малкото", 27.03.1932г.)

Отговор на конкретен въпрос, кога да се предприеме нещо важно.

- Пролетта! - Интуицията ти подсказва правилно. Проучù внимателно мислите, които се паднаха тази вечер - това е много важно!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.