01.07.2021 г. 16,40 ч.

  

ОГРОМНИЯТ ПРЕВЕС НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ В БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ЗА ВАЖНОСТТА НА УМА, ЗА ИЗОБИЛНИТЕ И ТОПЛИ ЧУВСТВА, ЗА СИЛНИТЕ ЖЕЛАНИЯ И СИЛНАТА ЛЮБОВ : : АБСОЛЮТНАТА СВОБОДА ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ И НЕБОЖЕСТВЕНИТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ, ЗА ДА СЕ ВИДИМ НА КАКВО ЗАПРИЛИЧВАМЕ.

УЧИТЕЛЯТ: „ За да имаш истински идеал, трябва да бъдеш умен, да имаш повече светлина. ТРЯБВА ДА ИМАШ ПОВЕЧЕ ЧУВСТВА - ПОВЕЧЕ ТОПЛИНА.”

(1942.12.18м.ори.Ориентиране)

НЕБОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ОТРИЧАТ ЖЕЛАНИЕТО И СТРАСТТА ИЗЦЯЛО И ЧЕСТО ГОВОРЯТ НЕДОБРЕ ЗА УМА.. Но наличието на дух в едно същество, за разлика от наличието на душа, ум и сърце, се разпознава със СТРЕМЕЖА МУ ДА ЖИВЕЕ СТРАСТНО - СЪС ВСИЧКА СИЛА. Когато в даден свят няма условия любовта да се прояви както в божествения свят, ЧОВЕКЪТ С ДУХ ТВОРИ, РАБОТИ ИЛИ СТРАДА СЪС ВСИЧКА СИЛА. Именно страданието е една от най-желаните божествени страсти, затова се прави музика и изкуство и за СТРАСТИТЕ ХРИСТÒВИ. Такива са и страстите на всички божествени мъченици, понеже те не приемат живот, който не е безкористен, чист и със всичка сила.

ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ:

Стига да имате силно желание - и ще ви се отворят духовните очи. (Добро сърце и добър ум, ИБ , В.Търново, 14.1.1911)

Главно, гледайте вътрешно да укрепнете и да имате мир, спокойствие, силна вяра, силна любов, да е истината във вас.(Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1911)

У нас трябва да се зароди силно желание да се повдигнем като мислещи същества и да изпълним този велик божествен закон във всичката му пълнота, за да може да се наречем велики в Царството Божие. (Ще се приравнят всички по закона на Любовта и Мъдростта, ИБ, 12.12.1913)

Във всинца ви се явяват силни желания да правите добрини. Апостолът казва, че праведният пада седем пъти. Ще имате големи спънки в живота, но и ще придобиете нова опитност и нов начин на живот.(Венецът на живота, ИБ , БС , София, 15.2.1917)

Какъ ще направите добро, не мислете. Важно е да имате желание да го правите. Силното желание отваря очитѣ на човѣка и му дава възможность да помага. (Да се роди, НБ , София, 6.10.1918)

Христос казва: „Отец твой, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве." Значи, всичко, което желаеш, Отец ти ще ти го даде. Така ще се реализира и силното желание на момата и на момъка. (Когато се молиш, НБ , София, 27.4.1919)

Никога не се стремете да спрете човека, у когото се е зародило силно желание да направи нещо. Например някоя мома иска да се жени, запалила се от всички страни, а майката и бащата не са доволни, не обичат момъка й. „Не, казва тя, ще се самоубия, ако не се омъжа за него.“ Готова е да прибегне до крайни средства. Не я спирайте по никой начин. Ако желаете нейното добро, оставете я да се ожени. След време, когато разбере своята грешка, тогава й помогнете да се избави.(Правият път, СБ , В.Търново, 20.8.1919)

Времето е в зависимост от силното желание, силната мисъл, силното чувство. (Закон за съотношения, МОК , София, 13.12.1922)

Тъй щото, ако със своите таланти вие отивате при Бога със силно желание да се учите, да се развивате, Той ще ви приеме като Свои ученици и ще ви занимава даром. (Разбор на думи, МОК , София, 19.4.1922)

Аз искам да се яви най-първо у вас една мисъл, едно силно желание да бъдете добри ученици на Бялото Братство. (Много плод принася, СБ , В.Търново, 20.8.1922)

Казватъ: „Христосъ като дойде, ще дойде съ свѣткавица, значи ще дойде въ свѣтлина и чистота.“ Значи, Той ще внесе въ хората свѣтлина въ умовете и чистота въ сърдцата, та като се зародятъ у хората всички тия качества, тогава ще се яви у тѣхъ силно желание да Го познаятъ вѫтрѣшно, и Той ще ги обикне, и тѣ ще Го обикнатъ, като единъ по-старъ тѣхенъ братъ. (Поучаваше ги, НБ , София, 7.1.1923)

У всинца ви трѣбва да има онова силно желание на самопожертвуване за Истината.И каквото развържете на земята, развързано ще бѫде на небето / На земята и на небето, НБ , София, 21.1.1923)

Като се зароди у нас силно желание да изпълним Неговата воля, и в Бога се заражда желание да изпълни нашата воля.(Абсолютното малко и абсолютното велико, ООК , София, 12.7.1923)

Между вас има много благородни хора, и като ме слушате, у вас се поражда силно желание да се повдигнете. (Видяхме звездата, НБ , София, 8.2.1925)

Най-първо нека се роди в нас едно силно желание да познаем Истината. (Добрата земя, НБ , София, 20.12.1925)

У млади и у стари трябва да се зароди силно желание за онази истинска наука, с която можем да преобразим живота си. (Саваат - Амон-Ра, НБ , София, 14.3.1926)

Законът за взаимопомощта гласи: никаква връзка не може да съществува между хората, докато те не са проникнати от силното желание взаимно да си помагат.(Място на добродетелите, МОК , София, 9.5.1926)

Щом се намерите пред някое силно желание, за да го постигнете, ще изберете един от най-разумните методи. (Окултни познания, МОК , София, 30.5.1926)

Достатъчно е човек да има добро желание да се изправи. Щом има това желание, той постепенно всичко ще постигне. Силното желание е вече крачка напред.(Специалният закон, ООК , София, 7.7.1926)

Затова, именно, изнасям Христовите думи: „Не съдете, да не бъдете съдени! “ Когато говорим за себе си, ще говорим така, както Бог ни е създал. Ще кажем: „Зная положително, че Бог е вложил в моя ум много хубави работи. Зная положително, че Бог е вложил в моето сърце много хубави работи. Зная положително, че Бог е вложил в моята душа и в моя дух велики работи. И сега, моето силно желание е да разработя всичко това, което Бог е вложил в мене, и да бъда верен на всички блага, които ми е дал“. Като говорим така на себе си, ще можем да говорим същото и на своите братя. (Да не бъдете съдени, СБ , София, 24.8.1926)

И тъй, всички хора трябва да работят в подсъзнанието си, да знаят, че всяка добра или лоша мисъл, вложена с вътрешен стремеж и силно желание в подсъзнанието, непременно ще се реализира. (Затова се родих, НБ , София, 10.10.1926)

Казвам: вложете в себе си силното желание да разберете живота във всички негови прояви. (Раздай го на сиромасите, НБ , София, 17.10.1926)

Питам: може ли пророкът сам да изправи вашия живот? Какво се иска от самите вас? - Силно желание! (Няма пророк, НБ , София, 14.11.1926)

И тъй, ако схващате живота по този начин, у вас ще се зароди силно желание да свържете вашия живот с живата природа и по този начин да разрешите правилно мъчнотиите, които срещате на пътя си.(Слънцето не ще зайде, НБ , София, 27.2.1927)

Ученикът не трябва да се плаши. Неговата задача се състои в това да разбира кога се отклонява, да познава колко се е отклонил, и да има силно желание да се върне в правия път.(Възможни постижения, ООК , София, 2.3.1927)

У вас трябва да се зароди силно желание да изпълните великата воля Божия и да знаете, че светът е разумно създаден. (Вехтото премина, НБ , София, 3.4.1927)

Някой се чувства изоставен, измъчен и казва: Защо Господ се отдалечава от мен? Защо не ми даде някакъв съвет? Казвам: преди още да се обърнеш към Бога, Той, като те види, че правиш нещо, което не е добро, казва: "Според моята любов, не прави това, което си започнал! Обаче, ако имаш силно желание, направи го". Бог никога и никому не желае злото. Той винаги има предвид доброто, но оставя всяко същество да се проявява свободно. Бог никого не ограничава и никому не се налага.(Благо и леко, НБ , София, 29.5.1927)

При силно желание, човек може да реализира всяка своя идея.(Обич към знанието, СБ , София, 21.8.1927)

Сега, като ученици, вие трябва да имате силно желание да вървите напред. (Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София, 22.8.1927)

Няма сила в света, която може да препятствува на вашето силно желание, да научите името Божие.(Мнозина казваха, НБ , София, 4.9.1927)

Да обичаш знанието, това подразбира силно желание да проверяваш нещата. (Призови Симона!, НБ , София, 16.10.1927)

Казвам: сегашните условия изискват хора със силна вяра, със силна любов, без никакво колебание и съмнение. (Седем кошници, НБ , София, 4.12.1927)

Благата на сърцето - това са неговите чувства, страсти и желания, като сили, които действат в тялото му. (За приятелите си, НБ , София, 11.12.1927)

Казвам: в духовните хора трябва да се създаде силно желание към учене.(Твърдата храна, НБ , София, 18.12.1927)

Дето е Божественото, там е Бог. Божественото е във всеки човек, но вие трябва да го намерите, да го видите и познаете. От ВАС зависи да го видите. – Ще се изпълнят ли желанията ни? – Няма желание, което да не се изпълни – от вас зависи. Силните желания всякога се изпълняват. За да се изпълнят, те трябва да се подхранват. Измий се, облечи се, помоли се на Господа, проникни се от силното желание да изпълниш волята Божия, въпреки тежкото ти състояние. (Първата причина, ООК , София, 29.2.1928)

Някои от младите ученици казват: "Какво да правим при тия мъчни условия на живота, като виждаме как хората се разколебават в своите убеждения? Казвам: тия хора никога не са имали убеждения) — "Защо са охладнели в любовта си?" — Те не са имали силна любов. Истинската, правилната любов никога не се охлажда. (Роден от Бога, МС , София, 8.7.1928)

Казвам: новите разбирания на живота изискват от всинца ни, когато обичаме някого, да имаме силното желание да внесем в душата му нещо хубаво, красиво. Между хората още не е събудено силното желание за самопожертване. Всеки човек трябва да има силно желание да приготви в себе си специална стаичка за своя Учител и специални стаички за приятелите си. (Без окови!, МС , София, 9.7.1928)

Трябва да имаш силно желание, силна обич, и тогава ще имаш способността да реализираш това, което тази наука изисква. (Метод за реализиране на желанията, МОК , София, 12.10.1928)

Под думата „нищ" не се разбира човек беден, нещастен, но се разбира човек със силна вяра, със силна любов, който дава ход на Божественото в себе си, на безграничното, на вечното.(Блажени кротките, НБ , София, 23.6.1929г)

За да постигне нещо, човек трябва да се проникне от силно желание към това нещо.(Претръпване и претъпяване, ООК , София, 7.5.1930)

Силното желание има своите причини. Когато човек има силно желание, какво трябва да направи? - Разбира се, това е необходимо, тези желания са необходими за вас. (Превръщане и съпоставяне, МОК , София, 27.6.1930)

Ако силно желаеш да оздравееш, и Бог ще има силно желание да ти помогне. (В дома на Симона, НБ , София, 6.7.1930)

За нас е важен примерът дотолкова, доколкото виждаме какви постижения може да има човек при силно желание и големи усилия. (Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека, МОК , София, 10.4.1931)

Има един път, който аз наричам „Свещеният Път“. Този път е, когато в душата на човека се зароди силно желание да служи на Бога. Само тогава в човека се явява онзи вътрешен мир, към който се стреми той. По този начин, нещата лесно се разрешават. (Младост и старост, УС , София, 13.11.1932)

Всеки от вас трябва да бъде запалена свещ, трябва да изпрати в света по една добра мисъл и по едно силно желание, които да се реализират. (И украсиха светилниците си, НБ , София, 15.1.1933)

У човека трябва да се роди едно силно желание да преодолее нещо, да направи нещо.(Оставете да растат наедно и двете!, НБ , София, 21.10.1934)

Питам: кое е онова най-силно желание в сегашния ви живот? - Първото ви желание е да имате едно тяло съвършено здраво. (И ще доведат всичките ви братя, НБ , София, 6.1.1935)

Силна любов е оная, която не се губи. (Към извора, ООК , София, 27.11.1935)

Достатъчно е човек да има силно желание да изправи живота си, за да му се помогне.(Човешкото и Божественото, СБ , София, 26.8.1936)

У всинца ни трябва да се зароди онова силно желание да оценяваме талантите. (Царството небесно, НБ , София, 17.1.1937)

Като ти кажат „добрина“, веднага да изпъкне в ума ти онова силно желание, като ти кажат „добро“, ако си мъртъв, да станеш.(Добро и зло, МОК , София, 11.11.1938)

Приложете и носете едно весело сърце, един светъл ум, една силна вяра, силна Любов! (Знаменосци на Любовта, УС , София, 18.6.1939)

Следователно, силно чувство аз наричам онова чувство, което може да превъзмогне всички спънки. Сега, ако един екскурзиант пътува по ония планински върхове, нали ще срещне спънки, но желанието да се качи на високия връх трябва да превъзмогне всичките спънки, ще намери пътища да се качи. Ако няма туй желание, ще се върне назад, ще каже: „То е непостижимо“. – Непостижимо за онзи, който няма силно желание. В природата има закон: турят спънки за способните хора. Щом имаш спънки, в тебе ИМА нещо. (Смяна на състоянията, МОК , София, 6.10.1939)

Някои се оплакват и казват: „Да се махнат тези страсти.“ Вие не знаете какво говорите !По-добре е човек да прави погрешки и да живее, отколкото да е заледен. (Налягане, напрежение, разумност, ООК , София, 17.1.1940)

Законът, който може да извадите от този пример и да го приложите в живота си, е следният: силните желания, силните мисли, силните чувства, които излизат от дълбочината на вашата душа, това са силни извори, Божествени извори. (Подпушване на светлината, СБ , В.Търново, 24.8.1925)

Когато едно желание е силно у вас, дайте му место, понеже силните желания, неизпълнените желания дават потик, енергия за работа. (Проявлението на Любовта, СБ , В.Търново, 28.8.1925)

Силните желания определят бъдещето на човека. Когато видят силните желания на човека, разумните същества помагат за тяхното реализиране.(Справяне с мъчнотиите, МОК , София, 23.1.1927)

За да не изпадне в безволие, човек трябва да стимулира всички клетки на своя организъм, да им даде тласък към деятелност; даде ли им импулс, те знаят какво да правят. Всяка клетка, всеки орган в човешкото тяло има специфична служба. Силните желания стимулират клетките и органите на човека към известна дейност. Човек трябва да има силни желания, но не и многобройни - ако желанията му са много, някои от клетките се уморяват и отказват да работят, (Реализиране на желанията / Щастието, МОК , София, 13.3.1927)

Съществува един закон: зад силните мисли живеят силните желания. Силните желания са се подхранвали от силните мисли. Силните желания внасят разширяване в човека, а силните страсти – движение, интензивност. (Планински върхове, ООК , София, 5.9.1928г)

Ти казваш: „Аз имам цел в живота." Целта подразбира да можеш да измениш условията на твоята мисъл - не външните условия и не само на една твоя мисъл, но на всички твои мисли да им дадеш насока В ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ. Тогава може да се образува воля и сила на твоята воля, която може да действа и да направлява твоята мисъл и силните желания. (Четиритях етапа на развитието. Отлагането, МОК , София, 18.7.1930)

Усилията се подтикват от силни желания. Едно силно желание дава подтик на човека да прави усилия, да работи, да постоянства, докато придобие нещо. (Полюси на съзнанието, ООК , София, 28.3.1928)

Аз мисля, че ако християнският свят би турил в действие своята силна мисъл и силни желания за подобряване на човечеството, досега той би постигнал нещо. (И украсиха светилниците си, НБ , София, 15.1.1933)

Следователно, иска ли човек да дойде Любовта в него, той първо трябва да има вяра, т.е. да приготви пътя, по който любовта ще дойде. Щом Любовта дойде, с нея заедно идват и благата. Живот без блага е като земя без вода. Иска ли човек да придобие любовта, той трябва да има силна вяра. Силната вяра, силните желания правят човек силен. От вас зависи да бъдете силни, да изработите в себе си онзи път, по който любовта ще дойде. Дълъг е този път, но приятен.(Учение и работа, УС , Русе, 23.9.1934)

Няма по-силно нещо от чистата божествена мисъл. Няма по-силно нещо от силното желание в сърцето. Няма по-силно оръжие от чистата постъпка. Когато видиш ангел, те държат мечове, те пазят. Когато ангелите те пазят, няма какво да се пазиш. (Пожелаване, УС , София, 3.1.1943)

 

 

02.07.2021 г. 21,13 ч.

 

 КРАТКО И ЯСНО

УЧИТЕЛЯТ: „Един човек, който ви обича, по какво се познава, че ви обича, кажете ми? - ТОЗИ, КОЙТО ВИ ОБИЧА, ЩЕ ДОЙДЕ ПРИ ВАС. Този, когото обичате, вие ще идете при него. Защо отиваш? - Защото го обичаш. ТУЙ, КОЕТО ИДВА ПРИ НАС, Е ЛЮБОВ. Всички ония неща, които обичаме, помним ги. Всички неща, които не обичаме, забравяме ги.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

02.07.2021 г. 14,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Любещият търси къде да вложи любовта си. Защото любовта е божествен капитал - той трябва да се вложи, да работи. Ако любовта не се вложи в живота, човек нищо не може да придобие. Неприложената любов оставя безплодие. Може да имате ябълчна семка - ако не я посеете в земята, за да даде плод, ще да гладувате цяла година, само ще сънувате ябълки. Ако я посеете, ще имате ябълки, ще имате добрите последствия от посаждането на любовта.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

02.07.2021 г. 08,02 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Трябва да имаме ясна представа за любовта, която ни ориентира в живота. Туй, което ни ориентира в живота как да живеем - това е любов. Що е любов? - Туй, което ориентира ума ни, сърцето ни и волята ни да живеем добре - то е любов. Туй, което ни ориентира да мислим добре, да чувствуваме добре и да постъпваме добре - то е любов. Затуй, каквото и да се случи в света, смятайте, че това е допуснато в света, предназначено е - има своя добра страна.” (1942.12.18м.ори.Ориентиране)

 

 

03.07.2021 г. 21,13 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Не говорете излишни неща! Не се хвалете много. На ден се хвалѝ три пъти най-много... Сутрин говорѝ ПЕТ минути за себе си; ПЕТНАЙСЕТ минути за себе си да говориш е достатъчно. А цяла сутрин да говориш за себе си, целия предиобед да говориш за себе си - че си бил проповядвал, че туй си казал, онова си казал...

Аз по някой път си казвам: какво съм направил? Че и преди мене са проповядвали хората. Когато някой ми каже: „Като тебе Учител няма!“ – това е една УЛОВКА! Аз всякога първо турям: като ГОСПОДА друг няма! Казват: „Ти ЗНАЕШ.“ - Като ГОСПОДА няма някой да знае! На МЕНЕ да ми казва такова нещо - това е УЛОВКА. Единствено турете ГОСПОДА преди хората!” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

- ДОБРЕ ЧЕ СА ОСТАНАЛИ ФОТОГРАФИИ ОТ ЛИЦЕТО НА ТОЗИ, КОЙТО Е ГОВОРИЛ ЗА СЕБЕ СИ ТАКА, КАКТО НЕСКРОМНИТЕ НЕ МОГАТ ПО НИКОЙ НАЧИН И ДО ДНЕС. Така имаме ВЕЩЕСТВЕНО доказателство, че такъв Човек е съществувал, както и вещесвтени доказателства черно на бяло на книга, че същият Човек е говорил такива неща. По този начин ние можем да сравняваме това Лице и нещата, които то е говорил, с думите и лицата на тия, чието съвършенство е безброй степени под Неговото и чието самомнение и самохвалство си личат от светлинни години. .

УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ И ПАРИТЕ 2 1922.12.24н знм ЖИГ48`227 Не се нуждая от пари. Ако в мене се яви най-малката мисъл за възнаграждение, аз напущам работата си.

УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, РАБОТИ БЕЗ ПАРИ 1922.12.17н доз ЖИГ48`203 аз ще отида пръв да работя на нивата по 5 часа на ден и без никакво възнаграждение.

УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПАРИТЕ 2 И човешките стандартни ценности 1934.04.29н рпв ПНС98:162 Аз ни най-малко не се нуждая от пари. Защо? – Защото другите хора се нуждаят от тях. Пък от туй, от което другите се нуждаят, аз не се нуждая. От туй, от което другите не се нуждаят, аз се нуждая. Такава е моята философия! Туй, което хората обичат, аз не го обичам; туй, което хората не обичат, аз го обичам.

 

 

https://www.videoclip.bg/watch/844281_prorokt-the-prophet-2014-bg-audio-visoko-kachestvo-chast-1?fbclid=IwAR0fx7fDhkktButwFLM6TKaCejU1qcIpJAGsWh8RXRJzMZlia135yaM4sF4

  

03.07.2021 г. 18,17 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: Ако българите бяха посрещали Господа, не биха минали през тия страдания. Еврейският народ също не послуша пророците. ВСЕКИ ДЕН ГОСПОД ПРАЩА ПРОРОЦИ! Една хубава мисъл – не повярваш; някой ден прати едно хубаво чувство – не повярваш; някой ден Той направи нещо /за тебе/ – не повярваш.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

НАМЕРЕТЕ СИ ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА "ПРОРОКА" В ИНТЕРНЕТ, а който го иска целия, може да си го изтегли от http://toyonus.com/601.Lyubimi%20filmi/ -

файл: 1.anim.The.Prophet(2014)BgAudio.mkv.avi

 

 

03.07.2021 г. 17,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Моите уважения към всички, които посрещат любовта, но аз не искам да зная нищо за хора, които посрещат безлюбието. Казват, че този угостили, този голям човек, онзи голям човек... Виждам - посрещат хора, които нямат любов. На мене не минават тия работи! Не ми говорете глупави работи, нищо повече.”

(1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

03.07.2021 г. 17,40 ч.

  

НЯКОИ НЕСЪГЛАСИЯ С ДАДЕН ЦИТАТ ОТ СЛОВОТО ТУКА СА НАПЪЛНО ОСНОВАТЕЛНИ, понеже хората няма как да познават беседите всестранно, ако не са ги проучвали. Например, наскоро в този профил бе цитирана мисъл от Учителя, че като обичаме някого, ние отиваме при него, а когато някой ни обича, той идва при нас. Обаче винаги трябва да помним че това Слово е пълно с тези, антитези и синтези и че те са на различни места. Как ще идеш при някого, когото обичаш, а не е сигурно дали той те обича; или със сигурност знаеш, че е така или даже те ненавижда? Ето, например, уточняващи изказвания на тази тема:

Който не те обича, надалеч стойте. / Вътрешна връзка, УС , София, 13.9.1936

Следователно, вие всякога можете да разчитате на онзи, който ви обича, но никога не можете да разчитате на онзи, който не ви обича. / Едно звено, СБ , София, 3.9.1933

А онзи, който не ви обича, който няма никаква връзка с вас, той ще бъде неразумен за вас, неговата обхода ще бъде неразумна и той няма да иска да знае за вашите възгледи, за вашите чувства. / Плевели, НБ , София, 17.11.1935

Представете си, че срещате един човек, който не ви обича. Как е възможно да обичате един човек, който не ви обича? / Тялото на Любовта. Ограничаване и освобождаване, ООК , София, 26.2.1936

От всеки човек, който не ви обича, не взимайте нищо. / Съработници на Бога, ООК , София, 20.1.1937

Онзи, който не ви обича, има възможност да направи някакво престъпление. / Материална, реална и идеална любов, НБ , София, 12.12.1937

Който не ви обича, ще ви остави да се търкаляте на земята, да гниете! / Тониране, УС , София, 4.9.1938

Не може човек да сподели мислите си с вас, ако вие нямате любов към него. Нито вие трябва да споделяте мислите си с друг човек, който не ви обича. Той може да ви унизи. Той може да каже: „Колко е глупав!“ / На Него можем да разчитаме, УС , София, 1.10.1939

Който не ви обича, казва: „Ти нищо не знаеш.“ / Реалността, МОК , София, 19.1.1940

Онзи, който не ви обича, ще ви препише престъпления, които не сте и сънували. / Победата на доброто, УС , София, 3.12.1939

Който не ви обича, той може да ви причини хиляди злини. / Реална и идеална обстановка на нещата, НБ , София, 14.1.1940

Всеки човек, който ви обича, той ви придава божествената любов без никаква примес, а пък онзи, който не ви обича, той дава любовта с примеси. / Трите връзки, ООК , София, 31.1.1940г.,

Когато някой обича някого, аз наблюдавам следното: ще дойде и ще му остави ядене. Трепèри: ще му донесе отнякъде някоя ябълка, някое цвете, някои хубави круши. Внимателен е. И така го прави, че ти е приятно. А пък някой, който не ви обича, не прави така. От всинца ви бих желал да правите така. Някои хора много отблъскват. Те образуват едно състояние, каквото не искам да го видя. А пък зная, че той не е виновен. / Божествените врата, ООК , София, 2.10.1940

При всеки човек, който не ви обича или вие не обичате, ще изгубите единица от топлината. / Трите единици, ООК , София, 15.1.1941

На онзи, който не ви обича, никога не разказвайте никаква тайна. Говорете му за обикновени работи / Трите извора, УС , София, 20.4.1941

Човек, който не ви обича, никога не яжте от неговата гозба. Който не ви обича, да не ви шие дрехи. Който не ви обича, стойте настрана /от него/. / Новото в живота, СБ , РБ , София, 22.8.1943

Помагай на всеки човек, който е готов да прави добро. Отложѝ помощта си към оня, който не е готов за доброто. ЗАКОН е да се дава, но той е за разумните. – На кого трябва да се дава? – На оня, който ви обича. На оня, който не ви обича, нищо не давайте. Христос казва: „Ако имаш две ризи, дай едната на своя ближен." Това се отнася до оня, който люби. Само любещият дава така и само на любещия можеш да дадеш. / Двата пътя, УС , София, 10.10.1943

ВЪПРЕКИ ТОЗИ БЛОК ОТ МИСЛИ, В СЛОВОТО ИМА И СЪВЕТИ КАК ДА СЕ ДАВА И НА ТИЯ, КОИТО НЕ НИ ОБИЧАТ, НО ПО СПЕЦИАЛНИ НАЧИНИ.

 

 

03.07.2021 г. 15,56 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: Забелязвам, на Изгрева някои от вас сте станали много тщеславни. Някой казва: „Аз като се помоля, стават нещата.“ - Това е тщеславие! Гледам, много религиозни хора казват: „Туй ми се е открило...“ - Оставете какво ви се е открило! Нищо не знае, а му се било открило... Господ сега ли ти го откри?... Досега не си знаел нищо, а сега изведнъж „Духът“ му открил нещо...” (1942.12.20у.тти. Трите изкушения)

Ида пак, но не като изкупител, не като жертва за поругание, но като Господ, като вечен цар на всяка Правда да посетя Земята с жезъл железен - да съкруша всеки горделив, що се дига, и ще измета и премета всички, що господаруват с неправда. /Тайните на Духа, ИБ , Варна, 1897

Един горделив човек, за да се обърне, трябва да слезе от височината си в долината на смирението./ Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 27.8.1910

На тези, които се смиряват, Господ дава благодат, а горделивите ще унищожи. / Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1914

Орелът, като видял, че онова, което Господ е направил, той не може да развали, пръснал се от гняв. Под "орела" трябва да се разбира човешкия ум. Ние казваме по някой път, че можем да развалим онова, що Бог е направил, да изменим формата на нещата, но в края на краищата нещата остават тъй, както БОГ ги е наредил; а ние, като горделивия орел, в яда си се пукаме. (Божественият Промисъл, НБ , 6.6.1915)

Може да имаш много знания, но ако си горделив, ще бъдеш в положението на един от заблудените братя на черната ложа. / Братът на най-малките, ИБ НБ , София, 1.1.1917

Горделивият човек е роден от баща пуяк./ Господ му рече, НБ , София, 6.4.1919

В Стария Завет се казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат." Под "Бог" подразбирам Майката, живата Природа. Живата Природа се противи на своите горделиви деца, като ги хваща с трите си пръста, дига ги нагоре, после ги хвърля и казва: "Вие познавате ли ме, знаете ли какво мога да направя с вас, ще се гневите ли?!" / Великата майка, ИБ , БС , София, 26.2.1920

Това сѫ тщеславни хора, на които тщеславието се вижда и прѣзъ гащитѣ./ Сѣятельтъ, НБ , София, 27.3.1921

Горделивият ще се покаже тъй, че донякъде е малко скромен, но в себе си има желанието да покаже, че като него няма друг, обаче иска другите да го хвалят. Горделивият човек е скромен в обходата си, но ще го познаете, като турите някого на неговото място, неговата гордост ще излезе. Горделивият човек е най-завистливият. По-горделиви от религиозните няма. Тщеславният сам се хвали, а горделивият очаква другите да го хвалят. / Силите на мозъка, ООК , София, 20.4.1922

Тщеславният човек е подобен на кокошка, която едно яйце да снесе, окряква света – всички да чуят, че е снесла яйце. / Гордост и тщеславие, МОК , София, 24.1.1923

Като наблюдавам хората, а също и вас, учениците, намирам, че най-силно развити са личните ви чувства, вследствие на което сте докачливи, честолюбиви, горделиви, тщеславни. Кажете на гордия, на тщеславния, че нищо не разбира, да видите как ще се прояви... / Първата родена мисъл, МОК , София, 21.2.1923

Според мен, тщеславният е болен човек. / Отворената и затворената чаша, ООК , София, 4.2.1925

Тщеславните хора мислят, че без тях не може./ Всякога услужвай, ООК , София, 9.11.1932

Слабостта е била там - като се накичите с вашите бели дрехи, вие сте били крайно тщеславни, искате да се покажете на света. / Здравословното положение на човешката душа, ООК , София, 13.2.1935

Всички глупави хора са тщеславни до един! Ти срещаш един тщеславен човек и той, като изкукурига някъде, мисли, че като неговото кукуригане няма... / Трите книги, УС , София, 8.12.1935

Горделивият стои мълчалив, той никога не говори за себе си, но иска всичките хора да признаят, че той е НЕЩО. А пък тщеславният - той е един тъпан: дето ходи, бие тъпана. / Трите основни неща, ООК , София, 8.9.1937

Много тщеславни са, много горделиви са религиозните хора./ Кибритени клечки, ООК , София, 31.8.1938

Ако търсиш мазилки, в тщеславните хора всичките мазилки ще ги намериш. / Гордост и смирение, МОК , София, 13.2.1942

Ако момата има много тънки вежди като ибришим, не се женете за нея./ Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново, 17.8.1915

Хора, на които обективният ум е слабо развит, имат тънки вежди. / Земният и небесният, НБ , София, 1.2.1920

При веждите се раждат електрическите течения и магнетизмът, които спомагат за строежа на мускулите. / Мъчението, ИБ ,ООК , , 5.2.1920

"Ще послъгвам малко, тъй върви животът...“. - Например, момата по някой път направи веждите си да станат по-дебелички, пък някой път иска веждите да станат тънички./.../ Веждите са антени, чрез които човек се свързва с различни светове.(Изгрев и залез, ООК , София, 2.6.1922)

„Нашата Мара е красива, с тънки вежди писана...“. - Тази Мара с тънките вежди не може да има два пръста чело. / Музика и пеене – средство за тониране, ООК , София, 19.11.1922

Единиятъ типъ е на месѣчината, тѣ сѫ хора сангвиници, иматъ лице валчесто, очи сини, вежди тънки, страни пълнички, рѫце пълни, веселички сѫ, похапватъ си добре... / Дойдох да изпълня, НБ , София, 18.2.1923

Вие обикаляте цял ден вашите апартаменти и вашите изби, по цели дни се мажете с червила и белила, подрязвате косите си, скубете веждите си и т.н. Защо правите всичко това? / Реална и идеална обстановка на нещата, НБ , София, 14.1.1940

Някои си скубят космите на веждите. Не си скуби веждите, уповавай се на тях! Някои ги бръснат... / Живот вечен, НБ , София, 16.4.1933

Сегашните цивилизовани дами си скубят веждите, правят ги тънки. Защо ги правят тънки? – Аз зная защо. Правят ги тънки, после ги боядисват. / Когато беше по-млад, НБ , София, 15.9.1935

За да имат тънки вежди, някои скубят космите на веждите си. - Не, ако искате да поправите веждите си, вие трябва да внесете в ума си най-хубавите мисли. / Четирите отношения, СБ , РБ , София, 22.8.1937

Често хората скубят веждите си, искат да ги направят тънки. / Мощните сили в природата, НБ , София, 8.10.1939

Ако ушите, веждите, носът и устата станат гънки, човек свършва. Днес човек може и да се заблуди в някого. Гледам някои дами с тънки вежди и казвам: "Каква интуиция!" Пък един ми казва: "Те са си изпоскубали космите.--" Един ден обърнах внимание и видях, че наистина веждите са оскубани. - Значи, никаква интуиция... (Единственото богатство, ООК , София, 27.9.1939)

Знаете ли, че всеки косъм на веждите не е толкова глупав? Веждите са на границата между духовния и божествения свят и всеки един косъм е свързан с известни сили. Ти, като бутнеш само един косъм, някой път ще нарушиш целия порядък на духовния свят и ще те питат: „Защо откъсна този косъм, тази антена?“ Някои си скубят космите... / Две задачи, ООК , София, 24.1.1940

 

 

03.07.2021 г. 13,48 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: "Ако виждаш присъствието на Бога и Неговата любов във всички неща, ти си на правата посока. Ако виждаш Бога само в добрите хора, ти си на кривата страна.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

4-те скулптури са създадени от датския художник Йенс Галшиот.

- КОГАТО НИ БИЕ ЛОШИЯТ ИЛИ НИ ПРЕНЕБРЕГВА, ЗАД НЕГО Е САМ БОГ. С това Той иска да ни каже нещо: не одобрява поведението ни, иска да се поправим. Не че палачът няма да си плати за своя избор, но Бог използва и него в безкрайната Си всемъдрост. Казва и това: ако имаш силата да вържеш лошия, направи го; ако не можеш, не го мрази и търси причината защо Бог е вързал теб. Опитай Закона как лошият те освобождава моментално, когато разбереш къде грешиш и изправиш погрешката си. Ако можеш да свалиш самолета-чудовище, свали го; ако не можеш, помоли двама духовни да се обикнат и да се обединят, за да не излети един такъв самолет.

 

 

03.07.2021 г. 12,15 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: /Сатаната изпитва Христос/: „Иска да види уповава ли се той на себе си, на личните си чувства. Казва: „Ако си Син Божий, можеш да направиш тия камъни на хляб.“ Христос му казва: „Аз не се храня с онова, което АЗ правя, но с онова, което БОГ е направил; със всяко Слово, което излиза из Бога.“ Разчита на БОЖЕСТВЕНОТО, не на своето. Да разчиташ на СВОЕТО богатство, да разчиташ на СВОЕТО знание, да разчиташ на СВОИТЕ сили - то е ИДОЛОПОКЛОНСТВО.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

ПО-ПРОСТИТЕ ИДОЛОПОКЛОННИЦИ ОТ ТОЗИ РОД изпъкват с грамадно самомнение и самочувствие, сами изтъкват себе си като „най-прави“ или единствени. Ако не се славят сами, те не възразяват да ги величаят феновете им. Мегаломанията има свои ярки френологически и физиогномически черти, които не могат да бъдат имитирани по никой начин. От социалните им черти, най-типична е неприемането на истините, различни от тяхната, отхвърлянето на идеята за редуване на изявите и оставяне на своята на последно място с най-малък дебит; нежеланието за лансиране на различията и обявяването им за неистини, както и пренебрегването на братския живот. Несменяемите в центъра на такава изява никога не могат да седнат отново на последния чин и да станат послушници на някой, който НАИСТИНА е изпратен от Бога.

ПО-ИНТЕЛИГЕНТНАТА ГРАНДОМАНИЯ обаче използва една от най-коварните стратегии на Злото: тя рекламира собствените си лъжи или представи за истината КАТО ДОШЛИ ОТ БОГА, ОТ НЯКОЙ ИСТИНСКИ УЧИТЕЛ, а външно имитира смирение Развенчаването на тази стратегия е обект на науката за образите и подобията на Бога. Всички опити за тяхното изобразяване от някого от свое име досега са напълно неуспешни, дори и да си изобрети някой много правдоподобна маска: миризмата не може да се имитира по никой начин. Едни разчитат на извратената представа на смъртните за образа и подобието на Бога, а други – на липсата на на яснообоняние у тях и пряко виждане на аурите.

ЕДНО ОТ НАЙ-СИЛНИТЕ и най-неразбрани през вековете разковничета на Христòвите думи по-горе е „със ВСЯКО Слово, което излиза от Бога“. Значи, не със самонапомпаното от някой надут, който смачква всички други изяви, или с „единствено вярното“ и канонизираното в редактираните текстове, но това Слово Божие, което може да протече АБСОЛЮТНО ОТВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MP0ymrSx8jg

 

03.07.2021 г. 08,21 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Кажете ми: къде не е Бог? - Навсякъде Той съществува! Ти обичаш някого - Господ те наблюдава как го обичаш.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

https://www.shutterstock.com/video/clip-1008808919-human-baby-mothers-womb-3d-render?fbclid=IwAR2RrJ5a29eaxGRH00J8PeSlNhPMzSaS9rsc4sdb9w8djFjoSnzbnhAVRWk

 

03.07.2021 г. 08,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Онова малко семенце, което расте - то е любов. Онова, малкото дете, което се развива в утробата на майката - това е любов. Майката, която го носи и претърпява всички страдания - това е любов. Там, дето ние издържаме - това е любов.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

 03.07.2021 г. 07,44 ч.

 

 ПОЗНАВАТ СЕ ПО ПОГЛЕДА И ЕЗИКА...

УЧИТЕЛЯТ: „Слабостта на любовта се отразява върху характера на хората. Някой няма маниери да се обхожда добре - няма любов. Има ли маниери да се обхожда, ИМА любов. Щом дойде любовта, хората стават весели. Щом дойде Бог в тебе, ако не Го приемеш, ти вече създаваш карма в себе си. Всичките страдания, на които сега сме изложени, показват миналото, когато сме презрели любовта.” (1942.12.20у.тти.Трите изкушения)

 

 

04.07.2021 г. 22,41 ч.

 

 НЯКОИ ГО НАРИЧАТ ПАНТЕИЗЪМ, а ние го разбираме като един от най-ярките белези на божествените учения, за разлика от небожествените. Луциферическите бягат от света и земята и ги презират, но ние вярваме на Едного, който ни е завещал: „КАКТО НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА“. Стотици изказвания на Словото предупреждават за опасностите от земното, но понеже е Слово Божие, а не някакво друго, то ни разкрива нашироко И БОЖЕСТВЕНАТА МУ СТРАНА:

УЧИТЕЛЯТ: „Ако в слънцето не можете да видите Бога, ако в ябълката не можете да видите Бога, ако в чистия извор не можете да видите Бога, ако в чистия въздух не можете да видите Бога, ако в чистата роса не можете да видите Бога, не зная къде можете да го търсите. Ако ти, като вървиш по Земята и не можеш да чувствуваш, че Господ е в тази Земя, где ще го намериш? Като напуснеш Земята ли?” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

Всичките земни богатства са на ваше разположение, най-добрите неща в живота Бог за вас е оставил. (Слово 1903, Варна, ИБ , Варна, 23.8.1903)

Когато сте още зелени, Господ гледа на вас отдалече; когато узреете, непременно ще дойде и ще откъсне вашите зрели плодове, защото те са потребни Нему. Когато почнете да разбирате, да отделяте съществените работи от несъществените, преходните от трайните, когато вашият характер се изработи и заякне, когато тия плодове по дърветата на вашата градина почнат да узряват, тогава вие ще бъдете извадени из затвора и представени пред Господаря на тоя свят. И ще разберете тогава дълбокия смисъл на земния живот. Тогава Господ ще се яви, и ще се въдвори Царството Божие на земята. ( Сънищата на Йосифа, НБ , София, 2.8.1914)

Когато почувствате Неговата любов, земният ви живот ще се осмисли. (Все що е писано, НБ , София, 28.1.1917)

Казвам: „Отдайте кесаревото Кесарю." На земята сте - ТОВА изисква земният живот. (Отдайте Божието Богу, НБ , София, 31.12.1916)

Ако не можетѣ да разберетѣ земнитѣ работи, какъ ще разберетѣ небѣснитѣ? (Братът на най-малките, ИБ НБ , София, 1.1.1917)

Човек, който иска да бъде силен, трябва да държи тези неща отпред: името Божие, което е най-висшето благо, царството Божие – по отношение на човешката душа, и волята Божия – по отношение на земния живот. (Растете в благодат!, НБ , 7.1.1917)

Не се обезсърчавайте отъ земния животъ, защото чрезъ него придобивате опитности. (Доброто вино, НБ , София, 4.8.1918)

На небето посрѣщатъ само такива хора, които сѫ свършили земната наука и знаятъ добре да свирятъ и да пѣятъ. (Да Го посрещнат, НБ , София, 8.9.1918)

Що се касае до земния живот, вие трябва да научите вътрешния му смисъл. Говоря ви върху кротостта и смирението, защото много от вас мислят, че и без тези качества може. - Не, те са основата на земния живот, и крачка напред не може без тях. Никаква тайна, никакво изкуство не може да научите без кротост и смирение – те са капиталът! Казва се: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат" – условия за развитие. (Кротостта и смирението, ИБ ,ООК , 22.1.1920)

Стремете се да не свеждате всички хора под един знаменател, не желайте всички хора да бъдат като вас. Приятното в земния живот се крие именно в разнообразието. Колкото по-голямо разнообразие съществува в света, толкова по-добре. Затова право казва българската пословица: „С едно цвете пролет не става.“ Хиляди и милиони цветя и растения са необходими, за да се смята, че идва пролетта, а после и лятото.(Беседа за учителите и майките като възпитатели, СБ , В.Търново, 19.8.1920)

Сега сте дошли на земята, в земното училище, да научите изкуството да слушате гласа на Бога.(Ангелът отговори, НБ , София, 5.6.1921)

На небето ще учите едно, а на земята – друго. Ето защо, докато сте на земята, ще учите земното знание. (Двете жени, НБ , София, 12.6.1921)

На земята животът трябва да се приложи по земному, а в божествения свят – по божественому.(В правда, истина и святость, НБ , София, 26.6.1921)

Всяко място, което може да произведе във вашия ум най-красивите мисли, най-красивите чувства и да измени в известно отношение вашия живот, е рай. Ще кажете: „Такова място не сме виждали...“ Това е част от рая – един кът от рая. Като отидеш на друго място, ще намериш друг кът от рая. Този божествен рай е пръснат по цялото земно кълбо. (Определяне работата на четирите съвета, СБ ,БР , В.Търново, 21.8.1921)

Смисълът на земния живот е да познаем Бога, понеже ние търсим божествената любов.(Какво трябва да искаме?, НБ , София, 5.2.1922)

Сега аз говоря за любовта на физическия свят. Преди всичко, вие трябва да знаете как се проявява любовта на земята. Ако земната любов не познавате, как ще говорите за небесната, т.е. за великата любов? (Необятната любов, ООК , София, 18.5.1922)

Земният живот е място за изправяне на погрешките.(Ще дойдем при Него, НБ , София, 1.7.1923)

Едно се иска от човека: докато е на земята, да изучава земния живот във всичките му прояви. (Речи само реч, НБ , София, 8.7.1923)

Божественият човек съгласува земния си живот с небесния. (Истинско и относително знание, ООК , София, 27.2.1924)

Под „вечен живот” се разбира не само небесният, но и земният – целокупният живот. (Каквото попросите, НБ , София, 4.5.1924)

Разумният живот е целокупният живот, който включва в себе си всички отделни части на живота като едно цяло. На небето се говори, че земният живот е една велика симфония, създадена от най-великите богове, и сега тя се туря на сцената, за да се изпълни и чуе от всички. А вие прибързвате и критикувате земния живот. (Мария избра, НБ , София, 24.1.1926)

Някой казва: „Веднъж да се освободя от веригите на земния живот и отида на небето, втори път няма да помисля за връщане на земята!“. Питам: защо искате да се освободите от земния живот? Господ иска да живее на земята, а вие бягате от нея. Господ работи на земята, а ти искаш като ангел да отидеш на небето и там да благуваш. Това е невъзможно! Щом Бог работи на земята върху душите на хората, и ти ще работиш. (Три вида съзнание, ООК , София, 7.4.1926)

Казвате: “Като умрем, поне ще отидем на другия свят, който е по-добър от земния.” Казвам: каквото е заслужил човек на земята, такова ще получи и в другия свят. (Право мисли!, ООК , София, 14.7.1926)

Не се стремете изведнъж да отидете на небето. Трябва да разбирате смисъла на земния, на физическия живот, и тогава да разбирате божествения. Човек, който не може да разбере смисъла на земния живот, не може да разбере смисъла и на духовния, на божествения живот. (Имената са ви записани, СБ , София, 25.8.1926)

Щом е дошъл на земята, човек трябва да съедини земния и небесния живот в себе си и да определи посоката на движението си в сегашния си живот. (Внушението, МОК , София, 10.10.1926)

Земният живот е божествен /.../ (Едно стадо, НБ , София, 23.1.1927)

Земният живот представлява дейност на волята. (Няма тайно, НБ , София, 13.3.1927)

Питам: по какво, конкретно, се отличава божественият живот, по какво – ангелският и по какво – земният живот? - Земният живот е велика лаборатория, в която трябва да се изучава великия живот в своята целокупност. Даже и напредналите същества има какво да учат на земята, затова и те търсят начин да слязат в материалния, в земния живот, за да продължат своето учение. (Що искате?, НБ , София, 22.5.1927)

Когато приема земната енергия, човек става смел, решителен, а тялото му се освежава.(В живота, ООК , София, 6.7.1927)

Любовта, сама по себе си, е мощна сила, която се приспособява и към условията на земния живот. Щом любовта се докосне до човека, тя осмисля неговия физически, духовен и божествен живот. Щом се докосне до физическия му живот, тя му показва защо и как трябва да живее като физическо същество; щом се докосне до духовния му живот, тя му показва защо и как трябва да живее като духовно същество. След това тя съединява всички тия неща в едно. (Вечно веселие, НБ , София, 3.6.1928)

Хората се оплакват от противоречията на живота, но лесно могат да се справят с тях. Как? – Като научат законите на земния и небесния живот. (Търпение и безстрашие, МОК , София, 15.6.1928)

Мнозина искат да прескочат различните стадии на живота, да прескочат грижите на земния живот и да влязат направо в духовния – при ангелите. Това е толкова възможно, колкото е възможно за детето от първи клас да отиде между студенти и да изучава тяхната наука. Има стъпала в живота, през които всеки човек трябва да мине. (Задна стража, ООК , София, 20.6.1928)

За да се справя и с трите свята, човек се нуждае от положително знание. Като се домогне до него, той става активен, способен за всякаква работа. Който е придобил само физическото знание, той се отегчава от живота и дохожда до инертност – не му се учи, не иска да работи, даже и не му се живее. Ако е светски човек, живее ден за ден, няма вяра и упование нито в себе си, нито в окръжаващите. Ако е религиозен, предава се само на пост и молитва, отрича материалния живот, отрича всичко земно. (Наука и знание, МОК , София, 1.3.1929)

Като разбере земния живот, човек ще разбере и живота на онзи свят.(Физическият живот, МОК , София, 28.6.1929)

Небесният живот е разбран само тогава, когато слизаш на земята и отново се връщаш на небето; земният живот също е разбран само тогава, когато се качваш на небето и отново се връщаш на земята.(Ден без възли, МС , София, 7.7.1929)

Ако един ангел слезе от небето, той ще живее с радост. Земният живот ще бъде за него красиво развлечение. (Понеже аз живея, и вие ще живеете, НБ , София, 29.12.1929)

Като цени земния живот, човек ще цени и небесния. (Двете лепти, НБ , София, 19.1.1930)

Земният живот е живот, за да се създаде новото тяло, за което работите.(Идейната обич, ООК , София, 12.3.193)

Да бъдем щастливи - това е смисълът на земния живот.(Аз и Отец едно сме, НБ , София, 20.4.1930)

 

 

04.07.2021 г. 20,49 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Като сте дошли в света, намерете един да ви обича по Бога - да видите какво нещо е божествената любов.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

 

 

04.07.2021 г. 20,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всичките противоречия, които съществуват днес в света, те са незавършена картина. Виждате, че един човек не е завършен – не го обвинявайте, рабòти се върху него. Виждате един вол – едва Господ е започнал да работи върху него. Едва Господ е започнал да работи и върху човека. Върху растенията работят ангелите. Върху животните работят архангелите. Върху човешкото сърце работят серафимите, херувимите и нагоре.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

 

 

04.07.2021 г. 17,35 ч.

 

 Човекът на Любовта и приживе, и в смъртния си час, винаги е под абсолютната закрила на Богинята на Любовта. Сестра ѝ - другата небесна красавица, Богинята на Смъртта - с трепет чака заповедтта на сестра си да прегърне нежно душата на праведника и да го отнесе в лоното на Бога, където всичко е Любов.

УЧИТЕЛЯТ: „Тогава вие ще видите един красив ангел и той ще ви каже: „Ще ме извините за всичките страдания, които ви причиних. /.../.“ Смъртта се извинява пред Любовта. Вие ще видите едно хубаво лице. Смъртта ще ви се усмихне и ще ви стане приятелка. Ако Смъртта ще ви стане приятелка, Любовта е с вас. Ако смъртта ви е враг, това показва, че Любовта я няма във вас. Защо умират хората? – Умират от безлюбие. Ако Бог живее във вас, кой ще ви отнеме живота? Чудна работа: кой може да ни отнеме живота, ако Бог живее в нас? Възможно ли е един човек да изгаси Слънцето? Чудна работа: може ли човек да изгаси Слънцето? - Не може. Слънцето в мене никой не може да го изгаси! Щом докосне смъртта, на ангел става. Търсете Любовта и нейното проявление на Земята.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

 

 

04.07.2021 г. 13,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Царството Божие е един организиран свят, дето живеят душа с душа. Казвате: „Да се обичаме“ - Да се обичаме душа с душа! Душите се обичат и се любят. Телата са посланици. /.../ Човек да се радва, че има душа, която може да люби. Душата - и тя се радва, че има един ум, който може да люби, че има едно сърце, което може да люби. Пък има отвън и други души, които могат да се любят.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

 

 

05.07.2021 г. 17,29 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГОВЕТЕ И МЪДРИ МИСЛИ ОТ АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР:

УЧИТЕЛЯТ: Ангелите изучават и прилагат любовта, а боговете - служенето.(Израз на живота, ООК , София, 19.12.1928) : : Най-доброто сърце имат боговете.(Обичай Бога, ООК , София, 14.9.1932) : : Аз бих желал всички хора да бъдат богове. (Ананий и Сапфира, НБ , София, 20.11.1921)

НЯКОИ ХОРА ВЯРВАТ, ЧЕ АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР Е ЕДИН ОТ БОГОВЕТЕ. Какъвто и да е, той действа и говори като боговете, като добрите богове. Ето част от безсмъртните му мисли:

АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР

Не знам каква ще бъде вашата съдба, но едно нещо знам със сигурност: единствените измежду вас, които ще бъдат наистина щастливи, ще са онези, които са потърсили и открили как да служат.

Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.

Същността на доброто е да опазваш живота, да развиваш живота, да изведеш живота до най-висшата му стойност. Същността на злото е да увреждаш живота, да възпираш живота в неговото развитие. Значи, основният принцип на етиката е преклонението пред живота. Всяко добро, което правя на някое създание, в крайна сметка помага да бъде съхранен и развиван животът му.

Ако правиш постоянно добро, ти си магьосник. Защото както слънцето може да разтопи леда, така и добротата може да преодолее неразбирането, враждебността и недоверието.

Няма по-висша религия от службата за човечеството.

Винаги търсѝ начин да направиш добро.

Ако вие живеете повърхностен живот, вашата душа страда.

Всяка постъпка, която е в разрез с нашето вътрешно "аз", е рана, която ние нанасяме на собствената си душа.

Истинският доктор е вътре в нас.

В основни линии, преклонението пред живота повелява същото, което учи етическият принцип на любовта. Само че преклонението пред живота обосновава и самата повеля на любовта и изисква състрадание към всяко живо същество.

Редовното посещение на църква е също толкова неспособно да направи от човека християнин, както постоянното посещение на гаража не е способно да направи от човека шофьор.

И ето хората вече започват да се убеждават, че етиката на преклонението пред живота, която изисква да бъдем добри към всички живи същества, отговаря на естественото чувство на мислещия човек. Когато сме етични към всички създания, ние влизаме в духовна връзка с вселената.

При никакви обстоятелства не желая да бъда специалист по всичко. Имам право да изляза извън рамките… Пожелавам си шанс, а не сигурност… Искам да се срещна с риска, да копнея за нещо и да го постигна, да преживея крушение и успех. Отхвърлям всяко предложение да продам порива си за дребни бакшиши. Предпочитам да се изправя пред трудностите на живота, отколкото да водя застраховано съществуване. По-добре напрегнатата възбуда на собствения успех, отколкото безличния покой на утопиите. Не заменям нито свободата си срещу благодеяния, нито човешките си достойнства за щедри дарове. Научил съм се сам да мисля, да действам, да гледам света право в лицето и да заявявам: "Това Творение е мое." Всичко се съдържа в думите: "Аз съм свободен човек."

Успехът не е ключът към щастието – щастието е ключ към успеха. Когато правим това, което обичаме, със сигурност ще успеем.

Всяка религия или философия, която не се основава на уважение към живота, не е истинска религия или философия.

Последният факт, който знанието може да открие е, че светът е проявление, всеобхватно и озадачаващо проявление на всеобщата воля за живот.

Истинската философия трябва да започне от най-непосредствения и всеобхватен факт на съзнанието: „Аз съм живот, който иска да живее, в среда на живот, който иска да живее“.

Докато не разшири кръга на състраданието си към всички живи същества, човекът няма да намери мир.

Най-голямото откритие на всяко поколение е, че човешките същества могат да променят живота си, като променят нагласите на своите умове.

Единственото важно нещо, когато тръгваме, ще бъдат следите на любовта, които сме оставили зад гърба си.

Целта на човешкия живот е да служи, да показва състрадание и воля да помага на другите.

Щастието е единственото нещо, което се умножава, когато го споделяте.

В живота на всеки, по някое време вътрешният му огън загасва. След това се разгаря при среща с друго човешко същество. Всички трябва да сме благодарни на онези хора, които възкресяват вътрешния ни дух.

В крайна сметка, всичко попада намясто. Дотогава, смейте се на объркването, живейте за миговете и знайте, че всичко се случва по някаква причина!

Ако обичаш нещо толкова много, пусни го да си тръгне. Ако се върне, трябвало е да бъде; ако не, това никога не е било.

О, небесний Отец, пазѝ и благослови всичко, което има дъх, пази ги от всяко зло и ги остави да спят в мир.

Няма обособено време за правдата. Часът на истината е сега и винаги.

Едно е сигурно. Всичко, което се случва в световната история, се корени в нещо духовно.

Етиката е безгранична отговорност за всичко живо.

Греши този, който се мисли за християнин, само защото ходи на църква.

За да се научиш да молиш, първо трябва да се научиш да благодариш.

Знанията ми са песимистични, но вярата ми е оптимистична.

Истинската етика започва там, където престават да използват думи.

И точно както вятърът нахлува със своята мощ в огромните празни пространства, така и хората, които познават закона на духа, трябва да отидат там, където те са най-нужни.

На двадесет години всеки от нас има лице, дадено му от Бога; на четиридесет — лицето, което ни е дало животът; на шестдесет — лицето, което сме заслужили.

Най-удивителната идея в християнството – в това християнство, което е проповядвано от Иисус и е разбираемо за разума – е идеята, че единствено чрез любовта ние можем да постигнем духовна връзка с Бога. Всяко живо знание за Бога почива върху фундаменталната истина, че в нашия живот ние преживяваме Бога като Воля-за-Любов.

Не е задължително да бъдеш ангел, за да станеш светец.

Разумният човек трябва да застане срещу всички жестоки обичаи, независимо колко дълбоко вкоренени в традицията и доколко заобиколени от ореол са те. Когато имаме избор, трябва да избягваме да причиняваме страдания и болка в живота на друго, дори и най-низше същество. Ако не правим това, си навличаме вина, която нищо не оправдава.

Само хората, които са искрено благодарни на Бога, са наистина богати. Така че нашето вътрешно щастие не зависи от добрите или лошите събития, които ни се случват, а от степента на нашата благодарност към Бога.

Според мен, съдбата на религията е заложена на карта. Да си религиозен, за мен означава да бъдеш човек, просто човек по образеца на Иисус.

Това е съдбата на всяка истина — да бъде обект на присмех, когато за пръв път е изказана. Някога се е смятало за смешно да се предположи, че чернокожите са наистина човешки същества и че би трябвало да се третират като такива. Това, което някога е било смешно, сега е неопровержима истина. Днес се смята за преувеличение да се прокламира постоянно уважение към всяка форма на живот като сериозно изискване на рационалната етика. Но идва времето, когато хората ще бъдат удивени, че човешката раса е съществувала толкова дълго преди да осъзнае, че неразумното посягане на живота е несъвместимо с истинския морал. Моралът в своята абсолютна форма обхваща отговорността към всичко живо.

Философията прилича на подредено жилище, в което не се пуска да влезе животно.

Човек овладява природата, ненаучил се все още да владее себе си.

 

05.07.2021 г. 15,34 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Светията е най-добрият слуга. По-добър слуга от него няма. Той е готов навсякъде да услужи. Единствените хора, които услужват, са светиите. Навсякъде са готови да услужат! Този човек, който не услужва на всички, той не е светия. ТОВА е моето определение за светията. Болен си – като лекар услужва. Навсякъде услужва, казва: „Всякога съм на ваше разположение, потърсете ме.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

ЕДИН ОТ ТЯХ Е АЛБЕРТ ШВАЙЦЕР (1875-1965). През 1893 година постъпва в Страсбургския университет, където учи философия и теология, а също така пиано и контрапункт при Густав Якобстал. Швайцер учи също в университетите в Берлин и Париж. През 1899 г. защитава научната степен доктор по философия с дисертацията „Религиозната философия на Кант“ (на немски: Die Religions philosophic Kants), а през 1902 г. се хабилитира като доктор по теология. На 30-годишна възраст Швайцер започва да учи медицина в Страсбургския университет. През 1913 г. защитава медицинска дисертация на тема „Психологическа оценка на личността на Иисус.“ Нещо много повече от светия - знае се, че е въплътен елохим на земята, т.е. зелохим: най-върховните божества, които създават БРАТСТВО навсякъде, където се появят - не са само гении и проповедници. Но и той, като всички същества, родени от Бога, съдържа в себе си и практикува не само добродетелите на зелохимите, но и на всички по-долни божествени и духовни йерархии. Съвършен слуга на човечеството, учен, теолог, религиозен проповедник, лекар, музиколог, органист, писател, общественик. Велик хуманист! Борел се е със всичките сили на духа си, на душата си, ума си и сърцето си да оцелее всеки жив атом от природата и човека. В това отношение – абсолютен антипод на палачите в нечовешки или човешки вид, които и днес унищожават живота на земята без да трепне нито една струна на съвестта им, понеже такива струни те нямат.

НА ТАЗИ ТЕМА, КАКТО И ЗА АНГЕЛИ, БЕЗСМЪРТНИ ХОРА И УЧИТЕЛИ НА ЗЕМЯТА, ПОТЪРСЕТЕ и изслушайте, ако не ги знаете, няколко разказа от аудиотека „Прекрасни чудаци“. В настоящия профил те са във видео-директорията, има ги и само в аудио-вид ето къде:

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.bg.Dobri%20Jotev%20-%20Dyado%20Boje.wav

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.bg.Mihalaki%20Georgiev%20-%20Bae%20Mitar%20Proroka.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.bg.Yordan%20Yovkov%20-%20Serafim.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.en.John%20Ronald%20Reuel%20Tolkien%20-%20V%20kashtata%20na%20Tom%20Bombadil.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.fr.Sedir%20-%20Edin%20Nepoznat.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.fr.Anatole%20France%20-%20Dashteriata%20na%20Lilit.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.gr.Filostrat%20Starshi%20-%20iz%20'Jizneopisanie%20na%20Apoloniy%20Tianski'.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.li.Gibran%20Khalil%20Gibran.wav

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.ru.Lev%20Tolstoi%20-%20Ot%20kakvo%20jiveyat%20horata.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.ru.Maksim%20Gorki%20-%20Chitatel.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.ru.Nikolay%20Leskov%20-%20Skomorohat%20Pamfalon.02.28.34.mp3

http://toyonus.com/01…/10.Audioteka%20i%20biblioteka"Prekrasni%20chudaci"/AP4.ru.Vyacheslav%20Morochko%20-%20Znaete%20mi%20imeto!.mp3

 

 

05.07.2021 г. 13,06 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки трябва да види поне един ангел. Доста ангели има на Земята. Вие мислите, че няма ангели. - Доста ангели има. На Земята има около един милион ангели, оплели са се с хората. Други слизат сега тях да освободят. Бог най-първо иска да освободят ангелите. Много ангели са искали да освободят хората, но сега идват техните братя да ги освободят, и като освободят тях, ще освободят и нас. Много ангели са се заплели в гъстата материя.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

Има ангели на земята. И тук между вас има някои ангели. Кои са? Трябва да имате едно вътрешно прозрение на нещата. (Да обичаш и да те обичат, НБ , София, 7.4.1935)

Какво ще правиш, ако попаднеш между лоши родители? (Обхода, ООК , София, 31.5.1933)

Защо днесъ синоветѣ и дъщеритѣ не уважаватъ родителитѣ си? — Защото повечето родители сѫ пренебрегнали своя умъ. Тѣ малко работятъ върху ума си и оставатъ назадъ въ умствено отношение. (Дали може, НБ , София, 10.6.1917)

Тия родители не са направени по образ на Бога. (Новиятъ човѣкъ, НБ , София, 13.3.1921)

Ако някой попадне при тези условия днес, непременно го очаква смърт.(Самоопределение, МОК , София, 20.12.1922)

Не е във вашата власт и воля да избирате вашите родители. (Мисъл и действие, ООК , София, 15.6.1922г)

Съвременните хора не подозират, че всичко е определено на човека: кога ще се роди, от какви родители, с какви дарби и способности ще разполага, при какви учители ще се учи, как ще свърши живота си и т.н. (Както светът дава, НБ , София, 2.3.1930)

За да излезе вън от волята на своите родители и да е готов да изпълни волята Божия, човек трябва да се откаже от старите си възгледи. (Отец ме люби, НБ , ИБ , София, 22.3.1936)

Според развитието си, синът и дъщерята сами ще изберат своите родители.(И рече Бог, НБ , София, 6.11.192)

Когато умният човек слиза на земята, той ще си избере баща и майка, каквито желае - неговите родители ще бъдат добри, умни хора. Той ще бъде господар на положението си. Невежият обаче ще си избере такива родители, които ще му създадат ред страдания и нещастия на земята. (Неразрешеното, ООК , София, 15.12.1926)

Затуй разумните същества, като слизат отгоре, се молят Господ да им даде добри родители. (Махалото, ООК , София, 29.1.1930)

I-та стадия - Ще се родиш от грешни родители. Ще се мъчиш. II-та стадия - Ще се родиш от добри и лоши родители. III-та стадия - Ще се родиш само от добри родители и тогава ще започнеш правилното си развитие. (Живо течение, ИБ , София, 19.12.1921)

Като направите нещо добро, тогава може да слезете на земята по свобода. Вие ще бъдете свободни да помагате на хората. Тогава ще бъдете свободни да си изберете каквито искате родители. Тези баща и майка ще ви имат като писано яйце. Те ще ви обичат, и при това няма да се родите при бедни родители, но при богати, при учени, умни, здрави. Целият дом, в който ще се родите, ще диша щастие, ще бъде дом на Бога. (Радостта, НБ , София, 2.4.1933)

Когато религиозните хора не искат да приемат божествените истини, аз считам тия хора за най-страшни материалисти. (В своите си, НБ , София, 27.6.1926)

 

06.07.2021 г. 21,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Един светия се радва да види един грешник, който се е върнал в Пътя. Радва се, че е видял грешник - той не се радва, че е видял някой праведник. Казва: „Чакай да видя какво ще направи Господ от този грешник...“ Един ден, като прости на грешника, Господ се радва. Грешникът е една възможност за Бога да прояви Своята любов. Казваме за някого: „Той е грешник....“ - Радвайте се, като видите един грешник! Това са нови неща."

(1942.12.20н.тцб. Търсете Царството Божие)

 

 

07.06.2021 г. 21,13 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Трябва да се даде ход на човешките желания. По един естествен път да се изпълнят - не изведнъж, а едно по едно. Да не остане в живота ви нито едно желание, което да не се изпълни! Нека се изпълнят на своето време. Желайте каквото искате. [Обаче внимавайте какво си пожелавате и не ламтете за много, понеже Бог ще ви го тури на гърба]. Затуй в божествения свят в даден случай приемаме най-малкото благо. По ТОВА се отличават напредналите души. Те имат микроскопически желания, и като ги задоволят, се радват.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

- НЯКОЙ ЛАМТИ ДА ВЛАДЕЕ НЯКОГО ИЗЦЯЛО - В ЦЯЛОТО МУ СВОБОДНО ВРЕМЕ И „ЗАВИНАГИ“. Бог не пречи той да изпълни желанието си, още повече, че така ще се даде урок и на другия – да види какво ще му се случи. Обаче според това, както знаем от Словото, дори и садомазохизмът да продължи цял живот, след смъртта на роба и господаря ТЕ НЯМА ДА СЕ СРЕЩНАТ ПОВЕЧЕ НИКОГА. Може да стане след векове или милиони години, ако и двамата еволюират до трите вида въздух в божествения свят. Там се диша любов към всички, разпознаване на Гòспода и Словото Му и даване на абсолютна, тотална свобода - както всеки за себе си, така и за другите. Микроскопичното желание там е да бъдеш с някого една седмица, един ден, един час или една минута, независимо дали това ще се повтори скоро или няма да се повтори повече никога. Тази среща обаче доставя такова блаженство, че душите носят това преживяване през цялата вечност като най-високата форма на общуване с Бога и сливане с Бога. Зачестяването на срещите и пребиваването с някого за повече време, отколкото е определил Бог за всяка двойка и всяко семейство поотделно, е най-прекият път към погрозняването, остаряването и смъртта. Има душѝ, на които е дадено да бъдат заедно цял живот и през цялата вечност, но това ще се случи само на тия, които абсолютно никога не са погледнали другия с отрицателен поглед и не са изпитали отрицателно чувство и отрицателна мисъл към него нито веднъж. При това те спазват божествените ритми на отсъствие и присъствие, защото всеки задоволява исконната си божествена потребност да остава периодично сам и да общува и с други души. При тия отсъствия, любовта между двамата не само че не се намалява и не отпада, но и се увеличава до безкрайна степен. Словото казва, че досега на Земята такава двойка няма: голяма награда на небето очаква тия, които решат правилно задачата на любовта, но подаръкът си стои, невзет още от никого. Когато това се случи, извън този подарък те ще получат и безсмъртие, както и групите от по четирима, осмина, 16, 32, 64 и т.н., които се обичат и общуват по този начин. Тогава всеки ще може да прави каквото си иска, понеже глупецът живее под закон, а мъдрецът – без закон.

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/585384279512085

 

 

 

06.07.2021 г. 20,43 ч.

 

 

КАТО СИ СНИМАХ ВИДЕО ОТ КЪЩАТА вчера, дочух една странна благословия откъм съседа и звукът се записа. Реших да я добавя накрая към едно известно клипче... С ИЗВИНЕНИЕ ЗА ФИНАЛА НА КЛИПЧЕТО - ИЛИ БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ. Това стана повод за разглеждането на една много важна опасност, поради която избягвам всички млечни продукти и купешкия хляб, както и ходенето по ресторанти. Добре че поне не ям месо. Има ли някъде овчар, говедар или козар, който да не псува добитъка на майка, и то с дива ,"класова" омраза? Ами работниците, шофьорите и пр.? Не е ли това най-мощната и най-разпространена черна магия? Писал съм на тема "Цýено млèко" (псувано):

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПСУВАНЕТО (Излизат 46 резултата от 101 БЕСЕДИ, ще избера само няколко цитата, без показки откъде са взети.):

Защото този готвач, който му е готвил, колко пъти е опсувал лука, докато го опържи, колко пъти е опсувал маслото? В градежа една къща е опсувана, тя е опетнена; и църквата също е опсувана, тя е нечиста. Дрехата, която е направена - и тя е опсувана. Той ще те псува - и знаеш ли как?

И да си мълчи, в ума и в душата си той ще те псува, ще ти каже всичките тия епитети.Кучето, което е вързано, и то псува. Казвам: кучетата псуват! Даже и тревите - и те започват да те псуват. Ако седнеш на някое цвете или трева, и те псуват... Сега вие, като се съберете на едно събрание, вие, сестрите, /.../ - викат ме да им говоря и виждам: всички сестри - и те псуват на общо основание... Вие в ума си много правилно разсъждавате, но тук долу, едно същество ти казва точно обратното на това, което мислиш. Горе ти си едно разумно същество, а долу - опак човек... Светиите това са го претъпели: отдолу онзи псува, а онзи отгоре благославя... Та най-голямото мъчение на светиите е, когато са дошли до това положение. И те се чудят как е възможно. Горе да благославя, а долу да псува. Чуди се, моли се веднъж, дваж, триж, но то от молитва не взема. Житото трябва да е посято от самия тебе. Ти трябва през цялото време да си му чел молитви и да си го ограждал - и тогава ще има витамини в него. Но щом са ходили чужди хора да го работят и да псуват, известни ценни животворни сили ще липсват в житото. Гледам, един човек боледува. Ходи и пъшка: „Ох, Господи, ох!... “ Казвам му: „Какво ти е? “ – „Много страдам!“ – „Ако оздравееш, как ще живееш? “ – „Добре ще живея.“ Помогна му - и след като оздравее, гледам го един ден: псува другите хамалски. И като ме видя, изведнъж ни лук ял, ни лук мирисал. И му казвам: „Така не минават тези работи. Пак ще кажеш: „О-ле-ле, Господи!“ Аз считам за музикант този, който, като почне да свири на умрелия, и умрелият да стане. Някой казва: „Може ли да бъде това? ” - Сега не може да бъде това. Пита ме някой: „Можеш ли да го направиш? ” Казвам: „Страх ме е да го направя.” Защото този, когото ще съживя с песента си, той ще стане да пише псувни. Не му пея, защото ще ме псува. Най-първо ще му пея една песен в другия свят да не псува, а после ще му пея тук, за да го съживя. Аз минавам веднъж и виждам, че един българин оре със своите биволи, но ги псува, хока ги. Аз ги гледам и вървя. Дойдох до него и нищо не му казвам, даже и въпрос не правя за това хокане. Казвам му: „Много хубави волове имаш.” Тупам ги. „Хубави добичета са. Каква хубава порода, какви хубави очи имат.” И изведнъж човекът се промени. Дяволът псува на общо основание. Дяволът е баща ви тогаз! И вие тръгнете подир него и почнете да псувате, че сте нещастен: „Щастие искам, пари, пари, щастие!" Някои чиновници по министерствата постоянно критикуват, псуват своите началници.

Може да си и директор - всичките учители ще те псуват. Веднъж край Варна пътувам край брега, четирима души рибари хванали една голяма мрежа; в средата има един чувал, конусообразен. Голямо пространство заема мрежата, в средата има един чувал, в който, като влязат рибите, не могат да излязат. Минавам там, мене ме интересува. Гледам в чувала такива карагьоз-чернооки риби, излизат от чувала и се хвърлят във водата. Рибарите псуват, а те скачат. Останаха в мрежата само няколко - другите карагьози - сто, двеста, - като патици изхвръкнаха. Рибарите изпопсуваха орталъка... Аз мога да обработя 1 декар земя, а друг може да обработи 10, 20, 100 декара. Аз мога да обработя 1 декар, който да ми даде приход като от 100-те декара. Аз мога да направя от този декар да извадя жито 10 пъти, 20 или 100 пъти по-хранително отколкото онова, което е родено на 100-те декара. Мислите вие, че много трябва да се обработва? Мислиш ли, че като хокаш придобитото, ще има благословение? Ако онзи земеделец може да оре земята без да псува, ако отидеш без да пъшкаш, с радост, и ако впрягаш воловете само по два часа и те с радост да орат... Казвате: „Как ще храня децата?...“ Питам: като работим толкоз, ставаме ли по-щастливи? Много работим, но малко имаме. Той десет пъти псувал, докато е направил това сирене. онзи, който е млял брашното, пак е псувал; който е правил маслото е псувал, и казват: „Отлична баница“.... Напсуваните работи не са хубави. Един ден дойде при мене един упорит дух, първокласен псувач. Веднага започна да псува на общо основание. Наблюдавам го колко майсторски псува, по източен маниер... Хубаво нещо е богатството, но ако вие сте богати, вас ще ви припишат най-лошите работи. Ще дойде някой път някой, ще му дадете 100 лева, а той ще ви изпсува. Казва: „Този мръсник! “ В себе си ще каже: „Сто лева ми даде... Милиони има той!“. Та всеки ден този ще ви напсува, онзи ще ви напсува, и вие се ожесточавате в себе си. Да те одумва един светия, то е благословение, но да те псува един лош човек е едно проклятие в света! Веднъж минавам покрай един български чорбаджия. Той псува слугата си на майка и на баща. Аз минавам и казвам му: „Много приятелски се разговаряте...“ - „Извинете, казва той, това говедо не слуша!“ На този чорбаджия му казвам: „Знаеш ли, този е много кадемлия: той като е в дома ти, всичко ще ти върви.“ - „Де го знаеш това?...“ - „Той макар и да прави погрешки, ти се отнасяй добре с него.“ - „Защото, казва той, откак е дошъл, все пакости прави...“ Рекох: „Почни да се отнасяш добре с него - ще ти тръгне на добре. Добре ще ти върви.“ И той казва на слугата си: „Я, Стоянчо, ела виж: този човек казва, че кадемли си бил ти....“ - и тупа го по гърба. - „Господ да те поживи!". За 60 години ти си ги впрегнал най-малко 4–5 хиляди пъти, 4–5 хиляди пъти си ги разпрегнал, 4–5 хиляди пъти си ги напсувал... Казвам: „Слушам, господин генерал!“ Пред неговото лице мируваш, като замине генералът, псуваш. В духовният свят, като псуваш, по "радиото" се чува псува псувнята. Викат те и казват: „Кой ти позволи да говориш тия работи?“ - За всяка празна дума, която човек каже, ще даде отчет! Онзи, който орал нивата, псувал, жънал житото, псувал – това жито не е чисто, опетнено е цялото жито. Един овчар да вземе сто овце да ги пасе с любов. Никога да не псуваш, да не казваш лоша дума! Всички да ги помилва, да ги познава. След туй с любов да остриже вълната им, и то в най-хубавото време, та и те да са доволни, че са ги остригали в най-голямата топлина. Тази вълна да се опере с любов, да се изпреде с любов, да се изтъче с любов и след туй платът да се оваля с любов. ТОВА е божествената дреха! Тогава ще просветне умът, ще бъде светло и сърцето. Всичките българи, най-първо, трябва да се научат да орат и да не псуват говедата. Нали искат педагогика – няма да псуваш вола, няма да псуваш кравата, кокошката. Ако я псуваш, яйцето, което ще снесе, ще те зарази. Нищо няма да псуваш! Свинята няма да псуваш. Вървиш по пътя и двама души се карат. Ти се интересуваш защо се карат. Те си говорят енергично, казват си мощни думи - думи, които са много силни. Може би ще турят всичките зоологически имена, които съществуват, ще се наругаят добре... После виждаш как тия думи, които никога не си чувал, както са се разправяли и псували, тази псувня остава в ума ти. Кажи си: „Защо сега да ги слушам? “ - Ти ще се оцапаш, тази кал ще се върти в ума ти. Понеже някоя заминава за оня свят, вече всичките нейни роднини от кол и въже се събрали и се карат. Тези, които злословят, те са нейни роднини, които искат да вземат нещо. Вие, като идете, казват да се махате... "Само ние, които сме тук, ще вземем, вие нямате нищо". Тогава ще ви псуват. Вземат ли те да псуват, да се карат, виждате че и сестра ви псува. Казвам: един ден, като идете за другия свят, ще се съберат вашите роднини, ще се псуват, защото ще искат да вземат нещо. Все ще има някоя дреха, два-три плата, рокли ще има... Някой път някои говорят много хубаво, някои се псуват на общо основание. Казвам: понеже искат да видят кое е тяхно, турят всичките /грамофонни/ плочи, каквито има. Цял един калейдоскоп... Плоча има за дрехите, за десет рокли - плочата пее песента.... Снемат тази плоча - турят друга.

СЛЕД ТАЗИ ПОДБОРКА - МАЛКО ЛИЧЕН ОПИТ. Когато бях малък и разглеждах една немска книга на баща ми със снимки от Алпите, на една от тях с католическо разпятие всеки път някой псуваше в мене люто. Аз се стъписвах, защото това е "Христос"... Много по късно осъзнах, че същност този дух не е псувал Христос, а католиците, които някога са му сторили големи злини. Имах проблем с псуването и на глас, и наум, понеже и служенето в казармата, и 90% от трудовия ми стаж, въпреки образованието, мина между хора от народа, работници, шофьори. То се набива в "магнетофона" и после излиза... Даже като се спънеш някъде, като се удариш, като те лъхне воня на алкохол или цигара. Какави ли не случаи наоколо - стотици и хиляди. Една склададжийка във Фармахим с бяла престилка веднъж така напсува един каруцар, че той се изчерви... Звучи като виц. И така, след толкова много духовни занимания и четене на психология, най-после трябваше да се вземат решителни мерки. Ясновидциге казват, а това го има и по стенописите в Рилския манастир, че когато човек злослови и ругае, от устата му излизат змии, гущери, дяволи. Полу от психологическите книги, полу като собствено съчинение, аз си представих, че при лоша дума, от устата или главата ни излиза, примерно, грозна гъсеница. А ругатнята идва от яд - това е силна енергия. Ако човек я сподави, може да се разболее. Нали трябва да идеш в гората, да изкопеш дупка и да кажеш "Царят има магарешки уши"? Или както в мазетата на някои японски корпорации има големи кукли на началниците, за да ги биеш - ядът трябва да се отреагира. Жените трошат чинии... Та за да не отиде тази енергия напразно, а и за да се преобрази, трябва да спреш лошата дума наполовина и да измислиш друга, добра, с която да я завършиш. Може да е глупава или безсмислена - някой път бие и на смях. Ако си ясновидец, ще видиш как гъсеницата се превръща в красива пеперуда - гневът е дал енергия, свършил е работа. Та, с извинение, ето една наша "псувня", която върши работа: "Да ти е... безсмъртна душата!". Като стане навик, даже се развеселяваш; а отделно - колко красиви пеперуди пръскаш надалече в пространството!... Мнозина казват молитви без чувство и те стигат само до тавана...

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/181775400591478

 

06.07.2021 г. 17,04 ч.

 

 

06.06.2021 г. 09,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние не се нуждаем от хора със заспали сърца, не се нуждаем от хора със заспали умове, не се нуждаем от хора със заспали воли.” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

 

 

07.07.2021 г. 23,55 ч.

 

 

НЯКОИ СИ ГО ПРЕДСТАВЯТ БЕЗ БОГА, ДРУГИ – БЕЗ БЛИЖНИЯ, ТРЕТИ САМО СЪС СЕБЕ СИ ИЛИ НА ПЪРВО МЯСТО СЪС СЕБЕ СИ. Други не дават на себе си и за една лепта обич и живот. А ЕТО КЪДЕ БИЛА АБСОЛЮТНАТА АКСИОМА, неизказвана тъй съвършено от никого досега в цялата история на Земята. Ако вселената беше златна плоча с безброй карàта и ако беше крайна, в нея би трябвало тя да се гравира от край до край. Но и да е безкрайна, Бог пак ще я гравира съвършено:

 

УЧИТЕЛЯТ: Новата култура започва с любовта. Да признаеш, че Божията любов влиза в теб И ТИ Я ОЦЕНЯВАШ. Ти започваш да живееш според нея. В новата любов най-първо ще мислиш за Бога. В новия живот, на второ място ще мислиш за ближния си; в новия живот, на трето място ще мислиш за себе си. После пак за Бога, пак за ближния, пак за себе си. В стария живот беше обратното: най-първо за себе си, за ближния си - и Бог беше на опашката. ЗАТОВА имаме този резултат. Сега ще обърнем – най-първо за Бога ще мислиш със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си сила, със всичката си душа. Ще мислиш за ближния си като за себе си и най-после ще възлюбиш и себе си. Ще възлюбиш себе си тъй, както си възлюбил Бога и ближния си. Знаете ли какво значи да възлюбиш Господа със всичкото си сърце? И да възлюбиш най-после себе си, както любиш Бога и ближния? – Тогава вече имате едно обективно знание за любовта. И себе си да възлюбиш както любиш Бога, както любиш ближния си. По два начина ще любиш себе си. Човешката душа при такава една любов възраства. Любовта към Бога - това е положителното, което приемаме. Любовта към ближния - това е, което изразходваме; резултата, който възприемаме. От него се храним. Щом възлюбиш Господа и ближния си, и себе си да възлюбиш както Бога и ближния – то ще бъде храна за душата. Само от тази храна душата ще просветне и ти ще бъдеш радостен и весел.” (1942.12.23о.тцб.Нов поздрав)

 

 

07.07.2021 г. 20,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Приеми /сутрин/ една хубава вдишка в себе си, и като погледнеш, срещни някой човек, някоя красива мома, и виж как Господ я е създал, какво свежо лице има. Кажи си: „Аз бих желал така да бъда”.

 (1942.12.23о.тцб.Нов поздрав)

 

 

07.07.2021 г. 20,07 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ:

„ Ако си чист, ще избереш най-хубавите работи.” (1942.12.23о.тцб. Нов поздрав)

От два пътя винаги избирай правия, при все че е тесен и малцина са, които ходят там. (Мисли и упътвания, ИБ , 1903)

Такива хора сами си избират своята съдба и те носят леко своята раница.(Трапезата на Новия Завет, НБ , 25.5.1919)

ДУШАТА е, която ни показва кои са истинските ни приятели, и ни съди, когато сме избирали приятели, които са ни изневерили. (Беседа за празника на пролетта, ИБ , София, 22.3.1914)

Заключенията на Природата за хората не са нищо друго, освен резултат от техния избор, който те правят в живота си, от това, което те избират - нагоре или надолу.Някой избира приятел - същият закон. Той трябва да избере най-благородния, най-умния, най-интелигентния, най-добрия, най-чистосърдечния човек измежду своите познати. Когато мъж избира жена или когато жена избира мъж, и те също така трябва да се ръководят от този закон. Човек не трябва да отстъпва от този закон, от това правило в живота си. Отстъпването от този закон ражда хиляди страдания. (Високият идеал, ООК , София, 11.9.1923)

Който иска да се учи и да напредва в живота, той трябва да си избира такива другари, които природата е щедро надарила. (Време и сила, МОК , София, 15.11.1925)

Да допуснем, че вие искате да развиете в себе си едно чувство или на милосърдие; или религиозно, духовно чувство, любов към Бога – трябва да избирате такива хора, които имат туй чувство силно развито, да дружите с тях. (Микроскопическите добрини, МОК , София, 14.2.1926)

Много мисли и чувства могат да минават през човека, но разумният се спира само върху съществените. Разумността на човека се заключава именно в това да може да прави избор на мислите и чувствата си. Изкуство е да може човек да избира най-красивите неща и да ги предава по най-красив начин. (Поглед и движение, МОК , София, 14.11.1926)

Като срещнете човек, когото считате за приятел, ще си зададете въпроса: "Този човек, този приятел, който влиза в моята система, ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи?" Ако помрачи вашето слънце, дръжте го настрана; ако не го помрачи, приемете го за приятел. Като се жените, пак си задайте въпроса: "Жената, която избирам за другарка в живота си, ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи?" Ако го помрачи, дръжте я настрана; ако не го помрачи, оженете се за нея .Влизате ли в някое религиозно общество, пак се запитайте: "Ако вляза в това общество, то ще помрачи ли моето слънце, или няма да го помрачи? Ако го помрачи, не влизайте в него; ако не го помрачи, влезте.(Слънцето не ще зайде, НБ , София, 27.2.1927)

Ще избираш авторите по същия начин.(Планетни влияния, МОК , София, 27.3.1927)

Същият закон се забелязва и при избиране на приятели. Ако за приятел изберете човек, с когото се схождате по ум и сърце, вие ще влезете във връзка с разумни същества от висока йерархия. Ако приятелят ви е със сърце и ум от нисък уровен, вие ще се свържете със същества от ниска йерархия. Като знаете този закон, ще бъдете внимателни, защото от връзките, които правите на физическия свят, вие или ще се понижите или ще се повдигнете. (Време и вечност, ООК , София, 14.12.1927)

Няма по-велико нещо за човека от това, да бъде господар на своите мисли и чувства, да ги различава и да знае кои да приеме, кои да остави вън от себе си. Учете се да си избирате добри приятели и приятелки, добри книги и добри занятия.(Животът във формите, МОК , София, 22.1.1928)

Така постъпва и всеки добър момък от село, когато иска да се жени. Той търси, избира най-добрата, най-красивата мома. Ако като не намери каквато иска, взема най-добрата, която има в това село. Питат го: „Защо взе тази мома? Нямаше ли по-добра, по-хубава от нея? “ – „Тази е най-добрата от всички. По нямане на такава, каквато желаех, взех тази. И от нея съм доволен.“ (Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила, 21.8.1929)

Ако не избирате, дяволът ще ви избере най-долнокачественото. ( Светли и тъмни действия, ООК , София, 15.1.1930)

Вие си избирате един приятел. - Онзи човек, който ще ви бъде приятел, той има една специфична черта. Ако тази специфична черта я има, той може да ви бъде приятел. Ако я няма, не може да ви бъде приятел. Вие искате да имате един познат честен човек. - Вие ще видите тази черта дали я има, или не. (Силата на ума, МОК , София, 25.11.1932)

Като слезеш от божествения свят, трябва да избираш хората, между които искаш да живееш. (Радостта, НБ , София, 2.4.1933)

Всичките постижения, които ние имаме в света, каквито и да са те, все трябва някои хора да се концентрират, да се координират, да ви съдействуват в този път. Бил поет, или философ, или музикант, или каквато и да е работа, все трябва да имаш едно вътрешно чувство, едно вътрешно подбуждение от някое живо същество, което да те тласне в тази посока. Затова, старайте се най-първо да имате най-малко един добър приятел. И да ви кажа как да си избирате вашите добри приятели. В старо време тази формула, която аз ще ви кажа, 20 години трябваше да седите в школата в Египет или във Вавилон, за да ви я кажат. Като срещнете един ваш приятел, най-първо ще го обикнете. И туй го знайте. В този ваш приятел ще намериш една добра черта, която да е постоянна, винаги да я държиш в ума си. Понеже тази черта ще постави една основа между него и вас. Най-първо – любовта. След туй, щом намерите тази основна черта в характера, ще се постараете в едно успокоително състояние да погледнете дали с този ваш приятел ще може да работите или не. Щом вашият ум е тих и спокоен и сърцето ви е тихо и спокойно, да знаете, че колкото времето минава, и условията ще се подобряват и ще ви съдействуват за добро. И невидимият свят ще ви помага и всичко ще тръгне по мед и масло и вие двамата ще бъдете в сила да преодолеете на всички мъчнотии! На това се дължи бракът! ЗАТОВА се женят мъжете. Онова, което кара мъжа да се жени за една жена, не е да образува дом, но той иска да постигне нещо. Мъжът търси една жена, за да постигне нещо. И жената търси мъжа, за да постигне нещо. И то е право. Повдигането на човешката душа, повдигането на ума на човека и ума на жената, повдигането на сърцето на жената и сърцето на мъжа, повдигането волята на мъжа и волята на жената - ТОВА е смисълът засега в сегашния ни живот. (Непреривните постижения, НБ , София, 8.10.1933)

Когато човек се облагородява, когато човек стане религиозен, той трябва да избира най-хубавото, места чисти и добри. Трябва да избира добрите хора, защото само добрите хора могат да си хармонират. (Има време, НБ , София, 27.5.1934)

Всеки един човек, всяко едно живо същество е условие за вашия прогрес или регрес. Писанието казва: „Избирайте си приятели от хората“ Там, дето можете да прогресирате, ТАМ оставайте. (Причини и условия, МОК , София, 23.11.1934)

Човек трябва да избира другарите си. (Филмът на живота, ООК , София, 3.7.1935)

Следователно, и когато мислите, и когато чувствате, и когато действате, всякога избирайте най-ценното, най-същественото. (Ценност на нещата, РБ , 7-те езера, 21.8.1935)

Като избирате приятели, не ги избирайте еднообразни. Един приятел изберете, чийто ум е развит, у втория приятел сърцето да бъде развито, а пък у третия ваш приятел разумността да бъде развита. Намерете един приятел, който е тръгнал по пътя на Любовта, намерете един приятел, който е тръгнал по пътя на Мъдростта, и един приятел, който е тръгнал по пътя на Истината. Съберете ги всичките - и веднага вашата работа ще тръгне.(Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола, ООК , София, 13.1.1937)

Казвам: страданието е път, който показва как трябва да избираш нещата. Всякога, когато не избираш, идат страданията. Ако не можеш да избираш желанията си, ще дойдат страданията да ти покажат как трябва да постъпваш. (Трите перпендикуляра, СБ , София, 12.9.1941)

Ти в любовта трябва да знаеш какво да избираш. (Нов живот на пеперуда, ООК , София, 10.12.1941)

Казвам: в новия живот, в който влизаме, всички трябва да избираме да се срещаме с хора, които допринасят на нашето умствено, духовно и физическо развитие; /да избираме/ влиянието на хората, което може да се отрази добре върху духовния живот, което може да се отрази добре върху ума, върху сърцето и върху тялото на човека. (Учител мой, УС , София, 25.10.1942)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OOXFm2-wty4&feature=share&fbclid=IwAR2iB7mDhKzC6l7D6nrjqqw_RmGi_URJGZJ9edN0bxx8O2XJ202dLWNCmK4

 

 

 

07.07.2021г. 17,49 ч.

 

 

ТОЗИ КЛИП И ДРУГ ПЪТ Е ПУСКАН ТУКА към подобен текст от беседите. Теленцата на тази крава ги карат за клане! Обаче сега може да си припомним как тичаха след Том Ханкс по пътищата тия, които го обичаха и му вярваха. Или индийския гуру, който тичал по 100 километра на ден и не се интересувал дали някой го следва. Тича и мълчи. Ако някой тича с него един месец, може да му каже една дума, по-важна за него от всичко .

УЧИТЕЛЯТ: „Някой път не ви се ходи някъде, но като обичаш, заради любовта отиваш. ЛЮБОВТА те принуждава. Веднъж гледах как любовта беше принудила една крава да тича. Гледам една кола, талига с два коня, конете тичат, карат каруцата, и краватаq без да е вързанаq и тя бяга по колата. Препуска колкото може и кравата като конете! Казвам си: „Какво бяга тази крава?“ - Телето ѝ турено на колата и тя тича за телето си! Има нещо, за което тича. Ние трябва да тичаме за нашия идеал, който е турен на някоя каруца - върви идеалът ни. ” (1942.12.23о.Нов поздрав)

КОМЕНТАР: Който жадува за любовта и за истината повече, отколкото удавникът за въздух, може да му се обърне внимание. А в Школата, за която си говорим често, се тича минимум 25 години - С ПРИСЪСТВИЕ. Ако някой има други интереси – абсолютна свобода да си провери вкусовете и теориите където го влече..

 

 

07.07.2021 г. 17,00 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ:

Любовта е свободна в своите прояви, тя не зависи от никого. Щом иска да помогне на някой грешник, тя слиза в ада, хваща грешника за ръка и го изнася вън, като минава и заминава покрай светията, без да му обръща внимание. Светията се обърне, погледне към любовта, но не може да я спре - оставя я свободно да се проявява. Защо любовта обича грешния? - Защо майката обича детето си? (Малки и големи придобивки, ООК , София, 18.1.1928)

Ние трябва да подадем ръката си на нашите сестри и братя, които са паднали. (Пробуждане на колективното съзнание, СБ , В.Търново, 19.8.1921)

Все трябва някой да ви подаде ръка, да ви извади (Двете заповеди, НБ , София, 27.10.1918)

Както на тебе са подали ръка, така и ти ще подадеш ръката си не давещия се, за да го спасиш. (Двата полюса, НБ , София, 13.10.1918)

Да си подадем взаимно ръка за братство! (И рече баща му, НБ , София, 15.12.1918)

Нека всеки подаде ръка на брата си и заживее в любов и истина. (Запалят свещ, НБ , София, 9.5.1920)

Всички хора, целият свят, от каквато религия и да са, каквито възгледи и да имат, нека се запитат: "Можем ли ние, като мислещи същества, да си подадем ръка?" (Защо сте тъжни, НБ , София, 8.4.1923)

Време е вече да вложите любовта в сърцето си, и когото срещнете, ваш приятел или неприятел, да сте готови да си подадете ръка в името на любовта. (Вложи в сърцето, СБ , РБ , София, 29.8.1942)

Ако някой откаже да подаде някому ръката си, да го спаси, той е загубен човек! (Остани с нас!, НБ , София, 25.3.1928)

Достатъчно е, ако някой ви подаде ръката си; но да изисквате заедно с вас да влезе в дълбочините на морето, това не е право. (Път към Любовта, УС , София, 17.2.1935)

Престанете да виждате грешките на своите братя! Не ги изобличавайте за погрешките им, но им прощавайте и кажете: "Ела, братко, да си подадем ръка". Казвам: като хора, вие не можете да си прощавате напълно, но Божията Любов ще прости грешките ви и вие ще станете живи извори. Щом Бог живее в нас, ние всякога ще прощаваме. ЕТО къде можем да приложим своята воля! Това не става лесно, обаче с постоянство всичко се постига. Християнството изисква герои. (Плати ми, що ми си длъжен, НБ , София, 30.3.1924)

Щом ти повярваш в Божественото, което е в твоя живот, всички други души са отворени и се притичват да ти помогнат – обичат те. Всички трябва да вярваме в Божественото! Щом повярваме, това значи да създадем единство в живота, да си подадем ръка един на друг. (Замъждело свещило, НБ , София, 18.1.1925)

Вие се запитвате: "кой беше този, който ми помогна?" Казвам: не е важнокой беше той; важно е, че в него беше скрит Бог. Бог се крие и се изявява чрез хиляди образи. Той се крие във всички форми на битието -и в малки, и в големи. Този, който идва да ви помогне, ще ви подаде ръката си и след това ще изчезне. Докато се обърнете, той вече не е при вас. (Две думи, НБ , София, 5.6.1927)

Ако всички ние си подадем ръка по любов, по братски, не ще ли можем да живеем? По любов не можем ли да решим задачите? Туй, което един човек не може да направи, двама могат да го направят. Туй което двама души не могат да направят, трима души ще могат да го направят. Туй, което трима не могат, четирима ще могат. Туй, което четирима не могат, петима, 100-ина, 1000, 10000, 100000, милиони хора, съединени в едно, могат да го направят. (И пишеше на земята, НБ , София, 22.2.1925)

Ти ИМАШ воля! И в дъното на ада да си, МОЖЕШ да излезеш! (Възпитание на волята, ООК , София, 30.3.1932)

Та вие трябва да се освободите от влиянието на ада, от старите навици, от това, което наричате наследствени черти. (Тялото на Любовта.Ограничаване и освобождаване, ООК , София, 26.2.1936)

Излизането от ада подразбира влизане в новата култура. (Фарисей и садукей, НБ , София, 20.3.1921)

Тъй щото, искаш ли да излезеш от ада, стани еретик. (С благост и Истина, НБ , София, 16.3.1930)

Допущайте в ума си само идейни мисли, за да излезете по-скоро от областта на разочарованията, която наричаме област на смъртта, на ада, на мъчението. (Новата епоха, МОК , София, 15.5.1931)

Обръщаш си лицето към един приятел – ти си в рая. А пък обръщаш ли си гърба към него – ти си в ада. И двамата сте в ада тогава. Или някой човек обръща гърба си към тебе. Искаш ли да излезеш от ада, обърни си лицето към човека и му кажи: "Приятно ми е, че ви срещам! Макар и по-рано ти обръщах гърб, сега те срещам с лицето си." Онзи ще каже: "Знаете ли, че вашите думи бяха тежки? " Вие ще му кажете: "Те бяха думи от ада, но сега думите ни излизат от рая. Приятно ми е, че ви срещам!" В рая другояче живеят хората. В ада живеят тежко. Щом обърнатат лицето си към човека, веднага ще им се измени положението. (Законът на свободата, ООК , София, 19.12.1934)

Ако допуснете любовта само за една минута в себе си, от най-лошото положение ще излезете, в рая сте; ако само за една минута се отпуснете, ще идете в ада. (Първата дума, МОК , София, 12.7.1935)

...ще влезете във фазата на Учител, ще учите себе си на божественото учение – учението на любовта. По какво се отличава Учителят? - Той може да живее и в светлината, и в тъмнината; той живее и в ада, и в рая. Той владее законите на Битието и разполага с тях. Като знаете това, прилагайте любовта в живота си, че и в ада да влезете, да можете лесно да се освободите. (Който влиза, НБ , София, 8.6.1930)

Има Един, който постоянно мисли за вас и Който никога не е престанал да мисли. Във всички ваши падания и ставания, във всички ваши изпитания Той е бил там и всякога ви е казвал: "Стани и напред върви! Не бой се, Аз съм с тебе!" Болен си, Той казва: "Стани!" Умираш, Той казва: "Няма нищо, ще възкръснеш!" В ада отиваш, Той казва: "Няма нищо, и оттам ще излезеш!" Дето и да си, има Един, Който върви с тебе. ТОВА е мощта на човека - да вярва в този Един! (Кой ще ви даде вашето, НБ , София, 26.3.1933)

Вие не сте били на дъното на ада, аз съм ходил на дъното на ада. Въпросът е да идеш - и да не изгубиш своето равновесие. Само като идеш на дъното на ада, ТОГАВА ще се качиш в рая. ТОГАВА ще разбереш какво нещо е Бог в своето величие! Ще слизаш в ада, но ще се качваш в небето. Като слизаш в ада, да можеш да излезеш нагоре. Който се качи на високо място, трябва да мисли за слизане; и който слезе на ниско место, трябва да мисли за качване. Ако не знаеш как да слизаш от небето и ако не знаеш как да се качваш от ада, не можеш да разбираш великата истина. (Новото направление в живота, ООК , София, 3.1.1934)

 

 

07.07.2021 г. 16,58 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ:

300 различни сладка, стане ти байгън! (Няма да ви остави, УС , София, 29.10.1933)

Понякога и хубавите неща омръзват на човека и започват да му се втръсват. (Лъч на пробуждане, МОК , София, 4.12.1927)

И най-сладките неща, като се употребяват дълго време, произвеждат втръсване. (Постоянни и непостоянни величини, ООК , София, 21.11.192)

Човек обича някои храни, но когато някоя храна му се е втръснала, вие не можете да го накарате вече да яде тази храна. Старите и нечисти храни произвеждат втръсване. Опитайте се да накарате някой човек да яде от храната, която му се е втръснала. (Мъртвата точка, МОК , София, 7.9.1928)

Пресищането често произвежда втръсване. Втръсването произвежда отвращение. (До скончанието на века, НБ , София, 3.1.1926)

От честото повтаряне на известни неща става втръсване в човека, вследствие на което се произвежда вътрешна реакция. (Вечно обновяване, ООК , София, 7.12.1927)

Втръсването показва, че формата е изгубила вече своето съдържание и този принцип търси друга форма. (Развитие на справедливостта, ООК , София, 27.2.1935)

Еднообразните чувства образуват втръсване в чувствения свят или в духовния свят. (Беззаветна благодарност, ООК , София, 20.4.1938)

Втръсването се явява в помощ на човека, когато всички други средства са се оказали безрезултатни. ( Втръсване, ООК , София, 27.3.1929)

Вторичната функция е чрез вкуса да различава всички ония вредни елементи, които принасят пакост на организма. (Значение на гласните при окултното пеене, ООК , София, 10.12.1922)

От натрупването на известни вредни вещества в човешкия организъм се раждат хиляди болести. (Темпераментите, ООК , София, 29.10.1924)

И най-сладките неща, като се употребяват дълго време, произвеждат втръсване. (Постоянни и непостоянни величини, ООК , София, 21.11.1928)

Следователно, избягвайте чрезмерно сладките и горчиви неща в живота. (Възстановяване, ООК , София, 22.4.1931)

 

07.07.2021 г. 14,22 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ:

В ума му седят само ядене и пиене, сладкиши, сиропи и др./ Живите сили на природата, ООК , Чамкория, 20.7.1922

Всички се ръководят от апетита. Всички хора искат да бъдат малко тлъсти, пълни, всички искат да бъдат пълни. Всички ходят по апетита, но апетитът не е меродавен в природата. Меродавен е гладът. Гладът удължава живота, апетитът го скъсява. Всички ония хора, които умират в ранна възраст, все са се ръководили от апетита. / О, да ми беше като брат, НБ , София, 24.12.1933

Съвременните хора се изтощават и страдат от преяждане. Като погледнеш трапезата на един богат човек, какво ли няма да видиш? — Печена кокошка, прасе, пуйка, баница, сладкиши! Как ще се справи стомахът с този товар? Казваш, че човек яде, за да бъде здрав. Ако е така, богатите, които ядат най-много, трябваше да бъдат най-здрави. Така ли е, всъщност? /Дойде да послужи, НБ , София, 3.12.1922

Когато хората ставатъ "брѣменни" на физическото поле, ставатъ шишкави, пълни. / Радвайте се, НБ , София, 15.4.1917

Хората от състоянието "thamas" са лакоми – ядат каквото им падне. / Трите състояния S, R и T, МОК , София, 29.11.1925

Накой казва: “Да сме малко мазни...” - Ако всичките хора бяха мазни, щеше да бъде най-голямото нещастие. / Новият път, СБ , София, 26.8.1941

Вие още си мислите за пържолите и вашите мазни ястия - и тогава, как ще се разберем? / Протоколи от годишната среща на Веригата 1914 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1914

Не само баници, но и различни сладкиши и торти се изпращат в ада. Знаете ли, какво ще бъде положението на съвременните хора, когато един ден видят тези сладки работи в ада? Те ще видят, че адът е свят, създаден от самите тях. / Вързано и развързано, НБ , София, 31.3.1929

Посещаването на сладкарниците става за него навик, но какво му допринасят те? Ако се запита, станал ли е по-здрав от употребата на сладкишите, сам ще си отговори, че не е станал по-здрав. Станал ли е по-умен и по-добър? Нито по-умен е станал, нито по-добър./ Разумното употребление, МОК , София, 1.5.1931

В природата никога не се позволява две менюта на едно место. Там има само по едно меню. Всеки, който се е опитвал да смеси две менюта, той е бивал наказван. Някой си направил една чорба и е доволен от нея. Аз много пъти съм казвал, че по-лоша храна от чорбата няма. Друг пък си направил тас-кебап, или попска яхния, или паприкаш, или пържени кюфтета, и след всичко това разни сладкиши и казват: "Слава Богу! Нахранихме се добре". / Оставете да растат наедно и двете!, НБ , София, 21.10.1934

Отъ обикновената храна се добиватъ болести. Ту кракъ ще те заболи, ту хълбокъ ще те заболи, гръбнакъ ще те заболи, рамо ще те заболи, рѫка ще те заболи, око, уста, стомахъ, та дробоветѣ, та нервность – всичко това иде отъ проститѣ храни, които сѫ много евтини – по за единъ, два лева. По нѣкой пѫть имате евтини сладкиши, по нѣкой пѫть – съ яйца направени. Въ тия сладкиши, колкото здрави яйца сѫ турени, толкозъ и развалени. Какъ ще бѫдешъ здравъ, като ядешъ нѣща, направени отъ развалени яйца? / По пътя на Любовта, ООК , София, 23.10.1940

Другото естество, което е във вас, говори така: „Е, човек да си похапне, сладости има..." Та кой не си полъгва? Кой не си похапва? ” Това, което шепне във вас така, то не е божествено. / Веселие и радост, ООК , София, 5.12.1934

Когато момата иска да се "разхубави", яде повечко. Иска повече маслице, за да затлъстѣе, да се заглади лицето ѝ; яде повече деликатеси, точено, пасти и др. / Правилното ядене, като условие за вѣченъ животъ, НБ , София, 3.4.192

Веднъж мене ме кани един господин с пасти. Казва, с хубави яйца са направени. – "Аз не ям пасти". Аз ги помирисах - най-малко 20 яйца има развалени в тия пасти. После, тия пасти са правени със свинска мас - и тя е развалена. / Когато беше по-млад, НБ , София, 15.9.1935г

...както може да се живее без кокошки, без баници, без сладкиши. / Недоказани истини, СБ , РБ , 7-те езера, 22.7.1931

Някой яде само сладкиши, но това е крайност; друг пък не яде сладко, и това е друга крайност. / От смърт в живот, НБ , София, 3.1.1932

Да допуснем, че майка ви е опекла някоя баница, разни сладкиши, печена кокошка, печена риба, майонеза, разни котлети за вас. Но ако всичките тия менюта се заменят с ябълки, круши, грозде, с портокали, питам: коя храна, първата или втората, ще бъде по-естествена? Втората. Тази храна е много по-хубава. Плодната храна не само по отношение на физическия, но и на духовния живот е най-хубавата храна.

 

 

07.07.2021 г. 10,18 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато хората започнат да се обичат, войната ще престане. ” (1942.12.20н.тцб.Търсете Царството Божие)

-ТОВА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ВОЙНЍ, ОСОБЕНО ЗА СЕГАШНАТА ПСИХО-БИОЛОГИЧЕСКА. Но то важи с най-голяма сила за духовните хора, защото от тях зависи дали Земята ще оцелее. Когато започнат да си гостуват и взаимно да се лансират, злото ще се стопи за една нощ.

 

 

07.08.2021 г.  15.54 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Та казвам: оставете сега ГОСПОД да уреди вашия живот. Оставете ЛЮБОВТА да уреди вашия живот. Оставете ОБИЧТА да уреди вашия живот. Оставете ВАШАТА БОЖЕСТВЕНА ДУША да уреди живота ви. Онова, БОЖЕСТВЕНО Начало оставете да уреди живота ви. Вярвайте, че Господ ще уреди всичко. Но не да се колебаете. Което ТИ можеш да направиш, направѝ го. Онова, което ти не можеш да направиш, остави го на БОЖЕСТВЕНОТО в тебе, Което работи. Да чувстваш едновременно, че и ТИ работиш, и ГОСПОД работи. Гледай как Господ работи. Дадат ти едно малко внушение - ИЗПЪЛНЍ го. Една добра мисъл дòйде - ПРИЛОЖЍ я. Никога не реагирай срещу Божествения Принцип! Може да реагираш на пороците, но не реагирай на Божественото Начало в тебе.“ (1942.12.23о.тцб.Нов поздрав)

ВЪПРОС: КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО ПРОТИВОРЕЧИЕТО ИЗГЛЕЖДА НЕРАЗРЕШИМО? Има две крайности: даже един Миров Учител – Учителят на всички Учители в Битието и Небитието – казва за себе си, че е човекът с най-големите противоречия в света и че без противоречията, сега човекът щеше да е един плазмодий, една кръгла нула. Друг път казва точно обратното: че в Божественото няма никакви противоречия. Как да разберем тези изказвания, къде да намерим синтезата на тази теза и тази антитеза? Нали Словото е пълно с тези, антитези и синтези (утвърждавания, отрицания и обобщения)? Как да приложим тук Закона за отрицание на отрицанието, който минава за откритие на Хегел?

НЯМА противоречие: когато изучаваме Словото, друг път то ни обяснява, че в адското и Божественото НЯМА противоречия, но в човешкото ИМА противоречия. Адският и божественият човек действат моментално – без замисляне и незабавно. Само че с различни средства и различни резултати. Човекът е арена и на Двете Сили: той има свободна воля и трябва да избира. От Словото и от Емануил Сведенборг сме научили, че ако и най-светлият дух отдясно на Бога помисли само за миг за себе си или за света, той автоматично пада на дъното на ада. По същия закон, ако дори най-адският дух на дъното на пъкъла е способен дори за миг да помисли за Бога или за ближния, той моментално се озовава отдясно на Бога. Тази амбивалентност на възможностите е дар само на ЧОВЕКА – на ЧОВЕШКОТО начало на Творението, като последното и най-съвършено създание на Бога, с което НЕ СА надарени много богове, ангели, природни и адски същества. НО НЯКОИ СА НАДАРЕНИ. Това са създанията на Бога с ЧОВЕШКА монада, в който и свят да се намират в даден момент, каквото и тяло да имат – адско, природно, ангелско или божествено. Тя има свободна воля и има правото да избира, да се колебае, да изпада в противоречия. Тя има правото и привилегията да опитва какво ѝ се случва, когато мисли за себе си и за света – и какво ѝ се случва, когато мисли за Бога и за желанието и правàта на ближния. А също и за неближния, и за крайно различния, за лошия, даже и за врага. Не само какво мисли, но и какви чувства им изпраща, как се държи с тях.

Тук отново изниква едно идейно противоречие. Нали се казва, че човек трябва да е верен на Божественото в себе си? Как тогава, ако помисли за себе си, ще падне на дъното на ада, ще му се случи нещо лошо? Защо да пада там и когато мисли за света, след като Словото постоянно твърди, че Светът е създание на Бога и представлява сам Бог в един от Своите най-велики ипостаси? Значи, тук трябва да се спрем и да съобразим за коя любов към себе си и за кой свят става дума. Словото Божие третира и разграничава тия неща в над 4000 известни беседи, а един стенограф и издател казваше, че са 7000. Има адски свят и адска любов към себе си, има човешки свят и човешка любов към себе си, има ги същите и на природно, и на ангелско, и на божествено ниво. Различни и на трите основни божествени нива и на безброй второстепенни. Когато създание на Бога попадне на вибрацията на АДСКАТА любов към себе си или към небожествените светове и ценности, то трябва да получи урока си със 100% болка. Попадне ли на ЧОВЕШКАТА ВИБРАЦИЯ, пълна със симпатии и антипатии, болката ще бъде 50%. Тя е съпроводена със серии от работни предупреждения, и накрая няколко с остър звън и червената лампа. Като попаднем на духовния, ангелския егоизъм и материализъм, неприятните последствия спадат до 25 на сто. Да, има милиони много тънки и хитри духовни себизми и егоизми, Бог не може да си затвори очите за това. Затова Господ казва в молитвата Си: „Избавѝ нас от Лукаваго“. Някои го произнасят „от лукавството“, не само понеже преводът в различните библии е спорен, но и защото „Лукавият“ е вина ИЗВЪН нас, а лукавството си е наш собствен егоизъм – много по-страшен от педагогическите хитрини и методи на Бога в ипостаса Му като „Дявол“. Да си вечна и доброволна жертва на привързаността, на егоистите, на чувството си за милосърдие и саможертва – това е един от главните ангелски грехове, ако това засенчва волята на Бога и стръмния път на Ученичеството. Да бъдеш НЕЩО, да бъдеш несменяемо в центъра, да ненавиждаш активно или пасивно различните от теб или да се правиш, че не ги виждаш; да събираш очите и ушите на хората съм своята несъвършена персона, това какво е? А да събираш енергиите им? Какво е това, даже и да не проявяваш лукавството да събираш и средствата им, защото си по-сръчен, по-умен, по-талантлив или по-духовен от тях? – Това са само няколко от многобройните грехове на падналите божества, с които са инфектирани и куп своеглавия и авторитети на Земята и даже в космоса. Именно поради това и до днес се разразяват битки между боговете в една голяма зона на вселената и духовните светове. Никой не отстъпва, никой не иска да бъде тепърва последовател, слуга, слугиня и ученик на някой друг, изпратен от Бога. Дори не помисля да се обединява от любов с различните от себе си, редовно да им предоставя възможностите и условията, които има, редовно да си гостуват, нàедно с целите си стада и последователи.

 

08.07.2021 г. 08,19 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Имахме един брат, който сега е вече в другия свят. Той се казваше Бойнов. Заболял, схванали му се ръцете и краката, парализирал се беше. Пратих аз двама братя да отидат да го лекуват. Като отидоха, и двамата заболяват. Пишат ми: „Учителю, тази работа не е за нас. Ела, свърши си работата. Този човек е съвсем закъсал“. Ставам, отивам при него, седнах при леглото, той ми казва: „Учителю, готов съм да си замина, да умра. Не съжалявам. За мене да бъда тук или от другата страна, в другия свят, е все едно. Готов съм да изпълня каквото е решено“. Изслушах го.“ (1942.12.23о.тцб.Нов поздрав)

КОМЕНТАР: В беседите четем за много случаи на изцеление, предизвикано от Учителя; в разказите на хората, които са били около Него и сме ги слушали лично, те са стотици. Един от тия случаи е и този, поради който сега четете тия редове. Но не е само това – тия неща се случват и днес, даже чрез безкрайно много по-малки от Този, който е можел и правел това повече от половин век и много хиляди години на Земята. За някои от тях е разказано писмено, малко повече – устно, за други не е разказано никому. Примерно, приятелка с патерици я водят с автомобил до подножието на Рила. Тя от малка ходи само с патерици – даже между бюрата в службата си. Сега ѝ казват „Оставѝ патериците!“ - и тя ги оставя в колата, защото има ВЯРА. Тръгва за пръв път без патерици и се качва до Езерата с ходене 10 чàса, на почивки. Прекарва там отпуската си и си слиза пак без патерици. ИМАЛО е възможност да ги хвърли въобще, казано ѝ е как, но не всеки в даден живот може да надскочи мисленето си. В други случаи някои се изцеляват така за цял живот пред очите ни, защото вярата им не е еднодневка; в други случаи това също става за малко или въобще не става, въпреки че е им е дадено. Не се осмеляват да изпълнят нещата, чрез които може да стане изцелението – в някои случаи е нужно лично участие на болния, трябват лични усилия да промени нещо в себе си или да се наложи на близките си. В трети случаи имаме работа със светци, дори и когато са парализирани от десетилетия. ЗНАЯТ, че им е дадено, ИМАТ вяра, МОГАТ да станат веднага. Било безусловно, било ако се изпълнят някои препоръки. Но решават да лежат до края на живота си, понеже знаят, че със страданието си помагат на стотици и хиляди хора от веригата им да ходят и да танцуват свободно, да са щастливи като здрави и да се радват на живота дори и в този му вид, когото не живееш за стотици и хиляди същества.

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „Аз се разговарях с него за някои неща, отвлякох вниманието му, той забрави болестта си... Казвам му: „Стани“ - и той седна на леглото. После пак продължихме разговора си. Той вече не мѝсли за болестта си. Казвам му: „Я стани!“ - и той става от леглото. „Походи!“ – и той походи из стаята. След малко му казвам: „Я стани още веднъж...“. - И той стана. Похòди из стаята... И така и втория, и третия ден. Накрая излезе и отиде на работа. Беше адвокат, отиде в кантората си. Пита го лекарят: „Как оздравя?“ Казва му: „Той дойде при мене, седна на леглото ми, поприказвахме половин час, каза ми: „Стани!“ – и аз станах. „Походѝ!“ – и аз походих“. – „Че как може?...“ – „Каза ми: „Стани!“ – и аз станах“.

 

„Стани!“ - ТОВА е любовта! Щом човек има обич в себе си, веднага тия двата процеса сработват. Без любов и обич човек не може да се лекува, то е първото. За всяко нещо, което правиш, тия две божествени начала трябва да ги имаш – ЛЮБОВ И ОБИЧ. Обичта и любовта да бъдат там – ТЕ са, които ще ви регулират. ТЕ ще ви научат - и тогава ще дойдат много напреднали души. Като минавате, всеки ще каже по едно изречение, ще ви каже по една хубава мисъл. Щом ние възприемем любовта, ставаме посредници, с целия свят имаш съобщение. Отвориш прозореца - светлината влиза. Всичко се вижда. Затворени ли са прозорците, работата не върви.

 

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ: Ние, съвременните, хора говорим за култура. - За каква култура говорят хората? Като гледам хората, то е диващина - всеки бърза да се изкаже. Не бързайте! (1942.12.23о.ноп.Нов поздрав) НЕВЕДНЪЖ, КОГАТО ИДВАТ ЧУЖДЕНЦИ С ВИСОК ИДЕАЛ ОТ КУЛТУРНИТЕ СТРАНИ, понеже са чели за Учителя и братството и от години копнеят да дойдат в светите места, те имат нещастието да попаднат между духовните българи. Било на Рила, било в някой дом, било – не да си Боже – на някое братско събрание. Остават изумени и потресени как всички говорят едновременно и всеки иска да надвика другите. Понякога са свидетели и на братски юмручен бой между възрастни или на някоя яка сестринска плесница в средите на най-напредналите.

 

09.07.2021 г. 15,49 ч.

 

ИЛЮСТРАЦИЯТА Е ОТ РОБИН АРТЪР

НАЙ-НЕЩАСТНИТЕ АНГЕЛИ НА НЕБЕТО СА ТИЯ, НА КОИТО ИМ ИДВА РЕДЪТ ИЛИ СА НАКАЗАНИ ДА ГЛЕДАТ ИЗЯВИТЕ НА МНОГО ПРОПОВЕДНИЦИ ПО ЗЕМЯТА. Те виждат гордостта и тщеславието им като на длан, но миризмата им за тях би била смъртоносна, ако ангелите можеха да умират. Златното теле не е само материалната алчност, но и духовната: да има вперени в нас много очи и ние да сме най-духовните, най-напредналите, най-умните. Единствената разтуха на тия ангели в такива случаи е когато някои от умниците на сцената почнат да мижат, за да покажат колко са духовни. Това е толкова смешно, че понякога трябва да изнасят някой наблюдаващ ангел на носилка, защото е припаднал от смях...

УЧИТЕЛЯТ:

Докато човек има златно теле, което държи като идол на своята душа, той не може да познае Бога. (Тихият глас, ИБ , София, 1.1.1929)

Да, аз зная много проповедници и владици, които са "светии", но в техните сърца непременно ще се прояви омраза, ще искат телето да се заколи за тях и ще кажат: „Само ние, светите хора, можем да учим света! Аз бих желал всички проповедници от всички църкви да ги опитаме колко обичат света; ако ги окачим на четири гвоздея, те ще проклинат. (Блудният син, НБ , София, 3.7.1915)

Българите често употребяват пословицата: ”Празна Мара тъпан била...” /.../ Да се бие тъпан на хоро, на сватба, разбирам, но да се бие тъпан в гората, това е празна работа. Такъв тъпан бият днес много проповедници, писатели, поети, учени и философи. Днес навсякъде бучи този тъпан! Един познат ходил в царибродско някъде по работа и на два километра далеч чул, че някой бие тъпан. По едно време видял, че двама души носят тъпан, а трети бие тъпана. Възможностите за тия двама души се крият в тъпанджията. Какви възможности ги очаквали? (Ще ти въздаде, НБ , София, 12.5.1929) КОМЕНТАР: Не са прости придружителите на тъпанджията: те ще се облажат добре покрай него, а после и те ще станат тъпанджии.

Много проповедници седят на амвона и оттам искат да обърнат хората към Бога. – Не, по този начин хората не се обръщат. Някой човек говори на другите за чистота, а сам той не познава чистотата. Като го погледнеш, виждаш, че погледът му е раздвоен. Този човек мисли как да те обърне, как да ти повлияе да вярваш като него. (Ще дойде отвътре, СБ , РБ , София, 1.9.1935)

Онези от вас, които сте намислили да се жените, женете се, ни най-малко не ви забранявам. Чудни сте вие! Казвате: „Учителю, трябва ли да се женим?“ - Женете се! Много проповедници казват да се не жените. Тия проповедници са измежду вас. Това говори за вашите егоистични цели. (Познат от Бога , УС , София, 1.3.1936)

Сега много проповедници има, които са грамофонни плочи. Не са хармонични, дрънкат нещо, което не трябва. Пък и доста верующи има, които са грамофонни плочи - говорят това, което не е. (Религиозни хора, УС , София, 12.9.1937)

Мнозина се питат: "Кой проповедник да слушаме?" Много проповедници има в света. Някой проповядва на хората с цел да ги обърне към Бога. Той счита това за негово право. Според мене, един проповедник е бакалин, друг е дрехар. (Оценяване и прилагане, УС, София, 3.10.1937)

Много проповедници и владици, религиозни и светски хора, учени и прости, така се увличат в своите интереси, в парите, в удоволствията, че като минава Христос през моста, те стоят захласнати и забравят да го затворят. (Петимата братя, НБ , София, 22.4.1923)

Аз познавам душата на тоя народ много добре; тя е страдала много от своите учители, проповедници и управници. (Онова, което ще повдигне човека, ИБ , 30.12.1913)

Какъв ще бъда аз проповедник, когато се обръщам към хората и казвам: „Бъдете щедри“, а сам съм скъперник; казвам: „Не крадете“, а сам крада; казвам: „Не лъжете“, а сам лъжа? (Житното зърно, НБ , София, 5.4.1914)

Та казвам: когато един проповедник или оратор излезе да проповядва в черква или в камарата, трябва да изхвърли утайките от стомаха си, от сърцето си, от ума си, и ТОГАВА да говори на хората. (Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ , София, 15.11.1914)

Учениците от една колегия искали да се пошегуват с професора си и взели от много буболечки крилца и крака, съчленили ги и го попитали: "Молим, кажете ни към кой вид спада"? Той им отговорил: Това е hum bug (хъмбъг) - ваше изобретение..." И ние сглобяваме нещо оттук-оттам и мислим, че това е религия. Господ казва: "Това е изкуствена буболечица". И учители, и проповедници, и книжници носят този hum bug, но с него нищо не могат да направят. (Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново, 17.8.1915)

Някоя мома казва: “Когато се оженя, аз ще го преобразя”. - Не, ти ще намериш дъното! И целия свят да ви обещава, не се качвайте на неговата лодка. И проповедник да е, и свещеник да е, и търговец да е, и съдия да е, не се качвайте на неговата лодка. (Спаси ни, НБ , София, 17.12.1916)

Аз зачерквам от книгата на живота всички мъже и жени, всички учители, всички съдии, всички проповедници и свещеници със старите разбирания. (Ще бъдат научени, НБ , София, 24.12.1916)

Като гледа Господ днешните хора, като гледа тези земни философи и враждуващите царства, поусмихва се малко и оставя тези деца да се борят, чукат и плачат. /.../ Той е, разбира се, спокоен и не иска да знае за това, но ни чуква с пръста си и нас ни закарват тогава на гробищата – ТАМ ни изпраща Бог! Царе, князе, полковници, съдии, свещеници, проповедници и философи, Господ ги чука безразлично. И за вас е същото нещо. Ако много философствате, ще хвръкнете! И вие сте като комарите: гледате да поужилите някого, но като тръгнете да отидете при Господа, не бива да мъкнете и своето жило - жилото на комара, - а да се спрете, да си дигнете нагоре очите и да въздъхнете. Не мислете, че Господ спи и не вижда. Още когато сте тръгнали от Земята, Господ ви вижда. (Двамата господари, НБ , 21.1.1917)

Когато на някого някой брат вземе една педя земя от нивата, всички се скарват - братството се разваля. Вземете между учителите, свещениците, проповедниците, съдиите - само една педя е достигнало нашето братство... ТОВА е растежът, до който сме израснали, за да схванем братството. В толкова хиляди години братството е достигнало едва една педя само. (Блажените, НБ , 4.2.1917)

Вие сте слушали много проповедници. Яков казва: „Който не греши в слово, той е съвършен мъж, способен да обуздае всичкото тяло.” Тялото е вашият капитал, ТО е същественото. И затова аз ще почна от това, което ВИЖДАТЕ. Вие донякъде обръщте винмание на своята душа, но тялото е една обширна градина, в която работи Божественият Дух. Първото нещо е да бъдете здрави телесно и душевно. /.../ Както децата често пъти режат с ножиците и развалят, има и такива писатели и проповедници, които развалят със своите ножици. Те са прочути развалячи, затова трябва да напуснете тия учители, които развалят. (Хигиена на човешката душа, ИБ , БС , София, 8.2.1917)

И питате ме защо страда светът. - Страда от „велики“ хора и идеи. „Отличен проповедник е – казват, – велики идеи проповядва!“ - Да, от „велики“ идеи страдаме всички. (Децата, НБ , София, 11.2.1917)

Тъй щото, ако хората питат кога ще се оправи светът, казвам: светът ще се оправи, когато всички хора – учители, свещеници, проповедници, майки и бащи - започнат да работят без пари. Всеки трябва да работи даром, от любов. (Яков и Исав, НБ , София, 8.4.1917)

В бъдеще всички видни хора – учители, писатели, професори, проповедници - трябва да слязат от висотата на своето положение, да влязат в света между простите, бедните, страдащите, да ги научат как да живеят. (Богъ е съчеталъ, НБ , София, 13.5.1917)

Достоен за името си е само онзи учител, възпитател, философ, проповедник, общественик, който внася в умовете и в сърцата на своите възпитаници и последователи ИСТИНСКОТО, СЪЩЕСТВЕНОТО ЗНАНИЕ. Това е чистото, положително знание, към което се стреми човешката душа. (Скритият квас, НБ , София, 25.8.1918)

Днес светът е пълен с проповедници, но още не се е оправил. Защо? - Защото и проповедници, и майки, и бащи, и учители, вярват първо в себе си, а после в Господа. (Не може да се укрие, НБ , София, 15.9.1918)

Ако проповедникът е клон на едно дърво, а хората – плодове, които черпят сокове от клона, те нямат право да вадят криви заключения.(Дух Господен, НБ , София, 20.10.1918)

Когато цветето расте близо да някое дърво, то не може да цъфне – сянката е голяма. Затова и на вас казвам: не стойте близо до богати хора. Големи къщи не градете. Бъдете на разстояние от учени хора, философи и проповедници. Когато някой ви каже да седите близо до него, той има предвид да ви обере. Неговата кесия е празна, а вашата – пълна. Той иска да вземе нещо от вас. Като знаете това, не се приближавайте до него. Той проповядва братство и равенство, но не се заблуждавайте от думите му. (Детето растеше, НБ , София, 30.3.1919). КОМЕНТАР: Не всички са сатанисти - някои не ви обират матерално или не експлоатират плътта ви. Има много луциферисти, които обират хората енергийно, каквато и фразеология да ползват.

Когато някой се мисли за много добър, за много учен, Бог казва: „Турете тоя човек далеч от Мене, той не се нуждае от подкрепа." На проповедниците и на свещениците, които мислят, че всичко знаят, Бог казва: „Стойте настрана от Мене!" Някой казва: „Добре е да съм проповедник." - Ще изгубиш Божието благоволение. (Господ му рече, НБ , София, 6.4.1919)

Всеки проповедник е една квачка. Има квачки, които проповядват, но нищо не излиза от тях, защото те нямат яйца. Ако си квачка без яйца, помолѝ се на Бога да те насади някъде. (Светило на тялото, НБ , 11.5.1919)

Всички проповедници, учители, партизани, подайте си ръка и започнете да градите взаимно; помагайте си един другиго и продължавайте работата на Живата Природа. (Гърбавата жена, НБ, 8.6.1919)

Писатели, проповедници, философи, свещеници - всички хора, които заблуждават света, са все учени хора. Съзнателно или несъзнателно, много писатели, проповедници и философи заблуждават хората. (Работѝ на лозето ми, НБ , София, 14.12.1919)

Новата култура ще измени живота на всички хора: на свещеници, на учители, на съдии, на адвокати. Училищата и църквите няма да изчезнат, но по друг начин ще се проповядва в тях. Свещениците и проповедниците ще ходят с пълни дисаги от къща в къща да раздават блага на хората. На адвокатите няма да се плаща, но ще се благодари с целувка, която повдига човека. Обвиняемият ще целуне съдията, адвоката, свидетелите и ще излезе вън. Чистата приятелска целувка ще бъде заплатата на всеки, който е направил някаква услуга. В новата култура няма да има пари. Те ще се заместят с целувки. (Излязоха и завтекоха се, НБ , София, 8.1.1920)

Всички днешни проповедници на християнството учат, че трябва да отидете горе на Небето, "при Бога", а аз казвам: ще отидете горе, за да ви прати Бог ДОЛУ. (Пояснения върху окултизма, спиритизма, теософията, мистицизма и християнството, ИБ , БС , София, 12.2.1920)

Аз не минавам нито за проповедник, нито за схоластик, а минавам просто за един събеседник. Всички проповедници, които лъжат света, Господ ще ги тури на пиростия. /трикрако железно устройство за държане на съд над огъня/ (Аз съм жив, НБ , София, 22.2.1920)

Господ не ни е пратил да ставаме милионери, майки, бащи, проповедници, но ни е изпратил на земята да бъдем ученици на Великото Божествено учение, да се научим как да живеем.( Що казва Духът, НБ , София, 29.2.1920); И когато Духът дойде, тогава се раждат всички велики музиканти, всички велики писатели, поети, както и всички добри майки и бащи. (Което дава живот, НБ , София, 30.5.1926); Сега на всички ви предавам поздрав от вашия Баща. За да разберете, кой е Той, извикайте вашите бащи и майки на земята и пожелайте да ви кажат истината те ли са вашите бащи и майки или не. Истинските майки и бащи трябва да бъдат на местата си. Ако не могат да отговорят на този въпрос, те не са ваши майки и бащи. ЕДИН е вашият Баща, ЕДНА е вашата Майка, ЕДИН е вашият Учител! Аз държа за онзи Учител, който желае доброто ви и работи за вас както за себе си. Аз не съм за онзи учител, който знае само да мята въжета на вратовете ви, да ви впряга и да ви кара по цели дни да работите на нивата му. (Отец ме люби, НБ , ИБ , София, 22.3.1936)

В гробищата, са заровени и царе, и свещеници, и проповедници, и музиканти, и поети - все за техните грехове. (Новото човечество, СБ , В.Търново, 19.8.1920)

Да допуснем, че сте поканени да слушате в църква или салон някой знаменит оратор, проповедник или учен. Той е сготвил баница и ви я предлага, а вие си отваряте очите и ушите, възприемате, слушате, но като се върнете у дома си, умът и сърцето ви са смутени. Този човек със своята беседа е обърнал с главата надолу целия ви живот и казва, че това, в което вярвате, е празна работа. После си казвате: „Защо ли отидох да го слушам?“ (Утринен наряд, 21 август и "Идване и възприемане на Духа", СБ , В.Търново, 21.8.1920)

В главата на всеки свещеник, на всеки проповедник, учител и майка ТОВА трябва да се втълпи: БРАТСТВО И СЕСТРИНСТВО ТРЯБВА В СВЕТА! (Стани и опаши се!, НБ , София, 11.12.1921)

Когато един ангел подложи един човек под микроскоп, ние сме толкова "големи", че той трябва да ни увеличава не три хиляди пъти, а няколко милиона пъти, за да бъдем видими от него. А хората записват, изследват, пишат съчинения, дисертации за някой философ в някоя академия, за някой проповедник на амвона, за някой тълковател на Словото Божие, пишат книги.... Ние, съвременните хора, имаме голямо мнение за себе си. Този, който е сега във вас, слушайте Него! И като срещнеш някой проповедник, свещеник, кажи му: „Братко, ти слушаш ли Него? (Слушайте Него!, НБ , София, 12.3.1922)

Онзи, който слуша Господа, може да говори; онзи, който не слуша Господа, не може да говори. (На първо място, УС , София, 21.3.1943)

Ако някой е проповедник, как ще се изрази у него тщеславието? Ще каже: „А, аз проповядвах в неделя, но като мене никой не може да проповядва. Какви доказателства изнесох, а публиката беше тъй очарована, че ще помни за всякога“. ТЪЙ описвам чувството тщеславие. (Силите на мозъка, ООК , София, 20.4.1922)

Ние ще образуваме една школа за лекуване, начини за лекуване ще имаме. Така че някои от вас, като ходят да работят между простия народ в селата, няма да ходят между тях като проповедници, а ще си вземат торбичките и ще ходят като прости работници. Ще се облекат малко по-скъсаничко, и като видят болни хора, ще ги излекуват. (Много плод принася, СБ , В.Търново, 20.8.1922)

“И сегашните вярващи, владици, попове, проповедници – да ме простят – все са капрали, командват навсякъде: „Този крив, оня крив, а само аз съм прав!“ (Ако пребъдете в Мене, НБ , София, 18.6.1922)

Днес се поканват всички духовни лица, всички проповедници да се сплотят и да приложат любовта. (Вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново, 10.9.1922)

Днес Господ говори чрез любовта.Самата любов, както действа в нашето сърце, казва: „МЕНЕ ще слушате сега. Никакви проповедници, никакви свещеници, попове! И това, което АЗ кажа, слушайте ме. Ако те ви казват, каквото аз казвам - слушайте ги; но ако те ви кажат нещо друго, не ги слушайте." ТЪЙ казва любовта. Обаче свещениците и проповедниците се страхуват от идването на Христа. (Ангел Господен говори, НБ , София, 15.10.1922)

Докато хората вярват, че свещеници и проповедници ще оправят света, те са на фалшива почва. Поставете тази истина на опит и ще се уверите в думите ми. (Да наследя, НБ , София,19.11.1922)

Ако днес Христос посети всички християнски църкви да чуе как се проповядва Словото, ще се обърка от тълкованията на видните проповедници... (Лама савахтани, НБ , София, 26.11.1922)

Син Божий, Христос иде на земята! Знаете ли, какво носи Той за вас? Христос носи такъв камшик за владиците и свещениците, че щат-не щат, ще разберат, колко думите ми са верни и истинни. Няма да остане свещеник, проповедник или владика, на когото да не ударят 25 тояги. Няма да остане човек в света, когото Христос да не държи отговорен. (Защо не можахме?, НБ , София, 24.12.1922)

Ако си проповедник и не изправяш погрешките си, какво си допринесъл със своите проповеди? (Но да бѫде рѣчьта ви: Ей, ей; Не, не, НБ , София, 14.1.1923)

Проповедник да брои пари — това движение не е красиво, не е намясто. (Първата родена мисъл, МОК , София, 21.2.1923)

За всички свещеници и проповедници, които изопачават истината в името Божие, е вече късно. Всеки владика, свещеник или проповедник, който е злоупотребил с истината в името Божие, за него извинение няма. (Видяхме Господа, НБ , София, 11.3.1923)

Сега предстои съдба на света - и първи свещениците и проповедниците ще изпитат тази съдба. (Чий е този образ, НБ , София, 15.4.1923)

 

Никакви проповедници и владици, никакви свещеници и попове – ЖЕНИТЕ ще спасят света! (Петимата братя, НБ , София, 22.4.1923)

 

 

 

07.09.2021 г. 18,29 ч.

 

 

Тази аудиозапис с извадки от „Просветление“ на Арнолд Бенет вече е слаган в този профил, но сега е подходящ за илюстриране на цитираната мисъл от Учителя. Най-вече – в началото.

УЧИТЕЛЯТ: „Имаш едно приятно чувство - то е пак от някой, който ви обича. Ако любовта на туй хубаво чувство е силна, то не престава; ако е слаба любовта, загасва. Има някои мисли устойчиви. Седиш ден, два, три, седмица, месец, година – има нещо приятно: онзи, който ви обича, постоянно изпраща своята мисъл. Казвам: поддържайте хубавите мисли на хората, които ви обичат, не реагирайте с безразличие на тях. Знаете не знаете, щом хубавата мисъл дòйде, тя е от някой, който ви обича. Вие сте го забравили, той не ви е забравил. Дòйде едно хубаво чувство - то е от някой, който ви обича. Той не ви е забравил, ВИЕ сте го забравили. Радвайте се на ония, които мислят за вас не само положително, но и отрицателно. Като казваме, че всичко ще се превърне за добро, БОГ е, Който регулира любовта. Хората, като станат разумни, ще влязат в положителното.“ (1942.12.23о.ноп.Нов поздрав)

 

 

09.07.2021 г. 07,58 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Страданието идва просто от хората, които ви обичат. “ (1942.12.23о.ноп.Нов поздрав)

ЕТО ЕДНА МНОГО РЯДКА АНТИТЕЗА, ТОЧНО ОБРАТНАТА НА ВСИЧКО ОНОВА, КОЕТО СМЕ ЧЕЛИ В СЛОВОТО ЗА ОБИЧТА. Няма нужда от коментар - милиарди хора ще го потвърдят... Учителят понякога казва, че не иска да го обичат много, понеже човешката любов е грубост и егоизъм. Всеки ръфа кокала, който е завлякъл в бърлогата си, и не го дава на друг. Немалко фини, аристократични и високо духовни хора не лаят и не се нахвърлят върху приближаващите се, но ръмжат вътрешно много по-грозно от простите кучета. При това издават миризма, която прави дишането почти невъзможно.

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/319174053221795

 

 

  

10.07.2021 г. 14,05 ч.

  

КЪМ ТЕМАТА ЗА БЪЛГАРСКАТКА БРАТСКА ПСИХОЛОГИЯ : : НАЙ-ТВЪРДАТА И НАЙ-ДЕБЕЛА ФОНТАНЕЛА НА СВЕТА НЕ СЕ ОТЛИЧАВА С РАЗПОЗНАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТГО И НЕГОВОТО ЛАНСИРАНЕ : : ОЩЕ ПО ВЪПРОСА ЗА КРЪЧМАТА, ПОБОИТЕ, КЕБАПЧЕТАТА, ЧЕРНИЯ ДРОБ И СВИНАРНИКА ЗАД САЛОНА И СТАЯТА НА УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЯТ: "Някои от управниците и духовенството турнаха онзи свинарник и те са вътре в тях, за да ни мирише. И искат притежателят или скъпо да си продаде мястото на нас, като съседно до нашето, или за тормоз. Сега тоя свинарник тук е израз на българската политика. Той е на запад, зад гърба ни. С него ще се повдигне ли цената на мястото? Техните влияния внасят една инертност в хората, които се молят." (Бележки от разговори с Учителя, ИБ , София, 22.4.1927)

ИЗ СПОМЕНИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

А зад салона беше залепена една кръчма, където се печаха кебапчета, носеше се мириса на печено месо, пиеше се вино и ракия и се пееха пиянски песни. Имаше и свинарник, който вонеше. Това бе атаката на Черната ложа в тил. (Теософският конгрес и търсенето на Христа, МАРИЯ ТОДОРОВА (1898-1976 ), ТОМ 1)

Зад салона на Изгрева бе долепена една кръчма. Тя съответствуваше на същата онази кръчма от "Оборище" 14. Оттам се носеше непрекъснато дим на кебапчета върху Изгрева. Това съответствуваше на онази стая с месарницата от "Оборище" 14. До кръчмата бе построен свинарник - с храната, оставаща от кръчмата, се угояваха свине. Вятърът разнасяше воня и смрад върху Изгрева всеки ден. (Салонът на Оборище 14 и свинете, БОРИС НИКОЛОВ (1900-1991 ), ТОМ 1)

Зад салона на Изгрева имаше едно място около четири-пет декара, което Учителят препоръча на възрастните приятели да го закупят. Не беше много скъпо. Продаваше се в момента. Те бяха хора практични, някои от тях имаха банки, някои бяха индустриалци, други - хора на търговския живот и изобщо хора практични в живота. Но те умуваха, разтакаваха се, после се разколебаха и местото го купиха други. То беше една доста обширна овощна градина, опираше стената на салона и отиваше до гората. Като узнаха всички, че Изгрева стана център на братството, духовенството все търсеше начин да направят спънки и да пречат на Учителя. Така те научиха, че то се продава, купиха го и после го дадоха на един кръчмар да си направи там бирария и кръчма, като го финансираха. По всякакъв начин те се стараеха да пречат на Учителя. Кръчмата заработи и по цял ден там гърмяха грамофони, скандали ставаха често, а побоищата не бяха рядкост. Стана пивница и половина... Оттам бълваше пушек от скарата на кебапчийницата, а на скарата се печеше и риба и черен дроб. От тях се издигаше пушек, прехвърляше салона и слизаше пред двора - и каква миризма и какъв тормоз изпитвахме само! А ние бяхме вегетарианци. Учителят често негодуваше и веднъж каза: „Те поповете отвориха тази кръчма, но тази кръчма ще отиде у тях и жестоко ще съжаляват за това." Грухтяха свине, разнасяше се воня. Срам и позор! И това всичко - на гърба на самия салон! Този кръчмар се оказа един груб човек, скандалджия, всякога готов да прави скандали и да се бие.Освен това той развъждаше и породисти кучета и ги продаваше. Много неприятно съседство за нас и причината беше непослушанието към думите на Учителя. Веднъж бяха станали някакви скандали, побоища, дойде полицията и затвори временно кръчмата.

Но ние винаги ще я помним, защото тя се яви от непослушанието на учениците към думите на Учителя. (КРЪЧМАТА, Борис Николов, ТОМ 2)

 

 

11.07.2021 г. 21,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие всички сте излезли от Слънцето, забравили сте. Земята е излязла от Слънцето. И вие с нея излязохте от Слънцето! Тази история, когато Земята се е отделила от Слънцето, е цяла епоха. Когато тя се раждаше от Слънцето, всички взехте участие, гласувахте. Сега сте забравили за това гласуване. Като излезе Земята от Слънцето, вие бяхте станали на прах. Господ дойде, взе този прах, събра го, организира го. Вашата душа, която се скиташе из пространството, Той я взе и с диханието Си я тури в тялото ви.“ (1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте)

КРАСИВО КАТО ПРИКАЗКА! Най-гениалните аниматори могат да го възпроизведат като фантастичен филм, а който е развил причинното си зрение в акаша, може да го види и в автентичния му вид.

 

11.07.2021 г. 18,18 ч.

 

ПАК ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА РЕЛИГИЯ

УЧИТЕЛЯТ: „Единственото Същество, Което може да ви направи разумни, красиви, силни в света; единственото Същество, чрез Което можем да постигнем всичко, това е БОГ. Той е толкоз чувствителен, няма по-чувствителен от Него! Той влиза в нуждите и на най-малките същества и промисля за тях. Той държи всичко в ума Си, и каквито нужди имат съществата, Той ги задоволява. НЯМА нещо в света, което Бог да не е предвидил и с което да не ни задоволи! Бог не задоволява само тия наши желания, които сами сме си създали. СТИГА ни да постигнем онова, което БОГ е създал. Но ние си създаваме изкуствени желания.“ (1942.12.27н. Търсете, хлопайте, искайте)

- ПОДОБНИ ДУМИ СА ИЗКАЗВАНИ МИЛИАРДИ ПЪТИ В РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРОПОВЕДИ през вековете, но всички атеисти и много вярващи ги считат само за фразеология, която на практика не работи. Хората нямат опит в областта на ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА, ПРАКТИЧЕСКАТА вяра в Бога, която дава плодове МОМЕНТАЛНО, ако някой пожелае нещо, което е създадено ОТ БОГА. Това е опитано и се опитва безброй пъти от децата на Бога и днес, когато чувстват и знаят кои желания са божествени и кои са внушени от ада, от духовете или от смъртните човеци.

ВСЕКИ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПЪРВОТО УПРАЖНЕНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКА РЕЛИГИСТИКА (религиология е само НАУКАТА за това, а религистика е самата практика). Вечер имаме три упражнения, три процедури преди заспиване. Може по половин час за всяка, който има време и концентрация, но може и за по 5 минути. Мнозина правят упражнението средно за по 10-15 минути всяко отделно от трите, но ако някой си определи поне една събота в месеца за това упражнение, може да го проведе и за 3 чàса и повече.

РЕМИНСЦЕНЦИЯТА е да си представим визуално какво сме преживели през изминалия ден, но без да допускаме странични мисли и представи. Може и в обратен порядък – от вечерта към сутринта. Това развива други висши способности, друго висше тяло. Допустима и желателна е САМО ЕДНА мисловна дейност в това време, но може и без нея: да си правим честна самооценка къде се постъпили правилно и красиво и къде сме сгрешили през деня. Ако не сме сигурни в оценката, да се запитаме Христос би ли направил това и това – или не би го направил. Висшият пилотаж в това упражнение е да си обещаем да не повтаряме повече дадена грешка, а което одобрим – да го допускаме и усъвършенстваме и за в бъдеще. Най-виртуозният „пилотаж“ е да простим мислено и сърдечно на хората, които са ни оскърбили през този ден. Може да го кажем и на глас. Но ако не можем да включим мислене, достатъчно е и само да прегледаме деня си като на забързано кино. Душата ни знае как да обработи информацията и какви оценки и изводи да направи. Всичко това се прави в легнало положение на тялото НАЛЯВО. Да гледаме часовника, за да не прескочим лимита от време, който сме си определили за всяко отделно упражнение.

РЕЛАКСАЦИЯТА изисква пълно физическо и психическо отпускане със затворени очи, лежейки на гръб без възглавница, по възможност на твърдо легло. Възбужда се Алфа-ритъмът на мозъка ни, който хиляди години беше от 8 до 12 херца в минута, в синхрон с ритъма на нашата йоносфера, но днес е много по-висок. Не позволяваме на нито един страничен образ или странична мисъл да се вмъкне в блажената ни „савазàна“. Подсъзнанието и тялото ЗНАЯТ как да извършат катарзиса и изцелението – поне един етап на изцелението. Не би трябвало да заспим, но не е фатално: две процедури все пак са извършени. Третата – операцията за задаване на желания и измолване на осъществяването им, все някоя бъдеща вечер ще можем да я изпълним, без да заспим...

АВТОСУГЕСТИЯ И МОЛИТВА (пак легнал, с обърнато тяло надясно). Този етап е цяла наука и може да се изложи в многотомни съчинения, пълни и с досегашните лични и общочовешки опитности в Школата по практическа религистика: КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО, КОГАТО ЧОВЕК СИ Е ПОЖЕЛАЛ НЕЩО БОЖЕСТВЕНО. Тук идват най-големите изненади. Започваме да си съчиняваме мисловно цели филми, ВИРТУАЛНИ ФИЛМИ. Ако искаме да преживеем отсега нататък лично щастие в живота си, представяме си един и същ епизод, някакво приключние, но последователно всеки път с един от хората, които познаваме и към които имаме симпатии; или вече е започнала връзка с някого реално. Във виртуалната автосугестика това се нарича СОНДИРАНЕ НА ДУШАТА, СОНДИРАНЕ НА БЪДЕЩЕТО, СОНДИРАНЕ НА БОГА. Техниката е „ПСИХИЧЕСКИ РАДАР“. При сценката с един от тия образи, сърцето ни ще се разтупа, лицето ни може да поруменее от приятно вълнение.
ТУК АБСОЛЮТНО НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКАТ НЕМОРАЛНИТЕ ФАНТАЗИИ НА ПСИХИЧЕСКОТО БЛУДСТВО С ОБРАЗ – ТОВА Е ЧЕРНА МАГИЯ И ИЗВИКВАНЕ НА ИНКУБИ И СУКУБИ, КОИТО САМО ТОВА И ЧАКАТ, ЗА ДА Е НАГЪЛТАТ С ЕНЕРГИЯТА НИ. Нещо още по-лошо - така се извършва черна магия върху човека, с чийто образ се манипулира фантазно по този начин. Вампирите и елементалите се струпват със стотици като лешояди на мърша, предизвикват и ужасна смрад в аурата. Хората, които правят това съзнателно, имат черни сенки под очите, зрението им отслабва и устата им се извива като на акула. И да се усмихват, усмивката им е като на блудник, долната устна набъбва или се издава напред, горната добива порочна извивка. ПОД ПЪЛНИЯ КОНТРОЛ НА ДУХА НИ, виртуалното приключение с познат или измислен образ на човек трябва да е много красиво и романтично. И ПЪРВО ДА СЕ ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ БОГА ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО МУ. За наша изненада, при вариантите на приключението с поредицата от образи, Бог често ни изпраща чрез радара ВЪТРЕШЕН МИР, РАДОСТ, ЩАСТИЕ И БЛАЖЕНСТВО с образа на човек, с когото не сме очаквали и не сме искали най-силно това да се случи точно с него. Ако започнем такива отношения с този човек и реално, щастието ще бъде несравнимо. Но ако в живота си ние сме жертва на монофиксация в друг образ и той ни е станал доминантен, при това упражнение често Радарът ни връща МРАК, КОЛЕБАНИЕ, БЕЗПОКОЙСТВО, ТРЕВОГА И ДАЖЕ СТРАХ. Това е отговорът на Бога при такова сондиране – така Той ни предупреждава какво ще се случи във взаимоотношенията ни с този човек, ако го допуснем до себе си или продължаваме срещите или живота си с него, ако общуването е вече факт. ТЕЗИ ВИРТУАЛНИ УПРАЖНЕНИЯ И СЦЕНКИ се препоръчват от професионалните психолози вече повече от век. Те ги наричат РОЛЕВИ АВТОТРЕНИНГ и често имат изключително добри резултати в изцелението на пациентите си. Уви, има пациенти, при които това не работи. Те са най-неевоспособните (неспособни за еволюция) - зациклените в тежка монофиксация от години само в един образ, само в един емоционален сценарий с него, който те въртят във фантазията си денонощно и много болезнено. В този личен филм на емоционалния егоист не може да влезе по никой начин филмът на човека, в когото той е вторачен. Егоистът не може и не иска да си представи как ДРУГИЯТ си представя живота и взаимоотношенията, какво ДРУГИЯТ иска и от какво той има РЕАЛНА нужда. Когато едно его е неинтелигентно и агресивно, дори и да е с 5 факултета, то иска да натресе своя сценарий на другия насила и да го превъзпита, да го подчини. Животът му се превръща в тревожно ОЧАКВАНЕ. Ако не се случва нищо, тогава в него се разразява много грозно обвинителният или огорчителният синдром, а личното му нещастие е наказание от Бога за егоизма му и пълната му неспособност да обикне някой друг.

 ИМА МНОГО ХОРА, чиято психическа или духовна доминанта е КОЛЕКТИВНИЯТ живот. За тях упражнението по автосугестия и молитва (ако са религиозни) е да си представят последователно поне три виртуални филма, в които персоната им да играе три различни роли: на водещ, на равнопоставен с другите и на последен слуга или слугиня, с личен обет за безропотно подчинение и мълчание с месеци или години. - Това е автотренинг за Послушник. Да кажем, силно искаме да създадем комуна: КАК си представяме своето участие там? ГОСПОД ТЕ ГЛЕДА: като какъв си се представяш в комуната? НЕПРЕМЕННО И НЕИЗМЕННО В ЦЕНТЪРА? Бог обаче ще ти прати лъч с вътрешен мир, радост и щастие САМО В ТАЗИ ВЕРСИЯ, която е наистина за теб. Поне в дадения космичен момент на еволюцията ти. Ако я изпълниш и НА ПРАКТИКА и в реалната комуна, която започвате да строите, Ръката на Бога ще е винаги над вас. Същото е и при стандартната мотивация „СЦЕНА И СЛУШАТЕЛИ“. Тя не е доминанта само при тщеславни и горделиви – може и да е ПРИЗВАНИЕ ОТ БОГА. Ако е от БОГА, това се разпознава с регулярното отстъпване на сцената и инициативите И НА ДРУГИ ТАЛАНТИ, родени от Бога. Увреденото его обаче е несменяемо и на сцената, и навсякъде - то не може да си представи да бъде някъде тепърва слушател или ученик на последния чин, камо ли при водещ, когото не одобрява. ВЪПРОСНОТО УПРАЖНЕНИЕ РАБОТИ ДОБРЕ и когато човек иска да открие призванието или професията си в света. Често Радарът ни дава положителен отговор в област, за която съвсем не сме предполагали.

 

ДРУГА ЖИТЕЙСКА МОТИВАЦИЯ: „Искам пари!“. „Искам МАТЕРИАЛНО уреждане в живота“. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА РЕЛИГИСТИКА ИМА БОГАТ ОПИТ И ТУК: ако някой човек в света си представи ПРАВИЛНО как иска Бог от него да ги употреби и поради това Бог наистина му даде материални възможности, цели астероиди от злато ще полетят към Земята и ще се устремят към искащия. Тогава той ще трябва да знае формулата как да не го затрупат... При това трябва да си представи ПРАВИЛНО дали единствено той ще се разпорежда с това злато – или ще го разпредели поравно по хората, които СЪЩО СА ВЪВ ВРЪЗКА С БОГА. Ако при това те всички са си представили ВЯРНО модела на братския живот и личната си роля в него, а и се обичат братски с неизказана божествена любов, РАЯТ НА ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ РОДИ ЗА ЕДНА НОЩ. Както джинът в приказките строи дворец с един замах за своя любимец или духовен господар.

 

11.07.2021 г. 13,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Величието на художника се заключава въ кривитѣ линии. Ако може да рисува криви линии, да ги поставя намѣсто, той минава за великъ художникъ. /.../ Какво означаватъ кривитѣ линии? — Пластичность, огъваемость. (Дали може, НБ , София, 10.6.1917); След известно време съществата изменят движението си: едното същество се извива наляво, другото – надясно, и образуват ЕДНА форма. (Целесъобразни среди, МОК , София, 13.11.1927)

КОМЕНТАР: КАКТО ВЕЧЕ ОТДАВНА СИ ГОВОРИМ, в измервателната и сравнителната словистика има и метод за изчисляване на фреквентната (честотната) субординиация на словесните и идейни единици в дадено учение. Нека някой каже съществува ли някъде учение като това на Учителя Беинса Дуно, в което да има такава висока честота на истината за сливане на мъжа и жената, за святостта на божественото ученичество по двойки, за допускането ни в божесвения свят само по двама, съединени още на земята, за сливането на двойките сродни души и нарастването на тия сливания не само по аритметична и геометрична прогресия, но и по много по-стръмни експоненциални криви.

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ:

Под понятието „женитба" ние разбираме идеални отношения между разумни същества. Ако две реки се съединят и образуват по-голяма река, това показва, че отношенията между тях са разумни. Така ли става с хората, които се женят? Сливат ли се мъжът и жената? Образуват ли един човек, по-голям, по-пълноводен, с повече живот? (Огъната плоскост, МОК , София, 4.4.1930)

...това показва, че две същества се сливат и образуват едно същество. (Успоредните пътища, МОК , София, 14.6.1925)

Това са части от едно живо същество, което трябва да бъде обичано. (Яви им се, НБ , София, 4.12.1932)

Когато Божията и човешката любов се съединят в едно цяло, човек ще придобие свободата си. Следователно, тия два вида на любовта трябва да се съединят в едно. (Умовете им, НБ , София, 5.12.1926)

У вас ще се пробуди друго съзнание, което ще обхваща и самосъзнанието, и подсъзнанието, и свръхсъзнанието. Всички тези съзнания ще се обединят в едно и тогава вие ще видите божественото начало и човешкия край, както и човешкото начало и божествения край. Тези две начала ще се съединят в едно. (Дело свършено, НБ , София, 30.1.1927)

Когато две души се оженят, те се сливат - безсмъртни стават, но не се изгубват. (Преброените косми, НБ , София, 10.11.1940)

Когато мъжът и жената се слеят в едно, образува се истинският човек. (Отличителна черта, ООК , София, 10.9.1930)

Мъжът и жената ще се слеят в едно и ще отидат при Христа. (Законът на свободата, ООК , София, 19.12.1934)

Мъжът и жената са форми, които един ден ще се слеят в едно и ще образуват един човек. (Любов в трите свята, СБ , РБ , УС , София, 15.9.1940)

Когато мъжът и жената се обикнат и бъдат готови да се жертват един за друг, те се сливат в едно и се движат към Бога. (Отиване и връщане, СБ , София, 21.8.1931)

Техните мисли, чувства и желания се сливат в едно, вследствие на което силата им се увеличава. Ако две същества могат по мисли, чувства и желания да се слеят в едно, те се обичат ИСТИНСКИ. (Накъде, ООК , София, 31.10.1928)

Тези души се сливат в едно цяло – колективна душа. (Видѣхме Господа / Видяхме Господа, НБ , София, 11.3.1923)

Затова се казва, че нито без жена може, нито без мъж. Жената носи земята, а мъжът – светлината. Те трябва да се съединят в едно цяло, за да се проявяват чрез тях всички добродетели.(Станете да отидем!, НБ , София, 29.10.1922)

Въпросът за женитбата зависи единствено от условието дали е решено за двама души да се съединят и да изпълнят Волята Божия на земята. Не е ли решено, тези души трябва да продължат да се учат сами. (Беседа за младите, СБ , В.Търново, 25.8.1922)

Да се жени човек, това значи да се съединят две души, за да служат на Бога, да изпълнят Неговата воля. Разбирате ли това? Хората не се женят за свое удоволствие. Това е проституция! Женитбата е съединяване на две души, за да служат на Бога. Съединим ли се в името на тази любов – да служим на Бога, – всички ще бъдем едно цяло и един дух и тогава във всички ни ще действат великите закони на Любовта, Мъдростта и Истината. (Плодът на дървото, НБ , София, 28.6.1925)

Когато двама души се съединят в името на любовта, Бог е третият, който присъствува между тях. (Устойчиви съединения, ООК , София, 27.10.1926)

Когато се съединят двама души с любов, те ще родят деца, които ще живеят по сто и двайсет години. (И ангел Господен говори на Филипа, НБ , София, 15.10.1922)

Ако една река чиста и една мътна река се съединят, чисти ли ще бъдат? Много пъти някои казват, че можело един праведник с един грешник да се съединят. - Може, но и двамата ще се опетнят. За да се очисти първият извор, трябва да мине през някой по-гъст филтър, през някои по-дълбоки пластове. Единият трябва да мине през процеса на чистенето. И сега много ученици идват и ми казват: „Учителю, да живеем с тебе“. – Не, не можете да живеете с мене. За да живеете с мене, трябва да минете през един много голям филтър; или, най-малкото, да ви прокарам през седем огъня. (Живот вечен, СБ , В.Търново, 24.8.1922)

Като се обикнат двама души, те ще се слеят един с друг. Тези двама души стават една душа. Пък всички души, като се обикнат в Господа, ще станат една голяма душа. Като им дотегне това състояние, ще почнат да се отделят една от друга, и като им стане мъчно, отново ще се съберат. (Слуги на Доброто, УС , София, 26.1.1936)

Има една легенда, че Господ първоначално е създал двама души на Земята, но те не могли да се разберат, намразили си и затова ги турил в две най-отдалечени едно от друго места в пространството, за да не се виждат. Но те се затъжили един за друг, започнали да се обичат, и за да се съединят, тези две души направили мост - и този мост е Млечният път. Значи, има път, по който хората могат да се разберат – това е Млечният път на Хармонията, на Любовта. По него слезе и Христос. (Милосърдието, НБ , София, 17.9.1916)

Когато душите започнат да се сливат, нова основа се поставя, нов свят се създава. За да се оправи светът, всички хора, двама по двама, трябва да се слеят с Първичния Дух.(Придобиване на щастие, ООК , София, 30.5.1928)

Наистина, когато две разумни същества се съединят, допрат или слеят, всякога образуват връх. (Магическата пръчица, МОК , София, 8.2.1929)

Те трябва или да се слеят, да станат един човек, или да се разделят. (Ще го изцеля, НБ , София, 27.4.1924)

Какво значи да се еманципират? - Да дойде между тях великото, Божественото, и те да се слеят в едно. Те са двойки, излезли от Бога. Те са Словото! (Стана плът, НБ , София, 13.6.1926)

Сега третата култура, която иде, тя иде да съедини двата принципа на мисълта и живота, за да се образува културата на милосърдието. Първата култура е била на мъдростта, втората - на правдата, а третата, която иде, тя е култура на милосърдието - някои я наричат "култура на любовта". И в тази трета култура мъжете и жените трябва да се съединят в едно. Но ще кажете: „Да се съединим, то значи да се обезличим..." - Съединението не е обезличаване, това е ХАРМОНИРАНЕ в живота. Да се съединиш, това значи да станеш по-мощен, и българите право казват: „Съединението прави силата." Съединението е една разумна сила. Всички трябва да се стремите: жени да се съединяват с мъже, мъже да се съединяват с жени. (Ще бъдат научени, НБ , София, 24.12.1916)

Мъжът и жената, като се съединят и дадат свидетелство в живота, тяхното свидетелство ще бъде вярно, само ако бъде с мъдрост и любов. (Двамата свидетели, НБ , София, 16.11.1919)

Да си дадеш ръката, това значи два ума да се съединят в едно, за да работят взаимно за облагородяване на човека във всички области на науката; две сърца да чувстват еднакво и две воли да се обединят за добро, без да се казва, че така учи науката, иначе учи религията. (Двете жени, НБ , София, 12.6.1921)

В бъдеще, като се жениш, ще питаш възлюбения си: „Миличък, възлюбил ли си Господа с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила? Ако си Го възлюбил и Той живее в тебе, и аз ще се съединя с тебе“. Като се съединят двама души, ще образуват едно ново число. – Кое е то? – Детето. (Възкръсение на Любовьта, НБ , София, 1.5.1921)

Ние се нуждаем само от двама души - един мъж и една жена. Достатъчно е те да са готови да напуснат митарницата и да тръгнат след Христа. Нали Бог създаде двама души - Адам и Ева? От тях произлязоха всички хора на земята. Жалко е, че и досега още Христос не е намерил такива двама души, готови да се съединят в името на Христа и да тръгнат след Него. (Отиде след Него, НБ , София, 11.4.1920)

НА КАКВО ТРЯБВА ДА СА СПОСОБНИ ТИЯ ДВАМА ДУШИ, ЗА ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА? - ЕТО НА КАКВО:

Двата сегашни принципа – мъж и жена - трябва да се слеят в една душа и тази душа да намери другата сродна своя душа. (Сродните души, НБ , София, 1.1.1922)

Като се съединят тези две души, искат да намерят трета, която, от своя страна пък иска да намери четвърта и т.н. Те искат да се съединят, и като се съединят, разбират божествената Мъдрост, която сега се събужда. (Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили, СБ , В.Търново, 22.8.1921)

 

Две души с други две души, стават четири; две души се сливат и стават по-голяма душа, и тия души по две се сливат и стават четири, стават по-голяма душа. Осем ще се слеят ведно с други осем, докато най-после образуват тази, най-голямата, душа, която е сбор на милиони души. (Последното добро, УС , София, 5.10.1941)

 

14.07.2021 г. 20,00 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: По някой път изпитанията идват, за да опитаме силата на човешкия живот. Невидимият свят, да ви изпита колко сте силни, ще ви накара да направите ред погрешки, за да ги изправите в едно кратко време. Или ще ви натовари с една чужда карма, с погрешките на хората, за да ги поправите, да покажете колко сте умни. Дори във всичките най-долни проявления на живота, човек да се радва, че е един слуга на Бога.(1942.12.27н. Търсете, хлопайте, искайте)

 

14.07.2021 г. 19,51 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Светият Дух - това е ЛЮБОВТА. Който огорчи любовта, не му се прощава. Човек, който съгреши против любовта, единствено това не му се прощава. Докато държиш любовта, ти имаш спасение; щом оставиш любовта, няма спасение. Затуй се казва: „Който каже хула против Духа Святаго, не му се прощава.“

 

(1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте)

 

 

14.07.2021 г. 19,45 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Всеки косъм възприема енергия, която идва от слънцето, от всичките слънца. Благодарение на тия косми, човек приема енергия. Обръснèте веждите на един човек, /---/ - какво ще стане с него? (1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте)

 

 

 14.07.2021 г. 19,36 ч.

  

ЗАЩО ПОГРОЗНЯВАТ ХОРАТА (една от причините)

УЧИТЕЛЯТ: Онова, което ни прави красиви, е любовта. ТЯ ни дава тази красота. А вие, като обикнете някого, не го пускате. (1942.12. 27н.Търсете, хлопайте, искайте)

 

 

14.07.2021 г. 19,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Ще ви приведа един пример, който е реален. Близо до Шумен има едно малко градче или село, няма да ви кажа името му. ОТТАМ е взет примерът. Едно младо момиче било на 16 години; имало дядо, който много го обичал. Казва ѝ: „Дъще, да ти дам туй Евангелие, то ще ти дотрябва, когато се ожениш.“ Дал ѝ едно хубаво Евангелие. Като ѝ дал Евангелието, тя го турила в сандъка - правила си чеиз и Евангелието останало на дъното. Туряла чеиз, трупала чеиз, напълнила сандъка... Оженила се. След като се оженила, ражда едно момче, но то умира. В голямата си скръб започнала да рови сандъка и намерила Евангелието долу - след 16 години! Започва да го чете. Тя ми разправяше тази опитност. Събира селянки, разправя им какво се е случило. Казва им: „Ако бях чела Евангелието по-рано, синът ми нямаше да умре. Той трябваше да замине за другия свят, та чак тогава да намеря Евангелието.“ Та казвам: и вие нареждате чеиза си по същия начи -, трупате го отгоре върху Евангелието. Ще дойдат страданията, синът ви ще си иде. - Не, ще намериш Евангелието навреме, за да го четеш! (1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте) „

ЕТО ОЩЕ ЕДИН ИСТИНСКИ СЛУЧАЙ ОТ ЕДНИ СПОМЕНИ, КОЙТО Е СЪЩИЯТ САМО ПО ФОРМА – СЛОВО БОЖИЕ НА ДЪНОТО НА САНДЪКА... При него обаче изходът е щастлив:

 

Едната от колежките беше съпруга на зам.директора, който ме защищаваше, защото беше добър и честен човек. Тя дойде една нощ в моята къща и плачейки – просто неудържимо плачеше – ми каза: "Той пак се напи!" Независимо от това, че той беше толкова свестен човек, имаше този недостатък - попийваше, и то заедно с цяла компания. Нощно време обикаляха селото и имаха навик да правят серенади на жените си и на чуждите булки. Свиреха и пееха весело - без свинства, но все пак пийнали, а мъжът ѝ беше, отгоре на всичко, и партиен секретар. И тя каза: "Той ми устрои и тая вечер серенада, не мога да издържам повече – това живот ли е? Ето, ти все ми говориш интересни работи, кажи ми на практика сега някакъв метод да се оправи това положение!" По принцип нищо лошо - весели хора, които чакаха с нетърпение и кукерския празник и всички взимаха участие  Аз почувствах тогава, че мога да й кажа: "Иди си вкъщи и отвори книгата, която съм ти дал – и където ти се падне палецът, от едната или от другата страна, ще имаш отговор на въпроса." В случая бях сигурен, че ѝ се дава, както е ставало и в много други случаи с други хора. Тя си отиде окрилена, защото повярва. И точно това е – вярата е било условието, за да получи отговор. Още на другата сутрин тя ми каза как е проработило това, което ѝ се паднало, когато отворила беседата. Тя я държала там скрита под дрехите и одеалата в скрина, извадила я и се помолила на Учителя – "Какво да направя, когато той започне да ми прави такива серенади по нощúте, заедно с другите пияници?" Пръстът ѝ се паднал на следното изречение: "Този път вдигни скандал!" Защото в беседите има всичко, абсолютно всичко, и човек може да получи, както и ние винаги сме получавали, отговор на всички въпроси. Тя действително, още на следващата вечер им вдигнала скандал. Като започнала серенадата, тя отворила прозорците и се развикала. Отворили се прозорците и на другите съпруги, които до това време винаги са мълчали и треперели, защото обикновено ядели бой. И се развикали и те и започнали да се карат на своите съпрузи и на другите: "Не ви ли е срам, пияници такива, да ни излагате така!... Ти тука си партиен секретар на селото! Такъв ли пример даваш?" После това не се случило повече. Като с нож било прерязано. За такъв случай лично ми разказваше и една моя позната от Братството: един човек как много пиел, спомням си, от Варна бил, и неговата съпруга се оплакала на Учителя. Той ѝ казал: "Нищо, нищо, всичко ще се оправи!" И когато се върнала, той престанал да пие - и не пил до края на живота си.

 

14.07.2021 г. 19,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Положителното у човека е долу, а отрицателното – горе. Сега вие мислите, че положителното е горе. Казвате: „ГЛАВА имам!“ - ГЛАВАТА е създала всичките мъчнотии! Главата за нас е отрицателна. Много студена е главата - една студена, неразумна жена е тя и затова хвърля всичката вина върху сърцето. Сърцето е опетнено, огрешено по причина на ума. Човешките души се огрешиха от неразумните ангели. Ангелите, които участваха в създаването на Вселената, не можаха да устоят - ТЕ развалиха човешките сърца! Затова, именно, Господ не им прощава. На змията казва: „Понеже ТИ си направила туй, затова твоята глава ще бъде смазана - разумността ще ти се отнеме. Ако с ума не можеш да раждаш, ако със сърцето не можеш да раждаш, ако с душата не можеш да раждаш, какъв човек си ти?“ (1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте) 

 

 14.07.2021 г. 19,02 ч.

 

ДУХЪТ И МАТЕРИЯТА ТРЯБВА ДА СА В ПОСТОЯННО ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ, ЗА ДА СЕ ПРОЯВИ ПЪЛНОТАТА НА ЛЮБОВТА. Любовта ражда и поддържа живота. Ако отказваме нещо на духа си или на физическото си тяло и ако не спазваме равновесието между тях, ние умираме.

УЧИТЕЛЯТ: „Физическите работи са свързани с разумния свят. Всички прояви на живота, които не са свързани с процеса на любовта, са опасни за живота. Всеки процес, който не е свързан с пълнотата на любовта, носи смърт, а при вас любовта е едностранна. Положителното и отрицателното поле на Земята при вас не са еднакво силни. Вследствие на това, при раждането си човек приема повече любов и оживява, но после тя отслабва и той умира. Любовта носи живот, а когато животът у някого е отслабнал, той умира. Любовта идва от БОГА, но когато тя у човека е слаба, равновесието се губи. Като изгуби равновесието, човек постепенно отслабва и умира. Тогава ти ще идеш в друг свят - и после отново ще дойдеш да се преродиш. В бъдеще човек ЩЕ ПАЗИ туй равновесие. Той ще дава възможност на всичките клетки, които образуват неговия организъм, да живеят хармонично. Човек не трябва да изтезава ни ръцете, ни краката, ни стомаха, ни очите, ни дробовете си – трябва да се научи да живее един отличен живот. /.../ Всички хора страдат от това, че не са добре посрещнати, не са добре оценявани.“ (1942.12.27н.Търсете, хлопайте, искайте)И ТУК, И В МНОГО ДРУГИ БЕСЕДИ, за това се говори и като за равновесие между любовта и обичта. Всеки народ, всяко общество и всеки индивид има свое собствено разбиране за тях, а българското е съвсем специфично. Особено относно обичта – тази дума превеждаме много трудно на другите езици, а някои народи въобще нямат собствена дума за нея, идентифицират я с любовта. Нещо повече, всички общества и индивиди в самата България също разбират и проявяват обичта различно, въпреки едно най-общо подобие, валидно за всички поради етническото възпитание и по интуиция. Обича се най-близкото и това, към което имаме специален личен афинитет. За да разберем обичта в духа на Словото Божие, идвало в България от края на 19 век до декември 1944 г., както и разликата ѝ от любовта, ние трябва да го познаваме основно. Едно от определенията за обичта в Словото е, че тя е способна да приема, докато любовта предимно дава. В отделния организъм животът зависи от правилната обмяна на веществата и хармоничното взаимодействие на всички органи и системи. Това е ИНДИВИДУАЛНАТА социология на системата ЛЮБОВ И ОБИЧ вътре в самия него. Но има и обмяна на отделния индивид с Природата – това е ПРИРОДНАТА ни социология. Тук са дишането, храненето, обмяната с водата и светлината, енергийната обмяна. Третият вид обмяна е интерперсоналната – както между индивидите от всички видове в природата, така и между хората. А има и една най-висшя обмяна – между индивидите и Бога, между човешките общества и Бога. Ето защо, равновесието между любовта и обичта на всички полета е белег на съвършения индивид и съвършеното общество, поради което там животът се разцъвтява и не спира. Но има асоциални индивиди не само в човешкия свят, но даже и сред боговете. Това са видове патологии както на физическо и природно ниво, така и на духовно. За такъв важи изразът „ни приема, ни предава“. Астрологически, това говори за дисфункция на Меркурий, нарушена обмяна с околната среда, от което следва много по-ранна физическа или психическа смърт. Във втория случай отглеждаме пострадалите от краен аутизъм или деменция като „зеленчуци“ - само от любов към тях или от морално задължение.

 

 

 15.07.2021 г. 20,19 ч.

 

 

ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА БЛАГОСЛОВЕНА ЛЪЖА, ВЪПРЕКИ ОГРОМНОТО ОТВРАЩЕНИЕ НА УЧИТЕЛЯ И КЪМ ЧЕРНИТЕ, И КЪМ БЕЛИТЕ ЛЪЖИ. Не само го одобрява, но и Той сам действа много пъти така:

УЧИТЕЛЯТ: Не се смущавайте за един лев, че ви бил подял някой. Благодарете на Бога и се радвайте! Че ви е подял един лев, да не мислиш за него. Като ти подяде един лев, напиши му едно писъмце и му турете още пет лева: „Усещам, че вие имате нужда от пари. Остана от мене един лев онзи ден, и още пет лева ви давам възнаграждение отгоре.“ Ако пък бакалинът, който ви е дал още един лев усети това, нека и той да тури в плика за вас още пет лева - нищо повече. ТЪЙ бих постъпил аз. Както човекът в човешката любов, тъй както и аз постъпвам - това е правото. След туй може да му пратя още пет лева. Сърцата ни така ще станат по-широки, ще имаме едно ново разбиране.(1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

15.07.2021 г. 20,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Всеки човек, с когото завързвате приятелство, трябва да знаете, че трябва да носите и от неговите скърби; и той трябва да носи от вашите скърби - взаимно помагане да има. Човешката любов подразбира взаимно помагане. Помагане, носене. Човешката любов изисква взаимно помагане, ЖЕРТВА се изисква.

(1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов).

 

 

15.07.2021 г. 19,57  ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Когато младата мома напуща бащиния си дом, тя обича баща си и майка си. Своя възлюблен обиква чрез жертвата, която е направила, като е напуснала баща си и майка си. Две съзнания има. Напуща съзнанието на майка си и на баща си и влиза в съзнанието на свой възлюблен. Когато съзнанието на бащата и на майката е едно с това на дъщерята, тогава гдето отива дъщерята, и те отиват - тогава няма разделяне. Щом техните възгледи са различни, разделение ИМА.(1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов).

 

 

15.07.2021 г. 19,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Христос казва: „Ако някой не вдигне кръста си и не Ме последва...“ – това е ЧОВЕШКАТА любов. Да вдигнеш кръста си, то е човешка любов - СТРАДАНИЕТО ще носиш. Пак казва Христос: „Който обича баща си и майка си повече от Мене...“ Не смесвайте „който вдигне кръста си“ и „който обича баща си и майка си повече от Мне“. Те са две различни идеи. Да носиш кръста си, това е ЧОВЕШКА любов. Да напуснеш баща си и майка си, това е разделяне – АНГЕЛСКА любов. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов). КОМЕНТАР: Ангелската любов не е да напуснеш конкретно само баща си и майка си, но лошото от наследствеността, традициите и навиците на целия си род. Не само на рода си, но и на обществото си, на народа си и на цялото човечество, ако в тях има нещо нечисто. Да напуснеш и конкретните хора, с които си се обвързал без волята Божия битово, астрално, или ментално. Това е, АКО МОЖЕМ да го направим. Но в много случаи ние сме вързани тъй здраво, че излизане е напълно невъзможно. Тогава остава разковничето на търпението и страданието, остава преизпълнението на задълженията С ЛЮБОВ И ДОБРОМИСЛИЕ. Но дори и в най-робските условия ние трябва да имаме свещени принципи, които няма как да престъпим. Компромисите ни може да имат много широки граници, но ако ножът опре до кокала и поискат да изменим на душата си, да станем съучастници в злото, предатели, тогава може да се простим и с живота си.

 

 

15.07.2021 г. 19,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Казва някой: „Аз правя добрини“, но и с правене на добрини не се влиза в Царството Божие. В Царството Божие се влиза само с любов, нищо повече! Туй го помнете! Да съм ви говорел истината... - С ЛЮБОВ се влиза в Царството Божие! След като влезеш с любов, тогава се проявяват и всичките добродетели. Само любовта носи всички условия, за да се проявят великите и малки добродетели в човека. Без любовта, добродетел не може да се прояви. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

15.07.2021 г. 19,30 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Сърди се някой, че не го обичат. Гледай му ти ума! Какво ще се сърдя на бакалина?...

(1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

 

15.07.2021 г. 19,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Аз гледам, тук има сестри, затворили се някъде и казват, че няма любов на земята... Как няма любов? Така не се говори! Това са заблуждения! ИМА любов, човешка любов ИМА! Най-първо обич, после - страдание. Казват, че нямало любов... (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

 

15.07.2021 г. 19,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Някой казва за някого: „Аз го обичам...“ - Че ти не си любов, та да го обичаш! Щом го обичате, БОГ е дошъл да плати заради вас. КАТО КАЗВАШ: „АЗ ГО ОБИЧАМ.“, ЗНАЧИ ГОСПОД ПЛАЩА, А АЗ ГАРАНТИРАМ. Ти се опълчиш и казваш: „Като моята любов друга няма, трепери ми сърцето!“ Че трепèри сърцето, трепèри - кое сърце не трепери? Нали всичките сърца треперят? Любовта е един акт на БОГА. Това да знаете! И ЧОВЕШКАТА ЛЮБОВ Е АКТ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ. Страданието е само един РЕЗУЛТАТ. Туй трябва да се знае. Ще съзнаваш, че ако тази любов носи страдание, всички страдания са божествени. Ако тази любов не понася всички страдания, тя е слаба. Щом понася страданията, ти усещаш една радост в себе си, едно удоволствие. Щом понасяш страданията, усещаш радост; щом не понасяш страданията, скръбта иде.(1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

 

15.07.2021 г.  19,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Всички страдате от криви избори. Да имате една ясна представа: всяко приятелство без любов е престъпление! Всяка женитба без любов е престъпление! Всяко раждане на земята без любов е престъпление! Човек не може да се повдигне без любов. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

 

15.07.2021 г. 19,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: Казвам: когато страдате, радвайте се, понеже любовта ви тогава е реална. Страданието показва, че любовта е реална - показва, че ти обичаш въпреки всичките противоречия, които съществуват в света. Щом не можеш да обичаш, не си никакъв герой. Всички, които се занимават с любовта, са герои! Човек, който е извън любовта, не е герой. Геройство е да знаеш да отстояваш. Бият го - той е герой. Носи страданията, не отстъпва. Той носи разделението - не отстъпва. Когато в страданието не отстъпваш, когато в разделението не отстъпваш, ти си герой. Ако при първото страдание се откажеш, какъв герой си тогава? За да се образува любов между майката и детето, майката трябва да го носи девет месеца. Ако тя не го носи девет месеца, не може да се образува тази любов. Ако вие не можете да страдате за някого, вие не го обичате. Ако страдате, само при страданието човешката любов е реална. Туй да го знаете! После ще преминеш в ангелската любов, докато дойдеш в божествената. И ангелската любов може да престане, понеже и тя е със сенки. Там, дето има разделение в любовта, щом се делим, то е ангелско подбуждение. А понеже божествената любов е без сенки, тя не престава. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов) КОМЕНТАР: В цялата беседа, както и в много други, Учителят казва, че за да се стигне до божествената любов, човек неизбежно трябва да мине през човешката и ангелската. Въпреки недостатъците им, те имат своите уникални достойнства и изграждат добродетели и качества, каквито не могат да се изработят по никакъв друг начин. В човешката любов има усилия и страдание, защото там се полага съзнателен труд, за да оцелее това, което обичаме. Стига се до отстояване на любовта, до самоотречение и даже до геройство, когато няма друг начин. Това произлиза от доброволното и съзнателно самоограничение, за разлика от мъчението, което ни налагат насила отвън. Мъчението, мъченичеството е по-ниска степен на любовта, но и в него човек може да я прояви достойно: с преизпълнение на задълженията, с героично претърпяване на мъките и благославяне на хората и обстоятелствата, които са ни заробили. Не че не трябва да се стараем да се освободим, но когато това е невъзможно, тогава търпението, благодарността към Бога и благославянето на мъчителие ни са единствените ни оръжия, с които можем да топим кармата и да ги отстраним. При ангелската любов действа разделението - то не винаги е адски и човешки импулс. „Разделяй и владей“ е девиз на пъкъла и пъклените същества, но ангелите казват: „Разделяй и служѝ“. За да образуваш свое собствено семейство, трябда да се разделиш с родителите си; за да заслужиш истинския си любим, трябва да се разделиш с много хора и обстоятелства, както и с лошите си навици. Това важи не само за личната любов при ангелите и за ангелското начало в самите нас, но и за колективната. Както семействата имат отделни домове, домашно гнездо и огнище, така и всяко отделно ангелско общество е отделено от всички останали. То си има строго различна психохимия, смесването му с друго ангелско общество без волята на Бога и без връзка с Него е невъзможно – може да се произведе и отравяне, взрив. При все това, всички индивиди и ангелски общества са органи и системи в Космическия Човек. Те са свързани неразривно, за да има живот, но по начини и закони, които са извън тяхната воля и осведоменост. Конкретно те не ги знаят, но не роптаят срещу различните и не мислят лошо за тях, за разлика от адските същества и общества и от човешките, които не са родени от Бога или са остро заразени от пъкъла. Ето как блестящо сумира Учителят тия закони в цитираната беседа: „По някой път аз ви обяснявам кога ще имате Божието благословение. Ако вие не можете да носите страданието, ако вие не можете да носите всичкото страдание на земята, нямате човешката любов. Човешката любов носи всичките страдания на земята! Тази любов, след като носи всичките страдания, влиза в другия свят, но там може да носи и всичкото разделение. В божествения свят обаче всички противоречия любовта ги превръща в единство и всичко става любов. Всичко в божествения свят става любов и обич! Когато говоря за любовта и обичта, аз подразбирам божествения свят, който работи в нас. Той е основата. Докато дойдем до разбирането на любовта и обичта, трябва да минем през двата вида по-ниска любов - през човешката любов на страданието и през ангелската любов на разделението. Не че любовта е страдание, но те се явяват като една НЕОБХОДИМОСТ. Любовта ПОНАСЯ тия страдания, за да ги трансформира. Като влезем в ангелския свят на разделението, и там любовта ще ни помогне. Дойдат ли страданията, и там употребяваме любовта

 

 

УЧИТЕЛЯТ: Казвам: когато страдате, радвайте се, понеже любовта ви тогава е реална. Страданието показва, че любовта е реална - показва, че ти обичаш въпреки всичките противоречия, които съществуват в света. Щом не можеш да обичаш, не си никакъв герой. Всички, които се занимават с любовта, са герои! Човек, който е извън любовта, не е герой. Геройство е да знаеш да отстояваш. Бият го - той е герой. Носи страданията, не отстъпва. Той носи разделението - не отстъпва. Когато в страданието не отстъпваш, когато в разделението не отстъпваш, ти си герой. Ако при първото страдание се откажеш, какъв герой си тогава? За да се образува любов между майката и детето, майката трябва да го носи девет месеца. Ако тя не го носи девет месеца, не може да се образува тази любов. Ако вие не можете да страдате за някого, вие не го обичате. Ако страдате, само при страданието човешката любов е реална. Туй да го знаете! После ще преминеш в ангелската любов, докато дойдеш в божествената. И ангелската любов може да престане, понеже и тя е със сенки. Там, дето има разделение в любовта, щом се делим, то е ангелско подбуждение. А понеже божествената любов е без сенки, тя не престава. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

КОМЕНТАР: В цялата беседа, както и в много други, Учителят казва, че за да се стигне до божествената любов, човек неизбежно трябва да мине през човешката и ангелската. Въпреки недостатъците им, те имат своите уникални достойнства и изграждат добродетели и качества, каквито не могат да се изработят по никакъв друг начин. В човешката любов има усилия и страдание, защото там се полага съзнателен труд, за да оцелее това, което обичаме. Стига се до отстояване на любовта, до самоотречение и даже до геройство, когато няма друг начин. Това произлиза от доброволното и съзнателно самоограничение, за разлика от мъчението, което ни налагат насила отвън. Мъчението, мъченичеството е по-ниска степен на любовта, но и в него човек може да я прояви достойно: с преизпълнение на задълженията, с героично претърпяване на мъките и благославяне на хората и обстоятелствата, които са ни заробили. Не че не трябва да се стараем да се освободим, но когато това е невъзможно, тогава търпението, благодарността към Бога и благославянето на мъчителие ни са единствените ни оръжия, с които можем да топим кармата и да ги отстраним. При ангелската любов действа разделението - то не винаги е адски и човешки импулс. „Разделяй и владей“ е девиз на пъкъла и пъклените същества, но ангелите казват: „Разделяй и служѝ“. За да образуваш свое собствено семейство, трябда да се разделиш с родителите си; за да заслужиш истинския си любим, трябва да се разделиш с много хора и обстоятелства, както и с лошите си навици. Това важи не само за личната любов при ангелите и за ангелското начало в самите нас, но и за колективната. Както семействата имат отделни домове, домашно гнездо и огнище, така и всяко отделно ангелско общество е отделено от всички останали. То си има строго различна психохимия, смесването му с друго ангелско общество без волята на Бога и без връзка с Него е невъзможно – може да се произведе и отравяне, взрив. При все това, всички индивиди и ангелски общества са органи и системи в Космическия Човек. Те са свързани неразривно, за да има живот, но по начини и закони, които са извън тяхната воля и осведоменост. Конкретно те не ги знаят, но не роптаят срещу различните и не мислят лошо за тях, за разлика от адските същества и общества и от човешките, които не са родени от Бога или са остро заразени от пъкъла. Ето как блестящо сумира Учителят тия закони в цитираната беседа: „По някой път аз ви обяснявам кога ще имате Божието благословение. Ако вие не можете да носите страданието, ако вие не можете да носите всичкото страдание на земята, нямате човешката любов. Човешката любов носи всичките страдания на земята! Тази любов, след като носи всичките страдания, влиза в другия свят, но там може да носи и всичкото разделение. В божествения свят обаче всички противоречия любовта ги превръща в единство и всичко става любов. Всичко в божествения свят става любов и обич! Когато говоря за любовта и обичта, аз подразбирам божествения свят, който работи в нас. Той е основата. Докато дойдем до разбирането на любовта и обичта, трябва да минем през двата вида по-ниска любов - през човешката любов на страданието и през ангелската любов на разделението. Не че любовта е страдание, но те се явяват като една НЕОБХОДИМОСТ. Любовта ПОНАСЯ тия страдания, за да ги трансформира. Като влезем в ангелския свят на разделението, и там любовта ще ни помогне. Дойдат ли страданията, и там употребяваме любовта.

 

 

15.07.2021 г. 19,02 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: Човек, за да дойде на земята, трябва от невидимия свят два или три ангела да донесат човешката душа. Някой път един ангел, някой път два, а някой път три ангела довеждат човешката душа на земята. Когато са три ангела, душата е божествена. Когато са двама, тя е ангелска, а когато един ангел я донася, тя е човешка. (1942.12.27у.Човешка, ангелска и божествена любов)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.