Книга 18

27.X.128(1992)г.
София – Изгрев


ГЕРБОВЕ НА КОСМОСИ, НАРОДИ
И МОНАДИ
(Отговори на въпроси на Òмна)

Елементи от истинския герб на Космична България

Под еднорога тук има рози (пак български символ), но на това изображение не се виждат ясно. "Ж"-то с кръгче отгоре е знакът на Уран или Мъдростта, Вселената, Школата (епохата на Водолея, която започва в София през 1926г.). Учителят казва в една ранна беседа за Сестрите, че трите букви В, У и Ж ("Великото Училище на Живота") трябва да са разположени като триъгълник с върха нагоре, а не както е в първата версия на пентаграма, макар и дадена от Него за определен период. Иска Ж-то да е най-отгоре – Животът, Христос и Жената да доминират над всичко. Всеизвестно е, че Ж-то е бил знакът на Христос от най-ранните християнски векове, а Той е Господар на живовселената (хипервселената) – Центъра на Божествената Вселена. В-то ("Великото") е символ на духовния свят или съвършенството; на факта, че всеки бог, ангел и човек с искра Божия е съвършен, само когато е влюбен. У-то ("Училище") е символ на универсума или на физическата вселена, която е, всъщност, Школата. Затова тази буква е в сила за Учителя, Ученика и Съучениците от Ятото, които браздят и населяват нощем Вселената (занимават се с Полети и Гнездене). Тази буква тук е обърната с кръгчето нагоре, както изисква в Словото Си Учителят (Господарят на универсума). В този вид старобългарски шрифт гениално е усетено, че Учителят, Ученикът и Ятото вече влизат в Божествената Вселена, а също и проникват в Яйцето на Живота (ясновселената) и го оплождат. Единстевено те могат да създават същества с монада, искра Божия. В пълния вариант на Българския Космически Герб има и други основни български символи.

15,30 ч.
ПОВОД ЗА ХОЛИЗАЦИЯТА: Òмна помоли за информация от­носно неин приятел, автор на съвременния герб на България. Елма не пожела да говори за личните проблеми на художника, спазвайки решението Си временно да не дава живоструйни лични осияния. Но когато проблемът се постави принципно, Той отговори:

- По въпроса за герба бих говорил друг път, но уни­калните символи на един народ, с изключение на Франция, нямат нищо общо с лъвове, орли и дъбови листа и пр.(Франция единствена няма герб, но ползва емблема. Там има отдясно дъбови листа, има и една наточена алебарда на върха... Докато не я смени с петел или слънце, ще има доста по-големи неприятности – б.х.) Разбира се, когато някой талант прозре в някаква степен естеството на нацията си и го превърне в символ, това пак не е случайно, но е много малка част от истината. В бъдеще гербове, знамена и пр. ще се дават лично от Първоизточника и ще се предават чрез Посветени. Трябва житото да бъде в почти всеки национален герб, но с различен брой кла­сове, различен брой зърна и различно разположение. Аз някога ще ви разправям какви пакости правят лъ­вовете, орлите и особено двуглавите орли в някои гербове. Защо не изберат гълъба, сърната, а все на­литат на царствени хищници? Ако питате Мен, България трябва да се символизира от еднорога, ди­аманта, неравноделната музика, нестинарството и пр.
 (В други осияния Елма споменава и лирата на Орфей, тракийски символи, прабългарски символи, славянски символи, богомилски символи, киселото мляко, сърната, уникални букви от глаголицата и кирилицата, символите на Учителя – Пентаграма, Сърцето, Котвата, Знамето на Бялото Братство и др.)  

Тогава токовете биха тръгнали по-успешно. Във флага ви червеното и зеленото не трябва да се бият – понеже тия два цвята обикновено се бият, не могат да се търпят. Ала има такива техни гами, в които те се карат сравнително най-слабо. После, флагът не трябва да е правоъгълен, ако искате да прокопсате. Има още много тайни на националната и етническа символика, та вие се интересувайте. То официално трудно ще се приеме нещо от името на самия Господар на Битието, но вие можете да въве­дете символите, които бих ви посочил, за вътрешна употреба на Посветените. Например, един пръстен, един печат, парче плат или символичен предмет, отговарящ точно на даден народ, отваря вратите му мигновено!
- Какво може да се каже за конската опашка, като символ на прабългарите?

- Като казвам "еднорог", Аз нямам предвид козерога, а именно вълшебния кон с гладкия рог. Кавказците са виторози – еднорог, но с вит рог. Индусите са също с един рог, но тъкмо те са козият рог. Прабългарите предпочетоха опашката на еднорога, тъй като тя отговаряше на тяхната войнственост и първосиг­налност. Тя съдържа магическа сила и победите се дължат на нея, но там вече единството се разпи­лява в множество, та затова внимавайте при под­бора на вашите коренни символи. Трябва и въвеждане на такива важни знаци при строго определени нацио­нални аспекти.
Сега искам да ви кажа, че повечето гербове са ог­радени с венци, клонки, които горе остават отво­рени и така наподобяват раздвоението, роговете на вашите врагове. Тази раздвоена сила, именно, ги пропуска на вашата планета. Даже и когато са съе­динени горе, пак не е работа – всеки сатана може да си върже ушите на кръст над главата си... Венецът ви трябва да е непрекъснат отгоре, а отдолу да не е срязан – да е жив стрък или дърво или клон. Това са азбучни изисквания. Не бива да има никакъв предмет, никаква постройка; а при наличието на животни и растения само, да знаете, че не сте отишли по-горе от етера и астрала. Защо го няма човекът и него­вите истински подвизи в символите ви? Защо рядко присъстват огънят, водата, скъпоценните камъни? Слънце – да, то е основен източник, но как ще го изобразявате във всеки отделен народ – това е много тънка наука.
Така истинските гербове или печати на народите, планетарните човечества, слънчевите йерархии, космичните класове, както и на отделните монади, са предпазени против магия от тъмно поле, само ако отговарят точно на съответната система. Всяка грешка в изпълнението или всеки измислен символ става жертва на черната ложа, която пази тия ваши ахилесови пети в своите магически сборници и ви по­разява по-лесно, отколкото мълнията съсипва дъба. И така ви се пада, докато сте самодейци и не се ин­тересувате от Тайната Мъдрост. Така, именно, си изпати и Латвия с ония обърнати две звезди, дето ú ги измисли гениалният пияница, шведът. Сега в пар­ламента се поставя този въпрос и в Латвия, но агентите на самодейността искат да обърнат и третата звезда с главата надолу – и тогава Латвия ще бъде съсипана от спин, войни и земетресения!
Съветвайте се, съветвайте се с по-възрастните от вас по космически опит, за да бъдете неуязвими и свободни!
Ето как един интуитивен млад художник, при това чужденец, е схванал елемент от българския космичен герб. Даже е направил лирата на сърце, и то не затворено, а като част от знака "безкрайност". "Сердика" не значи само "бяла", но значи и "сърце". Отвореното сърце към всички, във вечно равновесие и движение между дух и материя (осмùцата), е вход към безсмъртието.
Ако растенията в лирата бяха рози, а рогът - от абсолютно гладък диамант, това щеше да бъде еднорогът ни в първия си деканат. Но в сила е и пръстеновидният рог, който е също български – важи за втория еднорожки деканат (Козерог-Телец или, по-точно, Еднорог-Сърна). Третият е на блестящи диаманти с орнаменти около тях - Еднорог-Дева. Затова именно, според легендите на всички народи, единствено Девицата може да опитоми Еднорога. Но "девицата" е символ на съвършеното сърце което изпълнява волята Божия незабавно и без замисляне. Това, именно, означават в Словото думите "целомъдрие", "девственост" и "чистота".

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.