Най-голямата статуя на Христос в света – 40.44 метра, гр.Кочабамба, Боливия. Статуята в Рио де Жанейро е 39.6 м.


 

ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я, Х О Л И З А Ц И И )

КНИГА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА


СЪДЪРЖАНИЕ:

1234.2008.09.21 Колко много любов!
1235.2008.10.15 Самота, близост и дистанция
1236.2008.10.30 Пътуване на човечествата едно към друго
1237.2009.02.09 Какво е Бог и Господ
1238.2009.02.11 Пазù свободата на душата си!
1239.2009.02.27 Канон на математическата аспектология
1240.2009.03.16 Озъртане, оглеждане и озиране
1241.2009.03.18 Каквото завържете на Земята
1242.2009.04.26 Частицата Бог
1243.2009.04.26 Трите светици
1244.2009.06.17 Дивите лебеди
1245.2009.10.06 От какво умират хората
1246.2009.10.08 Вселената на циганите
1247.2009.10.28 Душа свежа
1248.2009.11.16 Идването на Ясномила
1249.2010.03.03 Извлечение от осиянието "Елма за Звездата Си" и нови разсъждения
1250.2010.03.09 Сириус'146(2010)
1251.2010.03.25 Небесно досие
1252.2010.05.01 Внимателно с оглашените!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.