Книга 40

 

 

       2011.12.4-9 - Любителско филмче "Насам-натам". Циркулиранията ни между София и новата къща в Бели Искър. Отново красиви пейзажи и пр., но и лицата на две прекрасни млади приятелки, които родиха деца, а една "прочута" агенция искаше да им ги вземе. Не е тайна, че деца се продават на запад за най-различни цели и че битката да запазят своите си, за много майки и родители е непосилна. Това става и в Америка, и в Европа – даже и в Швеция и Норвегия.  

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.