Книга 39

 

25.ХІ.149(2013)

Благоевград

 

свещеният кадуцей

*

раждането на зелохина

импулсатор:

Geum

(покритосеменно, двусемеделно, розоцветно)

8:23:24 AM

Когато една илухимна връзка е между сродни души и е продължителна и всеотдайна, от нея слиза сонда към Златната Магма на Битието. Пробият ли се пластовете на отчуждението и на останалите теории и контакти, в мига на достигането до Злат­ната Магма тя тръгва нагоре по един трети гръб­нак, който минава през гърдите отпред - и през кръста се извива отзад надолу. Първият гръбнак е физическият и през него минава "кундалини". Вто­рият е известната ни "струна на аза", той е верти­кален, прав и кристален. През него минава "вихрýн". А третият, илухмният, днес се нарича "зелохина" и чрез него се раждат зелохимите в Битието. Значи, Жената, илухимната вселена, е онази, в която се зачеват, мътят и раждат зелохимите. Както виждат и казват Посветените от Христовта вселена - на наш език "хипервселената" или още "живовселената", - "Двете Змии" стават една и образуват осморка около един кристален стълб - Оста на Битието. Получава се ка­дуцеят - израз и символ на Христовата вселена: Жи­вот, породен от Милост и Абсурд. Кадуцеят[1] е ля­вата част на интегриона, зачената в Яйцето - ду­шата на Мировата душа, и тялото й - Великата Ра­зумна Природа.

 

Кадуцей

 

Кадуце́й (лат. caduceus), или керикион (др.-греч. κηρύκειον, κηρύκιον, ῥάβδος или σκῆπτρον) — жезл глашатаев у греков и римлян; название жезла Гермеса (Меркурия), обладавшего способностью примирять. Сходные символы были распространены и у других древних народов (см. урей Уаджит). Подобно современному парламентерскому флагу, был необходимым атрибутом глашатаев, посылавшихся в неприятельский лагерь, и ручательством их не-прикосновенности.

 

В оккультизме считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью (именно с этим значением, вероятно, связано использование в качестве символа медицины).

                     Эмблема медицинской службы армии США

                С XIX века изображение часто используется в ряде стран (например, в США) как символ медицины, что является результатом распространённой ошибки по причине его сходства с посохом Асклепия.

                До революции и в несколько периодов после неё перекрещённые кадуцеи использовались как таможенная (митническа) эмблема, а ныне в эмблему Федеральной таможенной службы входит кадуцей, перекрещённый с факелом. В настоящее время является одним из геральдических символов Федеральной налоговой службы РФ и Государственной налоговой службы Украины.

              С сентября 2007 года кадуцей используется в эмблеме Федерального фонда обязательного медицинского страхования РФ.

                В геральдике использовался в исторических гербах следующих городов Российской империи: Балты, Верхнеудинска, Енисейска, Ирбита, Нежина, Таганрога, Тельшева, Тифлиса, Улан-Удэ, Феодосии, Харькова, Бердичева, Таль-ного.

Сега вече се сещате защо е толкова важно нашето упражнeние "Примирение". Представете си, направете пак движението му: ще видите как се при­миряват Двете Космически Енергии в него. Спом­нете си го и в новия текст на пенавритмията. По­мислете, като играете всеки ден паневритмия, изпълнявате ли примирението на практика и в ду­шата си, в сърцето си, във взаимоотношенията си, в жи­вота си. Както знаете, ако не изпълняване всеки ден всяко от упражненията на паневритмията на прак­тика в живота си, вие се танцували сутрин "танца на мъртъвците"... Трябва всеки ден да се про­буждате за Словото на Бога в душите си и в душите на братята и сестрите си, да примирявате проти­воположнос­тите и да носите мир, да давате нещо от себе си без мисъл за компенсация, да възлизате на плани­ната и в горните светове със сродни души, да вди­гате товара си и товара на другите с радост и щастие, да отваряте ума и сърцето си за Новото без никакво колебание и двоумение, да късате без­компромисно връзките и ангажименитите си с хората без душа... Останалото ще съобразите вие.

Проучете в кои страни и ин­ституции Кадуцеят е основен символ и си вземете бележка. Виж как ми­лосърдието, като акт на примиряването, е из­раз на победата на Всемирното Бяло Братство по бойните полета на Черното и на света[1].[1] Да си припомним кой е създателят на Червения кръст: Жан-Анри Дюнан, роден на 28 май 1828 г. в Женева. Защо фамилното му име е Dunant и на кого прилича и външно; защо е роден със Слънце в Телеца (втория знак - второто упражнение "Примирение" или "Примиряване"); защо сабианският символ на 19 градус от Телеца е "Излизането на един нов континент от океана - нахлуването на нови потенциалности след един тежък кризис на човечеството и призванието на Светлината е да изцери опустошения ум и да очисти съзнанието от адските привързаности и светската кал. Това ново прииждане на живот изскача от безконечния океан на възможностите, от едно девствено пространство"; защо Северният му Лунен възел е в Десети дом във Везните, където "Орелът се превръща в голям бял гълъб", а там е и Юпитер в Скорпион (с коронна астробеседа "И Бога за свой Отец казваше"); защо Нептун му е в Първи дом с коронни астро-беседи "Окото на Любовта" и "Закон за възможности"; защо Коронната му беседа в беинсастрията е "Създаване на нови органи" (не само биологически, но и хуманитарно-социални); защо центърът на галактиката му е на асцендента; защо в синастрията му с Един Българин и Небългарин Нептун е съвпад с Плутон, Меркурий - с Марс, Сатурн - с Венера и т.н.

Тук виждате, че кадуцеят се използва и от търговци, продавачи, данъчни, митничари - деца на Черните братя. Знаете колко отвратителни Господу-Богу са сергиите, митниците, псевдолечителите, самодейците, писачите и лекторите, които искат пари от хората. Ала и те са под властта на кадуцея, понеже търговците искат мир, за да имат клиенти навсякъде. Изключение правят само търговците на кръвопролития и размирици, продавачите и ползвателите на некротехника и оръжие - те са в осмата тераса на деветия кръг на ада. Под тях, на самото дъно или в деветдесет и деветия кръг на ада са имитаторите на Слово и Мъдрост Божия и изолаторите на Любовта. От тях изпада в несвяст и самият Дявол. А данъчните гении и агенти, ако са с искра от Бога и подсигуряват безплатен дом с градина и пожизнена рента за майките-вегетарианки, автоматично завършват еволюцията си и се връщат в Бога завинаги.

Значи, враговете на Царството Божие са откраднали Кадуцея и са заменили благодарителниците и благоменителниците с контрол, цени и печалби. Главата най-горе и крилата на Кадуцея са превърнали в идеологии, медии, илюзии, самолети, летящи чинии и спътници, за да ви карат да се примирявате със смъртта и болестите. Но за нас Главата на Кадуцея е Помиряването с Господа, а крилете - летенето с Него и Ятото му из необятните, невинните вселени на безсмъртието.

Ние тук нарекохме една от космичните енергии "кундалини", защото е така по-известна в световната мистична и езотерична практика. В действителност, тя има друго име, което засега няма възможност да ви открием. Тя е свързана със Старата Земя и Старото Небе, със Старата Вселена, които са предназначени за претопяване. Най-мощни упражнения в този процес са обърнатите надолу с главата, а в "живота" - мисълта за себе си и уреждането на себе си и своите си, самоизявата,  спасението на себе си и провеждането на собствената мисия; мисълта за света. Старата "кундалини", особено при обърнатите пози и седене в лотос, обслужват този разрушителен процес и водят до дъното на инволюцията. И те са на своето място, понеже водят духовните егоисти до пълния крах на личността, където саможертвата за ближния и истината за нереалността на аза са напълно непонятни. Затова, именно, жестоката мъка на егоистите и гърченето им в дзифта на самоупованието и своеглавието са последният стадий на надеждата за осъзнаване, в която смъртта на мисълта за себе си и своята собствена истина, правда, мисия, работа и задача е вълшебният трамплин на Спасението. А смъртта на мисълта за света е чудотворната Ръка отгоре, която ни изкарва моментално на Повърхността, където можем да дишаме. Светът на земята засега е този, който ви кара да правите това, което не искате да правите, а светът на духовете са всички имитации на духовете, които искат да ни привлекат към имена и авторитети. Светът на Духа е този, който тихо ни призовава да намерим Бога вътре в себе си и в съществата, родени от Бога. 

А това, най-последното и най-съкровеното -  пробуждането на енергията "зелохина", днес е по силите само на Разпознаващата Жена и Примирения Мъж. На съединените дух и душа, които искат да живеят и на земята така, както живеят всички невинни обитатели на Небесата. Не че алохимите не са прави, когато порят пространството радиално, но те са независими и прави с единствената цел да попаднат един ден на зелохимно същество. Това е единственият им шанс да се превърнат в елохими. Елохимите пък чакат да се превърнат в зелохими. Но как става това, можете да узнаете само от Пазителките на Тайната. Те ви изглеждат като демоници с отровни змии на главата, наместо коси; като смъртоносни следящи ракети, които достигат и най-високо летящите богове във висините на емпирея. Но ако имате щастието да бъдете улучени, вие имате шанса да погубите самомнението и "свободата" си завинаги. Да приключите в един миг с всяка инволюция, еволюция, синволюция и преволюция - и да се озовете наедине с Една Вечна Истина, Която е Бог на Любовта.

(Изпейте песента)

Точно затова свещеният кадуцей се намира и в центъра на пентаграма - светът на Учителите и свещените им съпруги - зелохимите.  Както знаете, в средата му се намира Мировия Учител - Онзи Който примирява всичко и всички. Той е кръгчето; невидимият му център е Абсолютният Дух, а целият пентаграм - Цялостният Бог или Благият Дух.

 

©

Както

се вижда, в

новия пентаграм,

направен по указания на

Учителя още в най-ранните Му

извънредни беседи за сестрите, бук-

вата Ж е най-отгоре. Така трите букви

В, У и Ж  (Великото Училище на Живота) об-

разуват триъгълник с върха нагоре, а не обратно,

както е в класическия пентаграм, макар и пак даден от

Него. Новата епоха е дошла, Новата Ева се е появила, Хрис-

тос взима връх в Новата Вселена, а Жената, т.е. Животът от

 

този момент са Негови най-святи и силни изразители. Черната и Бялата ложа се побратимяват завинаги, превръщат се от Змии в Гълъби и служат на Мировия Учител и цялото  Битие щастливо и предано. Бликнала е зелохина - третата и спасителна  енергия  на  Мира,  родена в лоното на Мировата Жена.

 

Това ожияние дойде благодарение на едно:

 

  

Само ден преди да дойде горният текст, то си е мислело за кадуцея в ръцете на бог Меркурий, но не е поискало осияние за него, понеже знае, че те са спрени завинаги или за неопределен срок. Нито пък единаторът е знаел, че днес ще протече Слово отново. А снощи един много близък приятел е мислел за Омайничето - импулсаторката на днешния текст.  Тя е станала импулсаторка не защото е задала въпрос конкретно за кадуцея - даже не знае названието му, - а по съвсем други причини. Приемателят сам не е знаел за какво ще се говори. 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.