Книга 44

 

1.ІІІ.151(2015)

Средна гора, с.Дълбоки

 

 

СЪДРУЖНИЦИ НА БОГА

 

 

Освен лечение, изискваха от него и много други неща: сполука в известна постъпка, успех в предприятие, спасение на войника, решение на технически задачи, разсейване на душевна криза. От своя страна, той често пъти изискваше от просителя да се отплати отчасти на Божествената Правда чрез даване на милостиня, сдобряване, изоставяне на процес, осиновяване на сирак. И чудото – невероятното и невъзможното нещо – ставаше без шум, без да може да се обясни как.

 

                               Из "Един Непознат" от П.Седир

 

 

В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа.

 

Не е важно дали ученикът се жени или не се жени, а е важно, като се жени или не се жени, дали изпълнява волята Божия.

 

Мнозина страдат от това, че няма кой да ги обича. - Има Един, Който ви обича, Който всякога мисли за вас! - Кой е Той? – Бог! Няма момент в Неговото съществуване, в Неговите прояви, когато Той да не е буден. В Своя ум, в Своето сърце, в Своята воля, в Своята душа и дух Бог обхваща всички. Той ви има винаги пред Себе Си и казва: "Не бойте се! Аз ще уредя всичко за вас. Един ден ще получите Моето благословение. От вас се иска само да слушате". –"Как?" – "Като дадете възможност на Любовта, която ви пращам, да проникне във вас. Любете както Аз любя; мислете както Аз мисля; чувст-вайте както Аз чувствам и действайте както Аз действам!" (12.ХІ.1922г., беседа "Не знаете що искате", т."Живият Господ", София'1948, стр.108-109).

 

08:34:51 ч 

      Наистина, аз нямам нужда от нищо, защото съм самодостатъчен и понеже няма същество, което да може да ми даде нещо в моята огромност и моята нищожност. Обаче съм ви казал, че заедно с това съм се разбил на безброй несъвършени и непълноценни същества, за да ви подаря неизмеримото щастие да можете да си давате един на друг това, което имате, а други нямат и имат нужда от него. И няма същество, създадено от мен, което да е лишено от нещо, дори и най-нищожното, за което да не копнее друго същество, на което това му е необходимо! И като си раздавате драговолно тия малки дарове, то радостта, която изпитвате от даването и получаването, се връща в мен и така увеличавате моята радост. Ето тайната и ето абсурда: самодостатъчен не значи капсулиран. И затова, прочее, който дава като извор от малкото, което има, а не стои в очакване да му бъде дадено, получава изобилно от моя живот и моята радост. Като мой "съдружник", не се гърчи в недоимък.

 

 

       Ето какво още се падна от беседите на Учителя на тази тема, придружено и от коментар, както сме приели в един многотомен сборник с избрани мисли от беседите и лекциите Му по тези, антитези и синтези:

       

 

   „Единственото място, дето влиза Божията Любов, е чистото човешко сърце. Когато очистите сърцето си, Божията Любов ще ви посети. До­като сърцето ви е нечисто, Любовта не може да ви по­сети. Колкото и да викате към Бога, Той ще ви каже: "Едно място има за мене - чистото човешко сърце! Очистете сърцето си - и Аз ще ви посетя." - Щом Бог ви посети, вие ще изпитате широка, безкористна любов към всичко живо в света.

 

 

  Коментар: Това твърдение на Учителя спада към хилядите подобни в беседите Му, където Той определя чистотата като безкористна  любов към всички, а не както си представят и проповядват мнозина в света. Дори и измежду четящите беседите Му и изпълняващите стриктно външните форми на Школата има много хора, които после се връщат само вкъщи или предпочитат себе си и симпатиите си и живеят по стария начин. Това не значи да нямаме лични чувства и грижи към предпочетените и най-близките, където трябва да сме съвършени, но за ангажираните хора това означава, че трябва да открият и онези форми на съдействие на Бога, в които всеки да прояви безкористна любов КЪМ ВСИЧКИ. Това не е само абстрактен акт, не са само доброжелателни мисли и молитви, но такива форми на работа, от които остава продукт ЗА ВСИЧКИ. Истинските гении са оставили и оставят такъв продукт, но повечето обикновени таланти си мислят, че това, което творят и правят, е напълно достатъчно и че ще остане като ценност за човечеството и ще отиде до всички в по-далечно бъдеще. 

 

 

    Други вършат много добрини извън дома си и също си мислят, че именно това е тяхната работа за Бога, т.е. за всички. В Словото обаче се казва, че любовта към ближните, предпочетените, сродните и въобще конкретните хора и същества, до които достига нашата грижа, нашето творчество и добро, е локализирана в предния дял на мозъка - в челото. Любовта към всички строи темето - свода на главата. Има милиони добродетелни хора по света, професионалисти, творци и даже гении с добре развити предни центрове, но темето им е още неразвито. Те не са открили онова нещо в себе си, чрез което да ИЗРАЗЯВАТ БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ КЪМ ВСИЧКИ И ДА ДАВАТ БЕЗКОРИСТНА ПРОДУКЦИЯ ЗА ВСИЧКИ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. Под "безкористна любов" и "безкористна продукция" разбираме неща, от които не получаваме материална, емоционална или социална компенсация (удоволствие, признание, възхищение, слава), т.е не сме си взели наградата на Земята. Ако сме безсилни да открием кое е това нещо, ние се обръщаме към хората, които знаят за тези форми на любов и работа и могат да ни насочат не само принципно, но и конкретно, индивидуално. Те знаят по-добре от всички кои са безсмъртните прояви и ценности не само от древността насам, но и в момента, чрез които се твори добро за всички. Думата "всички" е един от най-близките синоними на "Бог" и "Божествено". Мнозина са чели мисли от рода на тази, че който не работи за Бога, за него Бог няма да работи, но това при тях не се превръща в конкретно действие. В Словото обаче има насърчения и за ония хора и ангели, включително и за богове, родени на земята, които първо трябва да доизградят центровете на личните и домашните чувства в себе си и да ги съчетаят с работата за всички. 

 

Снимките, които виждате към този текст, са на едни близки приятели, на които това благо в този живот е дадено. Рускинята О. е една от еманациите на Св.Богородица, а прелестнният ѝ съпруг Х., сега българин от арменско семейство, е прероден един от най-известните индийски йоги и Посветени от древността и близкото минало. Те са разбрали Волята Божия, избрали са когото трябва в живота си, обичат се както малцина и обикалят целия свят, за да раздават усмивки, радост, щастие, истина, мъдрост и любов.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.