Книга 41

 

     Писмо до Б.Е. за житния режим.

       И други искат да започнат преди 19 февруари. Това не е лошо  -  пак ще има добри резултати. Но класическото положение, дадено от Учителя с много сериозни основания, е два - три дни след пълнолунието и даже повече, за да се падне в сряда и да свърши след 10 дни в петък. Сега 19-о число е точно такова. Започване преди това не вреди, даже е добра подготовка, обаче трябва да продължи до петъка. 

       Символът и магиката на започване в сряда се състоят в това, че ние трябва първо да постигнем съвършенство във взаимоотношенията ("Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!"), за да увенчаем живота си със щастие и благуване. Обратното е невъзможно. Благуването, т.е. петъкът е плодът на усилията ни да бъдем Човеци сред човеците -  саможертвени помагачи и служители, без къчовете на своеглавието, че столюбието, тщеславието, гордостта и егото. 

       Ако някой е започнал режима веднага след пълнолунието, а не е погладувал два-три дни или е бил на по-лек режим, пак е добре. Но началният старт вече тогава започва с друг мотив, в зависимост от деня от седмицата. За да не остане този мотив водещ, желателно е, дори и със започнат житен режим, от 19-и тази година да се смени нещо в него като съставка и изпълнение точно в сряда, за да започне Меркуриевият цикъл  -  ставането брат и сестра на човечеството и започването на Ученичеството - върхът и целта на пентагралната еволюция в началото на Епохата на Водолея. Тя се отличава с живот в Ято.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.