Книга 16

10.І.127(1991)г.
София - Изгрев
 
С АНГЕЛИ САМО АНГЕЛ МОЖЕ ДА СЕ ЗАНИМАВА!
ЖЛО / Елина
 
 
10,10 - 10,50 ч.
 
          Небесно послание на Елина ще се даде съвсем скоро.
          Пак си отивам от този дом, поради сълзите на невинно ангелско създание. Каквото и да правите, ако някой се почувства наскърбен, животът на "пра­вите" също ще се усложни...
          Наистина, от една страна тук би трябвало да живеят само приятели, които имат абсолютна вяра в Контакта и са готови да изпълняват съветите стриктно. От друга страна обаче, има ли грубо на­лагане на тези съвети или налагане, което омъчнява сърца и души, пак Божественото се оттегля с риск много голям – риск съдбоносен.
          От утре оттеглям Т., докато не се определи стая за всеки от вас и докато нещата не тръгнат според изискванията. Долният етаж се оказва заклю­чен, печките и контактите, плюс "историческият" бойлер – развалени; послушанието и взаимоотноше­нията – печални...
          Към теб, миличка Елина, ще имам, наистина, сър­дечно обръщение, а засега казвам: претърпи, поп­лачи си – всичко ще си дойде на мястото. Тя Моята тръба няма самостоятелна стая тука, така че и Моето ангелско украшение е трудно да има – затова сърцата ви нека да бъдат широки!
           Аз създавам вън­шните трудности и някои неприятности във взаи­моотношенията, с единствената цел да не свиквате на едно място и да придобивате пластичност и приспособимост. Ако тук успеете, ще бъде по-леко в света; ако най-близките така ви наскърбяват, какво остава като идете навън?...   Аз мисля, че на този етап ти, мило дете, няма защо да се мъчиш да ходиш на тежка и неприятна работа и че за тебе винаги ще има хляб и подслон при приятелите, но заради са­мата тебе би било полезно да учиш нещо, да добиеш нови познания и умения, с които да бъдеш полезна на себе си и на народа, на Братството по-нататък.
          Спокойна бъди – до двадесет и осем годишна въз­раст Небето определя време за учене. Който не би ти дал залък хляб и половин постеля, за да можеш да учиш, той няма нищо общо с Бога на Любовта, а Аз мисля, че тука има хора, които те обичат. Просто, за да изградиш някои свои центрове на ли­цето, на черепа, на ръцете, ти наистина би тряб­вало да си съставиш един приятен план за учене – и колкото повече учиш, толкова повече благословени­ето ще слиза над тебе. Дори не се налага да се зани­маваш със своята професия – шивачеството, - освен ако това ти доставя удоволствие. Почнеш ли ра­бота, която не ти е по сърце, ти ще се погубиш, по­неже нежно обичаш Небето и земните работи за тебе са твърде груби. Разбира се, би могла да пома­гаш и на братския дом по свобода и по съвест, но само извън своите учебни занимания, тъй като май­ките, учащите и работниците навън са свободни от дежурства в къщата. Докато не учиш, приеми някои домашни функции тука, както и го правиш до този момент.
          Никой за нищо не те осъжда. Просто се приюти в прегръдките на Майка и Татко горе на Небето - и нека всичко потръгне при тебе с лекота и благодат.
          Няма да почваш работа!
          Потърсете в най-добрите вестници обяви за най-различни курсове и си избери нещо, което ще ти е най-интересно. Ако решиш да се подготвиш за следване и твърдо избереш пътя на редовното сту­дентство, тогава всичките Ми милости и благости ще се изсипят върху тебе и ти ще станеш една прекрасна детска учителка – нищо друго не ти трябва.
          С ангели само ангел може да се занимава! Побър­зай, невинните дечица те чакат още отсега. За тебе не е никакъв проблем да се подготвиш и вле­зеш – умна си, прилежна си, какво не ти достига? Само да смее някой да те закачи и да ти трие сол на главата, след като си решила да се подготвиш от­лично! Ако искаш, остани тука, при условие, че ще участваш в дежурствата, но с по-малко натовар­ване, тъй като учащите не трябва да бъдат от сутрин до вечер заети с друго, освен с приятно учене. Даже се радвай, че горната стаичка си остава за тебе, и засега приеми Павлинка за гостенка.
          Целувам те и те милвам, понеже си Моичка!
          Към причините за невървенето на нещата в къ­щата се прибавят затворената врата, развалената печка и др. По този повод ви казваме, че когато уче­никът хване нещо в ръцете си, започне ли да върши някаква работа, Небето наблюдава как ще я извърши и дали остава нещо недовършено. Всякаква нечис­тота и неизправност представляват пукнатина, пробойна на кораба, през която той се пълни с вода.
          Тези пробойни, както и своеглавието на уче­ника, не са по-малки магнити за тъмните духове от наличието на месо, алкохол и цигари в една къща!
          Констатирам и инволюционни вибрации в гор­ните две стаи, от изображения и текстове на източни и самодейни школи.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.