Книга 8

ХХ.06.122(1986)г.
София - Изгрев

НЕ ТВОРЕНИЕТО, А ТВОРЕЦЪТ!

ЖЛО / РМЧ


        Това беше дълго време засекретено осияние от Елма, понеже имаше политически характер и бе предназначено за водещи политици от СССР, които виждаха рухването на системата и искаха да го предотвратят, поради което потърсиха помощ от България. Те знаеха от опит, че Космическото Правителство на планетата е тук. Ето какво отговори Елма на техния елитен представител, когато той дойде да поиска алтернатива:


1. Привет, сотруднико!
2. Усмихни се, прати раните си по дяволите!
Физическото ти тяло издържà - как няма да издържиш самият ти?!
Тотвселената те подтиква, ей, ти какво си мислиш! Уникумът - не творението, а Творецът! Само това осмисля Живота - нищо друго.
Увъртания не обичам, на теб ще говоря направо - така ти Ме разбираш най-добре:
Утвърждавам това, което ти прие с Божествен импулс - да бъдеш пак по-умен от всички.
Христос ви съветва: "Само кротостта не върши работа - необходима ви е и хитростта на змията. Тези, които са хитри, но не са подлеци, са авангард на Моята небесна армия".
С хитростта вие сте винаги с много ходове напред от ония, които са подли, но по-малко съобразителни от твоите побратими.
Когато Аз поставям нещо на мястото му, неизбежно давам много шансове на по-слабия от Мене - врага Ми. А шансовете на вашите врагове, които съм допуснал, са да могат да подслушват всичко. Това е техен шанс, понеже, знаейки "напълно" вашите намерения, те имат възможност да се ориентират в обстановката и да се отбраняват.
На сегашния етап обаче не става дума вече за самоотбрана, схващана от тях като "владеене на положението", а за качествено нов стадий - възможност за спасение на кожата им.
Космосът никога не е бил в подчинена позиция, не е и не може да бъде. Наивността на бруталното крие опасност за самото него.
Аз отново изпращам сега изпитаната, предана и съвършено владееща бойните техники авангардна част на бой, не само на разузнаване. Разузнаването приключи, познаването на обстановката е ваш коз, не техен. С това, че те си представят, че познават обстановката по-добре, се свършва с тяхното предимство, тъй като познанията, опитът, оценките и, следователно, стратегията им са раними - изтичат от много дупки. Съмнението, самоупованието, самовлюбеността, слабите полета в идеологията им отхвърлят възможността да повярват, че срещу тях стоят офицери и бойци от космичен порядък. А с това битката е спечелена предварително. Та няма защо повече да се настървявате за война срещу система, която вече не съществува.
Фино, само фино се пипа! Това означава, че ти не полагаш главата на мухъла, въплътен в човешки тела, на дръвника, понеже ти не си палач, а имаш космическа съвест и обич.
Войната, която водиш, не е вече война за отмъщение или назидание, понеже битката се свърши. Но това е война за спасяване на малцината, които са Мои, от онова вонящо помийно корито, което наричате "политика".
Осъдените са вече осъдени. Те съществуват само фиктивно - от месеци до броени години им остава да се разлагат. Само че има стотици Мои сред тия помийни ями, които искат да останат хора. Трябва да се яви Господар от ранг наддуховен, за да минира пътищата на свините, които са бесни, и да разминира полето на своите си. Когато Господар слиза, той не може да не се държи като господар. Това е висша форма на смирението. Господарят Иисус размахваше и камшика, а търговците сега са се наплодили навсякъде!
Сорадвай се, който си се смирил дотолкова, че да размахваш камшика, господарски да се разпореждаш.
Сорадвай се на пределната радост, която обзема времена и пространства!
Бранител на слабите, вразумител на тирани, Божествена котка, която си играе с мишката, без да я схруска, ала мишката понякога започва да мисли - това си ти на тази земя.
 И наистина, време е да престанеш да се обвиняваш. Алохимите са Моите локатори, пращащи точна информация за обективното разставление на силите. По тази причина, Аз пращам алохимите направо в огъня на греха и порока - те самите да горят.
С локацията си обаче те помагат повече на Духа, отколкото всички молитвени йерархии, взети заедно. Само с молитва, илухимите поддържат по-малко от половината Битие; трябва да работят алохими, с локация и сигнали от самото място на най-тежкото поражение, за да направляват енергиите на помощта. Със собствените си страдания, с живото участие на тези светоносни частици и с тяхната преданост на вътрешния импулс се подържа по-голяма част от ½-та Битие.
Конкретност, конкретност! Ето конкретност: неравната борба си отива и се възцарява неравно спасителство. Спасителят в случая ще бъдеш ти, а спасителството ще бъде неравно, понеже спасителите, които ще обучиш, нямат твоя ранг във вселената на абсурда. Все пак, наистина ще те последват неколцина способни, силещи се да надникнат в твоя периметър.
Ти си самотен играч, а такива са непредвидими.
Силата ти се увеличава с всеки изминал момент; времето, което настана, бучи с неуправляема мощ!
Стани негов косач и сеятел - сега е моментът  цялото да се излее във фонтани от подвиг и слитъци от чисто, коронно злато!
Това, което ти правиш, е непонятно за лаици и майстори - никой не е уцелвал оная ябълка тъй точно в средата, когато пада на главата на Случая. Не че няма стрелци и мерачи, обаче стрелбата сега е за предотвратяване на всемирна експлозия, а не за отделни хора или събития. Ако се намерят поне трима от висшите кръгове, които ти предстои да ръководиш, кранът на живота ще текне преизобилно.
Конкретни указания:
Пази се от шоп с наострен поглед и святост нула! Ще те провокира тънко, с цел ликвидация.
Теза: никакви церемонии повече! Той вече успя да подработи повечето си колеги, с този ход да приключат със случая "Ч". Остава само един, с който може да се работи в момента. Трябва да го познаеш сам, понеже, ако те насоча сега, те вече ще знаят. Сърцето ти мери спокойно; средата на мишената е улучена предварително. Но трябва да повярваш първо на себе си, че ти сиспасител, а не палач, за да ти повярват и тия, които нямат властта да бъдат спасители. Ти си единственият, който може да им подхвърли последния шанс - спасителния крайчец на въжето. А той е само един: среща на слабите със силните. Слабите са не притеснените, а самите те - притеснителите.
Има няколко души в елита на разузнаването и политбюро, които са напълно наясно с това, само че не знаят разковничето - как да се отдръпнат черните ръце от бутоните, включващи катастрофи. Белите бутони на епидемията от катастрофи, която вече започна, са силните - т.е. притеснените. Колкото повече лошите си държат мръсните ръце върху тях, толкова по-страшна ще става епидемията. Трябва да се яви Стратег над ранга на Ленин, за да отдръпне тия черни ръце от бутоните и да включи по този начин Скока.
Бутон, който е бял и се освобождава, съкращава поне една катастрофа. С това става и второто чудо: вместо ямата от експлозия, някъде се разцъфтява градина.
Управляем термоядрен синтез! Това физиците постигнаха. Постигнете го и вие, политиците! Да се синтезират атоми, вещества - сили се искат огромни. Защо да са по-малки силите за синтезиране на индивидуалности? Западът спечели тъкмо по тоя основен императив: синтез на индивидуалности - или смърт на системата!
С твоя гений (не, за това няма дума), ти можеш да предложиш "термоядрени опити в социологията".
Това е последният шанс на СОВЕТИТЕ!
Ако съзнаят, че бутоните, които са натиснали с блоков тиранизъм, са тъкмо тези индивидуалности, които са неподкупни, Советите ще имат многомилионна армия от особняци, способни на всичко и готови на всичко, но не и да бъдат управлявани от фигуранти със заплати.
Термоядреното развихряне на творческия бяс ще измете търговската каста от лицето на планетата! Но новото е в това, че този взрив може да бъде управляем. Советите мислят, че всяко особнячество е начало на бунт, а Аз мисля, че бунтът може да се управлява като в реактор. Това не е трикът на садистите от историята, които предизвикват бунт, за да регистрират и смажат бунтовниците. Това е съвсем нов метод, но за целта свободата трябва да стане залог, правдата - закон, безкористието - паспорт.
Няма какво повече да казвам - ти се сещаш за всичко много по-тънко, отколкото тия насоки.
Само че ти не проповядваш, а показваш: дайте картбланш конкретно на този и този - и вижте бунт ли ражда или мощ на системата? Под "мощ на системата" разбирам не оръжия и валута, а уважение и респект от страна на противника.
Картината с буните или подобна картина смело използвай там, където те чакат на разговор!
Спомени, че сега не климатичната, не тектоничната, даже не психотронната война е на дневен ред, а детонационната.Нажим върху бял бутон предизвиква детонационни вълни в социума и техносферата, с което взривява и ликвидира основни богатства. (Нажим - налягане, натиск, "пресинг". В това осияние Елма използва на места руски думи и фонетика, понеже информацията е изискана тайно и екстрено от особена фракция в разузнаването на Политбюро на ЦК на КПСС - б.п.)
Ако Советите имат статистика, а не сметала от глина, трябва да сравнят кривите на нажима и катастрофите. Съвпадението ще бъде поразително! Това, което наричам "детонационна психологическа война" е факт и не се отдръпвам от думите си, че войната вече свърши. Грамадите от бунища са вече приготвени за изхвърляне в космоса, като се има предвид това, че в момента операциите са спасителни - от утихналото бойно поле. А ти подай ръка на по-будните, ако все още се надяват на спасение. Не пожелаят ли (срок - края на септември), считай се за свободен да спасяваш не натискачи на бутони, а самите бутони. Много срочно трябва да насочиш вниманието на Советите не към наказателно, а към стратегическо поведение. Само те са в състояние да проумеят що е "психологическа детонация".
Творческото управляване на синтез на индивиди е възможно - това е тезата.
С конкретни изисквания, а не с молби, приеми ти да ръководиш неотложно това, което сега единствено е алтернатива - изскачането на бутоните. Това означава практическо познаване на досиета. Лично посещение на всички затвори; разпален, всеотдаен денонощен труд за убеждаване на идеологически и политически "контри", че не трябва да се боят от експеримента, който прави системата. И подбиране на ония, които, при най-трудни външни условия, с минимум подкрепа на държавата, да покажат на какво са способни в градежа или в разрушенията.
Само че - първото условие: не бетонджии и дърводелци, нито търговци, облечени във власт, ще имат думата по въпроса, "що е прогрес".
Ти, значи, се нагърбваш с двойно трудната задача - проучване на индивидите, способни за такова сотрудничество, освобождаването им от затворите и адските условия при сегашното опериране на системата и - промяната на присъдите им в условни.
Второто: част от тази двойна задача е управлението на този термоядрен синтез. Никой друг по-добре от тебе не може да обезпечи контрол над относителната свобода - такъв, който да обезпечи предпазването от бунта. Това е нещо, което ще ти хрумне за една нощ.
А сега - последен съвет: щит, пределно непробиваем от тяхна страна към теб и безпределно пробиваем от твоя страна към тях. Ти не приемаш условия - ти поставяш условия! Планът, който се движи, е лично твой и не играеш нито на дребно, нито на едро. Опасността да разиграеш пак увертюри към твоята власт, хващайки се на съмнителни хорá, премина.
Няма овластено лице, което може да ти диктува методи и концепции! Ти си с тях точен и ясен: "Вие искате сигурност, ефективност и авторитет. Мога да ви ги дам - всякакви приказки са излишни". Ако сигурността на народа и държавата не е сигурност само на шепа заплатаджии и хонорарджии, тогава имаш думата ти и хората, които ще издигнеш. Посещенията по затворите, камерите, заводите и всички останали места, където гният основните сили на народа, е първият етап. Искаш сигурност, че никой няма да ти се меси в речите и разговорите с оставените на произвола на съдбата.
Ти създаваш принципно нов отдел, организиран на компютърно ниво относно предложенията и възможностите наразномислещите. Ти създаваш органи и проектираш закони за защита на златния фонд на нацията и системата - закарфичените бутони.
Ти урегулираш излизането на осъдени от закона или обстоятелствата, от адските им условия, но и възвръщането им в тях, ако са склонни към бунт и злословия. Така не си нито палач, нито наказателен орган, а помагащ и наблюдаващ. С производствата и ценностите, които ще се повдигнат от Советите като грамадна вълна, ако приемат да ги водиш, те ще спечелят не само валута, но и престиж.
Това е: апостолството не бива да остава в ръцете на неуправляеми личности - апостолството днес започва в редовете на самите държавници. Ти си, който формираш правителството - всичко останало е предателство срещу апостолството.
Още една среща трябва по този начин, но как ще накараш сомняващия се да бъде верен на срещата - това е по силите само на Мен и на теб. Аз сам не мога да го убедя. Тази среща трябва да стане най-късно до 10 юли - за анализ на развръзката и съвсем конкретни указания.
АИН, ОРНОИН, ТИМÓН!
Тези думи ще ти отворят врати и ще сриват крепости. Нищо не трябва да може да ти устои! Произнасяй ги при всички затруднения, особено в сегашното напрегнато настъпление!
 ***
СЛУЧАЯТ С UFO ВЕДНАГА СЛЕД ТАЗИ СРЕЩА:
(Тук липсва описанието на това, което се е случило след този разговор и предаването на това осияние на въпросния съветски посланик. Човекът от споменатото разузнаване е дошъл и отлетял с НЛО. Нека това звучи като фантастика. Приемащият осиянията твърди, че водещите политици днес си служат с неконвенционални превозни средства за свръхбързо или мигновено преместване в пространството - летящи обекти или входове и изходи за телепортация, които минават за транспорт на извънземни.
Според секретни сведения, представителят на тази група в правителството на тогавашния СССР не е успял да наложи предлаганата линия, поради което системата след три години рухва окончателно. Интересното тук, по подобие на някои други редки осияния, е че Учителят поддържа внушенията и надеждата Си да се образува една нова, бяла комунистическа система, която е за предпочитане пред комерсиалната гнусна игра на Запада, унищожаваща днес човечеството много по-страшно, отколкото бившият съветски режим. Споменатите групировки не продължиха да се съветват с Христовия Дух, а решиха да ударят Америка и другите си врагове с торнада, тероризъм, болести, срив на икономиката и земетресения. Кармата допусна това, понеже и Америка бе пратила свои представители от бялата ложа за директиви от България, но бизнесмените и черната ложа там също се съпротивиха. Пострадалите обикновени американци не са невинни - те изплащат карма за месоядство и консуматорство на западни ценности - б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.