ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И )


КНИГА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА

СЪДЪРЖАНИЕ:

665.1993.12.19 Работа в XI дом
666.1994.01.21 Пример за трилингва краснописен лист А4 с контур от длани
667.1994.02.26 Щастието да си обикновен
668.1994.01.27 Наука за сенките. Холоùн
669.1994.02.02/1994.11.19 Таткото и Синът, окъсани по пътищата
670.1994.02.12 Живоструйни лични осияния за приятели в Рига.
671.1994.03.02 Още за Божествената икономика. Лични чувства и послушание – и др.
672.1994.03.13 След пет дни!
673.1994.03.13 Изборът е извор
674.1994.03.15 Човешки, духовен и божествен самоконтрол
675.1994.03.16 / 1994.07.18 Елма за Звездата Си
676.1994.03.17/21 Осияние за Обичта, Любовта и Благостта – част I и II
677.1994.03.19 Лойола и Лейла
678.1994.03.22 Утре ще ти се обадя
679.1994.03.31 Аз когато кажа!
680.1994.03.31 Отново ПКВ (Програма за Корекция на Вкуса)
681.1994.04.01 Към знака за авторското право
682.1994.04.01 Елма за кучешкия лай и гласовете на животните
683.1994.04.04 На Земята само майките трябва да печелят
684.1994.04.08 Пламтене, безмълвие и изпълнение на волята Божия
685.1994.04.12 Още за оформлението на Звездата
686.1994.04.16 Елма за видовете любов
687.1994.04.18 Разпръсвайте се и пак се събирайте
688.1994.04.19 Още въпроси и отговори за Звездата на Христа
689.1994.04.22 За предпазването от бременност и за абортите
690.1994.04.24 Рилските царе или Рицарите на Кръглата маса. Чаша, трон и столове на Граал
691.1994.04.26 Работоспособност и "заботоспособност" (грижовност)
692.1994.05.08 Още пояснения за Звездата на Елма
693.1994.05.13 Правото да поемам напрежения (още за Звездата на Елма)
694.1994.05.27 Дневници и деяния
695.1994.05.27 Пускане на Аления Ток/т
696.1994.05.30 И все пак Звездата се роди!
697.1994.06.02 Самотните катерачи
698.1994.06.04 Няма италианци-андроиди
699.1994.06.05 За монадите "ЛЗЛ" и за небесния флуид "лоùн"
700.1994.06.05 Изпити за Младежкия и Орфическия клас
701.1994.06.05 За ъглите на писане и съединяване
702.1994.06.07 Още по паричните проблеми
703.1994.07.15 Воин на Спартак
704.1994.07.28 Очаквайте любовен подарък
705.1994.07.28 Любовта като ритъм – и мъртвостта
706.1994.07.31 38 години
707.1994.08.05 Корабът не е кей, кеят не е кораб
708.1994.08.09 Послушание, свободна воля и разумност
709.1994.08.19 Съборните дни
710.1994.08.20 Шамбала и Праòн
711.1994.08.20 Чудовищата на долара, автомобила и апартамента
712.1994.09.22 Бяло, цветно и черно
713.1994.09.28 Планети от мрамор-кристал
714.1994.10.07 Мюонното дърво
715.1994.10.13 Тоз, който падне в бой за обхода, той не умира!
716.1994.10.14 Инструментът на Сита и Рама
717.1994.10.19 Молитва на искрата Божия и биадите
718.1994.10.27 Обезвреждане на стандартни страници тип 72 градуса (беседи)
719.1994.10.28 Обезвреждане на стандартни страници тип 36 градуса (осияния)
720.1994.11.13 Външна и вътрешна съвест
721.1994.11.13 Кучетата – хора на бъдещата осма раса
722.1994.11.16 Паневритмията
723.1994.11.21 Вярна, предана и мила
724.1994.11.21 Изисквания за оформлението на "Тържествена меса за Бременната"
725.1994.11.21 Звън от висота
726.1994.12.17 Красиви, хубави и съвършени
727.1994.12.17 Разумните девици
728.1994.12.22 Бурканна и изворна обич

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.