Книга 7

Недатирано, 121(1985)г.
София-Изгрев

ТОРÁНСКАТА МИСИЯ НА АРОИЛ
ЖЛО / НМ


        - Какво означават движенията на махалото?

 - В кръг се върти за всяко хармонично същество с произход от ултравселената. По часовата стрелка се върти в случаите, когато природата е доминанта, а духът – неин служител.
Н. има и силни духовни заложби, но природната й мисия е най-важна в този живот. Сега още смята, че силата й не е много голяма, обаче след 7 години ще разбере, че от нея зависят много природни процеси, решението на които не може да се повери на други. Храната на духа й се корени в способността да защитава природата. Не става дума само за нейната женска и майчинска мисия, а за цялостната й социално-творческа дейност, която ще бъде свързана с избиране на славен път - борба за опазване на живота, майчинството, детството и околната среда. Тя ще бъде първата жена не само в България, но и в света, която ще защити дисертация и ще издаде книги, способни да се превръщат в международно законодателство. Тя ще аргументира защитата на майчинството и детството с неподражаема логика: с основа хуманизма, все пак, ще анализира кристално ясно икономическата изгода за държавите и народите от обезпечената майка. Основни ресурси от разоръжаването е редно да се влеят първо в грижата за майчинството и детството, за създаване на “резервати” за опазване на човека, а не само на околната среда.
          Има утвърден “престол на Смарагда” - това е център, намиращ се в средата на челото и свързан със Селена (висшата същност на Луната).
 През периода на Просвещението беше мъж във Франция - един от известните енциклопедисти. През ранното Възраждане беше в Италия истинска мадона - рисуваха я известни художници. Има много прераждания. Тя има по едно и във всяка славянска страна; най-силна проекция има в Панония. Подвизавá се и като ученик на Кирил и Методий. Закърмена с любовта към Словото, направила вече толкова много за чистотата на разума, красотата и истината, през този век идва в България, за да положи основите на новия матриархат чрез още един подвиг – узаконяване на резервати за защита на човека. Решението е взето, тя няма по-висока и благородна мисия. Досега мъжът управляваше света, а в новата епоха жената и майката ще го управляват! Те ще ограничат техническите и архитектурни изстъпления на мъжа, за да бъде спасено човечеството в девственото лоно на природата - сред гори, цветя, извори и изобилни плодни градини.
          Звездата, от която идва Ароúл (божественото й име) е Торáн, разположена в съзвездието Пегас – невидима с просто око. Тя, именно, предава на Земята силите на квадрата, концентрирайки през петото измерение формата на съзвездието Пегас. Това създава в торанците чувството за ред, порядък и грижа. Торан сега преживява преображение, но от много особен тип - минава от супервселената във физическата вселена. Затова торанците са заети само с една мисъл – установяване на Космическата република не само в супервселената, но и в неорганизираната физическа вселена. Те са устроители на планетни райове и като такива са под влиянието на Плутоновия принцип, а йерархията им е известна в религията под името “власти”. Това са ангели от най-висок разряд в духовната вселена, които имат развито атмическо тяло и се отличават с това, че намеренията им имат силата да се осъществяват. Торан обаче се отказа да продължи еволюцията си в ултравселената, въпреки че имаше право да избира. Нейните жители предпочетоха да образуват звено между тях и пострадали планети като Земята, за да им помагат.
          “Ароúл” означава “абсолютен ред и хармония при материализиране на грижата за живите същества”.
          Единственият проблем на Н. в този живот е, че все още се уповава на химери, които е надраснала отдавна в миналите си прераждания. Химера, например, е щастието в личния живот с хора, които не са посветени на нейния идеал, не се включват плътно за осъществяване на торанската й мисия. Тя, безспорно, има и ще има много щастливи приятелства, животът е пред нея. Очарователна е, мила е, но трябва да обърне внимание на две неща – вътрешната чистота на тялото и канализиране на венозните енергии. Рискува да се увреди, именно поради трептящото й чувство за пикантни ястия, напитки, подправки и удоволствия. Истинската чистота е нещо различно от това, което тя си представя, и затова й е нужно да попадне в нова среда - между хора с висок идеал. Решително трябва да скъса и със скоростта, с която поставя оценки. Никога не трябва да бърза с изказването на мнение – особено отрицателно. Не трябва да трупа кармата на бъбривците и бързоречивите, които изглеждат умни и отракани в очите на другите, когато оценяват хората и нещата, но лицето на вселената се отвръща от тях. Тя има обаче елементи на най-важното божествено чувство - благоговението - и умее да обожава, да боготвори. Обаче не е въпросът това да става само пред съвършените неща: необходим е миг, секунди, минута мълчание преди всяка реакция, дори и когато обектът й е с явни недостатъци. В тези свещени мигове истински финият дух търси кое е прекрасното и именно с него се свързва, именно него изтъква, а за другото си мълчи. Просто критиката е нещо, което поразява нервната система и предизвиква венозни неприятности или нарушение в лимфатичната система.
          Ако иска да избегне влошаване на здравето, трябва да започне упражнения с доброжелателна и положителна мисъл към всеки човек и ситуация. Това не значи да си затваря очите; точно обратното – значи да си ги отваря, но за доброто, което реално съществува. Тя може и трябва да поставя на мястото им само нахалите, надменните, горделивите и мошениците. Тогава даже и Небето се възхищава от цветистия й език...
          Животът й ще бъде много интересен, красив и разнообразен, ако отсега обърне внимание на основната си торанска мисия и впрегне на работа всичките си сили. Личното няма да се приспи от този торански десант на Земята - напротив, тя ще срещне сродни души, с които ще е много щастлива.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.