Книга 44

 

 

1755  18.04.2015 Ще им се измени и вкусът, и мисленето. 09:47  Получих и писмо от Д., той живее на запад. Изпитал импулс да си говори с теб - абсолютно изумен е, че съществуваш на живо, а не съм те измислил аз с "развинтеното" си въображение - такава жена не можело да има... Казах му, че ще те питам. И аз, ако не те познавах, нямаше да повярвам че е възможно подобно чудо: такава елитна жена да има и духовни интереси, и вкус към мъже с душа. Д. е сърдечен и много сантиментален, вечно влюбен в някакви чужденки, по-възрастни от него или аристократично недостъпни. Те го обичат и търсят приятелството му, обаче само за духовни разговори. По закона на Мърфи, всяка от тях била реално или психологически заета - разправял ми е. Но и той, и още двайсетина прекрасни приятели си позволяват да плачат на глас пред мене и даже понякога ридаят  от жажда за женска любов, но пред дулцинеите се държат на положение, за да не ги загубят... Няма на кого да подражават... - на втората ми специалност преподавам им я с най-големи тънкости. Като се сетят да ме питат за първата, измислям нещо, за да не го кажа направо. Няма никакъв смисъл, щом всички искат да си остареят и погрознеят като останалите. С него и с още няколко от най-сродните приятели с този проблем понякога си казваме, че ако половината от тях Бог ги превърне в жени, щяхме да се подмладим взаимно само за една седмица... Но един от приятелите казва: "Не става: като станат жени, ще им се измени и вкусът, и мисленето, и пак ще останем с пръст в устата - те харесват мъже, от които да бъдат измъчвани..."

        Д. е безкрайно умен, ерудиран и духовен, добряк и пр....  Висините на мъдростта и интелигентността му са забележителни, завърши семестриално психология в Париж, няма пари да си плати последните изпити. Вярва в осиянията на Елма и ги разбира както малцина. Много е критичен и песимистичен, но сърдечността му е заразителна.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.