1.10.2021 г. 09,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Избран народ е, според мене, който служи на Любовта, на Бога. Всеки народ, който не служи на Любовта, не е избран народ. Всеки човек, който не служи на Любовта, не е избран човек.“ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

 

 

1.10.2021 г . 11,18 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Понеже, хората ги е срам да се обичат едни други - да не би да се изложат, - най-после обикват някое куче, за да проявят любовта. Вместо да проявят тази любов към някой човек, те обикват куче... “ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

КОМЕНТАР: ИМА ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ ДА КЪСАТ. Не обичат Бога, т.е. СЪЕДИНЕНИЕТО. Мнозина късат ОЩЕ ПРЕДИ ДА СА СЕ ПРИБЛИЖИЛИ – късат ШАНСА да се съединят с Бога, когато Бог е влязъл в другия. Не подозират, че ще бъдат скъсани на Изпита горе, че ще ги късат и дяволите в ада, понеже цял живот са късали с БОГА – не са подозирали, че Бог живее в ХОРАТА.

МНОГОТО ЛИЦА НА САМОМНЕНИЕТО

Не чакай самомненията-преспи

балсам да бъдат или млечна гръд.

На стари рани и на рани пресни

те лекции възвѝшени четът.

Не чакай, брат. Недей, сестрице скръбна.

По ледниците боса не ходѝ.

Замръзне ли, жестокостта набъбва

и с царски пози сваля ни звезди.

Пустинята, понеже е "велика",

велики мисли ниже и реди...

Че някой стене или жално вика –

това на съвестта ѝ не вреди.

Замръкнеш ли в такава снежна съвест,

не лягай, братко, цяла нощ върви!

Потънеш ли, завинаги потъваш;

измъкнеш ли се – всичко забравѝ.

Сърце без корен много лесно литва

от глетчера към сините звезди...

То мисли се за палка, танц, молитва;

за пух – ако случайно загнезди...

Щом вятър кълботръните засили

насам-натам да святкат и шумят,

шушулките по техните бодили

от шемета им губят си умът...

О, глуха глухарчинке! Съвземи се!

О, Господи, духни я в някой дол!

Нали през пролетта отново ти си

поляната с народа си набол?

Вихрушки, перушинки, плява, слама...

О, дай ми, Боже, винаги да знам

в кого си влязъл, за да бъдем двама;

кога със Тебе да остана сам!

20-21.ІІІ.2005

 

 

2.10.2021 г. 10,38 ч.

 

 СЛОВОТО Е ПЪЛНО С ДИАМЕТРАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ИЗКАЗВАНИЯ, МНОГО ЧЕСТО ДАЖЕ В ЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ ИЛИ ДВЕ ЕДНО СЛЕД ДРУГО. Премахва менталната склероза. Ликвидира тъпотата. Руши самодоволството. Даже най-грозният булдог е по-мил и прекрасен когато обича, за разлика от човека, който цял живот убива Бога, т.е. сърцето си. Затова той погрознява и се деформира много понече и от най-грозния и стар булдог.

УЧИТЕЛЯТ: „Вие обичате едно куче. Как познавате, че и то ви обича? – Вие не можете да обичате едно куче, ако то не ви обича. Ако вие познавате любовта на едно куче, отговорете: „Хубаво е!“ Аз не съм против това. ОТГОВОРЕТЕ на любовта! “ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

 

 

2.10.2021 г. 11,09 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Бог е дал хиляди начини, по които е проявил, че има любов към вас. Вие се съмнявате дали Той ви обича, дали се грижи за вас, но мислите че това са случайности в света? Казвате: „Ако ме обичаше, трябваше да направи нещо...“ - Че как трябваше да постъпи, кажете ми? – Ако ви даде добър мъж, някоя друга жена щяла да го вземе... Какво лошо има, че иска да го вземе? – Аз разглеждам въпроса от закона на любовта. Вие ще кажете: „Неморални работи са това...“. - Неморални от човешкото разбиране, на божественото разбиране е друго. Питам: ако хората отиват на една чешма да черпят вода - ако един почерпи и иде втори да почерпи, престъпление ли е това? – Всеки черпи своята вода, никой не черпи водата на друг. В чешмата за всеки има специална вода. Всеки ще вземе своята вода и ще си замине. Ще оставиш всеки да вземе своята вода. Ти казваш: „Няма право да ходи на чешмата!“ - Тогава не разбираш закона на любовта. Ние се месим по същия начин и в любовта. Ти вземи от любовта онова, което ти се пада. Остави на другите да вземат от любовта онова, което на тях се пада.“ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

КОМЕНТАР: Ако някой изтълкува тази или някоя от хилядите подобни мисли в Словото като повик за безогледна полова любов, би трябвало да се прегледа при много добър психиатър, ако има достатъчно пари, за да си плати.

 

 

2.10.2021 г. 15,27 ч.

 

 

ТОЙ Я СПАСИ, ОТГЛЕДА Я – и ѝ даде път в живота. Остави я свободна да обикне друг, даже го спаси. Хора като Жан Валжан имат ДУША! Човекът с душа, роденият от Бога, пуска и най-свидния и любим човек да прави каквото иска, ДА ВЪРВИ КЪДЕТО ИСКА.

УЧИТЕЛЯТ: „В какво седи божествената любов? - ДРУГОЯЧЕ седи тази божествена любов! Една мома е почерняла, оцапана, гола, проказа я хванала. Ти я видиш на пътя - една душа страдаща, - вземеш тази душа, обикнеш я, облечеш я, лекуваш я, пратиш я на училище - започва да се учи. Казваш ѝ: „ЕТО го светът, учѝ се!“ ТОВА е Божествената Любов! После не се плашиш за нея къде ще иде. ДА ВЪРВИ КЪДЕТО ИСКА. Ако иска - добре; ако не иска, пак ще се намери в същото положение. Ти заради себе си, като човек, ще постъпиш така. ТОВА е Божественото! Божественото е абсолютно безкористно.“ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

Аз считам онзи мъж за добър, който не се жени за жената, /която обича/. Той да ѝ даде пари, да ѝ помага, но нека тя се ожени за друг, а той да се радва. Щом иска да се ожени за нея, той има нещо егоистично. ТАКА седи истината, според мене. Може да не е така за вас, но според мене е така. Онази жена, която обича един мъж и се жени за него, тя не е добра. Тя нека му помогне да се ожени за друга.(Три възгледа, НБ, София, 22.4.1934)

 

 

2.10 2021 г. 18,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Тя го изпитва дали я обича или не. Гледа го, наблюдава го дали гледа другите моми... Аз, ако съм мома и някой момък ме обича, ще го взема, ако гледа другите моми. Ако не гледа другите моми, няма да го взема. Говоря ясно - не говоря за вас, но говоря за себе си - да не се докачате... Аз, ако съм мома, ако не гледа другите моми, няма да го взема. Казвам: с него можем да живеем братски.“ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

 

 

2.10.2021 г. 18,50 ч.

 

 ПОДМЛАДЯВАНЕ

УЧИТЕЛЯТ: „Аз се радвам, че имаме в нашето братство един брат, няма да му кажа името. Той е женен, жена му има приятелство с друг - и той се радва. Нему му е приятно, той не се съмнява - радва се, даже е доволен. Много съм доволен, че имаме един такъв брат! Само един брат досега съм срещал такъв. Това е действителност, не е измислица. Сега искате да ви кажа името му... Намерете го...

Да ви е приятно, когато хората се обичат по Бога. Да ви е приятно, когато богатите обичат сиромасите. Да ви е приятно, когато сиромасите обичат богатите. Да ви е приятно, когато учителите обичат учениците. Да ви е приятно, когато учениците обичат учителите. Да ви е приятно, когато майките обичат и другите синове и дъщери еднакво. Да ви е приятно, че се разбирате - нищо повече! – Да ви е приятно, когато гледаме един човек че обича едно дърво, един кон, едно куче. Да ви е приятно, защото любовта е неизменна! Човек, който обича едно животно, може да обича и един човек. Божественото начало седи в новото схващане на любовта - без авторитети. Само по този начин можете да се подмладите! Подмладяването в какво седи? – Подмладяването седи в божествения принцип. Когато започнем да обичаме както Бог ни обича, ще се подмладим. Тази мисъл вече е влязла в умовете на хората. Писанието казва: „Онези, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови“. Онези, които чакат Господа, които Го обичат и Го виждат НАВСЯКЪДЕ ВЪВ ВСИЧКО, тяхната сила ще се обнови. . Сега казвам ясно: които обичат Господа ВЪВ ВСИЧКО, неговата сила ще се обнови.

Пожелавам на всинца да обичате всичко ТЪЙ, КАКТО ГОСПОД ИСКА.

В човешката любов има две неща: чистота и смирение. В ангелската любов има готовност и служение, а в божествената Любов ДА СЕ РАДВАМЕ НА ВСИЧКО, КОЕТО БОГ НИ Е ДАЛ.“ (1942.01.25н „Не съдете, но садете!“)

 

 

3.10.2021 г. 07,54 ч.

 

 

Които изявиха желание да им се прати всичко за Звездата, ще стане рано или късно, обаче Фейса нещо започна да отказва. Моля, дайте имейли.

ВАРИАНТ НА РАСТЕРНО КОПИЕ ОТ ВЕКТОРНИЯ ОРИГИНАЛ НА ЗВЕЗДАТА НА ЕЛМА, изпълнен двуизмерно през 1994 г. Всеки има право да си го разпечата цветно с добри бои и да го ламинира. При избледняване се разпечатва наново. Окачва се с върха нагоре; ако е хоризонатлна – с връх на север. Добро въздействие и автентичен вид има при разпечатване на цветен диапозитив или фолио и залепване на прозорец. Влиза в резонанс с Централната Звезда на Мултивселената с името Елмаѝл. За изпълнението на тази свещена фигура пророкува на български език още през 1898 г. висшият божествен Дух Елохѝл - Ангелът на Завета Господен; за втори път ни е говорено за нея през 1984 г.

Всяко размножено копие на което и да е нейно изпълнение, включително и настоящото, има милиарди пъти по-малка сила от всяко оригинална ЛИЧНО изпълнение в един екземпляр на Звездата на Елма, т.е. Христос. Въпреки това, даже тиражираните отпечатъци имат забележително въздействие при продължително съзерцаване на алената точка в средата или на съответния светлинен източник; на горящото пламъче при триизмерните и живите модели.

При хората с Христòва монада Звездата на Елма служи за осветление, отопление и климатичен регулатор, генерира чист въздух, къпе тялото вътрешно и външно, освещава изворна вода, насища ни и ни дава сили и без храна, предпазва мощно от физически и психически вредители, предизвиква изцеления, подмладяване, ясновидство, пътувания из вселените, възнесения, възкресения, възлизане на Новата Земя и в Новото Небе, извикване на Сродната Душа, връзка с плеядата ни от сродни души, сливане с Бога. Копие от екземпляр, създаден от друг човек, има свойството да ни свързва с неговата монада. Ако тя е Христòва, въздействието на Звездата може да бъде само благоприятно, макар и с обертоновете на създателя ѝ. Затова е желателно да имаме повече такива звезди, създадени от други. Дори и да е размножено по повече хора, такова копие увеличава хилядократно силата ѝ при всеки човек с Христова искра Божия, който живее периодично и ритмично в Троен Ритъм: сам, с най-близък човек, в който се вселява сродната му душа, както и с всеки, при който го изпраща или когото му изпраща БОГ.

Купуване и продаване на Христовата звезда, както и на всеки друг Христòв символ, на всяко Христово Слово или изображение се наказва със смърт. Превръщането на Звездата във фетиш, икона или кумир, без да живеем както Бог иска – също. Започнем ли да живеем божествено, създаваме ли абсолютна хармония, ВСЯКАКВИ САКРАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ИЗДЕЛИЯ СА НАПЪЛНО ИЗЛИШНИ, ДАЖЕ СТАВАТ ОПАСНИ. Христòвата Звезда сме самите ние, а Бог е СЪРЦЕТО ни – най-кондензираната Му форма на съществуване в съществата, създадени от Него. Въпреки че е вечен и непобедим, Той има свойството да си отива, когато не захранваме изобилно туптенето Му в гърдите ни с Любов, Самота и Свобода. Това са Неговата Сѝстола, Пауза и Диàстола. (3.Х.157, 4:56-5:10 ч.)

ИНСТРУКЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА ЗА НЕЙНОТО СЪЗДАВАНЕ ще бъдат изпратени безплатно на всеки, който пожелае

 

 

3.10.2021 г. 08,51 ч.

 

 

СИСТОЛАТА И ДИАСТОЛАТА НА БОГА В ГЪРДИТЕ НИ Е С НЕРАВНОДЕЛЕН БЪЛГАРСКИ ТАКТ 7/8: БЪЛГАРИЯ/РУСИЯ, БЪЛГАРИЯ/РУСИЯ, БЪЛГАРИЯ/РУСИЯ... Сатурн и Уран, Сатурн и Уран, Еднорог и Водолей... Неравноделният такт на България - "Ей това е то осмото чудо!" А ЖÈРАВНА е един от най-мощните входове към Агарта и трамплини към Новата Вселена. Някой беше наскоро в България, сега идва в Русия. Не по кожа и кръв сме българи и славяни много души в света, а по небесен произход: българин е всеки, който търси своя Учител, намира го и започва да учи; славянин е всеки, който слави Бога. В неравноделните тактове - в ОБЕДИНЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ лошото настроение е забранено, радостта и животът са възторжен и шеметен триумф. : : Колкото е по-различен човек, толкова ни е по-интересен : : Танцът сближава всички!

СИСТОЛА И ДИАСТОЛА... Елмазената струна на Аза, която се образува още от Предархая първо на Балканите. Новата космична енергия Вихрун окололо нея, която се развихря първо в свята Русия. И не само по кожа, по кръв и по място - днес се явяват вече във всеки човек с дух и душа, който копнее за Абсолютна Любов и Абсолютна Свобода: 7/8. И УМЕЕ ДА ГИ ПОСТИГА И РАЗДАВА.

 

 

3.10.2021 г. 17,30 ч.

 

 

КЪМ ИНТЕРВЮТАТА ЗА ЧЕТИРИТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

(23-25 СЕПТЕВМРИ 2021)

ГЛЕДАЙКИ ИМЕТО ЕЛМА:

3-Н: 23.09.2021. Представям си нещо много красиво: планини, езера... Стрхотно слънце над тях; животни... много животинки... Една прекрасна картина, едно истинско място в света!

4-Г(туркиня) - На ледена звезда ми прилича. Някакви тронове има тука... На царство или нещооо... Нещо... силно въздействие... Името Елма.../Вижда необикновено красива руса жена. Или се подвежда от името като други, или вижда Ела - женския двойник на Елма./ Може да ме пази, не знам. Пазител, ангел.

5-М:(турчин) - Това е... Звездата на Давид.Тя е върху Земята /и иде от Бога/.

КОМЕНТАР: 3.10.2021. И други хора чрез това име попадат директно в рая или имат видения от него. Защо на друг прилича на ледена звезда? - Елма е и звезда, и лед, и снежинка, и какво ли още не. Наистина, в звездтата на Елма в центъра мирозданието, макар че тя обема ѝ цялата вселена, се намират всички тронове на владетелите на световете. Това име наистина е и пазител на всички души и духове с искра от Бога. Няма две мнения, че Звездата на Давид преди всичко е знак на Христа, на Елма, и че закриля Земята, т.е. физическата вселена, Проявеното Битие.

ГЛЕДАЙКИ ЛИЦЕТО:

3-Н: 23.09.2021.Когато гледам това лице, виждам едно същество с невероятен дух, който помага на хората да бъдат по-добри и по-истински.

4-Г: 25.09.2021.Това лице е много впечатляващо! Нещо много тъжно гледа, защо тъжно гледа?... Сякаш не е доволен от нещо. Казва: "Което исках да създам, не исках да го направя по този начин, както е сега". Ми това е БОГ! Това е Бог! Хем ни пази, хем ни критикува...

5-М: 25.09.2021.Туй като... Представям си го като лицето на Бог. Той гледа от небето към нас. Гледа какво вършим ние на земята.

КОМЕНТАР: 3.10.2021. Няма човек досега, който да не се е впечатлил от това лице е да не казва, че то е на някой, който помага. Някои също го виждат тъжно, без да знаят кой е той и че се изповядва в песента си "Странник съм във този свят". Останалите думи няма защо да се коментират - и други хора говорят това, особено децата.

ГЛЕДАЙКИ МАСАТА:

3-Н: 23.09.2021.Като гледам масата, смятам, че тя е нещо необикновено. Тя не е обикновена маса, на която хората сядат да се хранят. Тя е маса, на която хората сядат, за да направят някакви връзки духовни. Правели са такива връзки, случвало се е.

4-Г: 25.09.2021.На тази маса знаеш ли какво се случва? - На таз маса се събират - нас, хората, да ни съдят. Тука се решава кой ще замине... Тука има една кръгла дупка между Небето и Земята и тука се решава кой ще отиде при Господ и кой ще остане в ада. Аз така си мисля. Цветът... Синият цвят е на свободата, според мене. Обаче... това на ядро ми прилича ей тука - хем на ядро, земно ядро, хем нещо за възвишаване към Небето. А това отзаде е пространството, космос...

5-М:25.09.2021.В центъра на масата се намира едно кръгче. /това е Звездата на Елма - б.р./То е като огледало - показва бъдещето, според мен. Тоз цвят е мораво-розов, много е силен. Той, половината, дава жизненост, половината възбужда страх.

КОМЕНТАР: 3.10.2021.Досега всички са виждали в тази маса един феномен, чрез който се въздейства на света, без да знаят нищо конкретно за историята ѝ. Това, че през нея протича живот, е опитано; а че протича и съд над лошите и всява страх у тирани и империи, докато ги събори, е нещо, което един ден човечеството ще провери в Акаша.

ГЛЕДАЙКИ ЗВЕЗДАТА В АЛЕНАТА ТОЧКА:

3-Н: 23.09.2021. Видях една картина на заздрачаване... Планина, гори - и страхотно сияние зад тях!

4-Г: 25.09.2021.Тя ме взима, бе!.. Тя ме хвана за ръката и ме взима...Плача!!!...Правя връзка между името "Елма" и Точката...

5-М: 25.09.2021.Виждам... две очи. Гледат в мене! Приличат на извънземни... леко азиатски.

КОМЕНТАР: 3.10.2021.За земните, космическите и духовните пътешествия на хората, които се концентрират в Звездата на Христа, може би един ден ще разказват още мнозина. Зад Звездата бдят денонощно дежурни невидими служители. С тях може да се пътува къде ли не, както Вергилий и Беатриче водят Данте навсякъде, както Царицата на феите облита вселената с мистър Скермънсдейл, както Силфидата на Владимир Одоевский води един свой любим човек в прегръдките си из световете, както Вечната Любима на един астроном, според Дук де Помар, го разхожда из космоса; както и Джек Лондон е вечен скитник между звездите, както магите и посветените от неизмислените романи на Крыжановская или Конкордия Антарова не знаят граници в универсума и из небесата, както духът на Арнолд Бенет и героите на Булвер Литон минават през всички светове от астралния до атмическия, за да се слеят с Бога.

 

 

4.10.2021 г. 09,16 ч.

 

За сведение на желаещите за получат файловете за Христовата звезда: Фейсбук отказва да се изпращат, има някакъв лимит, затова може да си ги изтеглите от: http://toyonus.com/…/07.Osiyaniya…/ZVEZDATA%20NA%20ELMA/ Там имената на файловете са на "ченгели", английският сървър няма българица, но като ги изтеглите, ще излязат нормално.

 

 

4.10.2021 г. 15,37 ч.

 

 

РАДИАЛНАТА ЛЮБОВ - ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ : : Ние имаме думата „чекръг“, но тя от нас е отишла и в Индия, и в много други народи. Тук виждаме как хората движат Дхàма Чàкка – или Дхарма Чакра - будистката чакра на дихармата. Това е абсолютното щастие и блаженство – нирвана. То произтича от любовта ни към всички същества и учения, родени от Бога, от стремежа ни към уравновесяването им и обединяването ни с тях.

УЧИТЕЛЯТ: „Ако живеем по Божия закон, помощта ЩЕ ДОЙДЕ. Ако живеем по Божия закон, ще ни се случи това, което никога не ни се е случвало! Сега вие всички нямате еднакво разположение - някои обичате повече, някои по-малко.“ (1942.01.25у „Единственият път!“)

КОМЕНТАР: И ХОРДИАЛНАТА ЛЮБОВ Е ЦЕННА – УЧИ НИ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА. Хордите имат понятие за по-близки и по-далечни неща. Диаметралната любов е връзка със сродната ни душа, но тя става възможна, само когато преди това единствената ни половина в Битието ни е обичала чрез 60 милиарда душѝ по радиусите. Стане ли това, ние сме завършили земната си еволюция.

Има неща, абсолютно невъзможни. Абсолютно невъзможно е да сме проявили божествена любов към осем или ПОВЕЧЕ от осем същества, родени от Бога – и да не ни се изпълни НЕЗАБАВНО и най-съкровеното ни желание.

 

5.10.2021 г. 11,43 ч.

 

 

 

СПОРЕД СЛОВОТО БОЖИЕ, чистота и девственост означават изпълнение на волята Божия. То казва, че майката всякога си остава девствена, че девствеността произлиза от любовта. Виждаме го и в тия думи на Учителя: „ДЕВИЦА е тя – тя носи ЛЮБОВ в себе си!“ (Слънцето, МОК , София, 30.1.1927)

ИЛЮСТРАЦИЯТА - по картини на Джеймс Кристънсън и руска кована мед

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта е единствената сила, която може да оправи човечеството. Ако останат хората вън от любовта, ще загинат; ако останем без любовта, цели култури ще се заличат; и може би ще минат няколко хиляди години, за да се събудят наново. Ако дойде любовта, ще минем от сегашната епоха в бъдещата, ще бъдем като хората, които са боледували и се съвземат от болестта - ще благодарят, че са се спасили от смъртта. ТАКОВА ще бъде положението.“ (1942.01.25у „Единственият път!“)

В това отношение трябва да работят жените, защото Господ на ТЯХ предаде ключа от рая – ТЕ държат ключа на Царството Божие!(Словесното мляко, НБ , София, 29.11.1914)

Ето защо, когато Христос казва: „Вие, жени, сте емблема на божествената любов, във вас живее Бог“, жените трябва да слушат мълчаливо, скромно и трябва да се показват достойни да я носят. Единственото нещо, което знаете в природата, то е само женски пол: мъжкият пол е невидим. Туй слънце, което виждате, то е женско слънце – мъжкото слънце не се вижда; това слънце черпи енергия от мъжкото слънце.(Многоценният бисер, НБ , 2.5.1915)

Жените ще посрещнат Христа на земята. Христос сега носи венци за жените. (Без товар, ИБ , БС , , 22.3.1917)

На жените Христос казва: “Вас ще спася в бъдеще, засега ви оставям на Земята да работите”. ТАКИВА жени желая аз – да обърнат умовете на тия твърдоглави българи! Вие, жените, имате ключ за това. (Кръстът, НБ , София, 22.3.1917)

ЖЕНИТЕ трябва да спасят света - и ще го спасят! Само майките могат да спасят света! Който мисли, че светът може да се спаси и подобри вън от майката, той се самоизлъгва, той е на крив път. Всички свещеници, проповедници, учители, управници трябва да се обединят около майката. Най-възвишената, най-силната дума в света е „майка." Думите „Бог”, „Господ” подразбират божествената майка. Бог, ангелите, светиите имат голяма вяра в жените. (Яков и Исав, НБ , София, 8.4.1917)

На жените пожелавам да бъдат пълни с Божията Любов, да носят идеята за прилагане на любовта, и дето отидат, да носят аромат с себе си, да пръскат благоуханието на любовта. (Пръбъдване, НБ , София, 27.5.1917)

Думите мъжки и женски пол подразбират Любовта и Обичта.(Събличане и обличане, НБ , София, 28.7.1918)

Най-напред да се започне с по една целувка в година, после да се премине на по една целувка в месец, по една целувка в седмицата, по една на ден, по една на час - и тъй постепенно да се увеличава. ТАКА трябва да се върви по закона на Любовта! Казано е в Писанието: “Целувайте се със свято целувание”. Когато жените ме слушат, ще се запитат има ли право чужд мъж да ги целува. /.../ Всеки човек е ваш брат, ваша сестра, ваш приятел и т. н. И ако твоят брат те срещне в Царството Божие и не те целуне, той прави престъпление, тъй както днес е престъпление чужд мъж да целуне нечия жена. Днес такива мъже ги изпъждат, а в Царството Божие е обратно – когато влезеш без целувка, изпъждат те и ти казват да слезеш на Земята. (С любов се взима, НБ , София, 22.3.1919)

Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам. - Да, но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? Господ създаде мъжкия и женския пол заедно! (Гърбавата жена, НБ , , 8.6.1919)

Мъжете да създават радост за жените си, а жените — за мъжете си. (Надеждата, ИБ , Русе, 16.1.1920)

Сега, приложете това правило, приложете Христовото учение. Вие, жените, приложете това учение, защото сега всеки дом си има религия. За да възкръснем, трябва да приложим това учение. (Аз съм жив, НБ , София, 22.2.1920)

Жените ще трябва да плюят на ръцете си, да се запретнат и да кажат: „Ела, Господи, на помощ, ще бъда тук слугиня и започвам работа!" (Сутрешен наряд, 24 август и Големец и слуга, СБ , В.Търново, 23.8.1920)

На жените, на вас казвам: станете! И из затворите навън! Сега, ако се ожените в затвора, затворничета ще имате. (Стани и опаши се!, НБ , София, 11.12.1921)

Какво трябва да се крие в една женска форма? - Трябва да се крият всичките велики добродетели, трябва да се крият всичките най-благородни мисли и чувства. Жената е носителка на най-възвишеното в света – на онази нежност, която се съхранява в нея. Вие, жените, не ми се харесвате: много жени има в мъжка форма. И няма по-отвратително нещо: мъж, влезнал в женска форма! Това са най-отвратителните неща в света! И затова се върнете: жените да турят образа на първоначалната любов, а мъжете да турят образа на първоначалната мъдрост. (Каквото вържете на земята, НБ , София, 25.12.1921)

Когато мъжът се облече в женска форма и жената се облече в мъжка форма, човешкият живот се е обърнал с главата надолу. Това показва, че има нещо неестествено в човешките прояви. (Мисъл и действие, ООК , София, 15.6.1922)

И тъй, трябва да приложим тази любов, НЕЯ аз препоръчвам. И най-напред ЖЕНИТЕ трябва да я приложат. (Какво трябва да искаме?, НБ , София, 5.2.1922)

Аз считам вас, жените, за РАБОТНИЦИ на божествената нива, а някои от вас искат да играят ролята на актьори. ( Актьори и работници, ИБ , БС , В.Търново, 2.6.1922)

Само жените са в състояние да изправят мъжете! (Както е Он чист, НБ , Витоша, 11.6.1922)

Ако половината от проповедниците, които в Америка са около 80 хиляди, а в България около 4–5 хиляди,биха приложили туй учение, друг щеше да бъде светът. Но сега вече от майките, от жените се изисква това. Аз казвам често, че жените ще спасят света. Жената трябва да стане най-напред ЛЮБОВ - и когато стане Любов, тя ще намери истинския път за повдигане на света и ще си създаде каквато форма иска. (И Петър Го взе настрана, НБ , Чамкория, 30.7.1922)

Досега Природата е работила върху жената. За жената има един модел, а за мъжа още няма. Жените са без мъже. Няма го още мъжът... (Върху задачите на школата, СБ , В.Търново, 25.8.1922)

Човешката душа е разделена на два пола – мъжки и женски. Жената е носителка на живота, на чувствата, а мъжът е носител на човешката мисъл, която е в основата на божествения свят. Душата е една издънка, обърната надолу и разклонена, а половете са два клона от един общ корен. (Беседа за младите, СБ , В.Търново, 25.8.1922)

Вие, жените, станете извор на любовта!(Станете да отидем!, НБ , София, 29.10.1922)

Желая жените да бъдат нежни с мъжете си. (Дойде да послужи, НБ , София, 3.12.1922)

Днес проповядвам на жените: вие трябва да обърнете мъжете си към Господа. Спасението на света е във вашите ръце – в ръцете на жените. Аз искам жените на новото учение да бъдат идеални; искам всяка жена да бъде спретната, смела и решителна в проявата на своите добродетели. Вие, жените, които ще оправите света, кажете на синовете си: „Синко, вярвай в момата, която си избрал за своя другарка!" Днес казвам на жените: внесете в умовете на мъжете си повече светлина. Ето защо жените ще спасят света! Жените са по-умни от мъжете, затова ще си признаят погрешката и ще кажат на мъжете: „Понеже ние станахме причина да ни изпъдят от рая, ние ще ви върнем наново там. Сега пак казвам на жените: ВИЕ сте спасението на света! ЖЕНИТЕ ще спасят света! Никакви проповедници и владици, никакви свещеници и попове – ЖЕНИТЕ ще спасят света! Духът работи сега в жените, затова те са по-религиозни и духовни от мъжете. Наблюдавайте: дето стъпи женски крак, всичко тръгва напред: и наука, и религия, и музика – всичко върви добре. Жената е почва, на която всичко вирее. Ако изчезне жената, всичко спира – и наука, и религия, и музика, и поезия, и изкуство – почва няма. Поетът пише, докато носи жената в ума си. Отнемете ли жената, перото му престава да пише. Обръщам се и аз към жените и казвам: не бивайте мекушави! Вие, жените, не се свивайте. Сега Бог праща жените в света да го спасят. От 8,000 години Бог е изпратил жените на Земята да спасят света! (200 милиона земни - б.с.). Мъжете представят Моисея, а жените – пророците. Първо жените трябва да работят. Когато жените наточат ножовете си и излязат напред, ТОГАВА светът ще се оправи. Казвам на жените: извадете ножовете си, наточете ги! Христос казва: „ЖЕНИТЕ ще спасят света!“. (Петимата братя, НБ , София, 22.4.1923)

Казва се в стиха: „И ангелът рече на жените“. – Защо рече на жените, а не на мъжете? - Бог говори първо на сърцето. Той казва: „Сине мой, дай си сърцето! “ – Жената сърце ли е? Всеки мъж и жена имат сърце. – Значи, най-напред невидимото, вечното, почва да говори НА СЪРЦЕТО. (Разпятаго търсите, НБ , София, 10.6.1923)

Тя става, отива, удря на пехливанина един шамар и го събаря на земята. Какво ще кажете - слаба ли е жената? - Жената е само един символ. Не си правете илюзии, че жените са много слаби, че са като децата. Ехее... хе... Това е едно лъжливо схващане! (Свобода, знание и мир, ООК , София, 5.12.1923)

Жените по-добре ще разберат какво нещо е Учител. (Школата и развитието на ученика, ООК , София, 26.12.1923)

И тъй, първото нещо: ние се нуждаем от жени на своето място. Понеже жените са магнетичният елемент, те трябва да застъпят своето място. Те не трябва да бъдат мъже. (Плодовете на Духа, НБ , София, 3.2.1924)

Щом Бог, Божественото е с жените, няма да има сила, която да не преклони глава пред тях! (И валя дъждът, НБ , София, 1.6.1924)

Под думата „жена“ разбираме „живот“ - под „жена“ вие ще разбирате живота. Под думата „жена“ ще разбираме живота в неговата целокупност. "Живот" и "жена" са близки. (Закон за внушение и закон за равновесие, МОК , София, 28.12.1924)

Клетките в организъма се събират в общества и започват да функционират съзнателно. Това се дължи на женския елемент, на женския принцип в Природата, който събира и действа, проявява се отвътре навън. (Проявленията на ума, МОК , София, 21.6.1925)

Жената е дъщеря на Бога - и онзи мъж, който си позволи да бие дъщерята на Бога, Господ му отнема краката, ръцете и т.н. Господ не позволява да бият дъщерите му! Сега аз поддържам жените, наричам ги "дъщери на Бога" и затова те ще кажат: "ТАКА е това!" Според мен, две женски сълзи струват милион. (Дава плод, НБ , София, 4.4.1926)

Мъжкото куче никога не дави, не хапе женското. Друго мъжко куче то напада, но женско - никога! То казва: “Според нашите традиции, мъжко куче никога не напада женските кучета. Ако някое мъжко куче си позволи да хапе женските, нашият род ще изчезне съвършено от лицето на земята.” Хората казват, че кучетата се отличават с привързаност и благородство. Тяхната привързаност и тяхното благородство се дължат на факта, че мъжките кучета не хапят женските. (Неговата заповед, НБ , София, 31.10.1926)

Днес много жени са недоволни от положението си и казват: “Защо се родих жена?...” Знаете ли, какво нещо е сърцето? - Сърцето е равнодействаща сила, която управлява света. В това отношение днес ЖЕНИТЕ управляват света, а не мъжете. Жените ще кажат сега: “Виждате ли какво сме ние? НИЕ управляваме света!” - Аз не говоря за жената по форма, но под “жена” разбирам Божественото, разумното сърце в човека. Божественото сърце в човека направлява неговите действия, а не умът. Умът е слуга на човека. Човек прави това, което СЪРЦЕТО му диктува. (Умовете им, НБ , София, 5.12.1926)

Една мисъл, която върви по женска линия, ДЕВИЦА е тя – тя носи ЛЮБОВ в себе си. (Слънцето, МОК , София, 30.1.1927)

Някой казва: Дълбоко е женското сърце! Действително, дълбоко е женското сърце! Само една мярка може да определи големината на женското сърце: само мъжкото сърце може да преплава океана на женското сърце. Колкото и бури и вълни да има в този океан, мъжкото сърце е в състояние да го преплава, и то благодарение на женското сърце, което го пази. Следователно, мъжкото сърце е мярка за дълбочината на женското сърце. Чрез мъжа се определя характераът на женското сърце. (Иди повикай мъжа си!, НБ , София, 6.3.1927)

В някои мъжки манастири считат за срам и грях да държат около себе си някое женско животно, било куче, котка или друго. При това в този манастир съществува голям разврат... (Двама синове, НБ , София, 10.4.1927)

И рече Бог: „Да направим человека по образу нашему и по подобию нашему...“ И създаде Бог человека по образу Своему, по образу Божию го създаде: мъжки и женски пол ги създаде.(Пробуждане съзнанието на ученика, СБ , София, 22.8.1927)

Не е достатъчно да се произнесете само, че това е ръка, мъжка или женска. Като се каже "женска ръка", пред очите на учения човек се разкрива цял един свят – възвишен, божествен свят, на който лявата ръка е изразителка. Този свят свързва човека с любовта. Като се каже "мъжка ръка", пред учения се разкрива друга страна на божествения свят – светът на мъдростта, чийто изразител е дясната ръка. Следователно, ако се докоснете до лявата ръка на човека, вие се свързвате с любовта, от която соковете на живота започват да текат и към вашето сърце. Ако се докоснете до дясната ръка на човека, вие се свързвате с мъдростта, която внася нова светлина, нови идеали във вашия ум. (Зарадваха се учениците, НБ , София, 18.9.1927)

Първият Адам вървеше по мъжка линия и разполагаше с повече знания. Вторият Адам се стреми да постигне първия, но той ще върви по женска линия. Като казвам, че новият Адам ще върви по женска линия, имам предвид настъпването на разумната, божествената любов в света. Тази любов ще се въплъти в човешка форма. Вследствие на това, всички напреднали души трябва да минат през тази нова форма, за да придобият онези качества, необходими за новия живот. (Космически възприятия, ООК , София, 9.11.1927)

Гениалността се предава по женска линия, по линията на чувствата. Духът носи гениалността, а душата я отхранва. (Служба на уравненията, ООК , София, 4.4.1928)

Жените са по-умни и по-стари от мъжете. – Защо? – Защото, стара е само любовта - Божественото, женският принцип в човека. Ще ви докажа, че умното у човека, това е женското, Божественото. И тъй, женският принцип в човека - това е старото, мекотата, деликатността, вярата, любовта, мъдростта и истината.(Сторете да насядат, НБ , София, 10.11.1929)

Повечето философи, учени, поети казват, че мозъкът на жената тежал по-малко от този на мъжа, че чувствата й били неустойчиви, че тя била глупава и т.н. Чудно нещо! Жената ражда деца, с което поддържа цялото човечество, а въпреки това я считат по-долностояща и по-глупава от мъжа. За да имате ясна представа за жената, вие не трябва да я разглеждате отделно, като единица, но я разглеждайте като същина, в нейната целокупност. Мощно, велико нещо е жената в природата! Извадите ли женския принцип от живота, веднага ще дойде смъртта. Женският елемент или женският принцип е носител на живота. Този елемент е влязъл в Битието още при създаването му. Значи, жената е влязла в живота още в момента, когато е започнал да се проявява. От този момент тя е влязла и във всички живи същества, от най-малките до човека. Като знаете това, не отделяйте жената от живота, т.е. любовта от живота. Жената символизира любовта.(Делата Божии, НБ , София, 23.2.1930)

За да изхвърли дявола от ума си, човек трябва да вложи в себе си двата принципа – мъжкият и женският, и да направи връзка с Божественото Съзнание.(Съзнание, точка и права линия, ООК , София, 24.9.1930)

В божествения живот има само отношения между любещи души, братя и сестри. Сега ще направя едно уподобление: сестрите са старите, братята са младите хора. Следователно, всяка сестра предетавлява старец. Защо хората обичат младите моми? - Понеже са стари, мъдри, имат повече знания. Жените са по-умни от мъжете, защото са по-стари; затова, именно, провидението им е поверило отглеждането на децата. На мъжете, като на млади, не е поверена тази работа. Старите трябва да знаят как да възпитават, а младите трябва да се учат. (Право си отсъдил, МС , София, 12.7.1930)

Аз се радвам, че жените искат да бъдат свободни. В някои отношения, жената е по-свободна от мъжа. (Богове сте, НБ , София, 26.1.1930)

Петте е женско число, т.е. пасивно. Като женско число, то съдържа качествата на жената: мекота, отзивчивост, силно въображение.(Правилно отношение към числата, ООК , София, 12.11.1930)

Мъжкият принцип руши, женският – съгражда. (Осмисляне на живота, ООК , София, 24.6.1931)

Злото е мъжки принцип, а доброто - женски принцип. (Полюси на доброто и злото (Двоен дял), ООК , София, 11.11.1931)

Ще дойде ден, когато жените ще раждат по нов начин. (Проводници на Любовта, ООК , София, 14.10.1931)

Днес аз проповядвам на жените. Вие, от своя страна пък, ще проповядвате на останалите жени, защото отсега нататък жените ще се държат отговорни за неизпълнение на своята задача. И тъй, жените трябва дА пазят едно правило: те трябва да бъдат тъй свободни, както Бог първоначално ги е създал.(Изново, НБ , София, 1.11.1931)

Жените трябва да освобождават мъжете си. (Според делата, НБ , София, 20.12.1931)

Всичката култура е в жените. ЖЕНИТЕ носят културата. Мъжът живее в Алфа, жената живее в Омега. Жената е краят. Към тази посока е насочена всичката енергия. (В последното време, НБ , София, 6.3.1932)

Жените създават земите, жените създават слънцата, жените създават слънчевите системи, планетите. Всичкият материален свят е на жените, които само градят. Материалният свят принадлежи на жените. (Верният в малкото, НБ , София, 27.3.1932)

Когато разбираме брака, това е съчетание, това е любов, това е свобода, това е разбиране един за друг, разбран живот. Мъжете и жените съществуват в света, за да се направят щастливи. Те са проводници на Бога. Когато Бог иска да направи един мъж щастлив, той му изпраща една жена като слугиня, която казва: "Господ ме изпрати да ти послужа". Когато Господ иска да направи една своя дъщеря много щастлива, Той й изпраща един мъж добър, който казва: "Господ ти изпраща чрез мен един подарък. Твоят възлюбен Баща ти изпраща този подарък". Той ще се поклони, ще си свърши работата и ще се върне назад. Защо са жените? - За да направят щастливи Божиите синове. Защо са мъжете? - За да направят щастливи Божиите дъщери. Какъв друг смисъл могат да имат мъжете и жените? ТОВА е идейното учение, ТАКА трябва да се разбира!(Наклали огън, НБ , София, 3.4.1932)

Сега се изисква второ поляризиране; или - както казват окултистите и мистиците - от нас се изисква възстановяване на женския елемент, на любовта. Значи, женският елемент или любовта е изгубена, тя трябва да се възстанови. Любовта трябва отново да се възвърне в човешката душа, за да се дойде до вътрешно съгласие. (Живот, светлина и свобода, НБ , София, 10.4.1932)

Казвам на жените: ще биете както трябва! (Запечатаната книга, НБ , София, 24.4.1932)

Досега правото беше в ръцете на мъжете, обаче един ден правото ще бъде в ръцете на жените.

Скоро ще дойде времето, когато ЖЕНИТЕ ще управляват света. Тъй щото, бъдещето сега е на жените. (Ако всичкия свят спечеля, НБ , София, 22.5.1932)

Този процес, който ни възраства, ние наричаме женски елемент. Затова казвам: бъдещето е за жените, а не за мъжете. (Ще влезе Духът, НБ , София, 25.12.1932)

Ангелът може да вземе каквато форма иска – мъжка или женска. (Божествен импулс, УС , София, 5.2.1933)

Жената, както и да я възпитаваш, както и да я учиш, тя никога не може да разбере мъжкия живот, тя ще разбере мъжа по женски. И мъжът, както и да го възпитаваш, както и да го учиш, не може да разбере жената, той ще я разбере по мъжки. (Словото, НБ , София, 11.3.1934)

За светийството вие имате едно съвсем изопачено понятие. Светията жена не трябвало да погледне, ръката ѝ не трябва да пипа, до женска дреха да не се допре, да не държи вкъщи женска котка, кокошка (смях), женско животно, женско дърво и прочее... Туй е едно нещастие... Не - светията е един извор, който извира и отива на грешните хора да помага, нищо повече! Силен човек, богат човек е той. Думата „светия" се разбира другояче. Той е един човек, който е готов във всички случаи да изпълни волята Божия с радост и веселие. (Принципи и условия. Връх и долина, ООК, София, 28.11.1934)

Благодатта, благородството спадат към женския елемент.(Тогаз се обърнах аз и видях, НБ, София, 24.2.1935)

В света само жените образуват топлина, те горят постоянно.(Поливане, ИБ, ПС, в.Острец, 25.8.1944)

 

5.10.2021 г. 17,12 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Щом обичаме, ще сме в божествения свят. Щом не обичаме, ние не сме в божествения свят. Щом не обичаме, ние сме също извън духовния свят. Щом не обичаме, ние сме в човешкия свят. Много хора има, които не са и в човешкия свят. Освен че не са в божествения, но не са и в духовния, не са и в човешкия, не са и в животинския свят. Някои има, даже и в животинския не са: не са в млекопитаещите, не са и в рибите. Някои по любов не са и в рибите... Някои са в камъните. Камъните - и те имат любов. Без любов, човек не може да влезе нито в човешкия свят, нито в божествения свят. Любовта е единственият път. Тази мисъл трябва да залегне във вас и да живеете с нея.“ (1942.01.25у „Единственият път!“)

 

 

7.10.2021 г. 12,56 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако човек не страдаше при лошите условия, не може да си помогне. Ако при добрите условия не се радва – не може да си помогне. Ако при добрите условия не се радва, той губи; ако при лошите условия не страда, той пак губи. Вие искате при лошите условия да бъдете радостни. Тогава съвсем ще загазите. Сега разбирайте радостта! Някой път се радвате на неща, които нямат никаква реалност.“ (1942.01.23м„Сто двадесест и три“)

КОМЕНТАР: КОЛКОТО И ДА СИ МИСЛИ НЯКОЙ, ЧЕ Е РЕЛИГИОЗЕН, ако не се радва на страданията, той е формен атеист – не вярва, че лично Бог допуска всяко страдание с абсолютна справедливост и точна дозировка, за да си платим кармичните дългове. Щом сме консуматори на пъклените учения и фабрикати, ние сме СЪУЧАСТНИЦИ на убийците. Даже и смъртта е изчислена безпогрешно, за да видим какво е, когато сме онеправдавали природата, човека и собствените си дадености от Бога, когато сме внасяли в света нечистота.

Който не се радва на малкото и на добрите условия; който не използва пълноценно нещата и хората, създадени от Бога, също губи много, разболява се се деформира. Щом е затворен за Божественото и няма вкус към него, Бог постоянно му слага крак навсякъде и му отнема и това, което има. Бог на нечистите и горделивите се противи.

 

 

7.10.2021 г. 19,55 ч.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aLitSrHKOnA

 

БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ, за разлика от небожествените, говорят много в полза на мислите и чувствата, на радостта и щастието, на БЛАГУВАНЕТО в живота. Благуване на земята – сега, в настоящия момент. Словото неведнъж предупреждава за опасностите от еснафското благуване в света, но много повече говори за благуването и блаженството, дадени и благословени от Бога. Най-великата молитва казва "Както на небето, така и на земяата".

УЧИТЕЛЯТ: Така говори Онзи, който ни е изкупил със Своята кръв, който е наш Брат, плът от плътта ни и кост от костта ни и дух от духа ни, на Когото душата е обединена с нашата душа и сърцето Му жали и тъжи за своите Си. Той е Един, който ни обединява с Бога на силите и Отца на Духовете и Любовта. Той е нашето щастие, нашата радост, нашето блаженство! Защото кого бихме любили другиго в человеческата душа, ако не Него? Защото Той е по-красив и благ по дух; Един, Който винаги люби и никога не престава; Един – неизменяем в своята душа; Един, готов всякога да отдаде всякому длъжното и подходящото. (Тайните на Духа, ИБ , Варна, 1897г)

Мисли и упътвания, ИБ , , 1903г.,

И тъй, винаги слушай онзи таен глас, които ти говори и те ръководи, защото в неговото говорене има да научиш що трябва да вършиш, за да придобиеш истинското блаженство. (Мисли и упътвания, ИБ , 1903)

И тогава вие ще слизате и възлизате постоянно и това ще бъде вашата вечна радост и блаженство. (Годишна среща на Веригата, Варна, 1907 г., СБ , Варна, 28.8.1907)

Затова помни: съвършенството е целта, блаженството е любовта, хубостта е мисълта, а пълнотата на всичко е Бог. Люби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила – в Него ще намериш своето здраве, своето блаженство.(Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна, 28.8.1909)

Здравето отговаря на тялото, щастието отговаря на душата, а блаженството отговаря на духа. (Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 27.8.1910)

Всички знаете какво нещо е любов, но що е любов не може да се определи. Тя е едно качество, което е основа на здраве, щастие и блаженство. Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, за да придобиете блаженството на живота.(Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1911)

Смъртта е процес на разрушение на всякаква егоистична мисъл и желание; с нея Бог разрушава всички огради, в които лошите духове са се вградили. Нашето сърце и нашият ум трябва да имат всички условия, за да възприемат любовта. Тя е тиха, спокойна, но същевременно със своите действия тя е сила ужасна.Когато сме в хармония с нея, светът е блаженство; не сме ли в хармония, няма по-опасна сила в природата от любовта! (Любовта, НБ , София, 19.7.1914)

Трябва да се намери основният закон – да се впрегнат страстите на работа, да им се даде един умствен колорит, емоциите да се обърнат в чувства, чувствата – в щастие, щастието – в блаженство, а блаженството – в хармония, в сливане с Бога. (Мъдростта, НБ , София, 29.10.1916)

Значи, всеки процес в човека, който съгражда и повдига, е процес на здраве, щастие, хармония и блаженство. (Двата полюса, НБ , София, 13.10.1918)

Помнете: здравето на човека произтича от волята му, щастието – от неговия ум, а блаженството – от душата. Каквато е волята, такова ще бъде и здравето ни; какъвто е умът, такова ще бъде и щастието ни; каквато е душата, такова ще бъде и блаженството ни.(Двете заповеди, НБ , София, 27.10.1918)

Божественият живот е /живот/ на постоянна любов или на блаженствата. (Това учение, ИБ , БС , София, 17.4.1919)

Чистотата на сърцето е център на блаженствата. (Правият път, СБ , В.Търново, 20.8.1919)

Във всяка стадия, на която се възкачвате, вашият живот се улеснява и отива към блаженство. (Мъчението, ИБ ,ООК , 5.2.1920)

Днес много хора искат да видят Христа. – Защо? – Да ги направи щастливи, да благуват! Да се радвате, да се веселите, да благувате - за това има ЗАКОН.(Дойди след Мен, НБ , София, 19.6.1921)

Когато говорим за Учителя, разбираме Великата Безпределна Любов, която се изразява в даване на знания, мъдрост, щастие и блаженство на всички същества на Земята. (Законът на самопожертването, СБ , В.Търново, 24.8.1921)

Яденето е едно изкуство въ свѣта да прѣвърнешъ едно състояние на живата енергия отъ едно нисше състояние въ друго – висше; или пъкъ потенциалната жива енергия въ природата казва на човѣка: „Ти ще ме вземешъ въ себе си, ти си единъ проводникъ прѣзъ който азъ трѣбва да прѣмина, тъй и ти ще се ползувашъ отъ мене и азъ ще прѣмина въ едно по-горно състояние.“ Но трѣбва да работишъ върху тази енергия, за да можешъ да я прѣведешъ и като я прѣведешъ, тя ще ти даде здраве. И като я прѣвърнешъ въ първа степень ти даватъ първия даръ, който е здравето. Сега, тази енергия, слѣдъ като си я прѣвърналъ единъ пѫть, ще я прѣвърнешъ въ втора степень и ще получишъ втория даръ – щастието; и третия пѫть като я прѣвърнешъ, ще ти дадатъ блаженството. И сега вие сте ученици - почнете да прѣвръщате енергиитѣ. Нѣма да се спирате кой кѫдѣ е, кой какво е казалъ. (Поздравътъ на Любовьта, НБ , София, 2.10.1921)

Божественият Дух, като дойде, Той внася светлина, внася мир, сади знание, носи здраве, щастие, блаженство. ТУЙ носи Великият Дух, когато дойде! (Свидетелството на Духа, ИБ , БС , София, 10.11.1921)

Аз искам всички вие да бъдете герои и да кажете: „Ние познаваме любовта!“. И в името на любовта, на този, живия Господ, ще придобиете друга форма. Този живот ще се разшири и тогава всички блаженства, които Господ е определил от памтивека, ще влязат в нас и ще бъдем радостни и весели, понеже знаем, че това е така, а не другояче.(В дома на Отца, НБ , София, 5.3.1922)

Само когато си готов за Любовта, ще я повикаш и тогава ще създадеш около себе си един свят на красота, свят само на Любов, свят само на мир, свят само на радост, на веселие, на хармония, свят на блаженство.(Необятната любов, ООК , София, 18.5.1922)

И тогава вие няма да се спрете при туй блаженство, а всички блаженства ще се изредят.(Гладуват и жадуват, НБ , София, 25.6.1922)

Сега вие ще ми кажете: „Защо ни е нужно да влезем и да учим в Школата, в училището на Бялото Братство? “ – За да научите законите на щастието, на блаженството, законите на живота, за да знаете как да живеете. Няма друг път! (Милосърдието, СБ , В.Търново, 23.8.1922)

Мнозина ни казват: "Вие се мъчите сега, за да благувате в бъдеще". – Не, СЕГА искам да благувам, в настоящето! (Дух Свети ще ви научи, НБ , В.Търново, 24.9.1922)

Разумните същества, когато се радват и благуват, всякога отделят половината от своето благо и го дават на онези, които страдат. (Разумният живот, МОК , София, 21.10.1923)

Когато проблесне у вас първият лъч на Любовта, вие ще усетите в себе си едно неописуемо блаженство, една светлина, един такъв подтик на вашия ум, един такъв стремеж на вашата воля, че всички препятствия в света ще почнат да се топят пред вас! (Бог на живите, НБ , София, 18.11.1923)

Божествената Мъдрост прониква във всичкото битие на човешкото съзнание. Тя прониква във всеки един атом, във всеки един лъч, във всичко туй, в което съществува ред, порядък и хармония. Тя прониква във всяко едно любовно чувство, във всяка една божествена мисъл, която носи щастие, блаженство на душата; тя прониква във всяка една сила, която оживява, възкресява, одухотворява; тя прониква във всяка една ръка, която твори. Туй е Христос! (Ще хвърля мрежата, НБ , София, 25.11.1923)

Времето е за хората на мъчението, а за хората на блаженството няма време. (Закон за късите и дългите линии, ООК , София, 23.1.1924)

Според на един от великите закони на Битието, щастието и блаженството на човека се придобиват моментално. (Каквото попросите, НБ , София, 4.5.1924)

Един ден ще видите какво нещо е Божието лице, към което ангелите отправят погледите си. Виждали ли сте онова Лице, на което са написани всички велики добродетели? Виждали ли сте онази велика Душа, от която изтича всичкото щастие, всичкото блаженство в света? Ако един ден бихте погледнали на това лице, вие бихте паднали с лице към земята и бихте казали: „Господи, ние не извършихме Твоята воля.“ Като погледнете на това лице, у вас ще се създаде един вътрешен импулс и ще кажете: „Господи, ние сега разбрахме какво нещо е да се живее по закона на Любовта!". (Качества на разумния живот, СБ , 24.8.1924)

Най-важният въпрос за живота – Любовта към Бога – ще се разреши в душите ви и вие ще придобиете свободата, която търсите. А тази свобода носи блаженство и всички добри възможности на живота. Само при свободата вие можете да развиете вашите мисли, чувства и вашата воля; да облагородите сърцето си, да разширите ума си, да укрепите духа си и да освободите душата си. (Забравените неща, ООК , София, 12.11.1924)

Ти правишъ добро, защо? - Защото искашъ и другитѣ да живѣятъ като тебе добрѣ, да благуватъ. (Градоветѣ Содомски и Гоморски, НБ , София, 16.11.1924)

За Бога съществува вечна радост, вечно щастие и блаженство, затова Той иска да подобри живота на хората, да ги освободи от противоречия, от страдания, от болести и смърт и да ги постави при условия, при каквито и Той живее.

Значи в Бога, в Когото вярваме, се крие всичкото благо, всичкото блаженство за нашите души. (Редът на числата, ООК , София, 17.3.1926)

Когато праведниците се увеличават, светът благува.(Дава плод, НБ , София, 4.4.1926)

 

Някой казва: „Веднъж да се освободя от веригите на земния живот и отида на небето, втори път няма да помисля за връщане на земята!“. Питам: -ащо искате да се освободите от земния живот? Господ иска да живее НА ЗЕМЯТА, а вие бягате от нея. Господ работи НА ЗЕМЯТА, а ти искаш като ангел да отидеш на небето и там да благуваш. Това е невъзможно! Щом Бог работи на земята върху душите на хората, и ти ще работиш. Отидеш ли на небето, и там ще работиш. Значи, и на земята да си, и на небето да отидеш, все ще работиш. Писанието казва: „Ние сме съработници на Бога във великото дело“. (Три вида съзнание, ООК , София, 7.4.1926)

 

 

7.10.2021 г. 21,31 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ:

На всичко онова, което внася щастие и блаженство в нас, трябва да се даде живот. (В своите си, НБ , София, 27.6.1926)

Щом онова, което си казал, е пълна Истина, Божествена Истина, ти ще почувстваш радост и в ума, и в сърцето. Следователно, който няма радост и в ума, и в сърцето, той няма пълна връзка с Бога. Под връзка с Бога подразбирам, че връзката трябва да се прави постоянно, всеки ден, всяка минута, всеки час, извън времето и пространството. Целият ни живот трябва да бъде едно постоянно усилие да правим връзка с Бога, да бъдем в постоянно съприкосновение с Божествената Любов, с Божествената Мъдрост, с Божествената Истина, с Божествения Дух, с Божественото съзнание. Това са живи сили. В това съприкосновение ще почувстваме онова блаженство, щастие, сила и подмладяване, което искаме.(Вътрешни и външни връзки, МС , София, 7.7.1926)

Когато възлюбеният ви донесе карамфил в саксийка, с това той ви казва: “Доволни ли сте от живота? Влезте в моето сърце - заедно да растем и да се развиваме, заедно да благуваме - и всеки, който дойде при нас, и той да се радва.” Някой казва: “Тази любов на момъка духовна ли е или светска? ” - Всичко в света е духовно, нищо не е светско! Когато говорим за светски и духовни неща, това са човешки подразделения. В божествената любов всичко е божествено. И в страданията всичко е божествено, но резултатите са различни. В човешката любов има страдания и скърби, а божествената любов има само радости и блаженства. (Умовете им, НБ , София, 5.12.1926)

Да се говори за блаженство на онзи свят, без да сте придобили това блаженство тук, това е една вътрешна самоизмама. (Няма тайно, НБ , София, 13.3.1927)

Щастието на земята е постижимо относително, докато блаженството е напълно постижимо. Всеки вярващ човек всеки момент трябва да се стреми към блаженство. (Пътят на героите, ИБ , София, 6.1.1928)

Когато страдате, отивате при Христа да се оплаквате. Когато благувате, не отивате при Христа да споделите благата си. Благородството на човека изисква да отива при Христа и в единия, и в другия случай. (Никодим, НБ , София, 22.1.1928)

Който изпълнява Божиите закони, той благува. Послушанието към Бога и изпълнението на волята Му прави човека щастлив. За да изработите в себе си тази готовност, вие трябва да държите в ума си мисълта, че Бог е благ, грижи се за всички хора, желае тяхното добро и им помага. (Смени в природата, ООК , София, 14.11.1928)

Човек трябва да съзнава, че е дошъл на земята първо да слугува, а после да благува. За тази цел той трябва да намери опорната точка на своя организъм, на своето сърце и на своя ум. (Променява времената, НБ , София, 24.2.1929)

Който си служи с органически методи, той е мъдър и добър. Истински стария наричаме мъдър човек, а истински младият - добър. Затова на мъдрите препоръчваме да добруват, а на добрите, т.е. на младите - да благуват. Под думите "мъдрите да благуват" разбирам, че те трябва да почиват. Почивката е необходима за всички живи същества като обновителен процес. (Светли и тъмни действия, ООК , София, 15.1.1930)

Живееш ли добре, ще благуваш. (Побеждавайте злото, НБ , София, 9.2.1930)

Сега вие очаквате да отидете на небето и там да благувате. (Здрава основа, УС , София, 4.1.1931)

Който се справя разумно с изпитанията и мъчнотиите си, той се мъчи в началото, накрая благува. (Гредите на живота, ООК , София, 14.1.1931)

Всеки проповядва на другиго, че човек за човека трябва да бъде брат, но въпреки това не се постига нещо реално. Защо? - Защото само се проповядва, а не се живее. Добрият човек разбира тази идея и я прилага. За да проповядваш идеята за братство, преди всичко ти трябва да съзнаваш, че всички хора произлизат от един и същ корен. И тогава, колкото право имаш ти да благуваш, толкова право има и твоят ближен. Обаче, ако в душата си разбираш и съзнаваш идеята за братство, а в ума и в сърцето си не я допущаш, ти нищо не допринасяш. (Израз на божествените идеи, ООК , София, 11.2.1931)

Блажени сте, когато всички благуват. ( Малкото добро. (Живият порядък), ООК , София, 22.6.1932)

Казвам: страдаш, защото не живееш добре. Благуваш, защото живееш добре.(Добрата постъпка, ООК , София, 24.5.1933)

Кармата е обяснение на старите положения, неусвоените, неизвадената поука. Те образуват човешката карма или кармата на всеки индивид. Неговите страдания и неговите благувания зависят от тия стари положения, които са съдържали известни възможности и които човек не е използвал. (Новите положения на живота. Мисловата централа, ООК , София, 2.8.1933)

ИМА благуване в света! Благува човек, който е верен на своя дух, който е верен на своята душа, който е верен на своя ум. (Огнената пещ, НБ , София, 28.1.1934)

Когато обичате някого, той абсолютно да не знае за това. Вие ще уреждате работите му, ще говорите най-хубаво за него, той да вижда, че от хиляди места да текат блага за него. Вие да съзнавате, че вие сте факторът, но този човек да не знае. Той казва: „Хубаво е уреден животът!“ Вие знаете, че вие сте причината. Да се радвате във вашата любов, че го обичате! Във вашата любов този човек живее и благува. ТОВА е любов! Онази любов, която не се знае, ТЯ е истинската любов. Любовта, която се знае, тя е временна, в нея има много разочарования, много скърби. И тя е хубава, някой път носи и хубави работи. (Не живея за себе си, НБ , София, 24.6.1934)

Искам да кажа на глупавите, че има да страдат, а на умните - че има да благуват. Ако умните ме слушат, ще знаят, че те ще благуват така, както никога не са благували. (Дванадесетият час, НБ , София, 8.12.1935)

Вие искате в живота да бъдете щастливи. Мнозина мислите как да бъдете щастливи, да благувате. И МОЖЕТЕ да бъдете щастливи - Никой не забранява на човека да бъде щастлив. Но щастието ви зависи най-първо от вашия ум, зависи от вашето сърце, зависи и от вашата воля.(Като добрия син, ООК , София, 1.1.1936)

И досега Христос търси по кой начин хората могат да благуват.(Най-голям в Царството небесно, НБ , София, 27.9.1936)

И тъй, страданията на хората се дължат на неизпълнение на волята Божия. Благуването, радостите им се дължат на изпълнение на волята Божия. (Да живеем за Господа, ИБ , София, 23.3.1937)

Вие искате да бъдете щастливи в живота, но щастието е основано на един разумен живот. Вие искате да благувате, но благото съществува по един велик закон на хармонията. (Законът на хармонията в тялото, МОК , София, 4.2.1938)

Идеална, красива любов е тази, от която всички хора еднакво благуват. ТАКА е поставена идеята за любовта в моя ум. Според мене, любовта трябва да бъде достояние за всички хора. Това значи, че както аз се ползвам от благата на любовта, така трябва да се ползват и всички останали хора. „Възможно ли е това?“ - Възможно е! (Скрих таланта, НБ , София, 16.10.1938)

И понеже всичко в света се движи, всичко расте и се развива, всичко мисли, всичко благува и страда, ние трябва да знаем, че във всичко това участва Бог. Бог ни изпраща всичко това като предметно учение. ( И ще бъдеш блажен, НБ , София, 8.1.1939)

Ако не се учите, вие ще страдате, а пък ако се учите добре, вие ще благувате. (Правилни схващания и правилен живот, ООК , София, 15.2.1939)

В оня свят, за да благуваш, ти трябва да имаш едно отлично сърце. В оня свят, за да благуваш, трябва да имаш един отличен дух; в оня свят, за да благуваш, трябва да имаш един отличен дух. (Денят Господен, НБ , София, 11.6.1939)

Щом всички страдат, ще страдаш и ти. Щом всички благуват, ще благуваш и ти. Законът е такъв. (Обичайте и радвайте се, УС , София, 25.2.1940)

Когато се ражда с любов – благува на земята. Когато се ражда без любов – страда. Всички страдания в света произтичат от безлюбие. Всичките радости и блага произтичат от любовта. ТЪЙ седи общото правило. (Музика и здраве, ООК , София, 2.4.1941)

Ти искаш блага. Ти имаш чувства в себе си, ти искаш да благуваш в света, НО ТРЯБВА ЧУВСТВАТА ТИ ДА БЪДАТ ОТВОРЕНИ. Каква полза ще има да те заведа на един концерт да слушаш, когато си глух? Защо ще платя за билет сто–двеста лева, когато не чувяш? Защо ще ходиш на една изложба, когато си сляп? Хем си глух, пък си и сляп, нищо не виждаш. Какво ще видиш?... (Трите неща, УС, София, 2.11.1941)

Всички порядъци трябва да дойдат в едно. Ако човешкият порядък се подчини на ангелския, ако ангелският – се подчини на божествения, тогава животът има смисъл. В човешкия порядък има две неща, с които човек е свързан: той се ражда, за да умре, а в ангелския порядък се ражда, за да живее. В божествения порядък влиза, за да благува. Благото на живота - това е Божественото. Всеки търси благото на живота. Докато не минем през човешкия порядък и ангелския порядък, ние не можем да имаме вечното благо. Някои мислят, че трябва да умрат, за да идат в оня свят. - В оня свят ще останеш да живееш със сърцето си в света на чувствата. (Отвали камъка, НБ, София, 14.12.1941)

Ако не чувстваш, ако не мислиш, ти не можеш да опиташ благата на живота. (1942.01.23м.123)

На всеки човек да се даде съответстващото, което Бог Му е дал, и всички народи да благуват. (Дигни одъра си!, НБ, София, 1.2.1942)

Тялото благува дотолкоз, доколкото любовта функционира. Една тяло, свързано с отличен ум, едно тяло, свързано с отлично сърце и душа, туй тяло благува. (Четирите неща, НБ, София, 6.12.1942)

За грешниците Слънцето е огън, който мъчи хората, а за праведните Слънцето е Царство Божие - рай, дето хората благуват. (Навреме и без време, НБ, София, 14.3.1943)

Няма по-велико нещо в света от ПРОЯВЕНИЯ живот! В този живот се изявява ЛЮБОВТА. Всички говорят за любовта, но малцина имат ясна представа за нея. Както и да се обяснява, още много време тя ще бъде неразбрана. Понякога разбраните неща причиняват големи нещастия и страдания на хората, а неразбраните – големи блага. В това отношение, за предпочитане е да не разбирате любовта и да благувате, отколкото да я разбирате и да бъдете нещастни. (Проявеният живот, СБ, РБ, София, 3.10.1943)

Ако искаш да благуваш, не препятствай на човека за неговото умствено развитие; не препятствай на човека за неговото духовно развитие и не препятствай на човека за неговото физическо развитие. (Новото в живота, ИБ, ПС, Мърчаево, 22.3.1944)

 

 

8.10.2021 г. 08,18 ч.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4j5zamyCI0M

 

 

Една Дивна Дива стана причина да изникне от паметта един велик филм. Ето ви го за освежаване на душата тази сутрин. Не се откриват български субтитри, но все пак този е с руски дублаж. Който не е виждал потресаващата Антонела Луалди и прекрасния Морис Роне, ще ги види тук. Приятно гледане и слушане!

ЛИЛЯНА ТАБАКОВА:

- Учителю, и аз искам да Ви пея, казах аз.

Учителят каза:

- Добре - и стана, и ни покани в салона.

Ние се изкачихме на сцената. Най-напред Венцислав изпълни пиеси от Бетховен, Бах и Шопен. Аз изпях „Имаше человек”, „Страшен беше вятърът” [„Езикът на живата природа”] от Учителя и „Каста Дива” от Винченцо Белини. (Внушение и самовнушение. (25.03.1943, четвъртък, София - Изгрев)

 

 

8.10.2021 г. 13,42 ч.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jcmyPY50rYI

 

 

КОГАТО ЛЮБИМИ ДУШИ НИ ИЗПРАЩАТ НЯКОЯ ЛЮБИМА ПЕСЕН, НИЕ ЧЕСТО СЕ ЗАМИСЛЯМЕ КОГА И КЪДЕ СМЕ Я ЧУВАЛИ И ПРЕДИ - И СЕ СЕЩАМЕ! Пуснете си песента - и четете тука. Пуснете си я няколко пъти, докато четете.

УЧИТЕЛЯТ: Където има любов, ИМА ДОБРО. (Закон на съвършенството, СБ , В.Търново, 20.8.1921) : : У всеки човек ИМА ДОБРО (Възпитателната сила на страданията, МОК , София, 2.11.1924) : : Във всеки от вас ИМА ДОБРО, има нещо божествено. (Закон на съпоставянето, НБ , София, 21.3.1926) : : И на земята ИМА ДОБРО (Тридесет и осем години, НБ , София, 15.9.1929) : : Има добри дела, които се отразяват само върху частите, но ИМА ДОБРО, което действа върху цялото човечество, върху цялото Битие. (Отличителна черта, ООК , София, 10.9.1930) : : Съвременните хора не знаят, че ИМА ДОБРО в света, но отде иде доброто, не знаят. (Изново, НБ , София, 1.11.1931) : : Не казвайте, че във вас няма добро – във всеки човек ИМА ДОБРО! (Пътища на Мъдростта, ИБ , БС , София, 12.5.1932) : По-добре му кажи: "Ти си добър човек, ИМА ДОБРО в тебе!" (Самопознание и самовъзпитание, ООК , София, 16.10.1935) : : Човек, който ИМА ДОБРО в себе си, той е здрав; човек, който е добър, той има светли мисли, той е богат с мисли, той е богат с чувства, той е богат с добри постъпки.(Действието на музиката, ООК , София, 1.4.1936) Ако ИМА ДОБРО в моето сърце, ИМА ДОБРО и в света. : : (Четирите правила, СБ , РБ , 7-те езера, 13.8.1937) : : ИМА ЕДНО ДОБРО в човека, което е ангелско; ИМА ДОБРО, което е божествено. (Ползата от краката, ООК , София, 22.12.1937) : : Дето има любов, дето ИМА ДОБРОТА, истина, ПРОЯВЕНА истина, там е Бог! (Трите принципа, ООК , София, 27.4.1932) : : Всяка жива твар ще познае, че има любов в света; всяка жива твар ще познае, че ИМА ДОБРОДЕТЕЛ в света! (Ръката съблазнява, НБ , София, 5.4.1925) : : ...и ще им пожелая всяко добро, защото ИМА ДОБРО и в света! (Преходната граница, ИБ , 29.9.1912) : : ... да вложат любовта и вярата в себе си и да вярват, че във всички хора ИМА ДОБРО. (Що казва Духът, НБ , София, 29.2.1920г) : : Колкото и важна работа и да имате, вие трябва да се спрете пред този човек, да се поразговорите с него, да му посвирите или попеете малко, да го помилвате, за да види той, че ДОБРОТО СЪЩЕСТВУВА в света - и да се насърчи да живее.(Първата причина, ООК , София, 29.2.1928) : : За мене е важно да изявя доброто в живота - да видят хората, че ДОБРОТО СЪЩЕСТВУВА в света. (Сам се опасваше, НБ , София, 17.11.1929) : : ДОБРОТО СЪЩЕСТВУВА, понеже има свобода в света. (Ще влезе Духът, НБ , София, 25.12.1932)

Доброто винаги има добри резултати (Свободно движение, ООК , София, 13.10.1926) : : Пращай доброто винаги! (Стара и нова българска песен, МОК , Витоша, 1.5.1936) : : Доброто винаги печели, понеже Бог е на негова страна. (Двете състезания, СБ , РБ , 7-те езера, 8.8.1937) : : Доброто винаги дава.(На прага е, НБ , София, 28.12.1941)

Необяснимо е също защо Христос в Кана Галилейска превърна водата във вино. (Любов и служене, УС , София, 21.7.1935)

/Ева/ НЕ МОЖА ДА ПРЕДВИДИ какви ще бъдат последствията от яденето на плода. Един философски въпрос, който не може да се предвиди. (Изпълнѝ, НБ , София, 3.6.1934)

Но АЗ ВЯРВАМ в едно нещо: вярвам в човешката душа, вярвам в човешкия дух. (Искаш ли да оздравееш?, НБ , София, 10.2.1924)

С идването на любовта ИДВА ТО – щом дойде любовта, царството Божие е дошло в теб. (Към извора, ООК , София, 27.11.1935)

Не се смущавайте, ВСИЧКО СЕ ПРОМЕНЯ! (Затвор и освобождение, МОК , София, 10.3.1933)

Може в живота си да сте направили само ЕДНО ДОБРО, но то е в качеството. (Спаси ни, НБ , София, 17.12.1916) : : Бог тихо ви нашепва: "Направѝ ЕДНО ДОБРО дело!" Само когато у васъ се породи желание на милосърдие и любовь, само тогава вие ще сте готови да направите ЕДНО ДОБРО дѣло. (Спасението, НБ , София, 25.2.1917) : : Дръжте в ума си живата мисъл: всякога, когато човек иска да извърши ЕДНО ДОБРО дело, Божието съзнание е будно. Щом решиш да извършиш едно ЕДНО ДОБРО, между теб и Бога се явява връзка, повежда се вече разговор. (Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София, 10.6.1918) : : Ако направите ЕДНО ДОБРО, ще получите Божието благословение. (Малкият закон, НБ , София, 22.6.1919) : : Когато ЕДНО ДОБРО дело ще се извърши, то се осветява от Бога. (Работѝ на лозето ми, НБ , София, 14.12.1919)

Сега и тук ( Измерения, МОК , София, 10.12.1937) : : Нали сега Той е пред мене? А ТУК И СЕГА времето е реално и сега сме днес, а не вчера и завчера. (Боян Боев). : : Новото учение има за задача, като проучи законите на трите свята, да ги приложи за благоденствието на човечеството в настоящето, за да може то да живее разумно и щастливо ТУК И СЕГА (К.Златев). : :

...и да се направи каквото трябва да се направи именно ТУК И СЕГА! За да се върви напред! За да се издига нагоре и нагоре онова, на което му е дошло времето... Все по-силен става напорът за повсеместна промяна ТУК И СЕГА! (Ат.Славов) : : Единственото, което функционира ТУК И СЕГА, са нашите чувства. човек неизбежно прокарва силите на съзнанието си през настоящето на своето сърце - ТУК И СЕГА. Следователно, емоционалната сфера или сърцето е единствената психична структура, с която човек може ТУК И СЕГА да преживее Христос. (Ф.Филипов)

За да можем да осветяваме името Божие, ние преди това трябва ДА ОСВЕТИМ тялото си. (Името Господне, ИБ , 3.11.1912) : : ДА ОСВЕТИМ името Божие! (Ей – ей, не – не, НБ , София, 14.1.1923) : : Ние трябва ДА ОСВЕТИМ Волята Божия! (Несъвместими отношения, ООК , София, 22.7.1925) : : Настана вече ден, когато трябва ДА ОСВЕТИМ Любовта. (До скончанието на века, НБ , София, 3.1.1926) : : ДА ОСВЕТИМ Името Ти с всичкия си дух и с душата си да търсим Твоето Царство и неговата Правда, и със сърцето си да изпълним Твоята воля сега и всякога. (С благодат и истина, НБ , София, 24.1.1943) : : Трябва да дойдем ДА ОСВЕТИМ Божиите работи. (В царството си, НБ , София, 23.5.1943) : : Името на Бога сега трябва ДА ОСВЕТИМ с правда и справедливост. (Зовът на новото, ИБ , ПС , Мърчаево, 24.9.1944)

Когато завършите вашето поприще на земята, Отец сам ще обърше всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие. (Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1911) : : Тогава няма вече да има скръб и всяка сълза ще се заличи от очите ви. (С любов се взима, НБ , София, 22.3.1919) : : Казано е в Писанието: "Бог ще изтрие всяка сълза от очите на хората, и скръб не ще да има." (Защо не можахме?, НБ , София, 24.12.1922) : : Бог ще се открие в своята красота, в своето разнообразие, и ще обърши всяка сълза от човешките очи. (Плодовете на Духа, НБ , София, 3.2.1924) : : „И ще обърша всяка сълза от очите им.“ Когато Бог обърше вашите сълзи, обършете и вие сълзите на ония, които плачат. (Ликвидация на века, УС , София, 26.9.1937)

В деня, в който подарим най-добрия подарък на любовта, ще грейне новото слънце! (Най-добрият подарък, ИБ , ПС , София, 17.12.1944) : : В подаръка трябва да вземат участие и устата, и мисълта, и сърцето – вътре в него трябва да са вложени човешката Мъдрост, Знание, Любов. (Новото основание, НБ , София, 23.5.1915) : : Когато човек обърне едного към Бога, някоя страждуща душа, окаляна, и ѝ покаже пътя към Истината, Любовта към Бога, то е големият подарък, който може да занесе! (Което става, УС , София, 17.6.1934) : : Най-ценният подарък, който можеш да дадеш, то е любовта. (Да станем едно, ООК , София, 9.11.1938). : : Да знаеш да въприемеш хубавия подарък, който ще ти дадат с любов и да знаеш как да дадеш този подарък, който Бог ти е дал. (Дрехата на Любовта, ООК , София, 5.7.1939) : : Защото любовната ръка, какъвто и малък подарък да е дала, тя е вложила нещо. (Добрият път, УС , София, 18.2.1940)

Казвам: трябва да си прощавате! Казвате: „Може ли? “ – Може да си простим, защо не? ( Колко пъти да прощаваме?, НБ , София, 27.1.1924) : : /В една беседа казва "70 пъти по 7 НА ДЕН"./

Казвам: /.../: да продължим с любовта! (Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога, ООК , София, 21.2.1940)

 

 

8.10.2021 г. 18,27 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие не сте правили опити да се храните един месец с варено жито и да наблюдавате каква промяна ще стане във вас. Ако се храните с варено жито; или ако направите опит когато зрее житото и още не е узряло, хранете се 10–20 дена само с жито, още мекичко, и направите наблюдения върху себе си – мерете своята температура; вижте всеки ден какво е вашето разположение, какви мисли идват в ума ви - ще имате една ценна опитност. Пък сега, когато житото е узряло, ви минават други мисли и не знаете какво отношение имат те към вас.“ (1942.01.23м.123)

Друг начин на лекуване е с млечно жито. Достатъчно е да се храниш десет дни с млечно жито, докато зърната не са още узрели, а са млечни. Млечните житни зърна имат много лечебни сили. Това укрепва и нервната система, но трябва да се дъвче добре.Трябва да се употребява по половин килограм на ден. (Боян Боев)

 

 

8.10.2021 г. 19,28 ч.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wxq4wZNtRY

 

УЧИТЕЛЯТ: „Забелязано е, щом сърцето на хората става лошо, плодовете не зреят, намалят плодовете. Щом хората стават лоши по ум, зеленината започва да съхне. А пък по воля щом започват да стават лоши, камъните започват да се разсипват, слягване става на планините. Човек със своите мисли, със своите чувства и със своите постъпки постоянно изменя повърхността на земята.“ (1942.01.23м.123)

 

 

8.10.2021 г. 19,158 ч.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=rAP7ZhATtLQ

 

 Когато Бог оправя света ще има война, земетресения, катастрофи, и всички бедствия и нещастия ще дойдат до главата на хората. (Година 6 (22 септември 1933 – 1 август 1934), брой 79 Година 6 (1933 - 1934) - Вестник 'Братство' – 1928-1944)

УЧИТЕЛЯТ:

Тъй щото, който очаква на Господа да оправи света, войни ще има, земетресения ще има, бури, циклони ще има, смърт ще има, бедствия ще има, страдания, болести - всичко това ще има. (Работа и почивка. Любов и Мъдрост, НБ , София, 12.11.1933)

Всеки ще се пита: Защо дойдоха тези времена до главата ни? Кой е виновен за бедствията по света? (Все що е писано, НБ , София, 28.1.1917)

След всичко това хората търсят причините на природните бедствия. Те не подозират, че техните лоши мисли и чувства, лошият им живот причинява земетресения, наводнения, глад, суша. Който наблюдава промените в природата и живота на хората, дохожда до заключението, че човекът е тясно свързан с природата, затова може да причини големи добрини и големи злини. (Мисъл и действие, ООК , София, 15.6.1922)

Аз ви казвам: ако приложите доброто в сърцето си, справедливостта в ума си, красотата в душата си и разумността в духа си, ще се освободите от всичките болести, които имате, ще се освободите от всичката сиромашия в света, от всичките бедствия, от всичко ще се освободите.(Двата велики закона, УС , София, 4.4.1943)

 

 

8.10.2021 г. 21,52 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Какво е направил Господ в света? – Той направи рая - хората да живеят дълго време и да бъдат щастливи. Но те развалиха рая! Трябваше да ги изпъдят вън от добрите условия. Например, всички искате да бъдете щастливи, да имате добро разположение, НО ВИЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ЩАСТЛИВИ, БЕЗ ДА ИЗМЕНИТЕ ЖИВОТА СИ.“ (1942.01.23м.123)

КОМЕНТАР: ЧОВЕКОПОДОБНОТО БЕЗ ДУША Е 1000 ХИЛЯДИ ПЪТИ ПО-ДОЛУ ОТ КОЯТО И ДА Е МАЙКА В СВЕТА! Него не го касаят никакви чувства, освен любовта към себе си. Такова нещо е абсолютно неевоспособно – не подлежи на никакво развитие. То ЗНАЕ, че те убива, но са му платили, за да ти вкара инжекцията или чипа. Няма никакъв шанс да се прероди като маймуна, ако случано има душа. Ще го накарат да пълзи нагоре в еволюцията ОТ АМЕБА!

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: „В целия свят хората искат да бъдат „щастливи“ - да заповядват… Но за да постигнат истинското щастие, те трябва да изменят своята мисъл, трябва да изменят своето сърце и своите постъпки.“

 

 

9.10.2021 г. 09,24 ч.

 

 БОЖЕСТВЕНОТО В МНОГО ЖИВОТНИ Е ТЪЙ МОЩНО И БРИЛЯНТНО ИЗЯВЕНО, че стотици хиляди духовни хора и немалко ангели имат да еволюират с милиарди години, докато настигнат едно куче или една кокошка, които закрилят и топлят безпомощни котенца.

УЧИТЕЛЯТ:

Различието се заключава само в начина, по който духът се изявява. Хиляди са начините, чрез които духът изразява своята сила и мощ. Хиляди са начините, чрез които душата излива своята любов!(Любов – колективност, ООК , София, 24.11.1926)

Коя е причината за различието между хората? Всички души са излезли от Бога с еднакви потенциални възможности, но по време и пространство всички не са излезли изведнъж. Тази е една от причините за различието, което съществува между хората.(Реалното в човека, МОК , София, 1.1.1928)

И тъй, разнообразието, различието създава основа за красотата. Ако не обича разнообразието и не се стреми към него, човек не може да бъде красив. Колкото по-разнообразен е вътре в себе си, толкова по-красив става. В ума и в сърцето на човека трябва да има разнообразие. (И огорчи се в сърцето си, НБ , София, 14.4.1929)

Щом се говори за великата любов, хората казват, че искат да оставят сърцата си за великата и свята любов. Любовта е сила, която се проявява навсякъде по един и същ начин. Тя не може да бъде велика и малка, свята и порочна, чиста и нечиста. Това са човешки определения. Любовта е една и съща, но различието в любовта, което хората виждат, показва, че съществата я възприемат и предават различно. Те ѝ предават особени качества. Сама по себе си любовта е толкова умна, колкото и глупава. И в най-глупавите ѝ прояви, според човешкото разбиране, тя е по-умна от най-великите философи и по-мъдра от най-големите мъдреци в света. (Делата Божии, НБ , София, 23.2.1930)

Велика е природата по своето разнообразие. Много цветя има в нейните градини, но всички се различават. В различието и разнообразието на нещата се заключава смисълът на живота. (Отвън и отвътре. Светлината и мисълта, МОК , София, 12.12.1930)

Хубавото в света е в разнообразието, в различието на мисли и идеи между хората.(Духът дава живот, НБ, София, 8.1.1933)

С различието на човешката душа всякога се прибавят някои неща хубави и по-хубави. (Разпаленият въглен, НБ, София, 29.4.1934)

 

9.10.2021 г. 10,35 ч.

 

 

БОЖЕСТВЕНИЯТ БАЛАНС. Днес сред материалистите и политиците има много богове и ангели, скрити в човешка форма. Те са много по-напред в Пътя от хиляди идеалисти. На майките, децата и идеалистите помагат тайно, а подчинените си в света наблюдават кой как действа. Постепенно и планомерно премахват тия, които служат на злото.

УЧИТЕЛЯТ: „Някой път вие протестирате против материалистите. - Благодарение на тия материалисти, те образуваха греди за зданията. Какво ще направят духовните хора, които мязат на тревичките? Каква къща ще създадат? Ако всинца сте духовни, какво ще се съгради от вас? Бог е турил в съгласие духовните енергии да се изявяват в низините, а пък материалистите да се изявяват във висините. Тревите растат за дъбовете долу. Дъбовете растат за тревите. Един дъб живее за тревите горе. Той е идеал. Една трева горе живее за дъба. Отношение има между тях!

ТА КАЗВАМ: ЕДИН ДУХОВЕН ЧОВЕК, АКО НЯМА ЕДИН ПРИЯТЕЛ- МАТЕРИАЛИСТ ДОЛУ, ТОЙ Е СЪВСЕМ ЗАГАЗИЛ. В ниските места трябва да имаш един богат приятел. Колко духовни искате да бъдете; или искате да бъдете умни? Колко умни трябва да бъдете - с градуси или на степени?... Казвате за някого: „Той е много добър човек, той е много умен човек“. - Трябва да отдавате цената на материалния живот; и духовният е необходим, и умственият живот е необходим; причиният, божественият - и те са необходими. Тази идея дръжте: материалният живот е необходим, но не го поставяйте господар. Духовният живот е необходим, но не го поставяйте господар. Умственият живот е необходим, но не го поставяйте господар. И той като слуга да служи. Вие искате да направите умствения живот господар. - Той нека стане слуга. Ако не е добър слуга, господар не може да стане.“ (1942.01.23м.123)

 

 

9.10.2021 г. 10,56 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Изпитайте се! Ако имате желание да слугувате, ИМАТЕ бъдеще. Ако имате желание да служите, ИМАТЕ бъдеще. ВСИЧКОТО Е В СЛУГУВАНЕТО, в работата, която човек има желание да работи. Ако нямате желание да учите, НЯМАТЕ бъдеще. Ако нямате желание да работите, НЯМАТЕ бъдеще. Ако нямате желание да служите, НЯМАТЕ бъдеще.“ (1942.01.23м.123)

КОМЕНТАР: Днес познаваме стотици, които нямат никакво желание да слугуват – те предпочитат да са фактори. Да бъде някой от тях мълчаливец и послушник при някой истински мъдрец поне 7 години – забравѝ. За 28 – да не говорим. За тях всичко е в сцената, лекторството и авторството – за служене, братство и обща работа не искат и да чуят. Нямат абсолютно никакво желание да учат при по-напреднали от тях, защото ги пъне ТЕ да учат другите, да имат фенове, клиенти, донори, ученици. Но те са безценни работници на еволюцията за разкриване на шкартото: което си прилича, се привлича.

 

 

9.10.2021 г. 11,33 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Сега вие искате да бъдете любими в света, без да служите. НЕ МОЖЕ! Всички искате да бъдете господари. Но то е за далечното бъдеще - след няколко милиона века. Другояче аз нямам нищо против да играете ролята на господар на сцената. Играете роля на един цар - за няколко часа заповядвате на сто-двеста милиона хора… След три часа снемеш мантията, облечеш обикновената дреха.“ (1942.01.23м.123)

КОМЕНТАР: Някъде до средата на миналия век все още имаше ученици на Учителя. Те ни посещаваха по къщите и ни срещаха по ъглите на света безотказно във всеки миг, когато бяхме в нужда. Явяваха се физически в стаята на всеки, който е готов да изпие отровата. Имаше и българи и чужденци, които извървяваха пеш хиляди километри, за да се докоснат до УЧЕНИК. Да чуят три думи от него за няколко секунди или да получат изцеление. Те четяха беседите, затова знаеха, че до Бога може да се стигне само чрез Учител, а до Учителя – само чрез ученик.

Имаше и хора с по-скромна еволюция, които искаха да бъдат център на внимание или да ръководят. Но тъй като са били ПРЍЖИВЕ при Учителя, а не си въобразяваха, че Той им говори отвътре, и то само на тях, те редовно слизаха от сцената, за да се изяви някой друг. Редовно се заменяха много често в органицирането на Братството, не познаваха методите на черната ложа устави, гласуване, продаване, приемане на имоти, дарения и десятъци, обявяване на съмнителни инициативи, банкови сметки или търговски номера. Ръководител за едно денонощие? – ВИЖДАЛИ СМЕ ГО! Редовно и с радост отстъпваха реда и средствата си, за да издаде книгата си някой друг.

 

 

9.10.2021 г. 16,53 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Ако ти си дал и не си приел нещо, обмяната не е правилна. Ако дадеш /и получиш/, доволен си от обмяната – в мислите, в чувствата, в постъпките и в тялото. В БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ СЕ ИЗИСКВА ВСЯКОГА ОБМЯНА.“ (1942.01.23м.123)

ОЩЕ ОТ УЧИТЕЛЯ (из различни беседи):

Оттук се явява и нуждата за обмяна — вие трябва да обменяте. Защото ТРЯБВА да има обмяна. В Христовото учение има обмяна. Един от великите закони в природата е законът за обмяната. Когато двама се събират, трябва да са на един и същ уровен, за да става обмяна на магнетически сили. Философията в любовта е да дадеш и да вземеш едновременно, та обмяната да бъде правилна. Вие не трябва да гледате само с духовните си очи на нещата, нито само с физическите си очи, но трябва да прониквате дълбоко в душата си, за да става правилна обмяна между физическото и духовното ви тяло. В химията наричат това обмяна на веществата. Даването подразбира правилна обмяна. Добър човек ще нарека само този, който, като ме срещне, ще бъде в състояние да измени моето неразположение на духа. Например, срещна някоя жена и започна да разговарям с нея. Ако тя има излишна енергия и от този разговор се измени моето лошо разположение, тя е добра. И тогава, ако тази жена е произвела във вас добро разположение, това значи, че е имало правилна обмяна на енергиите помежду ви. Затова жена, която е недоволна от своя мъж, нека потърси друг мъж, в когото да вложи, да пласира своята излишна енергия и по този начин да стане обмяна, за да няма загуба. Приятел е този, с когото можеш да споделиш мислите си, да разкриеш сърцето си, с когото можеш да разсъждаваш философски, с когото имаш обмяна. Между двама приятели има обмяна не само на мисли, но и на чувства. Сега искам от вас да мислите, да се стремите, да имате горещи сърца, да бъдете герои, да не ви е страх от любовта. Всички да сте пълни с чувства, а да не сте като баби. Бих желал всички да имате сърца, души, умове, които да действат. Като се срещнем тогава, ще има между нас пълна обмяна. ТОВА е новото учение! Всичко старо да се забрави. Не се противете, не спорете. Нямаме време за спорене. Които са много енергични, ще предадат от енергията си на ония, които са по-малко енергични, така ще почне обмяна на енергиите ви. Всяко състояние, което носи хармония в себе си, каквато и да е приятност, което носи обмяна, спада към светлината. Но аз няма да ви обяснявам това, защото ще се явят мнозина архимандрити, свещеници, които ще изопачат мислите ми тъй, както мисълта за обмяна на енергиите, и ще кажат: "Тъй казва г-н Дънов". Когато казваме, че душите се свързват, това подразбира обмяна между техните плодове. В младия човек, който слуша Божия глас и се забавлява, има едно вътрешно разширение и обмяната става правилно. Едно от свойствата на любовта е, че тя всичко дава и всичко взема. Любовта никога не прави частична обмяна. Един от великите закони във всеки любовен акт е този, че той обхваща всичко: всичко дава и всичко взема. За да се прояви любовта в тебе, трябва да ангажира и духът, и душата, и умът, и тялото, и сърцето ти. Не може ли да ги ангажира, не може да се прояви. Любовта е един божествен акт, който трябва да ангажира целия човек. Всичко друго извън любовта е външно проявление, но не и акт на Любовта. Обмяна трябва да има всякога!

 

 

11.10.2021 г. 10,50 ч.

 

 

КОГАТО СМЕ СРЕД ХОРАТА, и без да сме ясновидци, виждаме в очите и лицата им, че мислят за нещо, което НЕ Е създал Бог. Затова те издават и съответната миризма. А които мислят за егрегори, дори и там да се говори за Бога, миришат още по-лошо от материалистите. Какво е спасението?

УЧИТЕЛЯТ: „Трябва да мислиш за нещо, което БОГ е създал. Туй, за което мислиш, трябва да бъде най-важното. Ние често пъти мислим за неща, които не са ни потребни.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

 

 

11.10.2021 г. 14,01 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Щом не работиш на земята, любов нямаш - нищо повече! Защо трябва да работи човек? – За да прояви любовта. Защо трябва да страда? – Да прояви любовта си.“ (1942.01.21о. Млад, възрастен и стар)

Вие трябва да работите в материята. И като знае човек в живота как трябва да работи, ще преминава от поле в поле и ще напредва.( Годишна среща на Веригата, Варна, 1908 г., СБ , Варна, 22.8.1908)

Владимир Димитров Майстора - "Пеещи жътварки”

Ако искате да работите за Бога във физическото поле, трябва да изваждате поука от светските хора. Така щото, ще оставим теоретическата страна на въпроса и ще пристъпим към работа. По-добре да работим малко, отколкото да имаме велики проекти. (Протоколи от годишната среща на Веригата 1910 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 27.8.1910)

От изпитите и страданията ние не бива да се обезсърчаваме, защото по същия закон ние трябва да седим на земята, да работим, да се развиваме и да принасяме плод. (Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1911)

Следователно, необходимо е за нашето развитие да дохождаме на физическото поле, за да работим. Ето защо всякой човек трябва да работи за Бога тук, на земята, и тогава ще бъдем в хармония с тези, които са в небето. (Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 6.9.1912г)

Който не иска да страда /---/, пишат го в каталога на страхливците. (Истината, НБ , 24.4.1916)

Който не работи на нивата, той попада в закона на кармата и страда. (Работѝ на лозето ми, НБ , София, 14.12.1919)

/Много въшки/ са все велики хора. Ако някой път проследите тяхната история - докато дойде до положението на една въшка, той постепенно е деградирал. Природата в туй отношение е тъй строга, че всеки един човек, което и да е същество, което не се подчинява, и всеки, който не работи като нея, тя го осъжда на такива страдания - не жестоко, но справедливо го осъжда. (Образуване на добрите навици, МОК , София, 7.2.1923)

Онзи, който не работи, ръжда го разяжда. (Тридесет и осем години, НБ , София, 22.11.1925)

Който не работи, той е извън любовта. (Малкият стрък, ИБ , Мусала, 13.7.1925)

Който работи, той може да бъде свободен. Който не работи, той е всякога роб. Защо човек става роб? Защо го затварят в затвора и му турят пранги на краката? – Защото не знае да люби. Някой казва: "Дотегна ми вече да любя!" - Казвам: ти още не си любил. (Ще ви се даде, НБ , София, 15.5.1927)

В някои отношения царевицата седи по-високо от човека, който не работи. (Блажени кротките, НБ , София, 23.6.1929)

Всеки човек трябва да учи, но той трябва да намери онзи учител, който е определен специално за него. Намери ли своя учител, работата му тръгва напред. Този учител не взима никакви пари. Той работи за Бога, като изисква от ученика си каквото спечели, да го внесе в божествената банка. Истинският учител е онзи, който не работи за пари. Този учител трябва да учи ученика си с любов. (Два центъра, ООК , София, 13.11.1929)

Който страда и носи разумно страданията си, той е герой; който не иска да страда и постоянно се оплаква от страданията си, той е страхливец. (Страданието – път към Любовта, УС , София, 17.2.1935)

Истинският живот седи в страданията - не можете да ги избегнете. На земята е така. Когато човек почне да се издига умствено или сърдечно, непременно ще му дойдат страданията. Това е една важна фаза в неговото развитие. Неизбежен закон е. Тогава онзи, който не иска да страда, да се върне назад. Вие сте чудни! Онзи ученик, който иска да стане висшист, /.../ може ли без усилия, без работа да стане такъв? - Не, дълго време ще страда. И в чистотата и в святостта пак ще трябва да правим тези усилия. Дòйде едно нещастие, кажете: „За добро е“. (Който има уши, НБ , София, 11.11.1923)

Който не иска да страда, той неизбежно е осъден да стане инвалид, да изгуби силите си. (Къси и дълги линии, ООК , София, 15.2.1928)

Онзи човек, който не иска да страда, той е в положението на охлюв. (Роден от Бога, МС , София, 8.7.1928)

Който не иска да страда, той прилича на бременна жена, която ще пометне. (Самораждане. Раждане на Истината, УС , София, 6.6.1937)

Всеки, който не иска да страда, той взима страната на Кайн. (Реална и идеална обстановка на нещата, НБ , София, 14.1.1940)

 

 

11.10.2021 г. 15,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако вие имахте любов, печки не ви трябват. Но понеже живеем в един свят на безлюбие, затова ни трябват печки. Влезли сме вече в мъжката и женската любов.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

КОМЕНТАР: В ЕДНИ СПОМЕНИ Е ОПИСАН СЛУЧАЙ НА ТАЗИ ТЕМА. Става дума за един млад човек, който все още е бил в периода на въздишките – любовта с обект. Веднъж той кани този „обект“ да прекарат една нова година заедно сами. Температерата в стаята е нормална, но все пак – зима е, би трябвало човек да е поне с пуловер. Както винаги през годините, „обектът“ спазва дистанция и физически, и психически. Тук няма вина: нещо или го има, или го няма. Естествено е някой да има само духовни интереси. Случва се в живота и някой друг да бъде винаги внимателен – да не издаде с абсолютно нищо какво го вълнува, да може да води интересни и възвишени разговори. Той обаче е само по риза над панталона - една жълта риза, отдолу без фланелка. Горещината е неописуема! „Обектът“ в същото време е облечен с всичките си дрехи, включително с дебелото си зимно палто. Топли ръцете си на електрическата печка и трепери. И се разговарят на много интересни теми. Обаче „обектът“ в един момент е крайно изумен халюцинация ли вижда или е заспал и сънува: жълтата риза отсреща се подпалва в областта на сърцето и остава дупка с обгорени краища. Както и да е, посрещат новата година на три метра разстояние, само в един момент се приближанат на 1 метър. Звънват чашите с безалкохолно и някой отскача като ужилен на 4 метра разстояние, дори разлива безалкохолното. Хищниците в такъв момент се нахвърлат, но жълтата риза си остава на мястото като паметник. „Обектът“ иска да си отиде, не бил свикнал да спи в друга къща. Притежателят на ризата, пак само по нея над кръста, най-любезно изпраща обекта пеша през снега на много километри разстояние. На вратата на аристократичния дом един женски глас казва с неочаквано високо сопрано, инак е контраалт: „Е, обади ми се, все пак, скоро по телефона да си поговорим на тия теми. Много интересни работи!“. Притежателят на ризата, която се проветрява през въпросната обгоряла дупка и по нея вали сняг, само прошепва нещо, защото е загубил гласа си. Добива го пак чак след 3 седмици. Тя не е чула отговора му: „Може би… след една година…“ Малцина в случаи като този могат да си кажат: „Виновни НЯМА“.

„Влезли сме вече в мъжката и женската любов.“

Но по въпроса за горещината. Същият мечтател един ден си купува дебела химикалка с три разноцветни пълнителя. По пътя пак си мисли за някой „обект“… По едно време, вече вкъщи, усеща силна горещина в джоба си: химикалката! Разглобява я: трите пълнителя са се навили на спирали и пушат.

 

 

11.10.2021 г. 17,41 ч.

 

 

КОГАТО НИ БИЯТ, ИМА ЗАЩО. Щом сме бѝли себе си, природата и човека, даже чрез безучастие, ИЗКЛЮЧЕНО е да не си го получим.

УЧИТЕЛЯТ: „Гледам, един стар дядо ми казва: „Какво ще стане с мене?“ - Казвам: „Втория път няма да се родиш мъж - ще бъдеш млада мома, ще се ожениш и мъжът ти ще те бие по два–три пъти на ден…“ - „Тъй ли?...“ Сега дядото се пита защо Господ да го направи мома, защо да не го направи момък… Рекох: „Това да не те смущава, то е ПИСАНО“. Той сега се смущава… Казвам: „Считай, че е станало и че вече те бие…“ Рекох: „За да те бие, трябва да има нещо в твоя характер“.

Казвам: най-първо, не мислѝ, че е лошо да бият човека. Ами когато вие вземате житото и го туряте в хамбара, като го прекарате под конските копита, виновно ли е житото? Понеже има нещо съдържателно, искате да извадите плявата на една страна, а житото да остане на другата. Биенето - това е ХУБАВО. По-хубаво нещо от биенето няма!“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Песен за хляба

"Сапиенсът" скоро ще загине,

по-жесток от всичко на света:

кòли той житата ни невинни -

лебеди прерязва през врата!

Хиляди касапници от слама -

ръж, овес, пшеница и коноп...

Всякоя ръкойка е заклана,

златен труп е всеки мъртъв сноп!

Със каруци - черни катафалки -

карат ги в сушилня - братски гроб.

Псува каруцарят. Вместо дякон,

ТОЙ чете им сетен упокой....

После зорко, като скъпи гости,

пак по тез касапски правилца,

и зрънцата, като малки кости

вадят с бой от крехките телца.

1921

превод: 21.3.2015

 

 

https://www.shutterstock.com/video/clip-21445759-fruits-fall-animation-looped?fbclid=IwAR3n6_bEfCBihakQYWHtnfCEFcbGZ6lZR4DcFopydG0iICfkKBHhWrgjA5w

 

 

12.10.2021 г. 10,00 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако погледнеш любовно една круша, тя слиза отгоре, привличаш я.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

Цъкнù на снимката, за да се раздвижат плодовете...

КОМЕНТАР: Това е опитвано неведнъж, особено когато го правят децата, ако им го обясниш. Има и случаи, когато някой човек минава покрай някоя божествена градина. Всеки път, дори и да минава по улицата извън оградата, но клоните на крушата се простират и дотам, пред краката му падат три круши и без да я е молил за това. Като знае какво ще стане, той предварително вдига полите на сакото или пуловера си. Не е ли чуден животът, когато по същия начин падат от небето за тебе всички други блага, даже и без да си ги поискал? Цялото пространство и Този, Който го населява, заедно със всички други неща и същества вътре в него, в които Той живее, се откликват мигновено, ако някой разпознава Словото Му измежду думите и работи за него, ако някой знае с кои същества да общува и по какъв начин. В много случаи при тебе самички идват в една и съща секунда точните хора, с които искаш да извършиш нещо за Бога, без да си ги викал даже и в мисълта си. Друг път някой неведнъж ще пътува с влака много часове насам и обратно в един и същи ден, само за да изпиете по един чай на гарата, защото човекът сутринта е на работа. Друг път съседите на градината ти от всички страни, с които си живял десетки години и само сте си кимали през плета, в един и същи ден ти носят изобилно блага от градините си, без да са се уговаряли. Друг път десетки непознати те чакат по пътя ти из целия ти маршрут в страната или по света, за да ти услужат. Или коли и камиони ти спират дори и когато ходиш с гръб към тях и не вдигаш ръка като стопаджиите. Друг път „лудичкият“ на селото, който въобще с никого не говори, сам идва да ти нацепи и подреди дървата и да ти оправи улуците на къщата без да иска нищо в замяна; и да си говори с теб и твоите хора както рядко го е чувала даже майка му. Ако някому една костенурка ще занесе хляб в пещерата, когато вече той умира от град, при друг друга костенурка ще идва всяка сутрин до пъна в гората, за да слуша какво той говори, когато прави аузиозаписи, а трета костенурка ще се хвърли надолу от алпинеума в някой чуждестранен хотел, без да може после да се изкачи обратно по никой начин, само за да дойде при някой човек и да прегърне крака му и да го гледа по странен начин. И да направи това три пъти, въпреки че човекът всеки път я занася в езерцето на върха на алпинеума. Защо при други хора се лепят птички и катерички, когато ходят из гората, а овчарите, козарите и краварите си имат проблеми с добитъка, когато всички животни тръгнат след някъкъв си непознат?

 

 

12.10.2021 г. 11,48 ч.

  

ЕДНА ОТ АБСОЛЮТНИТЕ АКСИОМИ

УЧИТЕЛЯТ: „Щастието е съчетание на ума, сърцето и волята, които едновременно действат в хармония.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

…РАЗБИРА СЕ, В СЪЧЕТАНИЕ С ДРУГИ ИЗКАЗВАНИЯ В СЛОВОТО, които уточняват видовете щастие според вида на субекта, който го изпитва. Защото за истинския човек е щастие да умножава живота и да го прави чист, добродетелен, безкористен и благодарен, а за паяците, особено когато са в човешка форма, щастието е да лъжат, да продават, да пият живота на другите, да ги умъртвяват и да намаляват числеността им.

 

 

12.10.2021 г. 14,26 ч.

 

 

„ЛЮБОВТА НИКОГА НЕ ОТПАДА“ – едно евангелско изречение, неразбираемо за нас, които погрозняваме и остаряваме.

УЧИТЕЛЯТ: „Ако ти измениш отношението си към един човек, ако не го обичаш вече, то с невидимия свят, с организирания свят на разумните хора ти си вече в един дисонанс. Докато мислиш, ти си цѐнен за тях; докато чувстваш, ти си цѐнен; докато работиш, ти си цѐнен. Щом престанеш, цената ти се изгубва.“

(1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

 

 

12.10.2021 г. 14,50 ч.

 

 

ПРИ ПОСЕЩЕНИЯТА НА АДА, посветените се уверяват, че най-много и най-зле са тия, които на земята са живели охолно и богато, както и огромно количество бивши красавици и красавци. Изключенията са извънредно редки - такива хора са в рая, понеже са се хранели идвънредно чисто, ходили са пеш по планините, имали са духовни приятели от висока еволюция и са използвали богатството си за божествени цели.

УЧИТЕЛЯТ: „Сега всички вие искате да имате охолен живот. - Това е най-опасната работа! Или искате да имате един „добър“ живот. - Много опасна работа е да имате един „добър“ живот, то е най-опасната работа. Или искате да бъдете богат. - Много опасно е да бъдете богат. Или да бъдете красиви - опасно е да бъдете и красиви.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

 

 

12.10.2021 г. 16,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Та, казвам: ако вие нямате една любов, коато да гори и да разтопява всичко, вие схващате нещата само привидно. Когато се говори за младите, за „младата любов“, аз разбирам туй, което ТВОРИ в света. ТОВА е младост! Ако младите се обичат и след време нищо не творят, това не е любов. Възрастните трябва да обработват тази любов, а това значи да раждат безкористно плодове за другите.“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

 

12.10.2021 г. 17,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта е да си всякога готов да направиш добро, без да мислиш. Да бъдеш готов да услужиш и на бръмбарчетата, и на растенията. Любовта подразбира да бъдеш готов да услужиш навсякъде, без да мислиш много. Любовта е спонтанна! Щом почнеш да мислиш, и ТОВА е право, но тогава ти вече си в друг свят. А когато действаш без да разсъждаваш, ТОВА е любов. ТОГАВА ЖИВЕЕШ В СВЕТА НА ЛЮБОВТА, ДЕТО Е БОГ.“ (1942.01. 21о.Млад, възрастен и стар)

 

12.10.2021 г. 18,34 ч.

 

 

ПО КАКВО РАЗПОЗНАВАМЕ БОЖЕСТВЕНИТЕ ВРЪЗКИ С БОЖЕСТВЕНИТЕ ХОРА

УЧИТЕЛЯТ: „Казвам: вие обичате някого. В какво седи смисълът? - Обич значи онзи, когото обичате, в неговия мисловен свят да посадите най-хубавата мисъл. Онзи, когото обичате, в неговия духовен свят трябва да внесете най-хубавото чувство и най-хубавото желание. После, онзи, когото обичате, в неговия живот на земята трябва да внесете една от най-добрите постъпки - да извършите една божествена постъпка и тя да бъде в ума му всякога. Да е винаги доволен от постъпката ви - ТУЙ значи любов. Ако няма това, всичките усилия, които правим за любовта, са безпредметни. Трябва да направим три връзки в любовта: една връзка в умствения свят, която да се не къса; една връзка в духовния свят, която никога да се не къса, и една връзка във физическия живот, която никога да се не къса“ (1942.01.21о.Млад, възрастен и стар)

 

 

13.10.2021 г. 13,06 ч.

 

 

За едни души главен двигател е Любовта, за други – Мъдростта, за трети – Истината. Но не всеки знае, че над тях е ДУХЪТ на Бога, духът на човека, в който живее Бог. ОТТАМ извира всичко! А дух значи ПОДВИГ: отдаваш на Цялото и на всяка част от Цялото целия си живот, отдаваш се до атом и до най-последната си частица със всичките си сили БЕЗОСТАТЪЧНО И БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ, НЕЗАБАВНО И БЕЗ МИГ КОЛЕБАНИЕ, ТОТАЛНО, БЕЗУСЛОВНО, ИЗ ОСНОВИ, РАДИКАЛНО, АБСОЛЮТНО, ТУКА И СЕГА!

УЧИТЕЛЯТ: „Единственото положение, в което ние можем да седим на земята, е докато имаме дрехата на Любовта. Тогава ти си в безопасност. Тази дреха те защищава от нещастията на живота. Докато твоят ум е облечен в дрехата на Мъдростта, ти си в безопасност. Докато душата ти е облечена в Истината, ти си в безопасност. Ако дойде някой друг да ви проповядва, че има някоя друга дреха, не му вярвайте. Каква друга дреха може да има? – Всъщност, ИМА и други спасителни дрехи, не че няма. ИМА една друга дреха, но за нея почти не се говори. То е дрехата на човешкия дух, от който са излезли всички други дрехи: дрехата на Любовта е излязла от духа, дрехата на Мъдростта излязла от духа, дрехата на Истината е излязла от духа. Онова, което духът е създал, е БОЖЕСТВЕНО.“ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

 

 

13.10.2021 г. 13,36 ч.

 

 

НИЕ ПОЗНАВАМЕ САМО ЕДИН ЧОВЕК, отговарящ напълно на образа, описан от Словото по-долу. Именно понеже не познаваме нито един мъдрец в света с по-съвършен образ от Него, освен някои прояви на Бога в древността, ние вярваме в Неговата Истина много ПОВЕЧЕ, отколкото в истините и полуистините на хората, които са далеч от образа и подобието на Бога.

УЧИТЕЛЯТ: „Щом човек се облече в дрехата на Истината, целият му живот се изменя, той има на разположение всичко. Той не може да бъде нещастен, той не може да умира, няма от нищо да се бои. В него ще има САМО ЕДНО желание: да върши Божията воля, да служи на Царството Божие и да прославя името Божие, да се радва на благата, които Бог е създал. Дали е на земята, дали е между ангелите или в небето, за него е навсякъде едно. Като има тия дрехи, божественият свят за него е навсякъде. “ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=katIJ9Oabb8&feature=share&fbclid=IwAR2Xc6FZvw5T0RTNzQKNje_LvPHJ8GXkshHDus38lnpWB3Vden4nPgZkTm4

 

 

14.10.2021 г. 09,48 ч.

 

 

КОЙ НИ СПАСЯВА И ЗАЩО?

УЧИТЕЛЯТ: Внимавай сега в думите Ми и бягай от пътя на нечестивите.(Тайните на Духа, ИБ , Варна, 1897) : : А всякой, който се обленява да проумява Истината, ще пострада – неговият светилник ще угасне. Затова внимавай в живота си, да не би да станеш немарлив към вечните начала и съградиш щастието си на пясък. (Мисли и упътвания, ИБ , , 1903) : : Каквото духовете ви кажат, нищо не се сбъдва. Когато разумните, възвишените същества ви говорят, всичко е абсолютно вярно, без никакво изключение. Най-после, след като направите тези няколко опита, вашият /истински/ приятел ще ви каже: "Внимавай в живота си, понеже ние всичко виждаме. Внимавай в мислите, желанията и постъпките си, понеже ние всичко знаем".(Отличителните черти на живота, МОК , София, 25.10.1922) : : Благородство е да слушаш, да внимаваш, когато един учен човек ти разправя законите в света. (Блажен този раб! , НБ , София, 9.11.1924) : : Какво да направя, Господи? – Не прекъсвай инсталацията, която Аз съм направил! Внимавай да не прекъснеш нейде жиците! Който не служи на Бога, ще страда един, два, три, хиляди животи наред, докато най-после главата му побелее и каже: „Искам да Ти служа, Господи!" Бог ще каже: „Настана спасението на твоята душа. Отсега нататък твоята рана ще почне да заздравява".(Бог е Дух, НБ , София, 27.5.1928) : : Ето защо, като отивате в света, внимавайте да не се спънете и да изгасите свещта си. (Аз и Отец едно сме, НБ , София, 20.4.1930) : : И светии да са, и ангели да са, щом се отклонят от този път, те ще намерят дъното на ада. Няма по-голямо наказание за човека от това да опита живота в ада! И тъй, внимавайте в пътя си! Следете, наблюдавайте кой какво говори, за да различавате черния брат от белия. Който говори едно, а върши друго, той е черен брат. Белият брат върши това, което говори. Той и отвън, и отвътре е един и същ. Така постъпва и Бог. (Ден на Божието изявление, СБ , РБ , 7-те езера, 7.8.1931) : : Пазете живота си! Внимавайте да не скъсате нишката.(Затвор и освобождение, МОК , София, 10.3.1933) : : – Пазете се, внимавайте да не изпаднете в заблуждение. Не всичко, което ви се говори отвън или отвътре, иде от Духа. Мислите ли, че всяка грамофонна плоча съдържа думите на Духа? – "Любовта ни говори..." – И това не е сигурно. Преди да дойде Любовта, ДДУХЪТ иде.( Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, ООК , София, 5.7.1933) : : Внимавайте как гледате и какво гледате! Внимавайте как слушате и какво слушате!(Великата формула, СБ , София, 3.9.1933) : : Аз искам да бъдете свободни, затова казвам: втори път гледайте да не ви вържат, бъдете внимателни! – „Ама аз не исках...“ – Внимавайте втори път да не изпаднете в същото положение. Вие сте направили една погрешка и затова са ви вързали. Всички вие правите връзки, които не са естествени. Вие искате да завържете приятелство, връзки, които не са естествени.(Най-малката любов, ООК , София, 15.11.1933) : : Казвам: внимавайте да не изгубите условията на Божественото, което ви е дадено. (Разумният домостроител, НБ , София, 3.2.1935) : : Не е лесно да минава човек под ръката на теляка. Какво нещо е телякът? - Морализатор. В религиозните общества има много "теляци". Едва се освободиш от един, срещне те втори и казва: "Чакай, аз съм по-добър майстор от него!..." - и започва да те трие... После идва втори, трети, а ти се намираш в ужас, не знаеш как да се освободиш. Попаднеш ли веднъж под ръката му, освобождаване няма - докато не охлузи кожата ти, няма да те пусне. Спасението е в това, втори път да не го викаш. Щом си опитал един, втори път потърси друг, чиято сила не познаваш. На онѝя, които си опитал, тури знак - да не попадаш втори път под ръката им. Като ученици, вие трябва да пазите следното практическо правило: най-много по един теляк на ден. Колкото повече се охлузва кожата и научавате уроците си, намалявайте броя на теляците до 52 - по един на седмицата. След това спрете на числото 12 - по един на месеца. Колкото по-нагоре се качвате, намалявайте числото им, докато стигнете до един теляк годишно. Най-после се освободете и от него. Човек може да живее и без теляци. В каквото и общество да влезете - религиозно, духовно, научно, - пазете се от теляци, но внимавайте и вие да не изпълнявате тяхната роля.(Най-голямото изкуство, УС , София, 10.3.1935) : : Ти го повикай и му кажи: „Аз искам да ти кажа следното. В моя живот едно време и аз живях като тебе, мислех и постъпвах като тебе, но много патѝ главата ми. Ако и ти постъпваш така, и ти ще изпиташ същото. Внимавай само!" Но той ще мине, ти не можеш да го върнеш. В пътя, по който е тръгнал този човек, ти не можеш да го върнеш назад. Ще му кажеш само: „Внимавай да не хлътнеш!" /Ако не те послуша/, той ще мине по този път - и ТРЯБВА да мине. (Сегашният момент, ООК , София, 11.3.1936) : : Ако си учител, внимавай да не изопачиш учението, което преподаваш.(Да видят, УС , София, 10.10.1937)

 

 

14.10.2021 г. 13,28 ч.

 

 

„ИЗБИРАЙ МЕЖДУ МЕНЕ И ЛУКАНКИТЕ“ : : „ИЗБИРАЙ МЕЖДУ МЕНЕ И ЦИГАРАТА“ : : „ИЗБИРАЙ МЕЖДУ МЕНЕ И ЕЗИКА СИ“.

УЧИТЕЛЯТ: „Дòйде някой, че каже: „Ти трябва да ме приемеш с моите недостатъци.“ - „НЕ, НЕ ИСКАМ ТВОИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ! ТВОИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ, ЗАЕДНО С ДРЕХИТЕ – В ОГЪНЯ! ТИ ПРИ МЕНЕ СЪС СВОИТЕ НЕДОСТАТЪЦИ НЕ МОЖЕШ ДА ДОЙДЕШ!“ И всичката погрешка е там. Младата мома приема момъка с погрешките му, момъкът приема младата мома с погрешките ѝ. - БЕЗ ПОГРЕШКИ! Господ, когато ни приема, съблича ни. Не мислете, че може да идете да се оплаквате. Ще те съблече и всичките въшки - в огъня, във вечния огън! Душата ти да е чиста! И чак тогава ще те облече с чисти дрехи. (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

 

 

14.10.2021 г. 15,12 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз искам всеки от вас да има по едно детенце - момиченце или момченце. Всички, които сте тук, да родите по едно дете - мъже, жени. И децата - и те да родят. Сега вземете раждането в широк смисъл. Всеки човек, който има дух, душа, ум, сърце, той РАЖДА. Раждането е божествено! Казва се: „Родени от Бога.“ - Думата „родѐн“ е най-хубавата! Роден от Бога не е нещо, което е добито както раждат жените - това не е раждане. Ти не можеш да родиш, ако нямаш любов, ти не можеш да родиш, ако нямаш мъдрост и знание, не можеш да родиш, ако не си свободен и нямаш сила.“ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ:

Роденият от Бога прилича на своя Баща. Ако не си роден от Бога, не можеш да бъдеш подобен на Него. Казано е в Писанието, че човек е направен по образ и подобие на Бога. Обаче не всички хора са направени по образ и подобие на Бога, а само родените от Бога. Под думата „човек“ ние разбираме само онзи, който е роден от Бога. Що е человек? - Това е Божественото в нас, което проверява същината на човека. В даден случай ти, който чувстваш, че Бог е Любов; ти, който в даден случай чувстваш, че Бог е Мъдрост; ти, който чувстваш, че Бог е Истина; ти, който чувстваш, че Бог е живот, Бог е знание, Бог е свобода – ТУЙ е човекът. Щом вървиш по този път - ТОВА е човекът, роден от Бога: да се радваш на онова, което Той е създал. Ако ти не можеш да се радваш на всичко онова, което е пред тебе, на какво ще се радваш, кажете ми? Ако и ближните, и те не могат да се радват на тебе, както ти на тях, тогава ние нямаме отношение към Бога. Що е Любовта в света? - Да се радваме на Любовта в света, да се радваме на ония блага, които възприемаме. Да се радваш на любовта на всички хора, на техните мисли и чувства - ТОВА значи да си роден от Бога и да си свободен от греха. Значи, всеки човек, който няма душа, е роден от дявола. Който има душа, е роден от Бога. Да се родиш от Бога, това значи да се прояви Божественото в човека. Да бъдеш роден от Бога, това е най-възвишеното състояние, през което трябва да минат всички живи същества.Роденият от Бога има в душата си такава велика любов, такъв велик извор на любовта, че никакви противоречия за него не съществуват. Роденият от Бога трябва да включва три важни качества в себе си: първо, той трябва да обича; второ, той трябва да мисли и трето, той трябва да свети. Всеки, който не е роден от Бога, прави грехове и е простак – нищо повече! Роденият от Бога е благороден човек. Само роденият от Бога разбира дълбокия смисъл на живота. Роденият от Бога постепенно ще минава от слава в слава, от знание в знание, от любов в любов, от правда в правда, от истина в истина и т.н. Който лъже, не е роден от Бога – друг е неговият баща. Роденият от Бога започва с Любовта. Само роденият от Бога може да пребъдва в Любовта! Който не е роден от Бога, той не може да люби, той може да има само сянката на любовта. Роденият от Бога обича всички - това е едно от качествата му. Не само че пакост и зло не прави, но той обича всички живи същества. Там, дето вижда диханието на Бога, той над всичко трепери. Ако вие не покажете вашата любов към някое растение, ако вие не покажете вашата любов към животните, как ще сте родени от Бога? Роденият от Бога не може да бъде нещастен, понеже щастието е с него. Роденият от Бога ученик може да бъде, а който не е роден от Бога, никакъв ученик не може да бъде. Роденият от Бога никога не говори за себе си. Роденият от Бога не се нуждае от пари. Той не греши нито в мисли, нито в желания, нито в постъпки. Само роденият от Бога има бъдеще. Роденият от Бога има разположение на духа, лесно се въодушевява, готов е за работа.- Какъв е роденият от Бога? - Силен. Човек трябва ДА СЕ РОДИ от Бога, а не само да вярва в Него. Вярата е само път към любовта, а любовта - връзка с Онзи, Който те е родил. Служенето пък е необходимо за придобиване на сила.Най-много след двеста години всякакво братство, всякакво роднинство между хора, които са били свързани помежду си по плът, ще изчезне. Роденият от Бога, ще образува ТРАЙНО братство. Връзките между хора, родени от Бога, ще продължават най-малко 25,000 години. Това постоянство, тази трайност на връзките ще даде възможност на разумните сили, които действат върху човешката душа, да завършат своята работа.Роденият от Бога вижда какво става на слънцето, какво става на месечината - накъдето насочи погледа си, всичко вижда. Само роденият от Бога може да види Царството Божие, да види красотата там. Роденият от Бога е гениален човек, светия. Всичко това представлява Разумното Слово Божие, което трябва да расте у нас, за да израсте новият човек, роден от Бога. Само роденият от Бога може да люби, да обича!Роденият от Бога никога не прави зло на ближния си. Но ти се питаш вътрешно как може някой да познае кога е роден от Бога. Аз ти отговарям: когато вижда в себе си отличителните черти, които са свойствени на Бога, когато Любовта, Истината, Добродетелта обитават в него в своята пълнота; когато има в него самаго Мир и съгласие помежду всяка мисъл, помежду всяко чувство, когато противоречията на живота престават да смущават ума му; когато незадоволството напуща сърцето му; когато злобата и похотливостта престават да хвърлят сянка на душевния му живот и той с ново самосъзнание, като един новороден, новоизбавен человек се вижда да стои в един свят, съвсем друг по естество, и да го вълнуват неща и мисли от съвсем други род; когато благостта, милостта, чистосърдечието, благонамерението, състраданието и пълното вътрешно самозабравяне да предава живота си в жертва жива и света благоугодна Богу за доброто и славата на Неговото дело, без да търси своята си воля или своите си щения. Ето това значи да си роден от Бога и да си подобен по живот с Него. Това е условие, това е потребност велика за една душа като твоята, която търси Бога навсякъде. Нали знаеш от свой опит в тоя живот, че всяко семе трябва да притежава качествата на своя вид, и нали знаеш, че само чрез тия качества може да се отличи към кой род семена принадлежи.ащото само онзи, който е напълно роден от Бога и Негова Дух, може да възприеме тайните на Царството Божие и само той може да възприеме всяка благодат и всяка пълнота на Духа и да стане един с Господа. Затова е казано, че всеки, който е роден от Бога, и всеки, който е роден от Духа, слуша Неговия глас и иде към Виделината, защото Бог е Виделина. Някой казва, че е роден от Бога, а се сърди. Питам: той тази сръдня откъде я взел? Мнозина са казвали: „Аз нямам нужда от Учител, в мен говори Духът.“ - Не е разбрал той! Духът, който говори в нас, е един, а всякога, през цялата вечност, ще имаме нужда един от другиго. Който каже, че няма нужда от другиго, това е от лукаваго. ТОВА да знаете! Затова той няма нужда от Живия Бог. А онзи, който е роден от Бога, той винаги ще има нужда от другите, защото И В ТЯХ живее Бог. Вие имате нужда от брата си и той има нужда от вас. „Просете, търсете и хлопайте! " Кой проси, кой търси и кой хлопа? – Само душата и духът. Умът и сърцето са слуги на душата и на духа. Значи, душата проси, а духът търси. Синът, роден от Бога, хлопа. Докато се съмняваш, че си роден от Бога, ти си жива кукла. Като се убедиш, че си роден от Бога, ще усетиш как се освобождаваш от товара си и придобиваш нова светлина и топлина. Как ще познаете, кой е роден от Бога, и кой не е роден от Бога? Роденият от Бога има в душата си такава велика Любов, такъв велик извор на любовта, че никакви противоречия за него не съществуват! Роденият от Бога има една такава пръчица, че с нея всичко може да направи. На него всички хора му са братя – не по тела, а по души. Когато ти си роден от Бога, ти ще се разговаряш с душите на всички хора. Това е едно ново съзнание, в което ти вече се сродяваш с всички души. Страданията и радостите на всички хора стават твои. Ти се радваш на страданията - радваш се, понеже скърбиш с другите хора. Когато те скърбят, и ти скърбиш. И в скръбта им, и в радостта им все се радваш, понеже можеш да участваш в живота на всичко онова, което Бог е създал. Така прави онзи, който е роден от Бога, който разбира Божите пътища. За да любиш всички, първо трябва да си роден от Бога, после да умреш за тях и най-после да възкръснеш за тях. Роден от Бога! — Това е началото на истинския, разумния живот в човека, някой казва: за да бъде човек роден от Бога, трябва да е високо учен! Ученикът трябва да започне с тази велика проблема на живота си — да бъде роден от Бога. "Роден от Бога", "новораждане" не подразбира еднократен процес, но вечен, непреривен процес: ежедневно, ежечасно, ежеминутно ще се раждаш. Един човек, роден от Бога, и друг, който не е роден от Бога, не могат да се разбират. Аз се питам: как е възможно човек, роден от Бога, създаден по Негов образ и подобие, да престъпва Божия закон? Родените от Бога са хора, които носят благословение за света; а всички други, които не са родени от Бога, те създават нещастия както за себе си, така и за окръжаващите. Ако не си роден от Бога и не си роден да жертваш всичко, то значи, че си роден по плът. Само онзи човек е роден от Бога, който е минал през всичките фази на човешкото развитие и е дошъл в положение на пълен устой. Ако мислиш, че си роден от Бога, ще прилагаш любовта и ще живееш добре. Онзи човек е роден от Бога, който има светъл ум, благородно сърце, силна воля, възвишена душа и крепък дух. Срещнете ли човек, роден от Бога, отправете всичката си любов към него! Не мислете, че е лесно да срещнете човек, роден от Бога.

 

 

14.10.2021 г. 19,13 ч.

 

 ОЩЕ ЕДИН ОТ ХИЛЯДИТЕ ЗАКОНИ, КОИТО НИ РАЗКРИВА СЛОВОТО:

УЧИТЕЛЯТ: „Когато ще правим зло, Бог ще ни освободи от злото. Доброто НИЕ трябва да го направим. Да искаме Господ заради нас да прави добро, то значи да не разбираме Божия закон. Когато направим едно престъпление, Бог може да ни коригира, а когато направим едно добро, Бог ще се радва за доброто, което правим. То произтича от любовта.“ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

 

 

14.10.2021 г. 19,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Щом намерите един човек без любов, внесете любовта, станете вие неин проводник - нека този човек види присъствието на Бога във вас, покажете му.“ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

 

 

14.10.2021 г. 22,54 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Най-хубавото състояние е да не лъжете. Без лъжа! Но това не значи и да бъдем съвършено откровени. Какво разбирате вие под това? Вие не можете да отворите мозъка на човека и да видите какво става там. Туй, което Господ е затворил, вие не трябва да го отваряте. Вие не можете да отворите и сърцето, за да знаят хората какво става там. На хората аз всичко мога да покажа от онова, което извира от мене; но туй, което е вътре в мене, то е БОЖИЕ – аз не мога да разкривам Божиите работи. Онзи живот, който излиза вън от вас, може да го знаят; ония чувства, които извират от нас, нека ги знаят. Всичко хубаво и красиво, което Бог изявява, не го крийте; но онова, което Господ е скрил, дръжте го в тайна.“ (1942.01.18у. Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината)

КОМЕНТАР: Много хора правят точно обратното и в двата случая. От една страна със всички сили те крият чувствата, които извират в тях, даже някои се мъчат да циментират самия им извор в себе си. А от друга страна, поради зле разбран принцип на истината, те обявяват безостатъчно всичките си действия и пътища пред хората, за да не бъдат заподозрени, че крият нещо. В първия случай те бързо или бавно се самоубиват, понеже не дават на сърцето си да живее със всичка сила, а във втория случай цял живот живеят живота на другите. Нагаждат се към техния сценарий, страхуват се да не бъдат обвинени или вечно искат „да има мир“, но не знаят, че така неизбежно ще рухнат. Или си мислят, че правят добро, че са подали ръка някому. Другите свикват с поведението им, защото това ги устройва; даже правят човека виновен, когато той не играе ролята си.

Повечето хора не знаят, че всеки човек с дух и душа трябва да има тайни, сакрални зони в живота си, абсолютно недостъпни и за най-близкия им човек. Това са зони, определени само за Бога, както и за преживявания, които не могат да бъдат удовлетворени от нито един „близък“, комуто липсват съответните валенции.

Високият идеал да не лъжем не ни задължава да бъдем 100 процента открити и откровени с хора, които не ни разбират, защото те няма как да ни разберат. Няма как да приемат, че техните 2, 3 или 30 валенции в никой случай няма да ни наситят, ако ние сме с 300, три хиляди или 3 милиона. Ако излезем извън обсега на радарите им, ако не сме им абсолютно ясни, те реагират с изисквания, агресии или огорчение.

В тия случаи, които са повечето в света, виновен е всеки един от нас поотделно. Първо сме си въобразили, че човекът до нас е от нашата химическа група, а след това с години или десетилетия се стараем да живеем само с броя и качеството на неговите валенции и реакции, докато не се разболеем и умрем. Тази животосриваща липса повечето хора се опитват да залъжат с отровни „заместители“, които не са никакви заместители.

Човекът, познал себе си и естеството на духа и душата, които имат грамадно количество потребности и възможности за самораздаване, след много прераждания горчив опиит и прегазване на себе си и на другите, в един кардинален момент от еволюцията си се спира и за пръв път започва да изгражда СВОЯ СОБСТВЕН ЖИВОТ. Грамадната му палитра с безценни дарове от Бога и Природата го правят РЕАЛНО самодостатъчен, но тъй като е роден от Бога, той е същевременно и извор - същество което умее да се саможертва. Сам Бог е наполовина социален, въпреки че има силата да е напълно самодостатъчен: Той иска да подари живот и на създанията Си и да им помага, докато те още растат. Родените от Него, по наследство, също имат социални потенции, понеже са унаследили от Бога и милосърдието Му.

За разлика от нас, които сме все още зависими от другите поради неудовлетворени потребности или стихийно самарянство, завършените пратеници на Бога управляват с железен самоконрол социалните си контакти и не позволяват никому да се впие в тях. Не създават у никого илюзията, че може да захрани с поточето си неизмерим океан. Освен това, престъпление е и възбуждането на чувства, които не можем да нахраним.

Ние, които не съзнаваме какви са опасностите и колко много можем да нараним другия и собствената си душа, макар и с добри намерения, постоянно вкарваме съществата в полуреални райове, които нямат бъдеще. А завършените личности познават естеството на земните хора, и понеже ги жалят, не ги допускат прекалено близо и често до себе си. Засега хората се хранят с очаквания, създавайки си неадекватен образ на този, в когото са се вторачили, и когато не получат това, което са си въобразили, започват да страдат или да обвиняват. Мъдрецът, който помни всичките си минали животи, от грамаден опит знае със стотици ходове напред всички мисли, чувства, въжделения, реплики и реакции на всяко същество, с което се среща. Ето защо, ако иска да помага ефективно и възможно най-безболезнено, той в никой случай не дава достъп на неопитните същества до своите сакрални душевни и житейски територии, които са запазени само за Бога и за съществата от неговата собствена еволюция. За да не му се налага да лъже, въпреки че той би могъл с лекота да заблуди който и да е земен мозък, Посветеният никога не дава и помен от координати на тайните си пътища и не дава никому отчет. Не позволява никому да се надява на повече време за общуване, отколкото той му е определил. Ето защо, да не си напълно откровен с хората и да не интимничиш със съществата е не само превантивен закон, но и акт на милосърдие.

Защо да сме щастливи, когато някакъв си цар с 20 кила червеи в себе си ни приеме за 5 минути след 5 години чакане? Защо момичетата пищят и се напикават, когато видят на сцената певеца от ада, а някои и припадат от щастие, когато се вредят той да им даде автограф за една секунда, а роденият от Бога да бъде достъпен за всички когато и колкото си поискат?

Въпреки необятната любвеобилност на родените от Бога, ако те имат богат опит от хилядите си животи, от даден момент нататък те повече никога не допускат фаталната грешка и грях да си останат постоянни магнити. Немалко самаряни, ангели и даже богове са смешна и жалка картина в очите на Бога. Ако не са завладени от един-единствен октопод, по тях са накачени десетки същества, които не само впиват нокти в кожата им до кръв от „любов“, но водят и люти битки с околните да ги изхвърлят.

 

 

15.10.2021 г. 16,18 ч.

 

 

КОЙ Е ПЪРВИЯТ НИ БЛИЖЕН? : : Кои учения възпитават ума да не признава и да малтретира ПЪРВИЯ ни ближен – сърцето ни? : : Защо без ближния ОТВЪН сърцето ни е обречено, т.е. самото ни същестуване? : : Къде живее Бог в нас и каква е ПЪРВАТА Му цел, за да живее там? : : Възможна ли е любов към Бога без любов към ближния?

УЧИТЕЛЯТ: „Не бързайте с тази идея: „Да възлюбиш ближния си“. Твоят ближен е първо твоето СЪРЦЕ. Защото кой е ближният? – СЪРЦЕТО е твоят ближен! Да възлюбиш ближния, значи да възлюбиш СЪРЦЕТО си - да не го ограничаваш, да не измъчваш сърцето си. Човекът със своя ум е измъчил „ближния“ си - научил е своето сърце на много лоши работи. Та ние сега не трябва да измъчваме „ближния“ си! Това е за онези, които разбират. Другите казват: „Ближният е ОТВЪН“. - Ближният е СЪРЦЕТО ни! Не покварявай сърцето си с излишни желания. Когато сърцето е в нормално състояние, то извършва отлично работата си. Именно „БЛИЖНИЯТ“ е, който извършва една отлична функция в тебе и ти без него не можеш да живееш. Ако сърцето спре, престава всяка деятелност. Умът без сърцето не може да се прояви. Казва някой: „Що ме интересува „ближният?…“ . - Сърцето, ако спре, и ти ще спреш да живееш. Твоят „ближен“, ако престане да работи в тебе, ти не можеш да се проявиш. Докато той се проявява, и ти се проявяваш. Ако спънеш твоя „ближен“, ще спънеш и себе си.

И така, първо трябва да разбираме ВЪТРЕШНОТО отношение, но ВЪНШНИЯТ ближен СЪЩО има отношение към нашето сърце. Един човек, който не е в добри отношения с ближните си, сърцето му не функционира правилно. Това е закон! Външните ближни са условие да се прояви правилно пулсът на сърцето ни. И ЗАТОВА БОГ ЖИВЕЕ В НАШЕТО СЪРЦЕ. Той оставя ума на свобода. БОГ ЖИВЕЕ В СЪРЦЕТО НИ, ЗА ДА ОБИЧАМЕ БЛИЖНИЯ СИ. КАТО ОБИЧАМЕ БЛИЖНИЯ СИ, ЩЕ ОБИЧАМЕ И БОГА. Понеже Бог и ближният живеят на едно място, затова имаме две заповеди: „Да възлюбиш Господа Бога Твоего“ и „Да обичаш ближния си като себе си“. (1942.01.18н.Да не се смущава сърцето ви)

 

 

15.10.2021 г. 18,06 ч.

УЧИТЕЛЯТ: „Дето двама млади са се влюбили, АНГЕЛИТЕ са направили тази работа: събират ги.“ (1942.01.18н.Да не се смущава сърцето ви)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPVT6QzBN_o

 

 

15.10.2021 г. 21,03 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз вземам петела в най-хубавия смисъл, понеже кукуригането на петела е хубаво нещо. Щом страдаш, петелът да ти кукурига. Ако заболееш и петелът кукурига, ще оздравееш. Ако започнеш една работа и петелът кукурига, ще ти върви. Ако отиваш в училище и петелът кукурига, бъди уверен, че ще свършиш училището. Отиваш на изпит и петелът кукурига - ще издържиш изпита си. /…/ Като пее петелът, ще има нещо много хубаво, няма в петела нещо злокобно. Никога пеенето на петела не предвещава нещо лошо. За другите животни може, но петелът, когато и да пее, вярно показва. Петелът показва и кога времето ще се развали; петелът показва кога времето ще се подобри. Петелът показва кога хазаинът ще бие съседа си, кога мъжът ще бие жена си, кога ще я милва, каква рокля ще ѝ купи… Като иде някъде, петелът, като пее, значи че рокля ще има - особен начин има в пеенето му. Не мислете, че това, което ви говоря е измислица. Той е едно същество, много деликатно. Като кукурига, петелът може да показва поп ли ще дойде, учител ли ще дойде, търговец ли ще дойде, войник ли... Понеже, енергията на войника се предава на петела - и той става войнствен. Тогава казва: „Войник ще дойде“. Поп като идва, по-благородно пее - и той като попа пее… Това не е за подигравка. Има нещо, което произвежда особена интонация на духовните неща.

И Христос каза на Петра: „Преди петелът три пъти да пропее“. - Ако петелът не беше пропял три пъти, свършена беше работата с Петра. ПЕТЕЛЪТ го спаси. Христос му каза: „Когато петелът пропее три пъти ще познаеш колко голяма слабост имаш. Като пропее петелът три пъти, човек ще станеш“. Когато три пъти пропя петелът, Петър се промени. Казвам: когато във вашия живот петелът пее, работите хубаво ще се свършат. Аз считам че петелът, който пее в живота, то е човешкото сърце. „Ку“ – ТОЗИ звук дава. Петелът казва: „Ти бъди готов за всичките Божии благословения, които идват! Този, който дава, иде!“ Петелът казва на всички: „Ку-куу. ИДЕ Онзи!“ Често казват „куку“ за някого, комуто не му стига умът... - Не му стига умът, понеже онзи, който дава житото, идва, а той не взел торбата… Като каже петелът „кукуригу“, чувалът да го носиш! „Ку-ку“ - то е човешкото СЪРЦЕ. Човек винаги трябва да бъде внимателен за нашепването на нашето сърце. Нашето сърце всякога ни нашепва хубави неща. С отлагане на хубавите работи за нашето сърце, ние изопачаваме нашия ум..“ (1942.01.18н.Да не се смущава сърцето ви)

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.