Книга 7

Недатирано, 121(1985)г.
София-Изгрев

ЧЕТИРИТЕ РОЗИ И ПÈТАТА
ЖЛО / ЮВ


         
          Конкретно за цветята - петата роза не се придвижи до дома ти, понеже отстъпката, която ти би трябвало да направиш, за да получиш и да дадеш живот, не е интелектуална, а астрална. Това ще рече омилостивяване на силния ти стереотип по посока на компромиси, които отнемат силата на мисълта ти и чувството ти за правда.
          Отдаване на стихията, независимо дали мисълта ти одобрява или не одобрява това - и пионките ще бъдат разпръснати! И тогава съвсем естествено ще се роди и онова, за което мечтаеш - по-чистото приемане на 4-те природни блага: светлината, въздуха, водата и храната. Когато користта на аза изчезне напълно, корените на 4-те рози ще пуснат нови коренчета в сърцето ти и ти ще бъдеш способна да отдадеш това, което не можеш да отдадеш; и да приемеш това, което не можеш да приемеш. А дотогава ще те сблъсквам с твоите антиподи, докато ти втръсне да бъдеш права и скържава. Има една духовна скържавост, при която човек на никаква цена не иска да се предаде, да не държи на своето, колкото и неправилно да е то.
          Отпусни си душата и разреши на Сатаната да те обработва както си знае, но помни, че самият той има нужда от твоята помощ, понеже съпротивата ти не му дава възможност да става по-добър. Няма да мине много време, и ако Ме слушаш и разбереш, пред теб ще се появи нещо съвършено ново, което има отношение към най-съкровеното у тебе.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.