Книга 14

22.III.126(1990)
София – Изгрев

БЕЛЕЖКА КЪМ  "ОСИЯНИЯ ЗА КРАСОТАТА"
 И ВЪПРОС КЪМ ЕЛМА,
С ОТГОВОР ОТ НЕГО


Бележка от 16.09.2010 г., 14:48:46

На това място може да се добави едно много интересно обяснение от Елма, което досега не е записано никъде. То касае оформлението на настоящите книги с осияния по 300 страници във формат А4. Ще забележите, че първите 20 книги са със средна разредка на текста, а следващите – с най-гъста. Рационалният мотив на съставителя е ясен: за икономия. Разпечатването излиза по-евтино. Един приятел обаче с основание реагира, че така текстът не само става по-труден за четене, но и се отнема пространство на Тот (Бог Отец) – бяло поле. Елма отговори, че е внушил това нарочно: за изпълнение на изискването "ЛИК", което пренебрегваме, и за пробуждане на повече жени. Може да се проследи по датите, че това наистина стана и че процесът бурно продължава с появяването на изключително дълбоки и предани нови приятелки. Такива мъже идват по-рядко.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.