Книга 42

 

1426  20.06.2014 Щом сме от Един Баща, не може да не се обичаме 07:03:31 до Б.Т. Наистина, драга, има разлика на хората по опит в Битието, но потенциално всички сме надарени от Бога с равни права и възможности. Щом сме от Един Баща, не може да не се чувстваме близки и да не се обичаме!

 

1427  20.06.2014 Мекота, отзивчивост, всеотдайност и много любов, от М.А. Забравих да ти кажа, че те сънувах. Бяхме в една кола и пътувахме за някъде. Аз не ти виждам лицето и съм се съсредоточила и ти разглеждам ръката, която е на волана, защото ти караш. Спрели сме се на някакъв светофар. Беше зима и имаше снежна покривка. Гледайки ръката ти си мислех, че тя за възрастта ти изглежда толкова запазена и ми харесва. Беше дясната ръка. Ако си спомняш, аз винаги съм ти харесвала ръцете. Те ми говоят за мекота, отзивчивост, всеотдайност и много, много любов. И са винаги приятно топли. С нежност - М.

 

1428  20.06.2014 За преражданията на Н. и чудесата в живота му 08:27:12 до М.А за преражданията на Н. и др. Това писмо на при-емащия е било изпратено само на М. и на още двама души с молба да не се разпространява, докато той е физически на тази земя. Но по настояване на важна "инстанция" над него, сега той се примирява то да бъде включено тук. Отгоре са се съгласили оригиналът да бъде унищожен и съдържанието му да бъде предадено от приятелите синтезирано в преизказно наклонение. Като преразказан текст, тук цветът му няма да бъде светлосин. Името на приемащия осиянията, тук се предава с буквата Н. (съкращение на едно от духовните му имена):

           За съня на една приятелка с ръката му. Които се сънуват, някъде горе, са едно. Имало е и други такива случаи в живота му и той се е чудел къде да се дене от неудобство. Интересното е, че и други хора, не само у нас, а и в чужбина, му били сънували ръката и ръцете. Даже и една непозната жена в Рига, преди още да са се били запознали. Излязла на поляната с паневритмията, разпознала го от съня си през нощта и разказала през всички след края на играта, че една сила я била повлякла през гората към това място, докато е тичала за сутрешната си гимнастика. Прегърнала Н. и му казала, че е сънувала ръката му тази нощ и сега го е разпознала по нея. Понечила да я целуне, но той се дръпнал и казал да го направи само във въображението си, и то да целуне не неговата ръка, а ръката на Този, който живее във всеки от нас.

      Според осиянията на Елма, Н. е бил някакъв жрец Тойонус в древен Египет. Досега не е открил такова име в историята, а в интернет по този повод си е направил лична страница toyonus.com. Изкарал си е и имейл: toyonus@abv.bg  Любопитно е да се преведе и контекстът на това име в една уеб-страница[1].

 

            Пак в осияние от Елма това име се променя на Тойонус в даден космически момент, а в друга холизация Н. е наречен Ностран. Ето го тук цялото, въпреки че го има в книга 16 (осиянието е дадено в следващата глава).[1] Bernardi Gviliermini

C.R.SCHOLSRUM PIARUM

SERMONUM libri tres

Ulla unquam per me minuetur, nec mihi per Те Spcs ulla. Expediunt humentia fanguine puro Vincla, caroquc rubens & viva in vulnere circum Inque imo apparet. Primum rilitque , ferenamque Oftendit frontem Toyonus; lærtior olli Ipfe ego arrifi, fimul аггНсге propinqui Læti omnes, & laude virum fuper aftra ferentes. Crcdidcris finem tantorum hie effe laborum.Fallcris: eft etenim bellum hoc ferrumque fequuta Atra fames *, qualem vix fecula prifca tulerunt, Solviflemque libens uno pro mure philippum.Eft quoque lex fævis vel in ipfa pace chirurgis,Ut dira efurie medicentur vulnera patfis.Legem obfervavit, legi & parere coegit Me Toyonus inexorabilis; ardor edendi Cuncta licet mifero popularetur mihi membra.О! quotics, rogo te dixi, Toyone, per ifta Brachia, jerque manus , quæ turpia fub cute monftrant Ofta, per hunc ventrem tam longo tempore inanem: Da dextram mifero, da fruftum panis amico.Quid juvat eripuifse uno de funere, cogis Si me alio periifse? Immobilis atque fupinus Ecce duos jaceo menfes: mea lumina fomnum...

https://books.google.bg/books?id=uDaPDcjJBUoC&pg=PA122&dq=toyonus&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiH1-nn1MHUAhUBVxoKHSK0C64Q6AEIJDAA#v=onepage&q=toyonus&f=false

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.