Книга 1
  

БЕЛЕЖКИ ЗА ПЪРВИЯ ВАРИАНТ НА "ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРИЯ МАГДАЛИНА"

И ТEКСТ НА РУСКИ ЕЗИК

       

Текстът, включен по-долу, представлява коригиран смислово от единатора (на 6.11.2000г.) превод на руски език на първия оригинал на Евенгелие от Мария Магдалина. Както е обяснено в предисловието на тома холизации от 1984 г., Елма или духът на Мария Магдалина чрез Него е издиктувал на два пъти Първа и Трета глава от това Евангелие, и то по разли­чен начин. Първият вариант изчезна при обиски и претърсва­ния от предишната власт и затова Диктуващият бе помолен да ги даде наново или да помоли безсмъртния дух на Мария Магдалина да направи това още веднъж, което бе изпълнено, но по нов начин. Счита се, че българският оригинал е невъзста­новим, освен ако някога бъде открит в Русия или в архивите на Държавна Сигурност. Едва напоследък ни бе предаден руският му превод под заглавие “Эвангелие от Магдалины”, отпечатан в Минск, на стр. 9-19 в сборника “Обращение Иерархии к 2000-летию от Рождества Христова” през 1998г. от издателство “Астро Эзотерическая Школа”, Одесса. Съставител на сбор­ника е Виталий Андреевич Поляков. Не е съобщено, че този текст е съвременен, а не древен или средновековен и че е пре­вод от български език – издателят може да не знае, защото руският превод на ЕММ бе направен още след 1975 година и се разпространяваше апокрифно из цяла Русия.

 

            Трябва да се отбележи, че в публикуваната версия на руски език има сериозни смислови неточности, които сега са отстранени и при това са възстановени фрагменти, които по някаква причина са отпаднали при превода и многобройните му преписи в Русия. При възстановяването му сега Елма продик­тува изменения и допълнения, които ги нямаше в оригинала; но цялостен превод обратно от руски на български е недопустим, тъй като няма да бъде автентичен. Все пак вариантът на руски по-долу е гарантирано верен смислово и затова русна­ците и знаещите добре руски език могат да поправят само пе­чатните и някои други незначителни грешки, възможно допус­нати тук поради това, че текстът се преписва от българин.

 

            Може да се допълни, че ЕММ има и други глави, които за­сега ще останат недостъпни за широката публика. Те съдър­жат думи и събития, съвършено неконвенционални от гледна точка на общоприетите представи за Учителя. Те са точен словесен портрет на филми от акашовите записи, отразя­ващи действителния живот на Иисуса, Иисусовците, Мариите и Магдалините в Битието, ангажирани на първо място с пре­даването на Христовата кръв на поколенията и незанимаващи се със словесни и верски спекулации. Адептите от Христо­вата школа през вековете живеят в четворен цикъл – един пе­риод или сезон напълно сами; един – с най-преданата проекция на сродната им душа; един – по гости из много селища и страни; и един – в базите на Братството и Школата, където се приемат и обучават нови летци из Космоса. Някои от мис­лителите и пророците на нашия и идващия век съзират Исти­ната по тези въпроси и затова към ЕММ се прилагат не само трите глави на първия му вариант, но и допълнителни материали от автори, които са Посветени от най-вътрешните кръгове на Школата: Автора на един богомилски апокриф от средните векове; Хуан Хосе Бенитес, Джон Бейнс, Ошо, Нийл Доналдс Уолш (в приложението към I книга).

 

            Самият Данте Алигиери е един от тия "летци" из космоса, за които се говори в края на ЕММ.

 

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

ОТ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

 

ГЛАВА I

 

 1. Бог, в рождении Иисуса Христа, имел такое же участие, как солнце в рождении плодов и всех живых существ, исполненных жизнью.

2. Велик Ты, праведник Эмазии - страны истинной мудрости и благой невинности!

3. Гордитесь, чада вечной жизни; ликуйте, носители зрелой любви; ликуйте и зовите Его, избранные сесть за вашу братскую трапезу.

 

 
 

4, Вот и я, в дурной день рожденная, решила написать о Нем. Многие другие написали, многие другие истину рассказали, но Он поручил - Христос и Дух мне повелели - написать то, что помню о великом подвиге Иисуса.

5. Не могу сейчас написать о Нем, друзья и братья, очень прошу вас, помогите мне. Завтра, может быть, уйду из жизни, лет мне много.

6. Много я видела и пережила, много уронила слез; много молитв прочла и многих погребла мертвых. 

 

7. Но одно помню ясно, помню подлинно и правди-во: жизнь Того, Кого распяли, потому что Он говорил о Любви.

3. Сатана не замеллил поругать Его, но вижу теперь: от слова Его не осталось почти ничего.

9. А в том, что осталось, часто истина присут-ствует как неистина, а правда - как неправда.

10. Левое там сделали правым, белое - черным, а важнейшее скрыли и решили исторгнуть его с корнем.

 

       11. Так сказал Тот, кого мы любили: «Праведные мои, укажите на живое слово, которое Я оставил, потому что те, которые были мне самыми близкими, 

 

 

будут проданы Лукавому и многие из их писаний исчезнут. А то, что останется, будет изменено и мало что из него не будет осквернено».

12. Тогда я спросила Его: «Учитель. как я, грешная, могу меряться с апостолами?»

13. И Он ответил мне: «Грешное в этом мире – праведно в Царстве Отца Моего.

14. Жизнь есть жизнь любви и жизнь ненависти.

15. Многие «праведные» ненавидят и осуждают. Говорю вам: блудница, которая не ненавидит, славнее будет в Судный День «праведника», который осуждает!

1б. Ибо есть ли больший блуд, чем плохое слово? 

 
 

17. И не познает ли голубь голубку на глазах у всех? Не погибнет ли род человеческий ото лжи, величайшей во вселенной? Не нападают ли бесы и болезни на всех героев и праведников?

18. Лучше замолкните и наблюдайте за собою, чем быть вам погребенными заживо!

19. Жив, Магдалина, лишь тот, кто, где бы он ни находился, не судит других».

20. Схватили меня тогда и хотели побить камнями. Я, грешная, любила одного, который был женат и имел троих детей. Родные его жены привели меня на площадь и стали громко кричать: «Убьем блудницу! Она осквернила закон!».
 

21. Тогда явился Христос и сказал им: «Тот, кто считает себя безгрешным, пусть первый бросит камень!». Так сделал Сын Человеческий, что толпа разошлась.

22. Потом Он приблизился ко мне и стал на колени.

23. О, Сион, я вся горела от страха и стыда. В душе моей совершалось великое; я пала на Землю и сильно рыдала. Он гладил меня по волосам и говорил:

24. «Сестра, заря небесная, найди силы меня выслушать. Много зла на этой земле; много лжи сказано Лукавым. Забудь, что ты «грешница», сестра, и скажи Мне: живет ли твое сердце, когда

 

ты любишь?»

25. «Живет, Господи! Когда я не люблю, оно мер-тво!»

2б. «Люби тогда, сестра небесная. И не греши другой раз думать, что ты - грешна».

27. Так, сестры и братья, я впервые увидела Живого Бога на Земле.

ГЛАВА I I

1. Тот, Кого распяли и Кто воскрес из мертвых, жил среди своих овец просто и свято.

2. Многие слушали Его, некоторые были посвящены в Слово Мудрости, однако один лишь

 

 достиг вечной жизни.

3. Это - святой брат и апостол Йоан, чистче всякого знания на небе и на земле.

4. Созданный духом и водой, он последовал за Учителем до конца, до дна, до сердцевины Его Слова.

5. Он привел меня к Нему, он очистил меня от постыдных слов и мыслей, которыми сыновья Лукавого хулят Дочерей Божиих.

б. О, блаженна я, побежденная Христом! Я, просительница милости у Иоанновых друзей! Я, последняя ученица Благого на этой Земле!

7. Последняя в глазах пророков и апостолов - ревнивых хранителей старого ассирийского и
 
 

вавилонского учений.

 8. Так учил Христос в последние Свои дни на земле в то время:

9. «Истинно, истинно говорю тебе, ты - та, которую избрал Бог, чтобы спасти этот мир от погибели!

10. Радуйся, дщерь Сиона! Царство Божие не принимало до нынешнего дня женщины или матери с этой земли; ты же, Магдалина, подошла уже совсем к Его порогу!

11. Услышь теперь слова Неба:

12. Истинно, истинно говорю тебе, жена спасет мир, а не мужчина и пророки.

 

 

13. Дух любви Божией живет в ее душе.

14. Владыка Ада еще крепко держит ее сердце.

15. Но рождается уже новая Ева, свободная от Дьявола.

16. Слушайте, слушайте, сестры мои небесные; слушайте, девицы, жены, матери - слушайте слово Божие и дивитесь!

17. Я пришел на землю через жену Иосифа, жену святую, непорочную, чистую, кроткую.

18. От Нее родилось Слово Божие, пришедшее от живого Бога.

 19. Но есть девицы, жены, матери, высшие, чем она.

 

20. Многих из них мир этот доныне убивал, многих из них осуждал на смерть.

21. Девицы Неба не рождают детей во плоти.

22. У Небесных Жен - один Любимый во все веки Вечности.

23. А Небесные Матери чисты и святы от создания мира во веки!

24. Если вы счастливы и блаженны младенцем, которого вы приобрели, вы - Матери Божии.

25. Матери Божии зачинают в тайне, живут одиноко и не имют одного дома с отцом.

26. Матери Божии зачинают по любви, любят

прежде всего Бога и не имеют иного супруга, кроме 

 

пророка и апостола.

 27. У родившегося от Матери Божией нет имени отца. У него лишь одно, духовное имя: «Сын Божий».

28. Рожденный от Матери Божией не совершает греха и живет вечной жизнью.

29. Матери Божии благи и смиренны сердцем, озарены кротостью, осиянны милостью.

30. Я, Иисус из Вифлеема, не родился от Матери Божией, ибо предопределено было мне пострадать. Если бы Я был бы рожден от Матери Божией, то не был бы бичеван и распят.

31. От Матери Святой родился Я ныне, в этот век гонений и неправды.

32. Еще дважды приду Я на эту землю через Мать Святую.

33. Когда же Земля в конце – через много веков - родит Матерь Божию, тогда Я приду через нее, как победитель без врагов.

 34. Тогда Я буду рожден в сердцах людей всех и сведу Царство Божие на Землю на веки веков.

 35. Но долго еще на этой земле не будет рождена Матерь Божия, поскольку велик грех Евы.

36. Такова Матерь Божия: зачинает от апостола, зачинает по любви, живет одна, не выходит замуж за своего супруга и не стремится жить с ним.

37. Такова Матерь Божия: отца своего ребенка считает Богом, не учит его, не хулит, не осуждает никаким образом.

 38. Каждое его слово, каждый жест супруга, каждый его взгляд и его дело для Божией Матери - страх Божий и Закон Божий!

39. Вместе же наедине двое бывают лишь раз в месяц, несколько дней.

40. И никогда, за всю жизнь, нет в их глазах ни укора, ни упрека, ни мольбы, ни боли, ни муки.

41. За все годы великой любви никто, кроме Бога Отца, не знает об их браке.

42. Ибо, запомните, главная уловка Дьявола

 

 

такова: чтобы любовь двух была явна для третьего человека.

43. Одно выше Матерей Божиих: Сыновья Божии.

44. Кроме них все живое поклоняется Матерям Божиим.

45. Там, где царствует Дьявол, Матери Божии

 в немилости, а Божиих Сыновей называют «незаконнорожденными».

46. Время же лукавых духов закончится в тот миг, когда вы освободите Матерь Божию от земных забот.

47. Отныне лишь одно важно: ищите Матерей Божиих, чтобы поклониться им!

 

 

48. Одно важно: умножайте блага Божией Мате-ри!

49. Матерям Божиим отдавайте все: если потребуется - и жизнь свою!»

50. Так говорил Христос мне, Марии из Магдалы, уходя уже с этой Земли.

51. Учитель еще много говорил мне о женах и матерях Нового Йерусалима.

52. О новых женах и матерях, которые теперь учатся у Него в Небесном Царстве

53. и которые являются живыми основами Эдема, что вновь должен расцвести на этой земле.

       54. Говорил мне Сын Божий и о Матерях Святых,

 

 

стоящих одним чином ниже Матерей Божиих.

55. Не рождены еще от Бога Матери Святые, но велика их любовь.

56. Если бы Матери Святые жили одиноко со своими Святыми Детьми и если бы никто не знал кто их отец на земле, то Святые Дети были бы Сыновьями Божиими, а Матери Святые - Божиими Матерями.

57. Только Сын Божий - Господь Христос - мог родиться от Матери Святой - и остаться Сыном Божиим.

58. Мать же Святая такова: зачинает от пророка и апостола, зачинает по любви, свято и радостно встречает ношение плода; святое же свое чадо кормит три года.

 

59. В отличие от Матерей Божиих, Матери Святые не должны прикасаться физически к своему мужу три года после рождения святого Младенца - во искупление своего греха, что пожелали жить с его отцом в одном доме. В это время она живет только для младенца своего.

 

60. Искупив грех сердца своего - грех Евы, - они испытывают радость - божественную радость испы-тывает Мать Святая всякий раз, когда ее муж отсутствует от дома. Когда начнется, естественно и нелицемерно, эта великая радость, супруг мо-

 

жет вернуться к ней и плотски, даже и до истечения этих трех лет. В противнем случае привлекаются духи без искрой от Бога.

61. Так поучал меня Господь наш Иисус Христос о Матерях Святых.

62. Есть еще и Праведные Матери, находящиеся чином ниже Матерей Святых.

63. Это есть Матери истинных Праведников - великие и самоотверженные Матери, питающие детей своих своими собственными руками, пока не исполнится им семь лет.

64. Питают же их пшеницей и фруктами и овощами всякими и дают им родниковую воду.

 

65. Тот же, кто попытается накормить правед-ное дитя мясом убитого животного или пищей из молотой пшеницы или сладостями - тот человек опаснейший враг!  

66. Праведная Мать - тигрица для врагов своего ребенка: с ними она борется ногтями и зубами, но жизнь своего ребенка охраняет.

67. Жены и матери, помните: те из вас, которые не хотят рождать грешников и преступников, долж-ны ревниво хранить дитя от пищи ада и от всякого прикосновения человека-хищника.

68. Матери же высшего чина делают все то, что определено как прекрасное и доброе для матерей

 

Праведная Мать - тигрица для врагов своего ребенка:

с ними она борется ногтями и зубами, но жизнь своего ребенка охраняет.

нисших чинов.

69. Так учил Господь Живой, с которым много я говорила и о многом Его спрашивала.

 

 

ГЛАВА I I I

 

        1. Велики тайны Матерей, но еще более великое сказал мне Учитель о Любимых, Женах и Девах. Каждые из этих также имеют свои чины и подчины. Любимые Божии, Любимые Святые и Праведные Любимые; Божественые Женщины, Женщины Святые

 

и Праведные Женщины; Девы Божии, Девы Святые и Праведные Девы. Имеется и чин Сестер и Братьев.

2. Господь много мне говорил о Женах и Девах, но о Любимых ничего мне не сказал. Однажды лишь взглянул на меня с великой скорбью и любовью и сказал, что во мне зреет зерно Любимой Божией, но сейчас их побивают камнями. И тогда Он рассказал мне самое тайное – то, что сказал мне в самом конце. Когда я стояла при гробе, Он пришел и говорил со мною.

3. «Знаешь ли за что меня распяли, сестра? - За то, что Я ничего не оставил в руках Лукавого».

      4. Вначале он изменил старое писание, написав,

 

что Змея искусила Еву яблоком.

5. Я же говою вам: нет. Бог дал Еве яблоко, чтобы она имела жизнь вечную!

6. Сатана зачеркнул слово, скрыв, что Змея дала Еве мясо животного.

7. И вспыхнуло в Еве зло, и возлегши, она похотствовала с Дьяволом.

8. И зачала Ева от Дьявола и родила в своем сердце смертный грех - родила стыд Божествен-ного.

9. Когда Истина и Любовь ласкаются, они должны быть нагими.

10. Невинны же те, кто свято чтит и исполняет

 

завет Бога: «Плодитесь и размножайтесь!»

11. Когда муж и жена невинны, они должны быть нагими.

 12. Но и тут скрыл Сатана истину, когда зачеркивал слово рукою церковников сквернословов и сквернописцев.

13. Сквернописцы скрыли, как происходит и всегда происходила Любовь и размножение во всей Вселенной.

14. Размножение рода человеческого может происходить лишь по любви и лишь перед очами Божиими.

15. Если же третий узнает когда-либо о слиянии

 

двух, будьте уверены, что они предались уже Дьяволу. Так лишь на земле, а на небе же все знают: это благословение, ибо там все радуются.

16. На любви лишь любовь может жениться, а не мужчина с женщиной перед глазами лицемеров и кесарей.

17 И еще раз вошел Сатана в сердце Евы, и она пожелала Адама сатанинским желанием: чтобы он был только ее.

18. Много времени с того прошло, а Ева и доныне требует толко одно: чтобы Адам не отлучался от нее. И сейчас в сердцах мужчин и женщин осталось много от Евы. Имено таким образом и через подоб-

 

ных лукавых духов воинство Врага Человеческого смогло вступить на Землю. Так говорил Христос, Сын Божий, Пришедший спасти нас.

19. Помни, Магдалина, Праведница Небесная, именно за это наказал Бог Еву, чтобы носила она и рожала в боли, крови и муках. Женщина, зачавшая от Сатаны, по тому и познается: платит ему кровавую дань каждый месяц. Потому, что она отреклась от Божьего дара быть Любимой Божией и пожелала Адама только для себя».

20. Адам же не был одинок на земле и на небе. К нему приходили многие чины небесные, многие Любимые, Жены, Девы, Матери, Братья и Сестры.

 

       21. И сговорилась Ева с чинами Сатаны и дала им клятву, что будет служить им вечно, чтобы только для нее сохранили Адама.

22. И те дали ей три оружия: Страх, Беспокойство и Ревность.

23. Так вошел Сатана в сердце человека.

24. Потому Господь говорит: «Сын мой! Дай мне сердце свое!»

25. Ева же по тому познается: она жаждет владеть именно сердцем ближнего, не другим. Оторвала сердце Адама от чинов и Любимых Божиих и пожелала его для себя. А дьяволы только того и ждали. Им нуждна была эпоха дикой грусти, крови, болезней и

Три оружия: Страх, Беспокойство и Ревность.

Так вошел Сатана в сердце человека.

 

сумашедствий.

26. И еще много раз была Ева с Адамом, и был он оскорблен до смерти.

27. И тогда возникли четыре времени года: Весна, Лето, Осень и Зима.

28. Тогда Бог решил изгнать Адама и Еву из рая, и рай убрать с Земли. Чины Ада того и ждали: они хотели, чтобы Адам зарабатывал себе пропитание трудом и потом. Войны и труд - это хлеб темных сил. В этом Ева - сердце человеческое - много помогла им.

29. И еще много раз зачинала Ева в сердце своем

 

от Сатаны, и порождала в мысли Адама множество исчадий ада: служителей храмов и священников, законников и кесарей, ничтожное племя торговцев и полководцев; воинов, скотоводов и разбойников; толкователей, авторов, восхвалителей царей и темных государств; строителей, ткачей и прочих. И после всего - блудницу, которая готова отдаваться всем этим ничтожествам из-за материальных благ и "надеждности".

30. И возопила вся эта адская рать и воззвала к Еве: «Мать, роди нас на этой земле, чтобы мы ее захватили!»

31. Еще много раз зачинала Ева от Сатаны в 

 

И после всего - блудницу, которая готова отдаваться всем этим ничтожествам из-за материальных благ и "надеждности".

сердце своем, однако утроба ее была еще праздной.

 Она изменила Адаму еще с первой встречи с Сатаною - и потому стала охранять Адама от “измены”. Только обесчещенный Дьяволом ищет “верности”, ибо знает, что такое неверность.

32. Адам же все чаще бывал от нее далек сердцем. Он тосковал о своих друзьях из других Земель и Небес.

33. Ева смертельно озлобилась на это и решила потребовать у Лукавого средства, чтобы заставить мужа думать только о ней, поскольку до этого 

момента Адам больше смотрел вдаль и на небо и вспоминал о Еве только раз в месяц. Он все еще был Сыном Божиим.

34. Тогда шепнул ей Сатана: «Дай ему поесть мяса!»

 35. И ел Адам мясо и рыбу всякую и забыл запо-ведь Бога - не есть запретное.

36. Тогда ожесточился Адам, как это бывает с собакой, шакалом, гиеной, и начал есть трупы жи-вотных. Тогда сразу же он пожелал иметь Еву. И чем чаще Адам убивал и ел животных, тем чаще желал он свою жену. И возликовал Сатана!

 

37. Ибо знал Сатана: если чье-либо сердце избе-

 

Он тосковал о своих друзьях из других Земель и Небес... Адам больше смотрел вдаль и на небо и вспоминал о Еве только раз в месяц. Он все еще был Сыном Божиим... Ева также научила Адама построить дом в раю - с тем, чтобы мочь скрыть его от глаз друзей его с других Земель и Небес.

 

гает тебя, захвати его петлей услаждения, похоти.

38. Но недолго пребывал Лукавый в своем убе-жище. Он хотел сделать свое дело до конца. Внут-ренне он связывал сердце лестью, внешне же решил связать любовью по закону.

 

39. Первыми же детьми Дьявола, которых родила Ева Адаму, были те, что изготовляют и продают одежды. Торговцы одеждами пожелали иметь богатство и вопросили своего отца-Дьявола, что им делать. 

       40. Он же сказал им: «Сделайте себе священников - они объяснят людям, зачем им нужны одежды».

41. Тогда Господь спросил Адама в раю: «Кто объяснил тебе, что ты наг?...»

42. Потом Ева родила Адаму строителей. Они построили храмы, синагоги, церкви и города и свя-щенники объяснили людям, что нужно молиться под рукотворным покровом. И начали земледельцы, ско-товоды, каменщики и шахтеры ранить и осквернять землю Божию. Земля же отвечала им бедствиями и страшными болезнями.

43. Ева также научила Адама построить дом в

 

Тогда Господь спросил Адама в раю:

 

«Кто объяснил тебе, что ты наг?...»

раю - с тем, чтобы мочь скрыть его от глаз друзей его с других Земель и Небес.

44. «Так, Магдалина, первые люди были изгнаны из Рая и стали рождаться и трудиться в муках, поте и крови» - говорил мне Небесный.

45. Тогда я спросила: «Учитель! Человек виновен, но я не понимаю, в чем виновата земля, что люди му-чат и оскверняют ее своими бесовскими орудиями?»

 

46. Господь же опечалился и замолчал, ничего не сказав. Но я поняла с Его взгляда, который говорил больше Его слов - поняла и эту великую тайну. Так 

 

происходит со всякой землей, сказали очи Его, кото-рая стремится стать лишь супругой Солнца, а не Любимой Божией. И тогда я помыслила: «Как, Госпо-ди? Разве не может иметь Солнце жену? Разве оно раздает себя всем?» Господь ответил глазами: «Лю-бимая же Божия такова: она радуется ласкам Солнца, когда они приходят, но не горюет о них, когда их нет. Любимая Божия такова: она счастлива, когда Солнце дает ей жизнь, но она еще более счастлива, когда Оно целует другую Любимую Божию. Поэтому у Солн-ца одна супруга, но много Любимых Божиих.

47. Да.  У Солнца есть жена,  супруга.  Но Господь

ничего не говорил мне о том. И никому ничего доныне 

 

«Любимая же Божия такова: она радуется ласкам Солнца, когда они приходят, но не горюет о них, когда их нет.

Любимая Божия такова: она счастлива, когда Солнце дает ей жизнь, но она еще более счастлива, когда Оно целует другую Любимую Божию. Поэтому у Солнца одна супруга, но много Любимых Божиих.

 

не сказал. Только однажды сказал нечто очень стран-ное: что само Солнце – Женщина и что у Нее есть и Супруг, и Любимые; но даже и Она, такая великая, по-ка не хочет или неспособна общаться с ними, как с Мужем. Поэтому и ее Муж не любит ее беспамятно и не ищет ее постоянно: Она покрылась пятнами и на-чинает стареть. Поэтому и армагедон неизбежен.

48. Много еще таких тайн обьяснил мне Иисус, но я не имею права говорить их людям.

 

49. Много лжи вставил Лукавый в Святое Пи-сание, многие истины зачеркнул навсегда.

50. Расплодились на земле незаконные дети Сатаны: порабощают, бесчестят, убивают все живое на своем пути. Сатана же глумится над родом человеческим и говорит: «Ева, раба моя, ты отдала мне свое сердце, и я оплодотворил его ревностью.

51. Ревность создала закон, а закон создал брак; брак создал нежность и заботу лишь о своих, а забо-та создала труд».

52. Труд и войны нужны царям и торговцам, чтобы человек забыл рай и двинулся вслед за бесами.

53. Когда Моисей сказал: «Не пожелай иметь 

 

своей ближней жены», Сатана записал: «Не пожелай жены ближнего своего».

54. А в царстве Отца все являются ближними всех.

55. Так что есть и другое, внутренное царство в лоне Царства Божиего, где все молоды и бессмертны и где каждый имеет своего единственного и самого ближнего, но каждый находит и узнает его именно по тому, что тот радуется, когда мы любим и других.

56. «Не пожелай женщины с соблазном» – сказал однажды Учитель и объяснил что именно означает соблазн: иметь ее только для себя. Но Лукавый не записал этого объяснения и вычеркнул его оттуда, где оно было записано.

 

57. Ибо знает Дьявол: чтобы он мог владеть зем-лей, прежде всего надо извратить представление рода человеческого о грехе.

 

58. Плакала, о, как я плакала, сестры и братья, когда распяли Господа Живого!

 

 

59. Но Он и доныне мне является, и является одному из любимых Своих учеников. Трое часто мы беседуем, и Он часто водит нас в тысячи областей на Небе.

 

Так что есть и другое, внутренное царство в лоне Царства Божиего, где все молоды и бессмертны и где каждый имеет своего единственного и самого ближнего, но каждый находит и узнает его именно по тому, что тот радуется, когда мы любим и других.

60. Много, много земель и солнц показал Он нам, многие народы мы видели чудные и пречудные, но ниг-де не видели одежд, домов и колесниц. Нигде, нигде не

слышали мы, чтобы кто-то называл кого-то «мой».

 

61. Я - блудница на земле, которую хотели побить камнями - была единственной женщиною этого мира, когда-либо впущенной в Царствие Божие.

 

 

62. Сам Господь, показывавший нам все эти неиз-

 

 

 

реченные чудеса, часто смотрел на меня с любовью и говорил:

 

63. «Вот, видишь ли всех этих ангелов, Магдалина? Много между ними тех, которым надо родиться на земле и страдать, потому что они не хотят знать, что такое "любовь".

 

64. И ни один из них не вернется в Царствие Отца Моего, пока не станет тут рабом или блудницей.

 

 

65. Ибо истинно, истинно говорю вам: никто не спасет души своей, пока не пожертвует ею». 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.