Книга 27


9.І.133(1997)
София - Изгрев

ЗВЕЗДАТА НА ЕЛМА – ХОРИЗОНТАЛНА


21,45ч.

 - От няколко дни ни тревожи въпросът, не предизвиква ли някакви лоши последици неточната ориентация на Христòвата Звезда; защо падна и се прекъсна светенето в центъра; добре ли е, че пак я "съживихме"; верен ли е усетът на един приятел, че в някои случаи Звездата трябва да се насочва в други посоки, за да свърши някаква работа (в случая - на югоизток)? Въобще - кой е идеалният закон?


21,52ч.
- Бог си живее много добре и без всякакви атрибути. Обаче, когато има такива, създадени по Негово указание, нещата трябва да се изпълняват точно. В противен случай, става отклоняване на лъчите и по-следствията не са добри.
Северната посока не е абсолютен канон, но работата с ъглите, под които може да гледа Звездата на Елма, не е още за вас. Интуицията на брата, който чувства, че Звездата сега трябва да се обърне по строго определен начин, е вярна, но има предварителни условия, които вие не можете да изпълните. Съвършено изключено е да не живеете по Новия модел на Новата Земя и Новото Небе - и Звездата да не изпепели всичко по пътя си, ако работите с нея според науката на ъглите. Затова съм дал северната посока, като неутрална и най-малко опасна. Не си правете илюзии, че можете да бъдете небрежни с Божиите символи и оръжия! Това, което се каза в началото, е в сила. Нужно е вертикално положение на Звездата, а не наклонено надолу. И север трябва да бъде по- към нас.
Онзи, който възприема правилно възможно ново положение на Звездата, трябва да проведе подготовка, съответстваща на подготовката на цяла армия от бойци, готови да отдадат живота си за Родината, а не да коментират Заповедите на Началството. Ако вярваме, че нашето Началство е Сам Бог, Който ни е създал, колко по-силни и предани трябва да Му бъдем, в сравнение с войниците и офицерите на която и да е човешка армия! Адските и човешките армии искат да ви отнемат живота, а Божествената иска да ви даде живот. Странна е готовността на повечето хора да слушат чужди заповеди, които отнемат живот, а не снаждат…
Относно работата със Звездата: оставете я сама да работи, само я ориентирайте и закрепете правилно. Не трябва да е подпряна отдолу - така се извива, - трябва да е залепена или закрепена без гвоздеи.
А за ония, които са творци и усещат, че има ъглова стратегия и тактика на работата със Звездата, казвам: приема се, но има ли кураж някой? Но и да има, трябва и армия - тук войнът не е сам воин. Работата с ъглите се оживява, когато всеки ден или лъч на Христовата Звезда в един град или един народ си има свой представител. Когато представителите на Звездата се намират там, където трябва – сами или с когото трябва, - само тогава Звездата може да се извърти, едновременно с цялата армия. Това става не само във второто, не само в третото, но и в четвъртото измерение и по-нагоре. Ето защо, нужни са поне три големи Орфически класа от по 120 души, за да работим и воюваме чрез Звездата, чрез ъгловите позиции.
 Съществува и резервен вариант - с по-малко хòра и без съобразяване с планиметрията или стереометрията, - но тези хора трябва да са абсолютно предани на Делото, Словото и Живота, и да искат да бъдат войници, а не ефрейтори, полковници или генерали. При това, остава си правилото, че Майката-Звезда трябва да е фиксирана според основното правило, а само нейно копие може да работи с ъглите. Това отговаря на същината и лицата на Бога. Ако въртим основната Звезда, ще отречем Абсолюта. Азимутчиците и мерачите са под командването на Отца и Пралайя. При това, който иска да работи с копия от Звездата, трябва да си ги нарисува собственоръчно - снимки и репродукции намаляват силата ú милиарди и милиарди пъти. Освен това, има Закон за комплектност: без класическите символи и оръжия като пентаграма, триъгълника с котвата, сърцето с пламъка и пр., Звездата не може да работи правилно. Но даже и да нагласите всички тия мукави и картони с боички по всички правила на Небесната наука, ако нямате любов в сърцето си и кротост, доброта и смирение; желание за учене, а не за пъчене - вие ще си останете онова, що звънти и дрънка…

10,53ч.

- В това жилище няма начин да се постави Звездата според тези изисквания. Не може ли да се използва вариантът, даден като резервен – легнала и с връх на север? Какви са неговите особености?

23,05ч.

- Разбира се, че е за предпочитане хоризонтално положение пред неправилно вертикално. Това можете да направите незабавно. Особеността е в това, че помага повече на материалната стабилност на Христовите монади по света, отколкото на възлизането им в света на Истината. Не е лошо понякога да се смèнят положенията, за да бъде добре на Земята, не само на Небето. Позволява се копие на Звездата да бъде в хоризонтално положение, ако тя е във вертикално - и обратно.
Всички тия неща са положителни, само ако живеете по новия начин. Инак или бъдèте готови на изненади, или изгорете Звездата и звездичките ú… Тази Звезда от технически материали има смисъл, само ако умножавате приятелите и любимите си, докато станат броя на лъчите ú! Щом като постигнете това, и снежинките имат лъчи… Не губете надежда - всяка снежинка пораства и сама става голяма Звезда! Христовият ученик и възлюбен има безброй приятели по всемира и постоянно ги множи. Той е готов за всекиго от тях да умре, ако потрябва; а нехристовите монади нямат импулс да пожертват и 1/10 от себе си и от благата си за някой извън къщата им…
Звездата на Елма свети в гърдите на всички същества, които не живеят за себе си!
23,24ч.

Отваряне на беседи:

"Две деца намират едно малко, тънко въженце, закачено някъде. Те се радват, че могат да си поиграят с него. Вадят кибрит от джоба си и го запалват. В този момент край тях минава един възрастен човек и като вижда какво правят децата, веднага прерязва въжето. Децата се чудят защо този човек им разваля играта и започват да се сърдят. Възрастният не счита за нужно да се извинява пред тях. Той няма време да им обяснява защо постъпи така. Въженцето, което те запалиха, е фитил на бомба, която е заровена наблизо някъде. Те не виждат бомбата, не разбират какво може да произлезе от тяхната игра. После той им разказва какво нещо е бомбата, как действа тя - и те се успокояват. Добре е постъпил този човек! Той е спасил децата от едно нещастие."
"Казвате: "Какво отношение имат към нас Кутузов, офицерът с халáта, полковникът и войникът? - Колкото и да ви се виждат далечни тези примери от вас, те имат отношение към вашите прояви." (т. "Закони на Доброто", стр.255-257, лекция "Методи за самовъзпитание" от 13.VІ.1930г.)

"Това са само ключове, които още не разрешават въпросите. Човек трябва да знае как да си служи с тези ключове, кои врати да отваря и кои да затваря. Същевременно, той трябва да знае кога да отваря и кога да ги затваря. Да имате ключове, без да знаете кои врати да отваряте и затваряте, това е все едно да говорите за чистота, за морал, за любов, без да знаете какво са те всъщност, без да можете да ги прилагате." (Том "Ценната дума", стр. 253, б. "Към Мене" от 7.VІІ. 1935г.)


"Аз искам всички вие да видите тази Звезда! Звездата, която се появи за Христа, да се яви и за вас! Тя е Божествена, разумна Звезда, която носи Новото учение и всички Божии блага. Тя е Звезда, с която идат Божиите ангели. Тя е Звезда, с която Божият Дух раздава всички дарби и способности, от които, както вие, така и всички останали хора се нуждаят." (Том "Съборни беседи`1926г.", беседа "Имената ви са записани" от 25.VІІІ.1926г.)

(Последната цитирана мисъл се е паднала съвсем наскоро на Д., а после точно там отвори и А. - явно, за да ни се обърне внимание и на рисуваната Звезда на Елма, т.е. Христос, и на тази в сърцето и душата ни - б.х.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.