Книга 6

11.ІХ.121(1985)г.
София-Изгрев


ПРОГНОЗА ЗА СЪБИТИЯТА;
 ПРОГ­РАМА ЗА ШКОЛАТА          Първо, нещо предстоящо. Пишете:
          След редица преговори и писмени документи, предстоят някои сериозни промени при русите и в социалистическия лагер. Комунистите искат да покажат добра воля, но този път съвсем реално, практически, не проформа. Ще бъде дадена голяма свобода на пътуванията, продуктивността на труда ще се увеличи, хората ще си отдъхнат от някои досегашни ограничения.Приказен живот ви очаква, а войнолюбците се озаптяват. Новото ще осени много тихо, но силно, голямо количество жадни души; пред прага на новата култура сте. Примерът ще се разпространи, затова никой да не мисли, че работата по вашето Училище, по вашата програма и дейност е маловажна.
 Сега правя изключение, но в сèдмицата, определена за работа по астрологически часове няма да присъствам, ако не приемете сериозно тази приятна задача.
Присъствам, разбира се, нима не се убедихте в това в понеделник? Програмата ще се уточни, освен това ясновселената ще изпрати пазители на реда и точността, умно простиращи своите неограничени възможности в помощ на вашите срещи и проблеми. Структурата на 4-те вида практика през време на един лунен цикъл е правилно възприета:
Първият период, който е най-силен - от съвпада до първата четвърт, - всеки се отдава на природата и духа си, тъй, както те му диктуват, пренебрегвайки всички, пренебрегвайки всички останали програми, съвети, задължения и изкушения; пренебрегвайки разпределението на дейностите във времето, освен основните правила на ранното ставане и правилното хранене по астрологически часове и, разбира се, професионалния дълг. Соковете на безсмъртието се пробуждат само при този ритъм: творческото самоотдаване на вътрешния най-силен импулс - на първо място! Самостоятелното решаване на проблемите и основното ви поведение през този период е абсолютен закон - няма да допускате никой да се меси в живота и отсъствията ви през това време.
          Програмата, която ви спускам, не е за Общия окултен клас, нито за принадлежащи към други течения и школи. Ако вие сте обвързани семейно, но искате да изпълнявате тази програма, това е позволено само в случай, че няма да създадете остри конфликти, нито ще лишите близките си от насъщни грижи. Проумейте: приятелите - настрана, роднините - настрана, общественото мнение – настрана, мнението на стария свят – настрана! През този период вие живеете за това, което извира отвътре, което ви е най-мощното желание и най-силната потребност. Преживявайте го с пълно самоотдаване - като божествата на тотвселената, напълно забравили всичко останало, творящи, отприщени, неудържими и преодоляващи невъзможното. Горете тъй, както горят гениите - без вътрешно раздвоение и съобразяване с когото и да било. Ако сторите това, вие ще се превърнете в слънце, в извор за бъдещето, но и за настоящето. Това, което вършите, може да има огромно значение за бъднините на човечеството; може и да е пречка за някои, обаче вие се отдайте на себе си. Отдаване на себе си не значи непременно оставяне на нещата на самотек - пиянство и разюзданост тука не ща. Това значи преосмисляне на всичко и избиране на онова, което ви е най-силният импулс. При това, не избягвайте непременно хора, ако импулсът ви е социален, но през този период не позволявайте на никой да преосмисля и дирижира вашето поведение - ако някой иска да е с вас, нека да ви следва или да ви слуша тогава.
          През втората седмица - от първа четвърт до пълнолуние - също не се съобразявайте с никакви астрологически часове и аспекти, освен в някои съвсем особени случаи. Тук обаче вие сте служители на доброто, свещени приятели, помагачи, братя и сестри, откликвайки се на всяка човешка нужда, страдание, проблем или житейско търсене. Хвърляйте се като воин в битка, обзети от страстно и непреодолимо желание да помагате - обаче не както вие искате, а както е нужно на другия. Пазете се само от вампири и обсебители, които искат само това - да присвоят някой за себе си. Такива строявайте много безцеремонно, помагайки им само в определени дни и часове и не разрешавайки им да ви повлекат към дъното. Тези, които са неосквернени от пъкъла, ще приемат протегнатата ръка дори и нарядко; а ако някой иска да бъде неотлъчно с вас, кажете му: “Може, но не аз с тебе, а ти с мене!” Тогава около вас ще се съберат прекрасни и будни сърца, които ще проумеят великото призвание на братския живот. Учителят сам ще ви поведе отново, основите на шестата раса ще се положат окончателно.
           И когато приемате някого, изпитайте го първо така: иска ли да се включи в чистенето на къщи, в служенето на бременни, кърмещи и майки, в работата по братските градини? Сланата на старостта не закъснява да попари ония, които живеят само за близките си. Любовта към повече хора, милостта и помагането безкористно на така наречените “чужди” развива еднобожествено тяло, което се нарича “тот-тяло”. Не само творчеството, не само изкуството, не само създателството извират от тотвселената, но и самораздаването на всички въобще.
          Сега пак казвам: поемете непременно обаче най-напред близките си, не ги изоставяйте. Тот-тялото, наистина, се изгражда от любовта към всички, от самораздаването на всички, но има и ясновселенско тяло, присъстващо не по-малко мощно от тотвселенското. Основата му е в грижата за родените физически от нас и за тези, които са ни родили физически. Природата не случайно ви държи отговорни за природното ви роднинство, с което иска да ви каже, че причинното, будическото и атмическото тяло започват да се строят, едва след като поемете товара на майчинството, на бащинството, родителството. Това е много тънък и сложен въпрос, който не е ясен на огромно количество религиозни, монаси, гении, ангели, та на и божества даже. Това, което народът нарича “клинчене”, е напълно валидно за всички тях, но Словото не позволява прекомерно отплесване в “пралайя”. Самовлюбеността на духовния егоист не е по-малък грях от ентусиазма на серафимите, искащи да обгърнат всичко и всички.
          На всички работещи през периода за служене казвам: постепенно разширявайте кръга на вашето внимание и грижи; слушайте не само хостонните, но и мюонните атоми. Пред хостонното население на Битието стои трудно решима задача: намиране на един обект, около който да се завъртят чувствата им; обратно, мюонното население страшно трудно се откъсва от беззаветното служене на един обект или прекомерното вторачване, вкопчване в него.
 Така или иначе обаче, не пренебрегвайте малкото за сметка на голямото, нито голямото за сметка на малкото. Бъдете сърцати, правете хората около себе си щастливи, посещавайте съседи, роднини и познати, приятели, непознати и врагове! Този, Който стои зад всичко - Онзи, Великият, Славният, - не ще закъснее да постави на мястото им ония, които се стремят да ви обсебят изцяло, ала вие не желайте тяхното кармично възмездие - служете им предано, та направо да им се втръсне от грижи... Има да се дава нещо на такива, определено е, борч имате, та колкото по-скоро и по-всеотдайно се посветите на неговото любовно изплащане - без никакво пъшкане, ропот и отчаяние, - толкова по-бързо ще се отметне в небесната книга, че сте си платили.
          Само на свободните - онези, които още не са направили нова кармична връзка на земята, онези, които още не са се срещнали с кредиторите си от миналото или онези, които са изплатили всичко до грош, - се препоръчва направо да служат на Братството - конкретно, но необвързано. Там не само че не се препоръчва, но не се и разрешава копаене надълбоко в една връзка и служене само на едно същество, едно семейство. Те непременно трябва да служат последователно на онези, които Бог им изпраща; при които Бог ги праща.
           А има и елохими, които се познават по това: с най-близките си, заедно, те служат на другите. И тогава силата на Бога преминава изцяло в тях, тъй като сърцата им са напълно, абсолютно, необозримо съвършени: едното в тях не е в конфликт с многото, нито многото - с едното. Като срещнете такова божествено семейство не разтърквайте очи, мислейки, че е халюцинация, сън, а се запретнете и вие да срещнете онази своя съвършена половина, която ще се радва на връзките ви с останалите любими и скъпи създания на Отца.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.