Книга 6

29.ІV.121(1985)г.
София-Изгрев
 
АТМА, АТМАН И ТОТ
ЖЛО / ДК (Отлòниус)
 

Интерпретации на Тот, Атма и Атман в интернет

 
 
          Зоната на Крил представяш ти - има такова поле, назовано още “пределът на съвършенството на супервселената”. Истината се отлива в съвършена красота. Оттам черпи смисъл и твоят дух, Пълководецо на имащите и Благодетелю на нямащите. “Най-усъвършенстваното острие на реалността, най-крепкият резец на приказната школа, наречена Мъдрост на Красотата и Красота на Мъдростта”, Отлóниус - това е твоята формула и твоето име в пределите на супервселената.
 Отлóниус не значи само това, но се превежда и със следното значение, вече на равнището на ултра-вселената: “ Усмиряване на самомнението до микро-размерите на преклонението”. Ако няма по-мощен повод за преклонение, ти можеш да благоговееш и пред по-слабия, понеже природата ти е съзиране на малкото добро, на малката истина, на малката красота навсякъде, дори и в блатото. Това обаче не е още напълно пробудено в теб, понеже си в първия цикъл на триделната фуга, който изисква култ към тоталното съвършенство.
   Определеността на Битието, определеността на Истината, определеността на Хармонията - това най-силно иска да постигне и носи на човечеството душата ти. Супервселената - най-високото поле, полето на Атма - не може без определеност. ”Атман” значи “Съвършен Дух”, Носител на Действие, Пръв над Първите и най-преден, най-отговорен. Това изисква пълна определеност на решението, тотална яснота на плана. Някои смесват Атма с Тот, приписвайки на Атма импулса, но импулса само Тот го владее. Атман обаче е най-съвършеният, най-чуткият доловител на импулса и същевременно неговият най-адекватен реализатор. Това обаче изисква усет не само за самия импулс, но и за начините, по които той може да се въплъти във форма.
 “Отлониус” произлиза от “Атмониус” - този, който е самият връх на Атма. Атмониус обаче няма онова, което си ти - резèрвата към неистината, в името на Истината. Това не е отрицателна оценка за твоята монада, а напротив, една от твоите най-важни служби в Битието. Ако Атмониус беше Отлониус, то твърдостта на абсолютния му, свръхиглен триединен връх, нямаше да бъде абсолютна.
 Колкото и да обяснявам, това е много трудно. “А”-то омекчава нещата, с цел те да станат достъпни, но “о”-то ограничава Абсолюта в рамките на допустимата фактология. “О”-то има за цел да ограничи част от Абсолюта и да създаде условия, в които Той да се определи като логическа или естетическа кристализация. Това обаче чисти кралските, широки размахи на Абсурда, с които Абсолютът си позволява да бъде съпричастен и почти равнобожествен с Тот. По-ограничените функции на “о”-то от “А”-то се дължат на неговата затвореност, но само там животът може да бъде опазен в целокупното му съвършенство от супервселенски тип. Абсолютът на “А”-то ограничава съвършен триъгълник, но остава свободно битие за фантазията, абсурда, прищявката, а това значи - и за божествената грешка.
          Хипервселената не е като супервселената - в нея възможността за грешка носи:
1.    възможност за по-голямо съвършенство;
2.    смирение и прошка;
3.    педагогическо майсторство.
И супервселената има такъв метод - Атман също го употребява, - но сложността на основната му подбуда не е лесна за едно кратко обяснение.
От всичко това сега искам да сумирам и интерполирам казаното така: Отлониус се резервира по отношение на несъвършеното, с цел да поднесе на супервселената абсолютни образци на съвършеното. Това обаче Атман го приема като съставна част на пълното съвършенство, а не като пълно съвършенство. Пълното съвършенство изисква отворен цикъл, т.е. врата, отворена за вторжение (нахлуване - б.п.) на асиметрията и диспропорцията, на слепотата и глупостта, на порока и падението. Има много сериозни основания за товаАко силният стерилно е силен, то по-силен е силният нестерилно, понеже борбата с тъмнината означава тренировка. Ти, прочее, го можеш това, само че още не си си поставил за цел да гледаш като артист на комедията, породена от грешките на духове и хора. Тогава повече ще се смееш, отколкото ще се чудиш на техните несъобразности.
Амот, амот, амот! 1
Запомнете този термин - ще го тълкувам за теб следващия път.
_________
1 На 5.ІІ.2003г. бе поискано уточняване от Елма на този текст поради неговата нечетливост в ръкописа - и в 17,02 ч. Той даде три различни думи, но каза те да не се записват, за­щото са глъбинни значения на личната формула на Отлониус и могат да бъдат опасни за него. Затова си остава една и съща дума три пъти - б.п.
 
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.