Книга 25


24.I.132(1996)
Бургас - Изгрев
 
ТРИТЕ СЪВЕСТИ
(ЖЛО / ВК)
 
 
 
18ч.12м.21с.
 
- Съвестта на монадните извори се нарича “Раз­познаване на Словото”! Животът е Живот, а не уми­ране, само при наличие на съвест.
Съвестта на съвършените в духовния свят е нещо различно от съвестта на съвършените в Бо­жествения свят. Както съвършенството в суперв­селената е поведение с връх, така и съвестта там е "свяст" - съвършена съвест и воля за постигане върховете на съвършенството. Както съвършенст­вото в ултравселената е взаимно вършене на не­щата по стъпалата надолу на служенето и само­жертвата, така и съвестта там е постоянна об­мяна на вести едни за други, постоянна взаимна нас­лада в Пътя на Познанието и постоянно отстъпване на съвършения, когото обичаш и любиш - той да води нещата по-често, отколкото ти. И в ада има съвършенство, но там стремежът е точно обратен: там адският дух иска да е по-съвършен от другите; да не обменя сведения и познания, освен за да се прослави или да ги продаде; той да води, а не него да водят по пътя на неговата представа за съвършен­ство.
На теб, Меолина, която имаш духовна и Божест­вена съвест, Бог сега подарява най-силното: Трой­ното Щастие. Физическата съвест иска да посегнеш и да вземеш и трите цветя.
 
 
При всички смъртни, и Трите Съвести са потънали в Градината на Забравата. Тук са вкаменени и зеленясали, но даже и така са по-живи и прекрасни от всичките ни пусти илюзии.
 
Запомни, че трябва да направиш хороскоп на новоражда­нето ти именно за това време: 18ч.12м.21с. на 24.І.132г.
Този "РОД" (ръкопис за обична душа) е самият единствен оригинал, и той е лично за теб. Желателно е да направиш ръкописно копие от него за "ЦАРя" и да го пратиш на Кр. С твоята ръка, словосилата се възстановява напълно.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.