Книга 13

20.VІІІ.125(1989)г.
София - Изгрев

ЛИЧНА АСТРОФОРМУЛА НА ИНОКЕНТИЙ

Роден на 28.VІ.1979г. - 23,15ч., Ленинград

           
Добре дошъл пред Вратата на Ио-Колнар!
(в езерото се отразява съзвездието Рак)

6,17-6,35ч.

          ИЛАРИЙ! Божествено създание от елохимно ко­ляно, родено на звездата на Учителя – звездата–хипервселена от първа единствена величина. Тази звезда се нарича Елмаил. Тя се отличава с аб­солютно съвършенство, понеже прелива от бликаща нежност и доброта. Няма наука, изкуство, мъдрост и истина, недостъпни за елохима Иларий, тъй като елохимите раздават ласки, прегръдки и целувки! Хи­первселената – това е Проявената Любов; а който проявява Любовта, той не може да не бъде бликаща нежност, струяща благост, саможертва и свръхчис­тота. Онзи, у когото няма укор в очите, студ в сър­цето, отегчение в душата и отрицателни оценки в ума; онзи, който е океан от обич и космическа буря от проявена Любов, той се нарича Син на Бога и събрат на Христа! Затова ще му се даде да види входа на Ио-Колнар.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.