ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И )
КНИГА ДЕВЕТА

СЪДЪРЖАНИЕ:


227.1986.09.18 Корунд срещу диамант
228.1986.10.01 Бити, унижени и оскърбени
229.1986.10.08 Часът за работа настъпи
230.1986.10.09 Слушайте сега Розовото и Синьо Присъствие!
231.1986.10.10 Превърни се в пламък на Делото!
232.1986.10.11 Осияния за мира
233.1986.10.13 Покълване на Новото Човечество
234.1986.10.16 Учителят работи с трима
235.1986.10.17 Край на работата
236.1986.10.19 Сините състояния на душата
237.1986.10.28 Познай силата Ми!
238.1986.10.30 Среща на серафими
239.1986.10.30 Съвети за приятели
240.1986.10.30 Психични причини за херниите
241.1986.11.03 Коронно слово за тройката, двойката и единицата
242.1986.11.06 Определям дни на изпитания
243.1986.11.10 Коренно се изменя животът на Земята
244.1986.11.17 Методи за подмладяване
245.1986.11.21 Не апартамент, а къща
246.1986.11.25 Вие сте медарите на Учителя
247.1986.11.27 Кармични и психически причини за диабета и левкемията
248.1986.11.30 За послушанието, братския живот и проядеността
249.1986.12.01 Морна е душата Ми отново
250.1986.12.04 Осияния за Словото
251.1986 12.04 По силно от 1000 окултни университета
252.1986.12.04 Отговори на различни въпроси
253.1986.12.06 Христос може да ви говори по 24 часа в денонощието
254.1986.12.07 Сладко, но не крепостно
255.1986.12.10 Словото и събитията по света
256.1986.12.11 Имам Свои хора навсякъде
257.1986.12.12 Силата ти е в спонтанността
258.1986.12.14 Аз нямам по-добри работници от смазаните.
259.1986.12.14 Словото е радиостанция
260.1986.12.15 Сеячи, тласкачи и берачи
261.1986.12.16 Указания за работа със Словото
262.1986.12.18 Волтер е в България
263.1986.12.21 Словото е излишно без доброта
264.1986.12.21 Елма – и в компота...
265.1986.12.22 Пуснете я да слуша!
266.1986.12.22 А сега – на конете!
267.1986.12.25 Користно послушание и божествен риск
268.1986.12.25 Праната на Всичкото - и всеизгарянето
269.1986.12.29 Великото пренасяне на Словото
270.1987.01.01 Янтарно приветствие от лоното на Отца ни
271.1987.01.01 Хроин, хроин, охропан, боратонин
272.1987.01.01 Морийор от Испания – XVII век
273.1987.01.02 Променяне на себе си, а не на света
274.1987.01.03 За Словото, мравката и Божата микроба
275.1987.01.06 За камиона на фронта, дезертьорите и предателите
276.1987.01.07 Спасението не е твоя, но Моя работа
277.1987.01.08 Битови и психически вампири

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.