Книга 23


19.Х.131(1995)

СЛОЖНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Отговор на въпрос на Г.Д.

18,45ч
- Да се оперира ли бащата на Г.Д.?

18ч.51м.
- По въпроса за всички видове операции, с малки изключения, запомнете следните правила:
Първо, човек трябва да се оперира от мисълта за операция.
Второ, човек трябва да се оперира от страха, че ще умре. Щом Бог е избрал един ангел да влезе в главата ти като тумор, за да те освободи от зат­вора, ти трябва да се радваш на този ангел. Е, че не си живял правилно, че си се безпокоил, че си се прет­репвал от грижи и работа - това се зачита, щом като е за другите. Но дойде ли ти часът да се сбогу­ваш със затвора - пей и си свиркай! Няма по-щаст­ливо събитие от получаването на ново, младо тяло, ако човек не е мислил за себе си: в затвора старец, на портала - младеж…
Ако си мислил повече за ближните си, ще изле­зеш на свобода, но трябва малко да поработиш на общата нива, за да спечелиш пари за билет. Ще се върнеш на 33 години, не на 18.
Най-накрая, трябва да се оперираш от ми­сълта, че тази Земя, тук и сега, е нещо нормално. Няма какво да искаш да оставаш в една касапница, в една лудница, щом като Бог те освобождава. – "Ама кой ще се грижи за близките ми?..." - Който се грижи и за звездите да не паднат!
Сега Н. иска да препоръча гладолечение, соко­лечение и пр. В този случай, това няма да помогне. Такъв добър човек може да остане на Земята още, само ако промени понятието си за добро. Ако го про­мени за 1 минута - не тумор, не рак, ами цял кит ще изчезне от главата му точно за една минута… Про­мени ли понятието си за секунда - болестта ще из­чезне точно за 1 секунда! А Лормéн няма повече ли­мит да си мисли, че добро е правенето добро на близки и познати. И да се оперира, няма да има съ­ществен резултат, тъй като не се извършват трите най-важни операции, за които говорих в нача­лото. Пак ще си остане един обикновен добър човек, който не е добър към Словото, т.е. към всички.
Даже и да остане черупката му на Земята още някое време и да се мърда - това е повече хабене на време и енергия.
Сега казвам: Лормéн се намира в един силен стадий от еволюцията си, когато може да стане чудо. Ако в него се образува понятие за добро към Словото, т.е. към всички, той може да се спаси само за една нощ. Как ще стане това – не зная. Има неща, който и Аз не зная; Не ги знае и Отец, понеже мирът Божий е над всяко знание. Ако бащата на Г. усети само за миг този мир и почувства жажда за понятие за Слово, това е достатъчно. Тогава знаете какво да му дадете и какво да му говорите.
Същевременно, много болести на близките се явяват като предпазители - да не гръмнат децата поради това, че живеят с несродни души. Следова­телно, правете си изводите. Ако живеете с по-сродни души - поне от време на време, - вие ще от­режете пипалата на паяка и той ще падне долу. Това са странни за вас взаимовръзки, но Ние нямаме друг начин, по който да ви възпитаваме. Като ви заболи, почвате да мислите.
Сега не казвам да напуснете близките си, но ви казвам: живейте понякога и с близките по дух, за да спасите близките по плът. Докато не научите тия уроци, постоянно ще ви барабаним по главата. Нау­ката за присъствието и отсъствието се преподава от памтивека - и гробищата са доказателство, че вие още не сте я усвоили. А Бог няма да отстъпи - в това бъдете сигурни! Той отстъпва само на Мал­ките, които могат да отстъпват.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.