Книга 28


26.VІІІ.133(1997)г.
Бургас

МЯСТО И СЪЩНОСТ


Miguel Tio - Тройка

12,05
- Може ли да се приеме поканата на сем. З. да се живее и работи в тяхната вила край Москва?

- Не.

- Има ли шанс за самостоятелна квартира край Москва?

Даде се чертеж, който тук не може да се приложи.Това изглежда е симетрично допълнение към чертежа, даден от Учителя в една беседа, като направление за маршрутите ни от сега нататък. Трябва да се види дали дясната права не слиза към Кавказ.

- Наистина, дясната линия трябва да слезе в Руски Кавказ. По този начин ще намерите и върха, който е решаващата точка в задачата. Но засега Кавказ остава за по-далечното бъдеще. Ако Словото, Делото и Животът успеят в трите горни точки поне за 3-4 години, тогава може да мислите и за слизане в Кавказ.

- Може ли да се каже нещо за Г.М. от М.? Какви са перспективите за съвместен живот и работа с А.?

- Ширината трябва да е равна на дължината и дълбочината. Когато има трима души, които гарантират тия три мерки, може да се очаква слизането на Духа. Когато слезе Духът над Иисуса, имаше и трети човек - една сродна душа в женско тяло сред тълпата. Понеже Иоан Кръстител не прие широчината, трябваше да плати с главата си.
Тотвселената слиза на Земята! Това е Новото, което не знаехте. Повече засега не може да се каже.
Относно Патриарха и Жрицата ще дойде Слово друг път. Те се срещнаха, за да се събере в едно руският дух и да се филтрират юдейските сили за подвиг.
Не мястото, а същността решава проблемите. Първо винаги се прави опит на мястото, където се намирате. Ако той е успешен, има смисъл да се ходи навсякъде. Проблемът за Тройния Ритъм остава открит.
Няма повече кредит място, където стереотипите се налагат. Живеещите в една стая са само наполовина посветени. За истинско, предано ученичество, се иска спазване на Тройния Ритъм.
Фонът тук е нечист, затова прекратявам контакта.

Незабавно отваряме том с беседи от Учителя, и отдясно се пада мисъл за същността.

През последните дни в гр. Пловдив  бяха отворени 3 тома и за да се отговори на приятел дали една приятелка може да го лекува с църковни свещи. Най-прекият отговор бе, че само човек със здрави зъби до 120-годишна възраст има право да се докосва до нас и да ни лекува.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.