Книга 7

13.1.122(1986)г.
София-Изгрев

АЗ РАБОТЯ САМО С ТРОЙКА

ЖЛО / НИ, МИСъжалявам, но инструкции не давам трети път едни и същи. Определено е да ú помагаш, но само в определени от теб дни и часове. С това се отличава окултният ученик от обикновения човек: той не изоставя близките си, но се грижи за тях когато той каже, а не когато те кажат. По този въпрос сме се разбрали. Но има и нещо ново: с вашето събиране на една територия се начева пробуждането на сестра ти, понеже Аз работя само с тройка. Тя ще бъде преобразена и много добре ще се включи в духовния път; разбира се, при всички случаи никой не трябва да знае за Словото, с което вие работите - включително и тя.
Прогнозата се осъществи, понеже всичко негативно и положително, което съм предсказал, става при наличието на пусков момент. Сега е този момент! И когато причините отпаднат, отпадат и последствията. Физически, тя също ще се измени. Понеже не беше още готова, нямаше смисъл да се почва работа с нея досега.
 Всяко пряко контактуване на Мои проводници с когото и да е било ускорява неблагоприятните или благоприятните течения на живота му. Ако се беше срещнала с вас, тримата, преди днешния ден, фатално щеше да пострада. При настоящия космичен момент, срещата става вече възможна и благодатна. С нея обаче има още работа от страна на Майсторите по ремонта на самолюбивите. Страхът им за себе си, за съдбата си и пр. е симптом, по който се настройват и ремонтните работи. Щом изчезне тоя страх, няма нужда и от ремонт.
Словото има сила и в случая с М. - плодовете, определени от теб за нея, нека се облъчват продължително най-малко три денонощия от вашата работа със Словото. После ú ги посейте.
Моята десница има милост за нея!
Повече не питайте, тъй като ранното лягане трябва да ви е закон!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.