Книга 35


2.II.139(2003)
Пловдив


РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ КЪМ ЕЛМА

           
1.Що е проводник и що е изолатор на особени сили?
2.За песните на Учителя. По колко пъти да се пеят някои от тях за пробуждане на известни центрове в мозъка? Молим Източника да посочи по-важните и тези, които Той ще ни препоръча.
3.Молим за отговор по въпроса за кремацията при заминаване. Кое е правилното - погребване или кремиране на тялото? Защо?
4.Въпрос за уринотерапията - за или против? Как, кога и защо? Наистина ли е, че чрез нея се лекуват много болести?

Коментар на п.:

На тези въпроси, зададени от приятели, Елма не е отговорил, без да се знае за причините. От общи познания и по интуиция може да се предполага в какъв дух би отговорил, но не бива да забравяме, че новото, което дава, винаги е изненадващо. Така че предположенията по-долу са условни и твърде схематични. Ако има нещо, което вече е казал със сигурност, ще се предаде с нужния размер и цвят на шрифта:

1. Както е зададен въпросът, отговорът би бил многостранен. Понеже зависи какво значи "особени сили" – те могат да бъдат всякакви. Ако са добри, човек трябва да бъде проводник, ако са лоши, би трябвало да е изолатор на лошите. Но лошите хора, сами по себе си, са поводници на злите сили и изолатори на добрите. Някога дойде един киносценарий по договор със студия "Екран", за който бе даден хонорар. Там се трактуваше точно този въпрос – за проводници, полупроводници и изолатори на любовта и истината. Този сценарий потъна при обиските, но оригиналът му може да се пази в архивите на студията. Поръчителката бе една приятелка – известната Свобода Бъчварова.

2. Наистина, има дълбока и обширна наука за начините, по които се пеят от Посветениете из цялата вселена песните на Учителя. За нас засега е дадено и достъпно само това, което сам Той дава в беседите и лекциите Си. На друго ниво – нивото на вътрешните Му класове – протичат и до днес различни практики, които имат удивителни резултати: не само целебни, но и мистични и магични. Всяка песен е и ключ към пътуване в даден свят. Има още много тайни в тази сфера, но и тук може да се каже, че те не се разкриват на хора, които не живеят по Тройния Ритъм и с Тройновселенските Токове, при това в Ято. Случайните аури с които живеем или се преплитаме на нивото на принудата или принизения ни вкус, са плътна стена между нас и Небесната Школа. Тя обаче никога не е преставала да действа.


Възлизането на душите при огнено кръщение много прилича на един индийски празник, практикуван и от будистите в Тайланд: стотици книжни фенери се издигат нощем в небесата. Гледката е фантастична! В движение това е изумително, може да се види в:

3. Въпросът за кремацията на починалите остава да се изяснява – какво е казал Учителят за това и какво би казал Елма, ако отново проговори по класическия начин. Той и сега говори, но другояче. В някои случаи кремацията е от значение, за да се пресекат връзките с родовата карма и с духовете, които си фантазират, че са ни близки. Ако не знаем други начини или се налага екстрено, бързо прераждане, кремацията върши работа. При това положение обаче загубваме връзка с хората, които сме считали за близки, и вече никога няма да се преродим заедно с тях. Може да се срещнем на други полета или в други ситуации, но не и в роднинска връзка. В това има и плюсове, и минуси. Всичко зависи пак от волята на Бога – във всеки конкретен случай.

4. Веднъж Елма каза, без да се извинява за стила си: "Който не пие гореща вода и се каращисва с когото падне, а не с определените му от Бога, може да пие и пикнята си. И да му помогне физически, няма да му помогне по същество, докато не се отучи да яде след залез слънце и да пие студена вода и течности; и докато не разбере с кого трябва и с кого не трябва да се сближава."

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.