Книга 43

 

 

1494  04.07.2014 Из книгата на М.Димов „Децата пишат писма до Бога”16:19:10 до Р.В. Знаеш ли, че има една книга точно на тази тема: "Писма до Бога". Деца Му пишат много трогателни писма. Имам и един японски филм на тази тема. Ще чакам твоите с огромна радост и ще ги препращам по "пощата",  макар че те ще отиват и са отивали и досега до Него незабавно. Ето извадки от споменатата книга:

          Писателят от Рига Михаил Димов е направил уникално из-следване. Неговата книга "Децата пишат писма до Бога" не задължава и не призовава... Просто авторът е намерил най-добрия начин да види света през очите на децата. Това са и техните страхове, и радости, болки и обиди. Едва ли би могло да се зададе друг подобен въпрос, на който да се получи абсолютно честен отговор... Повод да напише тази книга станала една командировка в чужбина, когато авторът обърнал внимание на публикуваните в един вестник писма на американски деца, откъси от книгата "Децата се усмихват на Бога". В тях децата сякаш разговаряли с Бога и тогава му идва мисълта: "А какво биха казали нашите деца на Бога?" И авторът измислил три въпроса: За какво би искал да попиташ Бога? Какво би искал да разкажеш на Бога? За какво би искал да помолиш Бога? С тези въпроси той тръгнал по училищата. - Аз се обърнах точно към любимите учители на децата - разказва авторът. И ги помолих колкото могат по-внимателно, грижливо, ненатрапчиво да зададат въпросите. Ако го бях направил аз сам, разбира се децата биха го възприели по друг начин: ето, дойде чичко писател и трябва да се отговаря с някакви стандартни фрази. Реших да задам своите въпроси на деца от 7 до 12 години, защото по-големите са вече по-меркантилни, а по-малките не разбират още такива въпроси. Разбира се, не всички директори на училища ме пускаха да вляза - защо трябва да бъркате в душата на децата? Но децата се оказаха по-талантливи от възрастните. Те отговаряха искрено, философски, дори с хумор. Мнозина може би не знаеха нищо за Бога, но интуитивно чувстваха, че това е нещо по-високо от родителите, по-високо от учителите. Учителите бяха във възторг от получените отго-вори, четяха ги в учителските стаи пред колегите си и ахкаха. Ето по този начин аз получих повече от 3500 писма. От тях подбрах най-интересните и ги включих в своята книга "Децата пишат писма до Бога".

 

Здравей, Господи. Как вървят нещата при тебе? Как живееш? Как си със здравето? - Ти си създал заповеди за възрастни. Ние измислихме заповеди за децата. Ти само ги попрегледай: 1. Щом вече си се родил, не пискай. 2. Не се отказвай от удоволствия, щом душата ти ги иска, нали тя е от Бога. 3. Не се пъчи от мързел. 6. Задоволявай се с малко, понеже и ти самият си още малък. 7. Не погубвай природата - ти ще лежиш в нея. 8. Не се обиждай на възрастните, радвай се, че има още да живееш и живееш. - Женя, 2 кл.; Кой духа вятъра? - Алик, 1 клас; Не­бето е синьо, когато си в добро настроение ли, Господи? - Надя, 3 клас;  А Ти обслужваш ли и другите страни? - Толик, 3 клас; Е, добре де, Господи, мен щъркелът ме е донесъл на моите родители, а вместо него кой ни прави? - Олег, 3 клас; А Ти какво образование имаш? - Зайга, 2 клас; Може ли да не умирам, а? - Юля, 1 клас; А дето продават свещи в църквата, това Твоят бизнес ли е? - Толик, 2 клас; Аз прочетох, че Христос е евреин, но нали той е Твой син? Тогава какво, и Ти ли си евреин? - Ася, 2 клас; От кой момент може да се смята човека за възрастен? Когато не се бои от инжекции или когато му харесва Светланка? – Марик, 3 клас; Защо през пролетта, когато ве­чер Ти включваш звездите на небето и духаш с топъл вятър към Зе­мята и наоколо е тихо-тихо, ми се иска да плача?... - Наташа, 2 клас; Католиците си имат един Бог, мюсюлманите - друг, юдеите – тре-ти, лютераните - четвърти, православните - пети. И там колко общо сте?... - Игор, 4 клас; Господи, а къде е сега Христос, с какво се зани­мава? - Стела, 2 клас; Защо отначало хората се влюбват, а после тихо плачат? - Андрей, 4 клас; За да ми простиш греха, отначало трябва да съгреша ли? - Петя, 1 клас; Дядо Боже, а Ти моята душа ли си ми поставил - или на някой друг? - Стасик, 2 клас; Значи, ако аз съм разбрал правилно еволюцията, Ти си създал Адам и Ева, а по-нататък човекът е произлязъл от маймуната? - Сергей, 3 клас; Защо отглеж­дат човека с години, а после хоп - и той вече е мъртъв? - Вася, 2 клас; Ето, светът ще свърши и ще започне друг, така ли? - Гарик, 3 клас; Ти какво мислиш, ние ще имаме ли нормален свят най-после - или не!? - Света, 3 клас; Кога е започнала любовта на Земята? - Катя, 4 клас; Космосът има ли начало и край, дясна и лява страна, горе и долу? - Ваня, 1 клас; А Ти как си се появил на света? - Альоша, 1 клас; Може би мога да Ти помогна с нещо? - Света, 2 клас; Кажи ми под секрет, обича ли ме някой? - Анзор, 3 клас; А в Библията всичко ли е истина? - Вика, 3 клас; Ти защо поиска да направиш Земята? - Андрей, 4 клас; Господи, хайде да бъдем приятели! - Федя, 1 клас; Ох, Господи, ама аз защо съм така устроена? - Алла, 3 клас; Ти как сам виждаш всичко едновре­менно? - Стасик, 2 клас; Ти си дал на хората болести за инжекциите ли? - Ося, 2 клас; Как да живея, че всички хора на света да бъдат щас­тливи? - Лиза, 2 клас; За какво е нужен животът; а ако е нужен, защо хората умират? - Костя, 2 клас; За какво съм нужен на планетата Земя? - Олег, 2 клас; Какво щеше да има на Земята, ако Адам и Ева не бяха нарушили Твоята заповед за ябълките? - Валентин, 4 клас; Бих искал да знам какво е набелязано при Тебе: още едно наводнение - или Земята ще изгори с огнен пламък? - Кирил, 4 клас; Аз се родих, пог­леднах, а светът е вече толкова зъл, жесток! Андрей, 4 клас; Ти смееш ли се понякога? Плачеш ли? - Олга, 3 клас; Ти щастлив ли си? - Евелина, 1 клас; На какъв език говорят душите? - Рая, 4 клас; Колко са вярващите сред вярващите? - Зоя, 4 клас; Мама каза, че насън аз съм плакал. Ти не помниш ли за какво си говорихме с Тебе? - Игор, 3 клас; Може ли понякога да ти се присънвам? – Валера, 3 клас; Ти в какъв вид живееш? - Ерик, 4 клас; Направи така, че лятото да дойде завинаги. - Жора, 4 клас; Дай здраве и щастие на мама, баба, чичо Федя, чичо Саша, чичо Боря... и на другите ми бащи. - Никита, 2 клас; Направи така, че през втория си живот да се родя във Франция и да бъда момче. - Кира, 4 клас; Прости на всички, които не са кръстени, и на мен заедно с тях. - Филип, 3 клас; Мили Боже, вземи ме обратно, тук е толкова скучно! - Вася, 2 клас; Когато умра, не искам нито в рая, нито в ада. Искам при Тебе! - Вера, 3 клас; Изпари моите грехове! - Толик, 3 клас; Хайде да се срещнем преди смъртта! - Юра, 2 клас; Покажи се, моля те, на целия свят! - Алла, 2 клас; Покажи ми как Ти ме обичаш. - Ерна, 2 клас; Бих искала да дойда при Тебе на гости вкъщи. За една седмица... - Алена, 1 клас. Вземи ме при себе си в Русия. - Павлик, 2 клас; Аз бих искала да имам рожден ден не веднъж, а пет пъти в годината. Не за­ради подаръците. Просто ще виждам повече пъти татко. - Нина, 2 клас; Искам да имам крилца! - Ивона, 1 клас; Изпратѝ на Земята своя Син. Ние няма да го разпънем. - Павлик, 3 клас; Хайде да се уговорим, Господи: аз вярвам в Тебе, а Ти - в мене. - Ляля, 2 клас; Дай ми лична молитва. - Игор, 3 клас; Научи моите врагове да прощават на своите врагове. - Гера, 4 клас; Спасявай хората не от грехове, а от самота. - Сергей, 3 клас; Аз написах стихове. Те са срамни. Аз никому не ги по­казвам, но на Теб, Боже, ще ги покажа. Ето ги: Възрастните плачат със сълзи. Възрастните плачат с очите. Малките плачат със сър­цето, Малките плачат с живота си. Но ако възрастният  плаче като малките, значи той плаче наистина. - Марик, 4 клас; Пиша Ти от ин­терната. Интернат - това е място, където изпращат децата заради лошото поведение на родителите. - Ария, 4 клас; Кога все пак ще дойде за втори път Иисус Христос? Нали трябва хората да се под­готвят, че да не стане като при първото му идване? - Алина, 4 клас; Прости ми за всички грехове. Знам, че съм направил много, но не знаех, че Те има. - Шурик, 2 клас; Уважаема Татяна Ивановна, на въп­роса, поставен от писателя Димов "За какво би искал ти да помолиш Бога?" мога да отговоря: "Това е моя тайна и аз нямам намерение да я разгласявам." С уважение – винаги на Вашите услуги...- Х. 4 клас; Же­лая Ти всичко най-хубаво в живота! - Стьопа, 1 клас; Не се страхувай, Господи, аз съм с Тебе! - Андрей, 1 клас; На мен ми се струва, че Ти вземаш нашите талантливи хора по-рано при себе си, защото те и на Тебе също ти харесват. – Остап, 3 клас; Направѝ ме на вятър, за да пътешествам по върховете на дърветата. - Славик, 3 клас; Ех, да имах Твоите възможности!... - Олег, 2 клас; Децата трябва де си имат свой Бог. Едно славно, добро Богченце! - Саша, 3 клас; Аз съм лош, но нека хвърли камък по мене който е добър. Само, тфу-тфу, Ти не хвърляй! - Вячеслав, 3 клас; Аз Тебе те уважавам заради вярата Ти в човека. - Игор, 3 клас.

 

1495  04.07.2014 Ако някой ден ти напиша такова писмо, трябва да ми отговориш, защото аз ще те сливам с Него. 16:46:03 от Р.В. За "Писма до Бога" не съм чувала, не ми е попадала... Ако някой ден ти напиша такова писмо, трябва да ми отговориш, защото аз ще те сливам с Него. На мен най-голяма радост ми носят беседите на Учителя... Приятна лятна вечер с аромат на бяла роза и светлина на светулки!...

 

1496  04.07.2014 Дали Някой ще ти говори директно не знам, но все пак е казал: "Където не съм Аз, съм пак Аз!” 17:55:57 до Р.В.: Колко поетично за розата и светулките! „Разговори с Бога” на Уолш съм изчел всичките 7 книги, а може да има и още. А фил-ма гледала ли си по тях?  Нищо по-хубаво и по-важно от бесе-дите на Учителя! Аз ще ти отговарям от все сърце; дали Ня-кой ще говори директно или не не знам, но все пак е казал: "Където не съм Аз, съм пак Аз!"...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.