1.03.2021 г. 12,53 ч.

 

ПАК НА СЪЩАТА ТЕМА : : ЗА ОБИЧТА ОТКРИВАМЕ 42204 резултата от 3387 беседи. ЕТО САМО ЕДИН ОТ ТЯХ: "Някой казва: „Аз ви обичам“. - Как? Както котката обича мишката; или както вълкът – овцата?..." (Житното зърно, 5.04.1914)

- Съществуват безброй представи за любовта и обичта, повечето от които – егоистични. В нашата зона с център Земята – общо 60 милиарда. Почти никой не се сеща, че любовта и обичта могат да бъдат И ИЗКУСТВО, НАУКА. Точно на това се мъчат да ни научат мъдреците. Всъщност, тия два извора на живота са нещо много повече от изкуство и наука: всеки от тях, всъщност, би трябвало да бъде ДОБРОТА. Откъм лицето си ДОБРОТА, откъм гърба си – БУДНОСТ. Понеже вълците обикновено се нахвърлят откъм гърба върху жертвата си и остават там, докато си свършат работата. Има и добри вълци, но това е друг въпрос. ИМЕННО НА ТОВА ПРАВИ ОПИТ ДА НИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ И ЕДИН МЪДРЕЦ ОТ РУСИЯ: че истинската обич е ИЗКУСТВОТО ДА БЪДЕШ ДРУГИЯ. Тоест, да изхождаш от нуждите на ДРУГИЯ, а не да си представяш, че като му натрисаш собствените си нужди и представи за любовта и обичта, удовлетворяваш НЕГОВИТЕ. Дори и да го купуваш с цялото злато на вселената и на предаността, той може да си умре от жажда, понеже реално има нужда от ДРУГ ВИД вода, не точно твоята. В началото и двамата сте си мислили, че именно това е водата, но после се оказва нещо друго. И това важи не само за чувствата и битовите навици, но и за идеологиите, за идеите, които ни продават егоистите. Даже и тия, които не са търговци и ни ги подаряват, колкото и да са умни и да си мислят, че ни правят добро, по този начин пак ни дебнат откъм гърба. Повярвалите във фалшива наука или идеология са като щастливите обители на райовете за тлъстеене – щастливи само до Коледа. Даже тази участ – само няколко мига на ужас и болка от ножа преди празника на Христовото милосърдие, или острието на касапина през гърлото на агънцето в името на св. Георги е милиард пъти за предпочитане пред нескончаемото треперене под властта на господаря, който цял живот си ни употребява когато и както си поиска.

 

 

01.03.2021 г. 15,07 ч.

 

ДА НЕ СМЕ В СИСТЕМА Е АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНО – ТОВА ГО МОЖЕ САМО АБСОЛЮТНИЯТ ДУХ. Въпросът е каква система сме избрали. Ако не избрем, смъртта ни е неизбежна. Ако изберем лошата – също.

УЧИТЕЛЯТ: „Когато едно колело се движи, то събужда движението на друго. Вие някой път мислите, че можете да бъдете свободни. Някой човек, който ви обича, е като зъбчато колело. Той, като се за движи, и вие ще се движите. Вие мислите, че като някой ви обича, сте свободни. - Може да бъдете свободни, но като ви закачи и един зъбец от колелото, не сте свободни - закача ви една тангента. Tова е тангентално положение. Тангенталното положение е любовно положение, даже и при един /зацепен/ зъбец. Този зъбец, като ви хване, вие не сте свободни - вие се движите. Тангентата - това е любовна работа с ЕДНА врата. “ (1942.08.14м.Две врати)

- ВСИЧКО В ОРГАНИЗМА НИ, КАКТО И В ЖИВОТА ВЪОБЩЕ, Е СИСТЕМА ОТ ВЗАИМОЗАВИСИМИ ЕЛЕМЕНТИ. Въпросът е дали да ръждясваме някъде, защото не искаме да бъдем в система или да не бъдем водещи, дали да сме в система на Доброто, па макар и най-малкото винтче в нея; дали да сме в система на злото. Въпросът е в кой случай ще сме вечно яки и блестящи, в кой ще се изроним нарочно, понеже не искаме да унищожаваме и или да ни унищожават по тяхна воля.

 

 

1.03.2021 г. 08,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта е с една врата, обичта е с две врати. Христос казва: „Всеки човек, който не влиза през вратата на кошарата, всеки човек, който не влиза през вратата на любовта, той е крадец и разбойник!“. Който влиза през вратата на любовта и излиза през вратата на обичта, ТОЙ Е ПРИЯТЕЛ. Който не влиза през вратата на любовта и не излиза през вратата на обичта, ТОЙ Е ВРАГ - НИЩО ПОВЕЧЕ!“ (1942.08. 14м.Две врати)

ЦЯЛАТА БЕСЕДА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОУЧИ МНОГО ДОБРЕ и да се разберат обясненията за разликите между любовта и обичта и за колаборацията им. Какво значи влизане през вратата на любовта и излизане през вратата на обичта? Кога някой се смачква астрално или ментално, а друг се пръсва? На какво заприличват хората, които не влизат през първата врата; и на какво ония, които не излизат през втората? Стои Човекът на кръстопътя на вековете с протегнати ръце, натежали от даровете на Вечността. Моли преминаващите: „Вземете си безплатно, нищо не ви искам в замяна, ще ми си откъснат вече ръцете!“ Всеки обаче минава край него като сомнамбул, вторачен в някаква своя близка или далечна химера. Не ще да влезе през вратата на любовта. Друг пък е влязъл, но не иска да излезе. Набъбва, вони, тлъстее астрално. Има куп нахалства и претенции, започва да отравя и себе си, и тия, които си мисли, че обича и че те ще го обичат безкрайно при това му поведение.

 

 

2.03.2021 г. 17,05 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ние наричаме „свободни“ онези, които нямат „къщи“, т.е. които живеят вън от телата си. Ние наричаме умрелите хора „СВОБОДНИ“. (1942.08.16н.На зазоряване)

ВЕЛИКОТО ЩАСТИЕ ДА УМРЕШ, ДА СЕ ОСВОБОДИШ! Твърди се, че днес умират много повече хора, отколкото преди. И така да е - какво по хубаво от това ДА СЕ ВЪРНЕМ У ДОМА? И КАКВО ЗНАЧИ ВСЪЩНОСТ "УМРЕЛИ ХОРА", СПОРЕД УЧИТЕЛЯ? ЕТО какво казва:

Умрелите за Христа са умрели с радост - и техните имена са записани горе. Има два вида хора: едни, които са умрели-живи, а други, които са живи-умрели. Днес има хора, умрели поради нямане на любов. Казва някой: „Аз не мога да любя...“ - Казвам: МЪРТЪВ си, затова ще мълчиш! Ако ние не мислим, ако ние не чувстваме, ако ние нямаме воля, ние се раждаме УМРЕЛИ. Човек, с когото не можете да живеете добре, е умрял. Да оживее умрелият, това значи да дойде ЛЮБОВТА - СМИСЪЛЪТ на живота! А сегашните хора живеят между умрели. Случва се, че отношенията между вашите близки се прекъсват и приживе. Тогава, и като живи, хората пак са умрели едни за други. Докато човек има идеал, докато има един възвишен стремеж, той може да постигне всичко. Каже ли, че всичко е на земята, че никакъв идеал няма и не трябва да се търси, този човек е мъртъв. Хора, които разсъждават по този начин, са съвършено умрели. Какъв идеал може да съществува при такова материалистическо схващане на нещата? /Има и религиозни-умрели, понеже нямат никакъв ум. Какъм ум е този?/ - Хората ще ви считат за светия, а пък вие сте умрели от недоимък на ума... Любовта изключва всички догми! Следователно, установените възгледи за нещата не са нищо друго, освен възгледи на умрели хора. Стари идеи, умрели идеи, навици, привички - на всичко туй ще му теглим една кибритена клечка, че да не остане ни помен от тях! Едни хора говорят за деление, но ние вървим по закона на разклонението. Делението произвежда смърт, а разклонението е процес на великия живот, който работи в света. Тъй че, когато хората започнат да се делят, аз мисля, че са умрели. Когато двама приятели се разделят, разделили ли са се силите, които са действали - или са престанали да действат? Ако са престанали да действат, те са умрели и двамата.

 

 

2.03.2021 г. 19,29 ч.

 

ОБИКНОВЕНО НИ ТРЯБВАТ СТОТИЦИ ПРЕРАЖДАНИЯ, докато се издигнем до еволюцията на едно експериментално куче с разпран корем. ВСЕКИ ЖИВОТ се питаме: „Защо се разпадам толкова бързо?“. За разлика от Хомо сапиенс, кучето е интелигентно и си създава условен рефлекс само за няколко дни, а не за стотици и хиляди години като нас. ВИЖДА връзката между причина и следствие.

УЧИТЕЛЯТ: „Какво представлява човекът? – Сбор от милиарди малки душички или същества, които се съгласили, в името на Божията Любов, да влязат в човека и да работят за него, да му дадат израз на ЧОВЕК. Те са пожертвали живота си за него, станали са негови слуги, и като не ги разбира, той казва: „Какво нещо е тялото? – Нищо друго, освен машина...“ Някои религиозни гледат на тялото като спънка за духовния живот на човека и казват: „Не ни трябва тяло, можем да се освободим от него. За нас е важна душата, която е огъваема, подвижна, вездесъща“. - Колкото и да е голяма, тя присъства едновременно във всички клетки на организма. Душата може да се смалява и увеличава според нуждата. МАЛКИТЕ клетки създават голямото тяло. Като погледне тялото си, някой се запитва с какво тяло ще дойде в бъдеще. - Не е важно с какво тяло ще дойде човек на земята, важно е с колко душѝ ще дойде, с какъв брой. Ако дойде с по-малко души от тези, които сега влизат в тялото му, той никога няма да влезе в рая. Доказано е, че на лошите и престъпни хора липсва нещо. Значи, във всеки живот малките души ги напущат една по една. Те започват да приличат на празни кошери. Пчелите ги няма, а кошерите остават. Когато душите разберат, че някой човек не изпълнява Божията воля, те казват: „Този човек няма да се оправи - да го напуснем, нека да си научи урока!“. Човек усеща, че нещо изчезва от него, и той остава сам. Това състояние на самота го плаши, той се усеща вътрешно изоставен, осиромашал. Докато малките душички са в човека, той е радостен и весел. Щом го напуснат, той става скръбен, започва да се оплаква от живота си, докато един ден си замине“.(1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

2.03.2021 г. 22,21 ч.

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩАТА ТЕМА, ТУК ЩЕ ПОВТОРИМ ЕДНО ЛЮБОПИТНО ИЗЧИСЛЕНИЕ. То някога се наложи поради публикациите на един наш уважаван професор (мир на душата му!), който се подиграваше публично с „глупостите“ на Петър Дънов. Откриваше в беседите му стотици „такива пълни идиотщини и глупости“ и ги обнародваше като цитати с отправки, но без контекст и възможност някой друг да се изказва по въпросите. Едва ли и при него това е било партийно поръчение – той беше един от най-големите умници с международна известност и открито бичуваше и властта.

НАИСТИНА, ЕДИН ОТ ЦИТАТИТЕ ЗАТРУДНИ И НАС – КОЛЕГИЯТА ОТ УЧЕНИ, КОИТО ОБСЪЖДАХМЕ ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „ПРОБЛЕМНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ“ - ТАЗИ ТЕМА ФИГУРИРА И В НАШАТА ЦИТАТНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЛОВОТО ПО ТЕЗИ, АНТИТЕЗИ И СИНТЕЗИ. Почти дословно, мисълта звучи така: С ВСЯКА ВЕЧЕРЯ СЛЕД ЗАЛЕЗ-СЛЪНЦЕ, ЧОВЕК СЪКРАЩАВА ЖИВОТА СИ С 10 ГОДИНИ. Въпросният професор се превиваше от смях и с основание казваше, че ако това беше вярно, човечеството е трябвало да се е самоизтреби още от зорите на първобитния строй, и то още при първата цицка, от която си дръпва всяко бебе от мама вечер или нощем...

ТОГАВА ЕДИН ОТ НАШАТА КОЛЕГИЯ, който не е бил зле с математиката още от началното училище, каза, че си спомня едни стандартни задачи, на които ги е учила учителката им тогава, за да им създаде понятие за алгоритъм и да ги научи на абстрактно математическо мислене. Той каза: „Има ли в беседите изказвания на Учителя, че Прридодата е програмирала човека да живее не 90, 10 или 120 години, какъвто предел Той сочи много често, а много повече. Всички отговорихме в един глас, че такива изказвания ИМА и един цитираше 500 години, друг 1000, трети няколко десетки или стотици хиляди години в едно тяло на земята. А сме чели в беседите, че човек може и да бъде практически безсмъртен в този вид и че такива хора съществуват на Земята и до днес. Това не е безизвестно и в Хималаите, и на север, и на запад – и т.н. Съвсем друг е въпросът, че този вид безсмъртие днес не е идеал на нашата Школа, въпреки че и в нея има живи физически хора още от създание мира. Ако някой е ученик на Учителя, а не на егото си, той никога няма да отрече един проверен факт, а какви са основанията на Бога и на този вид вечно живи в едно тяло Посветени, това не е наша работа.

И ТАКА, СПРЯХМЕ СЕ НА ЕДНО ВИРТУАЛНО ИЗЧИСЛЕНИЕ по най-елементарен алгоритъм и най-елементарното аритметическо мислене още от началното училище, недостъпно за споменатия приятел-професор с не знам колко доктората на науките и колко още академически титли и международни признания. Съставихме следната задачка, лесна даже за децата от детската градина: „Колко века би трябвало да живее човек в едно тяло, за да може, ако вечеря след залез слънце всяка вечер докато е жив, животът му да се съкращава с по 10 години при такава жестока токсикация ежедневно, даже и да е вегетарианец или растителен суровоядец, докато се спадне до нищожните 60, 70, 80, 90 или 120 години?“

НИЕ ВЗЕХМЕ ЗА БАЗА 120 ГОДИШНАТА ВЪЗРАСТ, понеже тя е „класика“ в беседите на Учителя - като един минимум за човека на сегашната му степен на еволюция и при сегашните му битови и социални навици. ТУК НЯМА ДА СЕ ОПОВЕСТЯВА ТОВА ЕЛЕМЕНТАРНО ИЗЧИСЛЕНИЕ И РЕЗУЛТАТЪТ МУ, ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОГАВА ВСИЧКИ ДО ЕДИН ДОЙДОХМЕ ДО ЕДНО И СЪЩО ЧИСЛО – всички имахме завършено начално образование, а някои и малко повече... Да видим сега, ако някои от вас го направят, дали отговорите ще се съвпаднат... Както пише в елементарната алгебра за деца, намерете на колко ще е равно „х“, за n=365-52 вечèри годишно, ако някой се е засилил да спазва поста в четвъртъците вечер. Разбира се, съобразете се и с високосните години. Ние имахме спор дали да не я решим и за т=365-104, тъй като не се яде и в петък сутринта и затова тогава подмладяването става двойно по-бързо красиво...

ВЪВ ВЕСЕЛИЯ НИ ВИРТУАЛЕН РАЗГОВОР ТОГАВА ЕДНА ПРИЯТЕЛКА ВЪЗКЛИКНА, ЧЕ ТОЛКОВА МНОГО ВЕКОВЕ ЖИВОТ ТРОШИМ САМО ЗАРАДИ ЕДНАТА ВЕЧЕРЯ ВСЕКИ ДЕН СЛЕД ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ – „Ами по колко още стотици и хиляди показатели ние, заблудените хора, газим лехите с лук на живота си?...“ - каза тя. Ако почнем да ги изброяваме и ги включим към известните в задачката ни, и 100 латински и други азбуки няма да ни стигнат на първо време... С колко още милиарди или квадрилиони години ще удължим живота си, ако вземем да спазваме насериозно законите, които ни изясняват Науката и Словото?... Смехът си е смях, но въпросът ѝ имаше железно основание. Чудесната ни вечер на смеха и на елементарната алгебра преди повече от 40 години не мина и без два инцидента. Но ние накрая с облекчение разбрахме, че вторият инцидент е туширал прекрасно негативите на първия. Първият се състоеше в това, че всички тази вечер си съкратихме живота с поне още 10 години, защото изпуснахме бързия влак от 10 вечерта за пътуване в границите на Слънчевата система, в който се качват заспалите до този много важен час. Вторият инцидент даже ни поуплаши да не се задави един приятел от смях и му простихме, че ни опръска всички, когато изведнъж със залп изкара храната от устата си... То се дължало на един разговор шепнешком между него и въпросната приятелка, която преди малко бе споменала за допълнителните лехи със сгазен лук. Той дълго време не се успокои и ни разказваше неразбираемо на пресекулки през сълзи защо тя го е била разсмяла толкова неистово. През цялото това време самата тя въобще не го чуваше и не ни виждаше, дълбоко съсредоточена в едно ново виртуално изчисление – напълно глуха за всичко наоколо до такава степен, сякаш от това зависеше животът ѝ... Това караше приятеля да се смее още по неудържимо, затова дълго време не разбрахме в какво се състои работата. Най-после ни изясни човешки, че тя била изчислявала с колко стотици или хиляди векове ще ѝ се удължи животът, ако поне една вечер в седмицата престане да спи с мъжа си и отиде да се наспи сама в другата стая... С колко ли пък щял да се съкрати неговият, ако тя реши да стори това и го направи; и дали пък той нямало да умре веднага, ако тя реши поне веднъж в месеца да ходи спи в друга къща...

ТА СМЕХЪТ НИ ТОГАВА КОМПЕНСИРА ЧУДЕСНО ЗАГУБАТА НА ГОДИНИ ПОРАДИ КЪСНОТО НИ ЗАСПИВАНЕ ТАЗИ ВЕЧЕР, ТЪЙ КАТО ЛЮБОВТА, ПРИЯТЕЛСТВОТО И ВЕСЕЛИЕТО ИЗГАРЯТ НЕПРИЯТНОСТИТЕ И СЪКРАЩАВАТ ВРЕМЕТО ИМ ТАКА, КАКТО ОГЪНЯТ ЯДЕ ХАРТИЯТА...

 

 

2.03.2021 г. 01,37 ч.

 

ДОПЪЛНЕНО И РАЗШИРЕНО ТАЗИ СУТРИН: 2 март 157 г. Който иска, да го прочете отново. Може да има още грешки - ще бъдат поправени. В 11ч.33м. редактирано още веднъж, а окончателно - в 12,21.

УЧИТЕЛЯТ: „Само светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит животът!“ (1942.08.14м.Две врати)

ТАЗИ ФОРМУЛА СМЕ Я ЧЕЛИ В КРАЯ НА БЕСЕДИТЕ МЕХАНИЧЕСКИ СТОТИЦИ ПЪТИ, възхищавали сме се безкрайно много от нея, но никога не сме се замисляли да я разберем в дълбочина.

ЕТО ЕДИН ОПИТ. Няма религия, учение, идеология или отделен човек, които да са лишени от собствена представа и свое понятие за истината. Всеки предлага или пропагандира СВОИ пътища към това, което счита за истина, освен ако не иска да представи лъжата за истина. Обаче малцина – само гностиците, а днес и истинските и чисти окултисти, които следват пътя на Светлата Мъдрост - имат по-голям шанс да повдигнат малко завесата на ИСТИНСКАТА Истина.

„СВЕТЛИЯТ ПЪТ НА МЪДРОСТТА“ има дълбоки корени още в учението на великия Учител Хермес Триждивеличайши - т.е., Учителя. Богове и богини на Мъдростта има във всички религии, но в „Тесния Път“ на Великия Учител през всички векове Посветените са разбирали, че БОГ СЪЩЕСТВУВА И КАТО МНОЖЕСТВО, А ЛИЧНОТО МУ ПРИСЪСТВИЕ В ТОВА МНОЖЕСТВО СА НЕГОВИТЕ ВЪПЛЪЩЕНИЯ ПОД ФОРМАТА НА ВЕЛИКИТЕ УЧИТЕЛИ. Всички те се синтезират в ЕДИНСТВЕНИЯ, ВЕЛИКИЯ, МИРОВИЯ УЧИТЕЛ. Само Той има правото и силата да им преподава Мъдростта, а те, от своя страна, да я предават на Учениците си в Универсума. Светлият Път на Мъдростта - това е ВЕРТИКАЛАТА, най-късият път към Истината. Всички останали, които се стремят към нея без Учител, еволюират бавно по спирала.

А ето и една от най-големите тайни, повтаряна неведнъж от Словото: само ИСТИНСКИЯТ Ученик може да ни заведе при Учителя, само УЧИТЕЛЯТ може да ни заведе при Сина, само СИНЪТ може да ни отведе при Бога. Ето защо, истинският Ученик има Христòва монада. Ученикът разпознава Учителя от пръв поглед, тръгва след Него БЕЗ ЗАМИСЛЯНЕ И НЕЗАБАВНО, влиза в Школата Му без колебание и присъства в нея както денем на Земята, така и нощем, горе на Небето. Тоест - на Новата Земя и в Новото Небе.

Бог, т.е. Словото, ражда Словото Божие само през ипостаса си като сато Син и ипостаса Си Учител – Учителя на всички Учители. Има и ипостаси-Тръби. Учителят е сам Бог в Своето Безкрайно Множество, а когато Го виждаме като богочеловек на Небето и на Земята, наричаме Го "Господ". Но тъй като Истинските Учители и Ученици са с искра от Бога, т.е. родени ОТ БОГА, те СЪЩО могат да раждат Слово Божие, понеже имат тази дарба от Баща си ПО НАСЛЕДСТВО. Истинските Учители се разпознават по това, че живеят във вечно съдружие, обичат се беззаветно и постоянно стават Учители не само на последователите си, НО И УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ЕДИН НА ДРУГ. Когато Божественото проговори през едного от тях, всички други Учители се струпват около него с безкрайно смирение и благоговение, сядат на чиновете си и започват да учат.

Същото става и с истинските Ученици. Те се отличават по това, че живеят и се учат като зърната на житото В КЛАС; като класовете – В НЍВА. С една дума - имат СЪУЧЕНИЦИ. Понеже са във Великото Училище на Живота, те са подредени в Божествена Йерархия, т.е. Нѝвата е на различни нивà в очите на Господа. Въпреки че земната жътва и малтретирането на житото е дело на Сатаната, в процесите на Нѝвата и направата на Хляба има и БОЖЕСТВЕНИ етапи и символи. Не е без значение, че Класовете се събират в Ръкойки, Ръкойките в Снопи, Снопите - в Кръстци и т.н. Това са все елементи от Божествените Братства и Съобщества, елементи от делото на Любовта и Смирението. Горделивият вълк-единак не признава нивà и Училище, освен когато е водещ, господар. Най-злият единак не признава дори собствената си глутница. Той търси овце, само за да ги изяде или да ги командва – да са вторачени в н е г о.

Както всяка точка в Хòлоса е способна да предава гласа и делата на Хòлоса не по малко вярно от самия Хòлос, така тя го предава и абсолютно уникално през себе си, както не е способна по същия начин нито една друга точка от безбройните Негови проекции. Значи, всички те проектират Абсолютната Истина без изкривяване на очертанията, обаче всяка има способността и правото да я предава със свои собствени оберистини, обертонове и оберцветове. Точно поради това, всяко божество, всеки велик Учитель, всеки ангел и всеки човекъ с искра от Бога стихва мигновено в захлас пред уникалния глас на Баща си, когато Той благоволи да проговори през някой от индивидуалните Си ипостаси, бил той вселена, звезда, човек, животно, някой дивен изгрев, тревичка, поток или някоя Божия микроба. Да! Има и Божии микроби! Те унищожават всичко, което не Общност и Любовь.

На Посветените отдавна имъ е известно, че освен индивидуалните нюанси на Абсолютната Истина във всяка отделна точка на Хòлоса, Когото славяните наричат Гòлос, т.е. Глас, те се отличават и по СИЛА на възпроизвеждането. Всяка точка, въпреки че е родена от Абсолюта, щом бъде посадена в утробата на Великата Разумна Природа, започва своята еволюция от нулата в УНИВЕРСУМА – във ФИЗИЧЕСКАТА вселена. Целта на всяка една от тях е да стане проводник и реализатор на ГЛАВНАТА мечта и цел на БОГА: да свали Царството Божие на Земята, т.е - В УНИВЕРСУМА. Да създаде свой собствен уникален рай в себе си и около себе си, но В ХАРМОНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с останалите точки от Хòлоса, всяка от които се старае да прави същото. Това удивително съзвучие на душите, които се обичат безкрайно и работят винаги заедно само с ЕДИН Диригент, се чува от Посветените на всички векове като „ВЕЛИКАТА ХАРМОНИЯ НА СФЕРИТЕ“. Когато Диригентът е невидим и вътрешен, те пак музицират в перфектен синхрон, понеже са хор и оркестър от виртуози.

И наистина, родените от Бога в Петото измерение са Човеци. В ултравселената или микросвета те са вихри и точки, т.е. „частици“, затова там са елементи на КВАНТОВАТА механика. Посеят ли се в БИОСА на Природата, те създават БИОМЕХАНИКАТА на Битието. Тамъ имат двоичен език и създават Определеното Битие. Словото го нарича "ясновселена". Тя се преде от Съпругата на Бога-Отца, наречена Пралайа, чрез линейните уравнения на божествената математика. Тя не владее несигурността и неравенствата като Мъжа си, защото мотивът ѝ е преданост, милост, грижа, протекция и сигурност. Все пак, ИМА малко сигурност по границите на Необятното, има малко несигурност и тревожност по границите на Определеността. Проекцията на Мировата Душа в материята е Великата Разумна Приерода. Пралаите умеят да покълват зърната и семената, да разпукват биадите и да пускат стъбло и корен в две противоположни посоки: нагоре и надолу. Предзизвикват ЕВОЛЮЦИЯТА, РАЗВИТИЕТО, РАСТЕЖА. И правят това не само в монадите, биадите и растенията, но и в световете и самите звездни острови и вселени. Като велика спътница на Единия, Мировата Душа умее да се върти около Него по елипси и по спирали, да мълчи, да се грижи, да приласкава. Копнее да се отдава, да трепти, да благогоговее, боготвори и обожава. Мировата Душа така ражда всички души - те са онаследили тия най-висши качества и добродетели ОТ НЕЯ. Затова, с НЕЯ нàедно, те раждат и поддържат поляризацията на Битието, принуждават частиците да бъдат и вълни, да вибрират от обожание и чувство за принадлежност към някой по-висш и по-голям от тях. Това сухите и твърди еднѝни в Хамбара не го умеят - те се вглеждат единствено в себе си и в Бога ВЪТРЕ в себе си. Считат себе си за най-велики и не копнеят да бъдат посадени в Материята; ако ги посадят – БЯГАТ от нея. Не копнеят Да признават и изучават истините на другите, да се сближават с тях и да си ходят на гости, да им мият краката и да им лъскат обувките... БОЖИИ зърна и семена са монадите в Небитието, но те нямат нежност, душа, живот и пластичност - не знаят що е въздух и слънце, не са попаднали в Тъмнината на Почвата, не са набъбнали от вода. Да се родиш и да почнеш да дишаш, значи да си вдъхнал свобода и любовь от ДУХА, да си навлажнил очите и сърцето си от ЧУВСТВА и затова да започнеш да растеш, да ставаш все по-привлекателен и хубав. Да си изпитал нужда от Слънце и Слово Божие, дошли ОТВЪН. Спящите духове са все още индивиди, а не личности – те са корави, неразпукани, неподатливи, неразделими. Нямат понятие за служене и саможертва, за нещо по-право и по-велико от самите тях и от далечния им спомен за Абсолюта. Затова, и да покълнат случайно, по неизбежност те стават монарси в живота, абсолютисти. Нямат представа за Житен Клас и за пластичност, за великия и невелик Поклон на Стъблото и Клона, натежали от живот за другите; от милость, грижовность, учене, отстъпчивость, следване и смирение. Те не умеят и да прощават - БЕЗМИЛОСТНИ са към тия, които не са с тях. Не могат да си представят да се вселят в нещо друго и някой друг, освен в самите себе си. Не признават даже и утробата на Майка си, когато са имали шанс да попаднат в нея. Не могат да дишат въздух - приятелство, РАВНОСТОЙНО общуване. И ТАКА трябва да бъде - те са още неродени. Но като се родят, ако все още искат да бъдат самотни дъбове в полето, мълниите няма да ги пощадят.

А с точно обратното се занимава денонощно Майка ни, защото е ВСЕЛЕНА. Едни я знаят като Луна или Майка, Материя, а други като висшата ѝ Душа и същност - „СЕЛÈНА“. Когато Духътъ се примири и влезе в Земята, като покълне и се раздвои като Душа, Той се изявява като Жена и Съпруга в Битието, вселява се в него и започва да се нарича ВСЕЛЕНА. Всеки, който е роден от Нея, добива душа, обширна като Вселената. Тя обича да се увива около някой по-силенъ и да го следва, накъдето и да Му хрумне да се запъти. ЗАТОВА винаги е тъй мила, чиста, свѣта, прекрасна и ненагледна! Семената в хамбара са велики потенции, но все още спят и затова сънуват само себе си и Бога вътре в СЕБЕ си. А падне ли някое преждевременно или случайно навънка, то знае само едно: ДА КОМАНДВА, ДА СЕ ИЗЯВЯВА. Изявява само СЕБЕ СИ, интересува се само от СЕБЕ СИ и собствената си изява и истина, а от другите само дотолкова, доколкото гледат в н е г о.

А в свръхвселената монадите и триадите са станали на огнени сфери, създаващи законите на НЕБЕСНАТА механика. В простора на Деня те са Синове на Духа , затова обичат да се разширяват, да се умножават, да дирят Свободата. Никой не може да ги принуди да се движат по програма – ВЯТЪРЪТ ДУХА НАКЪДЕТО СИ ИСКА. Теорията и практиката на Неопределеността - това е въздухът който дишат. Там те са родени от ДУХА и затова са СВѢТИ, а свѣтият се разпознава че е свѣт по това, че СЪЗДАВА СВЕТА и иска да живее в СВЕТА - нашироко. За разлика от земните и смъртните светци, светията от Бога може да живее навсякъде и със всички. В нощната част на универсума триадите са пак сфери, но във вид на летѝни, планети. Нощната им половина отново познава Тъмнината, Тишината и Смирението, понеже съзерцава в полусън Абсолюта. Обаче в същото време дневната им коруба ликува и сияе от озарението на Топлината, на Светлината, на Словото. Когато сърцето им стане чисто като кристал, те узряват за ПРОЗРАЧНОСТТА и затова разпознават светлината на Бога не само в Бога-Отца, но и в ПРИРОДАТА - не странят от Нея. Те стават като Учителите: за тѣх нѣма день и нощ, не противопоставят Духътъ и Плътьта. Тѣ виждатъ свѣтлината на Словото Божие едновремѣнно и ВѪТРЕ въ себе си, и въ Природата, и въ ДРУГИТѢ.

Всъщност, всяка една подпалена монада, родена от Бога, живее с телата си във всичките 49 измерения и затова там я наричат „всеàда“. Защото там тя е едновременно и частица, и атом, и молекула, и минерал; органела, клетка, тъкан, орган, система, организъм, същество, човек, планета, звезда, галактика и отделна вселена, както и ВСИЧКАТА вселена едновременно, известна сред народите ѝ като ВСЕМИР.

ИЗВЪН 49-те измерения, монадата става на живинà – хиперàда. Това е сложна за земните хора терминология, тя се изучава само в горните класове. Полюсите на хиперадите са Милост и Абсурд, затова те започват да раждат ПРОЯВЕНОТО Битие, а в измеренията се занимават изцяло и единствено с ЖИВОТА. Занимават се с изпълнение на Първата Заповед на Създателя, изречена от Него преди съмнителните 10 "Божи" заповеди. Синовете и Дъщерите Божии израстват и се подвизават именно там и затова наричат дома си ЖИВОВСЕЛЕНА, ХИПЕРВСЕЛЕНА, ХРИСТÒВА ВСЕЛЕНА. Постоянното им състояние в неорганизираните светове е саможетвата за другите, постоянното им щастие - висенето на Кръста; постоянното им пребиваване там е сред унижените и оскърбените, а любовта им е не само любов към всички, но и любов към лошия, към врага, когато е роден от Бога.

Силата на възпроизвеждането зависи от еволюционната степен на всяка една отделна монада, която е почнала да се развива във Времето и Пространството след мига на нейното посаждане в Материята. Ето защо всяка монада има РАЗЛИЧНА сила да възпроизвежда Абсолюта, Битието и Холоса, което днес на Земята наричат „резолюция“ - „разделителна способност“. Като проекция на Абсолюта, всяка абсинка възпроизвежда фòрмата и функциите Му ПРОПОРЦИОНАЛНО, т.е. вярно, обаче едни я показват по-мъгливо, а други – по-рязко. По наследство от Абсолюта, всяка от тях предава проекцията Му НЕДЕФОРМИРАНО, ВЯРНО. Самодейците и предателите посягат дори на Абсолюта и Законите Му – дръзват да ги деформират. Правят това от гордост и тщеславие. Когато Господ е сприньор, те са на върха на носа или брадата Му, за да пристигнат първи...

По наследство от Майка си – Великата Разумна Природа или еволюцията, „Ева“, - всяка монада е станала на ЛУПА - двусемеделна монада, наречена БИÀДА. Лупите възпроизвеждат Битието повече или по-малко съвършено, защото имат РАЗЛИЧНА чистота и фокусировка, РАЗЛИЧНИ съчетания помежду си. Майката на Битието има за цел неуморно да ги юстира и опрозрачнява, да ги чисти от примеси. Най-голямото ѝ щастие е да се грижи ЗА ЧИСТОТАТА, ЗА РЕДА, ЗА ДРУГИТЕ.

По наследство от Учителя си, монадата постепенно се превръща в полиада и във ВЕРСÀДА, а ЕДИНСТВОТО на версадите създава и поддържа УНИВЕРСУМА. Версàдата обича да седи вечно на последния чин и да държи любовна връзка с всичките си съученици на Земята и в Небесата. Денонощно се координира с тях, храни ги и ги лансира групово и поотделно, сама оставайки винаги на последно място. Най-голямото ѝ щастие е да одобрява и координира чуждите истини и да ги изучава; да бъде ученик, втора, трета или последна цигулка; оркестрант, сценичен работник, слугиня и чистачка; а накрая и най-прекрасното нещо - да стане „последен парцал“. Когато управлява нещо, тя никога не го управлява сама и за дълго време, а наравно със всички, подобни на нея и различни от нея - ту вкупом заедно, ту по съвършен ред или по жребий. Затова тяхният живот е СЪЗВУЧИЕ, песента им е „СИНАРХИЯ“.

По наследство от Баща си, всяка еднѝна създава, твори и раздава радост и щастие в Битието НА ВСИЧКИ СТРАНИ И ЗА ВСИЧКИ. Но, същевременно, прави това със строго различен индивидуален спектър и под свой собствен ключ и ъгъл, какъвто няма нито едно друго творение на Отца ѝ в Мирозданието. Затова, именно, духът ѝ един ден става ЕДНО С БОГА И МОЩЕН КАТО БОГА. Отличава се и с това, че винаги разпознава безпогрешно сестрите и братята си от Дома на Баща си, с които е израсла във Вечността, през вековете и в манвантарите. Разпознава ги от пръв поглед и повече никога не може да се раздели с тях и да живее с чужди духове и хора, освен когато някой от тях или самата тя е в мисия.

А като дете на Хòлоса, т.е. на Благия Дух или Цялостния Бог, а също и като Негово лично въплъщение, всяка една от богоравните Му холѝнки има непреодолимото желание и способност ДА СЕ ОБЕДИНЯВА. Нейните свещени полюси са ЧИСТОТА И ЛЮБОВ – Великата Мартеница. Тя иска и може да бъде САМА; може да бъде СЪС ВСИЧКИ И ДА БЪДЕ ВСИЧКИ, може да бъде и със ВСЕКИ от всички поотделно. Може да благува заедно с другите и със други, да благува в пълна самота когато си поиска; да бъде блàга до безкрай с другите или да не бъде блàга когато си поиска. Може а ражда постоянно благà за другите и да бъде неуморна благодетелка; може и без никакви блага и благотворителности, понеже всичко е ВЪТРЕ в нея. Но може и ДА ПРИЕМА съзнателно благодат и блага, за да прави щастливи тия, които искат да дават. Още в най-дълбока древност, Най-Благият е казал: "Аз съм целият в дейност - и пак съм независим от дейност". Казал е още, че който Го разпознае, коато е дошъл за последен път в даден свят като богочеловек, т.е. като Учител и Господ, такъв човек или ангел след смъртта си ще се завърне завинаги именно в Него, докато другите ще отидат при авторитетите, на които са се покланяли.

И, същевременно, като дете на Абсолюта, като всяка друга абсѝнка на дъното на Океана, роденият от Абсолюта не иска да го вижда никой, не иска да бъде или да има НЕЩО. Иска да бъде НИЩО. Не иска да прави абсолютно нищо.

Ето защо, когато всяка клетка на Бога, бидейки същевременно сам Бог, обедини индивидуалната си истина с истините на всички останали клетки на Бога, тя създава УНИВЕРСУМА („единство на версиите“, различията). Универсумът е Космическият Човек, понеже има формата и функцията на човек – разпознава и обменя СЛОВО. А човекът на земята е неговата малка проекция, размножена в безброй различни екземпляри, имащи нужда ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ. Ангелите на небето са еднакви отвън, но предимството на физическата вселена е в това, че тук всички сме различни.

И обедини ли един божествен индивид Абсолютната Истина със своята Индивидуална Истина и с Истините на всички останали еднѝни, постигне ли по този начин ПЪЛНАТА Истина, едва тогава той заприличва на Човек, защото става Образ и Подобие на Бога. Само за такъв зрящият ще каже: „ЕТО ЧОВЕКЪТ!“ И само за такъв Човек, всъщност, може да се каже, че ЖИВЕЕ, понеже е узнал и постигнал ИСТИНАТА. Защото В ИСТИНАТА Е СКРИТ ЖИВОТЪТ.

ЕТО какви неща могат да излязат от една позната наглед кратка формула, която сме чели стотици пъти, но без да се замислим върху нея. При това, изтълкувана откъм най-тесен ъгъл от някаква си нищожна „точка“, далечна от Съвършенството, поради което разделителната способност на холограмата ѝ е доста размазана и мъглива. Няма как – 1/60 милиардна част замътнен ъгъл на зрение, откъм небосферата на една периферна летѝна...

За разлика от АБСОЛЮТНОТО СЛОВО БОЖИЕ, от което е взета тази вечер оригиналната мисъл за домашната ни работа, последната наистина не е особено ясна и кристална. Докато резолюцията на самото Слово Божие е с безчет пиксели повдигнати на степен „безкрайност“, и после повдигнати на факториал, с факториален показател „безброй“.

 

 

3.03.2021 г. 15,13 ч.

 

ВЪПРОС НА ИЗБОР : : И СЪОТВЕТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ : : И да имаме близък болен, ИЗБЕРЕМ ЛИ СИ СЪВЪРШЕНИЯ, ТОЙ ЩЕ Е ВИНАГИ С НАС. В решаващ миг ни казва: „Ще присъствам лично на операцията“.

УЧИТЕЛЯТ: „Няма по-велико нещо в човешкия живот от служенето! На кого може да служи човек? – На Съвършения! Кого може да слуша ученикът? – Учителя си!“ (1942.08.16н.На зазоряване) –

ТОВА Е НАЙ-ПЪРВОТО: САМООПРЕДЕЛЕНИЕТО. Всеки прави своите избори, в зависимост от нивото на еволюцията си. Обаче, ако сме избрали Съвършения, ще видим, че той е лекар и на бойното поле, и в копторите при най-нещастните, най-бедните. Да служим НЕМУ, значи да правим това, което прави ТОЙ. ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ: Христос е между хората, няма защо да Го очакват да се яви като светкавица. Христос е на земята между вас и във вас. Апостол Петър и досега живее и проповядва Евангелието. Вие мислите, че апостол Петър е в онзи свят при Христа. - Не, и Христос не е на небето - Христос е на земята. Христос не е дошъл да почива, а да работи, да послужи. Ще кажете: „Христос е горе на Небето.“ - Христос не е на Небето! Днешният ръководител на християнския свят, Христос, не е горе на небето. Той възстановява Царството Божие НА ЗЕМЯТА. В Писанието е казано, че Христос не е дошъл да помага на ангелите, но е дошъл да помага на хората. Христос не е престанал да се превъплъщава. Освен това, Христос търси начин да се въплътява у всички хора. Готов съм да се подпиша за всички, но искам да зная, какво ще правите на небето. Ще кажете, че искате да отидете на небето да видите Христа. Съгласен съм, готов съм да се подпиша, но какво ще стане, ако отидете на небето и не намерите Христа? Знаете ли, какъв разход ще направите за отиване и връщане от небето? Христос е на работа, не може да Го намерите на небето. Вие ще платите милиони за това дълго пътуване и, като се върнете на земята, ще ме държите отговорен, защо не съм ви предупредил, че Христос не е на небето.

 

 

3.03.2021 г. 15,38 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Който се отказва от любовта, мисли себе си за божество.“ (1942.08.16н.На зазоряване)

- НАЙ ПРОСТИТЕ ВЕДНАГА ЩЕ СИ ПРЕДСТАВЯТ АСТРАЛНАТА ЛЮБОВ и с радост ще си кажат: "Браво! ТОВА се казва Учител! Веднага ставам негов последовател...". - Въпросът е в това, че Любовта има 35 милиона основни форми. Една от най-висшите, милиард пъти по-важна от астралната любов, е ЛЮБОВТА КЪМ РАЗЛИЧНИЯ. Наличието ѝ в някого е основен белег, че той е роден от Бога. Разбира се, зависи какво значи "различен". Различният в безобразието не може да е роден от Бога, освен ако не е заразèн или хиптотизиран - тогава подлежи на кармични мерки. Пред такива не може да сме меки - трябва да имаме шипове. Зависи и от това, кой определя какво значи "безобразие". Безобразните през Бога наричат "безобразно" всичко, което не съвпада с тяхната гордост и самомнение. Именно затова те са безобразни и външно, а ако временно не са, това ги очаква съвършено неизбежно в старостта им и когато се върнат там, където са се учили на зло и неприемане.

 

 

3.03.2021 г. 18,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Да изсичате горите безразборно, това значи да си създадете най-големите нещастия!” (1942.08.16н.На зазоряване)

НЕ ВСЕКИ Е НАЯСНО, ЧЕ ПАЛАЧИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ, ДЪРВЕТА И ПР. в какъвто и да е вид и по какъвто и да е начин, ги вкарват след смъртта им също в хора, животни, риби, дървета, треви за косене и др., за да бъдат унищожени по същия начин или по някой друг. Често това са най-близките на палачите и клиентите им, даже и душите на техните деца, които също имат карма. И те са ловували, яли месо, ползвали отсечени дървета и други природни суровини, отравяли са природата и себе си, мислели са и са говорили лошо – и т.н.

 

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Животът на праведния е като на зазоряване". Дружете с праведни и добри хора, за да изгрее и у вас зората на новия живот. Една българска поговорка казва: „С какъвто дружиш, такъв ставаш“. Следователно, за да се оправи светът в ЕДИН ден, хората трябва да дружат с любовта, т.е. с Бога. Ако иска да продължи живота си, човек трябва да има любов към себе си и към ближния си. Каква любов? – Която възкресява!” (1942.08.16н.На зазоряване)

 ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ: Докосвайте се до всичко, което Богъ е създалъ! Без докосване, нищо не става. Мнозина се оплакват от голяма чувствителност, не позволяват да се докосне някой до тях. - Това е болезнено явление. Ще кажете, че не обичате да ви бутат. Добре е никой да не ви бута, но понякога едно докосване с ръка от приятеля ви действа благотворно върху организъма. Вие искате никой да не ви пипне, да не ви докосне. – Само умрелия не пипат... Живия обаче всеки ще го пипне, ще го бутне оттук-оттам. Дето е животът, там има движение. Ако ви обичат десет души, те непременно ще искат да ви пипнат. Нали искате хората да ви обичат? Защо хората искат да се бутнат, да се докоснат до някой светия? - Защото той непременно ще предаде нещо от себе си. С това се обяснява желанието на хората да общуват с добри хора. Около светия като минат, защо искат да се докоснат до дрехата му? Той непременно ще им предаде нещо. В светията има една централна мисъл, едно централно чувство, които той предава на другите хора, привлича хората около себе си и им помага. Ако пипнеш един светия, светия ще станеш. И затова казвам: всичко в света става само от пипане, от докосване до него. Това значи да потънеш в тази божествена любов, за да може тя да се просмуче в теб, да се докосне до материята и да проникне вътре в теб. Тази висша, реална любовь, се познава по това, че когато тя се докосне до единъ глупавъ човѣкъ, той поумнѣва и мѫдрецъ става; когато тя се докосне до единъ мъртъвъ човѣкъ, той възкръсва и оживѣва; когато тя се докосне до нѣкой прокаженъ човѣкъ, проказата веднага изчезва; когато тя се докосне до нѣкое наранено, обезкуражено сърце, то веднага се възражда. /Този/ опит ще го направите в мълчание: искате да знаете дали Господ е с вас и дали слуша душата ви. Вървите по улицата и чувате как плаче някое младо момиче, останало без майка, или някой болен охка. Вие ще минете без да казвате нищо - само ще се доближите, ще го докоснете, без да ви забележат, и ще си заминете. После ще гледате резултата на вашето докосване. Резултатът от вашето пипане е този, че от вас ще премине един ток и човекът ще се затече подире ви, ще ви познае, вашата ръка веднага ще му подейства! Няма да му казвате, че ще го излекувате. Ще направите опит с един, с втори, с трети – навсякъде ще внасяте мир и радост и ще видите, че носите в себе си едно велико изкуство, каквото никога не сте имали. Ако сте добри, всеки, който се докосне до вас, ще му влияете в добра насока. Добрите хора се наричат свирещи арфи, от които, при най-малкото докосване, чувате да се разнася Божествено дихание! Някои слепи познават любящите хора само с едно докосване до тях. Като се докосвате до хората на любовта, те излъчват особена топлина, особени трептения, които човек никога не забравя. Достатъчно е само да се докоснете до него със запалена клечка - и огънят се запалва. Представи си, че като се докоснеш до дрехата на такъв човек, всичките ти страдания, недоразумения, болести ще изчезнат. Човек може да се докосне до човека не само физически, но и с мисълта, и с чувствата и с волята си. Да обичаш човека с велика любов, това значи при най-малкото докосване до него да му предадеш нещо. Когато човек постави добродетелите за основа на своя живот, Божията Любов ще го посети. Тогава лицето му ще светне като слънце. И ако някой болен се докосне даже до косъма на този човек, веднага ще оздравее. Вие започвате да скачате, да се радвате. - Защо? – Този ваш приятел е намерил най-чувствителното ви място. То е толкова чувствително, че и най-малкото побутване, най-малкото докосване до него е в състояние да ви накара да подскачате от радост. Този серафим - любовта - трябва да се докосне до нашите устни. И тъй, трябва да оставим този ангел на любовта да се докосне до вашите сърца. Който се е запалил от огъня на любовта, той е в състояние да запали всеки, който се докосне до него! Докосне ли се веднъж Божественото до човека, погали ли го веднъж само, тази връзка трябва завинаги да остане постоянна и неразривна. Ако едно котенце можа да ме намери в моята стая, не можете ли вие по същия начин да намерите Бога? Милиони разумни същества са се докоснали до човешката душа, за да и предадат това, което тя днес съдържа. И още милиони същества трябва да се докоснат до човешката душа, за да й предадат онова, което ще и бъде нужно за далечните времена и епохи. Някой може да спъне ума ви, някой – сърцето ви, а друг може да спъне волята ви. Туй може да стане несъзнателно. Следователно, окултният ученик трябва да бъде свободен: нито него да спъват, нито той да спъва. Има известни правилни отношения. Свързвания не трябва да има, докосвания трябва да има, но щом дойде законът на мисълта, всеки един трябва да бъде раздалечен - да има известна дистанция, за да може нашето съзнание /да бъде/свободно. Вие трябва да имате предвид следното положение: никой не може да измести душата от пътя, в който Бог я е поставил! Дръжте тази мисъл в ума си като аксиома. Пътят на всяка душа е строго очертан, и никой не е в сила да я измести от него. Когато казваме, че хората взаимно си влияят, това се отнася до техния физически път, но не и до пътя на душата. Щом един човек се докосне до друг, т.е. до неговия център, той влиза в известно съприкосновение с този център на физическия свят и започва да се влияе от него. Едновременно с това, и той оказва влияние на този човек. Това влияние е временно, понеже тия двама души се движат по орбитите на своите души и се отдалечават един от друг. Невъзможно е една душа да отклони друга от нейния път, защото Бог бди над душите! Той регулира техния път. Не само хората, но и животните, и растенията търсят някой да ги разбира. Като намери такава душа, човек се чувства радостен, щастлив. Какво става впоследствие? – Понеже тази душа има свой определен път на движение, тя напуща нашия свят и си заминава. Временно само, тя се е докоснала до орбитата на вашия живот и неотклонно продължава своя път. Вие започвате да страдате и казвате:"Остави ме моят приятел!" – Не, той не ви е оставил, нито е изчезнал, но е преминал в друга слънчева система на космоса, вследствие на което временно се е отдалечил от вас. Някога пак ще се срещнете, след което отново ще се отдалечите. Колко ми е приятно, когато срещна някоя душа, спряла се и говори на друга душа! Срещам други двама, облечени хубаво, вървят заедно, но не се обичат. Какво виждам? – Техните души не се докосват никак, те са студени като лед, чужди са един на друг. Ако любовта не протече в тебе, това показва, че Христос не се е докосвал до твоята пресъхнала чешма. Представете си един мъж, който не може да прощава. - Нека някоя хубава жена, у която способността да прощава е силно развита, се докосне леко до главата на този мъж, дето е мястото на този център. Вие ще забележите, че този човек моментално се променя.

 

 

3.03.2021 г. 12,30 ч.

 

РЕЛИГИОЗНИТЕ МАТЕРИАЛИСТИ : : ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ЗА ОБЩЕНИЕ С БОГА : : КОЙ, ВСЪЩНОСТ, Е ЧОВЕК.

УЧИТЕЛЯТ: „Без любов и без обич, човек не може да влезе в общение с Бога. Да мисли човек, че може да живее без любов и без обич, това значи да има материалистично разбиране за живота. Ако всички клетки поотделно, както и всички удове на човешкия организъм не могат да любят, и човек не може да люби. Любовта е качество на душата. Значи, човек люби чрез клетките на своя ум, на своето сърце; човек люби чрез своята душа и чрез своя дух. Колкото повече добродетели има човек, толкова и любовта му е по-силна. Колкото по-голям е неговият ум, неговото сърце, неговата душа и неговият дух, толкова по-силна е любовта му.“ (1942.08.16н.На зазоряване)

Човек трябва да знае, че всички клетки на тялото му, както и всички негови органи, имат желание да обичат. Като не разбира техните нужди, той им забранява да обичат. Днес им забранява, утре им забранява, докато един ден всички органи в него се атрофират и той казва: "Утвърдих се вече, станах правоверен...". Той мисли, че се е утвърдил в идеите си. В такова утвърдяване няма никаква философия, никакво знание! (Делата Божии, 23.02.1930)

Нѣкой пѫть въ сърцето си имате нѣкакво тягостно чувство - искате да любите, но си казвате: „Не мога да любя, сърцето ми е нѣщо закоравѣло...“ (Храненето - условие за вечен живот, 3.04.1921)

Един американец става евангелист - казал, че бил научил всичко и се е вдал в размишления. Един ден 10-годишното му дете го пита: "Защо не пееш като другите хора? " - "Аз се утвърдих вече..."- отговорил бащата. Един ден впрягат коня в каруцата, но конят се спира, не върви. "Татко, казва момчето, конят се утвърди!" Много християни приличат на тези коне, затова гледайте и вие да се не "утвърдите". (Влиянието на музиката, 12.04.1917)

Сегашното състояние на хората е резултат на жестокосърдечието. Сърцето им е на буци, кораво е, трябва да се разработи. (Съвети от Учителя, 2.01.1921)

Аз се чудя на това човешко коравосърдечие, което сега съществува! (Скръб и радост, 23.12.1923)

Ето какво подразбира сливането. Тази форма, която умът образува, трябва да е ТАКА напълнена от сърцето, че нито една капка да не се излива, нито пък да остане празно място – ИДЕАЛНО да бъде запълнена формата. ТОВА значи съгласие! Щом остане празнина във формата на ума, всякога се ражда известен дисонанс в живота. Т.е., някой казва: „Не съм разположен, не мога да обичам, нещо ме стяга, коравосърдечен съм...“ - Това стягане се дължи на обстоятелството, че формите на ума не са тъй идеално запълнени. Защо не са идеално запълнени? - Всеки, който не знае как да запълни формата на ума си, той е духовен мързеливец. Духовният мързел е един от големите врагове. Духовните хора са много мързеливи. За тях трябва голям остен! (Най-щастливият ден, 6.02.1924)

За душата са потребни вътрешни промени, сериозността вкоравява живота. В сериозния живот преобладават тези сили, които изчерпват соковете, влагата от живота, и затова у човека започват да се втвърдяват нервите, мускулите, костта става по-твърда, и в него се явява един вътрешен мързел. В младия човек, който слуша Божия глас и се забавлява, има едно вътрешно разширение и затова обмяната става правилно. Затова всеки един от вас трябва да се забавлява, но забавлението го дава само любовта. Без любов, забавление не може да има. Когато направим туй забавление, всички се усещаме свободни. (Съзнателният живот като забава, 1.09.1924)

Сега вашите сърца са корави, вие мислите само за себе си, за вашите обиди: че това е станало, онова не станало... Не, вие ще благодарите на Бога, че се грижат за вас на земята! За всички нас се грижат толкова много, че ние трябва само да благодарим! Като станем сутрин, ние трябва да благодарим на Бога, че сме станали, че можем да гледаме хубавото небе, светлите звезди, пъстрокрилите пеперуди, увисналите с плодове дървета и всичките си братя и сестри. ТОВА е красотата на живота! Вие тук сте се събрали да учите – и това е КРАСИВО. (Разумният и неразумният слуга, 3.09.1924)

Някой път вие искате да проявите любов, но не можете: усещате известна коравина, едно неразположение у вас. Почвата ви е корава, само буци - нищо не можеш да посееш в нея. И тъй, когато чувствата ви са корави, дъждец трябва... Дойде ли дъждецът, коравите буци ще се размекнат, твоят плуг ще мине отгоре им, семето ще се посее: така всички буци стават равни. (Продължаване на живота, ООК , София, 11.02.1925)

И любовта на хората трябва да бъде подобна на изворите - да се разнася във вид на дълга, непреривна струя, и където срещне сухо, кораво място, да го напои, да го смекчи. (Съпротивление, напор и стремеж, 30.03.1927)

Личните, самосъхранителните и егоистичните чувства, като се съберат, образува се у човека тази коравина, жестокосърдечие, отмъстителност, злопаметство. (Духовна мекота, 7.03.1926)

Защо има коравосърдечие между хората? - Защото Господ там Го няма! Всичко, което тегне на хората, е защото Господ не е между тях. Има едно стопляне на сърцето – то е Свещеният Огън. Една топлина действува на сърцето от Свещения Огън. И веднага тази закоравялост, тази грубост в тебе, всичко изчезне, всичко омекне - почнеш да мислиш, да чувстваш. (Свещеният Огън, 27.08.1926)

Аз правя сега във вас само разкъртвания! Около вас има ледове, обвити сте в твърда стена – бутнете сега оттук-оттам, оставете да се разкърти всичко това. Закоравели сте с известни заблуждения и казвате: "Това не може да направя, онова не може да направя...".- Великите работи в света стават най-лесно, а лошите работи в света стават най-мъчно. (Координиране на силите, 8.05.1927)

Егоизма ще го премахнете, ще събудите милосърдието, с него този елемент на водата ще дойде. Чувствата ви да омекнат! Меки чувства! От какво произтича тази мекота? Как станаха меки или корави чувствата ви? - Това не е само фигура - дума по дума, така е. Когато човек е мек, той има известни мускули на лицето меки, отзивчиви. А когато човек е твърд, те стават остри, резки, твърди. Някои казват: "Трябва да бъдем положителни, да отрежем!" - Мислите ли, че онзи, който реже главите на хората, е положителен човек? (Справяне с мъчнотиите, МОК , София, 23.01.1927)

Ако съвременните хора, по закона на жертвата, се отрекат от своите лични желания и започнат да дават, в тях ще настане вътрешен мир; и там, дето са мислили, че природата е мъртва, тя ще оживее. Там, дето условията са били най-лоши, растителността веднага ще се поправи и всичко ще започне да расте и да се развива правилно. Само по този начин сърцата на хората ще се облагородят! Писанието казва: "Бог държи сърцата на всички хора". Ако е така, не могат ли всички хора да отворят сърцата си? Щом сърцата на хората са затворени и корави, това показва, че ТЕ са причината за това. Да ходиш в църква, това още не е даване; да направиш едно добро дело, това още не е даване. (Ще ви се даде, 15.05.1927)

Някой път ангелите слизат от небето, с цел да разрешат известна задача на любовта. Например, на някой ангел се дава задача да прояви любовта чрез някоя сестра с кораво сърце, която никога не се е влюбвала. Той трябва да влезе в нейното сърце и да изяви любовта навън. Тази мома, като се влюби, ще се намери в небрано лозе... Какво да прави? - Ще се влюби! Тази мома ще се влюби, защото ангелът разрешава своята задача. (Високият връх, 25.08.1925)

Когато водата се "утвърди", тя не тече. Когато въздухът се "утвърди", той не се движи. А когато човек се утвърди, той умира. (Слушане и чуване. Музикални упражнения, 10.05.1939)

По-добре ръце корави, а сърце меко, отколкото сърце каменно, загрубяло, а ръце меки. (Равни страни, 13.07.1927)

Съдбата се налага по различни начини: чрез земетресения, чрез войни, чрез болести, чрез страдания. Бог казва на Израиля: „Търсете ме, докато съм близо“. Това значи: Търсете Бога, докато още не е закоравяло сърцето ви, докато съзнанието ви не се е помрачило. Стане ли това, ще дойдат катаклизми и катастрофи в света. Това е начало на изпитанията, които няма да преминат скоро. Земята ще се тресе, ще се огъва, докато се създаде новото. НОВ свят се твори сега! (Будният ден, 20.04.1928)

За да придобие свободата си, човек трябва да даде път на Божественото начало в себе си. Остане ли само с човешкото, той може да се уподоби на парче изсъхнала земя. Човешкото се отличава с твърдост, с коравина. човешкото е лишено от пластичност, от пъргавина. Божественото придава на човека качества, подобни на водата – подвижност и пъргавина. То е носител на живота. Следователно, когато човек пресече пътя на Божественото в себе си, т.е. когато връзката между Бога и душата му се прекъсне, той се лишава от живота. (Връзки на сърцето и на ума, 24.10.1928)

Това са състояния, които се дължат на вътрешната упоритост в човека. Той трябва да работи върху себе си, да смекчи тази коравина. (Учене и прилагане, 14.12.1928)

Значи, задачата на водата в живота е да смекчава коравото човешко сърце и да овлажнява изсъхналия човешки ум. Когато сипете няколко капки жива вода върху коравото човешко сърце, то веднага ще се смекчи, ще затрепти, ще се повдигне нагоре, както се повдигат листенцата на изсъхнало цвете, полято с вода. (Закон на отношения, 24.07.1929)

Като ученици, вие трябва да развивате в себе си чувство на благоговение, което се изразява във взаимна почит и уважение помежду ви. Който е развил в себе си любов към Бога, той има силно развито чувство на благоговение. В това отношение, българинът не може да се вземе за образец. Той не е развил в себе си любов към Бога. В българина това поле е кораво, твърдо, мъчно се поддава на обработване. Мъчно се възприемат семената на божественото учение от българската почва. (Личност и душа, 1.01.1930)

Да кажем, ти имаш едно кораво чувство. Какво трябва да направиш? - Трябва ти малко вода, за да смекчиш твоето чувство. Или имаш една мисъл, която не се поддава на разрешение, една опака мисъл. Една упоритост имаш като магаре... Като имате чувства, които могат да осакатят сърдцето ви, трябва да знаете начин да ги смекчавате. Ако се намирате дълго време под тяхното влияние, ще изкривите линиите на лицето си. Като знаете това, пазете се от корави чувства и упорити мисли. (Единица мярка, 17.10.1930г.)

Не закоравявайте!Съвременните хора са тъй закоравели, повече будни бъдете! Дайте свобода на ума си да мислите. Обърнете сега тези неща по най-разнообразни възможни начини. Ако искате да бъдете свободни, не бъдете като един кон, който гледа само в една посока. (Влизане и излизане, 21.11.1930)

За да не изгори от огъня на любовта, нито да се опърли, човек трябва да приложи милосърдието в живота си, да смекчи коравината, която обвива неговото сърдце. (Любов и милосърдие, МОК , София, 26.12.1930)

Следователно, на коравото сърце ще действате с меки и нежни отношения. (Методи за самовъзпитание, 6.02.1931)

Чудя се на коравосърдечието на религиозните ръководители!(Приложете добродетел, 13.03.1932)

У всички хора има стари навици толкова закоравели, че и с два чифта волове не можеш да ги извадиш! (Механични и съзнателни процеси,30.10.1932)

В коравото сърце е смъртта! В коравия ум е смъртта; в мекия ум е животът; в разумния, светъл ум е животът. (Живият хляб, 18.12.1932)

Туй, което носи милосърдие, е от Бога; туй, което носи коравосърдечие, не е от Бога. (Ще влезе Духът, 25.12.1932)

Чувствата, разтопяват твърдото, коравото естество на човека.(Непреривност в процесите / Разните положения на ревността, 5.07.1933)

Аз се радвам за новите връзки, които ще се образуват между мен и този коравосърдечен брат, който досега само ме гледаше отвисоко. Радвам се за новите връзки, които ще се образуват! Така и двамата ще изпълним волята Божия. (По новия начин. Коприненият конец, 15.12.1935)

Казвате за нѣкой човѣкъ, че има кораво сърдце. - Коравото сърдце е ЗАРОБЕНО сърдце. (Баща и син, 1.01.1937)

В сравнение с миналото сега вие сте доста учени хора, но доста разбърквате цимент с вода, туряте краката си в тази каша и те се циментират... Често се циментират твоите мисли, твоите чувства, и казваш, че усещаш нещо кораво вътре в себе си. (Естествена хладина и топлина, 5.02.1937)

Хората роптаят, обезверяват се, обезсърчават се и т.н. – Защо? – Има нещо упорито, стегнато, кораво в тях. Докато не се освободят от лошите наследствени черти, те всякога ще изпадат в лоши състояния. (Свободно даване, 22.08.1937)

Упоритите чувства са корави. (Измерения, 10.12.1937)

Коравото сърце не може да обича. (Музикални подтици, 12.11.1941)

Коравите мисли, коравите желания, които нямат никакво съдържание, всички тия неща ги оставете! (Като младия син, 29.11.1942)

При молитвата, ти може би ще употребиш тези думи: "Господи, защо ме забрави?" Господ ще ти каже: "Забравих те, защото оглуша, не слушаше! Забравих те, защото стана коравосърдечен; забравих те, защото стана упорит; забравих те, защото стана твърдоглав, опърничав; забравих те, защото лошо мислиш." За да не те забрави Господ, бъди благ, както е и Отец благ. (Към обетованата земя! Великата песен, 11.10.1939)

Коравите, каменни сърца на хората ще се употребят за павиране на улиците, а меките сърца ще останат да трептят, да изнасят пред света великото и красивото в божествения живот.(Желаният мир, 28.08.1938)

 

 

4.03.2021 г. 22,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако млад момък със светъл ум и сърце каже на една умираща мома, че я обича, тя ще се съвземе, ще оздравее и ще стане от леглото си. Тя е била готова да умре, защото е мислeла, че никой не я обича. В който момент се убеди, че някой я обича, тя се пробужда за нов живот и оздравява. Сегашните хора умират от безлюбие, а оживяват от любов. Следователно, човек живее, докато има кой да го обича. Престане ли да го обича, той умира.” (1942.08.16н.На зазоряване)

 - ВСИЧКИ ОБРАЗИ И ДЕЙСТВИЯ в приказките, изобразяващи тази велика драма на човешката душа, са АРХЕТИПИ. Те са заложени вътре във всеки от нас и във външните обстоятелства, за да се види КАКВО ИЗБИРАМЕ В ЖИВОТА СИ, КАК РЕАГИРАМЕ. Не само Шарл Перо и Братя Грим са ни разказвали такива мъдри приказки като „Спящата красавица – ежедневно и еженощно ни я разказва сам нашият животът и животът на „актьорите“ около нас. Именно затова всички ние, ако сме от хората с душа, се намираме на Сцената на Космоса и във Великото Училище на Живота. Всяка секунда проверяваме в себе си в нашата житейска пиеса на живо доколко сме разбрали една от най-великите магически формули, давани някога в историята на Битието: „В изпълнение волята на Бога е силата на човешката душа“.

В 777 кардинални прераждания и в хилядите помежду тях ние имаме да си отговорим на стотици и стотици палещи въпроси, от които зависи оставането ни в човешки вид; или, по-скоро, ВЪЗВРЪЩАНЕТО на човешкия ни вид, ДОБИВАНЕТО на човешки образ. Понеже всички ние, без нито едно изключение, ВСЕ ОЩЕ НЯМАМЕ ЧОВЕШКИ ВИД, доколкото САМО ЗА ЕДНА от 60-те милиарда души в сферата на планената Земя досега със сигурност е казано: „ЕТО Човекът!“. Т.е., само един измежду всички тях досега, от 200 милиона години насам, си е останал Човек, останал си е с ОБРАЗ И ПОДОБИЕ НА БОГА. АКО СЕ ПОЗОВЕМ НА МЪДРОСТТА И АРХЕТИПИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ВЕЛИКИ ЖИТЕЙСКИ СЦЕНАРИИ ОТ РОДА НА „СПЯЩАТА КРАСАВИЦА“, КОИ МОЖЕ ДА СА ТИЯ ВЪПРОСИ – ИЛИ КОЛКО ОТ ТЯХ МОЖЕМ ДА ОСЪЗНАЕМ, КОЛКО МОЖЕМ ДА СИ ЗАДАДЕМ? НАПРИМЕР:

 - ЗАЩО СЕ ЧУВСТВАМЕ САМОТНИ В ЖИВОТА, въпреки че ни е създал сам Най-Съвършеният? Кощунство ли е да изслушаме поне три реплики на безбожниците, които не вярват в Неговото съществуване? Или, ако допуснат виртуално, че Го има, съвсем искрено вярват в логиката си, че Той трябва да е напълно ненормален или жесток до мозъка на костите Си?. Те питат: съвършен ли е, наистина, „Най-Съвършеният“, след като още в Прабаща ни Адам е допуснал несъвършенството да се чувства самотен, а в Прамайка ни Ева и пак в мъжа ѝ – възможността да бъдат непослушни и да сгрешат? Може ли да е нормален един Баща, който ни бълва като рибите с милиони и ни вкарва в сценариите си, БЕЗ ДА НИ ПИТА ИСКАМЕ ЛИ НИЕ ТОВА? Или просто сме му някакви сценични играчки, които той прави с милиарди и ги хвърля от стотния етаж долу на паважа като някое нацупено дете, без да му мигне окото? Каква може да е диагнозата на един Създател, който заповядва на избраното Си чадо Авраама, занимаващ се с разбогатяване, насилия, убийства на животни по жертвениците си и кръвосмешения, да заколи и единствения си син Исаак? Какво може Бог да представлява едно национално божество „Йехова“, което става защитник само на едно племе и лее квадрилиони тонове кръв и в Стария, и даже в Новия Завет? Защо с хиляди години избива безмилостно не само враговете на „избрания“ народ, но остава верен и на навика си да иска кръвта на най-верните си синове и дъщери и даже на Единствения си син? Напълно възможно е да е кощунство, че си позволяваме да изслушваме тия горещи въпроси на невярващите в такъв Създател. А те имат, според своето мислене и най-елементарната човешка етика още хиляди напълно логични аргументи от този род. Базират се на точни цитати от основните писания и се отказват да ги приемат за „Свещени“. Религиозните хора ни казват „вярвайте сляпо“, но как ще отговорят на тия въпроси гностиците?

 АКО СЕ ВЪРНЕМ НА ПРИКАЗКАТА, ЕТО ОЩЕ ВЪЗМОЖНИ ВЪПРОСИ:

 - ЗАЩО при братя Грим историята свършва със събуждането на принцесата, а при Шарл Перо тя зачева от принца близнаци (дъщеря си „Аврора“ и сина си „Ден“) - и едва тогава се събужда? В най кошмарните версии на приказката, Принцът отвежда и тримата в замъка на майка си, която е кралица-човекоядка. Защо има толкова жестоки канибали и канибалки в историите на автори като братя Грим, а при други разказвачи няма такива? Я вижте обратната захапка в портретите на Вилхелм Грим, ако те въобще са автентични! Или той просто не омекотява особено много оригиналните зловещи приказки на алеманската брутална психология, ширещи се сред този етнос, от който са ги събирали? Ако е вярна физиономията на брат му Якоб в наличните портрети, това може да обясни защо той изхвърля грубо сексуалните и много други инквизиторски сцени, фигуриращи в германския фолклор. Вероятно не е успял напълно - може би брат му се е наложил, въпреки че и двамата християнизират на места приказките си, за да не му дойде много на вече покръстения в правата вяра народ. Обаче понякога, за да засилят въздействието, те разработват и разширяват сцените на насилие, като често избират версии с ужасен край. Във френската „Пепеляшка“ героинята прощава на доведените си сестри и намира добри съпрузи за тях. Не е така обаче във версията на Грим. Първо сестрите си режат части от краката, за да влязат в малката пантофка на Пепеляшка, а после, като във филм на ужасите принцът забелязва, че това не са правилните момичета, когато един гълъб му казва, че капе кръв... Когато най-сетне принцът намира Пепеляшка, гълъби започват кълват очите на доведените сестри... Въпреки щастливия край във всичките им 210 приказки, братя Грим си позволяват да вмъкват много „мрачни“ епизоди в тях. Някои свързват това и с фамилното им име... (Grim на англ. значи "мрачен"). На немски и на английски, този вид на думата „мрачен“ означава свиреп, жесток, ядосан, груб. Хайде да не си спомняме сега и за вещицата, която угоява Хензел и Гретел, за да ги изяде; за Вълка в „Червената шапчица“, глътнал цяла баба - и т.н. Дали днес ИМЕННО наследниците на д-р Менгеле в Америка, възпитани от същите тия зловещи немски приказки, се занимават с биологическия и прихологически геноцид на човечеството и в момента?... - Или - обратно - наследниците на техните жертви с шестолъчните звезди, възпитани от кръвопролитията на Лошите в Стария и Новия Завет?... Или и това племе не е виновно, нито испанското, нито германското, нито руското, китайското, латиноамеариканското и което и да е друго племе, които уж били извършвали масови геноциди, а всъщност това през всички земни векове е правела някаква друга, извъземна сила, която използва племената за параван, за да мрази светът именно ПЛЕМЕНАТА, а не истинските извършители? Когато принцът в „Спящата такрасавица“ на Братя Грим заминава на война, майка му решава да изяде принцесата с двете ѝ деца... За щастие се намесва икономът на двореца, който поставя на тяхно място една коза с двете ѝ малки козлета и така успява да измами злата кралица... (Дотук на места са цитирани откъси от статията „Мрачните“ приказки на братя Грим" (Подбор, превод и редакция: М. ВЕСЕЛИНОВА).

 ВЪПРОС: дали вече братя Грим са си платили кармично за пъклените образи и сюжети в приказките си - и по какъв начин? А с какво са възнаградени те за БОЖЕСТВЕНИТЕ образи и действия, които все пак са успели да запазят и сътворят? Какви неща би трябвало да пишат, когато се преродят – и вече случило ли се е това?... - Въпросът остава открит за изледване от тия, които са зрящи в Акаша...

 - ЗАЩО броят на орисниците при Перо е 7, докато във варианта на братя Грим са 12? Имат ли някакво символично и кабалистично значение тия базални числа, какво може да е то и защо е тази разлика на двете места?

- КАКВО ОЗНАЧАВА РАЗЛИКАТА И ВЪВ ВЕРСИИТЕ ЗА УБОЖДАНЕТО НА КРАСАВИЦАТА, заложено в този вид приказки: един път това са шипове на роза, намазани с отрова, а друг път е върхът на вретено? Какви са тия архетипи в митологията и приказките: „вагинически“ и „фалически“ по фройдистки - или някакви други?... И Розата, и Вретеното имат грамаден диапазон от символични качества: от дъното на пъкъла - чак до върховете на Рая!

- КАКВО ОЗНАЧАВАТ АРХЕТИПИТЕ ВИЛИЦА, ЛЪЖИЦА И НОЖ ОТ ЧИСТО ЗЛАТО С ИНКРУСТИРАНИ ДИАМАНТИ И РУБИНИ, които били поднесени в златни ковчежета на феите-орисници в двореца на Царя и Царицата?...

- ЗАЩО ЗЛАТА ФЕЯ-МАГЬОСНИЦА В МНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМА КАЧУЛКА С ДВА ИЗВИТИ РОГА НАВЪН, И ТО ОТКЪМ ТИЛА? Нямаме ли и ние такива израстъци на егото си точно там, явно видими за ясновидците? Защо в древен Египет тилното его на черепа е като огромна краставица? Каква е разликата между тилните рогове и челните, между челните и теменните в много приказки, изображения и митове, а в Алемания, Скандинавия и някъде из Азия те са странични? Нямат ли подобни Сатурнови органи, невидими за нас, и племената на Добрите? Какви видове диамантен характер изработват Посветените-Еднорози на Балканите, какви в Кавказ, и какви – в Хималаите? Правят ли символозите разлика между правия гладък рог, вития рог и двойно извития? Какво са еленовите рога и тия на лопатара? Кога някои видове рогове са напълно прозрачни и кога – не?

- КОЯ Е НАЙ-МЛАДАТА ДОБРА ФЕЯ ОТ ПРИКАЗКАТА В САМИТЕ НАС - онази, която се скрива зад завесата, за да следи действията на Лошата и да ѝ се противопостави, ако може; или поне да намали действието на злото? - КАКВО СА ИЗРЕКЛИ И ПОЖЕЛАЛИ ДОБРИТЕ ФЕИ НА НОВОРОДЕНОТО МОМИЧЕНЦЕ – на какво са символ добродетелите и качествата, които те са заложили в нея, като добри орисници и магьосници? Кои са тези дарби и бъдещи плодове и в нас, ако сме родени от Бога? И колко трябва да бъдат те на брой – 7, 12 или друго число, в зависимост от вида на монадата ни и нивото на Посвещението ни в даден живот? - АКО СЕ СПРЕМ НА ВЕРСИЯТА С ВРЕТЕНОТО, КАКЪВ ВИД ВРЕТЕНО Е БИЛО ТОВА И ЗАЩО ЗЛАТА МАГЬОСНИЦА Е ИЗБРАЛА ИМЕННО ВРЕТЕНО? Привържениците на фалическия символ веднага ще обяснят, че на Красавиците обикновено се случва точно това – непременно се насаждат много бързо и необмислено на напети фалоси от по-ниска или крайно различна еволюция, които обаче са психофизиологически НЕСЪВМЕСТИМИ с тях; на практика - токсични. Далеч не винаги Красавците и Красавиците правят това от „любов“, т.е. от тръпка – много често действат от страх или ПО СЪОБРАЖЕНИЯ. Но това не би трябвало да важи за нашата Спяща Красавица – тя няма физиогномични или френологически данни за проституция – нито магистрална или елитна, нито законна, семейна. Наистина, нещото, с което тези вретена са намазани от инволюцията и изхвърлят физически и енергийно много лесно, е заразено и от месото, с което се хранят господарите им, от алкохола, от мръсотиите в дробовете и тялото им, в астрала им; от амбициите, идеологията и речта им, от мислите им. Други символози третират Вретеното по съвсем друг начин, въпреки че има пряка врзка между фалическия му мотив и енергийния: разглеждат го като старата космична енергия Кундалини, и до днес течща по Ида и Пингала през Сушумна в езическите етноси и психики. Нали и тя се върти, въпреки че сега вече не е актуална в мното неезически тела и души, където се превърна в енергията Вихрýн? Е, има и неезически етноси и души, които все още подражават на кундалинната техника и съответните идеали, асани, пранаями, практики и пр., но те просто трябва да проверят теориите си по трудния начин. Във връзка с приказката, остава открит и въпросът каква точно може да бъде отровата на Злите или на Невежите Магьосници, с която се опитват да намажат енергийното ни вретено по оста на гръбначния стълб или малко по-напред. И защо тази отрова или целия комплекс от езически енергийни отрови блокират покълването и действието на латинските, арийските, англо-саксонските и въобще на кавказките чакри, циметират току-що пробудените сферо-спирални славянски чакри, които се въртят и движат по съвършено различен начин и имат съвсем друг вид и локализация. Капсулират и пробуждането на Балканската Диамантена Струна на Аза, около която би трябвало да се завърти Вихрун. Не разграничават АКТУАЛНИТЕ еволюционно чакри като „Олтари“, „Престоли“ и „Двери“ и нямат представа от идеите, енергийните взаимоотношения и техниките, които ги задвижват, независимо от расовата, идеологическата, етническата и биологичесата принадлежност на индивида. Наистина, ватанският, прабългарският език и дух, много по-стар от санскритския и универсален всекосмически език от началото на Вечността, е дал на по-късните източни народи корена на архетипа „чакра“, останал днес у нас в думата „чекрък“. Не всички съобразяват защо тя съдържа и думата „кръг“, макар и променена от различни неграмотности, палатализации и пр. У нас извеждат „чекрък“, „чекръкчия, „чакръкчия“ и пр. от една турска дума, обаче в самия турски тя идва от хинди, т.е. от санскрит - пак от прабългарския и ватанския. - И ТАКА, МЛАДАТА ФЕЯ ИЗЗАД ЗАВЕСАТА, НА ПРАКТИКА СПАСЯВА КРАСАВИЦАТА ОТ СМЪРТ, но не е в сила да обезвреди изцяло заклинанието на Лошата: принцесата ще спи 100 години, докато не дойде да я събуди един праекрасен Принц. Защо точно 100 години, имат думата антрополозите и астролозите. Някъде в тази възраст израстват нови зъби на много столетници, но биолозите не знаят, че това се дължи на астрологическия планиметричен аспект по еклиптиката „бисептил“ (2S), равен на 102 градуса и 52 минути. Тригонометрически той е малко по-различен, а като проекция върху екватора, наречена ректасцензия, и по системата на примарните дирекции дава събитията с точност до стотна от секундата във времето – по точен е и от транзитите на Луната. Трите основни септила (значи – и трисептилът) възбуждат производството на стволови клетки в организма дори механично, обаче съзнателните строители на Самоопределението и на Божествения Характер в себе си, както и Строителите на Божествени Комуни отвън, могат да ги генерират по желание по всяко време - особено когато заспиват вечер рано, а сутрин посрещат будни слънцето. Има астролози, които извличат от пръстите си един аспект от 100 градуса, но такъв няма. Истинският, създаден от Природата, от квантовата механика и небесната механика е именно бисептила – Сатурновият аспект на РОДОВАТА карма и дхарма. Септилът (51:26) „отговаря“ за ОНТОГЕНЕЗИСА на човешкия дух – ИНДИВИДУАЛНАТА карма и дхарма на монадата, отчитайки и деянията ѝ през предишните прераждания. Бисептилът управлява и координира нашия БИОГЕНЕЗИС И ФИЛОГЕНЕЗИС в СЕГАШНИЯ ни живот, имайки предвид и родовата ни наследственост и поведението ни спрямо Природата, докато трисептилът е господар и служител на СОЦИОГЕНЕЗИСА. Бисептилът обаче не е само само биологически – в космичен и мистичен аспект, той издирва и сродната ни душа и сродните ни души в Битието и ни урежда комуникация с тях. В този смисъл, той е изразител на Предопределението. Трисептилът отчита социогенезиса ни в резултат на взаимните ни влияния и действия в човешкото общество ИЗВЪН биологическия и космическия ни род – това е ТРЕТАТА фундаментална база в еволюцията на човека, която го оформя като ЧОВЕК, за разлика от животните. Формира Втората ни сигнална система и още по-горните, изработва в нас престолите, олтарите и дверите на ПРИЯТЕЛСТВОТО. Именно трисептилът е най-висш изразител на най-върховният закон, най-съвършената аксиома, определящи Човека като социално същество от БОЖЕСТВЕН порядък: „НИКОЙ НЯМА ПО-ГОЛЯМА ЛЮБОВ ОТ ТАЗИ, ЩОТО ДА ОТДАДЕ ЖИВОТА СИ И ДУШАТА СИ ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ СИ“. Учителят преди 2000 години е употребил думата „приятели“ В МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО. Не е казал такова нещо нито за любовта към най-близките ни хора биологически и астрално, нито към сродната ни душа от Вечността или Веригата ни от сродни души в Битието, нито към БРАТЯТА ни от нашето духовно общество или към един-единствен приятел, дори и да е най-сродният ни дух на Небето и на Земята. Днес Той ни обяснява това с думите Си, че Епохата на Приятелството е много далечно бъдеще за нас и че тя ще е по-съвършена от днешната Епоха на Братството, в която се намираме сега. Баожественото Приятелство ще настъпи и ще се развие реално, само когато навлезем вече НАДЪЛБОКО в прецесийната Епоха на Водолея, въпреки че тя се задейства на Земята в АСТРОЛОГИЧЕСКИЯ си орбис през 1926 г., а по-точно астрономически – малко по-късно. Трябват ни тепърва цели 2150 години от днес нататък, за да можем да узреем като ПРИЯТЕЛИ. И то, след като същевременно навлезем и в Шестата подраса на Петата коренна раса и затова ще сме се съединили донякъде със Сродната си душа и с Веригата си от сродни души. Без душевно и духовно Семейство като база, душевно, духовно и божествено Приятелство е немислимо! Каза се „донякъде“, защото сегашното Приятелство ще е само едно ПРЕДДВЕРИЕ към една друга, много по-грандиозна във времето и по естество епоха на Приятелството, която ще настъпи едва след като станем СЪВЪРШЕНИ братя и сестри - след края на Седмата подраса на Петата коренна раса. А това е краят на една цяла Голяма манвантара. Прабългарската наука за расите и манвантарите не съвпада с източните и западните: те правят свободни сънчинения, понеже не са вникнали както трябва в прабългарската езотерика, от която са черпили. Значи, първо трябва да приключи Голямата Манвантара на Братството от 25800 години – тази на ПЕТАТА Коренна раса, съставена от седем подраси (ние сега дооформяме Петата ѝ подраса). Като се оформим съвършено и като Семейни Човеци в Голямата Епоха на Интимната Обич и Любов през следващата Голяма Манвантара от 25800 земни години, раделена също на 7 подраси; като завършим и еволюцията си в Голямата Манвантара на Съвършенството в Седмата коренна раса на Любовта към Себе си (още 25800 години...), ЕДВА ТОГАВА ще настъпи началото на ГОЛЯМАТА манвантара НА ПРИЯТЕЛСТВОТО. Ние сме още много далече и от Малката, и от Голямата Епоха на Приятелството - в божествен смисъл, Приятелите обичат и приемат не само подобните, но и РАЗЛИЧНИТЕ от сабе си и си взаимодействат с тях АКТИВНО. За нас днес е предостатъчно да изпълним съвестно целта на ПЕТАТА ДУХОВНА РАСА на земята: ДА СТАНЕМ СЕСТРИ И БРАТЯ. Сестрите и братята - като души, родени от Бога и израсли в Дома на Бога - РАЗПОЗНАВАТ СВОИТЕ СИ, ОБИЧАТ СВОИТЕ СИ, ОБЩУВАТ АКТИВНО СЪС СВОИТЕ СИ И ЖИВЕЯТ ПЕРИОДИЧЕСКИ С ТЯХ). Както виждаме, даже на това по-ниско ниво от Приятелството, а именно Братството, ние днес нямаме почти никакви постижения, освен за няколко случайни часа през денонощието, през месеца или през годината. НЯМА още такова нещо! Всички живеят ПО БИОЛОГИЧЕСКИ ТРЪПКИ И СВЕТСКИ МОТИВИ, към които спадат и духовните амбиции на егото както до днес, така и в момента. Виждваме с очите си какво става и днеска в така наречените „семейства“, „тандеми“, „братства“ и „братски групи“... Просто, егото ни все още е истинска „прелест“. Ако говорим за съвършено оформяне целта на Петата подраса в Петата коренна раса - да станем ИСТИНСКИ братя и сестри, - това можем да очакваме по-завършено едва към 4076 година, имайки предвид пак астрологическия орбис преди и след астрономическото ѝ приключване... Нека сега не изчисляваме кога ще завърши теоретически ЦЯЛАТА Голяма Пета коренна раса, кога ще настъпят и приключат и другите подраси и целите Големи коренни раси... И да ги изчислим вярно астрономически, това са само ТЕОРЕТИЧНИ изчисления. Едно че не съвпадат ни най-малко с изчисленията на есхатолозите, кабалистите, астролозите и астрономите от другите светски и духовни школи; а още повече – че няма никаква гаранция дали Слънчевата ни система и Земята ще останат в досегашната си небесна механика. Напротив – очаква се скоро небесните тела да се разместят генерално не само в Слънчевата система, както се смениха и се сменят генерално и честотите, спектрите, химическите елементи, биологическите ни части и структури и т.н. в цялата зрима от нас биологически и технически обаст на Вселената. ЕТО ЗАЩО, при по-достъпната за нас задача на КОНКРЕТНИЯ етап от човешката ни еволюция, при родените от БОГА, живеещи днес в Петата подраса на Пета коренна раса, аспектът трисептил ЗАПОЧВА ДА РЕАЛИЗИРА СОЦИАЛНОСТТА КАТО СТРОИТЕЛСТВО НА БРАТСКИ ОБЩЕСТВА И КОМУНИ И ИЗРАБОТВАНЕ НА БРАТСКИ И СЕСТРИНСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. Тоест - ЛОКАЛНИ опити за СВАЛЯНЕТО НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ НА ЗЕМЯТА. Минималната ядка е дадена още преди 20 века: „ДВАМА ИЛИ ТРИМА“. И ТОВА още не е постигнато! Учителят Петър Дънов в България казва, че голяма награда е определена на Небето за онази двойка мъж и жена на Земята, която разреши правилно въпроса за любовта. Досега още никой не е взел наградата – съобщава той. ЗА ТИЯ МНОГО ДАЛЕЧНИ ВРЕМЕНА В БЪДЕЩЕТО, УЧИТЕЛЯТ СЪЩО ДАВА ЧИСЛА И ПРОГНОЗИ, но ние вярваме, че Неговите са ТОЧНИ. Ето един пример, който се цитира във Фейсбука нееднократно: „След хиляда години ще има ЗАЧАТЪЦИ от божествената наука; след 350,000 години тя ще заеме широки размери, а след 150 милиона години ще бъде приета навсякъде като официална наука. Казвате: „Да се говори за толкова далечни времена, това ни обезсърчава...“. – Аз се радвам на дългите срокове, на далечните времена. Когато ми се говори за къси срокове, аз затварям ушите си. Когато се говори за големи пространства и далечни времена, ние имаме предвид БОЖЕСТВЕНИТЕ закони. Те работят ТАМ. Щом дойдем до ограничено пространство и късо време, дохождаме до робството. „(Новият човек, 13 март 1921 г.)

 - ДА ПРОДЪЛЖИМ ЛИ СЪС СИМВОЛИКАТА В ПРИКАЗКАТА ЗА СПЯЩАТА КРАСАВИЦА?... Би било от полза донякъде и за сегашните дълбоко спящи красавци и красавици, упоени от магиите на традицията и цивилизацията... ЕТО КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО И СЕ СЛУЧВА И ДО ДНЕС, ВЪПРЕКИ УКАЗА НА ЦАРЯ ОТ ПРИКАЗКАТА И НА НЕБЕСНИЯ ЦАР: „За да избегне нещастието, предсказано от старата вълшебница, царят веднага издал указ. Той гласял, че смъртно наказание очаква всички жени, които се осмелят отсега нататък да предат с вретено или да държат вретено вкъщи...“ - ХАЙДЕ ДА СЕ СЕТИМ КАКВО МОЖЕ ДА ОЗНАЧАВА ТОВА В СВЕТЛИНАТА НА ПРЕДИШНИТЕ НИ РАЗСЪЖДЕНИЯ ПО СИМВОЛОГИЯ... Едни ще го възприемат весело, други ще се замислят... Нима и до днес милиони жени и от двата пола не продължват са предат с вретено или да държат човек с отровно вретено вкъщи?... За хората с натурално съзнание и преки асоциации, това не е само нещо мъжко, но и майсторството на много специалисти и специалистки в Ориента да се въртят виртузно не само в танците - с лични усилия или с помощта на жив, нежен товар, висящ на дебело въже... То е окачено здраво на тавана и е способно да се развърта и в двете посоки по инерция, ако преди това са го навили; да ходи малко нагоре и малко надолу заедно с безценния си товар над мързеливия клиент или господар... Но както се разбрахме, вретеното е И ДУХОВЕН символ, а „вкъщи“ не значи само собствения ни малък или голям апартамент, НО И РОДИНАТА НИ. „Вретеното“ при дервишите си е ВЪРТЕНЕ ЗА САМИТЕ ТЯХ, за да освободят Сребърната Корда и да излетят към Аллаха, да почнат да пророкуват. Не всеки, който пристава на дервиш или на друг чужденец с чуждо въртене на космичната енергия може да има гаранция, че няма да го настигне наказанието на Царя. Не наказание, а последствие. Назависимо на какво ниво той ползва вретено от чужда еволюция... Даже и ние в България си имаме „вретено“, т.е. въртене и при нестинарите, както и братско „вретено“ в горите и по поляните. Въртим се в малки и големи кръгове в бели дрехи и с позлатени колани - с голямо вдъхновение и изобилни забележки... Въртим се отдавна и у нас, и по планините и парковете на цял свят, но това не дава никаква гаранция, че сме винаги с благи братски усти, погледи и окултни квалификации. Нашият Цар не е невменяем или жесток, както твърдят атеистите или казват, че не Го виждат, понеже Го нямало въобще. - Те не знаят, че Той просто е създал света така, че всеки, който се върти из чужди къщи с чужди еволюции и инволюции, всеки, който се опитва за завърта електроните си по модели, които не са за неговия вид, век и духовен етнос, САМ се осъжда на остаряване и преждевременна смърт. Ясновидците виждат как аурите на хората трептят и се въртят по най-различни начини като перални, затова от дълъг опит констатират, че ПО-СИЛНАТА АУРА на някой, когото сме допуснали до нас или ние сме се вмъкнали при него, колкото и да е прост, интелигенттен или духовен, неизменно завърта нашата аура по индукция, АКО ОЩЕ НЕ СМЕ СЕ САМООПРЕДЕЛИЛИ ИСТИНСКИ. В резюмето на приказката по-горе ясно е казано за думите на Царя: „Смъртно наказание ОЧАКВА всички жени, които се осмелят отсега нататък да предат с вретено или да държат вретено вкъщи“. На е казал, че Той лично ще им го наложи или ще заповяда на палачите Си да го изпълнят – казва само, че наказание ги ОЧАКВА. В различните версии на приказките има и варианти с външни палачи, но в цитираното резюме и в нашето разбиране БОГ НИКОГА ПО НИКОЙ НАЧИН НИЩО НЕ НАЛАГА, КАМО ЛИ ДА БЪДЕ ПАЛАЧ ИЛИ ДА ДЪРЖИ ПАЛАЧИ В ЦАРСТВОТО СИ. Той само ни предупреждава къде има пропаст в мъглата и се опитва да ни спре с тих или силен глас, ако сме застанали на ръба ѝ. Очите са си наши, акъла си е НАШ, изборът си е НАШ, инатът си е НАШ, волята си е НАША. - КАК Е В ДРУГИТЕ ВЕРСИИ Е ВЪПРОС, НО В ТАЗИ, КОЯТО НИ Е ПОДРЪКА СЕ КАЗВА, че девойката е била на 15-16 години, когато ѝ се е случила случката. Едно че това е цъфтежът на пубертета, както и на еволюционния пубертет, когато хората се заблуждават най-много и са най-доверчиви; и второ - че на тази възраст се активират по примарни дирекции два важни миниаспекта от по 15 и 16 дъгови градуса, чиито образуващи числа по формулите са съответно 24 и 45. Имат ли те специфично въздействие и какво е то, трябва да се питат астролозите и кабалистите. Просто е любопитно за изследване. Първият аспект е централен ъгъл на вписан правилен 24-ъгълник, а вторият – на вписан правилен преплетен звездообразен многоъгълник с 45 върха.
- КОЙ И ЗАЩО НЕ ПРЕГЛЕЖДА РЕДОВНО ВСИЧКИ СТАИ ДАЖЕ И В ЦАРСКАТА КУЛА, та да се открие, че там някаква си бабичка преде на хурка, въпреки че това е строго забранено от Царя? По какъв начин черните маги проникват и се загнездват даже в най-интимните ни имоти – или намират хиляди начини да ги експлоатират?...

 - ЗАЩО ВЕЩИЦАТА ВДИГА ПАНИКА ПРИ ПРИПАДЪКА НА МОМИЧЕТО И ВИКА ВСИЧКИ НА ПОМОЩ, ВЪПРЕКИ ЧЕ Е МОЖЕЛА ДА СЕ ИЗМЪКНЕ НЕЗАБЕЛЯЗАНО? Какво цели психологически? Не е ли съзнавала, че ще открият нарушението ѝ и ще я накажат със смърт?

 - ЗАЩО ЛЕГЛОТО НА ИЗПАДНАЛАТА В КОМА ПРИЦЕСА ОТ УБОЖДАНЕТО Е В НАЙ-ХУБАВАТА СТАЯ НА ДВОРЕЦА И Е ИЗВЕЗАНО СЪС ЗЛАТО И СРЕБРО? - ОЗНАЧАВАТ ЛИ НЕЩО СПЕЦИАЛНО В СИМВОЛОГИЯТА И МАГИКАТА всички имена и подробности, дадени в този вариант на приказката – или са си просто чиста измислица на народния разказвач или на авторите? Защо, например, добрата фея, предсказала някога на принцесата 100-годишен сън, живеела точно в царството МАТАКЕН и защо то било точно на 12 ХИЛЯДИ левги от замъка? Това са 58 хиляди километра – много повече от обиколката на земния екватор! А на височина – 23 пъти по-далече от върха на екзосферата ни, както и на 1/7 част от разстоянието от Земята да Луната... Това е много по-далече и от разположението на геостационарните ни космически станции в пространството по отношение на Земята. Значи, Феята е живяла на някой астероид или е била в космичен кораб... Защо за нещастието с Принцесата я било известило едно дждудже с точно седемлевгови ботуши? – Тоест, само една крачка с тия ботуши преодолява 21 мили (35 километра)!...

 - ТАКА... ДОБРАТА ФЕЯ ДОШЛА ОТ ЦАРСТВОТО СИ МАТАКЕН - ОТ 58 ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРА ОТ ЗЕМЯТА САМО ЗА ЕДИН ЧАС, С ОГНЕНА КОЛЕСНИЦА, ТЕГЛЕНА ОТ ЗМЕОЙВЕ. Супер! 58 000 км/час! 23 пъти по бързо от СУ-27, 22 пъти – от F111, 20 пъти – от F-15 Eagle, 19 пъти – от МИГ-31, 17-18 пъти - от XB-70 Valkyrie, Lockheed YF-12 и Bell X-2, 16.4 пъти – от Lockheed SR-71 „Blackbird“, 16 пъти – от МИГ-25, 8 пъти по бързо от North American X-15 - и над 4 пъти по-бързо от легендарния орбитален безпилотен абсолютен американски рекордьор Х-37. Е, да кажем, за Феята би било позор да се състезава със земните самолети, но и от най-елитните ни официални ракети доскоро, тя е долетяла до Земята в онази приказка ПОНЕ 2 ПЪТИ ПО-БЪРЖЕ! За неофициалните летала и портали, ползвани от край време от тайните ни правителства в съюз с извънземните и вътрешно земните, тук не говорим. Те отдавна се движат и със свъхсветлинни скорости, и направо квантово, но за такова нещо в ползваната от нас версия на „Спящата красавица“ не се говори – Феята си е ползвала уморени дракони или стара техника... - ДОБРЕ... ДОШЛА ДОБРАТА ФЕЯ И ВЕДНАГА ПРИСПАЛА ВСИЧКО ЖИВО В ЦАРСТВОТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЦАРЯ И ЦАРИЦАТА. Имала си причини за това. При това направила така, че около парка само за четвърт час изникнали толкова много и нагъсто големи и малки дървета, къпини и трънаци, преплетени едни в други, че нито звяр, ни човек можели минат през тях. Цялата тази растителност образувала тайнствена преграда, която пазела входа на замъка и го скривала от хорските очи. Само много отдалеч можели да се забележат върховете на кулите. ЗАЩО ФЕЯТА ГО Е СТОРИЛА – И КАКЪВ СИМВОЛ Е ТОВА? КОГА И НИЕ МОЖЕМ ДА ГО ПРИЛОЖИМ В ЖИВОТА СИ - ИЛИ ПО-СКОРО НАШИТЕ ПАЗИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ В НАША ЗАЩИТА, АКО НИЕ СМЕ В БЕЗСЪЗНАНИЕ (ОБИКНОВЕНО СМЕ...)? - КАКТО И ДА Е, ЗА 100 ГОДИНИ ВСИЧКИ ХОРА И ЖИВОТНИ ОКОЛО СПЯЩАТА КРАСАВИЦА БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ИЗМРЕЛИ - И НАЙ-ПОСЛЕ СЕ ЯВИЛ НА ХОРИЗОНТА ПРЕДВИДЕНИЯТ ЦАРСКИ СИН... Нека сега претупаме сюжета на приказката – всички я знаят наизуст - и се спрем само на възловите въпроси от по-специален характер. ПАК СЕ ПИТАМЕ: - ЗАЩО ВСИЧКИ ПЛЕТОВЕ, КЪПИНИ, ГЪСТАЛАЦИ И ТРЪНАЦИ СЕ ОТДРЪПВАТ МОМЕНТАЛНО ПРИ НАВЛИЗАНЕТО НА ПРИНЦА И МУ ОТВАРЯТ ШИРОКА АЛЕЯ, а дърветата се скланят грижовно над него, за да не го снимат даже и от спътник?... Случват ли се такива неща с растенията и животните дори и на нас след толкова стотици или хиляди години - и защо? - НАЙ-ПОСЛЕ ПРИНЦЪТ СТИГНАЛ ДО ДВОРЕЦА И ВИДЯЛ, ЧЕ ХОРАТА НЕ СА ИЗМРЕЛИ, А СА ЗАСПАЛИ – СПОРЕД МАГИЯТА. Ние също и до ден днешен срещаме много такива по улиците, виждаме ги със стотици хиляди и милиони и по екраните, но не ни е странно как така, като спят, могат и да говорят, да мърдат, да вършат какви ли не безполезни неща и глупости. Качил се до етажа на Принцесата и видял, че и стаята ѝ е цялата от злато, а не само креватът. - НА ТОВА МЯСТО ВЕЧЕ ТАЗИ ВЕРСИЯ НА ПРИКАЗКАТА ЩЕ РАЗОЧАРОВА МНОЗИНА, А ДРУГИ, ОБРЪГНАЛИ ОТ НЕЖНОСТИ В ЖИВОТА СИ, ЩЕ ЗАРАДВА: СЪБУЖДАНЕТО ТУК НЕ СТАВА С ЦЕЛУВКА, А ОТ САМО СЕБЕ СИ... Просто, времето било дошло, тя просто усетила Любимия и се събудила. ВЪПРОС: защо са си говорили точно 4 часа?... Или и това е съвем случайно хрумване на прѝказниците? - СЛЕДВА ЕДНА КРАЙНО ЛЮБОПИТНА РЕЦЕПТА ЗА ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И ДОБРА ТЕЛЕСНА ФИГУРА... Става дума за събудилите се стотици придворни наоколо и в цялото кралство: „Тъй като не всички били влюбени, почнали да усещат ужàсен глад“... Следователно – край на мъчителните и изтощителни режими, както и на нуждата да работим къртовски за прехраната си... - ВЛЮБЍ СЕ ИСТИНСКИ – И НЯМА ДА УСЕЩАШ ГЛАД... Мнозина ще възразят веднага, ще кажат точно обратното, обаче те са от тия, които никога не са се влюбвали истински и затова ползват влюбването само за свръхразход на скъпа природна енергия... Как няма да ядат много тогава – и какво ли не?... - ОЩЕ ЕДИН БЕЛЕГ ЗА ИСТИНСКИ СРОДНИ ДУШИ И ИСТИНСКИ ВЛЮБЕНИ С МНОГО ВИСОКА ЕВОЛЮЦИЯ – И ДВАМАТА СПЕЛИ МНОГО МАЛКО. Изтъкват се съвсем логични причини в контекста на приказката, но ние знаем най-вярната: хората с дух и душа, които са истински влюбени и имат единство на всички полета, при това са и чучулиги, а не бухали, могат да се наспиват и за половин час в денонощието, ако знаят кога, с кого или без кого да спят. Останалите спят като пънове даже и след изгрев слънце, понеже предпочитат да интимничат с духовете от пъкъла по това време, вместо с живи, истински хора. Нашите влюбени от приказката били чучулиги и затова познавали силата на слънчевия изгрев и на деня до обед – огромно щастие! Точно затова и Прекрасната Красавица кръстила двете им деца „Зорà“ и „Ден“. Дали тия имена и всички други положителни измислици на разказвачите са към ДОБРОТО досие на неизвестния народен приказник, който ги е измислил - или към доброто досие на известните Братя Грим – за това пак имат думата само ясновидците...

 

 

5.03.2021 г. 09,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всеки човек трябва да работи върху себе си, да създаде образа на истинския човек. За образец на истинския човек ни служи Христос.“ (1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

5.03.2021 г. 09,55 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казва се в Писанието, че Христос срещнал Савла на кон и го ослепил със светлината си. Христос го запитал: „Савле, защо ме гониш? – Кой си ти, Господи? – Аз съм Исус, Когото разпнаха. Казвам ти да не риташ срещу остен". От този момент Савел се обърна към Христа и стана един от ревностните Му последователи. Савел разбра, че на жертвата, която Христос даде за цялото човечество, заслужава да се отговори пак с жертва.“ (1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

5.03.2021 г. 10,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Съвременните хора мислят, че, като се пожертва за Христа, човек трябва да се откаже от жена си, от децата си и да напусне своя дом. Не е така! Когато мъжът възлюби Христа и Го познае, ще обикне и жена си, и децата си. И жената, като възлюби Христа, ще обича и мъжа, и децата си. Същото се отнася и до децата. Като възлюбят Христа, те ще обичат родителите си. .“ (1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

5.03.2021 г. 17,04 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато хората възлюбят Христа, ще обичат и отечеството си, ще станат истински патриоти и родолюбци. ТОВА значи познаване на Христа!“

(1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

5.03.2021 г. 18,28 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „За да дойде слънчевата светлина отгоре на земята, тя се привлича от образа Божи, който е в човека, и от подобието Божие, което е във вас. Слънчевата светлина се е влюбила в човека, дошла е да го види. Като му е дошла на гости, донесла му е всичките тия блага. “ (1942.08.16у.Божиите блага)

 

 

4.03.2021 г. 09,28 ч.

 

ПО КАКВО ЩЕ ПОЗНАЕМ РОДЕНИТЕ ОТ НЕГО

УЧИТЕЛЯТ: „Трябва да се убедите, че има Един, Който ви обича. Кой е Той? – Той е Единният, Вечният, Който не се отказва от никого, не съди никого, към никого не отправя крив поглед, на никого не казва горчива дума. Като срещне някого, който е направил една погрешка, Той му казва: “ДОБРО дете си ти, ЧОВЕК ще излезе от тебе!“ Ангелите може да не го харесват, но Бог харесва всички. Той ще се усмихне и ще му даде Своето благословение. Благодарение на погледа и на усмивката, които Бог отправя към вас, вие сте радостни и весели.“ (1942.08.16н.На зазоряване)

 

 

7.03.2021 г. 18,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Дайте ход на всички желания, които се проявяват чрез нашия ум – ние сме носители на Божиите блага в света. Горко на онези, които не проявяват Божественото! Нямаш право да задържиш Божественото, то трябва да тече! Божественото няма спирки. Човешкото може да го спираш, Божественото нека тече. Да не те е срам от Божественото! Аз гледам тук, един ден една млада сестра прегърнала един стар брат, турила ръката си на стария брат. Ще кажете: глези се... Ни най-малко не е глезене! Когато дойде една котка и се качи на скута ти, защо се е качила? Или дойде някое куче, близне те по крака - целува те...“ (1942.08. 16у.Божиите блага)

 

 

7.03.2021 г. 20,17 ч.

 

ЛЕКТОРИ, УМНИЦИ, ТАЛАНТИ, ПРОПОВЕДНИЦИ, ГЕНИИ, СВЕТЦИ, ПРАВЕДНИЦИ И ПР. - всички разправят най-различни работи за смисъла на живота. Обаче чрез великите Учители, които имат образ и подобие на Бога, говори САМ БОГ. Да видим какво говори Бог за смисъла на живота:

 УЧИТЕЛЯТ: „Казвам: научете се да познавате онова, което Бог ви е дал. Да сте човек по образ и подобие на Бога, да кажете: „Аз съм пратен в света да любя и да обичам. Защо дойдох в света? - Да се науча на две неща: да любя и да обичам. Да приложа любовта и обичта в живота - ТОВА е смисълът на земния живот!“ (1942.08.16у.Божиите блага)

 

 

7.03.2021 г. 12,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие искате да прогресирате в света без образ и подобие. - Невъзможно е! Аз наричам „образ и подобие на Бога“ МЛАДИЯ И СТАРИЯ.“ (1942.08.16у.Божиите блага)

 В ПРИЛОЖЕНИЯ КОЛАЖ са включени Най-Великия Млад и Най-Великия Стар, според представата на зографа-стъклописец. Витражът е сътворен между 1875 и 1899 г., повече сведения за него в интернет липсват – ако някой е познавач, нека уточни. Само в една публикация на изображението от десетките налични се говори за една грандиозна мормонска църква в Солт лейк сити в щата Юта, но не става сигурно дали този витраж е от там. В една от фотоверсиите му някой е сложил силни блясъци точно най-горе върху скиптрите на Христос и Бог-Отец, за да не се виждат символите на юдомасонските псевдохристияни. И наистина, темата за ОБРАЗА И ПОДОБИЕТО на Бога и въобще за образите, символите и идеите в голямата битка на двете ложи през вековете е крайно поучителна и интересна. Известно е, че Черната ложа краде поголовно оригинални учения и изображения и ги преработва основно в своя полза, за да може да владее света. На тъмните кабалисти, маги и символози в цялата история на човечеството се възлага от властимащите да използват много идеи и методи от свое име, но и да замèнят някои базови феномени, да ги обръщат „наопаки“. Те никога не биха могли да управляват масите и за зомбират душите, ако не създават свои символи и ако не посегнат върху съществуващите божествени архетипи. Подсдъзнателно или съзнателно, това е ясно и на атеистите, защото те схващат, че видът на гербовете, знамената и всички останали национални и идейни символи е от решаващо значение за поддържане на властта им. И сто милиарда ядрени бомби не са по-мощни от един сатанински знак или образ, наложен върху обществото. Така егрегориарсите и егрегорите осъществяват своята тъмна власт над народите, за да ги направят послушно стадо в ръцете на материалните и енергийните експлоататори. Такава власт над символите са имали много фараони, императори, папи, патриарси, ересиарси, идеолози, жреци и пр. и затова човечеството е страдало много. Изменяйки образ и информация в лъжовна посока, те залагат капани на милиони и милиарди хора, за да ги сблъскват помежду им, да ги поробват и унищожават. Както виждаме, това става и в момента: тоталната дезинформация, управлявана от тайните и явни черни правителства, става причина заоблудените души да тичат сами към погребалната яма, мислейки че така се спасяват. ТУК НЯМА ДА СЕ ДИСКУТИРА КАКВИ НЕГАТИВНИ СИМВОЛИ фигурират в религиозното изкуство от хилядолетия, това е цяла наука. Узорпаторитие на Истината са си създали свои символи, правила и закони, поддържащи зловредната им политика. В много отношения, защитата на авторските права, колкото и да е важна и справедлива в едни случаи, толкова е и зловредна в други. Много търговци не зачитат нищо свято – например, поради това, че са си купили лиценз върху някои произведения и изображения, до които народите нямат пряк достъп, поголовно им слагат водни знаци и по този начин ги обезобразяват, с единствената цел да продават на ценителите копия без воден печат. И НЯМА СВЕТОВЕН ЗАКОН И СВЕТОВНА СИЛА, които да променят това положение, тъй като и властващите са търговци и издават всякакви разрешителни. НЕЩАСТНИТЕ ТАЛАНТИ И ГЕНИИ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ почти до един са били на верижка при владетелите или са си мислели, че са свободни, когато меценатът им подхвърли кокал или паничка. И да са ги позлатявали, зографът е трябвало ДА НЕ НЕ ИЗОБРАЗЯВА ВЯРНО НЯКОИ ЛИЦА И ДЕТАЙЛИ ИЛИ ДА РИСУВА ДРУГИ ВЪРХУ ОРИГИНАЛИТЕ. Така някои са изопачавалии образите на Бога и Христа, на светците, ангелите и пр. В немалко случаи, на стенописите, във витражите и по платната те е трябвало да приличат на този, който плаща. Например – Христос с обратна захапка или изшилена глава, ангелите и светиците – като престъпници, блудници и т.н. От десетилетия тази стратегия цари и при крупните магнати и спонсори на инферното и в киното, медиите, модата, масовата култура, компютърните игри и пр. В някои страни, например, най-зловещите сатанисти плащат на добрия актьор с Христòв образ да играе ролята на Юда – и обратно. Така продуцентите от черната ложа правят и с много други герои във филмите си, даже и писателят или сценаристът да са Божи човеци. Директорът на продукиця също може да е с искра Божия, но заместникът или продуцентът почти задържително е унищожител като политруковете в армията и затова има решаващата дума при подбора на актьорите и някои интерпретации на сценария. ПЪКЪЛЪТ МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ КАКВА МОЩ ИМАТ ОБРАЗЪТ И ПОДОБИЕТО и затова не жали средства и методи, когато трябва да изврати нещо до неузнавауемост. Ако говорим за американско кино, шедьоврите на Бялата ложа без намеса на сатаните там се броят на пръсти. И да се е промъкнал някой шедьовър без никаква цензура и да е останал бял докрая, тъмният спонсор ще го пусне на екран, само ако самият той има голям дял в печалбата и ако вкара сатанинска музика и скрити внушения и реклами, докато текат финалните надписи. Особено случаят с музикалното оформление е типичен: два часа си слушал божествена музика във филма, но ако сглупиш да не го спреш веднага преди надписите накрая или да не си излезеш, черната ложа ти прави звуково харакири със съвършено друго произведение с композитор и изпълнител от пъкъла. Това е метод и на ивнервюиращите от пъкъла, и черните медии в ефира: като прекъснат грубо говорещия, като прекъснат филм или музика заради реклама, те предизвикват късо съединение в психиката на зрителя и късат нерви и капиляри, за да пият прана водещите, редакторите и вампирите в пространството. Днес черната ложа управлява адската анимация и компютърните игри изцяло, но се намесва и в делото на бялата култура. Някои си мислят, че това е само сделка на поп-звездата да позлати допълнително кинаджията, ако се съгласи да му пусне изпълнението по време на надписите накрая. Понякога слагат и стотици измислени имена, само и само магическата сугестия да звучи по-дълго време в ушите на зрителите, които не са спрели филма където трябва или не са излезли от салона. Те после ще идат да си купят оръжие, месо, алкохол, цигари, техника или наркотици от строго определени производители или да идат на адски концерт, а други ще отидат да убиват или да се самоубиват. В някои случаи геният и ясновидството на художника са изобразили Спасителя, Отца, апостолите, фарисеите, юдите и пр. почти автентично: ВЕРЕН образ, ВЯРНО подобие. Спонсорите им от църквата обаче от опит съобразяват, че ако и на тях платят да изобразят образите превратно, в катедралата им няма да влезе нито един свестен вярващ и бизнесът им ще пропадне. В душата на човека има заложени архетипи на Истината, на образите от древността. Като ходи на богослужение, той иска да види божествени образи по стените и прозорците, да чуе божествени звуци, за да нахрани душата си. Собствениците и търговците съобразяват това и предпочитат църквата им да се пълни. Но как постигат тогава своето си? - Като наредят на платените зографи или на рисувачи-предатели да сложат върху божествените образи атрибути на пъклената символика. Каво постигнаха днес и „новаторите“, когато почнаха да модернизират боголужението с джазирани духовни песни и плебейски танци? ОБЯСНЕНИЯ ЗА СИМВОЛИТЕ В ТОЗИ КОЛАЖ :

 Негативните символи са заменени с такива, които имат положителна сила. Откъм страната на Христос, това са някои ат класическите християнски знаци, използвани през вековете. Наличието на Давидовата шестовърха звезда тук е в синхрон с милионите старозаветни с дух и душа, т.е. с искра Божия, каквито има МНОГО по света, въпреки че повечето от тях не приемат Христа. Не са виновни – нямат нужния череп и още не са страдали достатъчно. Именно за да се държат в съзнанието на Бога и за да бъдат спасени при настоящото приключване на старата епоха, Учителят Беинсà Дунò слага този знак на най-видно място в „Завета на цветните лъчи на светилната“ - на самата му фронтална корица! Никой не може да бъде спасен, освен чрез Мировия Учител, когато Той е дошъл с мисия в даден свят. Той има силата да смени режима на ВСИЧКО: от земни и космически династии – до цели острови от вселени. Щом като дава даден символ и знак, това значи, че през тази врата имат шанс да се спасят всички души с искра от Бога, които са под кабалистична власт на този знак. Ето защо, през Давидовата и Соломоновата звезди (те не са идентични) и техните магически печати в Абсолюта, КОГАТО СА УПОТРЕБЕНИ ОТ АВАТАР И АРХОНТ от Вемирната Бяла Ложа като призивни архетипи и портали в даден век, ще могат да възлязат нагоре към Новата Земя и Новото небе много души със старозаветни монади. Има Адам-Кадмонова монада, Лилитина монада, Ситова монада, Мелхиседекова монада, Давидова монада, Соломовова монада, Енохова монада и др. Споменатите им прародители и някои други праотци от Стария завет са вратите, през които спасяват и възлизат душите, закърмени и отгледани от тях. Манадите ги ражда БОГ, но Първоотците и Първомайките ги кърмят и отглеждат през вековете, затова тези души носят в Битието техния духовен ген, тяхното архетипно име. Тъй като споменатите Прародители от библейските епохи до Христа и някои други старозаветни са получили по-късно и Христово Посвещение, Христова монада, чрез тях последователите им им също имат шанс да станат христитяни в истинския, езотеричния смисъл на думата. Учителят е видял и преценил, че към края на 19 век и в началото на ХХ на Земята е имало голямо количество старозаветни души, родени от Бога и имащи еволюционни и френологически данни да възлязат в Христа, затова им отваря тази врата върху самото лице на Завета на цветните лъчи – Шестовърхата Звезда на Вселената и Антивселената. Знаел е и знае, че именно старозаветните - юдеи или неюдеи, - когато се осъзнаят и приемат Истината, има шанс да приложат Божественото Учение много по-съвършено и качествено от така наречените „християни“, повечето от които ще се окажат предатели.

 ЗАЩО ОБАЧЕ СЛАГА НА ОЩЕ ПО-ВИДНО МЯСТО – А ИМЕННО НАЙ-ГОРЕ НА СВЕЩЕНАТА СИ КНИГА - АРХЕТИПА НА КРИЛАТАТА ЗЕМЯ? - Защото е видаял и знаел, че на тази планета има духове и души- КОРЕНЯЦИ, КОИТО СА ПОЛУЧИЛИ МОНАДА ИМЕННО ТУКА, не са пришълци като повечето от нас. Крилатата ни Земя Анхира пръсъства и в изображението на Пентаграма, който Той дава като ключ и оръжие на Петата раса, за да можем да приключим достойно мисията си на тази планета. Знаел е и знае, че това са ЗЕМНИ ХОРА - ПРАКТИЦИ И РЕАЛИСТИ. Знае, че Агарта е стъпила на планетата ни първо на мястото, където има най-древни скали още от архайската ера, а това са планините Рила, Родопите, Витоша и Средна гора на Балканите. Има и в Китай, около Байкал и в други старонагънати планинни. Обаче кореняците от архая могат да получат Посвещения и да направят неща, напълно недостъпни за населението на младонагънатите планини, дори и те да са най-високи и големи и там да се раждат най-велики светци и гурувци. В противен случай, Някой не би дошъл на територията на България като Миров Учител вече за четвърти път. Той ПОСТОЯННО говори за това пра-население от земляни-кореняци на нашата планета. Те са с най-твърдите и дебели черепи на Земята – установил е това с 11-12 години измервания, за да е сигурен, че попада на най-твърдото его. ЕДИНСТВЕНО те обаче, при определени условия, ще могат да се превръщат от въглен в диамант. Съсловно, това са най-вече земеделците, работниците, каменарите, строителите и въобще майсторите и виртуазите от всякакъв род, а също и военните – виждаме на фотографиите най-много такива около Него. Това е население, което още от предорфически времена е започнало да изгражда МЮОННОТО си духовно тяло на тази територия. Население, което няма да бъде претопено от абсолютно никакъв нашественик през хиладолетията. ИМЕННО ЗАТОВА УЧИТЕЛЯТ РАЗЧИТА ПЪРВО МЯСТО НА ТЯХ, защото знае, че те, когато са убедят в нещо НА ПРАКТИКА, могат да останат верни на Божественото докрай. Зелените души се развяват по фантазии, презеннтации, промоции, авторитети, лекции, семинари, пътища и още куп небожествени неща, за да събират опит. Те са още ХОСТÒНИ – противоположността на мюонните йерархии. Едни от най-благонадеждните земляни-кореняци, според Учителя, са АТЕИСТИТЕ: Земята с крила е и техен знак. Безкрлата земя или планета е архетип на материалистите и атеистите без монада – те остават за далечното бъдеще или за претопяване. Обаче крилатата Земя, изобразена най-горе на сакралната книжка, означава надеждата и увереността на Учителя, че крилатите материалисти и атеисти ще Го разберат най-добре от всички, именно защото не са религиозни. Те подлагат всичко НА ОПИТ, а божественото учение е ОПИТНО учение. Като видят, че нещо РАБОТИ, даже и да не са вярващи, те го прегръщат здраво и го прилагат НА ЗЕМЯТА. Тоаест, материалистите, тружениците, героите и практиците с монада ПЪРВИ ще имат успехи в осъществяване Царството Божие на Земята. Религиозните не, защото повчето от тях са горделивци, тщеславни, злобни, ксенофоби, фанатици и т.н. Застанали са на пътя на нормалните хора и не ги пускат нагоре.

 НАСТОЯЩИЯТ ПРЕГЛЕД НА СИМВОЛИТЕ, СЛОЖЕНИ В ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ, няма за цел дя се превръща в трактат. Обаче в приятелски разговори може да си припомним защо Учителят не пхремхава и КРЪСТА – основен архетип на християните. Да, богомилите и съвременните богомили, както и хората от Братството днес го избягват, но това не значи, че кръстът не е една базална, съвършена мистическа и космологическа фигура. Въпреки че от края на 19 век той вече не е на първо място измежду входовете за вярващите към Бога, истинските Посветени знаят, че даже мегавселената разполага сферата си в центъра на един гигантски светящ кръст в пространството. Космолозите знаят това, а мистиците са осведомени, че всички същества от ада, всички езичници и всички старозаветни ТЕПЪРВА има да минават през Тясната Врата на Божествения Кръст, за да отидат по-нагоре. Ако при нас християнското кръщение и другите клерикални християнски тайнства може да бъдат опасни, да циментират някои нови чакри, то за тия, които идват от езичеството и Стария завет, те могат да бъдат спасителни. И най-великият гуру в Индия, правещ чудеса и предизвикващ възкресения, ако все още не е изпълнявал християнска процедура, а е ползвал езически мантри и техники, няма как да бъде спасен за влизане в Новата Вселена. Ето защо, ако той отиде в християнска църква и получи свето кърщение, каквато и да е тя и каквито и да са свещениците там, даже и да са търговци и той да си плати за процедурата, ще се пробуди една нова чакра в него. Именно поради това нашият Учител в България е дошъл физически чрез православен свещеник, а в началото на мисията си е водел учениците си на църква и даже са ядели риба и са пиели вино (две врати за оглашените към Христовата Вселена, преди още да са станали Ученици). Ако гуруто от изток е голям ясновидец, той ще види направо Вратата на Двете Елипси, събуждаща „богомилската“ чакра на Праведника, ще види и Вратата на Пентаграмата, Вратата на Бялото Знаме на Братството и пр. и ще потърси съответните нови Школи. Такива хималайски Посветени са ИДВАЛИ в България - и знаят защо. И без да са били католици, православни или евангелисти дори за минута, те получават Христòва монада веднага. То и без това огромната част от така наречените „християни“ все още нямат и помен от Христòва монада, защото при нея всичко зависи от ДОБРИЯ език и ДОРОТО поведение – ОТ ПРИЕМАНЕТО НА РАЗЛИЧНИЯ. Чрез ап.Павел, Христос казва за истинския човек, роден от Бога: „На ВСИЧКО хваща вяра, не дири своето си“ - и т.н. Казва още, че Той има още много „кошари“ по света – не са само тия, които познаваме и експлоатират и до днес името Му. Ако някой каже, че Христос иска да си верен само на една от християнските църкви, загубен си напълно – простѝ се с Христòвата монада! Значи, напредналите ясновидци и Посветени минават и без християнските църкви и ритуали и влизат направо в бениаминството с патриарх княз Бениамин или Боян Мага (910-970г.), истинският основател на богомилството в България, а после влизат и в беинсàнството. Затова християнския си изпит те получават „автоматично“, “служебно“. Древнохристовата чакра със светящ кръст вътре в тя се пробужда в тях за няколко секунди, защото те са практикували добродетелта, слугинството и толерантността със столетия. От бениаминската (богомилската) чакра те са получили Разпознаването на Словото Божие, т.е. на Гòспода в последното Му идване на Земята и подвизите в Негово име, включително приемане на насилствена смърт, ако потрябва. А влизането в Пентаграма ще събуди в тях нуждата от Ученичество и живот в комуна, от братски живот – свалянето на Царството Божие на Земята. И богомилите са опитвали да живеят така това, но не е било дошло още времено. Въпреки че пентаграмиката се практикува още от преди Египет, времето ѝ дойде в края на 19 век, когато Майтрея в каузала е станал от лотос и е започнал да ходи. Истинските индуисти, йоги, теософи и пр. са видели това вътрешно в рамките на няколко секунди и веднага са престанали да практикуват лотоса и всички асани и пранаями – както физически, така и енергийно, идейно, душевно. Свещената пентаграма не е „масонски“ знак. Учителят говори добри неща и за масоните с искра от Бога, но не е масон. Тя е фигура и метод още от най-дълбока древност, а през средните векове я виждаме при розенкройцерите, получили Посвещение от богомилите. Тя се използва за бяла, добротворна магия и от някои други братства на Бялата ложа, но е имало и такива, които са я употребявали за зло, като са притурили свои знаци в нея. Именно затова се налага Учителят в България да възстанови Пентаграма и да го положи в основата на сегашното Ученичество, запазвайки някои от старите архетипи в него за известно време. Например - змиите в центъра, за да има власт над Черната ложа, докато тя не предаде ключовете окончетелно. Казва в беседите Си още в началото на миналия век, че Пентаграмът един ден ще трябва са се промени, да се махнат змиите и да се напряват някои други размвествания, както казва през 1942 г., че в бъдеще ще се даде и нов текст на Паневритмията, че наличният е по-елементарен. Така че, когато дòйде Миров Учител - Учителят на всички Учители, - магистрите на всички ложи, религии, идеологии, власти и пр. са длъжни да Му предадат ключовете си. Католиците с душа Го познаха и Му предадоха своите; евангелистите-розенкройцери в Америка му ги предадоха чрез пентаграмата; индуистите и теософите с монада - чрез знака на Аум; православните от елински и византийски произход – чрез Печата „Арфа и Омега“; някои върховни Посветени от исляма, които приеха Учението от България и го разпространяват в Ориента – чрез името на Аллаха и ПРАВИЛНОТО положение на Месеца и Звездата; юдаисти с дух и душа Му предадоха печатите на Давид и Соломон; азиатците от клона на Учителя кята Лао Цзе Му дадоха златен архетипен Печат с изречението „Бог е Любов“ на китайски език; будисти също превеждат българските беседи и играят паневритмия по света, а горе в Школата му предадоха печат със златната Дхармачакра (Колелото). Други от Изток му предадоха Златната Свастика, копираща фòрмата на някои галакткги в космоса. Езически племена от Африка, които също танцуват българската паневритмия, чрез свои жреци и вождове Му прерадоха ритуално печата на Слънцено и Луната. Някои внуци на индиански вождове днес в Америка също преподават окултните науки и паневритмията без пари, понеже са родени от Бога, а индианците я танцуват с народните си носии и перата на главите си... Франция, Скандинавия, Холандия, Дания, Южна Америка - навсякъде има последователи на езотерична България! Имаме българофили и в Океания, Австралия и пр., откъдето идват на Рила техни върховни Посветени, както идват и от Филипините асовете на техните майстори по безкръвните операции. В Голяма Русия едва ли има република, в кояято да няма регистрирано Бяло Братство още от 1992 г. Насам. Там също учат паневритмвията и пеят песните на български език, прилагат навсякъде педагогиката на Учителя от България е имат удивителни резултати, изучават българските беседи и проповядват Учението и в богомилска Молдова, и в южните и източните републики, и в Сибир чак до Камчатка. Това сме го правили и в Кавказ сред грузини, арменци, балкарци и кабардино-карачаевци, и в Южен Урал сред башкирците, етническите немци там и др. Също се танцува българският свещен танц и в Латвия, Украйна, Памир, Тян Шан, Алтай и другаде.

НА ТОВА ИЗОБРАЖЕНИЕ ТУК СИМВОЛИТЕ СА ДАДЕНИ РАЗБЪРКАНО И ИЗГЛЕЖДАТ ПРЕТРУПАНИ, НО ТОВА Е, ЗА ДА НЕ СЕ ВЪЗБУДЯТ ПРЕКАЛЕНО МОЩНИ ВИБРАЦИИ. Инак всички те, макар и в друг вид, изграждат хармонично и симетрично небесния герб на планетата ни АНХЍРА. Там, В САМИЯ МУ ЦЕНТЪР, се намира и нашият, българският архетипен герб, но в него няма и следа от трите лъва... На Новата Земя и в Новото Небе няма нации, но всеки има в духа си поне по един атом от небесната си групова принадлежност още от мига, когато е излядъл от Бога. Изхвърлянията на групи от сродни души от Него се наричат „рѝйове“. А също имаме и цяла плеяда семенни атоми от всички народи и йерархии, в които сме живели на Земята и във вселената. Това придава изключителна красота на аурата и в поведението на човека, роден от Бога, и се съчетава съзвучно с груповите монадни атоми и полиадни молекули на всички останали – засега 60 милиарда към летѝната ни Инлàниа.

 ДОТЯХ ОСТАНАХА НЕРАЗГЛЕДАНИ НЯКОЛКО СИМВОЛА. Ето нещо и за тях: Не се разграничи Давидовата от Соломоновата звезда – първата е двуизмерна, другата – преплетена, триизмерна. „Давидяните“ и до днес влизат свободно във Вечността и в ясновселената - света на Мировата Душа; влизат и в панвселената – душата на Великата Разумна Природа, а неодавидяните по цялата вселена, отскоро пеят и Новопсалмите. Смъртните религиозни, мистици и окултисти не знаят, че когато някъде протече Слово, дори през стара върбова свирка, хрълена от някое дете в полето, Събирачите на Слово Божие от всички вселени мигом долитат и почват да събират от ниагарите и капките му. Тук то е преследвано и спорно, обаче горе веднага става христоматийна класика навсякъде. Третото измерение е свят на Духа, затова Соломон и душите със соломонова монада станаха ученици на Христа и пътуват квантово в целия универсум, въпреки че Соломон ги обучава да летят и с кристални кораби.

Силата и Мощта на Истината е такава, че тя наистина се разпространява до всички кътчета на Мирозданието МОМЕНТАЛНО. Обаче формата й на приказки, легенди, „измислици“ и „фантасмагории“ сред смъртните служи на последните за оправдание, че не са я съзрели веднага. Светът е така замислен, че съществата с несъвършен череп да възприемат и да могат само това, което отговаря на възможностите им. Това е направено от милост – инак една огнена любов или истина ще пръсне веднага несъвършената форма, която е способна да харесва и консумира само несъвършени неща. Пъпленето по спирала е прекрасно, вертикалата не е за всички. В бавното възлизане по спирала душите се учат да проверяват своите вкусове и теории чрез последстмвията, а това е безценен опит. Всички знаят що е „Агнец Божий“ - образ на самия Иисус Христос, Който примирено даде кръвта си, за да се прочисти планетата и да се освободят много духове от ада. Виждаме и прословутата Чаша на Граал, в която се излива свещената Му кръв. Картинките с този жертвен акт не са малко през вековете, но той е неизбежна сигнатура на досегашнага прецесийна епоха на Рибите, в която Саможертвата е била основен метод. Тази епоха все още тече, не сме навлезли още плътно във Водолея, за да се превърнем в истински Ученици и Приятели. За огромна част от земното население, а и за немалко ангели и богове това е все още НЕВЗЕТ изпит: егоизмът е на трон в още много общества и психики. Не всички учители, ученици и претенденти са склонни да живеят чисто и справедливо - голямата част от човечеството ни е все още е канибалска. Незрящи сме етерно и астрално, затова не виждаме, че жертвените агънца в езическата и старозаветната епоха на поголовното клане продължава и у нас – не само по Гергьовден... Само че колячите и ядячите не знаят, че кармата ги превръща за известно време в домашни и ловни животни - за урок и назидание. Така че никой да не казва, че не е канибал – ние ядем не само хора в животинска форма, но и ангели, превърнати в птици и риби! Пием прана и от човешка кръв като невидими пиявици чрез лошото си поведение, когато късаме нерви и капиляри на околните с несправедливите си реплики. Има паднали ангели, които са наказани като жертвени животни и деца само заради едно намръщване, когато са били на небето. Религиозните на Земята се мръщят много често и лесно, когато стане дума за някой разномислещ. Те си плащат за това с лихвите, но ангелът, ако го стори дори само веднъж през вечността, го изгонват от небето за хиляди години. Един от знаците на Бог-Отец тук е ръката Му, която държи светкавици. Никаква разлика от мисията и работата Му някога като гръмовержеца Зевс, също възпитател на боговете и човеците ПО ТРУДНИЯ НАЧИН. Обаче мълниите са и висшите токове в нас, които се интересуват от нещо друго, а не само от лични изяви, удоволствия, ядене и пиене. От ислямските символи тук бе предпочетен този, при който петолъчната звезда е с върха нагоре - инак почти винаги е в обратнота позиция и е оръжие на агресивния ислям. Да се проследи дали в това изображение тук няма пръст Бялата ложа сред тях - някои мъдри суфи, наследници на Великия божествен Учител Руми или на азърбайджанския Христос – Имададдин Насими. Непосредствено пред лицето на Изкупителя виждаме три риби. Те не са само символ на Неговата епоха и на родината му – божествения свят, - но и на надеждата Му, че Петата раса, поне накрая, може най-после да роди двама представители на Иктината за Любовта, които ще имат божествената нужда и способност да станат ТРИМА. Не става дума само за раждането на дете - това го могат и животните. В божествения път допускане на „трети“ означава нещо съвсем друго. Това е допускането на различния не само в сърцето ни, но и в ума ни, във вярата ни. От Словото сме разбрали, че досега от Земята са влезли в божесвения свят само трима души и че единият от тях е Махатма Ганди. Разбрали сме още, че голяма награда на небето очаква тази двойка мъж и жена от Земята, която реши правилно задачата на любовта, и че досега още никой не е взел наградата. Защо – трудно е да се разбере, при толкова много велики и всдеотдайни любови... Но за Ганди се досещаме - чухме репликата му, малко преди да го убият точно заради тази негова велика вяра: „Аз съм и индуист, и християнин, и мохамеданин, и будист, и джаинист, и сикх!“

УЧИТЕЛЯТ:

Ще изхвърлите всички религии, които имате във вас от памтивека! (Доволството, 24.11.1935)

Всички религии, които съществуват в света, са различни методи, които учат как да се преобърне лошото в добро, ХОРАТА ДА СЕ ПРИБЛИЖАТ В ЖИВОТА. (Петте разумни и петте неразумни девици, 16.11.1916)

Спасението на човечеството се крие в онази велика религия, която обединява всички религии, като удове на едно цяло. (Богъ е съчеталъ, 13.05.1917)

Всички религии са методи на Всемирното Бяло Братство. (Методи за лекуване, 22.08.1919)

Във всички религии, които сега съществуват в света, има отлични неща, ценни богатства има, но им липсва Любов. (Които вас приемат, 26.03.1922)

И днес срещаме много пътници, които спорят помежду си. Едни казват „Ние сме католици“, други - „Ние сме евангелисти“, трети – „Ние сме православни“, четвърти – мохамедани. Когато дòйде Бог - великият Учител на света, - Той ще каже: „Спрете тук! Донесете скинията при мене. Елате при мене, всички: католици, евангелисти, православни, израилтяни и пр. Ето, моят дом ще бъде ДОМ НА ВСИЧКИ РЕЛИГИИ. То е мястото, дето всички ще се молят. Моят дом е Великият храм. Там ще има един Господ на Любовта, един Господ на Мъдростта, един Господ на Истината, Който еднакво обича всички хора, еднакво ги просвещава, еднакво им дава свобода. Елате сега да се помолим!! - ТОВА е новото учение, което трябва да се насажда в умовете и сърцата на новото, на младото поколение. (Отворѝ очите ни,. 25.02.1923)

Всички религии иматъ нещо божествено, но сѫ пълни съ заблуждѣния. ФИЛТРИРАНЕ трѣбва! (Пробуждане на човешката душа, 25.03.1923)

религии има една вярна основа, която е изопачена от служителите.(Аз съм истинната лоза и Отец ми е земеделецът, 1.10.1923)

От хиляди години учителите на всички религии са изнасяли една истина, от който нищо не е останало. Това, което Христос е учил, не се проповядва. Ако Той дойде и види съвременната култура, ще се учуди на "гениалността" на хората, които, от това, което Той не е говорил, са създали много нещо, а от това, което е говорил, не са създали нищо. Ако дойде Буда - и той ще се чуди на будистите; ако дойде Мойсей - и той ще се чуди. Ако всички Учители дойдат, ще се чудят на "гениалността" на човечеството, че от нищо са създали НЕЩО, а от нещо НИЩО не са създали. (Надеждата ти, 11.06.1933)

На света сега трябва една религия, която да съедини в себе си всички религии, но тази религия може да добие само при едно условие – ЛЮБОВ КЪМ БОГА. (Познат от Него, 7.02.1926)

Ако дойде Христос, ще каже: „Всички религии да се обединят, подайте си ръка!" (Вътрешният човек, 29.7.1934)

Всички религии трябва да си подадат ръка, защото само по този начин, при съвременната криза, която съществува, може да се помогне на бедните хора и да се покаже пътя, по който трябва да вървят. (Всичко е възможно, 4.11.1934)

Всички религии, които съществуват в света, трябва да насочат своята деятелност към вътрешните връзки - да се създаде едно братство и единство между всички религии. (И видях ново небе и нова земя, 18.10.1936)

Всички религии трябва да представят методи, степени на любовта. (Ти си Христос, Син на Бога живаго, 28.02.1937г)

Най-после всички религии се обръщат в любов. (В правда и съдба, 21.05.1933)

Тъй щото, идва една съдба в света - и всички религии, които сега съществуват, ще бъдат разтърсени до дъно! Тогава, ако всички религии приемат Любовта, те ще се благословят. (Блажени сте ако любите, 3.07.1938)

Земята се пече на огън, и когато цялата земя пламне, ще дойде онзи огън, при който в 24 часа цялото човечество ще мине от смърт в живот! И отгоре, и отвътре тази ангелска тръба ще протръби. Тя е тръбата на Любовта - и хората, като я чуят, всички ще се стекат и всичкият този строй, порядък, всички вярвания, всички религии, всичко ще се стопи, всички хора ще се хванат братски, ще се разцелуват! Свободата ще бъде пълна, всеки ще вземе свещен жезъл в ръката си, тогава ще вдигнат очите си към Бога и ще кажат: "Благодарим ти, Отче, че си ни дал тази светлина - ние сме готови да изпълним Твоята Воля.! (Прие го с радост, 10.7.1932г.)

 

 

8.03.2021 г. 15,19 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ЕДНО се иска от човека: да бъде смел и решителен в доброто. И като се гневи, и като е тих и спокоен, да бъде смел. В първия случай да бъде смел да укротява гнева, а във втория - да бъде смел да проявява ДОБРОТО. Когато работите на човека вървят добре, той е смел. Когато среща противоречия на пътя си, той се плаши и отстъпва. Защо отстъпва? Бог е и в противоречията! Чрез тях Той изпитва хората. Защо да не бъдат смели да решат задачата, която се крие в противоречието, а трябва да отстъпват?“

(1942.08.19о.Тайната стаичка)

 

 

8.03.2021 г. 15,28 ч.

 

 Японците имат обичай, срещу Нова година да посетят всички хора, към които имат задължения, и да изплатят дълговете си.(1942.08.19о.Тайната стаичка)

ЧОВЕКЪТ С ИСКРА ОТ БОГА изплаща задълженията си във възможно най-кратък срок. Съвършено абсурдно е той да има дворец, имение, вила, автомобил и пр. и да не ге продаде незабавно, за да си изплати дълга МОМЕНТАЛНО! Ако не, продава се в робство – и пак изплаща това, с което е задължен пред Бога и пред човека. ВЪОБЩЕ не могат да си представят длъжниците какво ги чака в ада и още в този живот, ако не са тотално коректни!

 

 

8.03.2021 г. 16,31 ч.

 

МОЖЕШЕ ДА СЕ СПАСИ ОТ ВРАГОВЕТЕ, да се шмугне в гората - въпрос на минути. Обаче предпочете да помогне на коня. Ето, те вече се чуват, тичат, зареждат оръжието... Обаче ВЪПРОС е къде щеше да отиде душата му, ако бе избрал първия вариант; къде ще отиде сега, като избра втория.

УЧИТЕЛЯТ: „Човек е силен дотолкова, доколкото дава условия на доброто и на любовта в себе си да се проявят. Иска ли да запази силата си, той никога не трябва да се отказва да прави добро. Никога не отлагайте времето за правене на добро! Щом сте решили да правите добро, не отлагайте. И разбойници да ви гонят, и стражари да ви преследват, вие пак можете да се отклоните да направите едно малко добро. Представете си, че някой ви гони да ви убие. В това време виждате на пътя си един умиращ кон, паднал от крайно изтощение, от слабост и жажда. Ако можете да се спрете за момент, да намерите вода да я подадете на умиращия кон, вие сте готов всеки момент да правите добро. Вие обичате доброто и сте свързани с него. Правете добро с любов и не се страхувайте!“ (1942.08.19о.Тайната стаичка)

ТОЧНО ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК, ЕДИН СТУДЕНТ КЪМ КАТЕДРА РУСКА ФИЛОЛОГИЯ В СОФИЯ защитил курсова работа на същата тема по един разказ на Шолохов – спасяването на едно конче. Белите и червените се стреляли през една река, но в един момент видели беззащитно жребче, повлечено от водите. Един от червените се хвърлил да го спасява. Стрелбата престанала. Бил е прекрасна мишена за белогвардейците, но не стреляли. Ясно защо. Преподавателят харесал аргументацията на студента за НАДКЛАСОВОСТТА на живота.

ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ СЪЩИЯТ СТУДЕНТ един ден казал на писателя Георги Томалевски, че много му прпилича на Шолохов. Томалевски казал: „Защо пък ШОЛОХОВ да не прилича на мене?...“

 

 

9.03.2021 г. 18,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Какво ще кажете за дърветата, които с години стоят заровени в земята? Не само това, но дòйде един ден някой човек, замахне с брадвата си и ги отсече едно по едно. След всичко това ги туряте в огъня да горят. Ще кажете, че това е Божия работа. - Да горите дърветата, да късате цветята, това не е Божия работа!“ (1942.08.26о.Устойчиви връзки) НА СНИМКАТА: УЧИТЕЛЯТ Е С ПЕТЪР ПАМПОРОВ – един изключителен брат от Смолян с философско образование, който обработваше беседите по теми академически. Той беше и голям есперантист - ходи чак в Япония, и оттам, благодарение на проповедите и преводите му, и досега идват японци у нас от тяхното братство „Оомото“. ТУК ЩЕ БЪДАТ ЦИТИРАНИ ТЕЗИ, АНТИТЕЗИ И СИНТЕЗИ ОТ БЕСЕДИТЕ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕТАТА. Там има немалко изказвания в защита на това, но и обяснения каква е кармата на дърветата, за да допусне Бог да ги секат, да ги горят и пр. От Словото узнаваме, че от една страна популацията на дърветата в космоса си е позволила да се засели на Земята много по-масово, отколкото ѝ е било разрешено; от друга – в дърветата за сеч и растенията за косене и преработка Кармата принудително въплъщава духовете на дяволи и хора, които са извършвали насилия или ядат месо, като ги превръща и в животни за лов и клане. Учителят ни съветва да си правим здравословни кревати и дървени къщи от чам, но това не ни оневинява напълно, понеже палачът и клиентът му също си плащат кармично; даже клиентът – повече. Друг път изтъква вредата от дървата и въглищата за здравето ни, когато дишаме дима и саждите им, насочва ни към стъклените къщи и електричеството но знае и за вредата от него. Въпреки всичко, Учителят имаше голяма пернишка печка за дърва и въглища, виждали сме я в стаьята му на Изгрева; ползвал е и ток. Освен това, Той лично е оформял дограмата за салона с ренде; Христос също е бил дърводелец. Това е и символ, и действо: дървото е егото, характерът на човека, Учителите имат правото да го оформят и принудително. Както знаем, Учителят е сякъл и клекове за огньовете на Рила – разбира се, сухите. Виждаме и твърденията Му против градовете, пътищата, каменарството, транспорта, водопроводите; против копаненто, орането, косенето, меленето на житото, брашното, готвенето и пр., но другаде казва, че трябва да орем със златен плуг и да ползваме златни и сребърни прибори. Искрено се възхищава от ума на човека в приноса му за съвременната техника, която облекчава труда и разширява хоризонтите ни. За хляба, млякото и даже за вкусната баница Учителят също има много положителни изказвания; пиел е кафе и черен чай, обичал е даже кисело мляко с пудра захар, не изхвърля изцяло маслото и яйцата, въпреки че друг път ги нарича „път към смъртта“ и отрича даже и боба... СВЕТЦИТЕ СА МНОГО КРАЙНИ В ТИЯ ОТНОШЕНИЯ, те са и най-съвършените аскети и „еколози“, но Учителите са реалисти. ЕТО НЯКОИ РАЗНОРОДНИ МИСЛИ ОТ БЕСЕДИТЕ, а всеки е свободен да оформя живота си в това отношение както му диктува умът, съвестта и еволюцията му: Ако сте чувствителен, то, като се отоплявате с каменни въглища, ще преживеете всичките перипетии, през които те са минали; когато се отоплявате с дъбови дърва, ще преживеете перипетиите, които са минали дъбовете, ще ги почувствате като живи същества. Ние казваме: „Господи, благодарим Ти, че си ни изпратил на Земята да работим и да се учим!“ Господ ни пита: „Е, какво научихте досега? “ - „Досега научихме да разкопаваме земята и да я обработваме, да сечем дърва, да колим кокошки, агнета. Културни хора сме ние!“ Господ ни отговаря: „Аз не ви изпратих на Земята да колите кокошки и агнета, да правите суджуци и други подобни, а да се учите и да бъдете добри!“ Питам: необходимо ли е човек да носи на гърба си дърва? - Не е необходимо. То е една нужда, която ние сме създали изкуствено. Казвате: „Да, къща без огън не може“. – Обаче вашият огън е пушек и дим. Едно време, когато хората си служели само с дърва и въглища, имали са право да говорят, че не може без пушек. Тогава и в църквите е имало пушек и дим. Но сега, при електричеството, може без пушек и дим. Аз говоря за този огън във вас, за тази любов, която не произвежда никакъв пушек и дим. Засега вашата любов произвежда пушек. Ето защо, избягвай този пушек! Пие ли отъ извора, /човек/ никога нѣма да заболѣе. Отъ извора, отъ сѫщинското мѣсто да пиешъ, само тамъ ще разбѣрешъ истината – отъ извора! Какъ ще разбѣрешъ свѣтлината? – Отъ нейния източникъ, а не при огнището, дѣто се горятъ дървата, не при онази електрическа свѣтлина. Това освѣтление, тази електрическа свѣтлина е толкова „хубава“, че ви разваля очитѣ. Питамъ: всѣко нѣщо, което разваля най-възвишеното, най-благородното у насъ, божествено ли е? Значи, има неща, за които нашата душа се досеща. Въвъ всѣка една душа има неща, за които душата се досеща. На нас не ни трябват електрически лампи. После, на нас не ни трябват тия соби /печки/. А сега вие седите, имате големи претенции, мислите, че знаете много. Казвам: докато плащате за електричество, докато си купувате дърва, ще вървите по този отъпкан път, а докато вървите по него, ще имате страдания. Той е път на страдания. Ако съвременните хора разбираха смисъла на живота, те нямаше да се нуждаят нито от дърва, нито от въглища. Който води добър, нормален живот, ТОЙ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ТОПЛИНАТА, КОЯТО СЕ РАЗВИВА ПРИ ХРАНЕНЕТО, и нямаше да се нуждае от дърва и въглища за отопление. Сега, като не живеят правилно, хората се чудят как да си доставят повече дърва и въглища, за да се отопляват през зимата. Когато ние говорим за човешката любов, подразбираме дървената любов, или черната любов от въглищата. И едната, и другата любов са дошли от слънцето, но силата им трае само няколко часа. Като се турят в огъня, те светват, стоплят ни за малко време и после изгасват. Искате ли да поддържате тази любов, наново ще купувате дърва и въглища. Ако мислите да прекарате живота си с тази любов, ще има пушек, сажди, кюнците ще се запушват, ще дими и често ще трябва да ги чистите. Който не върви по методите на тази любов, дим и пушек в къщата му няма да има, стените на стаите ще бъдат чисти, бели, никаква пепел, никаква сгурия няма да остава и кюнците на печките няма да се запушват. Вкъщи имате струпани дърва и печка. Стане студено - вие туряте дървата в печката и я запалите. Изгарянето на дървата какво е? - Дървата са овцата... Горенето вътре - това е вълкът, който е изял овцата... А пък вие сте овчаря, който е изгубил овцата. Вълкът е вашата печка. Когато вие обичате собата, когато измъчвате дървата вътре, вие се радвате на мъчението.... Но аз не съм добър за дървата ни най– малко. Ако аз сека дървата, за хората съм добър, а за дървата ни най–малко не съм добър. А умният човек никога не сече дърва. Той лятно време събира в кюпове слънчева светлина, и като дойде някой, отвори някой кюп и казва: „Грей се сега!“ КОМЕНТАР: Днес вече има изобретатели, които акумулират слънчевата енергия. Ето поне два сайта: https://portal12.bg/…/Revolyutsionna-styklena-sfera-mozhe…

https://www.monitor.bg/…/29387-%D0%A1%D1%82%D1%8A%D0%BA%D0…

Нима, като поставяте дърва в огъня, не сте зрители на една катастрофа? Тези дървета с хиляди години са създавали своите частици, от които са образували телата си, а вие ги поставяте в огъня, приличате се на тяхната топлина и си казвате: „Ах, колко е приятно!..." Ще ми възразите, че растенията, дърветата са безгрешни. ВЪПРОС е доколко са безгрешни... Те, когато дойдоха на земята, не питаха земята може ли да си вземат от нейните елементи, а си взимаха безразборно каквито елементи искат и по колкото си искат, при което някои от тях станаха по-големи, отколкото трябваше, и заеха голямо пространство земя. Затова днес хората ги екзекутират, секат, правят греди от тях, а те се оплакват от хората. Господ им казва: „Така ще бъде с всеки едного, който постъпва неправедно." Това тук е отлично място за събор, само да няма кой да ни смущава. Или съборът може да стане в Рилската пустиня при Олтаря. /Обаждат се: Там е отлично: и дърва има, и гори, и вода, и шосе. Там може да организираме един събор отлично!/ - МОЖЕ да го направим! Теслата и брадвата вършат пакости, но вършат и добри неща. Как ще си нацепите и нарежете дърва за огнището, ако нямате тесла и брадва? Обаче, ако накълцате с брадва или с тесла едно живо дърво и го лишите от условия за растене, вие не сте постигнали целта си. Не бързайте да се произнасяте за нещата, преди да сте видели резултатите! Вие ще започнете от дялането на дъски, но ще внимавате да изкарате нещо добро. Във вторник ще идете да копаете, ще сечете дърва – той е ден на Марс, ден на активна работа. Ще купим 30-40 мотички и ще разпределим едни от тях за гневливите, други – за меланхоличните, трети – за неразположените духом и т.н. – за всяко състояние ще има и съответна работа. Някои може да секат дърва, а не само да копаят, но все-таки ФИЗИЧЕСКА работа се изисква за трансформиране на тия състояния. При тия състояния няма да ви караме да готвите, но ще излезете да работите на чист въздух. Какъвто и да сте – цар, философ, поет, – тия състояния ще дойдат, затова трябва да знаете как да се справяте с тях. За в бъдеще ще имате още по-големи неразположения, но вече ще знаете как да се лекувате. Гладстон, един от видните държавници в Англия, е трансформирал тия свои състояния чрез физическа работа. Всички, които се занимават умствено, имат излишна енергия, която, ако не трансформират чрез физически труд, ще им създаде големи злини. Като дойде да се гневиш, ще вземеш триона, ще режеш дърва или ще вземеш перото да пишеш. Ще ангажираш /клетките си/ с каквато и да е работа, или в научна мисъл, или с молитва. Гладстон по един час е режел дърва. Как няма да реже дърва? Искал е да прокара някой закон в Камарата, а онези консерватори... Вземе си триона, но като духовен човек после вземе и Библията, почетè - и чак тогава отиде в Камарата. И ние в Школата, за да ви възпитаме, трябва да имаме една градина с белове, после – работилница с рендета, после – друга: трошене на камъни... То е една особена категория - гневът. Да видите как се възпитава... Всички велики хора са работили и физически за трениране на тялото си. Например, Гладстон е рязал дърва в дома си по един-два часа на ден, затова е имал добър сън. На каквито и бурни заседания да присъствал в парламента, щом лягал, веднага заспивал - тренирано било неговото тяло. Мислите ли, че един ден Господ няма да ви тури на мястото на германския император да режете дърва? - Ще режете - и оттатък ще минете! Центърът зад ушите се развива у някои хора повече, отколкото в други, поради на това, че там се изпраща повече енергия. Затова, ако човек иска да се освободи от тази излишна енергия, той трябва да потърси начин да я трансформира. Един от начините за трансформиране на тази енергия е физическата работа. Например - копане, рязане на дърва и т.н. Който разбира гнева като творческа енергия, а не като разрушителна, той веднага започва да работи нещо: реже дърва, пише, чете, свири на някакъв инструмент и т.н. Представете си, че от три дена пътувате, засъхнало ви е гърлото. Коя ще бъде най-приятната мисъл? - Водата! ДОйде някой и ви каже: "На десет крачки оттука има отличен извор; и дърва има - ще стоплим и ще пием." На всички ви ще светнат лицата, ще се зарадвате. Тук не може да има особено мнение. Всички ще кажете: "Ооо, вода!" Веднага ще се зарадвате, и в дадения случай ние казваме: ще вземем реалното в живота - туй, от което имаме нужда. Като ви говоря за за хляба, който човек може си направи сам, аз съм убеден в силата и хранителността му, защото съм го опитал и сравнил с онзи хляб, който купувате от фурните. При това, за водата, с която е месен хлябът, за огъня, на който е печен, също са спазени специални условия - не е безразлично в кой час на деня е донесена водата, не е безразлично от коя гора и кога са донесени дървата, не е безразлично кога е замесен хлябът. КОМЕНТАР: Събиране, носене и цепене на дърва става в Марсов астрологически час, вода се носи и пие в Лунен час, а в слведобеден Лунен е къпането; месенето на хляба трябва да е в Меркуриев следобеден час – и т.н. Ако в студена зимна нощ попаднете всред планината без дърва, без кибрит и без огън, вие сте осъдени на смърт. Толкова време откак сме тук - ние се ползваме безплатно от дърва за отопление, за готвене. Вечер, събрани около големия огън, ние имаме възможност да попеем, да посвирим малко и да благодарим на Бога за благата, от които се ползваме през деня. Където има живот, там има и горене. И обратно: където става горене, там има живот. Когато искате да накладете огън, трябва да имате дърва. Дървата се секат, пренасят се и после се кладе огънят. Който не взима участие в тази работа, той мисли, че е лесно да се накладе огън. Добре е всички да взимате участие в сеченето и пренасянето на дървата, че като се греете на огъня, да изпитвате приятност, че и вие сте взели участие в общата работа. Топлината - ТОВА е новото, което сгрява измръзналия човек. ТОВА се иска сега от вас! Вие имате на разположение и дърва, и въглища, и печка. - Турете дървата, турете запалката и драснете кибрита! Щом огънят ви гори, все ще намерите някой замръзнал човек, когото да стоплите. Не щадете дървата и въглищата си! Не щадете времето си! — Не е ли достатъчно само да влезе вътре? — Не, ще запалите печката си и ще го турите близо до нея. ЩЕДРОСТ се иска от вас! Тия дни отидохме да нарежем малко дърва. По едно време наблюдавам как един брат реже дървата. Той дига-слага брадвата, но с такова усилие, което скоро ще го изтощи. И наистина, след малко той слага брадвата на земята и казва: „Уморих се вече...“ Взимам брадвата, показвам му как да реже дървата, без да се уморява. Има специални методи за това, които човек трябва да знае. Можеш ли от сухо дърво да получиш нещо? - Плод не можеш да получиш, но ако вземеш брадвата и ако го насечеш, все ще получиш нещо – ще си приготвиш дърва за горене. Как ще направя добро? - Дòйде някой просяк. Няма да му дам пари, аз ще го подложа на изпит. Той ще бъде следният: от 10 души свои приятели аз ще искам по един лев, и аз ще дам един лев, после ще купя малко брашно, сол. Ще се върна, ще го пресея, ще го меся, ще стъкмя огъня и ще опека хляба. Ще го гледам какво ще прави. После ще му кажа: „Насечете малко дърва - да стане по-скоро“. После ще купя малко боб, ще го сваря. Ще го уча да чака. Ще го видя дали е беден. Ако той се притеснява, не е беден. Ако седи и взема участие, той се учи с мене и се радва с мене, че му меся хляб, че му варя боб и той взема участие и се радва. Ако вашият склад е пълен с въглища и вън има сняг, какво трябва да правите? – Ще турите въглищата в печката ви и стаята ви ще бъде топла. Ако няма вода вкъщи, ще вземете стомната и ще донесете вода. Ако няма дърва, ще вземете брадвата и ще насечете. Ако ги запалиш и стоплиш къщата, трудът ти има смисъл. Енергията на дървата трябва да се превърне на топлина. Ако можеш да направиш това, ти си умен човек. Ако дървата са наблизо и тебе те мързи да накладеш огън и се свиваш, духаш ръцете си, озърташ се да дойде някой да ти накладе огъня, у кого е погрешката? После, колкото нечисти съдове имате - да ги измиете с чиста, свежа вода. Това показва, че сте силни хора. След това запалете свещите в четирите си стаи и ги оставете да горят цял ден. Какво ще стане със свещите, не се безпокойте! Нека свещите ви горят! Най-после, като видите, че огънят и на четирите ви огнища не гори, турете дърва, въглища, драснете една клечка кибрит и ги оставете да горят, да отопляват стаите ви. От всички хора се искат тия четири неща! Скъсайте паяжината, в която сте обвити; измийте нечистите си съдове; запалете свещите си и накладете огъня на огнищата си! СЪЩИЯТ ГЕОРГИ ТОМАЛЕВСКИ, ЗА КОГОТО ПАК СТАНА ДУМА ТУК НАСКОРО, беше написал едно забележитеблно есе - "Неравенството". И на нас казваше, че като върви по улицата и гледа главите и лицата на преминаващите, среща хора от всички епохи - и неандерталци, и кроаманьонци, и лемурийци, атланти, римляни и какви ли още не. Как тогава да очакваме някой да ни разбере или да се държи както ни се иска?... Даже и в духовните среди, и до днес има такива. Ето, и Учителят говори същото: "Това се дължи на лемурийци - същества, изостанали в развитието си. Те са живели в една далечна епоха, но и досега още се проявяват. Цялото човечество е жертва на тези същества! /.../ - Не, като дòйде един лемуриец при тебе, не слушай какво ти говори, но пей и работи: вземи брадвата да насечеш дърва. После иди на лозето да го прекопаеш. Като се върнеш, омеси прясна питка, опечи я и започни да ядеш. Той ще ти говори, а ти ще пееш. Като дòйде мъжът ти, ще му кажеш: "Днес десет лемурийци се опитваха да говорят против тебе". – "А мене пет лемурийци ме настройваха против тебе..." Учените хора се стремят да заменят въглищата и дървата с електрическата енергия. Внесе ли се електричеството навсякъде, никакъв дим няма да съществува. Обаче, и при електричеството горението не е пълно. Като се качим в умствения свят, ще видим, че и там горенето не става пълно. Една от причините за неправилното горение се крие в комините, в кюнците. Често и комините в живота на отделния човек не са поставени на мястото си, вследствие на което горението не става правилно. Ако попаднеш на основния тон на Любовта точно, целият свят трябва да почервенее. Когато всичко около вас стане червено, Любовта е дошла. Тогава всичко ще се стопли. Сега салонът ни се отоплява с печка, но като дойде Любовта, печката ще бъде излишна. Каква по-голяма икономия от това да не си служиш с въглища и дърва? Зима е, вън е 30 градуса студ... Влизаш в студена стая без печка, без никакво отопление. Какво ще правиш? - Вземи основния тон на Любовта - и стаята ти веднага ще се стопли. От крана на Любовта ще се разнесе мека, приятна топлина. Не е достатъчно да кажеш на някого, когото си обидил: „Извинете, аз ви обидих“. Допуснèте, че при вас дойде някой беден, чувствителен човек, който дълго време се е молил на Бога и най-после се решава да попроси нещо отнякъде, да дойде при вас, а вие веднага започвате да му четете морал и да му казвате: „Ти трябва да работиш, да не си мързелив!“ - и т.н. Този човек си излиза от вас огорчен, наскърбен, и вие чувствате скръбта му, разбирате, че не сте постъпили добре. Какво ще правите? - Ще го настигнеш и ще почнеш да му се извиняваш ли? - Не, това е по човешки. Ти ще постъпиш по божественому. Ще отидеш при него, ще му занесеш една кола дърва, един чувал с брашно, малко масълце, това-онова. ТУЙ е примирение! При това, не само един път, но девет години наред ще трябва да правиш това. И той ще каже: „Да, имало душа у този човек! Той, наистина, ме нахока, но в него имало и добра страна“. Щом любовта дòйде, огънят ще се запали, дървата ще горят, а човек ще се стопли и ще си сготви нещо за ядене. В такъв случай, за предпочитане е човек да живее, отколкото дърветата да останат неизгорели. Любовта взема, но стократно дава. Щом подложи дърветата на изгаряне, тя е готова да им даде нов живот, по-добри условия от тия, които е отнела. Тя казва на дърветата: ,,Вашите форми са стари, от миналите култури. Вие станахте жертва за човека, но аз ще ви дам нови форми, нови тела, ще ви приготвя за нов живот.” Любовта има право да взема живота на дърветата, защото тя го задържа в себе си и при случай го връща, но вече подновен, възроден. За нетърпеливия е добре да кладе огън, особено от дъбови дърва, и да вари вода. Или някой път наклади огън в къщи с дъбови дърва. Почни да се грееш - и ще станеш търпелив. Огънят казва: „За да бъде човек търпелив, човек трябва да жертва.“ След като се нагрееш на огъня, ще станеш и ще се разходиш в къщи. В екскурзиите, които сме правили, кладенето на огън, варенето на вода - това са методи, за да се образува търпението. Та някой от вас, който е станал много нетърпелив, специално да накладе огън за търпението. Ще вложиш тази идея - и след това седни и си попей. Това ще бъде огънят, който ще ти даде търпение. Дървата, които изгорихте нощес, ускориха процеса си за развитие със 100 години! Гниенето е тежък процес. КОМЕНТАР: Много важно е да се знае дали това важи и за ексхумацията на човека за погребение, понеже досега не сме срещали ясен отговор на това в беседите. /

Казвам: хората умират, за да се освободят от затворите на земята. Всичко трябва да изгори, за да се изчисти! И хората трябва да изгорят, за да се пречистят и освободят от затворите!

 

 

9.03.2021 г. 20,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Има един живот, който и отвън, и отвътре е сладък. Това е божественият живот, в който любовта царува. Какви са условията на този живот? – Първото условие е светлината. Който живее в светлина, животът му е сладък и външно, и вътрешно. Човек е създаден от светлина. Защо да не живее в собствената си среда?“ (1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

 ИМА ХОРА, ВЪОБРАЗЯВАЩИ СИ, ЧЕ СА ДУХОВНИ, които не обичат сладостта на нито едно поле и даже се борят с нея. Затова и не са благи нито по мисли и говор, нито по лице и по сърце. Най-много да я приемат в плодовете. Това, все пак, е нещо: ЕДИНСТВЕНАТА им връзка с Бога. Абсолютно никакви молитви, съзерцания, познания и каквото и да е друго духовно подвизаване от тяхна страна не могат да обърнат вниманието на Бога, ЗАЩОТО БОГ Е БЛАГ, а благост и сладост са синоними. Ето, сега още веднъж се уверяваме от Словото, че благовселената, която живее в Него и в която царува любовта, ражда сладкия живот – в най-най-възвишения и чист смисъл на тази дума.

 

 

9.03.2021 г. 22,06 ч.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА „ГОЛЯМ“

УЧИТЕЛЯТ: „Житото дава всичко, затова е станало толкова малко. Житото ЗНАЕ къде е силата му. Като отидете на онзи свят, ще ви питат: „Носите ли поне един от плодовете на ума, на сърцето и на волята си?“ Там и най-малките плодове се ценят. Ако им занесете големи неща, те няма да им обърнат внимание. За тях големите неща не са важни. Ще каже някой, че иска да стане голям, велик човек. КОЙ ЧОВЕК Е ГОЛЯМ? – КОЙТО РАЗПОЛАГА С ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАВЕНЕ НА ДОБРО.“ (1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

ЕДНО ОТ НАЙ-ОТВРАТИТЕЛНИТЕ И ГРОЗНИ НЕЩА, които чуваме сред художници, музиканти, учени, псевдодуховни хора и пр. е репликата за някого: „О, той е ГОЛЯМ!“ Още по убийствена смрад издава този, който мисли това ЗА СЕБЕ СИ. Мегаломанията е нещо, от което ангелите бягат панически като от отровен газ, понеже инак биха загубили съзнание, а Бог от горделивия и тщеславния се отдръпва за векове.

 

 

 

9.03.2021 г. 23,47 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „В какво се заключава цената на живота? – В умението да привлича благата към себе си. Този живот е ценен и полезен. Кой ум е полезен? – Който привлича божествените мисли. Кое сърце е полезно? – Което привлича божествените чувства. Коя воля е полезна? – Която привлича божествените постъпки. Ако няма привличане в живота, човек не може да постигне нищо, нито може да направи нещо полезно. Правете това, което разумните същества правят.“ (1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

- ПОЗНАВАМЕ НЕМАЛКО УМНИ И ДУХОВНИ ХОРА, които обаче цял живот със всичка сила правят точно обратното: ОТБЛЪСКВАТ. Много некрасиви лични чувства. Необяснимата им горделивост, по един много коварен начин спрямо собствената им душа и душите на другите изпитва удовоствие да унижава божествените мисли, чувства и постъпки на пратениците на Бога. Окачествяват ги като небожесвени - и даже като нещо по-лошо. Това им се отразява и на физиономията. Една от най-неприятните гангрени в психиката на по-примитивните е устойчивият им порок да обвиняват, да вярват на непроверени клевети и да не си променят мнението цял живот, а често и сами си измислят такива. Ако грешката на другия е реална – не умеят да прощават. Способни са да ненавиждат. Механично апострофиране и назидаване, цели серии от негативизми. Синдром на реактивна обидчивост и отписване на някого „завинаги“.Да се молим за такива! Бог също скърби за тях и ги чака с хиляди години.

 

 

10.03.2021 г. 09,12 ч.

 

ОТ СЪЩАТА КНИГА, ИЗ ГЛАВАТА „ЖИВ Е“

...Една голяма, неописуема майчина скръб... О не, не може да го прежали тя! И рукват отново сълзите. И отнесе я Йоан вкъщи на ръце. Нямаше сили да се изправи. Лежеше на одъра бледа, унила и съкрушена. „Исус, Исус...“ - шепнеха напуканите ѝ устни...

 

 

10.03.2021 г. 10,40 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Слугувайте, прочее, и на жена си, и на децата си, па и на всичките хора." (Протоколи от годишната среща на Веригата, 27.8.1910)

 

 

10.03.2021 г. 10,46 ч.

 

 

ИЗ ГЛАВАТА „ЖИВ Е“ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ от книгата на българската писателка С.Б.

...В този момент се чу силно хлопане на врати и нечии бързи стъпки. Мария от Магдала се втурна в стаята и извика с радостен глас: „Жив е! Исус е жив! Разшириха се майчините зеници. Втренчиха се в младото лице, което сияеше от неописуема радост. „Жив е Исус! Повярва ми, майчице! Твоят син е жив! ВЪЗКРЪСНА нашият Господ!“ И... заразказва звънливият глас. В стаята сякаш запяха хиляди ангелски гласове, пригласяни от благозвучни арфи. Майчиното сърце заби ритмично и стегнато. Преляха живителни сили в снагата на Мария. Очите ѝ засветиха с блясъка на слънцето. И зашепнаха майчините устни: „Моят Исус е жив! Слава на Бога във висините!“

 

 

10.03.2021 г. 15,18 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие искате всякога да бъдете весели. - Това не е необходимо. Веселието подразбира ясно небе, чист хоризонт. Ако всеки ден сте весели и радостни, небето ще бъде всякога светло, ясно, и ще настане суша... Ако всеки ден сте скръбни, небето всякога ще бъде облачно и постоянно ще вали дъжд. Човек трябва да знае кога да бъде небето му ясно и кога – облачно.“

(1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

 

10.03.2021 г. 15,32 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Стремете се към светли мисли, чувства и постъпки, за да бъдете сами доволни от живота си. Не очаквайте хората да ви харесват и да бъдат доволни от вас. Вие сами трябва да бъдете доволни от себе си. Само онзи е доволен от себе си, който носи музиката в душата си. Той е доволен от пението си, разбира, кои тонове са чисти и кои не са. За него не само пението е музика, но и мисълта, и чувстването, и говорът. Стремете се навсякъде да виждате музика и да я прилагате. Докато не превърнете живота си в музика, вие не можете да се свържете с природата и да се ползвате направо от нейните блага." (1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

10.03.2021 г. 17,27 ч.

 

 

НАКОИ ГО НАРИЧАТ „ПАНТЕИЗЪМ“, но ние знаем, че един от най-мощните, най прелестните и най-великите ипостаси на Бога е ПАНВСЕЛЕНАТА – ДУШАТА НА ВЕЛИКАТА РАЗУМНА ПРИРОДА. Ето защо, Бог е абсолютно видим, плътен и осезаем. Нима не срещаме самия Него в лицето на някой човек, когото познаваме и обичаме? Защо да не благоговеем тогава пред Бога и в този Му вид?

УЧИТЕЛЯТ: „Преди да се свърже с природата, човек трябва да се е свързал със своя Създател, да Го познава. Някой живее десетки години на земята - и още не Го познава. За свое оправдание той казва, че не Го е видял. ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО! Как можеш да не познаваш въздуха и светлината, в които си потопен? Бог е Дух! Бог е светлина! Следователно, Той е навсякъде и във всичко - не може да не Го познаваш. Той е в реалните неща, а не в техните сенки. Реално е това, което работи за съграждането на вашия ум, на вашето сърце и на вашата душа. Реално е това, което разширява ума, сърцето и душата ви. Реалното прави човека доволен и щастлив. Стремете се към божествения живот, да мине през вас и да ви остави ценното, което носи в себе си.“ (1942.08.26о.Устойчиви връзки)

 

 

10.03.2021 г. 19,56 ч.

 

РИЦАРСТВОТО НА ДУХА Е НАЙ-ВИСШЕ КАЧЕСТВО И БОЖЕСТВЕНА ДОБРОДЕТЕЛ на родените от Бога. Те не само са верни на призванието си, но имат дълбоко почитание един към друг. Всеки истински Рицар е готов да даде живота си за Краля на Вселената и да се учи от Него, но копнее да се преклони и пред друг Рицар, който е по-опитен от него. Не само на Небето, но и на земята.

 

УЧИТЕЛЯТ: Великий Господи на всяка сила и крепост, застани за делото Си, преклони сърцата на ония, които Си избрал да се назоват начатък на Твоята слава и Величие! /То ще стане/, когато всяка Твоя твар горе на Небето или долу в ада преклони коляно пред Твоя престол, защото Си свят и праведен. „Коленопреклонно“ разбира онова вътрешно смирение на душата. Смирението на душата - то е коленичене. Ако Бог, Божественото е с жените, няма да има сила, която да не преклони глава пред тях!

 

 

10.03.2021 г. 08,49 ч.

 

С дълбоко уважение и възхищение към труда на една душа, която подарява вече втора своя книга. Ето мисли от първата, със заглавие „КОГАТО ОБИЧАШ НЯКОГО, ОСТАВИ ГО СВОБОДЕН“. Има картина на Исус, горе фигурира и името на авторката, но трябва да я питаме дали то да бъде съобщено тук или не. Понеже оповестяването на име или псевдоним носи последствия, които трудно се лекуват. Ако каже, че разрешава и е съгласна, ще обявим дни и часове желаещите да се молим, за да се тушира опасността изцяло – има такива мощни молитви и формули.

ИЗ „АНГЕЛСКО ПОСЛАНИЕ ЗА ОБИЧ“:

 

Когато страдаме, ни милва Бог. Толкова е хубаво... Чувстваш нежния Му зефир – и ти олеква. Душата ти се извисява нагоре към слънцето. Красиво е. Минаваш под дъгата. Колко много гълъби! Но това са усмивките на любовта, с които си даравяла хората. Когато заспиваш, заспивай с обич. Събуждай се с обич. Ще усетиш, че не си сама, че си обичана... Някой те обича, и този Някой e най-истинският ти Приятел, най-верният от всички – БОГ.

 

 

11.03.2021 г. 14,07 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „БЛАГО е за човека да бъде добър! Добрият не се безпокои, нито се смущава. Който се безпокои и смущава, не е истински човек. Той е развълнувана вода, която постоянно се блъска в бреговете; той е канара, която постепенно се разрушава; той е изсъхнал лист, който пада от дървото и започва да гние; той е пепел от огнището.“ (1942.08.28м.Постоянна благодарност)

Истината - това е едно състояние на човѣшката душа, която се намира въ абсолютенъ покой и е въ хармония съ Източника на живота. (Огнената пещь, 17.04.1921)

Всички велики работи въ безмълвие и въ тайна ставатъ.(Хлѣбътъ и живата енергия, 22.05.1921)

Щом се справи с всички препятствия, в душата на ученика настъпва абсолютен мир. Той влиза вече в причинния свят, в света на абсолютната свобода, дето Истината царува. (Бяла и черна светлина, 21.03.1923)

Най-после ще дойдете до онова блаженство, до онзи божествен покой на нещата, както го рисуват индусите, дето всички неща така се хармонизират, че не може да се изрази с човешки език.(За Името Ми, 20.5.1923)

Трябва ли да се стремим към състояние на нирвана в смисъл, както го тълкуват будистите - място, дето няма никакво вълнение, а е вечен покой? - Не. Нирвана не показва равнодушие, нито безразличие. Нирвана е най-хубавото място, то е вечна хармония. Тя не е празнота на съзнанието, тя е пълнота на съзнанието. А хората говорят за нирвана това, което не е. (Физическият и духовният човек, 22.9.1924)

Що е радостта? - Блаженство на духа; или според индусите - само блаженство, покой. Радостта представлява разумен живот без ограничения.(Козативни сили, 18.11.1925)

Ако човек внесе пълен покой във вътрешния си живот, той ще се превърне в мумия.(Дадено по нещо, 7.11.1928)

Щом поставиш сърцето в покой, то е хипнотизирано. Щом поставиш ума в покой, той е хипнотизиран. Щом поставиш тялото в покой, и то е хипнотизирано.(Явих ви го!, НБ , София, 6.2.1938)

Щом излезеш вън от Любовта, всичко около тебе замръзва, ти си в покой. Щом излезеш вън от Мъдростта, ти потъваш във вечен мрак, покой. Дойде ли малка светлина, ти имаш желание да излезеш от този покой – да влезеш в света на Мъдростта. (Четири погледа, 13.2.1938)

Не задържайте нищо за себе си. Каквото обработвате, пращайте навън - и други да се ползват от него. Задържай за себе си само толкова, колкото ти е нужно. Останалото пусни да върви в света. Животът е движение. Следователно нищо не оставяй в покой. Всичко около тебе трябва да се движи. Умът, сърцето, волята ти трябва да бъдат в движение. – Какво движение? – Разумно. Следователно, ако нещо те измъчва или ако си в тъмнина, знай, че си в застой. (Да слушат, 13.3.1938)

 Навсякъде законът е един и същ: когато задържиш нещо в себе си, без да го туриш на работа, ще причини болка. Природата не търпи покой. Поне малко, трябва да го употребиш. Щом не го употребиш и чакаш, след време ще се образува едно болезнено състояние. (Едно, две, три, 27.12.1940)

 Въ туй отношение, страданията въ свѣта идатъ, за да избавятъ хората отъ този покой, въ който се намиратъ. (Божествени закони, 19.3.1941)

Когато видиш някой ангел - такава подвижност, такава пластичност във всяко движение! Няма нещо, което да е в покой, всичко е в движение. (Мислене и чувстване, 10.3.1937)

Докато човек живее, едно естество в него трябва да съзерцава, а другото да работи; едни идеи трябва да бъдат в покой, а други – в движение, в непрекъсната работа. Това естество, което е прекарало известно време в покой, трябва да работи, а онова, което е било в движение, да почива.(Чувството на любовта, 8.01.1930)

Когато се говори за движение, подразбирам промяна на формите. Само там има движение. Движението всякога подразбира нов живот; или то е признак на някакъв нов свят, който се заражда. Аз казвам: когато Вечното реши да се ограничи, само тогава има движение. Следователно, ние казваме: движат се само частиците на Цялото, а Цялото всякога седи в покой. (Видя го Исус, 6.12.1925)

В абсолютен покой, както и в движение, могат да попадат само разумни същества, които имат съзнание.(Влизане и излизане, 21.11.1930)

Според езика на Писанието, първото нещо, което любовта е направила, като е дошла в човека е следното: тя изпъжда страха навън. Тя ще те освободи от всички безпокойства. Като дойде любовта, всички безпокойства, които има в душата ти, изчезват. При любовта всички тия неща изчезват и настава в душата ти едно вътрешно спокойствие, покой.(Правият път, 20.6.1934)

 

В първата глава на "Битие" е дадена една символична картина на оня процес на творчество, който започва у ученика след пробуждане на неговото съзнание. Ала преди да настъпи то, ученикът ще влезе във Великото Безмълвие: там няма ни звук, ни светлина. И тогава, от глъбините на своята душа ще призове той Невидимия, Незнайния Бог на вечността, Създателя на всичко. Ще Го призове с всичката си душа, с всичкия си дух, с всичкия си ум и с всичкото си сърце и ще каже: „Господи, искам да Те опитам. ЕДИН си Ти, Създателят на всичко, и освен Тебе няма други Бог!“ И ако ученикът може да призове Бога с тази пълнота, нейде в пространството ще блесне една малка, микроскопическа светлина, която ще му причини такава радост, че той изведнъж ще забрави всички скърби и страдания. Отдалеч някъде той ще чуе гласа на Бога, на своя Учител, който ще му каже: „Ти искаш да ме познаеш и опиташ. Приготви се тогава за работа. Настана първият ден на твоя живот. Твоята земя е неустроена и пуста, тъмнина е върху бездната. Отдели тъмнината от светлината и пристъпи да устроиш своята земя. Изречи: „Да бъде виделина!“ (Ученикът, 4.06.1939)

 

 

11.03.2021 г. 17,53 ч.

 

НЕ СТАВА ДУМА САМО ЗА ДРЕБНАТА ИЛИ ЕДРА МАТЕРИАЛНА НЕБЛАГОДАРНОСТ. Има една ИДЕЙНА неблагодарност, която е много по страшна проказа от първата. Идват Учители, богове, ангели; идват човеци, завършили еволюцията си, за да ни измъкнат от калта. Какво правим ние или не правим с тях?

УЧИТЕЛЯТ: „Като четете Стария Завет, на много места срещате да се говори за прокажения. Днес ние употребяваме тази дума повече за ПСИХИЧЕСКИ прокажен човек, понеже физически тази болест не е толкова разпространена, както в миналото. С каквато и дреха да се облече прокаженият, пак прокажен си остава - дрехата нищо не го ползва. С каквато и идея да се накичи, каквото и чувство да се вложи в сърцето му, нищо не го ползват. Проказата не е нищо друго, освен неблагодарността на човека. Той трябва да се освободи от нея - да стане благодарен.“ (28.08.1942м.Постоянна благодарност)

ОБРАЗЪТ НА ПРОКАЗАТА НЕ Е КРАСИВ, НО ЗА ХОРАТА С РАЗВИТО ЗРЕНИЕ И ОБОНЯНИЕ Е ФАКТ. Неприемащият Божественото има тъй тежко поразен ментал, че смрадта от него е нетърпима, неописуема. Може да се моли по 25 часа в денонощието, да се пречиства по всички правила, да е имал хиляди фенове на Земята – той е неспасяем. Като иде в другия свят, посрещат го с газови маски, докато го въдворят за лечение...

 

 

11.03.2021 г. 20,40 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ТОВА Е ИЗКУСТВО — да ликвидираш с нещо, без да го огорчиш, обидиш или нараниш.“ (28.08.1942м.Постоянна благодарност)

ЧОВЕШКАТА ДУША Е БЕЗКРАЙНО МНОГО ПО-НЕЖНА И БЕЗЗАЩИТНА ОТ ВСИЧКО, КОЕТО НИ Е ПОЗНАТО. Милиард пъти по-деликатна и от сърцата на копринените буби, които умират и при най-малкия външен шум. Да влизаме в светилището на всяка душа абсолютно тихо и трепетно, и то само ако ни е поканила. Всяко влизане в свидна и родна душа, която отзвънява кристално като въздъхнем дори наум от звездни спомени, е живоструйно и животворително! А дойде ли моментът да излезем оттам за известно време, което е животоспасително – пак да го направим по най-ефирния, изящен, благоороден и фин начин - с огромна любов и благоговение. Взаимното приближаване и отдалечаване е ДИШАНЕТО на Любовта, без което тя си отива задълго или завинаги. Даже и когато ликвидираме за цял живот или цяла вечност с нещо напълно несъвместимо – да го направим по-красиво и безшумно и от най-прекрасния и незабравим жален залез. Като премине вечността, може пак да се опитаме да потърсим неделикатния, с надеждата, че може в него да е покълнало късче от душа. ЧОВЕШКИЯТ ДУХ Е ПО-ТВЪРД И РЕЖЕЩ И ОТ НАЙ-СЪВЪРШЕНИЯ ДИАМАНТ, но към душата си и душата на другия трябва да сме безмерно внимателни.

 

 

11.03.2021 г. 10,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ако говорим за духовния човек, характерно за него е това, че той изпитва всичко, а него никой не изпитва.“ (1942.08. 28м.Постоянна благодарност)

- ТЕМАТА Е МНОГО ДЪЛБОКА, тя касае два важни проблема, с които духовните хора трябва да са наясно. По първия пункт: апостол Павел казва: „Всичко изпитвайте, доброто дръжте“. Това „всичко“ също е въпрос на уточняване: има неща, които разумният човек не трябва да изпитва по никой начин. Немислимо е да изпитваме коя отрова води до смърт или да пробваме можем ли да станем убийци. Обаче в процеса на еволюцията има много неща, в който още нямаме опит. Затова Небето постоянно ни поставя в ситуации, в които да добием опит и да стигнем до категорични заключения, осъзнали връзката между причини и последствия. Казано е, че глупавият или невежият неизбежно опитва какво ли не в живота си и затова страда много повече, докато мъдрият се учи от опита на другите – чрез наблюдение и когато ни се изповядват. Литературата, театърът, киното също са безценен източник за житейския опит на човечеството, те могат да ни помогнат много. От друга страна, мъдростта ни произтича и от реален опит в нашите минали животи и от сегашния, независимо дали помним това или то е дълбоко в подсъзнанието ни. Биолозите го отдават на генетичната памет, записана някъде в молекулите ни, включително и от опита на рода ни; окултистите го обясняват със складирания опит от всичките ни прераждания в причинното ни тяло, което не само записва акашови филми на живота ни, но и прави заключения, превръща ги в изводи, правила и закони. Ето защо днес ние ще направим или няма да направим нещо, именно поради намесата на това, което взимаме за вътрешния си глас. А то е всъщност автоматична реакция от натрупани минали опитности, нещо като условен рефлекс на душата. В будическото ни тяло, което също е безсмъртно като каузалното, този опит се отлива във ВКУСОВЕ. Тоест, ако от даден тип физиономии и реакции на другите хора ние имаме натрупан опит от миналото, то в сегашния си живот ние изпитваме симпатии или антипатии от пръв поглед или още от първата реплика на някой, подобен на дадения тип хора. Този натрупан опит се проявява и в атмическото ни тяло, но вече чрез незабавно действие без замисляне. В непредвидени или рискови моменти, тогава действаме безпогрешно. Обаче освен опита, има и друг вид „интуиция“ - помощта отгоре. Съзнателното опитване на „всичко“, както ни съветват ап.Павел и Учителят, не е лъжица за всяка уста, както казва народът ни. Ученикът на Бога, на Окултната Школа, бива поставян от Небето в най-разнообразни ситуации, за да добие сгъстен опит ПО ВЕРТИКАЛА. В някои случаи той рискува смело да експериментира в области, които са му непознати, за да ускори еволюцията си. Това е непосилно за хората с предразсъдъци, с ограничено съзнание – тях ги води страхът или са жертва на догми, на общественото мнение. Ако ние сме по-напред от тях, би трябвало да приемаме предизвикателствата на живота смело, стараейки се обаче да не нараняваме другите и собствената си душа. Има и случаи, когато Небето или кармата ни вкарват в много сложни ситуации, без оглед на това кой колко ще пострада, обаче болезненият опит на живо тогава дава безценни уроци, за да реагираме в бъдеще правилно. Понякога Бог ни възлага и такива задачи: правим големи компромиси със себе си, за да извлечем една душа от дъното – душа, която заслужава или сме били свързани с нея от минали животи и сега сме ѝ задължени. И да не сме задължени, правим това от любов, от милост. И двете страни минават за определен срок и през райове, и през адове, но в опитни ръце уроците и изпитанията на по-слабата душа са многократно по-безболезнени и даже по-щастливи, отколкото ако тя не бе имала шанса да я преведат надеждно през най-опасната зона.

 ПО ВТОРИЯ ПУНКТ: ДУХОВНИЯ ЧОВЕК НИКОЙ НЕ ГО ИЗПИТВА. Повечето хора на земята с неизградена индивидуалност се оставят да бъдат изпитвани от смъртни. Докато сме в светските училища и университети, както и в накои профиесии, това е неизбежно, обаче в свободното време на Ученика той не бива да позволява това в никой случай. Друг е въпросът, когато ни изпитва Небето – тогава трябва да сме смирени. Обаче то изпитва човека видимо само в редки случаи – инак небесната педагогика се различава коренно от човешката. Ангелите, на които сме зачислени, както и небесните комисии, отговарящи за нас, си служат предимно с наблюдение. При това, няма „късане“: до 99 или 999 пъти можем да повтаряме един клас, докато накрая успеем.

 

 

12.03.2021 г. 19,24 ч.

За два Марсови часа човек може да свърши добра работа, особено във вторник... Останаха само два кютука...

 

 

12.03.2021 г. 20,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Казано е, че Бог е Любов. Следователно, отворѝ широко сърцето си да влезе божествената топлина в него, да изпиташ божествената радост и веселие. Отворѝ ума си широко да влезе божествената светлина в него, за да изправиш пътя си. Отворѝ широко душата си да влезе божествената сила в нея, да те направи смел и решителен. Топлината, светлината и силата - ТОВА е Бог, Когото търсите. Той живее в нашите умове, сърца и души. Като знаете това, гледайте с благоговение на душата си като жилище на Бога; на ума си — като на свещен олтар; и на сърцето си — като на свещена стаичка. Благодарете за ума, за сърцето и за душата, които ви са дадени.“ (28.08.1942м.Постоянна благодарност) 

 

 

12.03.2021 г. 21,33 ч.

 

Картината е от аржентинския художник Jorge Cocco и се казва "Двата пътя".

ДОСЕГА НЕ ЗНАЕХМЕ с абсолютна сигурност каква е основната причина за болестите и страданията ни, за идването на смъртта. Сега вече знаем:

УЧИТЕЛЯТ: „Благодарете и за сиромашията, и за болестите, които също ви са дадени. Болестите, страданията, сиромашията са проявите на Бога, Който ви хваща с ръцете си и изпитва любовта ви. Вие се сърдите, недоволни сте, защото не знаете, ЧЕ ЧРЕЗ ТЯХ ВИ ПОСОЧВАТ НОВ ПЪТ КЪМ ЛЮБОВТА.“

(28.08.1942м.Постоянна благодарност)

 ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ:

Смъртта е резултат от неправилното приложение на любовта. Който се разколебава в любовта, умира – смъртта е следствие на разколебаване в любовта. Аз говоря за онази любов, в която смъртта е изключена. Във всяко нещо, където любовта участва, смъртта е изключена! Според мене, смъртта е един процес, който спира човека да се отдалечава от Бога. Смъртта е развод за неправилното женене. При стария порядък смъртта е неизбежна. Тя е един начин за пречистване от всички стари разбирания, с които ние трябва да ликвидираме. Тя е тояга, която казва на човека: „Отворѝ торбата си!" Смъртта е процес на разрушение на всякаква егоистична мисъл и желание. Тя е страшна за ония, които не се отказват от себе си. С нея Бог разрушава всички огради, в които лошите духове са се вградили. Следователно, смъртта е резултат на неразбиране на Великите Божии закони. Тя наказание за онези, които не използуват Божиите блага или реагират срещу Божиите блага. Значи, тя е резултат на непослушание и неизпълнение на волята Божия. Първо човек трябва да изпълни волята Божия - да бъде носител на любовта Божия в живота. Волята Божия е да участваме всички на трапезата на любовта. Смъртта е причинена от непослушание - от нарушаване на един велик закон, в който няма прощаване.

 

 

12.03.2021 г. 11,56 ч.

 

„БЛАГОДАРНОСТТА Е ЕКВИВАЛЕНТНА НА ПЛАЩАНЕТО“ – казва Словото. Значи, тя топи кармата, както огънят съкращава хартията. Кармата иде, когато някой не е обичал някого. Или когато е обичал някого, но в един момент си забранява да го обича или друг му забранява.

УЧИТЕЛЯТ: „Любовта и обичта са вечни принципи в Битието. Любовта излиза от Бога и носи Неговия живот на всички същества да растат и да се развиват, да се радват и веселят. Всички очакват този живот, но той не може да се прояви без любов и без благодарност. Благодарността носи безсмъртието, а неблагодарността — смъртта. Не се изисква много от човека, за да бъде безсмъртен. Щом е всякога доволен и благодарен, той е придобил вече безсмъртието. Обрал те някой - благодари, че те е обрал; казал някой лоши думи за тебе — благодари; заболял си нещо — благодари. Това са сенки на живота, през които неизбежно ще минеш. Че времето е дъждовно или ветровито — благодари; че имаш или нямаш нови дрехи — благодари. За всичко благодари: и за малкото, и за голямото благо. Някой те нарекъл „животно“ — пак благодари.“

(28.08.1942м.Постоянна благодарност)

ЕТО ОЩЕ ОТ БЕСЕДИТЕ:

 Дух велик, Дух славен, в когото ние се обединяваме в едно велико семейство! Всички тия Братства ще започнат да се събират и опознават; и като се обединят, ще дойде Христос. Христос казва: „Аз съм животът“. По какво се отличава животът от другите сили? - Той е една сила, която строи, въздига, съединява, обединява, дава радост и веселие на човешката душа. При меките характери туй, което обединява, което примирява, което дава вътрешен смисъл е изразено в кривите линии. Тия криви линии придават известна красота на човешкото лице. Такива лица са приятни за гледане, създават известно вдъхновение. В устата им и в брадата им има нещо приятно. Челото и лицето им имат приятно строение, на лицето им играе приятна усмивка. Прочее, аз искам да се избегнат всякакви недоразумения и желая да настъпи обединение между братята. Да ме слушате - и тогава зад себе си ще имате една велика сила, което повдига света. Всеки трябва да носи тази мисъл със себе си: обединение и единство навсякъде! Хората трябва да се обединят по ум, по сърце и по воля в правене на добро, за да превърнат земята в рай, а живота си – в музика и песен. Някои мислят, че съм дошъл да разединявам. - Не, да съединявам, да обединявам – ЗА ТОВА ме е пратил Господ тук на Земята! Днес Христос иска да обедини всички братства и религии в целия свят. /Има един принцип в света, който не е Христов/. Тоя принцип е индивидуален, той разединява всички същества, защото не е майстор да обединява, а да разединява. Във втория принцип има вечен стремеж да докара всички същества в едно, да ги обедини. То е стремежът на Христа да се прояви Бог индивидуално във ВСЯКА душа. В Царството Божие живеят хора в пълно обединение, в служене на Любовта. Там всички живеят един за друг. Затова Царството Божие е ОБЕДИНЕНИЕ: да работятъ хората единъ за другъ. Само тогава Господь ще ви помогне. Единствената "църква", която може да обедини човечеството, това е Божията Любов, това е любовта на самопожертването. ТОВА е великата църква, която трѣбва да обедини човѣчеството! Това е Божествената Любовь на самопожертването, която обхваща всички велики хора съ малки идеи - подразбирамъ безкористнитѣ хора. Проповѣдвамъ едно учение на обединение както БОГЪ го иска, както ХРИСТОСЪ го иска, а не както азъ и другитѣ хора го искаме. Всички свещеници, проповедници, учители и управници трябва да се обединят около МАЙКАТА. Ето защо всички мъже и жени, които служат на Бога, трябва да се обединят в дух и Истина. Някои мислят, че, за да се спасят, трябва да бъдат "правоверни". - Не е така. Ако ти спиш, когато слънцето изгрява, какъвто и да си, нищо не може да те спаси. Спасението на човечеството се крие в онази велика религия, която обединява всички религии като удове на едно цяло. Новата религия е Любовта. Тя обединява всички хора, примирява и разрешава противоречията им и внася в тях радост и веселие. първиятъ опитъ излѣзе несполучливъ, направете втори, трети и т. н. Не се обезсърчавайте, защото Богъ работи въ свѣта, въ всѣка жива душа. Той ги обединява. Той самъ може да свърши работата си и безъ мене, но като ви говоря, азъ ускорявамъ вашата еволюция. Това, което можете сами да постигнете въ една година, съ мене ще го постигнете въ единъ день. Каже ли нѣкой, че не иска да учи, че нѣма нужда отъ Учитель, той е въ положението на животно. Животното си маха по цѣлъ день опашката, за нищо не иска да знае. Но човѣкътъ не трѣбва да спира на едно мѣсто - той трѣбва да учи, има нужда отъ Учитель. Христос казва на учениците си, че силата им се крие в тяхното обединение. Когато хората се обединят и заживеят в любов и братски помежду си, те влизат в Божествения Храм. Кротостта хармонизира хората, поради което те се обединяват и образуват големи общества. Когато всички се обединят, Божественият Закон започва да действа. Безволието е причина, дето двама славяни, събрани на едно място, не могат да дойдат в съгласие. Разногласието на славяните е пословично! Понеже ги обича, Бог ги прекарва през огън, за да се обединят. Няма други народи в света, които са минали през толкова страдания, както славянските. Бог казва: "От вас трябва да излезе нещо добро!" - Кой добър баща не наказва сина си, когото обича? И славяните са възлюбените чада на Господа, затова Той ги наказва. Те имат велико бъдеще. От две хиляди години хората говорят за Христа, но християните още не са обединени. Ще се изминат още 2000 години - и пак няма да се обединят. Сега всички ще се обедините и ще работите по този закон на Любовта! И ТАЗИ Любов е, която обединява цялата вселена, всички същества от единия край до другия в тази велика хармония на Любовта! И ТОЙ е, Който жертва живота си за всичките; и те живеят в Него, и Той живее в тях! Прилагайте закона за необходимостта и за превръщане на енергиите. Белите братя работят върху вас - и вие трябва да работите. Ако не работите, ще дойдат други да ви заместят. Туй обединение става вече в духовния свят, а за тази физическа връзка те ще почнат да пращат свои депутации да се опознаят. Няма да се минат много години и ще бъдете свидетели на методите, чрез които Новото си пробива път. Отвън, от целия свят ще дойдат братя и сестри да подемат новите идеи и да ги разнесат по домовете си. Отвън ще дойдат братя и сестри да се обединят в едно цяло, да работят в единство и съгласие. Бялото Братство иска примерни, добри ученици! Тази любов, именно, свързва всички същества, обединява ги в едно цяло и живее в цялото, като неразделна част от него. И ако днес хората още не са обединени, това показва, че на всички липсва тази любов. И онзи човек, който не се обединява, той не може да има никакво бъдеще. Аз желая да се обединявате, да се стремите да се образува една обща база, върху която да работите. Сега, като говоря за щастието, аз засягам един закон, който обединява всички явления в природата. Ако вярата на човека обединява всички хора като дава свобода, простор на техните действия, тази вяра ИМА смисъл. Първо ще обикнеш един човек, после още един, след това трети - и така ще се разширява кръгът на твоето сърце, докато един ден се обединиш с всички хора и станеш едно с тях. Само при такава вяра хората могат да се обединят в едно цяло. Доброто обединява, а не разединява. Съмнението разединява хората, любовта ги обединява. Животът е в обединението на всички добри и разумни хора. Любовта носи в себе си най-хубавите качества, украсява хората с най-хубавите качества. Тя е единствената сила – като дойде у хората, тя ги обединява, подмладява ги, по-здрави стават, силни стават и са готови на всяка услуга. Ако ти в този свят не си слугувал, как ще ти слугуват в оня? Ако в този свят не си любил, как ще те любят в другия? Вие не знаете кога ще дойде влагането на Духа. - То обединява силата на главата и силата на сърцето, и тогава ще се роди онова състояние, което хората наричат „нов човек“. Всяко нещо, което обединява сърцето и ума, то е от Бога. Дето се обединяват умът и сърцето, то е най-високото положение. Щом се обединят умът и сърцето, то е човешката душа, то е волята. Дайте свобода на вашето сърце, което носи онази вечна божествена топлина! Като дойде Христос, Той ще обедини всичко в едно: и духът, и душата, и умът, и сърцето. Духът обединява двете начала в човека – нисшето и висшето, - за да се роди от тях новият човек. Физическата любовь е отвънъ, духовната е отвѫтре, божествената е и отвънъ, и отвѫтре – обединява и дветѣ въ едно. Ако искате да измените живота си, ако искате да обединявате силите си, да добиете знание, непременно трябва да влезете във връзка с разумното Слово, което сега иде в света. Две неща има, които обединяват хората: тяхната доброта и тяхната справедливост. Всички жени по лицето на земята трябва да се обединят и да реформират своята идея, като разберат, че светът не можеда се оправи със заграбване.човек, да се прояви. Под думата „свобода“ аз разбирам да се даде възможност на всеки човек, да прояви Божественото в своя ум, в своето сърце и в своето тяло, да бъде полезен, както за себе си, така и за своите ближни. Като се прояви свободно, като прояви Божественото в себе си, той ще бъде полезен и за своя народ, за цялото човечество, за цялата вселена. ТАКА седи идеята на новото учение! Това, което обединява моята любов с любовта на ближния, това е Бог. Ако мисълта ви е божествена, тя привлича всички добри мисли на хората и ги обединява. Ако чувството ви е божествено, то привлича всички добри чувства на хората и ги обединява. Ако постъпката ви е божествена, тя привлича всички добри постъпки на хората и ги обединява.

И църквите не се съединяват по единствената причина на светиите. Има православни светии, католически светии, окултни светии и пр. Светиите са на особено мнение. Светиите не знаят как да се обединят. При това и Учителите, които стоят над светиите, и те се намират в противоречие понеже и те не могат да насилят светиите да направят това. Светиите трябва да го направят доброволно. И Учителите седят и гледат какво ще направят светиите. Учителите седят горе и не могат да вземат решение, понеже чакат светиите. Светиите досега не са взели решение. Следователно, новата религия няма да разединява хората, но ще ги обединява. Казвам: Божественото свързва и обединява.

 

 

13.03.2021 г. 11,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Добрият човек освобождава потиснатия.“ (29.08. 1942.Обич и любов)

"Руджиеро освобождава Анджелика" е картина от 1819 г. на Жан-Огюст-Доминик Енгър (1780-1867), вдъхновена от "Орландо Фуриозо" от Ариосто. Маслена картина върху платно с размери 147 х 199 см, собственост на Лувъра. Впоследствие Енгър прави няколко варианта на композицията.

"Орландо Фуриозо", епична поема от Ариосто през 16 век, е източникът на приказката за Руджиеро - рицар, чийто кон е хипогриф (легендарно същество: полукон-полуорел). Докато препуска по брега на Бретан, Руджиеро вижда красивата Анжелика, окована към скала на Острова на сълзите. Тя е била отвлечена и съблечена от жестоки варвари, които са я оставили там като човешка жертва за едно морско чудовище. Докато Руджиеро слиза, става голямо вълнение на водата - това е чудовището, приближаващо се към Анжелика. Рицарят спасява Анжелика.

 

13.03.2021 г. 12,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Човек е дошъл на земята, за да се познае. Всеки трябва да знае защо е роден и какво може да направи. Всеки трябва да се запознае с душата си, т.е. с доброто; после трябва да се запознае със сърцето си – с живота; и най-после със своя ум – с мисълта си. Щом се запознае с душата, със сърцето и с ума си, той придобива истинската красота. Без красота, няма щастие и доволство.“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

13.03.2021 г. 12,43 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Както учениците се срещат с учителите си, така и ти ще се срещаш с Господа - Той на своята катедра, а ти на своето столче, - и оттам ще се разговаряте: Той ще те учи, а ти ще възприемаш и прилагаш.“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

 

03.13.2021 г. 13,55 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Всичко следи Той, нищо не може да избегне от Неговото око! Той следи и най-малките движения на човешката мисъл. Той следи и най-слабите чувствания и движения и знае как мисли, чувства и постъпва всеки човек. Той следи и най-малките му движения и постъпки. Всеки момент Бог внася възвишени и светли импулси в човека, подтиква го да направи това или онова.“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

- АКО ВСЕКИ МИГ СЪЗНАВАМЕ ТОВА И СЕ КОНТРОЛИРАМЕ, ще раждаме само чисти и красиВи мисли, чувства и постъпки.

 

 

13.03.2021 г. 14,43 ч.

 

КАРТИНИТЕ са от Дениъл Браун от САЩ, роден през 1950 г. Брилянтен е като Куинджи и Рокуел Кент, но с нещо свое, което го отличава по изумителен начин.

УЧИТЕЛЯТ: „Да видим лицето на Бога...“. – Когато погледнете небето, осеяно от милиарди звезди, вие вече Го виждате! Многобройните звезди на небето са израз на Божието лице. Красивата синева на небето е друг образ на Божието лице. От това лице се излъчва светлина, която прониква целия свят и на всички дава по нещо. На всеки човек тя казва: „Бъди ДОБЪР! - Нека доброто расте и се развива в тебе. Бъди СИЛЕН! - Употреби силата си за добро. Бъди УМЕН! - Употреби разумността си за произвеждане на светлина. Правѝ добро на всички хора, на всички живи същества.“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

13.03.2021 г. 15,32 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Вложете в сърцата си думите „Бог е Любов", за да оживеят, както посадените в земята семена израстват и се развиват. Когато тези думи оживеят в сърцата ви, вашето дърво на живота ще се окичи с зрели, сладки плодове. Красиво е всяко плодно дърво, което ражда!“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

 

 

 

13.03.2021 г. 23,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „...Друг момък се влюби в никоя мома - и лицето ѝ светне. Тя става весела, подвижна, пъргава. ТОЙ НИЩО НЕ Ѝ ОБЕЩАВА, НО КАЗВА, ЧЕ ТЯ ТРЯБВА ДА ОТВОРИ СЪРЦЕТО СИ ЗА ВСИЧКИ, КОИТО Я ОБИЧАТ.“ (29.08.1942, Обич и любов)

Някога ще взема трима души между вас - двама братя и една сестра, най-способните, - да направя опит с тях. (Законът на ограничението и законът на свободата, 7.6.1933)

Забележете, че Христос казва „двама или трима“.

(Годишна среща на Веригата, 22.8.1908)

„Тамъ съмъ и Азъ срѣдъ тѣхъ.” Защо се събиратъ двама или трима заедно? — Да намѣрятъ истината, която ще внесе спокойствие и миръ въ душата имъ. За тази цель, прозорцитѣ имъ трѣбва да бѫдатъ отворени. (В мое име, 29.9.1918)

Ако са трима, образува се триъгълник и молбата се счита за принесена.Та за да се постигне някоя цел, необходими са трима да се молят. (Протоколи от годишната среща на Веригата, 6.9.1912)

Знаете ли, ако вие примирите по трима души, какъв ефект ще произведе това в света? (Правилният развой на човешките енергии, 22.8.1921)

Любов може да има само между трима души. А между двама - тяхната любов ние я знаем. И тъй, не се лъжете да търсите любов между двама - търсете я между трима. (Свидетелството на Духа, 10.11.1921)

Направете опит не да оправите света, но да живеете добре по трима заедно. Така може да работят и възрастните, и младите, и децата. Всички могат да работят така.(Хубави чувства, 12.8.1924)

Туй което двама души не могат да направят, трима души ще могат да го направят.(И пишеше на земята, 22.2.1925)

Ако дойдат тримата души кандидати, /добре/; ако не дойдат, ще ги намеря другаде. Ако между вас не могат да се намерят, тогава ще ги търся отвън. Дето ги намеря, трима души трябват. /.../ Сега, ако се намерят трима души герои, задачата вече е свършена. (Идейната обич, 12.3.1930)

Някой път и на Господа трябват трима души праведници, за да даде. (Абсолютно доверие, 18.6.1930)

Всяко едно същество от онзи свят, за да се яви на земята, трима души приятели трябва да дойдат.(Сляп от рождение, 13.11.1932)

В божествения свят, по отношение на законите и принципите, трябва да се събират само по трима души. Някога само трима души могат да свършат една работа.(Принципи, закони, сили и форми, 8.3.1933)

Ако един човек не може, двама ще се съберат. Ако двамата не могат, трима да се съберат.(В Неговата Любов, 12.3.1933)

Ако трима души се съберат на едно място и искрено пожелаят някой да оздравее, той непременно ще оздравее. Ако трима души се съберат на едно място и повярват в нещо, то ще стане.(Синаповото зърно, 18.4.1937)

Терцата е първата хармония между трима души.Трима души трябва да имат съдружие, триъгълник.( Основен тон, 3.2.1939)

Ако обичаш само един, любовта ти е слаба. Ако обичаш двама, любовта ти е на раздор. Ако обичаш трима, то е равновесие. Ако обичаш четирима, петима... - колкото любовта ти се увеличава, ставаш човек, докато дойде до онова положение да обичаш всички – ти вече замязваш на Бога.(Любов и безлюбие, 2.2.1941)

Често страдате, не може да се търпите двама души. Естествено е – и двамата сте положителни. Щом двама не може да се търпите, турете един помежду си. Ако пак не можете да се търпите, турете втори. Ако още не може да се търпите – трети; и вие веднага ще можете да се търпите. Значи, трима души са необходими, за да се трансформират вашите сили: да стане единият положителен, другият – отрицателен. Даже ще започнете да се обичате. (Добра мисъл, добро чувство и здраве, 11.3.1942)

Щом предизвикаш любовта на един, ти си обикновен; щом предизвикаш любовта на двама, ти си талантлив; щом предизвикаш любовта на трима, ти си гениален - повече не ти трябва. (Неразбраните неща,26.4.1942)

 

 

13.03.2021 г. 08,08 ч.

 

ЕДИН УРОК ЗА ВСИЧКИ НАС, които при първия лош поглед или лоша реплика на някой моментално тръшвахме вратата отвън и не се връщахме повече никога... А Ксантипа е поливала мъжа си не с чиста водица, а от нощното гърне, особено когато е разговарял под прозореца с някоя своя хуабва млада ученичка...

УЧИТЕЛЯТ: „Сократ е бил метач в Атина. Като го запитвали защо мете, той отговарял: "Уча се да работя, да измета всичко нечисто в себе си". Той искал да покаже, че човек може да бъде благодарен на всичко. Същевременно, той доказал, че човек може да бъде благодарен и от лошата жена, затова се оженил за Ксантипа, известна по своя лош характер. Както и да постъпвала с него, той всякога благодарял. Тя го хващала за косата, разтърсвала главата му, но той спокойно отговарял: „Благодаря, че разтърсваш главата ми, да мисля по-добре“. Като го потупвала по гърба, той казвал: „Благодаря ти, че изтърсваш праха от дрехите ми“. Чрез Ксантипа той си изработил една велика философия за живота и си казал: „Благодарение на Ксантипа, аз станах философ“.“ (28.08.1942м.Постоянна благодарност)

 

 

14.03.2021 г.  12,18 ч.

 

КАРТИНАТА е от нигерийския живописец Mbonu Christopher Emere

УЧИТЕЛЯТ ЗА ЗАЕДНОСТТА

Ние поединично сме мъртви, а когато се молят заедно, хората стават една мощна сила. (Молитва, 17.7.1915)

Всички в света сме страдали, но затова пък ще живеем всички заедно. (Растете в благодат! 7.1.1917г)

Щом има любов между тях, естествено е, че и двамата ще работят заедно и взаимно ще си помагат. (Всичко ми е предадено, 18.2.1917)

Христос им казва: "Съберете се на едно място и всеки да донесе частта, която носи, за да съградим Великата Скиния и всички заедно, да се помолим на Бога, в Дух и Истина".(Богъ е съчеталъ, 13.5.1917)

Азъ не съмъ срѣщалъ жена безъ мѫжъ или мѫжъ безъ жена. Тѣ всѣкога заедно вървятъ. Единствениятъ стимулъ между мѫже и жени сѫ тѣ сами едни за други. Отнемете женитѣ – култура нѣма да има; отнемете мѫжетѣ – пакъ нѣма да има култура. Това, отъ което се оплакваме, то е, че не изпълняваме заповѣдитѣ Божии и не прѣбѫдваме въ Неговата любовь.(Пръбѫдване, 27.5.1917)

Този мѫжъ е плодъ сега на дървото - погрѣй го, нека зрѣе. Ти трѣбва да знаешъ какъвъ е мѫжътъ ти: дали е цвѣте, което расте; дърво, което цъвти; плодъ, който връзва, или човѣкъ, който изпълнява Волята Божия и Му служи въ духъ и истина. Ако е цвѣте, поливай го всѣки день, но не му сипвай вода повече, отколкото му трѣбва. Тогава мѫжътъ ти ще бѫде отличенъ. Жената, ако е като цвѣте, поливай я; прѣвърне ли се на дърво, почне ли да цъвти, дъждътъ, вѣтърътъ, всички тѣзи крамоли да се спратъ. Като стане плодъ, за да узрѣе добрѣ, ще пратишъ всичката си любовь отгорѣ му - и най-послѣ тѣзи плодовѣ ще се обърнатъ въ единъ разуменъ животъ, разуменъ плодъ. И тогава заедно съ жена си, ще започнете да гуцате, да се разбирате. ТОВА значи да служишъ на Бога.(Богъ е Духъ , 3.6.1917)

Какво трѣбва да прави жената, за да има миръ и доволство въ дома си? - Като се върне мѫжътъ ѝ отъ работа, тя трѣбва да измие краката му, да му даде нови дрехи, да се облѣче и следъ това да седнатъ двамата заедно да се нахранятъ. Така сѫ постѫпвали женитѣ въ старо време. Ако се спазва този навикъ и въ новото време, 50% отъ недоразуменията въ домоветѣ щѣха да се намалятъ. Жената счита за унижение да измие краката на мѫжа си, да му даде нови дрехи да се облѣче. Тя казва: Право ли е азъ да се грижа за мѫжа си, като за дете? Той може самъ да свърши тази работа.(Събличане и обличане, 28.7.1918)

Семейниятъ животъ у птиците е добре уреденъ. Когато правятъ гнѣздата си, и мѫжката, и женската взиматъ участие. Тѣ заедно събиратъ материалъ за гнѣздото, заедно мѫтятъ яйцата си и заедно отглеждатъ малкитѣ си. Ако и хората изпълняваха задълженията си така мълчаливо и съ любовь, както птицитѣ, свѣтътъ щѣше да се превърне въ рай. (Погледна Петра, 18.8.1918)

„Тамъ съмъ и Азъ срѣдъ тѣхъ.” Защо се събиратъ двама или трима заедно? — Да намѣрятъ истината, която ще внесе спокойствие и миръ въ душата имъ. (В мое име, 29.9.1918)

Кѫща се нарежда, когато двама млади се събиратъ да живѣятъ заедно. Когато две птички се събиратъ заедно да мѫтятъ, и тѣ си правятъ кѫща — пологъ, гнѣздо. Когато се събиратъ ученици да учатъ заедно, съгражда се училище. (Неизвестното, 29.12.1918)

„Защото съм кротък и смирен по сърце“. С този стих Христос открива нова епоха за човечеството. Кое е забележително в тази епоха? – Остенът изчезва, слугите стават едно с господарите, жената и мъжът тръгват задружно в живота. Който е влязъл в тази епоха, казва: "Хвърлям вече остена, пущам воловете си на свобода, свързвам със слугата си отношения на приятелство и най-после влизам в кухнята и започвам да готвя заедно с жена си - тръгвам рамо до рамо с нея в живота.( Моето иго, 9.3.1919)

Ако момата играе само с един момък, както се играе по баловете, нищо няма да придобие, особено ако момъкът е демагнетизиран. Същата мома на хорото ще спечели нещо. Тя ще се върне вкъщи разположена и ободрена, защото е приела от общия магнетизъм на участващите на хорото. – Трябва ли да играем на хорото? – Ще играете, но като българи, а не като европейци. Добре е да се събирате по 200-300 души заедно и да играете. А тъй двама по двама, или ще спечелите, или ще изгубите. (Нито тържик, 13.4.1919)

Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ е направил най-напред Адам. Да, но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? - Господ създаде мъжкия и женския пол заедно. (Гърбавата жена, 8.6.1919)

Като се съберат мъж и жена да живеят заедно, единият от тях трябва да бъде учител, а другият - ученик. Но вие ще започнете да се борите за първенство. Ако мъжът ви има тези вибрации, които могат да повдигнат вашия ум, дайте нему мястото на учител. Жената ще каже в този случай: „Аз не обичам да се подчинявам!“. Знаете ли какво значи думата „подчинение“? – Да се подчиняваш, значи да възприемеш енергията, да я обработваш.(Учител и Господ, 15.6.1919)

Най-първо на вас говоря, но под „на вас“ подразбирам грамадно мнозинство хора, защото всеки човек е колективно същество от милиони и милиони души заедно. (Двамата свидетели, 16.11.1919)

Храната укротява всички същества. Сгответе едно хубаво ядене и го предложете на хората - да видите как ще им се отрази. Колкото и да са в лоши отношения помежду си, като хапнат заедно от вкусното ядене, те непременно ще се примирят.(Излязоха и завтекоха се, 8.1.1920)

Нали се казва, че трябва да си помагаме! Най-тежкият живот е, когато човек живее сам. Никой не живее за себе си, никой не умира за себе си. Защо в Природата изникват на едно място много треви заедно? За да задържат влагата. Там, дето се среща само едно цветенце, то по-бързо изсъхва. И тъй, когато в едно общество са събрани повече хора, те задържат за по-дълго влагата. (Вяра, 5.3.1920)

Ако и вие искате да четете, елате при мене заедно да четем. Ако не искате, сбогом! (Ще управлява всички народи, 7.3.1920)

Бих препоръчал на момъка, който обича селянката, да вземе мотиката и да отиде при нея, заедно да работят. Когато искате да проявите любовта си, ще слезете до положението на ония, които обичате, и ще работите заедно с тях.(Законът и пророците, 28.3.1920)

Хайде да се заемем на работа - двамата заедно да свършим нещо! ТОВА изисква Христовото учение от всички хора, от всички народи.(Отиде след Него, 11.4.1920)

Ако чувствата на момата са правилни, ще видите, че от нея излиза една бяла, мека светлина, окръжена с една много тънка розова краска. Тези две светлини - на момъка и на момата, - като се срещнат и се съединят, ще образуват божествена вълнà. Какво чувствуват Тези млади? - Те казват: "Ние сме готови двамата заедно да се борим в света и да се жертвуваме!" Тогава при това положение, и бабите ще възкръснат... Херберт Спенсер е казал: "Когато обмяната на енергиите в организма става неправилно, човек бързо остарява и може да умре скоро, а когато става правилно, той може да живее 100, 200 и повече години"( Вярата, 6.3.1921)

В сегашното ви състояние Бог ви е вложил какво трябва да вършите, той ви е свързал с известни хора и вие трябва да ги намерите, вие ще ги почувствувате и с тях ще трябва да работите. Тези двама, трима и повече души ще дойдат с други и ще заработите заедно. В някой град може да направите следния опит за работа: съберете се две-три семейства за една година, поне заедно да се храните, без да си туряте някакви ограничения, да видим как ще направите опита.( Определяне работата на четирите съвета, 21.8.1921)

Време е вече да заработи на земята законът на Любовта, да могат всички хора заедно да възприемат благата, които идат в света(Любовта, носителка на живота, 10.4.1921)

Сърцето ни ще се отвори и ще кажем: „Заслужава си човек да живее в Божията Любов и да служи на Господа!“ И в живота ще бъдете като че живеете в Царството Божие. Е, хубаво - намерите си един приятел, обичате се, четете си заедно, гугукате си, а като живеете така, това не е ли все едно, че Христос живее във вас? Живеете в хармония. Това не е ли Бог, Който живее във вас?(Законът на самопожертването, 24.8.1921)

Внесете мир и тишина в умовете си, в сърцата си, и при тих ум и спокойно сърце се свържете с Божественото Съзнание, в което живеете. Това се постига чрез съзнателна работа върху себе си - всеки отделно и по няколко заедно. Това значи взаимно помагане, с цел да се хармонизирате и да се тонирате.(Трите живота, 24.2.1922)

ЕДНА свещ е дал Господ и на мъжа, и на жената, ЕДИН светилник. Сега между мъже и жени има борба в света. Светилникът е един, но ако жените вземат светилника и отидат в своята стая, мъжът остава на тъмно. Ако мъжете вземат светилника и отидат в своята стая, жените остават на тъмно. И досега този светилник е ходил ту в стаята на мъжа, ту в стаята на жената: /.../ Но в бъдеще мъжете и жените ще си турят тази свещ на ЕДНА маса, и в ЕДНА стая заедно ще пишат, и ще четат каквото са писали.(Не бъди неверен, но верен!, 16.4.1922)

Сега в нашата Школа ще приложим Учението на абсолютната Любов - всички заедно ще работим. Да кажем, че са събрани хиляда души заедно. Семейно дори да са – ако работят по три часа на ден колективно, могат да живеят царски. (Много плод принася, 20.8.1922)

Ще приложите Новото учение и ще кажете: „Казано и свършено! Ние ще изпълним волята на нашия Господ на Любовта, Мъдростта и Истината без страх и без тъмнина. И в нас ще живее и ще се проявява Духът Христов. Ние и Той ще бъдем едно. Той и Отец ще бъдат едно и всинца ще бъдем едно. Едно ще мислим, едно ще действаме, заедно ще се радваме и веселим.“(Истината, 21.8.1922)

Да отидем да работим всички заедно за успеха на Царството Божие на Земята и да видим последното сражение и разгрома на цялата Черна ложа - да видим пардесютата хоризонтално обърнати! Всичко туй да изчезне в един ден - и цялото бойно сражение да остане наше.(Милосърдието, 23.8.1922)

Така е направил Господ света: тук на земята живеят две тела на едно място, в астралния свят живеят две сърца заедно, в умствения свят живеят два ума на едно място, в духовния свят живеят две души на едно място, а в божествения свят живеят два духа в едно.(Беседа за младите, 25.8.1922)

Вашият поглед не трябва да бъде настрани, но да е прям, в права посока, и ще кажеш на брата си: „Твоята любов като моята ли е, твоята светлина като моята ли е, и твоята истина, която живее в душата ти, като моята истина ли е? - Ако е така, дай ми ръката си: МОЖЕМ да живеем заедно, да се разговаряме, да се разбираме.“ (Какъв трябва да бъде ученикът, 25.8.1922)

Първото нещо, което се изисква от учениците, за да се образува една комуна, е високо съзнание. Събират се заедно, за да си помагат взаимно. В много комуни старите взимат инициатива за всичко. Те искат да заповядват на младите, и то в името на Бога. Всеки иска да прокара СВОИ възгледи, да се наложи на останалите. Той твърди, че Духът му бил казал така... Други говорят от мое име и казват: "Учителят каза така".(Аз съм истинската лоза, 27.8.1922)

Ако искате да ви докажа и обясня всичко, ТРЯБВА ДА ПЪТУВАМЕ ЗАЕДНО. Представете си, че в нашата вселена има сто милиона слънца. За да научите нещо, трябва да прекарате във всяко слънце сто милиона години. Умножете сто милиона на сто милиона и вижте колко ще получите. Като пътуваме от една система в друга, тогава ще ви обясня всичко.(Ангел Господен говори, 15.10.1922)

Тогава ще има култура между хората. Тогава хората нѣма да се питатъ какви ще бѫдатъ отношенията между мѫжете и жените. Пакъ ще има мѫже и жени, но тѣ ще иматъ отдѣлни апартаменти, нѣма да има плачене. Шестата раса ще бѫде тогава. Кѫщи ще иматъ пакъ голѣми, градини, всички ще ходятъ, ще се разхождатъ, ще работятъ заедно. Въ малко врѣме много ще иматъ, много работа ще свършатъ. Ще има много врѣме за учение. Ще се разхождатъ не само по земята, но и по Слънцето и по Луната, ще правятъ такива опити, каквито и не сѫ помисляли.(Пробуждане на човѣшката душа, 25.3.1923)

Питате: "Как е възможно толкова много души да живеят заедно?" – Да, всички човешки души – те са 60 милиарда – могат да се съберат да живеят в една черупка и да бъдат щастливи! Всички тия души могат и да се разпръснат из целия космос. Те знаят законите на разширяването и на смаляването. Човек, който има това знание, живее във вътрешна хармония. Ти можеш да се смалиш и да бъдеш щастлив, а можеш да се разшириш и да бъдеш нещастен. (Чий е този образ, 15.4.1923)

Онзи, у когото има човешка мисъл, трябва да се подчини на онзи, у когото има божествена мисъл. Такъв е законът. Мъж или жена, брат или сестра – всички еднакво трябва да спазват закона. Братче и сестриче живеят заедно. У брата има божествена мисъл, у сестрата има човешка мисъл. - Тя целия ден трябва да се подчинява на брата. Втория ден сестрата има божествена мисъл, а братът – човешка. Тогава братът трябва да се подчинява на сестрата. (Разумност в природата, 18.10.1923)

Ако дойде при мене един брат странник, ще го оставя да поседи като гост три дни и след туй ще му кажа: "Братко, ти си здрав като мене - ще ти дам една мотик и ще отидем двамата заедно на лозето – хем ще се разговаряме сладко, хем ще го прекопаем. Ще си легнем заедно на едно легло и на другия ден пак ще вземем мотиката - ще се разговаряме за философия, за слънцето, за звездите, но и ще работим. Ако той ме обича, трябва да дойде да работи заедно с мене; не дойде ли, аз зная, че той няма никаква любов. (Родените, 2.11.1924)

Кой групира всички тези хора? – Ормуздъ-Дей? Или ще кажем, че Христос ги групира, или закона на Любовта, или великият божествен закон ги привлича, за да се опознаят и работят заедно. Какво име ще се даде на тази Сила, която ги привлича, то е все едно. (В който град влизате, 29.3.1925)

Както въ моето тѣло се събиратъ милиарди сѫщества, така и въ свѣта могатъ да живѣятъ много хора заедно.(С Дух и огън, 12.4.1925г)

Ако говориш за свобода на този, който е с вързани крака, ще ти каже: “Аз не мога да дойда при тебе.” - И прав е, но ти, който носиш живот, светлина и свобода, ще го освободиш от затвора и той ще тръгне подир тебе, ще дойде заедно с тебе да проповядва.(Възкресение, 21.4.1925)

Аз желая всички да сте бодри и весели, а тази бодрост и веселост ще се добият само когато работим заедно. (Живите образи, 26.8.1925)

Казвате: "Да се любим един друг". Разбирате ли какво нещо е любовта? - Любовта трябва да се изрази с едно велико, свещено чувство - и тогава да изпратим заедно моето свещено чувство и вашето свещено чувство из цялата вселена! (Домовит човек, 7.3.1926)

Ако вие сега се мътите и се излюпите навреме, добре ще бъде и за вас, и за съществата от шестата раса, с които заедно ще работите.Ообаче, ако сега се мътите, но по някаква случайност не спазите срока за излюпването си и останете запъртъци, какво ще се ползва шестата раса от вас? (Редът на числата, 17.3.1926)

Хората трябва да се върнат към първия закон, когато живееха заедно, и да си кажат: "Ето тук можем да живеем заедно. Те първоначално живееха в едно тяло, в един ум, в едно сърце - значи и сега могат да живеят така, да се разбират и да си служат. (Сам изтъпках жлеба, 25.4.1926)

Ще дойде ден, когато отношенията между мъже и жени ще бъдат отношения между души. Тогава, ако мъжът е на земята, жената ще бъде на луната или на слънцето; ако жената е на земята, мъжът ще бъде на луната или на слънцето и оттам ще си телеграфират, ще влизат във взаимни отношения и разбирания. Те могат само от време на време да се срещат заедно - или на земята, или на луната, или на слънцето, - и после пак да се разделят. Може ли да има по-хармоничен живот от този? Какво пo-идеално съчетание между две души от това? Ще има ли тогава горчиви думи и обиди между мъжа и жената? - Те ще трептят, ще очакват момента да се срещнат и да си разменят няколко хубави мисли и чувства! Само при такива отношения може да съществува любов между мъжа и жената. (Право мисли!, 14.7.1926)

Във времето на един от египетските фараони, наречен Раамез-Фухи, живял един велик Учител - Амраха-Фу. Раамез-Фухи имал красива дъщеря на име Елита. Тя заболяла от проказа в най-остра форма. Всички видни египетски лекари приложили своето изкуство, но не могли да ѝ помогнат. Най-после, фараонът извикал великия Учител и го запитал: "Можеш ли да излекуваш дъщеря ми?" – "Мога – отговорил той – но при условие да изправи тя една своя погрешка". – "Каква е погрешката ѝ?" – попитал бащата. – "Тя може да я каже само пред мене, защото аз ще приложа всички усилия да я излекувам". И вие се питате каква била грешката на царската дъщеря. В далечното минало великият Учител и Елита живели заедно в една планинска местност като другари. Той бил овчар, но се занимавал с астрономия: изучавал небето и многобройните звезди и планети. И двамата били бедни. По едно време, през тази местност минал царският син - красив, млад момък. Като го видяла, Елита се влюбила в него и напуснала другаря си. Останалия си живот прекарала с царския син. Ще кажете, че те били щастливи. - Царският син бил сегашният Раамез-Фухи, бащата на Елита. Той принадлежал към черното братство. След време и двамата умрели. Минали много поколения, и те отново дошли на земята, като баща и дъщеря. Сега тя заболяла от проказа поради измяната към младия овчар. Днес само великият Учител може да я излекува. Ако тя може да съзнае грешката си и да разбере какви страдания е причинила на младия овчар, само с едно махване на ръка той може да я излекува – да я освободи от страшната проказа. Не сте ли и вие от тези, които живяхте в планинската местност, и без да мислите много, напуснахте своя възлюбен и тръгнахте след царския син? Вашите нещастия в живота ви се дължат именно на това, че тръгнахте след царския син - представител на черната ложа. С други думи казано: всички вие напуснахте Бога, всички вие се поругахте с любовта и отидохте в света, дето и днес страдате. Казвам: аз мога да ви помогна още сега. – Как? – Ще признаете своето престъпление от далечното минало, своята безхарактерност. Така ще се намерите пред любовта, която ще ни поздрави и ще каже: "Не мислете, че Бог е далеч от вас. Той е близо до вас, но вие, които много пъти сте изменяли на любовта, сега страдате, без да знаете причината на вашите страдания. Готови ли сте да признаете своята грешка?" Ще кажете: "Слушаме Те, Учителю!" – Вие ме слушате, и аз ви слушам, но само със слушане въпросите не се разрешават. Казвам: няма любов като проявената, като изявената и като осъществената Божия любов! Нека всички сърца и умове -на учени и прости, на богати и бедни - се проникнат от идеята за Бога. Нека всички да виждат Бога навсякъде – вън от вас и във вас. Да продължа разказа: Великият Учител забранил на бащата да влезе при Елита. Той влязъл сам при нея. Тя веднага го познала и извикала: "Прости ми, прости, сгреших пред тебе!" Той прострял ръката си над нея и здравето й моментално се възстановило. Като я видял здрава и красива, бащата казал на великия Учител: "Давам ти моята дъщеря!" Желая любовта и мъдростта да проникнат в сърцата и умовете ви и да се съединят в едно. Можете ли, като Елита, да кажете: "Господи, прости ми, сгреших против великата истина на живота"? Сега вие седите, оплаквате се, че сте нещастни, че имате неуспехи в живота си. Кажете: "Господи, прости ни, прости!" Той ще простре ръце над вас и ще ви прости. Само така ще видите Неговите очи с мекия и благ поглед на любовта. Само така ще се преобразите и ще възкръснете. (Да наследя, 19.11.1922)

 

 

14.03.2021 г. 15,13 ч.

 

НЕВЪЗМОЖНО Е ДА НЕ СКОЧИМ ОТ ТРАМПЛИНА, въпросът е кога и в коя вода, понеже те се сменят: бистрата, бялата, златната, жълтата, зелената, синята, червената, виолетовата, мътната или черната.

УЧИТЕЛЯТ: „Злото мъчи човека с единствената цел да го накара да обикне Бога. То не казва на човека как да Го обича, но го ЗАСТАВЯ да обича. Изобщо, злото доставя материал за работа, а доброто гради. Доброто показва на човека КАК трябва да обича. Казано е в Евангелието: „Не противи се на злото". Сега се иска още нещо: не само да не се противиш на злото, но и да го обикнеш. Като го обикнеш, то ще се разтопи. Злото е твърдо като камък. Ако не можеш да го разтопиш, ще удариш главата си в него и ще я разбиеш. Мъчно се разтопява злото, но ако успееш, ще го превърнеш в течност и пара и то ще лъхне към тебе като ветрец. Тогава ще видиш, че Бог се крие зад злото. Дрехата, с която е облечено злото, е създадена от човека. Кой е цярът срещу злото? – Любовта.“ (29.08.1942, Обич и любов)

 

 

14.03.2021 г. 12,03 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ:

Дяволът веднага нашепва на мъжа: „Виждаш ли как твоята жена гледа чуждия мъж?“ (Последен в света, УС , София, 19.6.1938)

Та рекох: вас ви е страх да приложите Божията Любов. Ще ти каже Господ да целунеш чуждия мъж. - „Ще го целуна, ама какво ще каже мъж ми?..." - Ти, като речеш, може да го целунеш и без да те видят хората. Ако вие не се научите да целувате без да ви видят хората, дето и да е, вие не разбирате. „Че как ще го целуна, какво ще кажат хората!?" - Значи, дето не видят хората е право, като видят хората – не е право... (Проявеният и непроявеният, 29.8.1936)

Жената казва: „Не си позволявай да обичаш друга!" Така казва и мъжът. Това е грешно. Някой мъж бие жена си всеки ден. Как ще те обича, като я биеш толкова много? Йоан Веслей, като се оженил за една много лоша жена, тя го биела всеки ден че той гледал на чужди жени... Той още на третия ден казал на другарите си, че човек не трябва да се жени. Така е и с жена, която не живее добре с мъжа си. ТАКАВА е тази култура. (Ще бъдат научени, 24.12.1916)

Ако някои от вас искат да знаят нещо за жената на Джо Веслей, нека прочетат книгата на неговия живот, тя е преведена на български език. Той си мислил, че тя ще му бъде сътрудница в проповядване Словото Божие, но наскоро още след женитбата му казала: ”Слушай, ти нямаш право да гледаш чуждите жени, да се разговаряш с тях! Ти не си вече свободен като неженените мъже. За женените мъже има други правила, други кодекси.” И понеже той получавал много писма от видни англичанки, тя го хванала един ден за косата, развъртяла го из стаята и го питала: ”Защо ти пишат тия писма? Защо им отговаряш?!" (Видя го Исус, 6.12.1925)

Всички самоубийства в света произтичат от закона за собствеността! Жена иска да владее мъжа си, и ако не успява в това, отчайва се и се самоубива. Жената дава наставления на мъжа си как да гледа или да не гледа на чуждите жени - и т.н. Сега и мъжът е попаднал в тия погрешки, защото е роден от жена. Жените са отговорни за грешките, в които изпадат мъжете - те ги научиха на този "закон". Ще кажете, че аз ви осъждам. Не, не ви съдя, не съдя никого, но казвам истината. (Гредата, 18.5.1919)

Като наблюдавам хората, а също и вас, учениците, намирам, че най-силно развити са личните ви чувства, вследствие на което сте докачливи, честолюбиви, горделиви, тщеславни. Външно се криете, не показвате тези качества, но вътрешно не можете да се скриете. Дето гордостта и тщеславието са силно развити, там и умът е слаб. Тези чувства поглъщат силите на ума и тогава човек не мисли за причините и последствията на нещата, но се поддава на личните си чувства. Когато твърдостта в човека е силно развита, той не търпи никакво чуждо мнение или съвет и казва, че неговото мнение е непоколебимо. (Първата родена мисъл, 21.2.1923)

Знаете ли, че човешката уста е едно от скорострелните оръдия - ужасна картечница е тя. Досега тя е била в чужди ръце и ние трябва да я освободим. Човек, който не може да мисли добре, той си удря главата в стената. По главите аз класифицирам хората така: едни, на които главите са разумни; и други, на които главите са от тиква или чутура. Ако главата ви е от тиква или чутура, нямате шанс за успех. (Който намигва, 7.11.1918)

/Някоя/ жена мисли, че ще даде един хубав урок на мъжа си: как смее той с чужди жени да ходи?! И често ние даваме такива обяснения за света, каквито не съществуват. И знаете ли, че ако напреднали същества биха дошли на земята и биха изслушали нашите разрешения за онзи свят, щяха да се хванат за корема и да се кискат 100 години не само с нашите глупости, но и с най-видните наши окултисти за техните теории и изяснения за света... (Ядоха и наситиха се, 12.2.1922)

Ще подпишеш крепостния акт и ще влезеш във владение на тази собственост. След всичко това ще кажат, че БОГ съчетава хората, че женитбата е от Бога... Ако е така, как смеят хората да се развеждат? Ако женитбата е божествен закон, как може да се разрешава с човешки закони? Защо се развеждат мъже и жени? Че някой мъж се срещал с чужди жени, че не се връщал вкъщи - веднага дават развод на жената. Отде знаят, че мъжът не води правилен живот? Аз мога да ви докажа, че съществуват само един мъж и само една жена. Щом има само една жена, отде са дошли другите? Значи, мъжът има само една жена; следователно, и останалите са му близки – сестри на собствената му жена. (Станете да отидем!, 29.10.1922)

Ако мъжът иска да живее добре с жена си, нека я остави свободна да се проявява като самостоятелен човек, а не да изпълнява чужда воля и чужди предписания. (Пръбѫдване, 27.5.1917)

Провидението иска да ви запази, като ви обръща внимание да не се занимавате с чуждите грешки, защото те са опасни взривни вещества. (Несъвместими отношения, 22.7.1925)

Вижте колко е неделикатно човешкото сърдце! Вие говорите за любов, но вашето сърдце не е тъй нежно. Вие не сте още нежни. Например, аз ви чувствам: седите тук, но вие сте чужди един за друг, не можете да видите нещо красиво помежду си. (Проявлението на Любовта, 28.8.1925г)

БЛАЖÈН е онзи, когото греховете на брата му не го отчуждават! (И пишеше на земята, 22.2.1925)

Тук мъже и жени започват по небесному, а свършват по земному. Докато са млади, раздават си много целувки, а когато остареят, целувките вече ги няма. Обратно трябва да се постъпи: най-напред да се започне с по една целувка в година, после да се премине на по една целувка в месец, по една целувка в седмицата, по една на ден, по една на час - и така постепенно да се увеличава. ТАКА трябва да се върви по закона на Любовта! Казано е в Писанието: “Целувайте се със свято целувание”. Когато жените ме слушат, ще се запитат има ли право чужд мъж да ги целува. Обърнете внимание, че аз не признавам мъже и жени, девици и момци, а признавам само човеци. А всеки човек е ваш брат, ваша сестра, ваш приятел и т.н. И ако твоят брат те срещне в Царството Божие и не те целуне, той прави престъпление, тъй както днес е престъпление чужд мъж да целуне нечия жена. Днес такива мъже ги изпъждат, а в Царството Божие е обратно – когато влезеш без целувка, изпъждат те и ти казват да слезеш на Земята. (С любов се взима, 22.3.1919)

Защото, щом се приеме любовта като закон и като върховна добродетел, тя става на всинца ни обща връзка и ние не сме вече чужди един на друг, но ближни. (Разговор трети - Храната и Словото, 14.7.1900)

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.