Книга 9

9.10.122(1986)г.
София – Изгрев


СЛУШАЙТЕ СЕГА РОЗОВОТО И СИНЬО ПРИСЪСТВИЕ!


Слушайте сега розовото и синьо присъствие на Отца живаго! Бог инак не се проявява лично - използва Христа и цялото Му всемощно знание, за да общува с малкото и голямото. Житното зърно обаче има абсолютно предимство в настоящия решаващ момент, понеже се извършва синтезът на осиянията - основа на Новото Човечество. Няма по-важно събитие от това днес в космоса, понеже всяка нова синтеза на Словото коренно изменя градежа на Битието.
Олсùн оправя канала на проявата Ми, задръстен и занемарен на вашата земя до немай-къде. Користта на отишлите си не отпуска още престъпни нокти, въпреки че жертвата е жива, а те са отдавна мъртви. Приехте, че ключът на Царството е вече в ръцете на праведните, но мъртвата хватка на мъртвите все още не се е отпуснала. Те копаха старателно мрачна яма по пътя ни, за да паднеш неизбежно в нея. Ямата се появи, но ти прояви послушание, поради което сме с няколко крачки встрани.
Немáрата на някои от присъстващите по отношение на истинската задача в часа Божий, се отразява позорно на хода ú. Моите Ме травматизират нечувано, нали? Бог също страда, не знаете ли? На братството Аз не връзвам кусур - който живее за Мен, само той Ме познава. Ала на проводник, който прие контакта, който проведе най-точно кристалната мъдрост и истина, не може да не се отрази колебанието, ревността и троснатият тон!
Преместването става наложително. На колене ви моля самият Аз, Комуто всички същества се подчиняват и пред Когото стоят на колене: не казвайте никому и особено на В. координатите на Словото, независимо от това, че е чист и верен. То има кристално изискване в подобни исторически моменти: молитва, непрестанно медитиране и цялостно вглъбяване на съпричастните по посока на Божественото сияние, когато Словото се събира. Не укорявам, а моля, понеже просто не сте знаели тази отколешна истина: започне ли синтез на Словото, общение с реките от корист и пламъците на грубостта се неотменно запрещава.
В. има пределно важна и единствена по рода си роля, която стрелите на Тот има да изпълняват. И мракът присъства, скитащ се бесен, препъващ онези, които нечовешкото успява да надвие.
Моля ви, потърсете незабавно ново убежище, понеже тук мислите на реките от корист опразват залата от енергия. Мощен е катапултът Ми, който ще изстреля Словото, но под неговия удар не трябва да подлагате момента на раждането. Има причини, а не винú. Нежността е атмосферата на синтеза, а има ли атмосфера, има и дишане.
Моля ви най-тихо и тъжно: крепете Моето Дело докрай! Едва изправя едного - и друг неопитен падне. Поставянето на проблеми, различни от Моята жива задача в момента, тихо ви моля да отклонявате. Тези, които имат нужда от вас, са пак Мои, но не съзнават, понеже не знаят колко е важен моментът.
Поколенията ще узнаят за къртовските усилия, които сте положили, за да може Христос да пробие грака и воя на мислещите за себе си и своите проблеми.
Приемам принизеното ви сестринство, понеже произтича от обич силна и верност към сина Ми. Само най-верните, най-решителните са способни на такова славно и жертвено служене! Просто тази, която оправя пътя на апостоли, праща назад всичко останало и с това я приемам с любов и благословение. Само малко се натъжавам от случката днес, за която няма никой лична вина, но която показва как се използва и най-малкият процеп против растежа на тронното Христово присъствие.
Проявете твърдост и нежност, когато обяснявате на брат си важността на космическия момент. Трябваше, наистина, той да знае и да не се поставят стопове по пътя на Кралството Божие.
Приказно, кранът на Словото скоро навред ще шурти и припява! Хиляди години чаках този момент, но смъртта се противопоставя с всичката мощ на разтлението. Ценя присъствието на верните в този решителен час, понеже то ви бронира по-мощно, отколкото самотната работа.
Престои най-трудното - и храброст неустрашима ще трябва, за да се изпълни съвършено! Трябва, трябва, трябва да успеете на всяка цена! Трябва!
Съберете останалите осияния, които се знаят къде са, а още в утрото сложете камък над своята мрачна карма. Лодката на Тойонус отново да плува към ново пристанище. Правилно беше синтезът да стане тук, понеже бе казано, че това е дом на Словото; ала няма повече работа в него, поне засега. Търсете бързо осиянията и непременно ги придвижете до новото място, на което ще пратя сина Си. Там няма да се карат, нито ще знае някой половинчат къде се работи. Подсигурете машина и всичко останало. Тази нощ ще реша къде точно заминава Тойонус.
Полето на новата работа трябва да е чисто. Наистина, неизпълнението на закона за ритъма ще натовари проводника с грамадно напрежение, на което е подложен вече и не издържа. Проспивай, при крайно изтощение, нужните часове, но продължавай - и сам воинът е воин. Ако няма още носители на преданост, на изпълнение, то поне да има носители на материали и ... нещо за хапване… Плодовете ще берем по-късно.
Минавам на половото користолюбие. Накратко: простете се с Елма, ако си подсигурявате легло с някой, с цел да се изпълни заветът на старото. Ясно е, че не трябва са се съгласявате с носителите на правда, различна от Моята Правда. Вие си имате път - то е Словото Божие! Ако някой иска да върви с вас по този път - трябва да е нов човек. Правя някога изключения - позволявам ви да измъкнете някой богатир от пропастта, оставайки повече с него. Това е не само закон, но и радост. Обаче планините на Словото не трябва да забравяте никога - те носят надежда, мир и спасение за цялото човечество!
Ако оцелее този път този, който използвам за носител, очаквайте потоп от Мъдрост и Правда! В този всемирен потоп ще оцелеят само ония, които повярват на Мен, Всемогъщия. Погрижете се по всички правила за неговата сигурност и непристъпност. Пък - колкото успее да понесе. Досега Словото не е идвало, освен чрез самотници - "странници в този свят"… Никой не ги познава и те никого не познават, освен Мене, което означава и се тълкува така - пълната, необятна любов към всички!
Кипна Морето от азове и се надигна да ви погълне, но накрая ще видим кой кого… Само едно ви казвам: не го укорявайте, понеже да постъпи по друг начин, както постъпи в последните месеци, не беше никак възможно. Всичко това е определено от Мен - на това се надявайте и не губете кураж.

Аз вече казах всичко - решавайте сами.

Да се изпее последната песен на Учителя: "Странник съм в този свят"
(Изпяхме песента)
-          За Р.?
- Ако разбере смисъла на предстоящия, изключително важен разговор между носителите на светлото бъдеще - имам предвид главните големи, - ще разбере колко е важно. (Става дума за предстоящата историческа среща на Горбачов и Рейгън в Рейкявик – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.