Книга 35


18.І.139(2003)
Пловдив


ЕДИНСТВЕНИЯТ ВХОД КЪМ ЧИСТОВСЕЛЕНАТА

           
Днес към 20,30ч. възникна въпросът, с какъв цвят да пишем буквите при снежинките в ъглите на холорамката – с розов или червен. Един от нас си спомня, че са червени и винаги ги е правил така при ръчно оформяне на холорамката, но другият, също работещ със Словото отдавна, помни че са розови и никога не е виждал да са червени. Тъй като тук ни липсва архивът и не можем да направим справка в ръкописите, се налага да запитаме самия Елма.
            Това е важен въпрос, преди всичко от философска, идейна гледна точка. Тъй като тези букви означават "дух", "душа", "сърце" и "ум", то ако буквите са червени, би трябвало да сме създадени от Бог Отец или Тот, а ако са розови - от Благия Дух (Хол - Господарят на цяловселената). Въпреки че никое от Лицата Божии не живее и не работи откъснато от другите, то в сътворяването на човека са взели участие всички. Но ние знаем, че има и специфични особености на всеки един от ипостасите на Бога, която изпълнява в сгъстен вид строго определени функции, въпреки че Цялото и останалите Лица Божии присъстват в това.

8,55ч.
             – Периодически, цветовете на четирите свещени букви се променят, в зависимост от това, кой работи по-интензивно със Словото. Има епохи, векове, години и по-малки периоди, включително и астрологически часове, когато те трябва да са розови, но в други периоди са червени, сини, жълти и пр.
         Понеже България се намира в Златния си век – век на Ново Слово Божие, а Словото иде от Отца и се предава чрез Сина и Неговите приятели, наречени "Тръби на Словото", редно е в този период четирите букви да са алени.
         Няма нищо лошо, ако ги пишете и розови, понеже има свобода. Благият Дух съдържа в себе си аленото, но в съчетание с бялото. Който ги пише в червено, той се свързва с Тот или Бог Отец и предпочита да бъде творец и създател.
         Големият и забулен във велика тайна въпрос "Кой създаде човека: цялостният Бог - или Неговото пламтящо сърце Бог Отец?" е лишен от смисъл, понеже сърцето без тялото не може да съществува, нито тялото и главата - без сърцето. И когато ние твърдим, че човекът е създаден да стане богоравен, ние искаме да подчертаем, че той ще стане и сърце, и тяло, и глава, т.е. идентичен на Хол, Благия Дух! Ако съм казал, че четирите букви са алени, то е защото при създаването на човека, той излиза от сърцето на Бога. А вие сте още в началото, затова не сте се променили много. След 400 милиона години сегашният човек от планетата Инлания ще почне да порозовява, защото ще приеме Чистотата, наравно с Любовта.
         Засега вас ви вълнуват предимно Любовта, радостта, създателството, творчеството, удоволствията, изявите, самоутвърждаването. А това ви прави алени, макар и в по-ниските октави.
         Когато в хората се зароди стремеж да станат съвършени като Бога, те ще обърнат внимание на Чистотата, на всички начини и импулси, които ги карат да се самоусъвършенстват и да приемат и обмèнят само абсолютно чисти енергии и субстанции, за да запазят телата и лицето и млади поне до 120-годишна възраст. Това засега е невъзможно, защото лакомията, страстите и навиците ви, вашите манджи, подправки, цигари, напитки, сладкиши, обкръжението от вещи и заседяването вкъщи, както и несменяемите физиономии около вас не дават на червената ви краска да мине в по-високи октави и я правят животинска.
         Ако човек иска решително да измени живота си и да го подчини не само на сладостите и изявите, но и на стремежа към лично съвършенство, той ще почне пречистващи режими и живот, съобразен със законите на природата. Това ще пробуди бялата светлина в него, тя ще го свърже с полюса на чистотата в холивселената, а този полюс е вход към чистовселената - най-свещената обител в недрата на Бога. В чистовселената никой няма нужда от нещо външно или от някой друг. От там произлизат истинските Божии светии; там е родена, живее и царува и Светата Дева. Именно Тя първоражда бялата същност на Христа и Бялото Братство - Неговите клетки, - а после Го ражда Пралайя, оплодена от огнената Любов на Отца.
         Ако Христос останеше само бял и Бялото Братство се беше изолирало някъде в собствен свят или в планините, нямаше да има никаква надежда за милиардите слаби и нещастни. Светиите–чистофайници, боговете и богините от чистовселената не могат да станат цялостни и да се съединят с Бога, ако не минат през огненото кръщение на Любовта и саможертвата. Това е велик изпит и голямо постижение! Има Божествени същества, които много добре си живеят като същности. В дебрите на чистовселената трябват големи усилия на духа, огромно напрежение и преди всичко неизтощима любов към Бога, за да осъзнаят, че чистота и девственост не значи съвършенство. Нужно е съзнателно устремяване към противоположния полюс - вселената на Любовта, където живее и твори Бог-Отец. Там усмирилите се получават монада, искра Божия, и безценното богатство да могат да грешат и да изправят погрешките си – дара на свободната воля. Това им дава вход към по-долните светове, където има безброй нещастни и нечисти същества, за да слязат и да им помагат. Така Девите, Светиите и ноаите започват за пръв път да изпитват състрадание, да проявяват милосърдие, да правят компромиси – да не мислят само за себе си.
         Ако за обикновения човек пътят към съвършенството е да увеличава степента на чистотата си, за да се изравни с жаждата му за любов и изява, то за едно същество, слязло от чистовселената, постижение е да нацапа колкото може повече белоснежната си дреха... То носи в себе си несъкрушим идеал и блестящ спомен от Родината си, така че падение при него е невъзможно; но то е длъжно да се омеси с болни и нещастни и да стане милосерден брат и сестра, лекар на душите и телата на бойното поле на света.
         По какво ще ги познаете? – По нечовешката им работа, почти без сън! На безграничното им милосърдие, като плáта за предишния им егоизъм. По това, че при всички случаи опазват сърцето и тялото си прекрасни и не се поддават на никакви деформации. Външно може да са изцапани, оплискани с кръв и нечистотии, но така е с всички лекари. Като се измият и преоблекат, вие виждате, че са богове. Обикновеният човек расте на ширина или се сгърчва, но пришълци от чистовселената - никога! Те просто нямат вкус към човешките храни и отрови, ядат минимално, но най-чисти и силни плодове на природата. Абсурдно е да спят след изгрев слънце, или да заспят след 10 часà вечерта. Само за един такъв пропуск ги връщат обратно в чистовселената и не ги пускат на Земята стотици години! Това е, защото в чистовселената се влиза само в първата секунда на десетия час, ако човек е заспал дълбоко. Ако светия, дева или ноая само веднъж заспят след това, те не могат да се върнат през нощта при своите си и да почерпят нужната чистота и сила, за да издържàт на Земята. Ако имат нещастието и да спят по време на Изгрева, или ще си ги приберат горе, или ще оставят на Земята по-горделивите, за да паднат и се оцапат по-сериозно. Тогава те споделят участта на обикновените хора – почват да ядат и пият, изпоженват се, тръгват вечер по удоволствия, по гости - и късното лягане ги погубва съвсем.
         Сега, да се разберем – първата секунда на десетия час подир пладнето е единствения вход към чистовселената! Обикновените хора нямат нужда от чистота и съвършенство и затова отгоре ги виждаме като плебеи - паразити на вселената, консумиращи незаконно космична енергия за живот след 10 часà вечерта. Но има и много напреднали човешки индивиди, дори ангели и богове, въплътени на Земята, които не спазват този час. Това е пълно доказателство, че те са от всяка друга сфера на Битието, но не и от чистовселената. Тях ги гони Работата, Културата, Науката, Доброто, Любовта – и те мислят, че е редно да убиват същества в себе си, пожертвали се да бъдат наши клетки и пр., в името на тези инак велики импулси и добродетели. Те считат, че чистотата и съвършенството са "бошлаф" работа и могат да ги пренебрегват безкрайно, защото си мислят, че тялото, което им е поверено, е тяхно.
         И така, пишещите четирите букви в червено се занимават с Проявената Божия Любов, а пишещите ги с розово могат да включат и идеала за чистота и съвършенство, без да проявяват любовта постояно, без да работят като подпалени. Но вие сега имате в холорамката твърде много розово, така че няма опасност да се лишите от него, ако пишете 4-те букви на човека с червено. Пишещите ги в розово се проектират с милиони години напред и могат да почерпят от образа на съвършения човек, така че и едното е хубаво и другото е хубаво. Пишещите ги с червено ще проявяват повече любовта на Дело, без отдих за самоусъвършенстване и пречиствателни режими; и ако тази любов е безкористна и необвързваща, тя съдържа в себе си и чистотата и съвършенството. Тогава човек остава млад и хубав или се подмладява и без режими, защото разпознава Словото Божие при всички случаи, работи за Него и се раздава на всички.
22,22ч

            - На какви сили са проводници хората, които пречат на другите да влязат в единствения вход към чистовселената – да заспят преди първата секунда на 22 часа?

         - На този въпрос вие сами ще си отговорите. Враговете на човешката душа залагат най-много на това. Даже да домакинстват в най-далечното помещение и да не се чува никакъв шум; даже и да си четат тихо книга или да лежат без да са заспали, те създават погребални ями, в които падат почти всички спящи по това време в обсег от няколко десетки или стотици метра, дори и да са заспали преди 10 часà вечерта. Не че погребват човека, но погребват надеждата му да попадне в най-святата обител на Бога. Човешката грубост и човешкия егоизъм, както и плътното невежетво по тези въпроси е причина в градовете и домовете с повече хора да няма почти нито един Посветен, който да има щастието да възлезе при пълна тишина.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.