Книга 9

30.10.122(1986)г.
София


ПСИХИЧНИ ПРИЧИНИ ЗА ХЕРНИИТЕ


Михаил си опъва струната нормално, за да може оттатък съименникът да покорява нови пространства на мира.
Системата на сегашното лечение не я одобрявам - хернии се лекуват без операция, само че неизбежното става неизбежно, когато се налага някой да поеме народна или общочовешка карма - това е причината за херниите. То може и само на рода си да поеме тежестта някой, обаче това е причината обикновено. Рядко има лична причина - това е лакомията на рода: от всичко да опита. Сомнението също поражда хернии, пак по родова линия; но и то, и лакомията, са не само родови, а и лични паразити. Ако Мене слушате, проконсултирайте се първо с природолечител от Кюстендил ... и...
      ... край вече на въпросите и отговорите…
Коментар: "Малкият Михаил" е само на една година по това време - дете, за което има и други осияния (Елма дава името му и поисква М. да бъде роден от С., като най-подходяща майка за естеството и ранга му, но тя не се решава и затова М. идва чрез А., която също ще му даде добра наследственост и при това при нея той няма да бъде под тъй строг режим...). "Големият Михаил" е самият Горбачов. Елма предвижда смяната на режима и падането на СССР още през 1984 г., говорейки за идващия "руски март" през 1985 г. (времето, когато Горбачов идва на власт). В същото осияние предвижда и убийството на Индира Ганди през октомври. Обяснява, че има връзка между Малкия Михаил в България и Големия Михаил в Русия, които били "Лъкът и Стрелата".

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.