Книга 20


1.V.129(1993)г.
София - Изгрев

ИМА И СЛАВЯНСКИ ЦИФРИ

12,22 ч
Записвам накратко нещата от тия дни, които не искам да забравя. На 29 април бяхме канени на “Травиата” от Ог­нян, който пее главната роля. Той лично ни подари 4 билета. На отиване имах категорични сигнали, че нещо няма да е в ред в оператаПредставлението беше от­менено поради заболяване на примадоната (сам Огнян разказа, че е сънувал, че представлението няма да се състои и го е казал на приятелите си).
Днес се изпълни първото действие от събитията, обе­щани от Елма по случай “Песента на Жоро” - съседите прода­ват етаж от къщата и 800 квадрата от местото си. Мисля, че брат ми и майка ми ще го купят.
Сега задавам въпрос:
- Може ли да се каже нещо относно: 1. Ъглите в текстообработката; 2. Цветовете на шрифтовете и 3. Кабалистичната сила на ръчен чертеж в индове - каква да е мерната единица? (На тези въпроси се отговори направо, конкретно, на стр 45 – от СОВ.)

В 19,21 задаваме още въпроси за оформлението на кни­гата: 1. Първа (малка) титулна страница?

- На нея направете с кух шрифт Азбучната мо­литва от касетите.
- В каква форма на страницата и колко големи букви?

- Да се хване във възможно най-голям кръг. Бук­вите да са от точков пунктир, много нежни, но чет­ливи. И тук, и в касетите, решавам да не изписвате “Йововци”, а да остане само главно “Й” със звездичка. В пояснението ще цитирате беседата за праведния Йов. Надписът – унциал, малък, но много сочен.
- Какви други надписи да има на тази страница?

- “Необятното говори”. Под него – само “том І”. Отдолу само годината, в нов стил. Нищо повече. Обаче славянските букви от Молитвата ще напра­вите плътни – само главните.
- Плътни въобще или; в смисъл - с плътни линии, не пунк­тир?

- Плътни линии.
- Може ли да са старобългарски?

- Може, но с кръгчета над Ж-то и с някои други ко­рекции.
- Какви?

- Ще кажа само на теб после.
- Разположение на “Необятното говори” и ъгъл на точката в кръга?

- Концентрично-кръгова композиция в 2 дяла, под ъгъл от 36О. В центъра да се падне буквата “О”, иде­ално кръгла, независимо от стила на шрифта. “Нео­бятното говори” да изписва буквата “Т”: (“Необят­ното” хоризонтално, “говори” - под него вертикално).
-  Да има ли “ъгли” в 4-те ъгъла на страницата?

- Там ще разположите снежинките, както в касе­тите. Пак в ъгли:  
- Том “І” или “1”?

- Засега “арабско” 1, но знайте, че има и славянски цифри, за които ще ви диктувам цяла книга. Тук – само годината на осиянията. На другата страница - плюс годината на изданието..

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.