Книга 34

11.IV.138(2002)
Странджа
 
НАЙ-ЛУДОТО ОСИЯНИЕ
ЖЛО / Абеúл
 
 
Някои илухими почнаха да се обличат още в рая, затова бяха изгонени да проверят теориите си. И до днес те излъчват модела на естрогенната муладхара и затова имат нужда от несменяем и собствен партньор.
 
18,00
       Тот вля в нея "оресúн" – уникална есенция от съвест, пречистена през 14 милиарда филтъра на Невъзможното. Пралайа се занимава с възможности; съвършеният ù Отец и Съпруг сипе оригинали, изумления и невъзможности. Божествената Му, прелестна Дъщеря и Съпруга, храни ясновселената с тънки нишки от сигурност и определеност, изтеглени от безбройните къдели на Отца. Безграничието на Неговия свят от тотпространствени кълбета и лъчи е тъй необятно, че 100 трилиона вечности не са достатъчни за силите на Пралайа да изтеглят само една нишка от Определеност! Въпреки това, Определеното Битие понастоящем е образувано от Нишка, изплитаща всички светове, същества и същности, изтеглени от Нея досега.
      Òу е тайнственият свят, създаден от нашия благ Баща преди 730 милиарда земни години в лявата камера на Божественото Му сърце, за да се роди в него "Съвестта на Невъзможното", наречена от Него "Абеùл" – Тази, Която Срива Системи от Очаквания. Пет класа алохими се занимават само с това; но специалист по системите от очаквания е само Абеил: шеметна каскада от Преданост, подвластна само на едно привличане – това на Абсолюта!
      Системите от очаквания са създадени от егоисти за егоисти. Системата изисква процедура; очакването е мисъл за себе си. Оплитането в системата става неусетно, понеже егоистът се върти около себе си и увлича паяжината само в една посока – не знае, че тя е на ченгелчета. Ченгелчета или лепило, методите на системата блазнят егоиста с "придобивки", "постижения", "степени", "спасения" и "подвизи". Най-хитрите монтажисти на системи трупат доверие и възхищение, понеже се хранят само с това. Христовият път на Опозоряването, на пълната нищета и непризнатост и качването по кръстове и клади не влиза в сметките им – те искат да бъдат "светила".
      Нужно е планетно въплъщение и пространствен студ, за да се дойде до Кондензация на Аза. При силна преданост към Абсолюта, егото на отделното същество се смалява внезапно, на скокове, и изпада от всички системи! По пътя си обаче то срива цели катедрали и космоси от системи; цели мироздания, изфантазирани от титани. Защо? – Защото титаните са мастодонти на себето, създатели на универсуми от тиня, трамбована от самомнението им. Глината в ръцете на Отца е пластична и жива до безкрай – тя е най-силното Битие в Небитието. Тинята обаче е Небитие в Небитието, въпреки че там обитават хора и ангели. Самомнението е онзи натиск, който изсушава и пресова световната тиня в грандиозни калъпи, изфабрикувани от фантазията на титаните. В тези калъпи има арматура – и външна, и вътрешна. Тя се състои от цитати от Свещени писания, от собствен титаничен опит, от обещания за бъдещето. Надеждите и очакванията на съществата функционират с мощни токове в тази грандиозна отливка, поддържайки пресованата тиня от екскременти, относително пластична. Такива отливки съществуват много, и външно представляват вселени, космоси, мироздания; но по същество са философски системи. Това е условно казано, защото философия значи "любомъдрие" – а нито амбициите на титаните и пленниците им са Любов, нито гнозиса в тези тумори – Мъдрост. Религиозни, окултни, мистични системи, с лавини от поклонници, са трамбована тиня от дефекалии и отходни води, изпъстрена с лакоми парчета от познание и блестящи нишки от "постижения". Съблазанта е огромна: да получиш степен и титла, да станеш "нещо", след като си бил нищо – обикновен светски човек или труженик с апартамент и хладилник. В един миг монадата си затваря носа за лъха на канал и блато, егото се нашарва с дупки, чувството за Божествен вкус и избор се парализирва – и, вместо в ръцете на Отца, изведнъж се оказваш в салоните, където си плащаш, за да повтаряш...
      Ако Създателят те прави от глина и скоро ще видиш Другаря си и после Братята и Сестрите си, то Монтажистът подменя глината ти с тиня, стигайки понякога до самия Атом. Окултно, това означава самообвиване на причинното, будическото и атмическото тяло с нишки от постижения, с пашкули от трамбовано самомнение и сигурност, които почват да плуват в сияйните езера на титаните. Да! Титаните ползват тор и тиня, но си въобразяват с мощна мисъл прелестни светове с невъобразими океани и кристални планини, сред които се вият чудни флуиди и зреят плодове съвсем като истински – но без нито една бактерия, без нито един един червей. Съществата там ходят и летят щастливи, преминават едно през друго; милиони райски птици и 12-цветни мечти като дъги оставят своите следи – миражът е плътен, осезаем, съвършен.
 
 
Според фантазията на локалните илухими, Дървото на Живота е съставено само от двама души, при това загърбили всички останали. Този режим действа вече 200 милиона години и се е превърнал в масова психоза и практика. В ангелските светове той е приложим, но човекът на Земята не е духовен, а Божествен. Затова тук този модел го води до гробищата.
 
      Във всеки подобен свят титанът си е направил и "Райска градина"; по средата ù – "Дърво на Живота"... Това Дърво е неговата лична представа за структурата на душата – еднаква, според него, във всичките същества с монада.   
      Най-голямата тайна на Отца е съществуването на зелохúмите – на Жената. Тези, които наричате "богомили", разбират, че Бог-Отец съществува изначално под формата на Богиня – и затова пресътвори Себе Си като Жена на Земята. Това е прочутата Лилит, която бе оплюта от Сатаната и неговите учения и затова той съчини мита, че Тя е демон. Тогава дяволът създаде подобие на Бог Отец, което проектира Ева от реброто на Адама. Всъщност, Адам излезе от тимуса на Лилит и затова – като отделен орган – остана несъвършен. Патриархалните религии на Имитатора изхвърлиха Бога, т.е. Жената, от ръководството и "богослужението", понеже имаха нужда от ръководители и жреци елохими. Всъщност, това бяха паднали елохими. Зелохимите – абсолютната проекция на Богинята – тогава бяха още в зародиш на Земята, въпреки че на Небето са вечни. И до днес те са девствени и непокварени, понеже са лишени от управление и отстранени от първенство – "питието на боговете"... Сам Бог внуши на мъжете тази мисъл, за да опази най-съкровеното Си въплъщение – зелохимите и Лилит – от възможно падение. Изпаднали под властта на титаните, падналите богове и доднес се опиват от личността си и от най-тъмния ù нагон – жаждата за въздействие. В Божествения свят те са класифицирани като алкохолици и наркомани.
      В момента съществуват 13 типа "Дървета на Живота", управляващи 13-те сфери на Старата Вселена. Във всяко от тях моделът на човешката душа е еднакъв за всички. Старата Вселена бе създадена от Сатанаила, но когато той трябваше да изиграе ролята на "Сатана", изтръска "-ил" от себе си и привидно измени на Бога. Оттогава той е тъжен, много тъжен. Най-скръбен е, когато му се налага да класифицира Брат си – Христа – като някоя подчинена бурма от бутафорията на "Дървото"... Той знае, че Христос е самият Бог, но по стратегически съображения Го запраща някъде по йерархиите и посвещенията, за да пресява гордости. Свиреп и ужáсен става само тогава, когато види демони и дяволи в глината на първородни същества. Когато Първородни почнат да се подчиняват на някое от 13-те Дървета и се замъчат да преместват центровете си по техните модели, те стават паднали елохими, илухими и алохими. Проблемът е в това, че и трите класа Първородни, въплътени в телата на Стария Адам и Старата Ева, се привличат силно от тинените системи, в които всички центрове са занитени на едни и същи места и са еднакви за всички. Това е крайно удобно за манипулиране и програмиране, докато оригиналните създания на Отца са без центрове или с вечно подвижни центрове с индивидуален код, поради което не могат да бъдат идентифицирани по никой начин – както скоростта и координатите на един илухим едновременно [в нашето измерение илухимът съществува като електрон – б.п.].
      Фиксираните центрове, дори и да действат до един и да предизвикват чудотворни изцеления, самадхита и даже "възкресения", не са нищо друго, освен мисъл-форми на въобразени сефироти.
 
 
Както моделите на чакрите, точките и меридианите, така и наложената матрица на сефиротите са измислени от фантазьори, за да владеят света и да умират хората. Но мисъл-формите, макар и неистинни, имат силата да се превръщат в метални и астрални органи, даже и във физически. За нормалните цивилизации, които не са се поддали на тази пропаганда, ние сме нещо като изроди, но те ни обичат и ни помагат да се осъзнаем.
 
      Трябваше да се роди Същество по линия на Хол, не на Отца. Това удивително Същество, едновременно родено и неродено, бе самата Богиня – Лилит!
      Дъщерите на Лилит и досега са невинни. (Виж разказа на Анатол Франс "Дъщерята на Лилит" – б.п.) Стратегията на зелохимите е да нямат центрове – центровете са "себе", естество на елохими. Зелохим не може да падне, защото за него е невъзможно да медитира върху елохимна или измислена чакра – той е Женадевствена материя. Не желае да се отличава от околното пространство, затова е навсякъде. А това значи, че е смирен. Зелохимът има само един център – Бог. Това не е метафора или религиозно съзнание – зелохимите се занимават с “делигия” (развързване – б.п.). Религиозните, "отново свързани" (religare) от Сатаната, се впечатляват най-много от центрове – и то измислени или повече от един. От каквото се впечатляват – това и виждат; каквото виждат – това и действа. И действа без проблеми.
      Единственият проблем е, че това е езичество, многобожие. И днес езичниците натикват Бога, т.е. Христос, в някоя църква или някоя ниша на йерархията. Пуберитетът иска неговият Бог и неговият гуру да е най-голям. Зелохимите обаче са най-малки: невидими, черни точки. Въпреки това, те всмукват цели космоси! В този смисъл, Христос с удоволствие ще се види най-долу или съвсем липсващ в някоя титанска или елохимна система.
      Многобожието обаче води до многоучителие. Многоучителието – до многоболестие, многоболестието – до многомогилие... По тази причина, друг възкръснал досега, освен Христос, няма. Духовните школи постигат най-много атмическо възкресение; 9/10 от Божествените – най-много елохимно. Най-малкият е зелохим – неуловим! Затова съм ви казвал, че съм най-малкият от 24-те. Където и да ме набождате в своите хербарии и духовни "бръмбáрии", отвсякъде ще изпадна! И всеки, който се опитва да блесне без да разпознава, ще го погълна – дори и да е целият Космос!
      Сега над света вали "оресùн" – топъл дъжд от съвест, пречистен в горнилото на Невъзможното. Отделното същество Абеúл – една от дъщерите на Лилит – едва ли сега схваща ясно от какво значение е единичната холада за световните съдбини. Тя може да изсмуче всичките монади - и [тогава] целият космос, със своите "центрове", да угасне... Стига вече уникуми! Самолюбията, изключителностите и самочувствията са на изчезване.
      От глъбините на Óу сега ви гледа едно прелестно и оригинално копие на Най-Благата, което е Самата Тя. Един брилянтен, мъничък "не-аз" - като самата Богиня - сега изпада с гръм през всички решетки на системите, за да стигне до една мека Поляна. Това е истинската Мека! Там ще се спре, ще въздъхне облекчено и ще се види такъв, какъвто е. "Хол" е научното, вторичното, мъжко наименование на оригинала му – на български то почва с друга буква. Когато Богинята се самоограничи в "Бог" и стане беззвучна, Тя става цялостна; когато се върне на Поляната, Тя е Гола. (Значи, Голотата на Женската Същност е нещо повече от Цялостта на Мъжката. Адамитите са прозрели част от тази най-върховна истина, но руското им разклонение, включващо и жените, също голи, в своите Христови комуни, изглежда е било най-съвършената проекция на Царството Божие на Земята. Затова именно църквата го е изкоренила с най-крути мерки, с адска злоба и ужас – б.п.)
        
      В тайнството на зелохимите това е единственият метод. То всъщност не е метод – методи има в универсума, не в Царството Божие. Щом някой обясни на Адам, че е гол и че това е срамно, титаните пукват Битието и почват да фантазират. Раздробяват Голотата и създават Голгота: появяват се чакри, центрове, тумори, наречени звезди и вселени; навсякъде плъпват изяви и методи; упражненията, декламациите и медитациите нямат край... Сглобяват и разглобяват тела като матрьошки, строят космоси, системи, мироздания... Само че там всички са вътрешно еднакви – като моделите на душите им. Като си избереш душа от една марка, можеш и да си я купиш...
 
Бейл, абéйл, абогéйл...
 
Сриването на системите е неизбежно!
 
      "Сега ви оставям тази мисъл: да познаете вашия Учител – Христос. Като познаете вашия истински Баща, тогава и ангелите, и светът ще бъдат ваши братя – и не един и двама, но с хиляди! С хиляди години ще ви развеждат из своите жилища на Небето! Там има много приятни работи: дълги разходки, образцови училища, нови слънца, нови същества – и колко още неща! И тогава ще кажете: "Сега разбрахме дълбокия смисъл на живота – защо трябва да се живее!"
        То ще стане, когато имате един Учител. Имате ли много, нищо няма да научите. Едно дете не може да има две майки – тъй и един човек не може да има повече от един истински Учител. Ако речете, че имате двама, ще кажа: "И мене, и Бога лъжете". Една майка има на физическото поле; в духовния свят – един Учител; в Божествения – един Баща, Който е Бог. На Земята един между ангелите е Учителят; а между боговете е Бог. Когато минете през тия Трима, тогава всеки от вас ще разбере дълбокия смисъл, вътрешната страна на сегашния ви живот." (т."Сила и живот"-II, Век22`90ф:126-127, б."Учителите" от 7.ХII.1914г.,С.) (За равнобожествеността на истинската Майка и изключителната ù роля наравно с Учителя и Бога се говори ясно в "Евангелие на Мария Магдалина" и в много други беседи и осияния. Тя трябва да е заченала от човек с искра Божия, да не живее с него, да не е известно, че той е баща на детето или децата ù и т.н. – б.п.)
 
     "Именно жените трябва да работят за Бога, защото Бог тям предаде ключа от Рая – те държат ключа на Царството Божие". (пак там:138, б."Словесното мляко" от 16.Х.1914) (В едно от последните осияния става ясно, че "Рай" и "Царство Божие на Земята" не са идентични; но това е друга тема – б.п.)
 
       "Под думата "религиозен" разбирам човек, вързан за нещо, както са вързани с въже крава, кон или други животни. Вързан за къщата – и то е "религия"; вързан за някоя политическа партия или някое философско учение – и то е религия...
     По какво ще познаете, че имате Духа? – Ако сте хора разумни и ако със своите мисли, желания и действия се отличавате със силата на своята свобода и затова навсякъде, където влезете, носите тази благодат.” (пак там: с.138, б."Свобода на духа" от 23.VIII.1915)
 
     "Който не е от Сатаната, трябва да служи на човечеството безкористно – от любов към него; и дори да се жертва за него. Трябва да бъдете последни в света, за да бъдете първи пред Бога." (пак там:171)
 
            "И така, има три вида хора: едни, които схващат нещата по Божественому; други – по човешки; и трети – по дяволски. Първото положение е, когато схващате нещата както са отредени от началото от Господа. Второто е, когато човек мисли, че Господ не се меси във всички неща и че ние трябва да се намесим да "поизгладим" тия неща: когато Господ направи една работа, ние казваме: "Господ не е могъл да я доправи, чакай да я коригираме...". Третото положение е, когато всеки сам иска да стане Господ." (пак там:182, н."Божественият Промисъл" от 24.V.1915) (Или "Учител", което е същото. Това твърдение на Учителя не бива да засенчва прогнозите Му, че ще дойдат и други в Негово име и едни ще бъдат истински, а други – противници. Той още преди 2000 години е казал, че някои ще покажат по-големи чудеса от Неговите и че ще донесат ново Познание, което днес е факт; но разяснява, че Истинските ще бъдат последни в света и няма да продават нищо. Истинските разпознават къде се проявява Бог във всеки миг от историята, защото Господ присъства винаги и на физическото поле и има свои тръби и постове. Неистинските сами се обявяват за "Учители" или нямат нищо против да ги наричат така. Ако Учителят в дадена епоха е казал, че е оставил нещо недоизяснено и не е дал най-главното, това е диалектика: Той пак го е дал, и то в детайли, но не го е разкрил екзотерично. Неговите идеи и методи са валидни най-малко за 4000 години напред и само исинските Посветени могат да ги преподават. В този смисъл, смесването на оригиналните Божествени методи с тези на титаните и самодейците може да бъде твърде опасно – б.п.)
 
       "И когато дòйде Учителят - Духът, Който е във вас, - били сте мъже или жени, трябва да слушате дълбоко в себе си този глас на меката нежност, на Любовта." (пак там)
      
"Някои казват: "Да възпитаваме света, хората..." - В този смисъл, аз не вярвам във възпитаването, защото всички хора са индивидуални клетки на Божествения организъм, на Божественото тяло, та всеки отделно трябва да възпитава сам себе си. Аз не искам да заповядвам. Защо? – Защото тия хора са Господни – нямам право да злоупотребявам с чуждите неща. Имам право да бъда господар само на моите мисли и желания – на тях мога да "заповядвам"; но на всичко друго, което е извън мене, ще трябва да слугувам. Така и вие трябва да правите." (пак там:208)
      
"Днешните хора са многобожни: имат богове на труда, на славата, на силата – и им кадят тамян... Вземèте вашия чук - и всичките идоли изхвърлете вън и ги строшете! Седнете след това при нозете на вашия Учител, и вие ще разберете вътрешния, дълбок смисъл на вашия живот." (пак там:212)
      
"Бог и до днес работи в света. Ще стои Той тук дотогава, докато всичко уреди – и ще се върне на Небето, заедно с всички Свои чада. Този Бог е [вечно жив] и работи заедно с нас. Той ще ни събере и ще образува онова Дърво на Живота, на което ние ще съставляваме коренчета, клончета, листа и плодове! Всеки лист ще бъде за изцеление, всеки плод – жива храна. Тогава ние ще бъдем едно с Господа, тъй като всяка клетка, всяко коренче, всяко клонче и всеки лист съставляват части от Дървото." (пак там:273, б."Блажените" от 4.II.1917)
 
       Една от тайните на истинското, живо Дърво на Живота извън 13-те Сфери е именно тази: то днес не е онтологично, но социогенно образование и е съставено изцяло от 60-те милиона истински "сефироти", които сме ние – Земното Човечество. Когато се научим да бъдем верни на Божественото в себе си, а не на стари и чужди модели, ще почнем да се съединяваме - по двойки, тройки, четворки, шесторки, 12-тици и пр. - и така накрая ще сглобим по нов начин Космическия Човек. В символно-дендрологичен план той е Дърво; в биологичен – системата на хиперфизата (развитата епифиза); в езотеричен – Великото Всемирно Бяло Братство.
 По-горе думата "сефироти" е в кавички, защото във всяка духовна и Божествена епоха термините са различни, нови. Старите могат да бъдат употребявани от Учителя и истинските Му ученици умерено и с пълно познание за опасностите от тях, със строги мерки за изолиране от влиянието им при писане и произнасяне.
 
 И до днес разпространяват и коментират изображения на   класическите сефироти на Соломон. Всеки, който влиза в Акаша, може да открие кое е оригиналното в тях, кое е редактираното през вековете и затова са станали обърквания, и колко е останало от автентичното. Според сведенията в холизациите, Соломон днес е пак на Земята и коригира предишните си представи за кабалата, привежда ги в съответствие с настоящия космически момент. Тук не става дума семо за корекции, но и за стратегията на висшите Маги и Посветени да размèнят и объркват нарочно значенията на основните архетипи и символи. Истинските те ги преподават само на многократно изпитани ученици. В противен случай щяха да ги използват с успех и противниците на Доброто и Бога.
            Такива неверни модели и текстове с подменени значения са ценни не само за дезориентация и заблуда на врага, но и като упражнение за учениците, както се прави в някои учебни тестове: да подредят правилно разбърканите думи, въпреки че на места твърденията са верни. Например, вярно ли е да се твърди, че двойката е мъжкото тачало, че 3 е символ на женското начало - на Великата Майка - и че физическото ù проявление е Сатурн? Че физическото проявление на Четворката е Юпитер; че това на Петицата е Марс и че там били серафимите, които отговаряли за престъпленията, наказанието и способността за сравняване и избор? А всъщност е точно обратното – серафимите нямат абсолютно нищо общо с всички тия неща. Вярно ли е, че Шестицата отговаряла на Слънцето, Седмицата – на Венера, Осмицата – на Меркурий, Деветката – на Луната, а 10 – на Земята?... Ако има документално доказателство, че това го е съчинил самият Соломон, значи сам той още тогава е пуснал нарочно и един фалшификат, за да обърка претендентите за търгуване и власт чрез Свещената Наука и Магия. Ние не бихме обръщали внимание на такива модели и текстове, освен за да се види кои са действителното положение и къде са драстичните размествания. Но е възможно и друго обяснение: съответствията и значенията са различни за всяка прецесийна епоха и подепоха.
 
 
Малцина знаят, че моделът на сефиротите (илюстрацията по-горе) и съответното Дърво на Живота е валиден само за старозаветния човек и за старозаветните въобще, каквито има много и до днес. Че съществуват архетипи и магически символи и ключове и на новозаветните, и на праведниците, и на Учениците на Бога днес. Че Знамето на Бялото Братство е образ именно на Дървото на Живота на Новия Човек от Новата Земя и Новото Небе. Засега ни липсва добра репродукция от него, но една от тия, които дават някаква представа, все пак е включена в по-следващото осияние: "Истинското дърво на Живота".
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.