ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

 Д И Н Е Н И Я, Х О Л И З А Ц И И)

КНИГА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА


СЪДЪРЖАНИЕ:

1220.2007.03.05 Сириус'2007
Пояснение за този том – 10504; Участник С'2007.001: Към старите и новите участници в опита – 10507; Участник С'2007.002: Тази нощ на Венера; Участник С'2007.003: Цитати от неизвестен автор -  10526; Що е ригиден характер – 10530; Участник С'2007.004: Спонтанно включване в експеримента – 10532; Участници С'2007.005 и С'2007.006:  Преразказан диалог в интернет – 10532; Участник С'2007.007: Просто да се замислиш – 10534; Участник С'2007.008: Усещам те със всички сетива в най-ранната зора! -  10535;  Участник С'2007.009: Съновидение във връзка с опита; Участници С'2007.010 и С'2007.011: Един разговор по интернет – 10536;  Участник С'2007.012: Описание на прекрасен сън – 10542; Участник С'2007.013: Дивно съновидение – 10542; Участник С'2007.014: Контакт със Сириус, среща с "Великан" -  10542; Участници С'2007.015 и С'2007.016 и С'2007.017: Пожелание за успешен контакт със Сириус – 10543; Участник С'2007.018: Красиви изображения – 10543; Участник С'2007.014: Нова среща с "Великан" – 10543; Участник С'2007.019: Нови сведения за Сириус и за догоните – 10543; Участник С'2007.020: Пак ценна информация за Сириус - 10549; Участник С'2007.021: Поздрави от Дядо Вазов – 10551; Участници С'2007.021 и С'2007.022:  Разговор в интернет – 10551; Участник С'2007.023: Върховното единство на рода Дуло със Сириус – 10553; За художничката Лола Лонли – 10559; Участник С'2007.024: Клуб "Сириус" и кучетата "малиноа" - 10560; Участник С'2007.025 изпраща картина – 10561; Участник С'2007.026: Реплики из филми за Неличната и Личната космична енергия – 10561; Участници С'2007.Х и  С'2007.У: Още един удивителен полет в янтровселената -  10574; Участник С'2007.001:  Сън във връзка със Сириус – 10576; Участник С'2007.001: Сириусово стихотворение "Железний чар" – 10576; Участник С'2007.001: Отново удивителни сънища с коментари – 10582; Из "Приказки за боговете" от Беа Нади – 10593; Новопостъпили материали от опит Сириус''2007 – 10643; Фантастичен разказ "Деветата симфония" -  10648.
1221.2007.09.11 Всички сме на изпити
1222.2007.10.17 60 милиарда "Отче наш"
1223.2007.11.10 Пиета
1224.2007.12.05. Коефициент на любов към Бога 
1225.2008.02.26 Един индивидуален опит с житния режим
1226.2008.04.16 Спонтанно физическо действо
1227.2008.07.05 Грозота, опозоряване и пропадане
1228.2008.07.18 Ала, или и елà
1229.2008.07.25 Приставане в стана на Стадото
1230.2008.08.03 Лозата на живота
1231.2008.08.15 Съборът вече премина
1232.2002.08.26 Представите за живота
1233.2002.09.05 Приставане, грабване и нов паспорт

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ТОЗИ ТОМ:

         Поредните текстове от участниците в експеримент "Сириус", започнал през 1994 г. в Рига и на други места, се включват и тук, както бяха помествани хронологично и в предишните томове. Това не е отклонение от замисъла на тази поредица, тъй като изследваме не само директното Слово на Елма, но и Неговите импулси в сърцето ни и реализациите им в нашия живот, както и опитите ни да прилагаме Словото на дело.
            Развитите души от опит знаят, че Словото има смисъл само дотолкова, доколкото се превръща в Дело и Живот. Учителите от Божествения Път, за разлика от смъртните гурувци, посветени, гении, проповедници, лектори, писатели и пр. са преди всичко педагози – монологът и самоизявата не ги напъват. Лишени от човешко его, те изпитват особена радост и щастие, когато учениците от класа и хората от народа имат нужда да се изявяват. Божественият Учител и Школите му, както и най-добрите Му ученици винаги отделят време за самодейността на останалите и се отнасят към нея с най-нежно внимание и дълбоко уважение. Стърчащият житен клас изпълва аудиторията и медийното пространство само със себе си – той е твърде висок в очите на феновете си и в собствените си очи, понеже не е налят, наведен. И да допусне диалог или чужда изява, той е прокурор, квестор: трепери да се намеси авторитетно и да отреже, да сложи подпис и печат. Изключено е да даде ход на Божественото в другите, да отдели време за това или място в изявите си и книгите си. Максимумът, който допуска, е след пледоарията да му задават въпроси и той с тежест и апломб да отговаря от висотата на духовното си или интелектуално величие. За частични изяви, много по-малки по обем и време от неговите, толерира само предишните си поклонници, които не спорят с него и видимо му се възхищават, а останалите пренебрегва или им налага цензура; други просто отрязва, все едно че не съществуват. Дори някой да си служи с името на един Божествен Учител и да го цитира точно, той няма да допусне друг да Го коментира, освен той самият: няма понятие как работи Учителят в специалните Си класове следобед и вечер. Не знае, че дошлият от Бога мълчи през цялото време, докато се изявяват другите, искрено им се радва и им ръкопляска като дете. Той слиза на хиляди нива под своето, за да се възхити на изявите и творенията, на мненията на другите. Именно затова е Баща, Педагог, Учител – за това именно го обичат най-много, а не само за минутите, когато Го четат или сам той е на сцената. Знаем колко много се радва, когато излизат колективни издания и има братски изяви и концерти – няма да каже нито дума, дори и да го молят. Като представител на Бога, Той е като Него: има време за всичко, може да обърне внимание с благоговение и на най-малката мушица, когато тя прави първите си опити да хвръкне.
            Именно в подражание на това и поради този принцип, и в тия книги по 300 страници не винаги има само директно Слово Божие от Единствения, Най-Висок Източник. Освен личните ни разкази, бележки и коментари и диалозите с Него, които Той допуска и Му е приятно да ги води "под прикритие" в синичките и лилавите текстове, Той ни моли да включваме и феномени с доста лични проблеми и несъвършени в много отношения. Това е лабораторна работа – психографът и лекарят се интересуват от всяка драсканица, от всяка буквичка на хората с тревожно съзнание. Който не е от Класа на Бога и на Божествения Учител, а от типа на духовете с по-малко любов към ближния, с по-ограничени дарби и по-голямо самомнение, е напълно свободен да изучава само "червеничките" букви – оригиналните осияния от Елма и "светлосините" – мислите от беседите на Учителя. Няма да сбърка: той е от вертикална фреквенция и има потребност от сгъстена истина, тотално Слово Божие. Знае, че То съдържа в себе си всичко и че може и без всичко останало. Но хората с обемна жажда и съзнание се интересуват от Божественото и в разклоненията Му: не само от ствола, но и от клоните и плодовете на Духа. Всички същества с монада са листа и вейки от Дървото на Живота. Освен възхищение от тяхното творчество и тяхната култура, има и нещо повече: импулс за грижа и милосърдие. Това вече е от самия Център на Божествения свят – от самото сърце на Христа и Бога. Такъв човек или ангел прелива от милосърдие, има грамадна емпатия, откликва със собствена болка в сърцето на всяка чужда болка и вик за помощ. Такива лекари и милосърдни сестри, такива Приятели, осияни вече от универсалното съзнание, а не само от индивидуалното и персоналното, отделят две трети от времето и силите си за помагане и лансиране на другите. Изучават не само шедьоврите и талантливите им изяви, но и нашите въздишки, сърцата, които кървят, грешките и отклоненията, които правим. Божественият човек понякога отлага собствената си работа и изява с месеци и години, за да намери една-единствена овца от Стадото в пропастта. Изнася я на ръце или на раменете си, не се интересувва в това време от нищо друго - знае че ближният е сам той и сам Бог, играещ ролята на закъсал. Затова, именно, милостивият има прилика с Христа, а не с някой умник, виртуоз, авторитет или гений. Смисълът на живота му е висене над пропастта, а не ефектът на проповедта.


            Божественият човек има време и за солист, и за диригент, и за виртуоз в оркестъра на виртуозите, и за учител и преподавател в самодейния оркестър или детския кръжок по музика. Дава и частни уроци по всички житейски дисциплини, също без да взима пари и без да назидава, тъпеливо слушайки стърженето на начинаещите. Те бавно напредват поради мъдростта и топлото Му внимание – и скоро излизат на годишна продукция.
            Такива бисери и плахи опити, даже и стържения, неизбежно се включват в дейностите от Божествен произход, понеже Бог е преди всичко Баща и Утешител, помощник на унижените и оскърбените, ободрител на оклеветените - Ръка, която полага балсам или милва. Едва след това Той е безпогрешен Майстор, Мъдрец и Чомолунгма.
           

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.