Книга 13

18.ІІІ.126(1990)г.
София - Изгрев

БОЖЕСТВАТА "ЯНТРИНИ" - ИЛИ СМИЛАТОРИ НА КАТАСТРОФИ

ЖЛО / ДНД

          Янтарна вселена има, наречена условно “янтро-вселена”. Истината, проявена като любов без обект, произвежда особена радост, непозната за подвластните на ясновселената.
          На последните сокове на онова, което наричате “зодиак”, се крепи мáгията на гравитацията. Под “последни сокове” разбирам последния знак – знака на Рибите, под който се роди и Норинéлл.
          Мъжкото отражение на това поле е от чисто женски божествен тип. Няма определена звезда, на която да се е родила монадата му, понеже далече не всички монади се раждат на звезди – има такива, ко­ито слизат на различни полета, разпръснати из ця­лата вселена! Особено янтарните същества никога не се раждат на точкови обекти, понеже точков обект значи избор на нещо посред всички останали неща. А янтарно божество няма понятие за предпо­читание. То съществува на нивото на поле - обикно­вено поле на привличане. Привличането не е приори­тет на обекта, на отделното същество, наречено звезда, планета или звезден остров, въпреки че там то се концентрира с особена сила. Привличането е разпръснато из цялото Битие, а гравитацията, ко­ято вие познавате на чисто физическо и астрофизи­ческо равнище, произхожда предимно от мюоните и се нарича “мюонно привличане”. Писанията говорят за седем различни типа привличане, отговарящи на седемте вселени, на които основата е самата Лю­бов.
          Норинелл слиза от хармоничната “област” на янтровселената, в нейния негативен, нощен полюс “нор”. Нор тъче покоя след удовлетворяването на блаженството. Норинелл постига най-върховния по­кой в света на обожанието, получило отклик – покой, равен на съня след пълно отдаване. От това Но­ринéлл слиза с такъв мощен заряд от покой, че около него ще стихнат всички конфликти. Радвайте се, българи! Радвай се, народе, който приюти налятото до божествена зрялост послание на Мира, от което ще се родят необикновени плодове!
          Правете каквото искате, възприемайте го вся­как, образовайте го по всички правила, ала Норинелл ще прилича на източен бодхисатва, потънал в дъл­боко съзерцание поради своята невинност ... Няма да се тормозите, ако не проявява особено желание да се самоопределя, нито особен стремеж към изява и “постижения”. Той има най-високото постижение: да смила катастрофите и противоречията, само като си затвори очите за няколко секунди!
          Такива необхватни същества в пространството, наречени “янтрúни”, които нямат обособена форма, но имат определена и неопределена честота, представляват полева вибрация, зануляваща активните фази и привличаща всяка изява към потушаване в нирвана.
          Н. привлече от крана на божествения свят него­вата мъдрост, а Д. – необятното му смирение и кротост. В резултат се роди Норинелл – поле по същество, миротворец по йерархичен чин, прародител на бъдеща раса от типа на “спящите човечества” – монолитното съзнание, изключващо афекта на нисшите раси.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.