Книга 16

19.ІІІ.127(1991)г.
Улма - Родопите

ЕДИН КОНТРАУДАР


8,00 ч.
          Оправете първо пратката на тъмните. Тя може да се изгори и в печката. С този акт вие пома­гате не само на Братството в България, а и в Тур­ция, понеже този комплект е от Турция - после му из­мислиха щампата и обърнатите звезди. По обратен път се нанéсе удар и на турското Братство чрез тия обърнати петолъчки. Сега тук силата на това изгаряне ще е голяма, особено с формулата, която се на­писва на дрехата предварително, но не се произнася на глас,
          "Сол, сол, сол!" – помежду двете звезди. Извър­шете действото незабавно. (Изгарянето се направи в 8,10 ч.)

            Àферим! (С обратно четене – "мир-е-ф-а". Но това не иска да го тълкува - поне засега.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.