- Б -

Биадни молитви – мостове от духовния към Божествения свят.

 

“Отче наш” обаче е най-добрата канонична молитва, която ви свързва пряко с Мен в духовния свят. Като почнете да я произнасяте в собствени редакции, ако те про­изтичат от искрата ви Божия, образуват се "биадни" молитви.(кн.17)

Благобѐл: Еделвайс.

Бон: Име на Нептун и дума в астроформулата на Нептун, означаваща „Слей се с Цялото!“. (лично обяснение от Елма, дадено на 18.02.1991г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.