Книга 8

3.08.122(1986)г.
София

ОРИМНИ - МОЗЪКЪТ НА ПЛАНЕТАТА

Рила, връх Мусала

Мусала! Това, което обикновените окултисти не знаят, знае само Онзи, Който е Творец. Преднината на тотвселената е в неочакваността; а който днес е знаел нещо за Агарта и мисли, че утре това познание ще е достатъчно, той не знае нищо. Праната няма край - бистро тече през Агарта, налива класовете на света и пак остава океан. И определените от Чистотата капят от век на век в Тайнственото Светилище на Агарта, образувайки вечните изваяния на истинската, Божествената култура.
Това, което Скакавците крият, го няма нито на Земята, нито в слънчевата система, нито в целия ви звезден остров! Както от всички безбройни светове се стичат монади и полиади, за да преминат през някое земно цвете или кристал към хроматични светове или светове от Новата Вселена, така и Скакавците са неутрална зона, средище на особен мир, какъвто няма никъде в Трите Вселени.
 Степените на саможертва неизменно определят Божественото поведение, но степените на мира са плод на тази проява. Няма мир без саможертва - това трябва да знаят всички. Средището на мира, следователно, е Скакавците - поне за вашата зона, - понеже съществата там залягат за саможертвата. Учителят най-често си почива на Скакавците. Мирът иде от там. Идейният човек може да съзерцава, особено пред изгрев, Скакавците; а ако при това е и чист откъм гордост, непременно ще се изпълни с мир, непознат дори за най-висши божества. Молитвата не може да породи такъв мир, какъвто има на Скакавците. Силата, с която мирът се ражда там, е красиво сияние на Земята, когато я гледате отдалече, понеже мирът поражда такова прекрасно светене, каквото малцина познават.
Предимството на Орúмни - Скакавците - е не в информацията и контакта, с които се занимават Рупите, нито в мощта на Космоса, имаща за база Седемте езера, а именно в мира. Мозъкът на планетата е не другаде, а именно в Орúмни; а кой не знае, че мозъкът уравновесява интересите и функциите на безброй различни органи и системи, за да може да има организъм? По тази причина мирът е основно дело на мозъка - мир с цената на всичко. Екологията на Битието се осъществява в Скакавците. Ако се концентрирате натам откъм Мусала, резултатът ще бъде един, откъм запад - друг.
- От върха ли?         
- Поне от  Мусала. Алеков връх е най-чист.

Скакавците в Рила
Предпочитам обаче неколкократно да ви диктувам по-подробно каква е функцията на този праг на енергиите, понеже времето ви сега е ограничено. Но този път искам да завърша със следното: искате ли да помогнете на мира в сегашния тежък момент, използвайте лятото и ранната есен, да медитирате по посока на Скакавците от четирите им посоки. Ако успеете да организирате групи от по двама души, но непременно двойки от двата пола, в някой неделен ден да се изкачат едновременно на четири противоположни точки, с център Скакавците, и в определен предизгревен час да произнесат "Чистата формула", не се и съмнявайте, че положението на света след октомври няма да бъде толкова тежко.
 Препоръчвам преспиване в събота срещу неделя на избраните места. Аз ще ви ги посоча в София по картата на Рила,  за да можете да извършите действото качествено. Най-максимален резултат би имало, ако съществуваха такива четири двойки, вярващи Ми на Словото; но поотделно няма смисъл да се прави само от четирима, понеже енергиите няма да протекат.
Чистата формула:
"Синовно приемаме Мира на Отца, мощно да осияе хиляди жадни! ИНОР МОЛОР ОБСТИОН" - повтаря се три пъти.
Ако бяхте сериозни, досега можех да работя с вас по-интензивно и с повече резултати.
Как?
- Както работя с И. и теб, например. Бях ли и съм ли с вас на всяка крачка? С тази разлика, че работата Ми с вас и детето еподкрепа, а съзнателна работа на съзнателни проводници може да бъде и съдействие от ваша страна.
(Въпрос за Р.)
- С Радий работя самостоятелно. Той може да провежда плановете Ми и без общи форми на работа. На прав път си. Да, но срокът се продължава малко. Оптимумът е при удар върху обекта от страна на враговете, но не и преди това.
…И помни: не само вашите, но и собствените сценарии, според импулса на Отца Ми. Ако И. поеме по Моя път, сценарият се променя коренно; не поеме ли - форсирай.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.