Книга 38


6.I.147(2011)
София - Изгрев

 ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
(Мисли от Учителя, паднали се специално за ВМ)


Сабиански символ на 16O Еднорог:
Училищни дворове, пълни с момчета и момичета
 в гимнастически костюми.
9:11:11ч.

"Тя е силна дума - искам да възстановя гражданското право на любовта, та като го­воря за любовта, всеки момент да разби­рате нейния първичен смисъл. – Какъв е нейният първичен смисъл? – Като произ­неса думата "любов", съзнанието ми се просветлява, става ми приятно, весело." (т."Ликвидация на века" ЖЗ1948:323, б."Двете жени" от 16.I.1938)

"Велика душа е онази, в която има интензивна, широка любов и правилна мисъл." (т. "Трите основи на живота"ЖЗ1947:49, б."Надеждата" от 16.I.1920)

"Сега ще напиша числото 111, което е съставено от три единици, т.е. от три прави линии. Като разглеждате този профил (има чертеж – профил на човешко лице), виждате, че той е образуван от прави линии, на брой седем: 1111111. Значи, имаме числото 1 111 111. [...] Преставете си, че тия единици са силови линии, от които може да създадете образ и да придвижите света напред." (т."Простите истини" Хел1993:128-129, б."Човешкият дух" от 3.XI.1926

Скоро ще дойдат Живоструйни лични осияния от Елма за Весела и за още няколко приятели, но сега тук е интересно да проследим връзката между падналите се мисли от Учителя за нея и поредица от повтарящи се случки, които са много впечатляващи. Нали в последните томове наблягаме на Живота и Делото, които са вече Слово в действие? Затова още веднъж ще направим изключение и ще поместим в тази книга писма, въпреки че кореспонденицята е предвидена за допълнителните томове.
Още с първата мисъл по-горе Учителят поздравява Весела, отваряйки случайния том с беседи на пасаж с думата "весело".
След срещата ù с Новото Слово в нея протичат фундаментални промени в разбиранията ù за основни положения в живота и в духовния път, но най-вече за любовта. Тя наистина възстановява "гражданското право" на любовта в живота си и съзнанието ù просветва, става много по-весела и радостна. Разбира що е интензивна и широка любов и решава, че не иска да остарее като всички.
А в общуването ни по интернет и при срещите ни Небето започва да ни "бомбардира" с повтарящи се цифри и числа, което ни впечатлява извънредно много. Затова е тъй важна за нас третата мисъл с многото единици, която се падна при отварянето на томомете за нея. Подробно за това може да се прочете в допълнителните томове с кореспонденцията.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.