Книга 8


2.V.122(1986)г.

София


ПРЕСТОИ КРЪСТОНОСНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА МОИТЕ!


Оправяйте положението! Предстои кръстоносно преследване на Моите. Храната ви трябва да се тури на скришни места.Преди това, направете нужното да подредите осиянията и се отдайте на това, което обичате най-много, след първото. Цинизмът на негодното няма да пощади праведници и светии, обаче веднага след това се очаква свободата, която съм ви обещал. Претърпете, носете тежестта на крясъците и подлостите от страна на бясното стадо, потъпкващо всичко. Излезте, Христови приятели и невести, на последна бран с Исусовите убийци, като противопоставите на мръсното им предателство своята диамантена вярност; и на провала им, наречен насилие - своята несъкрушима слабост и кротост.
Настъпва последният час, последната минута - няма стотици или десетки години вече! Това е, което синовете и дъщерите Ми трябва да знаят за предстоящите жалки и велики събитияпоследният опит на сметта на битието да опозори и атрофира сърцата на човечеството - вярващите, невинни Мои децаА през това време още не малко ще се продадат, ще се поставят в услуга на мъртвите.
 И така, предпазете се! На користта не предлагайте нищо - поне за месеците до края на годината и в началните месеци на следващата. Истината е, че наистина идва най-тежкия период за човечеството през следващите три години, които ще направят последното Божествено пресяване. Мнозина няма да оцелеят, обаче Новият Свят, който идва, е най-прелестният подарък на Бога Отца, приготвен за ония, които са смирени и верни. (Въпреки че всичко това има грандиозен мистичен и космологичен смисъл, то идва  само една седмица след ядрената експлозия в Чернобил. Наистина, през тези три години бяха преследвани и пострадаха тежко от тъмните сили още немалко духовни хора, зачестиха много арестите, претърсванията, изселванията и малтретирането на най-неудобните за властта от тия среди в България и Съветския съюз. Някои бяха убити по заповед. Горните думи също са и поредната точна прогноза на Елма за голямата политическа промяна в Източна Европа през 1989 г. и относителната свобода след това - б.п.)
Повтарям: не оставяйте млякото откритоно това не значи да не работите. Пратете преписи от осиянията на много места, да се съхранят сигурно. И - смело напред, нито крачка назад! Назад остава пропаст, пръстта се рони под петите ви. С тези, които се обърнат, е свършено. Ставайте и носете ношата си през всички приятности и неприятности весело, непоколебимо и твърдо (Елма  понякога употребява старобългарски и руски думи: в случая "ноша" - "товар" . Според някои източници, тя е от грузински произход; според други означава "медът на поезията, откраднат от Один" - б.п.).
 Няма по-прекрасни времена от сегашните! Понеже онзи, който се е държал достойно по време на грабежи и престъпления, има пряка връзка с Мен и няма да му се случи нищо лошо - не се и съмнявайте. Ако преиначи някой думите Ми, този път ще бъда безпощаден.
Много привети от всички Мои приятели, които се намират в обсáдното пространство около земята, около слънчевата система, с пръхтящи от Божествен гняв коне и колесници на Правдата Божия! Не след дълго имената на ония, които ще паднат в първите боеве на поста си, ще бъдат записани в несъмнен славен ред в паметните книги на Кралството Божие!
Затегнете колани, наденете шлемовете, насочете оръжие. Падащите отвъд няма да имат чет, понеже Новият, най-Новият Завет вече напълни пространството с Истина. Вникнете и разумейте, празни, разбити съсъди: вашето царство предаде се! Прие се вече ключът от Главната Порта, капитулацията е оформена, предишните обитатели на тия широти си отидоха, поставяйки своите носачи и телохранители в положение на пълна капитулация. Предстоящата битка не е нужна на никого, освен на театъра, който се разиграва в такива славни моменти с потресаващи картини, за да бъде запомнено едно поражение и запечатана една победа в сърцата на идните поколения.
Ако бримката стане по-голяма от чорапа, то чорапът вече го няма... Така и черната ложа вече я няма, на практика, при все че наивното ви съзнание схваща бримката като съществуваща. Никога не съм бил по-точен от сега, когато ви казвам, че предаването на властта отмина. Онова, което още се крепи, не е никаква власт, а проказа, напредваща като ариегард на ония, които си отиват. Не казвам "отстъпваща", а "напредваща", понеже с отдалечаването на простосмъртните от този район, началото на края прилича на напредване…
Солáр, Сонóм Сонамоúн!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.