Книга 24


25.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

АКТИВНА, ГОРЕЩА СИМПАТИЯ!


Писмо от приятелка с молба за помощ:

"21.ХІ. 1995г.: Мили приятелю, не знам защо, но когато ти се обадих от Вонеща Вода, нещо силно ме накара да се обръщам към теб с (...). Дано не те дразни, но усещам, че обръщението вече трябва да се смени. Ти как смяташ?

Благодаря ти, приятелю, за прекрасните снимки и за милото писмо, което получих със закъснение, понеже хазяите ми дадоха съобщението по-късно, пък и аз не бях в Търново 4 дни. Снощи ходих и го взех и още на гишето го отворих! Ако знаеш в какъв важен и труден за мен момент се появи твоето писмо и каква радост ми донесе! Разбира се, че искам да ми дой­деш на гости! Чувствам, че трябва това да стане съвсем скоро.
Заповядай - когато искаш, чакам те!

Моля те да направиш опит да се получи отговор на един въпрос, който в момента изпъква пред мен с особена острота и болка. Става дума за състоянието на баща ми, който се на­мира в дълбока депресия, а лекарите я определят с диагноза "шизоафектна психоза". Досега имаше моменти на подобрение, но от 5-6 дни баща ми не се храни (храним го с лъжица насила) и говори само за смърт, гибел и опустошение. За първи път виж­дам човек без абсолютно никакъв импулс за живот - той счита, че е жив мъртвец. Утре - 23 ноември - ще го докарат с кола за консултация и лечение в търновския психодиспансер, за да му направят няколко вливания за усилване на организма. Снощи дълго си говорихме с Дани (тя замина днес за София) за окулт­ните причини. Тя дори съжалява, че не съм поръчала, когато идваха сега при теб, да иска отговор. Поръчах на Ваня да те помоли от мое име, в случай, че писмото ми стигне по-късно. Вярвай, че търся причини от много посоки, но те моля да по­питаш и ти. Дано се получи отговор!

Интересно е, че нито аз, нито майка ми сме паднали ду­хом и започвам да наблюдавам татко като обект без сълзливи моменти. Съзнавам, че за мен това е изключително важен урок и затова искам да споделям с теб. Уверявам те, че за големи изпитания не губя сили - напротив, мобилизирам се и съм го­това на всякакви изисквания. Дано тази информация не се окаже бреме за теб, но искам да провериш и ти.

Приятелю аз не съм човек, който обича да занимава хо­рата със своите проблеми, но ясно съзнавам, че този проблем не е само по моите сили, затова те моля, като обичан от мен човек, да се включиш. Ако ти прецениш, ела веднага в Търново или ми се обади.

("P.S. Оказва се, че сме писали писмата си в един и същи ден (8.ХІ) - ти от Б., а аз - от В.в.)


25.ХІ.131(1995)г. 5,00ч– отговор на писмото:

"Мила Г., една приятелка тук се включи и ме помоли да ти предам:

"Цяла нощ не съм спала по обикновения начин, дълбоко развълнувана от страданието на баща ти. Към сутринта у мен се оформи ясна картина и стратегия. Ние сме пет дýши, които го обикнахме горещо и искаме да му помогнем, но има ред въп­роси и трудности, които за нас, като хора на Земята, са трудно разрешими. Първо, никак не е лесно сега да филтрирам обяснението си така, че да не изглежда прекалено фантас­тично. Ако допуснем само като предположение мисълта, че в един друг свят някои от нас се срещат в нещо като космическо училище, първата вратичка е отворена. Ако не можем да по­вярваме, остава още един шанс: да си представим, че това е художествена измислица, нещо като измислен театър, в който актьори-лекари решават да изиграят на живо роли по вътре­шен импулс. За да пробие стената на съмнението, сведущият духовен лекар понякога създава точно такава илюзия, че нещо е само художествен образ, за да прикрие истината, че не е. Ти си духовен човек и ще разбереш: за пред другите ще играем роля, че сами сме измислили цялата тази "пиеска" - че сме ученици в едно небесно медицинско училище, - а как е точно, ще оставим на хората да гадаят в бъдеще. За нас не е важно дали нещо е "обективна реалност" или "субективна", важното е дали дейс­тва.


И така, представú си една сцена (ако искаш, като фан­тастична) и си въобрази, че тази нощ 5 души - стажанти-це­лители - със сълзи на очи от състоянието на баща ти, защото имат причини да го обичат, са се събрали на консулт в един друг свят, за да обсъдят могат ли да му помогнат. Тези душú имат физически тела на Земята и са измежду нашите прия­тели, но в така нареченото "будно" състояние не помнят нищо от дейността си през нощта. Ето втората бариера. Може би само един или двама съзнават нещо, затова и сега се осмеля­вам да помоля другият да ти предаде думите ми. Нямам начин да разкажа за всичко това по-накратко, тъй като за самата мен споменът за тая нощ е смътен и аз се мъча да реставрирам станалото като един антрополог или археолог: по отделни останки. А в съзнанието ми са останали следните "парчета" или епизоди от нашия консулт, обвързани от самата мен чрез една работна хипотеза или проектосценарий за действие. Знам, че накрая п. ще попита самия Професор как стоят точно нещата - и тогава и за мен ще настъпи пълна яснота по въп­роса. Но сега искам да представя нещата тъй, както ги виждам самата аз. От тези 5 души, физически в момента един живее в София, един в Бургас, и трима в Велико Търново. Баща ти и още няколко души, плюс теб, сме свързани от миналото, и той сега е поредната изкупителна жертва за неправилни процеси, с как­вито Земята е задръстена.


 Две от най-съзнателните измежду нас, петимата, ко­ито сме били в много близки, дори биологически отношения с баща ти в минали прераждания, са готови незабавно да се от­кликнат и да измолят неговото оздравяване и пълно възста­новяване, ако вече не е късно, защото са негови любими души и близки от различни въплъщения. Ако някак си, с общи усилия, успеем да убедим сегашните му близки и лекарите да го оста­вят в наши ръце, един от нас ще го вземе в една квартира на стационар и ще се посвети на него с огромна любов до пъл­ното му оздравяване. Зная че, единият от двамата е в София, а другият - в Търново, но какви са по пол на Земята, не знам точно. Те светят най-силно от всички и в Училището не винаги е лесно да се разбере какъв е полът ни на Земята в момента. Отличават се (тия двамата) с тотална вяра в Словото, го­реща любов и преданост и абсолютна готовност да отидат навсякъде, където Бог ги прати. Те напоследък са най-добрите лечители от нашия курс и по цяла нощ (а вече и денем, отчасти съзнателно) се занимават изключително със спасяване на души. Сам Професорът не може да се въздържи и направо плаче, когато се върнат разнебитени от поредната акция за прилас­каване, изцеляване и реанимация на някой пациент. Те са вул­кани от преданост и любов и са сринали всички човешки стере­отипи и предразсъдъци. Фòрмата, възрастта, недостатъците на пациента нямат за тях никакво значение, защото те го виж­дат как изглежда в действителност. Останалите, обикнове­ните хора на Земята, както и дяволите и повечето ангели не могат да бъдат целители от такъв ранг, защото виждат формите тъй, както са на Земята или в техния свят - и от егоизъм и себизъм могат да помагат само на тия, с които са свързани астрално и ментално:… но, да не философствам сега.
Единият може да оправи и подмлади баща ти за два ме­сеца, а другият - за три. Ефектът обаче ще бъде стабилен, ако остане на стационар поне още една година, без намеса на ле­кари и други близки, освен теб и сестра ти (без никакви други изключения, нито един път!). Знам само, че аз не съм един (или една) от тия двамата.
Третата трудност на "сценария" е баща ти да бъде убеден, че може да "помогне" на един човек да се справи с някои проблеми в живота си. Един от двамата, значи, готови да го вземат на домашен стационар в Арбанаси - не знам защо ми звучи това място, сигурно сме говорили горе за това - ще изиграе ролята на човек с лични проблеми, комуто е нужна чо­вешка и мъжка подкрепа (за себе си съм вече сигурна, че два­мата са от женски пол на Земята). Когато успеем всички заедно да го убедим (+ всички останали), че е напълно нормален (а то е така, други са виновни за неговата диагноза и състояние сега) и че от него се иска помощ, той ще разпери криле. Ако би искал да пише на машина (или на компютър), Г. има идея да му пре­доставим за предпечатна подготовка едни разкази за Прекрас­ните Чудаци. Вие ще видите един напълно нов човек! В него се крие грамаден потенциал за творчество, помагане и любов, но сега духът му стачкува и иска да го оставят намира, тъй като подсъзнателно жадува за разнообразие. Това е основната при­чина за повечето болести и смъртта - бунт на човешката душа срещу затвора на условностите. И лудостта, и наркома­ниите, и алкохолизма, и престъпността се дължат на това. Ние проследяваме всеки летален изход или всяка болест почти изключително по тази линия: хиперкомпенсация и бунт, взрив на духа срещу робството.
Следващ момент от "ролевия" или действителния (ся­каш ролевия не е действителен…) сценарий за душевно и физи­ческо спасяване на баща ти: Законът на Лъка и Стрелата. Това са духовни медицински термини, недостъпни за обикновения човек на Земята - както мирогледно, така и на практика. Проу­мяват го само някои психиатри: съчетавайки болен с болен или болен със здрав в нова житейска ситуация, много често леку­ват с успех даже и шизофрении. Печалното е, че когато излеку­ваният се върне в предишната си среда, моментално пак полу­дява или се самоубива буквално или истероидно, истерически - т.е., подсъзнанието му го разболява реално с някоя болест, за да умре. Това е единственият начин засега у почти всички хора, за да излязат от капана.
Каква е ролята на "Лъка и Стрелата"? - Когато няколко души са свързани от векове и са едно на Небето, те биха могли да разрешат всичките си проблеми - без изключение – и на Зе­мята, ако се опитат да излязат от хипноза. На Земята всички са хипнотизирани и играят в сценарии, съчинен от църквите, от обществения и родовия морал, основан на вампиризъм. За­това обстановката и маршрутите им са фиксирани и това умъртвява трите по-нисши тела само за 6-7 десетилетия: ум, сърце и тяло излизат извън строя. Извън космическия строй, който няма нищо общо със земния: той е основан на свобода и любов, на жажда за неограничено щастие. Каптирането на една душа чрез стандартните процедури на черната ложа, за да престане да бъде извор и да се превърне в чешма с кран - това е причината за всички трагедии. Когато чешмата е в нечии двор или нечия кухня и само един, двама или трима души ръч­кат крана ú, водопроводът неизбежно гръмва (ако е мощен из­ворът, ако са затворени всички други кранове). Защото ние сме система от сродни души - става дума за хората с монади.
Ето защо, в случая на консулта се реши (в това съм си­гурна) двама от нас (от петимата) да се съберат на една те­ритория, без да допускат други, докато се спаси баща ти. Той ще бъде с единия от другите двама, най-силните, за които го­воря в началото. Ще живее от два месеца до една година със "Стрелата". Но, за да може Стрелата да пробие ада, т.е. кар­мата му, трябва сила от други двама (мисля, че са в Търново, любими от най-дълбока древност, но единият е изоставил сега другия, защото е в дълбока хипноза, а другият скърби, не може да забрави). В Училището идват и двамата и са неразделни, много се обичат, но на Земята още са разделени. Те са двама от нас, петимата. В случай като този е необходимо плътно съ­жителство, дори брак с перспектива деца, за да се допрат кра­ищата на Лъка и кордата да се изпъне до максимум. Две душú от техния космичен род копнеят да се родят при тях, но на­деждата им вече едва мъждука. Поне едната трябва да се роди физически.
Кои са тези хора на Земята, това е задачката, която всеки би трябвало да реши за себе си. Виждаш, че духовното лечение е най-лесното и най-трудното. Ако успеем и с баща ти, ще има възможност да остане още дълго на Земята и да даде много, много плод. Ако не, ще се наложи да го ражда някоя от нас (и ти, и сестра ти имате право, ако поискате).
Това е, което исках да ти кажа, но много неща не са ясни и за мен. Може би Професорът ще се съгласи да поясни."

9,02ч.

- Най-трудното е да се постигне изцеление без промяна на съзнанието. Става и това, но ефектът е временен. Ето защо смяната на съзнанието е во­деща, а на обстановката - последно средство. Поня­кога обаче смяната на обстановката е решаваща, за да се промени съзнанието. Ян сега не действа у Оснóн (някакво духовно име на баща ти - б.п.), понеже кре­дитът му е изтекъл. Но чрез "ин" все още може да се провокира жаждата - жаждата за живот. Дали е обективна, дали е художествена, Реалността дейс­тва. Всеки е свободен да вярва или да не вярва в ис­торията на консулта, за която пише Н. Но ако някой получи от нея вдъхновение да помогне на една душа, това е само в плюс на Битието. Но освен "Лъка и Стрелата" се изискват още неща. Ако си спомняте "Божията Молитва", ще разберете какво говоря. Ос­вен това и най-малката антипатия или липса на ак­тивна, гореща симпатия към всеки по-различен от вас, спъва възраждането на душите.


Предупредени бяхте, че ще има изкупителна жертва от Търново, но това не важи само за града, а за един голям район. Не става дума само за един чо­век, но за всеки, с който сте свързани. Без изкупи­телни жертви не може, защото инак не бихте се за­мисляли. Дори отрицателните думи и неща в осияни­ята, са "изкупителни жертви" - чрез тях злото си отива от Земята. Ако не може да си отива чрез лю­бов, трябва да има комини, канализация.
Повече за Оснóн няма да говоря. Ако разберете писмото на онази приятелка и някой почувства сила да спасява - с него сме. Стрелата обаче трябва да си намери лък. Не е само един Лъкът!
                             
"25.ХІ.131г.
Бургас
Мила Г.!
Въпреки целия си опит, не мога да разбера текста, който прилагам - относно баща ти ("АГС"). Все пак ти го изп­ращам и ще го дам и на други приятели: с общи усилия, може би ще разшифроваме нещо. Ако обаче почувстваш, че бих мо­гъл да бъда полезен с при­съствие, конкретна помощ и грижа или нещо друго, което е по си­лите ми, веднага се включвам. Всичко, свързано с теб, дълбоко ме вълнува и, следователно, и проблемите, грижите ти. Бих се грижил лично за баща ти, ако има нужда от човек, но от писмото (разказа) на онази прия­телка излиза, че той може да бъде спасен само от жена - коя, мога само да гадая.
Дано по-скоро да дойда - тук ме чака едно участие по ради­ото - това ме забавя.

Г., мила!
Прилагам лист с холорамка, репродукция на Звездата на Христос и увеличение на снежинките от лилавия ú кръг.
Поискай от Димитър и Нели трафарет 9° и питай как с негова помощ, под този ъгъл, през ред и с зелен тънкописец (или мастило), да напишеш молитвата за болни от Учителя, споменавайки на нужното място имената на баща ти, след духовното му име Ос-нóн, дадено в осиянието. Прецени дали ще се хване молитвата през ред, ако не - на ситно, на всеки ред (първо репетирай на черно-бяло ксерокопие).
В центъра на Звездата залепú кръгова фотография на баща ти - най-хубавата от младостта му. Може и ксерокопие от нея. Диаметър - не по-голям от розовата Звезда - може и 3-4 см. Листът да е вертикален, с гръб, нацелен към местона­хождението на баща ти.
Всяка сутрин гледай този лист и чети сърдечно мо­литвата. Помолú търновското Братство (или избрани прия­тели чрез Нели и Митко) да се събират веднъж седмично в слънчев час при добри аспекти и с хванати ръце, в кръг, да произнасят тази молитва и да попеят подходящи песни от Учителя за доброто на Ослóн (най-много 1 слънчев час). Също - сама и с групата - специално четене на главите от "Завета на цветните лъчи", подходящи за здраве. Ако в болницата (или където е) има начин да се сложи някъде при баща ти копие от този бял магически лист, без да го открие някой - добре (може и намален. Може и цветна снимка - помолú някой!)."


В много случаи лечебни са и романтични картини и снимки

СЪДЪРЖАНИЕ
/