Книга 7

Недатирано, 121(1985)г.
София-Изгрев

ВЪТРЕШЕН ПРЕЛОМ У АРОИЛ
ЖЛО / НМ


      Въпрос на Онтиéл:
    - За нашата връзка с Н.?
 - Принципно, това означава вид еволюция, при който се обединяват полюсите на 4-те типа космически взаимодействия - гравитационни, електромагнитни, ядрени и слаби. Предишния път това не беше актуално, но този път Н.М. преживява вътрешен прелом, който обединява 4-те стихии на Битието. Обичта й добива разумност, разумността - топлина, принципите й - сила, а силата - принципност. Ефектът от този процес в свръхсъзнанието й ще проличи едва след години, но именно това се извършва сега на едно много високо поле в духа й. Конкретно, животът й ще се развие, примерно, така: устремът на любовното й чувство, който у нея е неудържим, ще се уравновеси с баланса на разума - и тогава тя няма вече да жертва любовта заради делото или делото заради любовта.
Предстои промяна в обекта на сегашното й временно емоционално състояние. Обаче с това животът й още няма да стигне до брега, който я чака след 7 години. Новата насока на чувствата носи нова радост и нов опит. Но предишната връзка не трябва да се оформя стабилно. Преживяванията може да са силни, мощни и желани, но работата, която има Н., изисква тя да се издигне на равнището на отношения, каквито заслужава. Опасността да бъде обсебена и неуважавана сега съществува, въпреки положителното в отношенията. Преди всичко, ако тя държи на този човек, трябва да го подложи на няколко изпитания, чрез които да реши достоен ли е той за нейната любов. Пращам й радост, която за нея ще бъде в началото по-слаба от сегашната, но тя може да се разрасне много и да положи основата на истинското й издигане, което преди всичко е духовно, а след това социално.
Аурата й е изключително чиста и кристално бистра и няма да позволя повече там да се появява мътилка, предизвикана от хора, които не могат да обожават. Оставям, разбира се, нещата в ръцете й, да ги развива свободно, защото само в свободата човек може да добие нужния опит и да развие вкуса си. На нежното й и пламенно сърце е необходимо много повече от това, което сега получава. Това ще дойде, но по-късно, с узряването на съзнанието, че каузата и любовта трябва да вървят ръка за ръка и че едното никога не трябва да бъде за сметка на другото. Любовта се познава по това, че окриля човека, дава простор, свобода, неизразимо щастие и примиряване, разрешаване на всички противоречия.
Онзи, който притеснява душата й с нещо, не е за нея; но ако тя много държи на него, може да се преразгледа кармичната ситуация и да се разреши развръзката в полза на настоящата й любов. Това може да стане, само ако и двамата направят строго определени самопожертвувания. Мога да кажа точно какви, само ако и двамата държат един на друг достатъчно много, за да са готови на това, което ще им посоча като необходимия данък. При изразяване на съгласие и от двете страни за лишаване от определени блага, на които държат, за да се претопи кармичната стена между тях, Аз лично се ангажирам с обещанието и изпълнението му.
Още нещо - пратил съм Н. в този дом не случайно - за да помогне на баща си в трудното му дело. Оставям на нея да каже желае ли инструкции по този въпрос, защото назрява удар срещу него, който може да се смекчи с нейното участие. Само ако преразгледа начина си на живот - с нищо друго.
 С А. се познава отдавна - растяха в Рим заедно, оправяха пътищата на живописци и композитори, а те ги рисуваха и ги възпяваха; напътваха ги мъдреци и ги описваха писатели. Орина и Жозефина бяха имената ви в Италия през миналия век - първи приятелки с много поклонници и почитатели... Вие и двете бяхте от много богати, аристократични семейства, с влиятелни бащи-първенци, както отчасти и сега. Орина предпочете, осланяйки се на произхода си, да остане свободна жена с много средства и влияние и посрещаше гости в разкошния си дворец до дълбока старост. А А. направи най-баналното нещо - ожени се за един почетен кавалер на солидна възраст, от което и досега я побиват тръпки, когато стане дума за брак не по любов. Любовта помежду ви обаче си остана ненакърнена, от което и произтича сегашното ви приятелство. Е, имаше там и едно скандално приключение: обичахте и двете един офицер и никак не ви беше лесно да си го поделите. Наистина, бяхте някога и в различни по пол тела и връзката ви беше много силна, от което и досега ви побиват тръпки, когато се приближавате една към друга. Основната цел на сегашната ви връзка е обмяната на истини и опит, които ще бъдат много полезни - както лично за вас двете, така и за хората въобще.

СЪДЪРЖАНИЕ
/