Книга 21


31.III.130(1994)г
София – Изгрев

АЗ КОГАТО КАЖА !
ЖЛО / Т
16ч.
- Може ли да се каже нещо за И.И.Т.?

- Т., чакай първо да ти кажа нещо на теб, защото е важно. Трябва да се стегнеш и да довършиш всичко недовършено в много кратък срок. Недей да чакаш новолунието, това сега няма значение. Аз когато кажа, отпадат и новолуние, и астрология, и всичко. С никого не се ангажирай. Тук виждаш, че България е абсолютно затворена за теб. Това, за което те вър­нах, не бе даже Звездата. Ти ще я направиш, но това няма да ползва България в такава степен, в която би могло, ако тук някой се интересуваше от съдбата ти. Оформяй всичко и се стягай пак за път. Този път откривам всички възможности - не само Русия и Лат­вия. До 3 седмици ще имаш предложение - изключи­телно благоприятно. Независимо откъде е - яхай го и се махай. Като иска някой да дойдеш в една страна, и особено в тази, откъдето тръгна пътят ти сега, да знаят, че има строги условия. Те са изяснени, но ти не ги обяснявай никому. Не е само паричен, квар­тирен и интимен. Изпитът има още 3 условия, за ко­ито ще ти говоря без да записваш. Когато някъде се срещнат накуп и шестте условия, без да си ги изяс­нявал никому, там можеш да останеш. Толкова много ще ти тръгне, както никога досега, че никой няма да повярва. Но Аз искам от теб да останеш недостъ­пен. Стига толкова с познати, които си живеят жи­вота и слагат пръст в колелото на приложението.

Л.Л.Л.! Л.Л.Л. ... !

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.