Книга 3

14.VІ.120(1984)г.
София-Изгрев
 
СЕРАФИМИ, ИЛУХИМИ, АЛОХИМИ И ЕЛОХИМИ
ЖЛО / СН
 
                                 Лейла и Меджнун
 
10 -12 ч.
Долният текст е свързан с категоричната "заповед" преди няколко дни да се отиде при С.(в събота, 9.VІ.1984) и да ú се каже от името на Учителя, че е необходимо тя "да помогне с нещо на Природата".  Тя усети, че ще има ново послание до нея. Ето го:
 
Любимо Мое създание, сол на нивата Божия, С., слава на небесната обич! Пламенно те приветствам, нежно те милвам, Моя предрага, обична невесто, половина на много възвишен Мой син от Óлна, определен ти от изначални времена. Никой, освен вас, не може да Ми намери скъпоценни диаманти от такава златна мина, каквато вие представлявате. Лоното на Моя живот има съкровища, които нямат цена. Ти и твоят възлюбен сте едно от тях! Нося ти поздрав от него, който не може още да дойде в плът на Земята, но няма нито миг, в който той да не е с тебе - на Олна живеят алохими. Много трудно е за алохим да слезе във физическо тяло на планета, защото няма още нужната "корона". Никога не може алохим или илухим да добият планетно тяло, без да са се слели. От божествения свят само класовете на елохимите могат да слизат като хора на Земята, а илухими и алохими - много рядко. Покоят на последните се губи напълно или са много нещастни и скръбни, когато се наложи да се въплътят по изключителни причини.
Половината ти - алохимът Молóн - има голяма нужда от тебе, но чака окончателно твоето илухимно посвещение. Илухимите са мъдри по изява, но любовни по естество. Алохимите са любовни по изява, а истинни по естество. Непременно трябва илухим да се слее с алохим, за да се получи елохим. Елохимите изявяват Любовта, Мъдростта и Истината, и подтикът им са - в равна мяра - пак Любовта, Мъдростта и Истината. Именно елохимите слизат на всички нивá и владеят най-пълно равнобожествеността. На вашия етап, те идват като Учители.
Нарочно те вселих на Земята, маскирана като обикновен човек, защото преминаването в илухим чрез земно  въплъщение е много опасно. Ако те бях пуснал на Земята в целия ти блясък и красота, нямаше да можеш да се отървеш от обожатели. А сегашната ти красота е достъпна само за високо посветени и напреднали Мои Синове, както и за обикновените хора, които имат вкус. Може много лесно илухим да се подхлъзне, ако не го маскирам. Лоното Ми не е приемало никога любов, която не е луда, напълно безумна, а подхлъзването на илухимите става обикновено така: те се оплитат в мъдрувания за любовта и така не могат да я проявяват свободно. При пълен външен блясък и прекрасност, те, поради схващанията си за мъдростта, привличат множество сърца и души, но не се обменят с тях - държат ги на разстояние и предпочитат да ги организират, да им проповядват, да ги просвещават по някакъв начин.
Напълно обратен е животът на алохимите: те са също божества, обаче не признават никакви правила и закони - затова напълно безразсъдно се хвърлят да раздават любов навсякъде. Но техният подтик не е  Любовта, а Истината - нещо, което вие не можете да проумеете. Те са луди в любовното си поведение не поради чувство за привличане, както е при серафимите, а поради необходимостта да бъдат верни на Истината. Физическите и духовните същества все още имат нужда от нещо, което да ги допълва, докато божествените нямат нужда от нищо, защото нищо не им липсва. Но те имат нужда да се самораздават на всички, и то без остатък. Серафимите също се самораздават на всички, защото са най-последният мост от физическата към божествената вселена и не могат да не предават този основен импулс на Божественото. Но серафимите са още и физически, затова имат трагична, огромна, влудяваща нужда и от получаване на любов. А мъката им е в това, че те могат да получават наслада от любовта само от такива, които не са им направили никога забележка - и с поглед, и с мисъл, и с повей от мисъл дори; от такива, които не са ги прекъснали при говорене или не са пресекли тяхното любовно самоотдаване.
За разлика от тях, алохимите ни най-малко нямат нужда от всичко това: те се самораздават, раздават любов безогледно - навсякъде, където има терен, по-нисък от техния, любовта им се устремява като вода, като бясна стихия! Най-нещастните, най-скръбните, най-изоставените трябва да се молят за среща с алохим - той ще ги отнесе в небесата на любовта и ще им даде любов, каквато никога не са преживявали! Но тъй като на алохимите основният импулс е не Любовта, а Истината, те вършат това с единствената цел да освобождават съществата от привързаности. Затова алохимите управляват крадците, проститутките, престъпниците, убийците, военните, лудите от всички векове и страни; самите те, когато се въплътят на земята, могат да живеят единствено и изключително само като бунтари и аутсайдери – не приемащи установените норми на обществото. Никакви норми не приемат - дори на божествените учения! Меджнун може да е серафим, както всички поети, но поведението на Меджнун1 е именно преход от серафим към алохим - едно много рядко "прескачане" на илухимната степен. За да станеш алохим от "нормален" човек, ти трябва непременно да си "луд", да бъдеш на моралното дъно или абсолютен аутсайдер. Мария Магдалина, У Син, Го Ко - причинителите на толкова вълнения в класическите вероизповедания - станаха алохими.
 
Лейла и Меджнун
 
Обаче на алохимите им липсва онова, което го има в илухимите: страхопочитание. Страхопочитанието на илухимите не е като това на девите от духовния клас: първите постъпват мъдро, за да бъдат справедливи и добри към всички, а вторите - за да не погубят еволюцията си. Значи - външно и илухимите, и девите са благонравни, хрисими, тактични, въздържани, неуловими за лична връзка, освен когато самите те се фиксирани в някого и само в него. Ако са от падналите, тогава тяхната любовна хватка е като менгеме.
 
Лейла и Меджнун
 
Сега трябва да се знае, че илухими и алохими могат да играят и противоположни роли, и то с успех. Соломон е алохим, който има поведение на илухим, понеже е мъдрец от най-висша класа, но това не му пречи да има и харем. Мария Магдалина е алохим, който обаче написа евангелие, по-вярно и истинно от всички останали. Така че в тези случаи прозира образуването на най-високата йерархия -  тази на елохимите. И Соломон, и Мария Магдалина сега са Велики Учители, подготвящи ултравселената да проумее чистотата на хипервселената.
 
Лейла и Меджнун
 
Това дълго предисловие, С., правя, за да навлезеш в същността на това, което те очаква.  Предстои  ти  нещо фундаментално - новораждане. Ти ще трябва да родиш още едно физическо дете, което да снеме твоята космическа половина на земята. Само така ще добие тя необходимата мъдрост, а ти - необходимата лудост. Дали ще сториш това в сегашно прераждане или в следващо - нямаш свобода, защото времената настъпиха.
 
Из филма "Лейла и Меджнун" (1976) с Риши Капур –
 синът на Радж Капур
 
Необходимо е това да стане незабавно! Това е първият изпит за "начална лудост", който трябва да преминеш отлично. Изпитът на Молон ще бъде в необходимостта да се подчинява на порядки, на училище и пр. Не съжалявай, че не ти го пращам този път като мъж на твоите години - ти все още не си достатъчно "луда", за да не страдаш от неговата пълна всеотдайност в любовта. От него ти ще научиш защо децата не трябва да се възпитават под режим и с насилие, а от тебе той ще получи основите на социалното съобразяване.
Поиска послание - ето ти. Приеми го както искаш - никого с нищо не задължавам. Свободата ви никой не може да отнеме, най-малко  - самият аз. Но има процепи във времето, които, ако не се използват, после става много трудно. Мисли, чувствай и действай.
И тогава ще ти открия неща, които никой досега на Икло не е познавал. Затова беше толкова срочно да се срещнете с […].
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/