Книга 20


21.ІХ.-13.ХІІ.129(1993)г.
Рига – Латвия

ИЗ ДНЕВНИКА НА М.В.А.
(превод от руски)


Леелвардският пояс – чудото на Латвия
      

Новият езотеричен герб на Латвия, променен от някои хора и организации след интервютата с един българин през 1993 година.  Двете странични петолъчни звезди с върха надолу бяха изправени с върха нагоре, за да се освободи латвийският народ от магичния печат, егрегорите и окупацията на две враждебни общества с чужд произход.

21.ІХ.129(1993)г., 17-18ч. Катедралата Св.Петър. Посещение с п.* на Марианна Рудольфовна Озолина – директорката на храма – по случай именния й ден и Рождение Богородично. Море от цветя в кабинета й! В точно определен час един художник поднесе на М.Р. подарък  прекрасна белоснежна лилия. Единият й цвят е разтворен, другите три – напъпили. Казва й се от Елма, че това е подарък от самата Богородица.

______________
* Досега сме свиканали съкращението "п." да се чете като “приемащият” (единаторът, холизаторът – получаващият осиянията на Елма). Това значение важи до 6.10.1993 г., след която дата то се променя и става "д." ("действащият"), понеже осиянията ще се превърнат в "одеяния" – свещени действа на живо. Дотогава може  да се чете и като "проводникът" или "предаващият". Това указание може да не е проведено в по-късните текстове, но е добре при редактиране да се осъществи. В по-далечно бъдеще одеянията ще преминат в "ожияния" – Словото и Делото са излишни, когато има истински, жив Божествен Живот, т.е. любов на всички към всички.
            С трепет носим това вълшебно цвете на олтаря долу  и при запалена свещ възнасяме благодарствена молитва към Господа и Пресвета Богородица. Пред олтаря сме трима: М.Р., п. и М. Вазата, в която бе сложена лилията, имаше орнамент – четирилистно цвете. По-късно п. обясни, че нищо в живота не е случайно и че и в случая това бил символ и действо: от някаква четирилистна, “мюóнна”, виолетово-кафява чакра на М.Р. (цветето в основата на вазата), щяла да излезе някаква нова, бяла, шестлистна (лилията).
            След молитвата, на п. му се изяснило, че концентрирането в свещ или точка дава различни резултати – влизане в различни състояния и светове, в зависимост от разстоянието до нея. По-точно – от ъглите, образуващи се между очите и точката при различните дистанции. Този феномен давал още по-уникална възможност за мистически изследвания в областта на аспектологията.


23.ІХ.1993(129)г. Поканиха п. на среща с централния кръг на латвийските антропософи. Там той се запозна преди всичко с над 80-годишния крупен латвийски щайнерист В., който току-що бе пристигнал от Канада. Разговаряха на руски и на английски.
            Още в самото начало стана бързо и много дълбоко разпознаване на две сродни души. Най-силният момент на тази нова среща след толкова много векове се оказа трикратното попадане на В. удивително точно в “целта”: той описа три съвършено конкретни събития в живота на п.. В този период п. размишляваше и пишеше за една безкрайно малка “цепнатина” от двете страни на нулата (съвпадите и опозициите, астрологически), поради която числовите редици на намаляващите към 0 аспекти не могат никога да се слеят напълно с централната ос. Действителният духовен президент на рижките антропософи г-н В., докато разговаряше с п., в един момент, из-веднъж, без никаква връзка, заговори за някакво удивително откритие на розенкройцерските математици за това, че от двете страни на нулата съществувало някакво безкрайно малко пространство, което никога не позволява на някакви си там функции да се слеят напълно с Абсолюта! Изразявайки много емоционално изумлението си и своята радост от това тотално попадение, п. усети голяма любов към своя по-старши по възраст брат. Последният, от своя страна, също много силно се развълнува и зарад-ва и това направо накара някои от присъстващите да се разплачат. Тогава брат В. сподели, че той знае много неща теоретически, но че такова нещо като тази вечер – така да му проработи интуицията – му се случвало за пръв път в живота… П. подчерта, че в тези паметни дни явно се извършва нещо важно в историята на духовното човечество, а именно новото побратимяване на разкъсаните досега клонове на Всемирното Бяло Братство.

26.ІХ.1993г. П. е поканен на среща с голямото общество на латвийските последователи на Агни йога, начело с един от най-силните му вдъхновители – Валерий Сергеевич Бабаев. На поканения български гост му се наложи да се справя с една неочакваност – ситуация пак без предупреждение. Направо го "изнудиха" да говори пред голяма аудитория. Но стана много добър контакт – затвори се още една верига, разкъсана до този момент от векове. На хората бе казано от госта, че сега събитията ще тръгнат вече по-иначе - не само на езотерично, но и на светско равнище. Развълнуваните привърженици на Жива етика проявиха силен интерес към българската Школа и  най-вече  към Учителя Петър Дънов. Той е извèстен в Латвия и в цяла Русия благодарение на апостолската дейност и преводите на българина Петър Пампоров до края на войната, а и до ден днешен – на бр. Николай Калерт. П. отговори на много тънки и трудни въпроси от духовно-окултно естество и аудиторията разбра, че влиза в съприкосновение с жива, действаща Школа, а не с книжно по-знание. Хората бяха поканени да се включат в откриващите се в Рига в момента Неделен Окултен Клас, Общ Окултен Клас, Младежки (Специален) Окултен Клас и един нов – Орфически или Евродоров Клас, а също и в курсове по изучаване на Паневритмията и песните на Учителя на Бялото Братство. Ще се работи интензивно няколко месеца, почти денонощно. Търсят се и ентусиасти за преводачески "маратон", тъй като един човек или двама не са в състояние да насмогнат на необходимостта да се превежда по 10-12-18 часа в денонощието.
Школата ще направи сега един опит в Латвия за работа по предмети в строго определени слънчеви и лунни цикли, по астрологически часове и татви (разделяне на денонощието на периоди от по 24 минути). П. ни обясни, че съществува нов, неизвестен тип изчисляване на татвите, при който те стават неравноделни. При благоговейно и сериозно отношение на кандидатите, има  голяма надежда за включване и тук на невидими професори и асистенти по време на занятията по 144 дисциплини, които на друго поле се провеждат непрекъснато. Ние сме тези, които би трябвало да се присъединим, а не нещо тепърва да се основава.
Бе даден пример от срещата на п. преди много години в Киев с един писател и водач на агни-йогистите в Украйна, който бил нарисувал портрет на Учителя Беинсá Дунó, без да е виждал никога Негови снимки – от техните занятия нощем в Космоса, в Школата. Гостът от България изтъкна, че занятията са строго практически и че тук теория няма, а има обсъждане, изясняване и обобщаване на неща, които се случват реално: просветления, възлизания в горните светове и в космоса, събуждания на “олтари”, “престоли” и “двери” (някакви видове чакри) и на “вихрун” – славянското име на кундалини; изцеления, избликвания на творческия гений и разрешаване на лични и професионални проблеми. Накрая п. отговори и на един твърде странен въпрос: защо молитвите и формулите, както и всички други класически религиозни и даже окултни методи за защита срещу тъмните сили вече не действат. Това бе обща констатация на мнозина в залата – хора със сериозен опит в мистичния път. П. разказа за конкретен случай с него, съвсем наскоро в Москва. Изводът бе, че спасението днес е възможно единствено и изключително в единение със сродни души и братски живот на всички полета: тогава и най-мощните атаки на ада и черните маги се разпадат. В.Б. потвърди това със слова на Владиката Ел-Мория от книгите на Елена Рьорих.
            Отговорено бе също и на проблема около мнимата “несъвместимост” и “вражда” между Учителя Мория и Учителя Дънов. Хората си отдъхнаха и останаха удовлетворени. От средите на това общество по-късно се при-общиха най-горещите и верни кандидат-ученици и съработници на Делото на Учителя Дънов и българския Път.
            По същото време, след това събрание се направи още един контакт: хазяйката на п. в квартирата му на станция Д. се оказа член на руската асоциация на антропософското общество в Рига  (тъй като първата среща на п. бе изключително с щайнеристи-латвийци).
            За отбелязване са и случаи на подобряване здравето на някои малки деца в Рига поради работата на българската Школа тук в момента: изчезнаха нощни страхове у някои, други повече нямат проблеми с нощно напикаване и т.н. Излекуваха се и възрастни, включително от рак. В този дух протичаше и обменът на п. с някои духовни лечители в Латвия. Например, на една разходка в Сигулда се затвори още една подобна верига.

  (Б.д. – дневникът на М.В.А. на места е разширен и допълнен по-късно от п., въпреки разбирането му, че повече не трябва да се занимава с описания, за да избликне изобилно Животът).


29.IX.129(1993) 14-14,30ч. П. обяснява: проекция на Элма съществува и на равнището Му на проява като Елма (звучи “Йелма” на руски език – б.д.). Оригиналният и цялостен Элма (с “Э”) работи едновременно с принципите на милостта и абсурда, а “Елма”(“Йелма”) – само с милостта. “Элмо" (“Елмо”) – същото, но с тази особеност, че призовавайки Го с тия имена, Той се проявява, предоставяйки благоприятни условия за извършване на някакво благородно дело. “Элму” (“Елму”, т.е. “Йелму”) привежда човека в състояние на ученик. В първия случай (с “Э”) - със средствата и последствията на милостта и абсурда, а във втория (с “Е”, звучащо като “Йе”) – само на милостта. Това обяснява водещата роля на Русия за настъпването на епохата на Водолея и идването на Учителя в Кавказ много скоро: буквата "Э" обединява и двата полюса на хипервселената, т.е. вселената на Христа: Милостта и Абсурда. Понеже има и ипостас "Àлма", в който доминира Абсурдът. Това е типично повече за народите и териториите на Еднорога (Козерога) – Балканите, Кавказ и Индия и въобще планинските народи. Важи въобще и за Земята, като единствената планета в космоса, където се произ-вежда "мая за абсурд".

15,30ч.  Среща с Галина И. П. Със самото ни идване, дългоочакваната със седмици топла вода по водопровода текна в секундата (което се случва не за пръв път в Рига, когато  п. ходи някъде). Това бе изтълкувано в смисъл, че от този момент и от този дом ще тръгнат топли чувства по света заради нашата среща. Тази вечер п. изведнъж осъзна очевидното и обективно потвърждение на един свой сън преди няколко нощи: сънувал, че се бил сприятелил с една странна котка на големи черни и бели петна, но половината й глава била ярко алена. На срещата тази вечер, на масата точно пред п., домакинята сложи бяла кърпа с бродирани червени рози с черни стебла. Един от чувствителните импулсатори видя сияние именно около тази салфетка, която бе единствена измежду всички с точно такава бродерия, сложена на масата – “братовчедките” й бяха на коленете на останалите гости. На коленете на импулсаторката, спомената по-горе, имаше кърпа със същите цветове, но с друг рисунък – с пътечки от червени кръстчета от двата й края. Всички тези знаци говорят ясно за бъдещата роля на Г. – новата приятелка в нашия братски живот.

17,30ч. В този час бе за пръв път прочетена от споменатия импулсатор на руски език  Молитвата на Искрата Божия от Елма пред много хора. Това оказа видимо силно въздействие, с изумителни душевни и физически реакции у хората. Но само една приятелка измежду всички присъстващи прояви желание да си препише тази нова молитва, пренебрегвайки предупреждението на п. за възможните не само положителни последствия по определени причини (непроменянето начина на живот и автоматичното връ-щане вечер само в една къща). После тази приятелка разказа по-подробно за своите усещания: силно вълнение, сърцебиене, после изстиване на крайниците и топлина в сърцето, до постепенно възстановяване температурата на ръцете и краката.
   Днес се яви нов импулсатор от първа величина: това е прекрасната Инна! П. я кръсти “Божествената усмивка”. Поради нейното присъствие потече необикновено мощен поток от Слово относно законите за проникване във вселената, за създателството и майчинството – и то в момента, когато п. пишеше заключението на една статия по аспектология за московско астрологическо списание.

18ч. П. бе официално поканен на среща с последователите на Белия Кръг (едно окултно общество в Латвия със стари традиции). За участието му съобщиха предварително във вестниците, което после стана повод той да поясни пред събранието, че не е давал съгласие за това и че има хора, които взимат "всякога всякакви мерки да останат неизвестни". В началото на изказването си той подчерта мимоходом, че няма нищо общо с това, че тази вечер се събират пари от хората за вход – дори и само за заплащане на салона, това е недопустимо. Ако нямат приятели в някоя сграда, които да подсигурят безплатен салон, по-добре е въобще да не се събират или да се срещат навън – инак не може да се говори за никаква “бяла идея” и “бял кръг”... Този принцип по-късно бе реализиран в други големи салони именно по този начин – без пари.
   Основна тема на изказването на българския гостенин, в присъствие на уникалната статуя на Крал Артур от някакъв известен немски скулптор, според п. бе истината за живото, физическо участие на Учителя и Учи-телите на човечеството, включително и днес, и то не само на изток, а и на запад. То започва с Полукс и Орфей, осиява човечеството с появата на Хермес Трисмегист, Иисус Христос, Аполоний Тиански, Рама, Кришна, Зороастър, Боян Мага в България преди 1000 години и пр., идвайки днес до Беинса Дуно. По молба на говорещия, един приятел прочете – за потвърждение на тази традиция на непрестанното Христовото Присъствие, включително и физически – биографичния разказ на видния френски окултист и мистик Седир за неговия Учител Теофан. В заключение бе повторено, че подобни представители на Школата на Бялото Братство съществуват и днес и общуването с тях е напълно възможно.
   След събранието, три последователки на Белия Кръг изразиха желание да се запознаят с изказалия се. Те бяха усетили нещо особено тази вечер, но на по-дълбок план. Една от тях дори – в момента на представянето й пред п. – не бе в състояние да говори от вълнение, и когато най-после се окопити, можа само да каже: ”Вие знаете какво Ви казвам!”.

2-3.Х.129(1993)г. – Сън (снощи на този диван спа п.):  “Пътувам” – стремително летя над гористи синкаво-зелени хълмове заедно с Ю. (брат ми). После се спускаме в някаква долина. Виждам на различни места кръгли водоеми, и във всеки стои до кръста по един гол двойник на Ю. Но в тях той е преобразен – лицето не е неговото, а съм сигурна, че е именно той – брат ми, - макар и размножен на няколко младежи. Знам, че всички трябва да се съберат в един. Да се направи разбор.

3-4.Х.1993г. Среща с М.  и радостта на п. за нейното пълно и благодатно изменение само за няколко дни – и външно, и вътрешно.

4.Х.1993г. – Среща с Николай и Марис от Йелгава (сценаристи, режисьори и оператори, автори на филма за Сергей Радонежский и Ел-Мория; видеохроникьори на проявите на п. в Латвия – най-вече на медитацията-действо в салона на авиационния институт). Марис разказа за едно удивително явление снощи: бил на риба и въдицата му се счупила на най-якото място, където металът е най-дебел и здрав (щом Словото и Делото действат в една страна, готовите получават бързи уроци...). Разказ на Николай за един случай с него в планините, когато на тавана на палатката му през нощта светнало огромно зловещо лице, а в същото време отвън птиците и животните били в паника. После, като ги изпращахме, в микробусчето им п. обясняваше на Н. какво е било това. А на М. е още рано да се обяснява какво се случва на някои хора при предстояща среща със Словото и хората Му и при контактуване с тях въобще (нека сам съобрази защо му се е счупила въдицата на най-дебелото и здраво място).

5.Х.1993г. П. разказа защо квартирата му е на станция Дàугмале – четено обратно, започва с “Елам”, един от ипостасите на Елма. Имал е и други такива случаи.

13,00ч.  Позвъни от Вилнюс индиецът Хúмадри от Калкута. Още не се е запознал външно с п., но сега по телефона изрази горещото си желание да прегърне брата си от вековете.  П. “включи” моментално и ме помоли да му предам нещо относно “Божествения Бизнес” и човешкия – Химадри е студент, но и търговец. Ако разберял разликата, всичко в живота му щяло да тръгне отлично.

22,00ч. От Москва. Позвъни Ю. Нашит гост от София пак се “включи” и се каза, че ако Ю. заживее сам в квартира, а не както винаги с друг, всичко ще му тръгне като по вода. В противен случай, при очакваната трансформация ще почне да се проявява все повече и повече жената, а не мъжът у него (Ю. страда от много ниска доза тестостерон в кръвта, поради което има тенденция да изглежда като жена. Затова си бие инжекции).

6.10.93г., около 7,30ч. Пристигнах при п. за работа по превода на осиянията. Той почна да разказва какво е прочел сутринта в беседа на Учителя от ООК, в книгата “Ключът на живота”. Беседата е “Ограничаване и освобождаване”. После започна беседата “Планинските върхове”. Следващите по-долу мисли или основни теми от беседите на Учителя се повториха дословно в събитията през този ден:
   Първата мисъл бе за това, че когато човек  промени посоката на движението си, Бог моментално го записва в книгата на учениците и в него започва да блика нов живот. Ето в резюме и другите мисли:
  - За добиването на свободата има само един път – пътят на Любовта. Вън от този път няма нито свобода, нито живот;
  - Живата, реална връзка с Бога преобразява човека коренно и премахва всички противоречия в живота му;
            - Когато името на някого е написано в Божественото Съзнание, той става виден човек в света;
   - Съмнението е причина за разлагането на Любовта и на приятелството;
   В тази беседа Учителят казва: "Каква е вашата любов, ако не можете да простите? Който не може да прости на брата си, той е или говедо с рога и копита, или мечка с нокти, или змия с отровата си. А който е готов да прости на своя брат в името на Бога, само той е създаден по Негов образ и подобие. А това, че сте били богати, че сте завещали къщи и пари на близките си, че сте завършили четири факултета – това нищо не значи. Най-важното е можете ли да простите на брата си в името на Господа."

Впечатли ме и мисълта на Учителя за разлика между Божественото и човешкото - за това, че доволството е мярка за Божественото, а недоволството – човешко качество.

В следващата беседа Г. чèте за метода на изпотяването; за това, че къщите на бъдещите хора трябва да бъдат на голямо разстояние една от друга: една на единия връх, а друга – на другия; за това, че колкото повече е страхът, толкова по-малко работи разсъдъкът у човека - и обратно; за това, че човек трябва да има малко желания, но добре нахранени. Когато желанията на човека са силни и добре нахранени, то и мислите ще се развиват добре. Зад всяка силна мисъл живее едно силно желание.

11,53ч. Видяхме много хора, които падаха на пода в метрото и многократно в автобусите – само за няколко минути, докато пътувахме! Даже и един труп на паважа пред Рижката гара, когато си заминаваше п. Той каза, че това било прогноза за масови, кървави събития в Москва заради неприемането на Словото и Делото и войната с него там - в края на септември и началото на октомври; заради нещо, така добре изказано в Евангелието: “А Син Чело-вечески глава няма къде да подслони!”
      Във връзка с всичко това п. изясни, че връщането и така необходимото присъствие на Ю. в Москва е станало не само катализатор на Божието Благословение, но и спусък за укротяване на тъмната реакция. Може да се развият още по-сурови събития: гражданска война и т.н., до-колкото Ю. е единственият представител в момента на Словото и Делото в Москва. Срещу ръжен не се рита.

12,00ч. По повод предстоящото запознаване и много важна среща с Г., приятелка на М., чрез госта ни бе казано, че благословението днес може да дойде и чрез Петър, като представител на Ученичеството и Любовта в Рига. На предварителната среща ни се изясни, че ако не тръгнем и тримата заедно с М-р към Г., благословението за Г. няма да слезе. Както се изясни по-късно, М-р вече сама била мислила за това, но не разбрала защо. Още в тролея, когато не само на П., но и на М. им прилоша силно, стана ясно защо именно е било нужно това тройно участие: Г. представлявала авангард на определени добри сили в Латвия и затова била почнала съпротива на свръхмощни противоположни сили – п. не би издържал сам. По пътя ние осъзнахме удивителната работа на Небесния Промисъл и на синхрона: ако не бяхме намерели Петър в къщи по телефона, срещата нямаше да стане; а от всичко, което се случи, е очевидна нейната предопределеност. М-р, синхронно с п. сутринта, усетила поток от любов. Тя почна да му пише писмо, с основната тема за важността на прошката.
   За необходимостта да се иде при Г. в разширен състав, предварително е мислила и М-р - усещала е, че само с п. няма да се справят. П. в тролейбуса силно се изпоти и изведнъж съобрази защо сутринта е чел в беседата за изпотяването. Осъзнал, че в този миг се извършва пречистване на кармата на Г., с която Провидението било работило цяла нощ по подобен начин.
      В духа на същия синхрон и същите съответствия, “на шега или не” (бе наблегнато), още в къщи ние превеждахме текст с думата “катóк” (вáляк) – и изведнъж после на масата се оказва, че домакинята ни предлага чай от “катовник”… Освен това п. ни накара да обърнем внимание на едни големи обувки, написани от деца на фасадата на най-близкия блок, точно срещу входа на Галина: "Л + Н + И = Д". Още по пътя ние се срещнахме с Н. (около 12,10ч.). Тогава дойде за пръв път образът на “белязания атом”, с който бе сравнена Н. Това не е случайно, тъй като образът на белязания атом се оказва в сила и за Г. – именно на такива хора се дава Знакът: написаното на стената с големи букви отсреща. "Тези знаци разшифроват проблемите на този дом" – каза п. В самото начало, при влизането, когато п. отиде да си смени ризата, той ненадейно каза, че в главата му дошли числата 13 и 1. В същия миг П. погледна часовника на М-р и каза, че сега е точно 13,01 ч. Тогава п. помоли домакинята да донесе Евангелие и след няколко минути съсредоточение го отвори точно  на 13-а глава от І-то Послание на ап. Павел към коринтяните. От тук се дават трите най-силни думи – каза той, - които имат пряко отношение към буквите на стената отсреща и към основния проблем на Г. Той написа на една листче тези букви - Л, Н и И, - т.е. “Любовь не ищет” (Любовта не търси [своето си– б.д.) – именно най-силните думи от това послание на ап. Павел. Номерът на квартирата (2) говори за това, че в този дом се разрешава мировият проблем на двойката. Смайващо потвърждение на тази верига от символически и магически съответствия, които ни се дават в този момент, се оказа и чаената лъжичка, която бе подадена на п. Той ни я показа:  за наше абсолютно изумление, там се повтаряха изгравирани същите букви “Л”, “Н” и “И” – в същия порядък! А още до този миг, както и в течение на разясняването на тези знаци стана ясно, че П., п. и М-я съответстват на трите букви от тази формула и провеждат сега силите им: Петър – проводник на Любовта, п. (той е буквата “Н” поради духовното му име "Ностран"-  проводник на Хармонията);  и Мая – проводник на Истината... Пълното значение на тази формула се изразявала като: “Любов + Хармония + Истина = Дух” (или Деус, Бог). Ако Г. разбере, че първият синоним на Бога е Любовта, а вторият – “всички” (да обичаме всички еднакво, а не по нагона на симпатията и антипатията), тя ще разреши проблема на своя живот. Тогава бяха цитирани няколко мисли от беседите на Учителя, които, според думите на п., се дават сега именно за Г., във връзка с космическата й задача. От тях разбрахме - и особено тя трябва да разбере, - че ако жената иска да се освободи от злото, тя трябва да осъзнае естеството и характера на змията в сърцето си, а мъжът – естеството и характера на жената. Змията е жаждата за лично подсигуряване – не само материално, но и емоционално. Да разберат, че докато духът на мъжа живее само в мозъка, а духът на жената само в слънчевия възел,  те никога не могат да се разберат;  че голяма награда очаква на небето онази двойка, която първа реши правилно проблема за любовта. Досега наградата не е взета от никого.

В потвърждение на тези мисли от Учителя бе даден пример с работата по една енциклопедия с цитати от беседите по тези, антитези и синтези.  Ето една такава антитеза: “Най-голямото нещастие за един ре-форматор е да се ожени – край на реформаторството му...”. Съответната теза: “В последното прераждане на две души на земята им се дава щастлив брак”. И тяхната синтеза: “Не е важно дали окултният ученик ще се жени или няма да се жени, а е важно дали - като се жени или не се жени - изпълнява волята Божия”.

      Според п., тази квартира на домакинята ще бъде сменена, но номерът на новата няма да бъде нито 2, нито 11, нито 29, нито 38 и т.н. Сумата от цифрите ще дава 1, тъй като у нея ще се извърши трансформация на психо-логията (тя е психоложка по професия) в  спиритология,т.е. превръщане на психологията на душата и личността в психология на духа и индивидуалността. Проблемът на двойката ще бъде снет диалектически в постигането на единицата. Според съответствията, двойката е свързана с психологията, а единицата – със “спирологията” (условен термин от “спирит” – “дух”). Г. днес възприема импулса за превръщането на психологията в "спирология". Ако този процес се трансформира или мутира и на нивото на сърцето й, то човечеството ще празнува появата на ново направление: сублимацията на психиатрията в “спириатрия”, т.е. профилактика и лечение не само на душата, но и на духа на човека, което днес не е обект на душевната медицина. Засега гордостта, користта и пр. не са обект на медицината. Ако в този дом се извърши скок не само в науката, но и в самото сърце на домакинята – скок, непостиган досега въобще от женско-то сърце, - тогава, независимо иска ли тя или не иска, на нея ще й бъдат дадени философските и психотехнически основи на спириатрията (психиатрия на духа). И това е неизбежно, понеже в настоящия миг то вече тръгва – то е предопределение.
      За нея (Г.) се дава едно класическо осияние от Елма за лечебните и психологическите свойства на боба: белият боб лекува сатанинската верност, а черният – сатанинската ревност.
      Ако на стената отсреща, във формулата “Л + Н + И = Д”, написана от децата, Бог е дал на Г. правилното решение на загадката на живота й, то в нейното собствено име тези букви се съдържат също в една група, но “Н” и “И” са с разменени места (Галина). Какво означава това? – Това означава, че Г. е дошла на Земята на нивото на сърцата, които са разменили в своя живот местата на Любовта и хармонията. Ако правилната последователност – както и в сегашната формула на стената – е на първо място любовта, на второ – хармонията, а на трето  истината, то много сърца и, в частност, Галина, до днес поставят на второ място Истината, а на трето – хармонията. Но тъй като истината тук не е на своето място, тя се превръща в истиноподобие или мнение. Тогава Г., вземайки мнението си за истина, е почнала да разрушава хармонията във взаимоотношенията и да превръща “Н”-то от търсене на единство на противоположностите в процес на тяхното сблъскване, противопоставяне. Т.е., “Н”-то - на своето истинско място в средата на формулата - означава хармония (Н-то - самó по себе си е  знак на  Елохима на Хармонията), защото там всичкият стремеж е в превръщането на борбата на противоположностите в единство. От това следва, че “И”-то, но на своето си, третото място, действа именно като Истина, а не като истиноподобие. (Б.д. – за личността и живота на Г. до този момент п. не е имал никаква информация отвън. Поради това, тя е абсолютно изумена от дълбочината и точността на този анализ, потвърждавайки, че това са генералните и неразрешими досега проблеми на живота ù).

      Изяснено бе също, че ако “Н”-то вън на стената е написано с непрекъсната съединителна чертичка във "формулата", то Г. ще постигне тази хармония "с един замах". Тогава М-р. излезе да провери как е написана тази буква и удостовери, че тя е написана именно така.

      В заключение на всичко това, изведнъж бе дадено най-важното нещо за по-нататъшния живот на домакинята в този дом: нейното ново име. По съображение на Присъстващия и по Негова повеля, нейното истинско име от сега нататък е не Галина, а “ГÁЛНИА”, от което следва, че тя поставя вече на местата им трите основни принципа и сили. Това име за нея ще бъде за известно време нейната космическа защита и източник на всичките й ус-пехи от днес, които са сигурни: “Ще ти се наложи да се изявяваш – каза й п., – това е неизбежно!” Това идва от преместването на ударението от “и” на “а”.

      Нещо повече, формулата на Г., написана на стената, е и формула за разрешаване проблемите на Латвия. Аналогична класическа формула е дадена и от Учителя: “Л-М-И” – Любов, Мъдрост, Истина. Засега в Латвия тази формула звучи като Л-Н-И. – “Любов, Хармония, Истина”. Но важно е осъзнаването на Мъдростта, което ще доведе истински и реално до хармонизирането на противоречията и етносите в Латвия.

      Г., от 4 ч. сутринта до този момент, е имала силно главоболие и много дискомфортно състояние. Когато си тръгнахме, Г. се бе изменила коренно и главоболието й бе изчезнало.

      Вече на улицата, при последния поглед върху формулата на стената се изясни, че към нашия състав скоро ще се присъединят още трима души: един, съответстващ на удивителния знак след формулата (б.д. – всъщност, “молбателен” знак, по системата на Елма), когото ще разпознаем по склонността му да възклицава и да се удивлява от всичко; и още двама, съответстващи на знаците “плюс” - хора с ярко изразени положителни качества и душевен оптимизъм, позитивизъм. Тогава всички заедно ще се срещаме у Гáлниа за общ живот и работа, тъй като самата Г. представлява знака на равенството в тази формула; понеже “Д” – това е М-р.

      След туй вече, по пътя към Симьон, изведнъж п. обърна внимание на рекламата най-горе на един балкон, без той да знае латвийски: “Mesesam vieni no trim”, което значи: “Ние сме едни от тримата” (което съответства на формулата Д = Л + Н + И. Тази реклама се намира на улица “ЕЛИзабетес”...

            По пътя, в тролейбуса п. обясни защо вече няма право да приема информации както досега, да води дневници и въобще да пише или изобразява, т.е. да възпроизвежда. На определено равнище от Пътя, някои хора вече престават да описват събития - не само с изображения и писания, но даже и с преразказ, - тъй като възпроизвеждането на оригинала отслабва неговото действие. Това обаче не значи, че наблюдаващите и участниците нямат право да вършат това. По тази причина сега “холизациите” и въобще контактът със Словото и Делото и тяхната регистрация може да продължат предимно като писмени и устни спомени, описания, дневници и пр. на свидетелите на Новото. Това и представлява този мой дневник. Ако не бях го водила и консултирала с п., нямаше да имаме сега това свидетелство за чудните неща, които ни се случиха в Рига.

В заключение ни бе казано, че от този момент - а именно със станалото в дома на Гáлниа - ОСИЯНИЯТА ПРЕСТАВАТ ДА СЕ НАРИЧАТ “ОСИЯНИЯ” И ПРОДЪЛЖАВАТ ПОД ФОРМАТА НА “ОДЕЯНИЯ”, т.е. едновременно про-тичане на Дело и Слово. От мига на преображението на осиянията в одеяния, съкращението “п.”, ако въобще се употреби някъде,  трябва да се чете не като “приемащият”, а като “проводникът” и“предаващият”.

      По пътя към гарата п. отбеляза - по повод на един голям барелеф на латвийския герб върху зданието на Университета, - че освен проблемното разположение на петолъчните звезди, съществуват и други негови особе-ности, които могат да бъдат едновременно и много опасни, и много благоприятни. Фактът, че всяко от крилата на левия и десния лъв има по 13 пера, свързва Латвия с всички сложности на това число, ала и пряко с Духа на Христа. Няма значение как изпълнителят на герба е провеждал тези форми и символи – съзнателно или подсъзнателно. Тъй че латвийците не бива да си мислят, както бил казал някой на Áрия, че несъзнателното сътворяване на символи уж не провеждало съответните същности. На този герб има още една обезпокояваща фигура: лице на несветло същество, с листоподобни животински рога или уши, образувано от завързани в средата флагове. Това трябва да се измени. Друго - че още едно, много дълбоко призвание на духовна Латвия, се изразява чрез броя на лъчите на изгряващото слънце в герба й: 11 прави и 11 вълнообразни лъча помежду тях. Това говори за кабалистическата подоснова на латвийския Дух, провеждаща извънредно мистичните числа 11 и 22 – 11 вида частици и 11 вида вълни на 22-измерната светлина. С други думи, това единство на 11-те вида латвийски корпускули с 11-те латвийски вълни говори за разположението, вида и фòрмата на латвийската чакра, даваща възможност на космическото човечество и на всеки негов член да открие сродната си душа (11) и пътя към веригата си от сродни души (22).

      На този ден (6.Х.1993г.), още сутринта, денонощно престана да се самоизключва осветлението по стълбището в блока на п., който тогава живееше в квартира №44 (постигане на веригата сродни желания и сродни творчески импулси. Работата по двойки на херувимите и архангелите (архидéите), според обясненията на п.)

17,33ч. След неочаквано благоприятната среща и работа и в дома на С., където се затвори разкъсаната верига между българи, славяни и евреи, а това дава шанс на трите народа, ние излязохме и продължихме да се възхи-щаваме на удивително хубавото и топло време и на чистото небе, което се появи в този вид веднага след излизането от дома на Гáлниа. През целия останал период до този миг времето беше лошо: то светна в секундата, когато се започна “одеянието” у Г.
Накрая пред самата гара ние наблюдавахме окончателното видоизменение на една следа в небето като бял облак, която отначало изобразяваше много красиво и огромно птиче перо от хоризонта до средата на небето, а после раздели небосвода наполовина точно над главите ни, във вид на грамадна бяла дъга. П. каза: “В духа на казаното от Бога в Библията при сътворението на света, сега ни се дава знак, че Бог сключва с нас “договор” на Светлината, оставяйки ни Своя Завет”. После той насочи вниманието ни към друга бяла ивица паралелно на хоризонта, която пресичаше първата във вид на гигант-ски бял кръст. П. си спомни и разкáза за идентично явление на небето в деня на пролетното равноденствие през 1992 г. в Тëплый стан в Москва. Това е зарегистрирано и на кинолента.
(Б.д.: Подобни явления се дължат външно на преминали реактивни самолети, но има особени начини да се разпознае кога Небето внася Светлината и Присъствието си дори в такива човешки феномени.)

      На няколко пъти Пьотр изрази учудването си, че от вчера наблюдава необичайно количество хора по улиците на Рига, което продължава и досега. Какво означава това, п. не обясни. Може и просто да е заради доброто време.

След това тръгнахме към квартирата на п., подомакинствахме, изкъпахме се (ненадейно потече топлата вода, но стигна само за двама души – единатора и импулсатора). Изпитахме неизразимата радост и благодат на единството, и след вечерята се заехме с продължението на превода на осиянието "КСД". След това писах дневника на "първия латвийски импулсатор", както ме нарече п..

 (Б.д.: тогава бе необходимо да се помогне на М. да опише всички неща тъй, както бяха. След това вече нямах право да се намесвам в записките й, дори и да я подсещам или да разправям още за необикновените неща, които се случваха непрекъснато).

7.10.93г. – 10,32ч.   Елма твърди, че празните полета за нови редове и след края на изречение преди нов абзац представлявали пространство на Отца, Тот. Затова не ни се разрешава да правим икономия чрез въвеждането на спе-циален знак за нов ред и плътно запълване на реда.
Това се илюстрира по удивителен начин в руския език, тъй като за нов ред русите употребяват думите “красная строка”. Ние знаем от осиянията, че Отец е червен. Веднага след последната дума на п. за “красная строка” и пряката връзка на Русия с Отца, позвъни Руслан!...

9.10.93г. 22,00ч. Вече като изпращахме И., се поведе разговор за значението на думата “Аулéя” – име на местност в Латгалия (Източна Латвия), където живеят много топлосърдечни и меки хора. П. каза, че идвало от “Аллилуйя”, но било още по-силно. После говорú за значението на “Ивáр” – името на любимия ни исусоподобен приятел, когото изпращахме. Той е същият, който миналата година бе ходил пеш с десетки километри през снегове и виелици, за да донесе подарък за п. и да търси Словото: касети  с осияния от Елма. Като ги слуша на български, той нищо не разбира, но те произвеждали необикновени промени в живота му. Обратно прочетено – според Божествения принцип, – името му се чете и звучи като “Рави”, т.е. Равви (Учителю) от Евангелието. П. подчерта, че това се повтаря и в названието на селото на Ивар – Грáвери. Ивар е познавал Иисус и Му е викал “Равви”.

10.10.93г. 11,35ч.  След занятията в Неделния клас, ние с А. видяхме на ул. “Чáка” пет бели гълъба. Два бяха на перваза на близката къща пред един прозорец, а три – на тротоара пред нас. Един от тях полетя срещу нас и също кацна на прозореца, а два останаха долу.

(Б.д. – М. и най-добрите приятели в Латвия се учеха да не изпускат нито един знак, защото ежедневно се уверяваха, че с езика на символите Небето ни говори за много неща: анализ на ситуация, обяснение на сложни духовни въпроси, прогноза за идване на нови души и движението на познатите - и т.н. Колкото повече внимавахме в тази реч на Космоса, толкова по-щедър ставаше той в преизобилието на тези прости, но прекрасни житейски примери. Когато не забелязвахме или не желаехме за вземем предвид подобно предупреждение, след това дълго не ни се обаждаха – не искат да си губят времето...)

9/10 ноември 1993г. П. разказа, че се бил събудил веднага след полунощ и не спал да сутринта, защото видял как се спуска програма за работа в Рига и въобще в света. Това било предизвикано от поканата той да говори в една го-ляма зала всяка неделя. Московските приятели от Академията по астрология го били помолили да разкаже на аудиторията им за Бялото Братство, но предложили да му плащат за лекциите и да се събират и пари за салона. Той отказал да говори при такива условия - още повече, че новите му приятели в Рига имат на разположение напълно безплатни огромни зали и учебни кабинети, класни стаи.
      Още тази неделя трябва да се осъществи цвето-музикалната картина, която той е видял тази нощ. Това било нужно за париране силата на предстоящите неблагоприятни събития, както и за подготовката на идващата година – година на обединението на добрите хора от цял свят, година на интеграцията на народите и духовните общества.
      Небето дава основен символ и метод за провеждането на такива срещи. На стената на всяка голяма зала трябва да се изобрази гербът на дадения народ или основният му символ. Докато звучи най-прекрасната фолклорна и класическа музика на този народ, неговото знаме трябва да бъде осветявано.
      За всяка отделна програма, в продължение на един астрологически час трябва да се подберат най-вълнуващите песни, стихове и текстове. На специални триножници да горят благовонни треви, специфични за всеки ет-нос, когато той е на сцената, а също и свещи или огньове, подредени според цветовете на знамената. Излизащите на сцената представители на всеки народ трябва да бъдат подбрани сред най-прекрасните деца и младежи, по-рядко – възрастни. Ще има и танци, прожекции, пиеси и др.
      На този първи астрологически час за обединение на народите на планетата трябва да отговаря не каква да е аудио-визуална програма, а най-дълбоко медитативно-магическо бяло и спектрално действо. Художниците трябва да изпълнят по възможно най-добър начин основната идея на Небето: да представят чрез особен бял пръстен в кръга, между центъра и най-външния пръстен със знамената на всички народи, знамената на народите, които имат бяло в знамето си. Белият пръстен да обединява всички тия бели части на знамената им в пояс. При това не бива да има никакви разграничителни линии между тия бели части – да се сливат всички в белия пръстен, а останалите части от знамената им – където се паднат. Именно на всяка такава ивица да бъде написано на съответния език: “Велико Всемирно Бяло Братство”. Като имам предвид че ще присъства и Химадри, веднага си представих знамената на Индия, Русия, Латвия и България едно до друго...
      Когато има изпълнители на живо – певци и рецитатори, танцьори, актьори и пр., - за предпочитане са те, а не само със записи.
      След нужната почивка, равна на 1/10 част от астрологическия час, ще почват вече програмите на отделните народи. Тази нощ п. е чул и видял следното: първата среща трябва да се проведе със знамената на пет на-рода. Ще се с най-прекрасната латвийска народна  и класическа музика и с освещаване  на латвийското знаме, герб и символ, както и с подходящи поетически и духовни текстове на латвийски светии и гении. После – същото из съкровищницата на българската Божествена култура; третият час – Божествената юдейска култура, четвъртият – индийската, петият – руската. Например, при юдейското действо п. чул предварително много красиви еврейски песни по Давидовите псалми и Соломоновите песни. Като затихне малко музиката, те трябва да се четат - и на фона им ще бъдат прочетени някои от тях на бенгалски (Химадри), на латвийски и на руски език. Божествената руска култура е океан – ще се подбере нещо вълнуващо.
      При всяко изпълнение или възпроизвеждане на дадена национална култура трябва да се появява на екран на някоя стена една от доминантните фигури от нейната духовна история – лицето на някой техен Учител, пророк, светия, гений, духовен пазител. Латвийците трябва сами да предложат такива велики хора. В определен ритъм, тези образи ще се сменят  или ще се редуват образите на един и същ човек. По този начин ще извикаме техните духове за присъствие и съвместна работа.
      Във всяка програма трябва да се предвиди време и място за изява на всички присъстващи народи в залата, с възможност за оживяване на техния национален флаг, герб и символ, включително и на градовете. Желателна е предварителна подготовка на програмата, за да бъде в духа на Божественото в дадената култура. Някои национални и градски символи ще бъдат изменени.
      В същото време, на всяка отделна среща художниците ще представят картините си по стените на залата.
      Така, в продължение на първия астрологически час – обедния Слънчев час всяка неделя – из всички зали в дадена часова зона ще тече тази програма за интеграция на народите по света. Във втория, Венериния час, след по-чивката ще излиза на сцената отделен народ, предимно с художествена програма. В третия – Меркуриевия час – идва редът на лекторите по различните духовни, окултни и научни дисциплини. В четвъртия – Лунния час – ще се извършва поклонение и даряване на Бременните, Кърмещите и Майките, практическа организация за подготовка на следващата неделя и за разпращане на даровете и осигуряване на грижите за майките в течение на следващата седмица, а също ще има и свободно общуване. В началото на Сатурновия час всички си отиват.

  Б.д. – на практика бяха внесени изменения в горната проектопрограма и затова, при срещата, в Слънчевия час се чéте беседа от Учителя Беинса Дуно на български, латвийски и руски език, на фона на уникална българска народна музика и песни от Учителя. Огромно вълнение предизвикаха аудиозаписите на химните на България, Латвия и Русия в самото начало. Стотици хора станаха и пяха със сълзи на очи. Това бе включено в програмата не случайно.
Във Венериния час танцувà с прекрасни носии обединен латвийско-руски ученически танцов състав и звуча поезия на Р. Тагор на бенгалски език, на фона на индийска музика и Тагорови стихове на руски език.
В Меркуриеви час – успешен опит за провеждане на диалектическа “игра” по правила, изяснени от българския организатор: изказаха се представители на различни вери и учения, но всеки следващ трябваше да изтъкне само това, което му харесва в учението на преждеговорившия, инак му се пишат черни точки и може и да излезе от "играта"...
 В Лунния час се обяви учредяването на Ордена на великата Мáра (латвийска богиня-покровителка) – общонародно движение за организиране на Божествения бит и култура на бременността, кърменето и майчинството. На фона на подходяща “лунна” музика (Лунната соната) се натрупаха по сцената купища плодове и се разпределиха по бременните и майките в залата. Това е модел на поклонението пред Свещената Майка в бъдещото човечество - на практика, а не в сатанинската форма на иконопоклонение без конкретна битова и душевна грижа.
В Урановия астрологически час се чèте лекция за Слънцето и Луната от книгата на Елма “Астролония холизатика”. Мнозина от публиката си преписаха съответните астроформули и астромолитви;
В Юпитерово-Нептуновия час, рижкият художник Владимир Цуканов говори за картините си в залата и за впечатленията си от живота на Школата и Братството в България и на Рила, за които каза че "нямат сравнение".

      В дневника си М.В.А. по-нататък е записала диктуваното от д.:  

 Конкретни задачи:
      Да се вземе от Ария енциклопедията със знамената и гербовете на народите и на латвийските градове;
      Да се определи и избере кои знамена съдържат бяло, за включване в белия пръстен на големия кръг;
      Да се обяви сред всички познати, а след официално оповестяване на настоящия материал – и на непознатите художници и дизайнери - молбата ни за идейни проекти за формата и знамената-птици;
      Независимо от радиалността, всяко знаме, герб и символ трябва да остава винаги с върха нагоре, въртейки се свободно на някаква ос и имайки тежест отдолу – или по друг начин;
 Да се обяви нуждата от шивачи да ушият знамената на народите по дадения образец. Да си съобщят адресите, за да може всички да им предават излишните си парчета цветни тъкани. Да се купуват платове само в краен случай;
Да се уточни окончателната композиция и техническото изпълнение на конструкцията, а също  и да се определят и операторите, които ще я управляват синхронно с програмата – с изпълненията, записите, осветителите,  кино-, видео- и диа-прожекциите;
Конкретна подготовка на Първата Среща с петте знамена и гербове - и програмите на посочените народи.
Да се организира и магнетофонно и видеозаписване на изпълненията. Птицата трябва да е гълъб. Допустима е и конструкция с изрязани птици, през които да се виждат знамената на народите. В лунния час може да се организират и всички останали лични и колективни срещи по-нататък, лекциите, консултациите и пр.


ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ
КЪМ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В САЛОНА НА АВИАЦИОННИЯ
ИНСТИТУТ В РИГА, ПРОЧЕТЕН НА ЛАТВИЙСКИ И РУСКИ ЕЗИК ПРЕДИ МЕДИТАЦИЯТА-ДЕЙСТВО ПО АСТРОЛОГИЧЕСКИ ЧАСОВЕ:

"Мили приятели! Уважаеми представители на различни народи, вероизповедания и мировъзрения!
Днес ние всички сме се събрали тук да проведем обща музикално-словесна медитация за обединяване на добрите и прекрасните хора. В настоящия момент, на места започват да стават тъжни неща поради жестокостта и фанатизма на някои хора. Съществува определена опасност последствията от това да се отразят неблагоприятно на Земята и народите – особено през декември и от февруари догодина. Ето защо ние тук сме се събрали като представители на най-великите човешки и космически добродетели: търпимостта, уважението към чуждата истина и отрицанието на отрицанието.
От сега нататък ние с вас, поне веднъж в месеца, ще се срещаме и медитираме, ще пеем, ще общуваме по различен начин от началото на всеки отделен слънчев астрологически час. Началото му е различно всеки път, така че ние ще се стараем да ви съобщаваме програмата предварително. Молбата ни е всички да са вече по местата си поне 10 минути до началото на медитацията. Да се влиза тихо, да се сяда без шум и да се пази мълчание до започването на светлото ни Действо. Чуйте сега как възникна тази инициатива:

      В нощта на 9 срещу 10 ноември тази година, един от присъстващите тук се събуди след полунощ и не спа до сутринта от силно вълнение поради музиката и разноцветните образи, слизащи от космоса. Той видя спускането на програма за работа в Рига и по целия свят през настъпващите сложни времена. Според тази програма и – естествено – с творческите й усъвършенствания с участието на всички желаещи, ние ще провеждаме светли действа, необходими за предпазването на латвийската земя от неблагоприятни събития, както и за подготовка на следващата година – година на обединяването на всички хора, народи, вери и духовни общества, в духа на любовта  и веротърпимостта. Нам е съвършено точно известно от най-висок Източник, че за хората и обществата, считащи себе си и собствените си вярвания за "единствено прави", перспектива за по-нататъшно космично съществуване на Земята повече няма да има.
      Небето дава основния символ и метод за провеждането на подобни срещи. На стената на всяко помещение, за тази цел трябва  да се изобрази максимално голям кръг. През центъра му вертикално трябва да минава знамето на народа, сред който се извършва това действо, във форма на стилизиран излитащ гълъб с крила надолу. В централния вът-решен кръг са разположени радиално знамената на останалите народи, населяващи тази страна, както и на народите-гости, но в значително по-малки размери. На външния кръг са разположени радиално знамената-птици на всички други народи по света, а също и техните гербове и символи. Всеки от вътрешните флагове се отличава по някакъв начин в момента на изявата на съответната национална култура.
     Всеки истински слънчев час (една дванадесета част от продължителността на конкретния ден от изгрев до залез) в началото на това Действо се разделя на количеството народи в момента в помеще-нието, но не на повече от пет в един ден, освен коренния народ. Всяка такава петинка време ще бъде посветена на най-прекрасната музика, поезия и мъдрост; на танците и другите изкуства на съответните народи. В цялото това космическо, архетипно откровение, са дадени и други подробности: те се допълват и в момента. На интересуващите се може да бъде предоставен детайлен материал по въпроса. Заедно с всичко това, ще бъдат използвани всички основни форми на орфическите тайнства и мистичните практики на напредналите духовни народи: бла-говония, разноцветен огън и др. Желателно е участието на млади, прекрасни хóра в национални носии.
     При всяка изява или възпроизвеждане на Божествени културни доминанти на даден народ трябва да се явява и прекрасен образ на неговия Учител, духовен покровител, светия или гений. Същевременно, ще върви изложба на самодейни и професионални художествени творения. Желателно е да се включват в програмата и прожекции на диапозитиви, видео и кинофилми.
      По този начин, вътрешната същност на тези медитации-действа ще бъде приемането и разпространението на Божествените блага на космическия момент, в името на настъпването на новата култура на Земята, а външната форма – сценичното представяне на народите по методите на интегралната духовна култура: тайнства, изкуство, наука. За тази цел, ние от днес нататък ще започваме и завършваме всяко светло действо с по една песен и една молитва."

 И наистина, освен песен от Учителя, бе произнесена на български, латвийски и руски език и “Молитвата на Искрата Божия”:

     През това повече от 5-часово действо, описано подробно в други материали и някои писма, са се случили странни неща с някои хора в салона. Предадени бяха описания на тези преживявания, освен мно-гобройните бележки с адреси и телефони за по-нататъшни срещи и участие. По този повод, в дневника на М.В.А. фигурира следното:

14.11.93г. – 13-18ч.  По думите на п., А.Л. му е разказала, че по време на единението тя е гледала портрета на Учителя и видяла широк лъч, излизащ от очите Му. После Учителят излязъл от портрета и й се усмихнал.

От всичко описано тук, става ясен и един случай с п. на Рила в предишни години, който той ни разказа. На лагера при Мусала за пръв път идва нова сестра от Норвегия – директор на театър и театрален педагог. Няколко дни тя се мъчи да каже нещо на п., но работата по устройването на лагера е много и в началото тя не успява. Най-после сядат и тя му казва, че го е сънувала предварително, преди да тръгне от страната си. Казва му, че в минало прераждане те двамата били основали европейския театър, а сега им предстои да поставят "грандиозни орфически драми" по световните сцени. П. се просълзява, казвайки й, че малко преди да дойде, три денонощия насън е видял как организира и режисира "грандиозни орфически драми"... На въпроса му как Л. се е ориентирала към България, тя казва, че като млада е сънувала сън, че е малка елфичка сред гора от нарциси, а един глас й казал: "Ти си българка, ти си българка, ти си българка!" По-късно, когато за пръв път видяла някъде портрета на Учителя и се разплакала от вълнение, разбрала, че Той е българин. Л. е организирала първия летен  лагер на Братството в Скандинавия. Всичко това е описано подробно към  приказката от Елма за Нарциса.

Такива неща  са разказани и на други места в описанията на случките покрай Словото, но тук ще припомня един подобен случай от Латвия, дори и да се повтарям. Една сутрин, по време на паневритмия в една гора край Рига, измежду дърветата излезе с тичане една жена, спря се пред нас сащисана и заплака. После се запознахме и тя обясни: "Както си правех сутрешното тичане, една сила ме грабна и ме поведе между дърветата. Излязох при вас. Тази нощ аз сънувах ръцете на този, който ви показва упражненията"   
Това бе прекрасната Мира. Тя се включи активно във всичко. Едни от най-силните изпълнения на Тагорови стихове в нашите Рижки рецитали са нейните.

                 Да се върнем към дневника на Мая:

               НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ 1993г.

      П. разказа следния си сън: два гигантски въртолета носят готова железопътна линия, заедно с траверсите. Тя е толкова дълга, че когато единият хеликоптер се показва от единия хоризонт, другият се скрива зад противоположния... Внимателно спускат линията сред зелено пшенично поле с вече изкласило жито. Изведнъж от вертолетите изскачат десетки млади жребци и кобилки и се понасят, пияни от радост и цвилещи, на всички страни из безкрайната житна нива!

      Оказва се, че на другия ден бяхме поканени на среща в Клуба за опазване на околната среда (Клуба на зелените), чийто знак прилича на българското знаме. Начало на извънредно важна инициатива по предложение на п.: бременната, кърмещата, майката – в центъра на екологията! Това въодушеви ръководството на клуба и то предложи изготвяне на договор за сътрудничество и всякакво съдействие.

 По-късно това българско внушение бе внесено в Парламента на Латвия като законопроект: фермерите на Латвия да дават безплатно процент от най-чистата си екопродукция за латвийските бременни и кърмещи. Така хем ще помогнат на най-святото дело, хем ще ползват данъчни облекчения.

13.XII.93г.  И. подсъзнателно сменя цвета на интериора в стаята си на светлозелен. На другия ден я канят заедно с п., на нова среща в Клуба на зелените, където се раждат много прекрасни идеи и се взимат важни решения. Окончателно се оформят и подписват договори. Дават се писмени пълномощия на п., в качеството му на “президент” на събранието и представител на българската инициатива на латвийска почва. Латвийските еколози осъзнават накъде да ориентират потока от екологически чисти продукти, договорен с фермерите на Латвия – към Майката и Детето и, на първо място, към Бременната. Готови са да предоставят за целта обширни земи, върнати от Ватикана на Латвия.

И тук – една смешка... Навсякъде, където показвах този документ за да ми съдействат, хората почваха да се смеят весело, особено жените. Нарочно или не, на латвийски в документа е било написано следното: "Дава се на едикой си от България, с молба да му сътрудничите да увеличава броя и качеството на бременните в Латвия"... Един малко по-слаб ангел (или няколко десетки хиляди години напред във времето...) –  и това би могло да се случи и наистина...

  Но да видим как завършва дневникът на Мая:

25.ХІ.1993г.  С п. говорихме сутринта за необходимостта, след завършване на работата по превода на осиянията да започнем съставянето на речник на нови руски и славянски лични имена. П. изтъкна, че има грамадни възможно-сти за словотворчество в тази област и че това е крайно наложително, тъй като разнообразието от лични имена щяло да помогне за индивидуализацията на руската монада. Някой демон в миналото на Русия е провел акция на черната ложа за типологизация на руските характери само в няколко кабалистични коловоза: Татяни, Елени, Наташи, Олги и пр. Така населението е по-лесно управляемо магически. Кому точно служи този факт: само на тъмните сили - или и на Бялата ложа, развиваща колективното начало на Водолея в руската душа?
      Докато говореше на тази тема, п. изведнъж включи радиото (досега никога не е правил това) - и… чухме как върви предаване за руските имена и тяхната етимология и семантика, за историята на тяхното обедняване по брой и голямото им разнообразие някога много, много отдавна! Говореше някой си отец Александър (Петро-вич Момриков).

П. включи на запис и сега имаме и тази касета.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.