Книга 7

26.І.122(1986)г.
Момин проход
ИМПУЛС ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА БИБЛИЯТА


Радвам се на това, че сте отново тук – пратворението се оформя още по-ясно. Валяците, през които минават най-силните, са последни. Това става по необходимост, тъй като адът, разположен под тази област, пращи от напрежение - решава се съдбата му. Сега пълководец е най-стабилният - приемете святата му десница като закон. През Рим го прекарах, през Спарта, през Фландрия, та от една кал тукашна ли ще се уплаши? Наистина, тук калта е най-мръсна, усърдието на пъкъла - най-безобразно, - само че тога на патриций, стрела на Ойленшпигел и престол на изкупен титан така лесно не се поклащат!
Казвам: средата на билото превалихте тази сутрин. Дясното рамо на лоста натежава към триумф и пълна победа, нищо вече няма да ви устои. Трябваше обаче смазаният да се подчини, да послуша, да приеме това, което сам Аз определям като най-спасително за него и за всички в момента. Умът и сърцето на брат ти от морския край са в момента напълно с Мене! Така предавам Аз щафетата от ръка на ръка, когато силите напускат някого.
Та казвам: наистина, щом някой се колебае, щом се раздвои и прояви малодушие, не съм Аз, Който обитава в него - работя само в такива, които уверено се борят до пълно рухване или пълна победа. Не ви изоставям и вас, пребитите, понеже тежко иго сте турили на гърба си, пак заради Мене, но вярата ви не винаги е диамантена, пък и няма от нийде подкрепа, крайна безизходица ви наваля понякога. Ясно е защо: страданието трябва да бъде тежко, както никога. А за някои страданието откроява най-черна паст, преди всичко когато са неспособни да изпълнят дълга си, да бъдат силни и съвършени, да бъдат постоянно полезни на обществото и ближния, на Делото Божие.
 Умори се ти, преден пост на Новото Небе и Новата Земя - носиш непомерен товар отвèка! Там, където се иска точност, преданост, Божествен огън, пламтене до пълна изнемога, самоотдаване до саморазпад, си ти, Аз те зная. Но не друг, а тъкмо Аз съм онзи, Който ти отнема постоянството и концентрацията във всяко начинание досега, понеже така страдаш страшно, нечовешки. Твоето страдание, което е Мое в същност, Ми трябва много повече от твоите таланти. Такъв е сега моментът. Лишен от съпруга, лишен и от спокоен дом, лишен и от професия, лишен и от условия във всяко отношение; титаничен труд и къртовски усилия да направиш нещо за Бога - това не са ли източници на сили, по-мощни от много молитви, от много подвизи на праведници, светии и гении? Ти нищо не знаеш, потънал си сега в пропастта на отчаянието и презрението към своето "нищожество", както си мислиш. А колцина биха останали непремазани при твоите натоварвания?
 О, нещастно, продажно и напълно сляпо племе! Ако знаеше кого премазваш със своите престъпни пети, на кого отказваш прием и изява, с кого се гавриш по-гнусно от всякога, оставяйки го напълно беззащитен, нямаше да му обърнеш гръб, както си правило всякога! Та нали, ако знаеше какво предимство губиш с бясното си нежелание да му отвориш врати към щастие и професия, достойни за него, ти щеше да изпочупиш стотици крака, тичайки да превариш други народи? Ала племе гнусно и подло не рачва да тури Синове Божии за светилници, приятели на Небето - за фарове, та да не се сблъскват повече ваши ладии и кораби в скалите на злото и невежество.
И като отворих сега Първия Завет пред дверите адови, не правя това случайно. Оттук, прочее, се пръкнаха ония изчадия, които зловонно прекроявяха стари и нови писания, стремейки се да запазят властта на преизподнята. Тук именно затова и реших да поправя коварното дело на ревнители на робство и безлюбие. Този, който виси над пропаст, очакван от вас да ви падне като зрял плод, се оказва същият оня, който оживява онова, що съм изрекъл лично Аз през вековете! Проводници от много яка ментална сплав се простират, от тук точно, по всички школи и църкви, към сърца и души, повярвали на адови правила и закони. С един срез, това отнине се прекратява! Срочно, но търпеливо, в последния ден на преизподнята, майстор на връзката с Мене, прекъсва всички ония притурени жици, по които пъклената бълвоч тук получава сгъстена психическа енергия от мъките на самоуверените, които растат в заблуда. Не е важно дали това, което сега прави пратеникът Ми в момент най-важен, ще остане на книга или няма да остане. Бог не разчита на книгите. Победата е налице. Само че още продължи, не спирай! Тук точно трябваше да прочистиш писанията от шлаката, от гнусотията на врагове и отцепници. Това, което сега мине през мозъка ти и през сърцето ти, оставя пратворението в ръцете на Бялото Братство и го отнема от тия на Черното.
Ти сега, с твоя не особено зрял наследствен мозък, следиш всичко това, което предавам, със силно подозрение в своята нормалност. Наследственият ти мозък е обременен от невяра, поради което считаш, че последните Ми думи от тази вечер са нещо вече съвсем извън допустимото. Раците нека си вървят назад, важното е, че все пак предават вярно. От раците се роди радиото, колкото и смешно да изглежда това съвпадение (Има и руска дума "рация", съкращение на "радиостанция" - б.п.)... Рациото се дърпа назад, не иска да следва полета на Контакта. Това обаче престава да Ме тревожи, когато си имам послушно оръдие на земята, което се съмнява, но не се дърпа много силно, та думите, които изричам чрез него, излизат точни.

Към "ИМПУЛС ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА БИБЛИЯТА"


(с отбелязване на нещата от Духа и на някои притурки от Черната Ложа)

Следва стр.2 - Схема от Адам до Аврам; стр.3 - Схема от Аврам до Мойсей, после следва "Родословие на Давид от Аврам"; следва "Родословно дърво на Аврам (Авраам)".

(Тук да се приложи копие от схемата)

Нещата, продиктувани в Библията от Духа, тук са в червено и са Слово Божие. Някои негативни думи и изрази от Библията, цитирани тук, се отбелязват накрая с (пч) - съкращение, означаващо: "притурено от черната ложа" Такъв цитат е оформен в черно и с вертикален шрифт (ненаклонен).Разбира се, в Библията има още много неща, притурени от тъмните сили, но целта на този труд не е те да се изтъкнат всичките.

Не е известно защо тези извадки тук започват с "Исус, син Сирахов", а не от началото на Библията - възможно е началните ръкописи да са изчезнали при претърсванията и изземванията на оригиналите ни от българските власти.

Из книгата на ИИСУСА, СИН СИРАХОВ


 [1:1] Всяка премъдрост е от Господа и с Него пребъдва вовеки. [1:2] Кой ще изброи морския пясък, дъждовните капки и дните на вечността? [1:3] Кой ще изследва височината на небето и ширината на земята, бездната и премъдростта? [1:4] От всичко най-напред е произлязла премъдростта, и разбирането на мъдростта е отвека. [1:5] Извор на премъдростта е словото на Бога Всевишни, и нейните шествия са вечни заповеди. 1:6] Кому е открит коренът на премъдростта? и кой е познал нейното изкуство? [1:7] Един е премъдър, твърде страшен (пч) - седещият на Своя престол Господ. [1:8] Той я произведе и видя, измери я [1:9] и я изля върху всичките Си дела, [1:10] и върху всяка плът наспоред Своя дар, и най-вече надари с нея ония, които Го обичат. [1:14] Любовта към Господа е славна премъдрост, и към които Той благоволи, разделя я по Свое усмотрение. [1:26] Ако желаеш премъдростта, пази заповедите, и Господ ще ти я даде;

[2:4] Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи и в промените на твоето унижение бъди търпелив, [2:5] защото златото се изпитва в огън, а угодните Богу люде - в горнилото на унижението;

[2:12] Горко на плашливи сърца и на ослабени ръце и на грешник, който ходи по две пътеки! [2:13] Горко на разслабено сърце! защото то не вярва, и за това не ще бъде защитено.

[3:17] Синко, карай работите си с кротост, и ще бъдеш обичан от човек богоугоден. [3:18] Колкото си велик, толкова се смирявай, и ще намериш благодат у Господа. [3:19] Много има високи и славни, ала тайните се откриват на смирени, [3:20] защото голямо е могъществото на Господа, и Той от смирените се прославя. [3:21] Не търси това, що е за тебе извънредно трудно, и не изпитвай това, що е по-горе от твоите сили.

[3:26] упорито сърце най-накрая зло ще изпати; [3:27] упорито сърце ще бъде обременено със скърби, и грешникът ще прибави грехове към грехове.[3:28] Изпитните не служат за лекарство на горделивия, защото лоша билка се е вкоренила в него. [3:29] Сърцето на разумния ще обмисли притчата, и ухо внимателно е желание на мъдрия.

[3:30] Вода угася огнен пламък, и милостиня грехове очистя. [3:31] Който отплаща за благодеяния, той мисли за бъдещето и във време на падение ще намери опора.

[4:10] на сираци бъди като баща, и на майка им - наместо мъж: [4:11] и ще бъдеш като син на Вишния, и Той ще те възлюби повече, нежели майка ти.

[4:12] Премъдростта въздига синовете си и подкрепя ония, които я търсят: [4:13] който я обича, обича живота, и които я търсят от ранно утро, ще се изпълнят с радост; [4:14] който я владее, ще наследи слава, и, където и да отиде, Господ ще го благослови; [4:15] които ней служат, служат на Светия, и които нея обичат, тях Господ обича; [4:16] който я слуша, народи ще съди, и който й дава внимание, уверено ще живее; [4:17] който й се довери, ще я наследи, и потомците му ще я владеят; [4:18] защото изпървом тя ще тръгне с него по кривулести пътища, ще напрати върху него страх и боязън [4:19] и ще го мъчи със своето водене, докле се не увери в душата му и го не изпита със своите устави; 4:20] но после тя ще излезе при него на правия път, ще го зарадва [4:21] и ще му открие тайните си. [4:22] Кога кривне от пътя, тя го напуща и го отдава в ръцете на неговото падение.

[4:23] Наблюдавай времето и пази се от зло - [4:24] и няма да се посрамиш за душата си: [4:25] има срам, който води към грях, и има срам, който е слава и благодат. [4:26] Не бивай лицеприятен против душата си и не се срамувай за твоя вреда. [4:27] Не задържай думата, кога тя може да помогне: [4:28] защото в думата се познава мъдростта, и в речта на езика - знанието. [4:29] Не противоречи на истината и срамувай се от невежеството си. [4:30] Не се срамувай да изповядваш греховете си и не възпирай течението на реката.

[4:31] Не се подчинявай на глупав човек и не взимай страната на силния. [4:32] Подвизавай се до смърт за истината - и Господ Бог ще надвие за тебе. [4:33] Не бивай бърз на език, мързелив и нехаен в делата си. [4:34] Не бивай като лъв в къщата си и подозрителен към слугите си (към околните - б.п.). [4:35] Да не бъде ръката ти протегната за взимане и свита за даване.

[5:10] Не се облягай на неправедни имоти, защото те не ще ти принесат полза в деня на Пришествието.

[5:11] Не отвявай при всеки вятър и не ходи по всяка пътека - такъв е двуезичният грешник. [5:12] Бъди твърд в убеждението си, и думата ти да бъде една. [5:13] Бъди бърз да слушаш и обмислено давай отговор. [5:14] Ако имаш знание, отговаряй на ближния, ако ли не, ръката ти да бъде на устата ти. [5:15] В думите е слава и безчестие, и езикът на човека бива за него падение. [5:16] Не минавай за клюкар и не клевети с езика си: [5:17] защото за крадец има срам, и за двуезичен - лош укор. [5:18] Не бивай неразумен ни в голямо, ни в малко.

 [6:5] Сладки уста увеличават приятелите, и сладкодумен език увеличава дружелюбието. [6:6] Ония, които живеят в мир с тебе, нека бъдат мнозина, но съветник да ти бъде един от хилядата. [6:7] Ако искаш да придобиеш приятел, придобивай го след изпитване и не му се скоро доверявай. [6:8] Бива приятел в нужно за него време, и не остава с тебе в деня на твоята скръб; [6:9] бива приятел, който се превръща на враг и ще се скара за твое унижение. [6:10] Бива приятел, кога седи на трапезата ти, но не остава в деня на твоята скръб; [6:11] в твоето имение той ще бъде като тебе, и с твоите слуги ще се обръща дръзко; [6:12] но ако ти бъдеш унизен, той ще бъде против тебе и ще се скрие от лицето ти.[6:13] Бягай от враговете си и бъди внимателен с приятелите си. [6:14] Верен приятел - яка защита: който го е намерил, намерил е съкровище. [6:15] Верен приятел цена няма, и мярка няма неговата доброта. [6:16] Верен приятел е лекарство за живота, и които се боят (пч) от Господа, ще го намерят. [6:17] Който се бои (пч) от Господа, тъй насочва приятелството си, че, какъвто е сам той, такъв става и неговият приятел.

[6:18] Синко, от младини се предай на учение, и до седини ще намериш мъдрост. [6:19] Пристъпвай към нея като орач и сеяч, и очаквай нейните добри плодове: [6:20] защото малко време ще се потрудиш за обработването й, и скоро ще ядеш плодовете й. [6:21] За невежи тя е твърде груба, и неразумният не остава с нея: [6:22] тя ще бъде върху му като тежък камък за изпитня, и той не ще се забави да я хвърли.[6:23] Премъдростта отговаря на своето име и на малцина се открива. [6:24] Послушай, синко, и приеми моето мнение и не отхвърляй съвета ми. [6:25] Надени на нозете си нейните окови и на шията си - нейните вериги. [6:26] Подложи й рамото си, и носи я, и да ти не дотягат оковите й. [6:27] Приближи се до нея с цяла душа, и с всичка сила пази нейните пътища. [6:28] Изследвай и търси, и ще я познаеш; и завладееш ли я, не я напускай; [6:29] защото най-после ти ще намериш в нея успокоение и тя ще се обърне в радост за тебе. [6:30] Нейните окови ще ти бъдат яка защита и нейните вериги - славно облекло; [6:31] защото на нея има златно украшение, и веригите й са хиацинтови нишки. [6:32] Ти ще се облечеш с нея като с одежда на слава и ще я възложиш на себе си като венец на радост. [6:33] Синко, ако я пожелаеш, ще се научиш, и ако й се предадеш с душата си, ще бъдеш за всичко способен. [6:34] Ако с любов я слушаш, ще я разбереш; и ако приклониш ухо, ще бъдеш мъдър. [6:35] Отивай в събранието на старците, и който е мъдър, към него се прилепи; обичай да слушаш всяка свещена повест, и разумните притчи да ти не отбягват. [6:36] Видиш ли разумен, подранявай при него, и нека ногата ти изтрива праговете на вратата му. [6:37] Размисляй за повелите на Господа и всякога се поучавай в Неговите заповеди: Той ще укрепи сърцето ти и ще ти се даде да желаеш премъдрост.

[7:4] Не искай от Господа власт, нито от царя - почетно място.

 [7:10] Не бивай малодушен в молитвата си и не се отказвай да даваш милостиня. [7:11] Не се присмивай на човек, който се намира в душевна тъга; защото има Кой да смирява и Кой да въздига.

[7:15] Не се отвръщай от тежка работа и от земеделие, което е установено от Вишния.

[7:17] Дълбоко смири душата си.

 [7:20] Не менявай приятел за съкровище и еднокръвен брат - за офирско злато.
            [7:21] Не напущай умна и добра жена, защото нейното достойнство е по-драгоценно от злато (същото важи и за мъж - б.п.).

[7:28] Имаш ли си жена по душа, не я пъди (същото важи и за мъж - б.п.).

[7:33] Бой се от Господа и почитай свещеника и давай му частта, както ти е заповядано: [7:34] първоберки, и за грях, и дажбата плешка, и жертва за освещение, и първоберки за светиите. (пч)

 [7:35] И към сиромаха простирай ръката си, за да бъде благословията ти съвършена. [7:36] Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост. [7:37] Не отбягвай плачещи, и тъжи с натъжени. [7:38] Не се лени да посещаваш болен, защото ти ще бъдеш обикнат за това.

[8:13] Не разпаляй въглищата на грешника, за да не изгориш от пламъка на огъня му. [8:18] Със безразсъден на път не тръгвай, за да ти не дотегне; защото той ще постъпя по свое си щение, и ти може да загинеш от неговата несмисленост. [8:19] Не започвай свада със сприхав и не минавай с него през пустиня; защото кръвта е нищо в неговите очи, и дето няма помощ, той ще те погуби. [8:20] Не се съветвай с глупав, защото той не може умълча за работата. [8:21] Пред чужд не върши нищо тайно, защото не знаеш, какво ще стори той. [8:22] Не откривай сърцето си на всеки човек, за да ти не отблагодари зле.

[9:4] Не се заседявай дълго с певица, за да не бъдеш пленен от нейното изкуство - пч. (зависи каква певица - б.п.)

[9:12] Не оставяй стар приятел, защото новият не може да се сравни с него: [9:13] нов приятел е също като ново вино: кога стане то старо, с наслада ще го пиеш. [9:14] Не завиждай на славата на грешник, защото не знаеш, какъв ще бъде краят му. [9:15] Не одобрявай това, що нечестивци одобряват; помни, че те до самия ад не ще се поправят.

[10:2] Какъвто е управителят на народа, такива са и които служат при него, и какъвто е началникът над града, такива са и всички, които живеят в него.
 [10:6] Не се гневи на ближния за всяко оскърбление и никого не оскърбявай с дела. [10:7] Гордостта е омразна и на Господа и на човеците, и е престъпна против Него и против тях. [10:14] Начало на гордостта е, кога човек се отдалечи от Господа и кога сърцето му отстъпи от неговия Творец, [10:15] защото начало на греха е гордостта, и който е обладан от нея, изригва гнусота; [10:16] и затова Господ праща върху него страшни наказания и най-накрай го поваля. [10:17] Господ събаря престоли на властници и на мястото им поставя кротки. [10:18] Господ изтръгва от корен бесните народи и на мястото им насажда смирени. [10:21] Гордостта не е сътворена за людете, ни гневната ярост - за ражданите от жени.

[10:29] Не мъдрувай много, за да вършиш работата си, и не се хвали във време на нужда. [10:30] По-добър е оня, който се труди и си има всичко, нежели оня, който празен ходи и се хвали, но се нуждае за хляб. [10:31] Синко, с кротост прославяй душата си и въздавай й чест според нейното достойнство. [10:32] Кой ще оправдава оногова, който съгрешава против душата си? И кой ще хвали оногова, който позори живота си?

[11:8] Преди да изслушаш, не отговаряй, и всред реч не пресичай.

[11:10] Синко, не се залавяй за много работа: при многото работи не ще останеш без вина. И, ако се впуснеш подир тях, няма да достигнеш и, отбягвайки, няма да се отървеш.

[11:14] Добро и лошо, живот и смърт, сиромашия и богатство са от Господа.

[11:19] Твърдо стой в твоя завет и пребъдвай в него и остарей в своята работа.

            [11:30] Каквото е птица в клопка уловена, такова е сърцето на горделивия: той като съгледник поглежда падението; [11:31] като превръща доброто в зло, той крои козни и на избрани човеци лепва петно. [11:32] От искра огнена произлиза голяма жар, и грешен човек крои козни за кръв. [11:33] Пази се от злодеец - защото той крои зло, за да ти не лепне някога петно навеки. [11:34] Посели в къщата си чужд човек, и той ще те разстрои със смутове и ще те направи чужд за твоите.
 [12:1] Ако правиш добро, знай кому го правиш, и ще има благодарност за твоите добрини. [12:2] Прави добро на благочестив, и ще получиш отплата - ако не от него, то от Всевишния. [12:3] Няма добро за оногова, който постоянно се занимава със зло и който не дава милостиня. [12:4] Давай на благочестив и не помагай на грешник. [12:5] Прави добро на смирен и не давай на нечестив: затваряй от него хляба и не му давай, да не би чрез това да ти надделее;

[13:1] Който се до катран допира, ще се очерни, и който с горделив общува, като него ще стане. [13:12] Кога те силен кани, - отбягвай, и той още повече ще те кани. [13:13] Не се увирай, за да те не отблъсват, и не стой много настрана, за да те не забравят. [13:14] Не си позволявай да говориш със силния като с равен на тебе, и твърде не вярвай на многото му думи: защото с дългия разговор той ще те изкушава и, уж шегувайки се, ще те изпитва.

[13:21] Общува ли вълк с агне? Тъй и грешник не общува с благочестив. [13:22] Какъв мир има между хиена и куче? И какъв мир - между богат и сиромах? [13:23] Лов за лъвовете са дивите осли в пустинята, - тъй и сиромасите са пасбища за богати. [13:24] Смирението е отвратително за горделивия, - тъй и сиромахът е отвратителен за богатия. [13:25] Кога богат се разклати, поддържат го приятели; а кога сиромах падне, отблъсват го и приятели. [13:26] Кога богат изпадне в злочестина, у него има много помощници; глупост каза, - и го оправдаха. [13:27] Изпадне ли сиромах в злочестина, - ще го и нахокат отгоре; каже ли нещо разумно, - не го и слушат.

[14:21] Блажен е оня човек, който се упражнява в мъдрост и в своя разум се учи на свети неща. [14:22] Който размисля в сърцето си за нейните пътища, той получава разбиране и на нейните тайни. [14:23] Излизай подир нея като ловец и туряй засада на нейните пътища. [14:24] Който се накланя към прозорците й, ще послуша и при вратата й. [14:25] Който се навърта близо до къщата й, ще забие гвоздей и в стените й, ще постави шатрата си край нея и ще обитава в жилището на благата. [14:26] Той ще тури децата си под покрива й и ще има нощувката си под сянката й. [14:27] Ще се покрие с нея от пека и ще живее в славата й.

[15:9] Неприятна е похвалата в устата на грешник, понеже не е пратена от Господа. [15:10] Похвала, произнесена с мъдрост, и Господ подпомага.

[16:3] По-добре един праведник, нежели хиляда грешници, ([16:4] и по-добре да умреш бездетен, нежели да имаш деца нечестиви;

[16:24] Слушай ме, синко, и се учи на знание, и със сърце си внимавай на думите ми. [16:25] Аз ти показвам обмислено учение и ти предавам точно знание. [16:26] По определение от Господа Неговите дела са отначало, и от сътворението им Той е разделил частите им. [16:27] Той е устроил делата Си навеки, и най-добрите блестят от рода в род. Те не гладуват, не се уморяват и не прекъсват действията си. [16:28] Ни едно не стеснява близкото до него, [16:29] и довеки те не ще се възпротивят на словото Му.

[17:14] На всеки народ вожд постави, [17:15], а Израил е дял на Господа (пч)

[17:27] Колко голямо е милосърдието на Господа и примирението с ония,които се обръщат към Него!

[18:15] Синко, кога вършиш добро, недей натяква, и при всеки подарък не оскърбявай с думи. [18:16] Росата не разхлажда ли жега? Тъй и дума е по-добро, нежели деяние. [18:17] Затова думата не стои ли по-високо от добро деяние? А у добродетелен човек има и едното, и другото.

[19:19] Не е мъдрост да знаеш да правиш лошото. И разум няма, дето е сборище на грешници.

[19:26] По вида се узнава човек, и по израза на лицето при среща се познава разумен.

[20:7] Мъдър човек ще мълчи до време; а тщеславен и безразсъден време не чака. [20:8] Бъбрица омръзва, и който си присвоява право да говори, намразяват го.

[20:18] Да се препънеш о земята е по-добре, нежели с език.

[20:22] Някой губи душата си поради страхливост, и я губи от лицеприятие към безумен.
          [20:30] Скрита мъдрост и потаено съкровище - каква полза от двете. [20:31] По-добре човек, който крие глупостта си, нежели човек, който крие мъдростта си.
[21:9] Който си прави къща с чужди пари, то е като оня, който събира камъни за гроба си.
 [21:10] Сборището на беззаконници е куп кълчищна дреб, и техният край е огнен пламък.

[21:16] Знанието на мъдрия се увеличава като наводнение и съветът му е като извор на живот.

[21:23] Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едвам тихо се усмихва.

[21:28] Устата на бъбрици разказват чужди работи, а думите на благоразумни се теглят на везни. [21:29] Сърцето на глупавите е в техните уста, а устата на мъдрите са в тяхното сърце. [21:31] Клюкарят осквернява душата си и ще бъде мразен навред, дето и да живее.

22:7] Да поучаваш глупав е също, каквото да слепяш чирепчета, или да събуждаш заспал от дълбок сън. [22:8] Да разказваш нещо на глупав е също, каквото да разказваш на задрямал, който на свършека пита: какво?

[22:12] С безразсъден много не говори, и при неразумен не ходи; [22:13] пази се от него, за да нямаш неприятности и да се не оцапаш от спречкване с него; [22:14] отклони се от него - и ще намериш покой и не ще бъдеш огорчен от безумието му.

[22:25] Само хула, гордост, издаване тайни и коварно злодейство могат да отпъдят всеки приятел.

[23:16] Не приучвай устата си на груба неучтивост, защото при нея биват греховни думи.

[23:24] Човек, който съгрешава против своето легло, казва на душата си: "кой ме вижда? [23:25] наоколо ми тъмнина, стените ме закриват, и никой ме не вижда: от какво да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми." [23:26] Той има страх само от човешки очи, [23:27] а не знае, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето [23:28] и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места.

[23:31] Тъй и жена, която е оставила мъжа си и е произвела наследник от чужди мъж, [23:32] защото, първо, тя не се е покорила на закона на Всевишния; второ, съгрешила е против своя мъж; и, трето, в блудство е прелюбодействувала и е произвела деца от чужд мъж. [23:33] Тя ще бъде изведена пред събранието, и за децата й ще има изследване. [23:34] Децата й не ще хванат корен, и клоните й не ще дадат плод. [23:35] Тя ще остави подире си спомен за проклятие, и позорът й не ще се изглади - (пч).

[24:1] Премъдростта ще прослави себе си и между народа си ще бъде възхвалена. [24:2] В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и пред Неговото воинство ще прослави себе си: [24:3] "аз излязох от устата на Всевишния и като облак покрих земята; [24:4] поставих шатра във висините, и престола си - в облачен стълб; [24:5] аз сама обходих небесния кръг и ходих в дълбинето на бездната; [24:6] във вълните морски и по цялата земя и във всеки народ и племе имах владение: [24:7] между всички тях дирих покой, и в чие наследие да се въдворя.

[24:8] Тогава Създателят на всичко ми заповяда, и Оня, Който ме е създал, ми посочи спокойно жилище и рече: [24:9] посели се в Иакова и приеми наследие в Израиля. [24:10] Преди вековете, в началото, Той ме произведе, и аз не ще се свърша довека. [24:11] Аз служих пред Него в светата скиния и тъй се утвърдих в Сион. [24:12] Той ми даде и покой във възлюбения град, и в Йерусалим е моята власт. [24:13] И аз се вкорених в прославения народ, в наследствения дял на Господа - (пч).

[24:14] Възвисих се като кедър ливански и като кипарис на планините Ермонски; [24:15] възвисих се като палма в Енгади и като трендафилово храстие в Иерихон; [24:16] като гиздава маслина в долина и като явор се възвисих. [24:17] Като дарчин и аспалат издадох благоуханен мирис и като отбор смирна разпръснах благоухание, [24:18] като халвани, оникс и стакти и като благоухание от тамян в скинията. [24:19] Разпрострях клоните си като теревинт, и моите клони са клони на слава и благодат. [24:20] Аз съм като лоза, която ражда благодат, и цветовете ми са плод на слава и богатство. [24:21] Пристъпете към мене вие, които ме желаете, и се насищайте с плодовете ми; [24:22] защото, да си спомняш за мене е по-сладко от мед, и да ме владееш е по-приятно от медена пита. [24:23] Които ме ядат, повече ще огладняват, и които ме пият, повече ще ожъдняват. [24:24] Който ме слуша, не ще се посрами, и които се трудят с мене, не ще съгрешат. [24:25] Всичко това е книгата на завета на Бога Всевишни, [25:1] С три неща се украсих и станах хубава пред Господа и пред човеците: [25:2] единомислие между братя и любов между ближни, и жена и мъж, които живеят съгласно помежду си.
[25:15] Всяка рана може да се понесе, само не рана сърдечна; и всяка злоба, само не женска злоба. [25:18] Скланям по-скоро да живея с лъв и змей, нежели да живея със зла жена. [25:19] Злобата на жена изменя погледа й и прави лицето й мрачно, като у мечка. [25:20] Ще седне мъж й между приятелите си и, като чуе за нея, горко ще въздъхне. [25:21] Всяка злоба е малка в сравнение със злобата на жена; жребият на грешника да падне върху нея! [25:22] Каквото е възлизане по пясък за нозете на старец, такова е свадлива жена за тих мъж. [25:24] Отвращение, стид и голям срам е, кога жена владее над мъжа си. [25:25] Унило сърце, тъжно лице и сърдечна рана е лошата жена. [25:26] Отпуснати ръце и разслабени колена е жена, която не ощастливи своя мъж. [25:28] Не давай на вода изто'к, нито на зла жена - власт; [25:29] ако тя не ходи под твоя ръка, отсечи я от плътта си.
[26:1] Честит е мъжът на добра жена и броят на дните му е двоен. [26:2] Добродетелна жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му; [26:3] добра жена е честит дял: тя се дава дял на ония, които се боят (пч) от Господа; [26:4] с нея у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко време е весело.
[26:9] Зла жена е волски хомот, който се движи насам и натам; който я взима, е също като оня, който хваща скорпия.
 [26:17] Кротка жена е дар от Господа, и благовъзпитана душа цена няма. [26:18] Срамежлива жена е благодат въз благодат, [26:19] и няма достойна мярка за въздържаната душа. [26:20] Каквото е възлязлото на височините Господни слънце, [26:21] това е хубостта на добра жена в наредбата на къщата й; [26:22] каквото е светилото, което свети върху светия светилник, това е хубостта на нейното лице в зряла възраст;

[27:16] Който издава тайни, изгубва доверие и не ще намери приятел по душа. [27:17] Обичай приятеля и бъди му верен; [27:18] ако пък издадеш тайните му, не тичай вече подире му; [27:19] защото, както човек убива врага си, тъй и ти си убил приятелството на ближния; [27:20] и както ти би изпуснал из ръце птичка, тъй си изпуснал приятеля и не ще го хванеш; [27:21] не тичай подире му, защото той е далеч отишъл и избягал, както сърна от примка. [27:22] Рана може да се превърже, и подир свада е възможно помирение; [27:23] но който е издал тайни, той е изгубил надежда за помирение.

[27:28] Който хвърля камък нагоре, хвърля го на главата си, и коварен удар ще разтвори рани. [27:29] Който копае яма, сам ще падне в нея, и който залага примка, сам ще се улови в нея. [27:30] Който прави зло, върху него ще се обърне, и той не ще узнае, откъде му е дошло; [27:31] присмех и укор от горделивите и отмъщение като лъв го причакват. [27:32] С примка ще бъдат уловени ония, които се радват за падението на благочестивите, и скръб ще ги изнури преди смъртта им. [27:33] Злоба и гняв - и двете са гнусота, и грешният мъж ще бъде от тях обладаван.
[28:1] Отмъстителният ще получи отмъщение от Господа, Който не ще забрави греховете му. [28:2] Прости на ближния си обидата, и тогава, след като се помолиш, ще ти се простят греховете. [28:3] Човек към човека гняв има, а от Господа прошка проси; [28:4] към подобния на себе си човек той няма милосърдие, а се моли за своите грехове; [28:5] сам, бидейки плът, питае злоба: кой ще очисти греховете му? [28:6] Помни края и престани да враждуваш: помни изтлението и смъртта и пази заповедите; [28:7] помни заповедите и не бъди злобен към ближния;
 [28:15] Да бъдат проклети клюкар и двуезичник, защото те са погубили мнозина, които са живели в тишина; [28:16] трети език е поколебал мнозина и ги е изпъждал от народ към народ, [28:17] разорявал е укрепени градове и е струполясвал къщи на велможи; [28:18] трети език е изпъдил доблестни жени и ги е лишил от трудовете им; [28:19] който го слуша, не ще намери покой и не ще живее в тишина. [28:20] Удар от бич резки прави, а удар от език кости троши; [28:21] мнозина са паднали от остър меч, но не толкоз, колкото са паднали от език; [28:22] честит, който се е укрил от него, който не е изпитвал яростта му, който не е махнал хомота му и не е бил свързан с веригите му; [28:23] защото хомотът му е хомот железен, и веригите му са вериги медни; [28:24] люта смърт е неговата смърт, и самият ад е по-добър от него. [28:25] Той не ще овладее благочестивите, и те не ще изгорят в неговия пламък; [28:26] които оставят Господа, ще паднат в него; в тях той ще се разгори и не ще угасне: той ще бъде проводен върху им като лъв, и като леопард ще ги изтреби. [28:27] Виж, огради имота си с тръни, [28:28] свържи среброто си и златото, [28:29] и за думите си направи теглилка и мярка, а за устата си - врата и ключалка. [28:30] Пази се да се не спънеш чрез тях и да не паднеш пред ония, които кроят зло.
            [29:12] заради заповедта помогни на сиромаха и в нуждата му не го отпускай без нищо. [29:13] Пръскай сребро за брат и приятел и го не оставяй да ръждяса под камъка за погибел; [29:25] По-добре сиромашки живот под дъсчен покрив, нежели разкошни гощавки в чужди къщи. [29:26] Бъди доволен с малко, както и с много. [29:27] Лош живот е да се скиташ от къща в къща, и дето се настаниш, не ще посмееш и уста да отвориш; [29:28] ще угостяваш и ще поиш без благодарност, па на това отгоре ще чуеш и горчивини: [29:29] "дойди тук, пришълецо, сложи трапеза и, ако има нещо у тебе, нахрани ме"; [29:30] "отдръпни се, пришълецо, заради почетно лице: брат ми дойде на гости, къщата ми е нужна". [29:31] Тежък е за чувствителен човек укорът за подслон в къщата и натякванията за сторена услуга.
[30:15] Здравето и благосъстоянието на тялото е по-скъпо от всяко злато, и яко тяло е по-добро от безбройно богатство; [30:16] няма богатство по-добро от телесно здраве, и няма радост по-висока от сърдечна радост;

[30:22] Не се предавай на скръб с душата си и не се мъчи със своята мнителност; [30:23] веселостта на сърцето е живот на човека, и радостта на мъжа е дългоденствие, [30:24] обичай душата си и утешавай сърцето си и отмахвай от себе си скръбта, [30:25] защото скръбта мнозина е убила, а полза от нея няма. [30:26] Ревнивост и гняв съкращават дните, а грижа докарва преди време старост. [30:27] Открито и добро сърце се грижи и за своето ядиво.

[31:21] Благовъзпитан човек с малко се задоволява, и затова той на леглото си не страда от задуха. [31:22] Здрав сън бива при умерен стомах: станеш рано, и душата ти е с тебе; [31:23] страдание от безсъница и холера и болки в корема има у лаком човек. [31:24] Ако си се натоварил с ястия, стани от трапезата и отдъхни. [31:25] Послушай ме, синко, и не ме пренебрегвай - отпосле ще разбереш думите ми. [31:26] Във всичките си работи бъди предпазлив, и никаква болест не ще те намери. [31:27] Щедрия на хляб ще благославят устата, и свидетелството на неговата доброта е вярно; [31:28] против скъперника на хляб ще роптае градът, и свидетелството за неговото скъперничество е справедливо. [31:29] Към вино не се показвай храбър, защото виното мнозина е погубило. [31:30] Пещта изпитва якостта на острието чрез каляване; тъй и виното изпитва сърцата на горделиви чрез пиянство.
 [32:12] Пред гръм иде светкавица, а пред срамежлив върви благоразположение.

[32:24] Във всяко дело вярвай на душата си; и това е пазене на заповедите.

[33:14] Както срещу злото стои добро, и срещу смъртта - живот, тъй и срещу благочестивеца - грешник. Тъй гледай и на всички дела на Всевишния: те са по две, едно срещу друго.

[33:19] ни на син, ни на жена, ни на брат, ни на приятел не давай власт над тебе си при твоя живот; [33:21] Докле си жив и дихание има в тебе, не заменявай себе си с никого; [33:23] Във всички си дела бъди главен, и не туряй петно на честта си.

[34:16] Очите на Господа са върху ония, които Го обичат. Той е силна защита и яка опора, бранило от пек и бранило от пладнешки жар, предпазва от спъване и защита от падение; [34:17] Той възвисява душата и просвещава очите, дава изцеление, живот и благословение.

[35:2] Който въздава благодарност, принася семидал; а който прави милостиня, принася хвалебна жертва.
[35:3] Да благоугодим Господу, значи да отстъпваме от зло, и да Го умилостивяваме, значи да се отклоняваме от неправда.

[35:4] Не се явявай пред лицето на Господа с празни ръце, защото всичко това е по заповед. [35:5] Приносът на праведния втлъстява олтара, и благоуханието му е пред Всевишния - (пч).

            [35:8] при всеки дар имай весело лице и с радост посвещавай десетината.

 (Да се изясни за какво става дума тук. Ако е за десятъка, това е божествен съвет, само ако десятъкът не се дава на църква или друго користно общество, а тайно и персонално на най-чистия човек, който служи най-добре на Бога - б.п.).

[35:16] Който служи Богу, ще бъде приет с благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците. [35:17] Молитвата на смирен ще проникне през облаците, и той не ще се утеши, доде тя се не приближи до Бога, [35:18] и не ще отстъпи, докле Всевишният не погледне милостно, не разсъди справедливо и не произнесе решение.
 [35:23] Благовременна е милостта във време на скръб, както дъждовните облаци - във време на засуха.

[36:1] Помилуй ни, Владико, Боже на всички, и милостно погледни,

[36:2] и изпратù върху всички народи Твоя страх. [36:3] Дигни ръката Си против чуждите народи, и нека те познаят Твоята мощ - (пч).

[36:6] Възобнови личбите и извърши нови чудеса;

 [36:9] ускори времето и спомни си клетвата, и нека възвестят за Твоите велики дела.

 [36:16] Дай свидетелство на ония, които отначало са били Твое достояние, и въздигни пророчества от Твое име. [36:17] Дай награда на ония, които се надяват на Тебе, и нека вярват на Твоите пророци. [36:19] и ще познаят всички, които живеят на земята, че Ти си Господ, Бог на вековете.

 [36:24] хубостта на жената на лице весели и от всичко най-желана е за мъжа; [36:25] ако на езика й има приветливост и кротост, нейният мъж излиза из реда на синовете човешки. [36:26] Който придобива жена, туря начало на имот, придобива според себе си помощник, опора на своето спокойствие. [36:27] Дето няма ограда, там имотът се разграбва; а който няма жена, въздиша, скитайки се; [36:28] защото, кой ще повярва на въоръжен разбойник, който скита из град в град? [36:29] Тъй и на човек, който няма постоянно жителство и който се спира за нощуване там, дето закъснее.

[37:6] Не забравяй другаря в душата си и се сещай за него в твоето богатство.

 [37:17] Дръж се о съвета на сърцето си, защото за тебе няма никой по-верен от него; [37:18] душата на човека някога ще каже повече, нежели седем наблюдатели, стоещи на високо място за наблюдение. [37:19] Но при всичко това моли се на Всевишния, да насочи пътя ти в истината.

            [37:25] Някой е мъдър за душата си, и плодовете от знанието на устата му са надеждни. [37:26] Мъдър мъж поучава народа си, и плодовете от знанието му са надеждни. [37:27] Мъдър мъж ще изобилва с благословение, и всички, които го видят, ще го наричат блажен. [37:29] Мъдрият придобива доверие у народа си, и името му ще живее вовеки. [37:30] Синко! През живота си изпитвай душата си и наблюдавай, кое за нея е вредно, и това не й давай; [37:31] защото не всичко е полезно за всички, и не всяка душа е разположена към всичко. [37:32] Не се пресищай с всякаква сладост и не се нахвърляй на всякакви ястия, [37:33] защото от много ядене иде болест и пресищане докарва холера; [37:34] от пресищане мнозина са умрели, а въздържаният ще си продължи живота.
[38:11-12] тлъст принос и месо за лекаря - (пч).

[38:18] защото от тъга бива смърт и сърдечна тъга сила изтощава; [38:19] със злочестината пребъдва и тъга и животът на сиромаха е тежък за сърцето. [38:20] Не предавай сърцето си на тъга, отдалечавай я от себе си. [38:24-33] [занаятчиите се стремят към съвършенство в занаята си, но не към висока мъдрост и книжовност];

            [39:1] Само оня, който посвещава душата си на размишление върху закона на Всевишния, ще дири Мъдростта на всички древни и ще се упражнява в пророчествата; [39:2] той ще запомня разказите на видни мъже и ще се вдълбочава в тънките обрати на притчите, [39:3] ще изследва скрития замисъл на изреченията и ще се занимава със загадките на притчите. [39:6] Сърцето си ще насочи към това, щото от ранно утро да се обръща към Господа, Който го е сътворил, и ще се моли пред Всевишния; ще отвори с молитва устата си и ще се моли за греховете си (пч). [39:7] Ако на Господа Велики бъде угодно, той ще се изпълни с дух и разум, [39:8] ще извлича думи от своята мъдрост и в молитва ще прославя Господа; [39:9] ще управлява добре своята воля и ум и ще размишлява за тайните на Господа; [39:10] Ще покаже мъдростта на своето учение и ще се хвали (пч) със закона на завета Господен. [39:11] Мнозина ще прославят знанието му, и той не ще бъде забравен довека; [39:12] споменът за него не ще загине, и името му ще живее от рода в род. [39:13] Народите ще прославят мъдростта му, и обществото ще възвестява хвалата му; [39:14] докле бъде жив, той ще придобие по-голяма слава, нежели хиляди човеци; а кога почине, ще я увеличи. [39:15] След като размислих още, ще ви разкажа, понеже съм пълен, както месечината в своята пълнота. [39:16] Изслушайте ме, благочестиви деца, и растете като трендафил, който расте на нива край поток; [39:17] издавайте благоухание като ливан, [39:18] цъфтете като крин, пръскайте благовоние и пейте песни; [39:19] благославяйте Господа във всички дела; величайте името Му и Го прославяйте с Неговата хвала, [39:20] с песни от уста и с гусли и, прославяйки, говорете тъй: [39:21] всички дела на Господа са твърде благотворни, и всяка Негова повеля ще се изпълни в свое време; [39:22] и не може да се каже: какво е това? за какво е това? защото всичко ще се открие в свое време. [39:23] По Негова дума стана водата като стог, и по дума на устата Му се явиха водните вместилища. [39:24] В Неговите повели е всичкото Му благоволение, и никой не може да намали тяхната спасителност. [39:25] Пред Него са делата на всяка плът, и невъзможно е да се укриеш от очите Му. [39:26] Той вижда от века във век, и няма нищо чудно пред Него. [39:27] Не може да се каже: какво е това? защо е това? защото всичко е създадено за своя употреба. [39:28] Неговото благословение покрива като река, и като поток напоява сушата. [39:39] Затова аз от самото начало реших, обсъдих и оставих в писание, [39:40] че всички дела на Господа са прекрасни и Той дарува всичко потребно в свое време; [39:41] и не може да се каже: "това е по-лошо от онова", защото всичко в свое време ще бъде признато за добро. [39:42] И тъй, от все сърце и с уста възпявайте и благославяйте името Господне!
[40:17] Добротворството като рай е пълно с благословии, и милостинята пребъдва вовеки. [40:18] Животът на доволния от своята участ и на труженика е сладък; но превъзхожда двамината онзи, който намира съкровище. [40:20] Вино и музика веселят сърцето, но по-добро от едното и другото е любов към мъдростта. [40:21] Свирка и гусла правят приятно пението, но по-добро от тях е приятният език. [40:22] Очите ти копнеят за приятност и хубост, но по-добро от едното и другото е зеленината на посевите. [40:23] Другар и приятел се срещат от време на време, но жена с мъжа си - всякога. [40:24] Братя и покровители са за в скръбно време, но по-сигурно от едните и другите спасява милостинята. [40:25] Злато и сребро утвърдяват стъпките, но по-надежден от едното и другото се признава добрият съвет. [43:1] Той ще се насити да гледа величието на висотата, твърдта на чистотата, вида на небето в славно явление! [43:2] Слънцето, кога се явява, възвестява за тях при изгрева: чудно създание, дело на Всевишния! [43:3] На пладне то изсушава земята, и пред неговия пек кой ще устои? [43:4] Разпалят горнила за топилни работи, но слънцето тройно по-силно нагорещява планините: дишайки огнен пламък и изпускайки бляскави лъчи, очи ослепява. [43:5] Велик е Господ, Който го е сътворил, и по Негова дума то бързо отминава пътя си.[43:6] И месечината служи на всички в свое време да посочва времената и да бъде белег на века:[43:7] по месечината определяме празника; светлината й се намалява, след като достигне пълнотата си; [43:8] месецът се нарича по нейно име; тя чудно нараства в промяната си; [43:9] тя е глава на горните чинове: свети по твърдта небесна; [43:10] тя е хубост на небето, слава на звездите, бляскава украса в Господните висини! [43:11] Според Словото на Светия, звездите стоят по чин и не се уморяват в своята стража. [43:12] Погледни дъгата - и прослави нейния Сътворител: прекрасна е тя в своето сияние! [43:13] С величествения си кръг тя обгръща небето: прострели са я ръцете на Всевишния. [43:14] По Негова повеля снегът скоро се сипе, и бързо святкат мълниите на Неговия съд (пч).[43:15] Отварят се съкровищници, и из тях излитат облаци като птици. [43:16] Със Своето могъщество Той укрепява облаците и се разбиват камъните на градушката; [43:17] от погледа Му треперят планините и по Негова воля вее южният вятър. [43:18] Гласът на гръма Му, северната буря и вихърът докарват в трепет земята. [43:19] Той сипе сняг подобно на ниско хвърчащи крилати и падането на снега е като налитащи скакалци; [43:20] на хубавата му белина окото се учудва, и пред валежа му сърцето се изумява. [43:21] И като сол разсипва Той по земята скреж, който, като замръзне, става иглест. [43:22] Духне северният студен вятър - и от водата става лед: той се разстила по цялото водно вместилище и водата се облича като в броня. [43:23] А южният вятър пояжда планините, и изгаря пустинята и като огън опаля тревата. [43:24] Но за бързо изцеление над всичко служи мъглата; падащата роса прохлажда от пек. [43:25] С повелята Си Господ укротява бездната и насажда в нея острови. [43:26] Плаващите по море разказват за опасностите по него, а ние се чудим на онова, що слушаме с ушите си: [43:27] защото там има необикновени и чудни дела, разнообразни всякакви животни, разни чудовища. [43:28] Чрез Него всичко успешно достига своето назначение, и всичко се държи чрез Неговото Слово. [43:29] Много може да кажем, и все пак не ще Го постигнем, и краят на думите е: Той е всичко! [43:30] Де ще вземем сила, за да Го прославим? Защото Той е по-високо от всичките Си дела. [43:31] Страшен (пч) е Господ и твърде велик, и дивно е Неговото могъщество! [43:32] Прославяйки Господа, хвалете Го, колкото можете, но и след това Той ще бъде по-горе; [43:33] и като Го величаете, прибавете сили; но не се трудете, защото не ще постигнете. [43:34] Кой Го е видял, и кой ще обясни? Кой ще Го прослави, какъвто си е? [43:35] Много има скрито, което е по-велико от това; защото ние виждаме малка част от делата Му. [43:36] Всичко Господ е сътворил, и на благочестивите е дарувал мъдрост.

Из книгата на ПРОРОК ИСАЯ

1:11 Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от едри козли. 12 Когато дохождате да се явявате пред Мене, Кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете Ми? 13 Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. 14 Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги търпя. 15 И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си от вас; Даже когато принасяте много молитви не ща да слушам; Ръцете ви са пълни с кръв.И ще съди Той народите и ще изобличи много племена; и ще прековат мечовете си на орала и копията си - на сърпове: народ срещу народ не ще дигне меч и няма вече да се учат на война.

2:4 Бог ще съди между народите, И ще решава между много племена; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война. 11 Гордите погледи на човеците ще се унижат, И високоумието на човеците ще се наведе; А само Господ ще се възвиси в оня ден. 12 Защото ще има ден, когато Господ на Силите ще бъде Против всеки горделив и надменен човек, И против всичко, което се надига, (и ще се унижи); 17 Гордото носене на човека ще се наведе, И надменността ще се унижи; А само Господ ще се възвиси в оня ден. 18 И идолите съвсем ще изчезнат;

 6:11 Тогава рекох: Господи, докога? И Той отговори: Докато запустеят градовете та да няма жител, И къщите та да няма човек, И страната да запустее съвсем.

11:6 Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води. 7 Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола. 8 Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. 9 Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват дъното на морето.

12:2 Ето, Бог е моето спасение; Нему се уповавам и се не боя; защото Господ е моя сила и Господ е мое пение и Той ми биде за спасение. 3 Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението 4 и ще кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му, разгласявайте между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико; 5 пейте Господу, защото Той е направил нещо велико - нека знаят това по цялата земя.

13:11 Аз ще накажа света за злото и нечестивците - за техните беззакония; ще премахна високоумието на горделивите и ще унижа надутостта на притеснителите.

22:13 Но, ето, веселие и радост! Убиват волове и колят овни; ядат месо, пият вино и казват: "Да ядем и пием, защото утре ще умрем!" 14 И откри ми в ушите Господ Саваот: няма да ви се прости това нечестие, докле не умрете, рече Господ, Господ Саваот.

26:3 "Твърдия по дух Ти пазиш в съвършен мир, защото на Тебе се уповава; 4 уповавайте се Господу навеки, защото Той е вечна твърдина; 7 пътят на праведника е прав; Ти уравняш неговата пътека 8 и в пътя на Твоите съдби, Господи, ние се уповавахме; душата ни се стремеше към Твоето име и към спомена за Тебе. 9 С душата си се стремях към Бога нощем и с духа си ще Те диря вътре в себе си от ранни зори; 12 Господи, Ти ни даруваш мир, защото и всички наши дела Ти уреждаш за нас;

30:23 И Той ще даде дъжд върху твоето семе, с което ще засееш нивите, и хляб ще го ражда земята, и той ще бъде изобилен и сочен; 25 И по всяка висока планина, и по всеки издигнат хълм ще потекат води, потоци вода;

33:15-16 Оня, който ходи в правда и говори истина; който презира печалба и потисничество, […не приема подкупи…], затиква уши да не слуша за кръвнина и затваря очи да не вижда злото - той ще живее във висините; прибежище му са непристъпните скали; хляб ще му се даде; водата му не ще пресекне.

40:10 Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата Му ще владее за него; Ето, наградата Му е с него, И въздаянието Му пред него. 11 Той ще пасе стадото Си като овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, Ще ги носи в пазухата Си, И ще води полека доещите. 12 Кой е премерил водите с шепата си, Измерил небето с педя, Побрал в мярка пръстта на земята, И претеглил планините с теглилка, и хълмовете с везни? 13 Кой е упътил Духа Господен, Или като съветник Негов Го е научил? 14 С кого се е съветвал Той, И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието, И Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума? 15 Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що се дига. 16 Ливан не е достатъчен за гориво, Нито стигат животните му за всеизгаряне. 17 Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! за празнота. 18 И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него? 19 Кумирът ли? - Художникът го е излял, И златарят го обковава със злато И лее за него сребърни верижки; 20 Който е твърде сиромах та да принесе принос Избира негниещо дърво, И търси за него изкусен художник, За да го направи непоклатим кумир! 21 Не знаете ли? не сте ли чули? Не ли ви се е известило отначало? От основаването на земята не сте ли разбрали 22 Онзи, Който седи над кръга на земята, Пред Когото жителите й са като скакалци, Който простира небето като завеса, И го разпъва като шатър за живеене, 23 Който докарва първенците до нищо, И прави като суета земните съдии? 24 Те едва са били посадени, едва са били посяти, Едва ли се е закоренил в земята стволът им, И Той подуха върху тях, и те изсъхват, И вихрушката ги помита като плява, 25 И тъй, на кого ще Ме уподобите Та да му бъда равен? казва Светият. 26 Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал тия светила, И извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; Чрез величието на силата Му, И понеже е мощен във власт, Ни едно от тях не липсва. 27 Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И правото ми се пренебрегва от моя Бог? 28 Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. 29 Той дава сила на отслабналите, И умножава мощта на немощните. 30 Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат; 31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да отслабнат.
4117 Когато сиромасите и немотните потърсят вода, а няма, и езикът им съхне от жажда, Аз, Господ ще ги послушам, Аз, Израилевият Бог (пч), няма да ги оставя. 18 Ще отворя реки на голите височини, и извори всред долините; ще обърна пустинята на водни езера, и сухата земя на водни извори.19 В пустинята ще насадя кедър, ситим, мирта и маслено дърво; В ненаселената земя ще поставя наедно елха, явор и кипарис, 20 за да видят и да знаят, да разсъдят и да разберат всички, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев (пч) го е създал.

(В случая, както и навсякъде другаде в Библията, изтъкването, че истинският Бог е само Израилев и на никой друг народ, не е с произход от тъмните сили само в случай, че думата "израилев" се разбира в символичен смисъл: символозите трябва да определят какво означава "Израил" в Божествения свят, а не тясно племенно и националистически на Земята - б.п.)

57:15 Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,

58:5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал, - Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? 6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал: Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените И да счупваш всеки хомот? 7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия, да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни (тук трябва да се имат предвид Пиците от Ятото - б.п.) ? 8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата Господна ще ти бъде задна стража. 9 Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи, 10 Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне; 11 Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресъхват. 12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.

65: 17 Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум. 18 Но вие веселете се и радвайте се винаги В онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И людете му за веселие, 19 Аз ще се радвам на Ерусалим (тук не става дума за земния град Йерусалим, а за "Новия Йерусалим" - Новата Земя, която Бог строи в момента - виж осиянието "Колоните на Новия Йерусалим" от 18.ХІ.121(1985)г. - б.п.), И ще се веселя за людете Си, И няма да се чува вече в него глас на плач Нито глас на ридание. 20 Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, Нито старец, който да не е изпълнил дните си; Защото дете ще умре стогодишният, А грешник ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет. 21 Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им. 22 Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. 23 Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат чада за бедствие; Защото те са род на благословените от Господа, Тоже и потомството им. 24 Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам. 25 Вълкът и агнето ще пасат заедно, И лъвът ще яде слама както вола, И храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат нито ще погубват В цялата Ми света планина, казва Господ.

66: 1 Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой? 2 Защото Моята ръка е направила всичко това, И по тоя начин всичко това е станало, казва Господ; Но пак на този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом И който трепти от Словото Ми.

66:3-4 А който коли вол е също като който убива човек; който принася агне в жертва, е същото като който удушва дете; и както те са избрали своите си пътища и душата им намира удоволствие в гнусотиите им - тъй и Аз ще употребя тяхната измама и ще направя върху им това, що е за тях ужасно; защото виках - и нямаше кой да отговаря, а вършеха зло пред очите Ми и избираха каквото Ми беше неугодно (в случая става дума не само за храните и обстоятелствата, но и за пратньорите, приятелите, любимите и учителите, които си избираме - б.п.)

66:17 …които ядат свинско месо и гнусотии и мисирки - всички ще загинат (в други български преводи тук фигурира не "мисирки", а "мишки", както и че "който жертвува агне е както оня, който пресича врат на куче" - някому се е видяло твърде силно да цитира оригинала, в който се казва че това "е същото като който удушва дете". Тук излизат праведни само мюсюлманите, а народите, които колят агнета за Гергьовден, както и американците, чието национално ястие за Коледа и нова година е пуйката, явно ще загинат "в съдния ден"... Малцина знаят, че това важи за всички видове месо, включително и за рибата - б.п.)

Накрая в ръкописа има бележка на холизатора: "Ако Иисус, син Сирахов, е Телец + Водолей, то Исай е Скорпион с Козирог или Овен".


Из книгата на пророк ЙЕРЕМИЯ

Смирен, нерешителен, мек; ясновидец чрез символи, много обичащ Господа, поет; повтаря: "И биде слово Господне към мене". Олицетворява Израил като "жена блудница" - б.п.

1(как Господ заговаря на Йеремия): 9 Тогава Господ простря ръката Си, та я допря до устата ми; и Господ ми рече: Ето, турих думите Си в устата ти. 10 Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш. 11 При това Господното слово дойде към мене и рече: Що виждаш, Еремие? И рекох: Виждам бадемова пръчка. 12 Тогава Господ ми рече: Право си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си.

2:13 Защото две злини извърши моя народ: Мене, източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода.
                       
5:26-31 (за нечестивците - "ловците" на човеци, затлъстелите и угоените, не съдещите справедливо дела на сираци и сиромаси, пророкуващи лъжа, и за свещениците господаруващи чрез тях…б.п.)

6:10 […] Словото Господне у тях е на присмех: то им е неприятно; 6:11 поради това, аз съм преизпълнен с Божия ярост…" 6:28 Всички те са упорити отстъпници, живеят с клевета; това са мед и желязо - всички са развратители.

7:22-26;30 (против кървавите жертвоприношения)

8:5-12 Как думате: "Ние сме мъдри и законът Господен е у нас"? А ето, лъжливото перо на книжниците и него превръща в лъжа. Посрамиха се мъдрите, смутиха се и се заплетоха в мрежа: ето, те отхвърлиха Словото Господне - де е тогава тяхната мъдрост?

11:15 Какво търси Моят възлюбен в дома Ми, когато в него се извършват много срамотии? И свещените меса не ще ти помогнат, когато, вършейки зло, ти се радваш!

17:5 Тъй казва Господ: Проклет оня човек, който се надява на човек и плът прави своя опора, и чието сърце страни от Господа. 17:7 Благословен оня човек, който се надява на Господа и комуто надеждата е Господ. 17:8 Защото той ще бъде като дърво, посадено при води, и което пуска корените си край поточе; не знае то кога настава пек; листата му са зелени и във време на суша, та не се бои и не престава да дава плод.

23:23 Нима Аз съм Бог само отблизо, казва Господ, а не и Бог отдалеч? 23:24 Може ли се скри човек на тайно място, дето Аз не бих го видял? Не изпълвам ли Аз небе и земя? 23:29 Моето Слово не е ли като огън, казва Господ, не е ли като чук, който разбива скала?

24:6 и ще обърна към тях очи за тяхно добро и ще ги върна в тая земя, и ще ги уредя, а не съсипя, и ще ги посадя, а не изкореня; 24:7 и ще им дам сърце да Ме познават, че Аз съм Господ, и те ще бъдат Мой народ, Аз пък ще бъда техен Бог - защото те ще се обърнат към Мене от все сърце.

31:34 И няма вече да се учат един-другиго, брат-брата, и да говорят: "познайте Господа", защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят - казва Господ. - Защото ще простя беззаконията им и за греховете им няма да си спомня. 31:35 Тъй казва Господ, Който даде слънцето да свети денем, нареди за месечината и звездите да светят нощем, Който вълнува морето, та вълните му реват; Господ Саваот е името Му!

32:27 ето, Аз съм Господ, Бог на всяка плът; има ли нещо невъзможно за Мене?

33:2 тъй казва Господ, който сътвори земята, Господ, Който я уреди и утвърди - Господ е името Му: 33:3 извикай към Мене и Аз ще ти отговоря, ще ти покажа нещо велико и недостъпно, що ти не знаеш. 33:6 Ето, Аз ще му туря пластир и лечебни средства, ще ги изцеля и ще им открия изобилие от мир и истина. 33:9 И ще бъде Йерусалим] за Мене радостно име, хвала и чест пред всички земни народи, които ще чуят за всички блага, каквито ще му дам, и ще се смаят и ще потреперят от всички благодеяния и от всичкото добрувате, което ще му доставя (и тук истинското значение не е конкретният град Йерусалим, а Навият Йерусалим - Новата Земя, която идва - б.п.)33:11 пак ще се чува глас от радост и глас от веселие, глас на младоженец и глас на невеста, глас на тия, които казват: "Славете Господа Саваота, защото е благ Господ, защото милостта Му е вечна […]

50:31 Ето, Аз съм против тебе, о гордост, казва Господ, Бог Саваот; защото дойде денят ти, времето на твоето падение. 50:32 И ще се препъне тая гордост и ще падне, и никой няма да я дигне; и ще запаля огън в градовете ú, и той ще унищожи всичко около нея.
51:15 Той сътвори земята със силата Си, утвърди вселената с мъдростта Си и с разума Си разпростря небесата! 51:16 По гласа Му шумят водите небесни и Той издигна облаците от краищата земни, произвожда светкавици сред дъжд и изкарва вятъра у своите клетове.


 Из "ПЛАЧ ЙЕРЕМИЕВ":

2:19 Ставай, викай нощем [……] и изливай като вода сърцето си пред лицето на Господа; простираú към Него ръце за душата на децата си [……]

3: 21 Обаче, това си наумявам, поради което имам и надежда: 22 Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. 23 Те се подновяват всяка заран; голяма е Твоята вярност. 24 Господ е дял мой, казва душата ми; затова ще се надявам на Него. 25 Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси. 26 Добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. 27 Добро е за човека да носи хомот в младостта си. 28 Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи. 29 Нека тури устата си в пръстта негли има още надежда. 30 Нека подаде бузата си на онзи, който го бие; нека се насити с укор. 31 Защото Господ не отхвърля до века. 32 Понеже, ако и да наскърби, Той пак ще и да се съжали според многото Си милости. 33 Защото не оскърбява нито огорчава от сърце човешките чада. 34 Да се тъпчат под нозе всичките затворници на света, 35 Да се изпраща съдът на човека пред лицето на Всевишния, 36 Да се онеправдава човека в делото му, - Господ не одобрява това. 37 Кой ще е онзи, който казва нещо, и то става, без да го е заповядал Господ? 38 Из устата на Всевишния не излизат ли и злото и доброто? 39 Защо би пороптал жив човек, всеки за наказанието на греховете си? 40 Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господа. 41 Нека издигнем сърцата си и ръцете си към Бога, Който е на небесата...

Из книгата на НА ПРОРОК ВАРУХА

2:16 Погледни, Господи, от светия Твой дом и си спомни за нас, преклони Господи, ухото си, и чуй! 2:17 Отвори очите си, виж, защото не мъртвите в ада […] ще въздадат слава и хвала Господу. 2:18 но човек, който скърби поради голямото бедствие, който ходи наведен и унил - от потъмнела и изгладняла душа ще въздадат слава и правда на Тебе, Господи!

3:14 Познай де се намира мъдростта, де силата, де знанието, та заедно с това да узнаеш де се намира дългоденствието и животът, де се намира светлината на очите и мирът. 3:15 Кой е намерил нейното място и кой е влязъл в нейната съкровищница.;3:16 Де са князете на народите и ония, които владееха над зверове земни, които се забавляваха с птици небесни 3:17 и събираха сребро и злато, на които се надеят людете и чиито имоти край нямат? 3:18 (Де са ония) които се занимаваха със сребърни изделия и чиито изделия брой нямат?- 3:19 Те изчезнаха и слязоха в ада и вместо тях други се издигнаха. 3: 23 Синовете на Агар диреха земно знание, също и търговците от Мера и Теман, и баснословците и изследвачите на знанието, но пътя на премъдростта не познаха и не забелязаха нейните пътеки. 3:24 О, Израилю! Колко е голям Божият дом и колко е простряно мястото на неговото владение! 3:25 Голям е той няма край, висок е и неизмерим.

3:26 Там отначало имаше прочути исполини, твърде големи, изкусни във война. 3:27 Но не тях избра Бог, и не тям откри пътя на премъдростта; 28 и те загинаха затова, че нямаха мъдрост, загинаха от своето безумие. 3:29 Кой се качи на небето, и я взе и я свали от облаците? 3:30 кой премина морета и я намери, и кой ще донесе нея - по-добрата от чисто злато?3:31 Никой не знае пътя ú, не помисля за пътеките ú 3:32 Но знаещият всичко я знае; Той я откри със своя разум - Онзи, Който направи земята за вечни времена и я изпълни с четириноги животни, 3:33 Който праща светлината - и тя иде; повика я - и тя Го послуша с трепет; 3:34 и звездите заблестяха на стражите си и се зарадваха 3:35 Той ги повика и те казаха: "Ето ни!" - и заблестяха от радост пред своя Творец 3:36 Този е нашият Бог и никой друг не ще се сравни с Него! 3:38 След това Той се яви на земята и живя между людете.

4.1 Ето книгата на Божиите заповеди и законът, който пребъдва вечно. Всички, които се придържат към нея, ще живеят, а които я оставят - ще умрат.


Из книгата на пророк ЙЕЗЕКИИЛ

            (Ако тук се включват главите и стиховете на пророк Йезекиил с описанията на пришълците с техните космически кораби, както и храмът за кървави жертвоприношения по техен модел, в тяхна чест и за тяхна консумация, то е не само с познавателна цел, но и за да се опита всеки желаещ да преведе правилно символогията на тези текстове и да разграничи Словото и Делото на истинския Бог от тези на вампирическите нашественици, които се представят за "Господ Йехова" и за защитниците на "Израил" - б.п.)
            1:1 В тридесетата година, четвъртия месец, на петия ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, отвориха се небесата, и аз видях Божии видения. 2 На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленяването на цар Иоахина, 3 Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиила, син на Вузия, в Халдейската земя, при реката Ховар; и там Господната ръка биде върху него. 4 Видях, и, ето, вихрушка идеше от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние; и отсред него се виждаше нещо на глед като светъл метал, от средата на огъня. 5 Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше изгледът им: те имаха човешко подобие. 6 Всяко от тях имаше четири лица, всяко имаше и четири крила. 7 Нозете им бяха прави нозе; и стъпалото на нозете им беше подобно на стъпало на телешка нога; и изпущаха искри като повърхността на лъскава мед. 8 И имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни; и на четирите лицата и крилата бяха така: 9 крилата им се съединяваха едно с друго; не се обръщаха като вървяха; всяко вървеше направо пред себе си. 10 А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице; и четирите имаха лъвово лице от дясната страна; и четирите имаха волско лице от лявата; и четирите имаха орлово лице. 11 И лицата им и крилата им бяха обърнати нагоре; две крила на всяко се съединяваха едно с друго, и двете покриваха телата им, 12 И вървяха всяко на право пред себе си; гдето се носеше духът, там вървяха; като вървяха не се обръщаха. 13 А колкото за подобието на живите същества, изгледът им бе като запалени огнени въглища, като изгледа на факли, които се движеха нагоре надолу между живите същества; огънят беше светъл, и светкавица изскачаше из огъня. 14 И живите същества блещукаха наглед като светкавица. 15 А като гледах живите същества, ето по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица. 16 Изгледът на колелата и направата им бе като цвят на хрисолит; и четирите имаха еднакво подобие; а изгледът им и направата им бяха като че ли на колело в колело. 17 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха. 18 А колелата им бяха високи и страшни; и колелата около тия четири бяха пълни с очи. 19 И когато вървяха живите същества, и колелата вървяха край тях; и когато се издигаха живите същества от земята, и колелата се издигаха. 20 Гдето имаше да иде духът, там вървяха и те; там гдето духът имаше да иде, и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му. 21 Когато вървяха ония, вървяха и тия; и когато стояха ония, стояха и тия; а когато ония се издигаха от земята, то и колелата се издигаха край тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в колелата му. 22 А над главите на живите същества имаше подобие на един простор, на глед като цвят на страшен кристал, разпрострян над главите им. 23 А под простора крилата им бяха разпрострени, едно срещу друго; всяко същество имаше две, които покриваха телата им отсам; и всяко имаше две, които ги покриваха оттам. 24 И когато вървяха, чувах фученето на крилата им като бучене на големи води, като глас на Всесилния, шум на метеж, като шум на войска. Когато се спираха, спущаха крилата си. 25 И глас се издаде от горе из простора, който бе над главите им; и като се спряха спуснаха крилата си. 26 И над простора, който бе върху главите им, се виждаше подобие на престол, на глед като камък сапфир; и върху подобието на престола имаше подобие на глед като човек седящ на него на високо. 27 И видях нещо на глед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна; от това, което се виждаше, че е кръстът му, и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му, и надолу видях като изглед на огън обиколен със сияние. 28 Какъвто е изгледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изгледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях паднах на лицето си, и чух глас на едного, който говореше.
2:1 И ми рече: Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти говоря. 2 И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави на нозете ми; и чух онзи, който ми говореше. 3 И рече ми: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовни люде, които въстанаха против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до тоя днешен ден. 4 Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а ти да им думаш: Така казва Господ Иеова. 5 И, послушали или непослушали, (защото е бунтовен дом), пак те ще познаят, че е имало пророк всред тях. 6 И ти, сине човешки, да се не плашиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръни и бодили около тебе, и да живееш между скорпии; да се не убоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом. 7 И да им говориш думите Ми, или послушали или непослушали; защото са твърде бунтовни. 8 Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не ставай и ти бунтовник като тоя бунтовен дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам. 9 И като погледнах, ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга, 10 И Той го разви пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридание и горко.

3:1 И рече ми: Сине човешки, изяж това, което намираш; изяж тоя свитък, и иди, говори на Израилевия дом. 2 И тъй, отворих устата си; и той ме накара да ям свитъка. 3 И рече ми: Сине човешки, нека смила коремът ти тоя свитък, който ти давам, и нека се наситят червата ти от него. Тогава го изядох; и беше в устата ми сладък като мед. 4 И рече ми: Сине човешки, иди отправи се към Израилевия дом, и говори им с Моите думи. 12 Тогава Духът ме подигна; и чух зад себе си глас на голямо спускане, който казваше: Благословена Господната слава от мястото Му! 13 И чух фученето на крилата на живите същества, които крила се допираха едно до друго, и тропането на колелата край тях, - шум на голямо спускане. 14 И тъй, Духът ме издигна и отнесе ме; и аз отидох с огорчение, в разпалването на духа си; но Господната ръка бе мощна върху мене.

4:14 Тогава аз рекох: Ах! Господи Иеова, ето, душата ми не се е омърсила; понеже от младостта си до сега не съм ял мърша или разкъсано от звяр, нито е влязло някога в устата ми мръсно месо.

 [Какви са тия пришълци с летящото тяло? Защо искат да унищожат слънчевия култ? Защо слагат знаци по телата на "верните", а всички останали избиват? - б.п.]
10:1 (почти повторение на І глава): После погледнах, и, ето, в простора, който бе върху главите на херувимите, се яви над тях като камък сапфир, наглед като подобие на престол. 2 И той проговори на облечения в ленено мъж, казвайки: Влез между търкалящите колела под херувимите, напълни ръцете си с огнени въглища изсред херувимите и пръсни ги върху града. И той влезе пред очите ми. 3 А херувимите стояха отдясно на дома, когато влизаше мъжът; и облакът изпълни вътрешния двор. 4 И Господната слава се издигна от херувимите та застана над прага на дома; и домът се изпълни от облака, и дворът се изпълни от сиянието на Господната слава. 5 И фученето на крилата на херувимите се чуваше дори до външния двор, като глас на Всесилния Бог, когато Той говори. 6 И когато заповяда на облечения в ленено мъж, казвайки: Вземи огън измежду търкалящите колела, изсред херувимите, тогава той влезе та застана при едно колело. 7 И един херувим, като простря ръка изсред херувимите към огъня, който бе всред херувимите, взе от него и тури в ръцете на облечения в ленено, който като го взе излезе. 8 А подобието на човешка ръка в херувимите се виждаше под крилата им. 9 И като погледнах, ето четири колела при херувимите, едно колело при един херувим, и едно колело при друг херувим; и изгледът на колелата бе като цвят на хрисолит. 10 А колкото за изгледа им, и четирите имаха еднакво подобие, като че ли на колело в колело. 11 Когато вървяха, вървяха към четирите си страни; не се обръщаха като вървяха, но на където се отправяше първият, следваха го и другите, без да се обръщат като вървяха. 12 А цялото им тяло, гърбовете им, ръцете им, крилата им и колелата, тоест, колелата на четирите живи същества, бяха пълни с очи от всяка страна. 13 А колкото за колелата, те се наричаха, като слушах аз, търкалящи колела. 14 Всяко от живите същества имаше четири лица; първото лице бе херувимско лице; второто лице човешко; третото, лъвово лице; а четвъртото, орлово лице. 15 И херувимите се издигнаха. Това е живото същество, което видях при реката Ховар. 16 И когато вървяха херувимите, и колелата вървяха край тях; и когато херувимите повдигаха крилата си, за да се издигнат от земята, то и колелата не се отклоняваха от тях. 17 Когато стояха ония, стояха и тия; а когато се издигаха ония, издигаха се и тия заедно с тях; защото духът на всяко от живите същества беше и в тях. 18 Тогава Господната слава излезе изотгоре на прага на дома и застана над херувимите. 19 Когато излязоха, херувимите подигнаха крилата си та се издигнаха от земята, като гледах аз, и колелата край тях; и застанаха във входа на източната порта на Господния дом; и славата на Израилевия Бог, бе отгоре им. 20 Това е живото същество, което видях под Израилевия Бог, при реката Ховар; и познах, че бяха херувими. 21 Всеки имаше четири лица, и всеки четири крила; и подобие на човешки ръце се виждаше под крилата им. 22 А колкото за подобието на лицата им, те бяха същите лица, които видях при реката Ховар, - изгледът им и сами те; вървяха всяко направо пред себе си.

11:22 Тогава херувимите подигнаха крилата си, и колелата се издигнаха край тях; и славата на Израилевия Бог бе отгоре им. 23 И Господната слава се издигна изсред града та застана на хълма, който е на изток от града. 24 И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене. 25 После, казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал.


17: 22 (за кедъра) Така казва Господ Иеова: Ще взема и от върха на високия кедър и ще го посадя; Ще откърша от върховете на младите му клончета едно крехко клонче, И ще го посадя на планина висока и отлична; 23 На високата Израилева планина ще го посадя; И то ще изкара клончета, ще дава плод, И ще стане великолепен кедър; Под него ще обитават всички птици от всякакъв вид, Под сянката на клоните му ще живеят. 24 И всичките дървета на полето ще познаят, Че Аз Господ сниших високото дърво, възвисих ниското дърво, Изсуших зеленото дърво и направих сухото дърво да се раззеленее. Аз Господ изговорих това и ще го извърша.


 (Навсякъде се насажда чувство на срам, на ужас от голотата (разголването е наказание …- б.п).

(Осъжда подаръците, които дава "Израилската блудница" на чужденците, с които блудствува - и вместо да взема, дава подаръци…- б.п)


18:1 Пак дойде към мене Господното слово и рече: 2 Що искате да кажете вие, които употребявате тая поговорка относно Израилевата земя, като казвате: Бащите ядоха кисело грозде, а на чадата оскоминяха зъбите? 3 Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, няма вече да има повод да употребите тая поговорка в Израил. 4 Ето, всичките души са Мои; както душата на бащата, така и душата на сина е Моя; душата, която е съгрешила, тя ще умре. 5 Но ако е някой праведен и постъпва законно и право, 6 ако не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена, когато е в нечистотата си, 7 ако не насилва човека, но връща на длъжника залога му, не граби с насилие, но дава хляба си на гладния и покрива с дрехи голия, 8 ако не дава с лихва и не взема придобивка, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие между човека и човека, 9 ходи в повеленията Ми и пази съдбите Ми за да постъпва вярно; такъв човек е праведен, непременно той ще живее, казва Господ Иеова. 10 Ако той роди син разбойник който пролива кръв и върши коя да било от тия работи, 11 и който, освен че не изпълнява ни една от тия длъжности, но и яде по планините и осквернява жената на ближния си, 12 насилва сиромаха и немощния, граби с насилие, не връща залога, повдига очите си към идолите и прави мерзости, 13 дава с лихва и взема придобивка; такъв човек ще живее ли? Няма да живее. Като е сторил всички тия мерзости, непременно ще умре; кръвта му ще бъде върху него. 14 Но ако тоя роди син който, като гледа всичките грехове, които баща му е сторил, бои се и не върши такива работи, 15 не яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, 16 не насилва човека нито задържа залог, не граби с насилие, но дава хляба си на гладния и покрива с дреха голия, 17 не угнетява сиромаха, не взема лихва и придобивка, извършва съдбите Ми и ходи в повеленията Ми; такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си; непременно ще живее. 18 Баща му, понеже жестоко е угнетявал, грабил от брата си с насилие и правил между людете си това, което не е добро, ето, той ще умре за беззаконието си. 19 Но вие казвате: Защо не понася синът наказанието на бащиното си беззаконие? Когато синът е постъпвал законно и право пазил всичките Ми повеления и ги е извършвал, той непременно ще живее. 20 Душата, която греши, тя ще умре; синът няма да понесе наказанието на бащиното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовото беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. 21 Но ако беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е сторил, пази всичките Ми повеления и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре. 22 Никое от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него; чрез правдата, която е сторил, ще живее. 23 Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее? 24 Когато, обаче, праведният се отвърне от правдата си и стори неправда, като извърши всичките мерзости, които нечестивият върши, тогава ще живее ли? Ни едно от праведните дела, които е сторил, няма да се помни; за престъплението, което е извършил, и за греха, който е сторил, за тях ще умре. 25 Но вие казвате: Господният път не е прав. Слушайте сега, доме Израилев: Моят ли път не е прав? не са ли криви вашите пътища? 26 Когато се отвърне праведният от правдата си и извърши неправда, ще умре за нея; поради неправдата, която е извършил, той ще умре. 27 А пък когато нечестивият се обърне от нечестието, което е извършил, и постъпи законно и право, той ще опази жива душата си. 28 Понеже се е смислил и се е обърнал от всичките престъпления които е сторил, непременно ще живее, няма да умре. 29 Но Израилевият дом казва: Господният път не е прав. Доме Израилев, Моите ли пътища не са прави? не са ли криви вашите пътища? 30 Затова, доме Израилев, Аз ще ви съдя, всеки според постъпките му, казва Господ Иеова. Покайте се и обърнете се от всичките си престъпления, та да ви не погуби беззаконието. 31 Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствувахте, и направете си ново сърце и нов дух; защо да умрете, доме Израилев? 32 Понеже Аз не благоволя в смъртта на оня, който умира, казва Господ Иеова; затова върнете се и живейте.

20: 28 Защото, като ги доведох в земята, която бях се заклел да им дам, тогава разгледаха всеки висок хълм и всяко сенчесто дърво, и там принасяха жертвите си, там представяха оскърбителните си приноси, там полагаха благоуханията си и там изливаха възлиянията си.

33:13 Когато река на праведния, че непременно ще живее, а той като уповае на правдата си, извърши неправда, то ни едно от неговите праведни дела няма да се спомни; а поради неправдата, която е извършил, той ще умре. 14 И когато кажа на нечестивия: Непременно ще умреш; а той се върне от греха си и постъпи законно и праведно; - 15 ако нечестивият върне залог, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота и не върши неправда, непременно ще живее; няма да умре; 16 ни един от греховете, които е извършил няма да се помни против него; той е постъпил законно и праведно; непременно ще живее. 17 Но твоите люде казват: Господният път не е прав. Обаче техният път не е прав. 18 Когато праведният се върне от правдата си и извърши неправда то поради нея ще умре. 19 А когато беззаконникът се върне от беззаконието си и постъпи законно и праведно, той ще живее поради това. 33:25 "вие ядете с кръв"…
            И в 34 глава на Йеекиил, както навсякъде другаде в Библията, трябва да се знае какво се подразбира в символогията под "Йеова" и "Израил". Истинският Йехова е един, а онзи зъл дух-егрегор, допуснат от Него за завземе Земята и да се представя с името Му - по кармически и изпитни причини - съвсем друг. Иначе, ако се вземат "Йеова" и "Израил" с буквалното им значение - като един племенен Бог на евреите и само като конкретния народ на Израил - това е адското четене на Библията и от него произлизат много злини по света. За душите с монада от Универсалния Дух (Учителя), "Израил" значи "Изгревът", но не само като историческото или някакво друго действащо селище от този тип, а преди всичко като реално осъществяване на територия на "Изгрева", дори и от двама или трима души на възможно най-малкото място, в миговете, когато между тях има хармония и обмяна на всички полета и спазване на Тройния Ритъм. В по-широк смисъл, "изгревяни" са и душите от "други кошари" (с друг вид искра Божия), отличаващи се също с това, че са будни по време на изгрев слънце и заспиват вечер с птиците (по естество са чучулиги, а не бухали, а в живота си умеят посрещат "изгревите на Слънцето" - проявите на Словото Божие през вековете и на Носителя и носителите му във всеки конкретен исторически миг - и да живеят именно в техните, а не в чужди ята или със същества от по-ниска еволюция. Именно и само в този смисъл са валидни категориите "верни", "сродни", "избрани", "Божи народ", а не в родови, верски или национален смисъл. Най-крупната победа на тъмните сили е да внуши именно тясното значение на тези свещени понятия. Дори и днешната руска инициатива да се покрие Земята с "родови имения" би могла да прокара геноцида и психоцида на черната ложа, ако няма понятие за "обмяна на птиците в Ятото", "Тройновселенска обмяна" - обмяна на всички полета в настоящия миг, "въртене (ротация) на индивида по домовете и именията" , "Троен Ритъм" - б.п.
            34:1 И Господното Слово дойде към мене и рече: 2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пастири, пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова на пастирите: Горко на Израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадата? 3 Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но не пасете стадата. 4 Не подкрепихте немощната, нито изцелихте болната, не превързахте ранената, не докарахте заблудилата се, нито потърсихте изгубената; но с насилие и строгост властвувахте над тях. 5 Те се разпръснаха понеже нямаше пастир, и, като се разпръснаха, станаха храна на всичките полски зверове.6 Моите овце се скитаха по всичките планини и по всеки висок хълм, дори овцете Ми бяха разпръснати по целия свят; и нямаше кой да ги потърси или подири. 7 Затова, слушайте, пастири, Господното слово. 8 Заклевам се в живота Си, казва Господ Иеова, понеже стадото Ми стана корист, и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир, и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, но пасяха себе си и не пасяха овцете, 9 затова слушайте, пастири, Господното слово: 10 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против пастирите; и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще ги направя да не пасат вече овцете; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя овцете Си от устата им, та да не им бъдат за храна. 11 Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря. 12 Както овчарят дири стадото си в деня, когато се намира между разпръснатите Си овце, така и Аз ще подиря овцете си, и ще ги избавя от всичките места, гдето бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. 13 Ще ги изведа из племената, и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им, и ще ги паса на Израилевите хълмове близо до потоците и по всичките населяеми места в тяхната земя. 14 Ще ги паса в добро пасбище, и кошарата им ще бъде на високите Израилеви хълмове; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище върху Израилевите хълмове. 15 Сам Аз ще паса овцете Си, и Аз ще ги успокоя, казва Господ Иеова. 16 Ще потърся изгубената и ще докарам пропъдената, ще превържа ранената, и ще подкрепя немощната но угоените и яките ще погубя; с правосъдие ще ги паса. 17 А колкото за вас, паство Мое, така говори Господ Иеова: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овца и овни и козли. 18 Малко ли ви е дето пасете доброто пасбище, та тъпчете с нозете си останалата част от пасбището си? и дето пиете бистра вода, та мътите с нозете си останалата? 19 А овцете Ми пасат утъпканото от вашите нозе, и пият вода размътена с вашите нозе. 20 Затова, така им казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще съдя между угоена овца и мършава овца. 21 Понеже тласкате със страната си и с рамената си, и бодете с рогата си всичките болни, догде ги разпръснете далеч, 22 затова Аз ще избавя овцете Си, та не ще бъдат вече за корист; и ще съдя между овца и овца. 23 И ще поставя над тях един пастир, слугата Си Давида, който ще ги пасе; той ще ги пасе, и той ще им бъде пастир. 24 Аз Господ ще им бъда Бог, и слугата Ми Давид княз между тях; Аз Господ изговорих това. 25 И като направя с тях завет на мир, ще премахна лютите зверове от земята, така щото те ще живеят безопасно в пустинята, и ще спят в горите. 26 Ще направя тях и местата около хълма Си за благословение; и ще изпращам дъжда на времето му; дъжд на благословение ще бъде. 27 Полските дървета ще дават плода си, и земята ще даде произведението си; и те ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм Господ, когато строша оковите на хомота им и ги освободя от ръката на ония, които са ги поробили. 28 Те не ще бъдат вече корист на народите, и земните зверове не ще ги изпояждат; но ще живеят в безопасност, и не ще има кой да ги плаши. 29 И ще им направя прочуто по плодородие садение; и те няма вече да гинат от глад в земята, нито ще носят вече хулене от народите. 30 И ще познаят, че Аз Господ, техният Бог съм с тях, и че те, Израилевият дом, са Мои люде, казва Господ Иеова. 31 И вие човеци, сте Мои овце, овцете на пасбището Ми, и Аз съм ваш Бог, казва Господ Иеова.

 36:23-30; Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате. 28 Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог. 29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа, и не ще вече да ви докарам глад. 30 Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите за гдето гладувате. 34 Опустошената земя ще разцъфти, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше. 35 И ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха. 36 Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, съградих разореното и насадих запустялото. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша!

37:1-14 1 Господната ръка биде върху мене та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. 2 И преведе ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле; и, ето, бяха твърде сухи. 3 И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И отговорих: Господи Иеова Ти знаеш. 4 Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи им: Сухи кости, слушайте Господното слово. 5 Така казва Господ Иеова на тия кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух та ще оживеете; 6 ще туря и жили върху вас, ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ. 7 И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си. 8 И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, обаче, нямаше в тях. 9 Тогава ми рече: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. 10 Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. 11 Тогава ми рече: Сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. 12 Затова пророкувай и речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя. 13 И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. 14 И като туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих.

И в този случай трябва да се познава истинската библейска симвология и да се очаква това възкресение не само в буквалния смисъл, но да се реализира съзнателно и по другите начини: обличане на егото в понятията и функциите на божествената природа, за да се възстанови Младостта и Животът. Понеже "разпръснатите кости" из "гробищата" от всички времена не са само буквалните, но преди всичко азовете, които са заживели сами или на адски групи, поради което са, всъщност, мъртви в очите на Господа и на разумните цивилизации - б.п.

37:21 И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде ще ги доведа в земята им; 22 и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат за напред разделени в две царства. 23 Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог. 24 И слугата Ми Давид ще бъде цар на тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват. 25 Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, гдето живяха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века. 26 При това, ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня ще ги умножа, и ще положа светилището Си всред тях до века. 27 И скинията Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде. 28 Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях до века.

38 глава: 1 И Господното слово дойде към мене и рече: 2 Сине човешки, насочи лицето си към Гога, земята Магог - земята на Магога, княза на Рос, Мосох и Тувал, и пророкувай против него, като речеш: 3 Така казва Господ Иеова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал, 8 След много дни ще бъдеш наказан; в послешните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от много племена, върху Израилевите планини, които са били непрекъснато пусти; но Израил биде пренесен изсред племената, и те всички ще живеят в нея в безопасност.

 Познаващите библейската симвология знаят, че това е пророчество за зловредната роля на Русия и Москва "в последните времена", въпреки че те имат и божествена мисия. Тук се визират именно периодите на царизма и сталинизма, на тоталитарна Русия и нейния блок, действията й да унищожи "синовете на Израил" - т.е. хората с универсална монада от всички националности. Тук ясно се пророкува рухването на тази империя. Но дали точно в Сибир или на друго място в Русия ще възникне отново Словото и Делото Божие, това е също важен въпрос и основателно предупреждение, понеже "Гог и Магог" имат и духовни течения, които могат да върнат човечеството в еволюцията му много назад, чрез внушаване на небожествени представи за естеството на жената и на божествената любов и семейство.
"Магог ще тръгне срещу Израиля с още много народи, ще има трусове и кръвопролития, но Господ Саваот ще им покаже Кой е …"
Продължава, в 39 глава, пълно поражение на Гога и Магога. В окултната етимология и семантика това са чернокапците-клерикали и магите, както и магическите школи на Русия, които ще унаследят властта на черната ложа, но ще си отидат - б.п.

39:9 Тогава жителите на Израиловите градове ще излязат, ще накладат огън и ще изгорят оръжие, щитове и железни ризници, лъкове и стрели, боздугани и копия; седем години ще ги горят 39:10 и не ще носят дърва от полето, нито ще секат от горите, а ще горят само оръжия. После 7 месеца Израил ще погребва пълчищата на Магога в долината на пътниците източно от морето и хищните птици и полските зверове ще се наядат с труповете на коне и ездачи, на мъже силни и на всякакви военни люде.

40:2-3 "...и ето, мъж, който приличаше на светла мед...", който започва да мери с тръст храм, предназначен за кървави жертвоприношения и го нарича "храм на Господа".

40:39 И в преддверието на портата имаше две, трапези отсам и две трапези оттам, на които да колят всеизгарянето, приноса за грях, и приноса за престъпление. 40 И на външната страна, при стъпалата към входа на северната порта, имаше две трапези; и на другата страна, която принадлежеше към преддверието на портата, имаше две трапези. 41 Четири трапези имаше отсам и четири трапези оттам при страните на портата; всичко осем трапези, на които колеха жертвите. 42 И четирите трапези за всеизгарянето бяха от дялан камък, един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки, и един лакът високи; и на тях туряха оръдията, с които колеха всеизгарянето и жертвата. 43 И извътре имаше полица, една длан широка, прикована околовръст; а на трапезите туряха месото на приносите. 44 И извън вътрешната порта бяха стаите на певците, във вътрешния двор, който бе на страните на северната порта; и лицата им бяха към юг; а една от тях, на страната на източната порта, гледаше към север.

41: 21 Колкото за храма, стълбовете му бяха квадратни, а колкото за лицето на светилището, изгледът му беше като изгледа на храма. 22 Олтарът бе дървен, три лакти висок и два лакътя дълъг; и ъглите му, подножието му и страните му бяха дървени. И той ми рече: Това е трапезата, която стои пред Господа.

42: 13 Тогава ми рече: Северните стаи и южните стаи, които са пред отделеното място, са светите стаи, гдето свещениците, които се приближават при Господа, ще ядат пресветите неща; и хлебния принос, приноса за грях и приноса за престъпление; защото мястото е свето.

После "славата Господня" (летящото тяло с вампирите-касапи и религиозни законодатели) идва отново и "духът" го въвежда в храма за клане, а медният мъж седи до него. Това бил "Господ Израилев", който вече щял да пребъдва вовеки на това място...

43:15-16 форма на жертвеника е квадрат, с 4 лакти височина и с 4 рога...

43:18 - за да принасят върху него жертви и да ръсят с кръв... и от стих 19 до 27 - страхотно жертвено клане на всички видове животни - "…И Аз ще бъда милостив към вас, казва Господ Бог"…(пч).

44:7 "да поднасяте Моя хляб, тлъстина и кръв…" (пч).

44:11 "…те ще колят за людете всеизгаряния и други жертви…"(пч).

44:15 А свещениците от коляното Левиево… ще се приближат до Мене, за да Ми служат … за да Ми принасят тлъстина и кръв, казва Господ Бог. :16 Те ще влизат в Моето светилище и ще се приближават до Моята трапеза, за да Ми служат и да Ми пазят стража (пч). :22 и тия гадни касапи се разпореждат: точно тоя свръхвампир, дявол и касапин - "Бог Израилев"- дава заповеди и за морални правила с правни последици и екзекуции при неизпълнение: "ни вдовица, ни разведена от мъж не бива да вземат за жена, а само могат да си вземат девици из племето на дома Израилев и вдовица, овдовяла от свещеник…"(пч).По този начин се увековечава адската наследственост в поколенията на всички колячи, пасоми и свещеници на "израелевия род". В светлината на тая етика на "Израелевия Бог", как може да се вярва и на твърдението му, че да се обича жената на ближния е грях?

44:27-31 Най-добрата, първата част от всяко клане и всеки плод - на "свещениците"!(пч).

 Съвършено очевидно е, че това са напреднали в техническо и сугестивно отношение адепти на пъкъла, на черната ложа - противниците още на Орфей, - които и до днес вършат два вида клане: физическо (на животни в "светилищата" и кланиците и на хора във войните и катастрофите); и душевно (чрез закона против "пожелаването" на жената на ближния и чрез други "заповеди", генериращи срив на здравето и пкихиката). Така всичко им е в ръцете: вторият закон (адската моногамия и стоенето в "рода" и "семейството"), + месоядството, развиват отчаянието и агресивността и насочват към войни, верски фанатизъм, търговия, робски труд, алкохолизъм, пушене, престъпност, самоубийства и наркомании, а после "Бог Израилев" (в случая Черната Ложа) наказва "грешните" и ги впряга да колят жертви и консумират месо - и да плащат данъци за облажване на "свещениците"...

45:1-2 (пак квадрат) - черната ложа се грижи се за осигуряване на земя на "свещениците" и "левитите" (привилегированите, депутатите, губернаторите); грижи се и за данъците, за мерките и парите (като всеки деспот!)
45:10-25 - пак кръв!
46 глава - още разпоредби на Сатаната ("Господ Бог") - т.е. на технотронните вампири на черната ложа относно "свещенослужението".

47 - Тази пасмина определя и държавните граници през всички епохи на властта на дявола...

И докрая - само разпределя и разпределя и разпределя плячката с мерки и числа, по манталитета на черното юдомасонство - не на нормалните народи или даже на евреите, а на нашествениците от черната галактика, които се представят с техните имена, ценности и националности и по този начин ги дискредитират - б.п.


Из книгата на ПРОРОК ДАНИИЛ

1:8 Данаил тури на сърце си да се не осквернява от ястията на царската трапеза и от виното, що пиеше царят, и затова измоли от началника на скопците да го не принуждава да се осквернява.

1:9-7 Даниил е на плодове и вода 10 дни с приятелите си и "подир 10-те дни лицата им се показаха по-хубави и телата по-снажни от всички ония момци, които се хранеха с царски ястия".

                                    МОЛИТВАТА НА ДАНАИЛА

2:20 Даниил рече: Да бъде благословено името Божие От века и до века; Защото мъдростта и силата са Негови. 21 Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя царе; Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на разумните. 22 Той открива дълбоките и скрити неща; Той познава онова, което е в тъмнината; И светлината обитава с Него. 23 На Тебе, Боже на бащите ми, благодаря, И Тебе славословя, Който си ми дал мъдрост и сила Като си ми открил онова, Което попросих от Тебе, Защото си ни открил царската работа.

3:8 Тогава някои халдейци се приближиха при царя та наклеветиха юдеите, 9 като проговориха казвайки на цар Навуходоносора: Царю, да си жив до века! 10 Ти царю, си издал указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика да падне и да се поклони на златния образ, 11 а който не падне и не се поклони да бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ. 12 Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят. 13 Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и Авденаго. И докараха тия човеци пред царя. 14 Навуходоносор проговаряйки рече им: Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог, и не се кланяте на златния образ, който поставих? 15 Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми? 16 Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. 17 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; 18 но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме. 19 Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. 20 И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. 21 Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени всред пламенната огнена пещ. 22 А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго. 23 А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната огнена пещ. 24 Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю. 25 В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. 26 Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ, и проговаряйки рече: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня. 27 И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. 28 Навуходоносор продумайки рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела Си и избави слугите си, които, като уповаха на Него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си Бог.

 13 глава (да се открие откъде е, понеже в тази книга сега не виждам повече от 12 глави) - случаят със спасяването на Сузана от Данаил, наклеветена от двамата големци в разврат.

12 глава:

1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата. 2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. 3 Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. 4 А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава. 5 Тогава, като погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега отсам реката, и един на брега оттам реката. 6 И единият рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса? 7 И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време и, че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде. 8 И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? 9 А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са затворени и запечатани до края на времето. 10 Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат. 11 И от времето, когато се премахне всегдашната жертва, и се постави мерзостта, която докарва запустение; ще има хиляда и двеста и деветдесет дни. 12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда и триста и тридесет и петте дни. 13 Но ти си иди догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в края на дните ще застанеш в дела си.


                       

СЪДЪРЖАНИЕ
/