- Ф -

Фѝзи: Общо название на жлези с вътрешна секреция, от които неизвестни на човечеството са съобщените от Източника хиперфиза, ултрафиза и холифиза, живи центрове на космична енергия./.../ Истината се проявява в сýперфúзата, Мъдростта - в ỳлтрафùзата, Любовта – в хипофизата, а Обичта – в хùперфùзата. Яснофúзата и тóтфúзата не действат самостоятелно, а дават модели и импулси на хùперфùзата.

 

Филфо̀нии: „Това е музиката на небесните сфери, за която знаете от Питагор. (лично  обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.